Visser (jr.), C.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van C. Visser (Jr.).

Klik HIER voor de Studiebladen door C. Visser
Klik
HIER voor de Bijbelstudies door C. Visser

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

405 21-9-1980 joh 20:31 Leven uit geloof
507 20-9-1981 1 joh 1:5 God is goed - jeugddienst
556 21-2-1982 luc 18:31-35 luc 19:1-10 Zacheus - jeugddienst
692 19-6-1983 jes 26:1-8 Onze houding: standvastigheid, trouw
787 20-5-1984 judas 1-2 judas 20-21 Allerheiligst geloof
828 21-10-1984 mat 16:13-23 Belijdenis van Petrus
885 5-5-1985 joh 20:24-29 Thomas
900 23-6-1985 rom 8:31-34 openb 12:10-11a Vergeving ontvangen en schenken/aanklager Satan
923 29-9-1985 1 kon 17:7-24 Weduwe van Sarfath
947 22-12-1985 luc 1:26-38 Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen
959 23-2-1986 1 joh 3:1-3 Wij zijn in staat geheel anders te worden
976 8-6-1986 marc 11:11-26 De intocht in Jeruzalem - tempelreiniging - verdorde vijgeboom
1003 9-11-1986 hoogl 2:15 Vangt de kleine vossen
1016 25-1-1987 ex 13 ex 14 Doortocht door de Schelfzee
1028 12-4-1987 openb 2:17 Witte steen en zwarte steen - vrijspraak/veroordeling
1037 14-6-1987 ex 17:1-7 Wat er na je uittocht kan gebeuren
1050 13-9-1987 rom 13:14 col 3:12 De gezindheid van Christus, doet Jezus Christus aan
1095 24-4-1988 1 petr 2:1-10 Doel van God is gemeente
1105 26-6-1988 neh 4 Bouwen van de muur - voortzetting v/h werk ondanks tegenstand
1117 25-9-1988 luc 13:18-19 Mosterdzaadje
1128 27-11-1988 luc 9:57-62 Geschikt voor 't koninkrijk Gods
1136 22-1-1989 mat 21:43 Koninkrijk Gods wordt een volk gegeven dat vruchten opbrengt
1143 12-3-1989 luc 5:1-11 marc 1:14-20 Roeping van Petrus na half jaar volgen
1149 23-4-1989 luc 10:32 Weest niet bevreesd, klein kuddeke
1157 11-6-1989 luc 16:10 Wees getrouw
1172 24-9-1989 2 cor 10:3-5 Schansen en bolwerken slechten
1177 29-10-1989 1 cor 12:9 Genezing
1184 10-12-1989 luc 1:5-25 Zacharias (drop-outs)
1191 28-1-1990 rom 12:31b Liefde
1199 25-3-1990 openb 22:10-16 Wie vuil is ... vervuiling. Wie rechtvaardig is .....
1209 27-5-1990 ps 3 David vlucht voor Absalom
1226 30-9-1990 openb 2:12-13 U weet waar wij wonen.Satan probeert zijn troon i.o te vestigen
1235 25-11-1990 jer 20:7-8 Na bevrijding volgt vaak achtervolging
1255 24-3-1991 rom 8:18-27 Zoonschap 3/openbaring z.G: de verlossing van (in) ons lichaam
1257 1-4-1991 openb 1:9-20 Tweede paasdag - Adventkerk
1261 28-4-1991 mat 5:9 Zalig de vredestichters
1266 26-5-1991 rom 14:13-19 Zoonsleven openbaren. Thema ergernis
1271 23-6-1991 jes 28-16b Gelovigen haasten niet
1286 22-9-1991 gal 4:4-7 luc 18:1-8 Opdat wij het recht van zonen verkrijgen. Gel.onrechtv.rechter
1291 27-10-1991 hand 27:1-26 Houvast hebben aan JC/God zelf. Pers. relatie. Godsvertrouwen
1299 24-11-1991 ps 103 Besef wat het betekent om God werkelijk te kennen door JC
1303 22-12-1991 luc 1:26-38 mat 1:18-25 Verdere uitleg JC zoon van God en des mensen. "gewoon" verwekt
1314 23-2-1992 1 sam 30 David - Jezelf terugvinden in God
1321 29-3-1992 jes 10:20-27 Een rest die zich bekeert.
