Visser, J.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Jaap Visser.

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

48 15-5-1977 1 petr 1:3-5 Gods plan met uw leven, kent u dat?
110 27-11-1977 joh 8:31-32 De waarheid zal u vrijmaken
167 11-6-1978 hand 8:4-17 Filippus in Samaria Jeugddienst
187 13-8-1978 1 petr 5:8-11 -
217 26-11-1978 luc 19:1-10 Zacheus
281 1-7-1979 hebr 6:15 geduld
317 18-11-1979 2 petr 1:3 Geroepen door zijn heerlijkheid en macht - jeugddienst
472 10-5-1981 mat 11:28 Kom tot Mij en Ik geef u rust
498 23-8-1981 hebr 12:3 Vestigt uw aandacht dan op Hem
523 15-11-1981 fil 3:7-17 Gegrepen door Jezus Christus
625 31-10-1982 1 joh 4:9 God had de wereld zo lief
685 29-5-1983 2 cor 2:14 God zij gedankt, die ons te allen tijd doet zegevieren in C.J.
720 2-10-1983 2 thes 3:1 mat 6:8 Voorbede
772 25-3-1984 ---- God spreekt - jeugddienst
799 1-7-1984 fil 2:1-11 Aspecten van het gemeente-zijn
824 7-10-1984 2 tim 2:8 Jezus heeft de weg tot God gebaand
897 16-6-1985 rom 12:2 Vernieuwing van denken
1061 8-11-1987 1 tim 4:16 Zie toe op uzelf
1163 16-7-1989 ef 4:20 ef 1:17 Gij geheel anders
1189 14-1-1990 ef 4:16 Groei en ontwikkeling
1215 8-7-1990 rom 8:28 Alle dingen werken mede ten goede
1274 14-7-1991 hebr 11:1 ----
1283 7-9-1991 1 petr 2:5 Priesterschap 2 Haamstede 91 (zaterdag)
1320 22-3-1992 1 petr 1:3-9 rom 12:1 Hoop, de kracht van het evangelie
1335 14-6-1992 2 tim 2:1 tit 2:11 Genade
1365 20-12-1992 1 petr 1:8-12 Beloofd is beloofd!
1657 4-11-1980 ---- BBC: Strijd deel1
1662 20-1-1981 ---- BBC 7: Genade en vrede
1688 15-11-1983 ---- BBC - deel 3: Strijd
1698 20-11-1984 ---- BBC: Persoon en werk van Jezus Christus
1701 22-1-1985 ---- BBC: Heilige Geest (1)
1702 5-2-1985 ---- BBC: Heilige Geest (2)
1705 10-9-1985 ---- BBC: Geloof
1708 22-10-1985 ---- BBC deel 4: Bidden
1710 19-11-1985 ---- BBC deel 6: Heiliging
1712 17-12-1985 ---- BBC: Geest van verwerping, weerspannigheid en hysterie
1716 25-11-1986 ---- BBC: Afkomst van Jezus Christus (de persoon en het werk JC)
1718 13-1-1987 ---- BBC: Heilige Geest (1)
1722 3-11-1987 ---- BBC: Geloof
1725 15-12-1987 ---- BBC: Bidden en bijbellezen
1727 26-1-1988 ---- BBC: Heiliging
1728 9-2-1988 --- BBC2 deel 7: Persoonlijke vijanden: verwerping/weerspannigheid/hysterie
1730 1-12-1988 ---- BBC/bidst.: Ontwikkeling van geestelijke gaven
1734 6-4-1989 ---- BBC/bidst.: Jezus Christus
1737 12-10-1989 ---- BBC/bidst.: Omgaan met weerstanden
1747 10-2-1987 ---- BBC: De persoon en het werk van Jezus Christus
1748 24-2-1987 ---- BBC: Het koninkrijk der hemelen
1749 10-3-1987 ---- BBC: Heilige Geest (1)
1751 7-4-1987 ---- BBC: Heilige Geest (2)
1753 12-1-1988 ---- BBC deel 1: Geloven
1756 22-2-1988 ---- BBC, deel 4: Bidden en bijbellezen
1758 22-3-1988 ---- BBC: Heiliging
1759 5-4-1988 ---- BBC7: Persoonlijk beleven v.h. evangelie/persoonlijke vijanden
1763 2-2-1989 ---- BBC: Ontwikkeling van geestelijke gaven
1767 8-6-1989 ---- BBC: Persoonlijke relatie met Jezus Christus
1772 3-1-1990 ---- BBC: Ik zal mijn wetten in hun hart leggen en in hun verstand s
1831 18-4-1993 hebr 3:12-14 Als je Zijn stem hoort en verstaat, verhard dan je hart niet
1857 10-10-1993 rom 1:17b fil 2:13 Leren leven vanuit geloof
1878 9-1-1994 mat 3:15 Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen
1900 1-5-1994 --- Relatie volwassene - kind (2)
1902 15-5-1994 fil 1:9 Rein en onberispelijk zijn tegen de grote dag van Christus
1922 4-9-1994 hebr (div.) hebr (div.) Vestigt je aandacht dan op Hem - avondmaal
