Waljaard, P.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van P. Waljaard.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

27 6-3-1977 luc 17:11-19 De tien melaatsen
35 3-4-1977 mat 6:5-6 mat 6:16-18 Uw Vader, die in het verborgene is
55 5-6-1977 deut 2:1-8 Edom, beeld van dwaling
76 14-8-1977 jes 4:2-6 Het leven uit God moet ons sieraad zijn
129 5-2-1978 hebr 11:1-3,32 hebr 12:1 God heeft iets beters met ons voor
146 2-4-1978 mat 16:13-20 Gij zijt de Christus
173 2-7-1978 richt 6:1-16 Gideon, de Heer is met u gij dappere held
193 3-9-1978 ps 149 Lofprijzing en strijd
211 5-11-1978 joh 8:30-36 Slaaf; discipel van JC; zoon, die voor eeuwig in huis blijft
219 3-12-1978 dan 1:1-8 Functie van een naam
228 7-1-1979 jer 18:1-6 De pottenbakker
277 17-6-1979 neh 2:11-20 terugkeer v.h. volk na ballingschap (tempel/stad herbouwen)
292 19-8-1979 joh 14:1-4 laat je geest heersen over je gevoel
313 4-11-1979 ef 4:17-32 Oude en nieuwe mens
330 30-12-1979 mat 1:18-25 Immanuel, God met ons
368 4-5-1980 richt 13:1-5 Simson
417 1-1-1984 2 cor 3:17-18 Oude en nieuwe verbond - herstel van de innerlijke mwens - KVO conferentie
478 31-5-1981 mat 28:16-20 Een leerling moet kunnen luisteren
493 2-8-1981 gal 3:26-29 Relaties
519 1-11-1981 1 joh 3:11-17 Liefde tot elkaar - de band der liefde
538 3-1-1982 gal 6:15-16 Bent u een nieuwe schepping ?
560 7-3-1982 mat 19:16-26 Rijke jongeling
599 1-8-1982 joh 2:1-11 Bruiloft te Kana
634 28-11-1982 gal 4:1-11 Zonen van God
661 6-3-1983 joh 16:5-15 Grenzen in je geestelijk leven
712 4-9-1983 mat 16:13-19 Spreken
734 13-11-1983 ef 3:14-21 Geworteld en gegrond in de liefde
767 11-3-1984 1 cor 14:1 Jaagt naar de liefde, streeft naar de geestelijke gaven
803 15-7-1984 1 sam 1:1-18 Hanna
844 16-12-1984 ef 2:21-22 Tempel, beeld van de gemeente
863 17-2-1985 marc 5:21-36 Bloedvloeiende vrouw
915 25-8-1985 2 kon 18:1-7 Hiskia, de Heer maakt sterk
938 17-11-1985 jes 2:1-5 Toekomst voor Juda en Jeruzalem
953 12-1-1986 joz 2:37 joz 3:17 Doortocht door de Jordaan
1447 27-7-1986 fil 4:4-9 Christen zijn laten zien
1468 21-12-1986 luc 1 mat 2 God wil verder met u
1499 26-7-1987 joh 14:1-14 Geen schrik maar door leiding
1509 11-10-1987 ezech 36:33 Verwoeste steden worden als de hof van Eden - Strijd
3697 15-11-1987 mat 18:21 Barmhartigheid
3790 17-6-1979 neh 2:11-20 Muren herstellen
3794 24-9-1983 --- Incidenteel leiding geven-Herderschap
3816 29-6-1980 marc 1:21-28 Jezus' gezag, ook voor ons - ALS 0236
3818 27-12-1982 --- Ontmoetingsdag-Gemeente, gemeentelijke- en paragemeentelijke activiteiten
3850 25-1-1976 ps 59 Sterk worden door de strijd
3856 15-2-1976 zach 4v:1-14 Niet door geweld maar Mijn Geest
3870 28-3-1976 hebr 4:1-13 Ingaan in de rust
3916 22-8-1976 ef 6:10-20 Krachtig zijn in de sterkte Zijner macht
3933 7-11-1976 openb 12:1-6 Zonen Gods, ondanks het geweld
5641 1-1-1984 2 cor 3:17-18 KVO - conferentie - Het hetstel van de innerlijke mens
5699 1-1-1984 2 cor 3:17-18- Herstel van de innerlijke mens-KvO-Konferentie 001
5712 5-1-1986 ef 2:10 Gods doel met de gemeente-Conferentie Vught 005A
5854 26-2-1967 mal 1:1-5 God spreekt en heeft u lief
5887 1-1-1975 dan 1:1-21 Tekstuitleg en betekenins voor eigen leven
5982 1-1-1901 2 petr 1:3-11 Onze roeping-MATIG-SLOT MIST
5983 1-1-1901 zef 3:9-20 Rijn van lippen zijn-MATIG
6074 1-1-1973 mat 6:19-24 De ware schat
6109 1-1-1976 mat 12:46-50 Familie in het koninkrijk Gods
6234 24-9-1983 ---- Leiderschap-Les1
6235 22-10-1983 --- leiding geven vervolg Les 2
6239 19-11-1983 2 cor 13:10 Leiderschap-Les3