1327 26-4-1992 ef 5:1-10 Doe dan niet met hen mede
1338 28-6-1992 ps 40:7-11 Ik heb lust om Uw wil te doen
1340 12-7-1992 1 thes 5:16-18 Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder a
1352 27-9-1992 jes 33:20-23 Sion aanschouwen is de gemeente in volheid aanschouwen
1356 25-10-1992 1 thes 5:12-24 2 tim 1:6 Dooft de Geest niet uit/gaven Gods aanwakkeren
1361 22-11-1992 judas 1-2 Bewustwording je bent geroepene, geliefde en "loon" JC
1433 20-4-1986 1 joh 3:18 Liefhebben zoals God jou lief heeft
1451 24-8-1986 ps 50:23 Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil
1460 26-10-1986 2 tim 1:13-14 Gezond worden door de goede woorden Gods
1528 21-2-1988 num 6:22-27 Zegen
1537 17-4-1988 1 petr 2:4 Kom tot Hem
1547 19-6-1988 mat 13:1-13 mat 13:10-17 Gelijkenissen zien - ogen en oren - toehoorder of discipel zijn
1567 16-10-1988 joh 14:6 Jezus de weg, de waarheid en het leven
1584 12-2-1989 luc 11:33-36 Leven in het licht
1604 25-6-1989 mat 5:6 Zalig gerechtigheid
1622 7-9-1989 --- Inleiding Openbaring (7/9) + de opening van zegel 1 en 2 (21/9)
1623 5-10-1989 ---- De opening van zegel 3 en 4
1624 26-10-1989 ---- Openbaring - opening van zegel 5
1625 9-11-1989 openb 5 Openbaring - De verzegeling
1626 23-11-1989 ---- Openbaring - Kenmerken van het 6e zegel (1) 23/11 en (2) 7/12
1627 28-12-1989 ---- Openb: kenmerken zegel 6 (3) 28/12 + Stilte + toebereiding 11/1
1628 8-2-1990 ---- Openbaring - De late regen
1629 22-2-1990 ---- Openbaring - Het vuur
1630 8-3-1990 ---- Openbaring/Gemeente in de eindtijd/Kenmerken van het 7e zegel/slot mist
1631 22-3-1990 ---- Openbaring - De openbaring van het zoonschap
1632 5-4-1990 ---- Openbaring - De eerste bazuin
1633 19-4-1990 ---- Openbaring - De verzoekingen van de zonen Gods
1634 10-5-1990 openb 12:7 Openbaring deel 16- Oorlog in de hemel
1635 7-6-1990 ---- Openbaring - De antichrist
1636 23-8-1990 ---- Openbaring - Samenvatting/overzicht
1637 20-9-1990 ---- Openbaring - Kenmerken 7e zegel (20/9)+ Vijfde bazuin ((11/10)
1638 25-10-1990 jer 20:7 Openb: Gebeuren rond 6e bazuin 25/10 + ure der duisternis 8/11
1639 22-11-1990 --- Openb: De 2 getuigen 22/11 + Overgang 6e naar 7e bazuin 6/12
1640 20-12-1990 openb Openbaring deel 25- De wederkomst
1641 10-1-1991 1 thes 4:13-17 1 cor 15:50-54 Openbaring deel 26 - De opstanding
1642 24-1-1991 ---- Openbaring deel 27 - Heerlijkheid
1643 7-2-1991 openb Openbaring deel 28 - Onze vereniging met Hem
1644 25-4-1991 ---- Openbaringstudie - De zeven slagen
1645 23-5-1991 openb 14:14-20 Openbaring deel 30- De weg tot harmagedon
1646 6-6-1991 openb 16:13-16 Openbaring deel 31- Slag van harmagedon (1)
1647 20-6-1991 ---- Openbaring - Slag van harmagedon (Slot)