1947 22-1-1995 ef 5:15 Zie nauwlettend toe hoe je wandelt
1987 3-9-1995 col 3:3 Je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God
2016 3-12-1995 openb 5:9-10 Samenvatting van het evangelie - avondmaal
2025 10-3-1996 rom 4:17-21 God eren in volle zekerheid dat Hij volbrengt wat Hij belooft
2041 2-6-1996 1 petr 1:18-22 hebr 10:23 Voorbereiding voor avondmaal: hebt ontzag voor God
2057 25-8-1996 ef 6:10-17 Strijd in de hemelse gewesten
2087 29-12-1996 ---- Gezinsdienst - geef nooit op
2100 16-3-1997 1 petr 1:3 God dienen
2114 8-6-1997 --- Een dienst met veel zingen en enkele teksten
2192 17-5-1998 mat 3:15 Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen - doopdienst
2287 8-8-1999 2 tim 2:8 Jezus opgewekt uit de dood voor ons
2607 17-2-2002 ef 1: Herhalingsstudie vanuit Efese: uitverkiezing
2658 6-10-2002 mat 3:13 Doopdienst
2706 3-8-2003 --- Praise/worship - avondmaal Maaltijd samen met de Heer
2858 22-1-2006 ef 1 Wie heeft God verzonnen? - Het plan van god met mensen
2899 23-7-2006 ef 3:10-11 Plaats van de gemeente in de openbaring van Jezus Christus
2905 3-9-2006 ef 4:16 Bouwen aan Gemeente zijn o.l.v. Jezus Christus
2909 1-10-2006 ef 4:16 Presentatie:Bouwen aan de Gemeente - visie ochtendgroep
2917 26-11-2006 rom 4:18-21 God eren uit overtuiging dat God doet wat hij belooft
2932 25-2-2007 Jer 29:11-14 Ef 6:10-17 Geloof en win
2956 29-7-2007 2 tim 2:1 Genade
2957 5-8-2007 1 cor 11:23-26 Viering van het Avondmaal
2991 col 1:13-14 jeugddienst
3018 23-3-2008 2 cor 9:15 Pasen - de betekenis van de opstanding voor Jezus, God en ons
3045 3-8-2008 judas 24-26 Gods plan met mensen 1 - briefkaart Judas
3047 17-8-2008 ef 1:3-14 Gods plan met mensen 2
3055 5-10-2008 1 cor 11:23-25 Living Words - Avondmaal
3079 20-2-2009 1 petr 1:3-13 Gemeente vormen
3096 31-5-2009 hand 2:1-47 Pinksteren
3104 19-7-2009 fil 1:6-11 Vruchtdragen
3106 2-8-2009 1 cor 11:23-25 Blijf niet staan maar kom hoger op; avondmaal; het is volbracht
3167 1-8-2010 fil 2:1-11 Samen gemeente zijn
3218 10-7-2011 ef 4:16 1 cor 12:12-28 De werkplaats van de Timmerman
3220 24-7-2011 1 tim 1:14 Het getuigenis van Paulus
3222 7-8-2011 rom 8:31-39 God's liefde
3246 1-1-2012 ef Nieuwjaarsbijeenkomst met korte woord
3267 27-5-2012 ef 1:19 Ik bid dat je beseft de grootte vd kracht die God geeft
3276 28-7-2012 col 2:6-7 Blijf één met Hem
3283 16-9-2012 ef 1:4-6 Uitverkiezing
3296 16-12-2012 ef 2:1-10 Doopdienst
3302 13-1-2013 --- Handoplegging
3304 27-1-2013 neh Musical Nehemia
3332 11-8-2013 1 petr 1:3-8 Geloofsechtheid zij tot lof+heerlijkheid+eer bij openbaring JC
3357 22-12-2013 fil 2:5-11 Christus is Heer
3371 2-3-2014 luc 1:74-75 rom 7:14-25 Gebondenheid en vrijheid
3378 20-4-2014 mat 27:57-28:7 Jezus' overwinning over duivel en dood heeft verstrekkende gevolgen…
3395 27-7-2014 spr 4:20-27 Bewaar je hart
3397 10-8-2014 ef 3:14-21 Mag Christus in je hart wonen…
3401 7-9-2014 fil 1:9-11 Bewaar je hart: Geloof en gevoel - een persoonlijk getuigenis
3404 28-9-2014 fil 2:5 Laat de gezindheid van Christus jouw gezindheid zijn
3416 21-12-2014 jes 46:9-11 Gods raadsbesluit
3446 1-2-2015 ef 2:5-6 col 3:1-3 Houd voor ogen wat boven is…
3471 4-3-1980 . BBC2-Gebondenheid, vragen-SLOT MIST - Jaap en Simon
3528 15-1-1989 --- Jeugddienst met getuigenissen - zondagavond
3639 25-2-1986 mat 6:8-9 BBC-deel4- Bidden
3936 21-11-1976 rom 6:22-27 Gedachten die tot zonde leiden uitbannen
4003 8-3-2015 fil 2:9-11 Jezus heeft een naam boven elke andere naam
4014 24-5-2015 hand 2 Waarom wil Jezus je dopen in heilige Geest?
