Geschiedenis van De Kapelklanken

 

De Kapelklanken bundel is ontstaan in 1965. Voordien zongen we uit Glorieklokken en Johan de Heer. De meeste teksten van de liederen in de Kapelklanken zijn in de periode 1965-1990 gemaakt door onze gemeenteleden. Vaak is de melodie van Amerikaanse muziek afkomstig maar soms ook een zelfgemaakte melodie.
Veel liederen zijn door de gemeenteleden initieel gebracht op de zangavonden van de gemeenteweken in Driebergen (Kerk en Wereld) en overgenomen in de bundel.
Al vanaf het begin bestond de bundel uit twee delen t.w. 'Liederen' en 'Koren'. De liederen waren meestal de wat meer inhoudelijke, langere gezangen terwijl de koren een korte uiting van aanbidding of lofprijzing was. De koren werden achter de liederen geplaatst gescheiden door een schutblad. Ook werd een index van eerste regels toegevoegd.
Selectie van de liederen en soms ook tekst correcties werden gedaan door R. de Graaff (oudste in de gemeente). Het drukwerk werd voorbereid door G. Luiten en gedrukt bij Haegepoorte. Samengesteld in een blauwe ringband (iets groter dan A5) konden de gemeenteleden er één aanschaffen en zo meezingen in de samenkomsten.
In de loop der jaren werden liederen aangevuld, waarbij ook enkele uit de Opwekking bundel werden toegevoegd. Nieuwe liederen werden aanvankelijk op blauw papier met een tijdelijk nummer (B1, B2, B3 etc.) uitgegeven en achterin toegevoegd. Als deze liederen geschikt bleken voor gemeentezang dan werden ze met een definitief nummer op standaardformaat gedrukt en als update uitgegeven.
Er staan momenteel 300 liederen en 166 koren in de bundel.
Zingen uit de bundel wordt nu alleen nog gedaan in de nevendiensten (huisgroepen, bidstonden) want in de samenkomsten op zondag worden de teksten op een scherm geprojecteerd.
Voor de volledigheid dient ook vermeld te worden dat er gaandeweg ook soortgelijke bundels zijn opgezet voor kinderen (GIDO*-bundel) en een Jeugdbundel met beiden zo'n 100 liederen.
* GIDO staat voor 'geheiligd in de ouders'.
Wij gebruiken als één van de weinigen nog de Kapelklanken. Andere (zuster-)gemeenten gebruiken bundels als: BUIG (Breek uit in gejuich), LOF, en vaak ook Opwekkingsliederen.