1648 10-10-1991 ---- Openbaring - Het duizendjarig rijk (1)
1649 24-10-1991 ---- Openbaring - Gods regering
1650 7-11-1991 ---- Openbaring - Het duizendjarig rijk (2)
1651 20-2-1992 ---- Openbaring - Het duizendjarig rijk (3+4)
1652 9-4-1992 jes 25:6-12 Openbaring deel 38 - De satan ontbonden
1653 7-5-1992 ---- Openbaring - De laatste confrontatie
1654 21-5-1992 ---- Openbaring - Het laatste oordeel
1655 25-6-1992 openb Openbaring deel 41- De voltooiing
1667 3-11-1981 ---- BBC: Geest, ziel, lichaam (1)
1669 1-12-1981 ---- BBC3: Geest, ziel, lichaam (3)
1670 15-12-1981 ---- BBC3: Geest, ziel, lichaam (4) tot de pauze
1697 6-11-1984 ---- BBC - deel 6: Zondeval
1700 18-12-1984 ---- BBC: Koninkrijk der hemelen (deel 5)
1704 5-3-1985 ---- BBC: Gemeente
1813 24-1-1993 2 cor 1:10 Bij de Here is (verdere, totale) verlossing
1825 28-3-1993 gen 25:19-34 hebr 12:16 Onverschilligheid - Ezau - Edom
1829 12-4-1993 ---- Toogdag 1993 - 2e paasdag
1836 23-5-1993 2 cor 6:14-18 2 cor 7:1 Belial
1842 27-6-1993 mat 18:10 Engelen - bijstand
1855 26-9-1993 1 thes 4:3a Heilig, heilig, heilig, je hart, je (levens-)huis en je hemel
1871 28-11-1993 openb 12:7-12 Laat heil Nú verschijnen en werp de aanklager met vreugde neer
1880 23-1-1994 zach 8:1-3 zach 8:6-9 Verwachting: een huis van trouw in heiligheid en gerechtigheid
1885 27-2-1994 rom 1:16-17 De rechtvaardige zal uit geloof leven
1897 24-4-1994 rom 5:1-2 rom 4:24-25 Wij dan gerechtvaardigd door het geloof ... Vrucht der rechtv.
1909 26-6-1994 rom 5:1-6 Roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods (in-/uit-/doorleiden)
1925 25-9-1994 mat 6:9 deut 5:11 Uw naam worde geheiligd - de naam van God niet ijdel gebruiken
1931 23-10-1994 mat 3:1-12 Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt
1939 27-11-1994 mat 6:9-13 Leid ons niet in verzoeking - het "onze vader"
1945 8-1-1995 mat 6:12 Leren leven en werken vanuit vergeving - het "onze vader"
1959 26-3-1995 2 cor 5:17-21 Verzoening is het gevolg van vergeving (8.1.95). Tot één worden
1973 28-5-1995 hand 1:1-5 De Heer wil uw verstand verder openen (2e ronde onderwijs)
1977 25-6-1995 2 petr 1:10-11 Voorrecht/taak v.d. gelovigen - roeping/verkiezing bevestigen
1999 29-10-1995 2 kon 6:8-18 Versta je de roeping voor je eigen leven. De werkelijkheid v.JC
2002 17-1-1993 gen 25:19-34 hebr 12:16 Jacob en Ezau
2003 31-1-1993 obad 21 hebr 12:16-17 De berg Ezau. De berg Sion
2004 14-2-1993 --- Jacob's droom te Betel
2005 7-3-1993 gen 32:22-32 Jacob's worsteling aan de Jabbok
2006 21-3-1993 gen 33:1-17 Verzoening Jacob en Ezau
2007 4-4-1993 mal 1:1-5 Jacob en Ezau (slot)
2015 26-11-1995 luc 3:15-18 hebr 12:11-15 Uw weg (de weg des vredes) is de keuze van mijn hart
2023 25-2-1996 openb 12:1-2 openb 17:1-5 Beelden van de 2 vrouwen (= levenswijzen). Uit één bron drinken
2036 28-4-1996 openb 12:1-2 openb 17:1-5 Word met de Zon bekleed en heb de Maan onder je voeten
2045 30-6-1996 openb 12:1-2 Geestelijk in verwachting zijn/zwanger zijn v/h zoonschap
2066 5-2-1987 gen 6 Zondvloed
2071 29-9-1996 dan 3:14-18 Daniel - de juiste geestelijke opstelling/geestl. werkelijkheid
2082 24-11-1996 hos 2:18-19 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig
2092 26-1-1997 mat 1:21-22 mat 1:25 De naam en het wezen van Jezus
2551 1-1-1901 openb 6:5-8 Bijbelschool:1e+2e dood (hel) dood+dodenrijk/wat na het sterven
2718 10-8-2003 marc 3:1-6 Strek je hand uit
3014 31-1-2008 ---- Inleiding Openbaring - Den Haag 1
3015 28-2-2008 --- Openbaring studie Den Haag 2
3021 27-3-2008 --- Openbaringstudie Den Haag 3
3024 24-4-2008 . Openbaringstudie Den haag 4
3037 29-5-2008 . Openbaringstudie Den Haag 5
3054 25-9-2008 . Openbaringstudie 6
3059 29-10-2008 . Openbaringstudie Den Haag 7
3067 27-12-2008 . Openbaringstudie Den Haag 8
3074 25-1-2009 hagg 1:1-11 Herbouw van de tempel (1)
3077 29-1-2009 --- Openbaringstudie Den Haag 9
3082 26-2-2008 --- Openbaringstudie Den Haag 10
3088 26-3-2009 . Openbaringstudie Den Haag 11
3089 19-4-2009 hagg 1:12-15 Herbouw van de tempel (2)
3091 23-4-2009 . Openbaringstudie Den Haag 12
3097 28-5-2009 --- Openbaringstudie Den Haag 13
3140 24-1-2010 mat 6:19-21 Leer leven zoals Jezus
3156 16-5-2010 hand 1:1-14 Handelingen:Zijn werk voortzetten dan vervult God zijn beloften
3465 6-12-2014 . Contactdag - Het plan van God met mensen 1
3466 6-12-2014 . Contactdag - Het plan van God plan met mensen 2
3469 25-4-1993 2 tim 2:1-13 Hem leren kennen en Zijn opstandingskracht
3498 26-3-1999 --- De boekrol gaat open / 6e zegel
3502 18-10-1987 1 petr 1:3-13 Verheug je nu
3509 25-1-1987 ex 13:17-22 ex 14:1-31 Doortocht door de Schelfzee-Breda-ALS 1016
3665 1-1-1901 mat 5:4 Zaligsprekingen-2
3708 13-3-1997 . Toespraak over de scheiding
3747 1-1-1901 luc 1:5-25 Aanloop naar Kerst
3875 6-8-1986 . Studie 14-Bewust zijn in onderbewust zijn
3876 4-9-1986 1 joh 3:18 Gevolgen van de val van lucifer
3877 17-9-1986 . De zondeval
3878 8-1-1987 gen 4:5-7 mat 15:18 Voorgeschiedenis zondeval
3879 14-2-1987 . Slangen en schorpioenen in de gehele legermacht
3880 16-4-1987 . De mens-Geweten (2)
3881 1-1-1901 mat 28:18 Waterdoop met achtergronden-Trinitaris
3967 26-11-1986 --- Bijbelstudie 24 - Thematische samenvatting
3968 5-2-1987 gen 6 De zondvloed - bijbelstudie 27
4116 8-4-2017 openb 4:1 Ontmoetingsdag ochtenddienst: Klim hierheen op
4152 26-11-2017 ps 96 Zing een nieuw lied
4171 7-4-2018 openb 7:1-3 openb 9:17 Gemeentedag - ochtend: Laat je verzegelen…!
4208 25-11-2018 spr 20:27 De geest vd mens is een lamp des Heren doorzoekende schuilhoeken vh hart
4228 13-4-2019 openb 14:4 Ontmoetingsdag (morgen) Volle Evangelie gemeenten: Volg het Lam…!
4262 24-11-2019 2 kron 27:6 Overwin de "afgoden" in je leven en richt je als Jotan volkomen op de Heer
4340 19-12-2021 luc 1:26-38 Advent
5377 2-4-1986 . Studie 12-Het wezen mens-Geweten
5378 13-4-1986 1 joh 3:18 Studie 13 -Liefhebben met de daad en in waarheid
5380 21-5-1986 . Studie 15-Het wezen mens-Samenvatting
5381 4-6-1986 gen 1 gen 2 Studie 16-Schepping en Paradijs
5383 18-6-1986 gen 1 gen 2 Studie 17-Schepping en Paradijs (vervolg)
5385 2-7-1986 . Studie 18-De val van Lucifer
5387 23-8-1986 1 tim 3:15 De gemeente
5388 30-10-1986 . Studie 22-Dood en dodenrijk
5390 13-11-1986 . Studie 23-Dood en opstanding
5391 26-11-1986 . Studie 24-Thematische samenvatting
5392 5-2-1987 gen 6 Studie 27-De zondvloed
5453 1-1-1901 --- Lijnen uitzetten - Dodenrijk, afgrond
5560 11-9-1982 jes 45:11 openb 19:11 VE-Bijbelschool-dag1-001AB-Gemeente in de eindtijd-De toekomstige dingen
5566 9-10-1982 openb 6:5 VE-Bijbelschool-dag3-202AB - 3e zegel, Occultisme
5568 6-11-1982 --- VE Bijbelschool-dag 5-203AB-Gemeente in de eindtijd-5e zegel
5588 12-10-1967 hebr 5:11 hebr 6:1-3 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Gemeente
5657 18-1-1998 1 joh 3:4-10 Het doen (vasthouden) van zonden
5658 17-10-1999 col 4:3-4 Volharden en toebereiden
5729 8-1-1987 gen 3:21 hebr 12:22-29 Voorgeschiedenis van de zondvloed
5736 31-1-1988 pet 1:13 Vestig je hoop op Hem
5754 7-12-1997 1 joh 2:18-25 De antichristelijke geest (1)
5755 15-2-1998 1 joh 4:1-6 De antichristelijke geest (4)-Breda
5757 17-5-1998 mat 22:1-14 Eindfase vd geestelijke ontwikkeling
5759 1-1-2000 1 petr 2:4 Kom tot Hem
5946 1-1-1901 openb 11:2 Openbaar worden van de zonen Gods (getuigen) tot 1000-jarig rijk
5947 1-1-1901 openb 9:13-14 6e bazuin-Openbaar worden van de AC tot 1000-jarig rijk-deel 3
5948 1-1-1901 --- Tot de 6e bazuin
6180 7-5-1989 marc 1:14-20 luc 5:1-11 Roeping van de dicipelen
6188 8-10-1989 fil 3:12-14 Leven met zicht op wat voor me ligt
6192 22-11-1989 fil 3:12-16 Laat het oude achter en streef naar de late regen
6194 26-11-1989 fil 3:12-16 Laat 't verleden achter
6201 11-3-1990 1 cor 12:31b Een weg die verder omhoog voert--SLOT MIST
6344 28-3-2009 openb 7:9-10 Hogerop in broederschap - Contactdag
6345 22-7-1995 hand 1 Tongen als van vuur - beantwoording vraag over vuur