4023 26-7-2015 2 tim 2:1 Wees sterk door de kracht die Jezus Christus je geeft
4026 16-8-2015 jes 61:1-4 luc 4:14-21 Jezus verlost, bevrijdt en geneest…
4032 27-9-2015 col 3:15 fil 4:6-7 Laat de vrede van Christus heersen in je hart
4052 7-2-2016 ef 4:15-16 ef 5:25-27 De gemeente in perspectief…!
4063 24-4-2016 hand 2:1-4 hand 10:45-46 Spreken in nieuwe tongen
4078 7-8-2016 joh 17:11 Jezus bidt voor ons: “dat wij één zijn…”
4083 11-9-2016 amos 5:6 Zoek de HEER en leef…!
4092 13-11-2016 fil 2:12-13 Zet je in voor een gezond geestelijk leven…!
4097 18-12-2016 hebr 12:2 Richt je aandacht op Jezus…!
4119 16-4-2017 1 cor 15 Vestig je hoop op Christus - Pasen 2017
4127 4-6-2017 hand 2:4 Vol worden van heilige Geest…! Pinksteren 2017
4136 6-8-2017 fil 1:6-11 Geef de Heer de gelegenheid om het goede werk dat Hij in jou is begonnen, voort te zetten…
4140 3-9-2017 fil 1:9-11 hebr 4:12 Onderscheiden goed en kwaad
4149 5-11-2017 fil 4:4-7 Wees blij - Maak je geen zorgen - Wees dankbaar
4157 31-12-2017 ef 6:10 Zoek je kracht in de Heer
4164 18-2-2018 1 thes 2:12 Leef tot eer van God…!
4170 1-4-2018 joh 11:25-26 2 tim 1:9-10 Jezus zegt: “Wie leeft en in Mij gelooft zal nooit ofte nimmer sterven…”
4180 20-5-2018 hand 19:1-6 ef 1:13-14 Open je voor de heilige Geest…! Pinksteren
4190 29-7-2018 1 petr 4:10-11 Geef de rijkdom van Gods goedheid aan elkaar door…
4193 19-8-2018 ps 32:10 Vertrouw op God…!
4206 11-11-2018 2 thes 1:11-12 Opdat je zo zult worden zoals onze God je wil hebben…!
4211 16-12-2018 Num 6:24-26 Vrede…!
4220 17-2-2019 judas 20-21 Groei in geloof…!
4231 21-4-2019 col 1:13-14 rom 4:24-5:1 Pasen
4236 26-5-2019 rom 5:5 Gods liefde in ons hart door de heilige Geest
4244 21-7-2019 micha 6:8 Wandel met God
4252 15-9-2019 ps 84:5 Baan de weg…!
4258 27-10-2019 ps 103:20-21 Engelen
4264 8-12-2019 luc 1:1-79 God ziet wat in jou…!
4275 23-2-2020 1 joh 1:5 God is enkel goed…!
4309 23-5-2021 hand 2 Pinksteren… een nieuwe tijd breekt aan…!
4312 13-6-2021 1 petr 1:3-5 1 Cor 2:9 Herboren tot een leven vol hoop…!
4321 8-8-2021 rom 8:31-39 gnb Laat de liefde van God regeren in je hart…!
4331 17-10-2021 ef 1:3-6 Vertrouw op Gods beloften
4380 25-9-2022 ps 32:10 Vertrouw op God…!
4388 20-11-2022 ---- De toekomst van onze gemeente - besloten bijeenkomst
4391 11-12-2022 ef 2:1-10 Doopdienst
5665 1-1-1901 --- BBC9-JV-Taak en plaats in de gemeente+SV-Geweten
5719 25-3-1986 --- BBC 6 - Heiliging
5720 6-5-1986 tit 2:11-13 BBC8 (slot) - Wederspannigheid, verwerping en hysterie
6090 1-1-1975 hand 10-48 Jongerendienst
6158 26-3-1985 --- BBC 6 - Doop in heilige geest (deel1)
6163 6-5-1986 tit 2:11-13 BBC 8 - Wederspanningheid, verwerping en hysterie - slotavond
6179 19-4-1989 BBC-Ontwikkeling van geestelijke gaven
6193 22-11-1989 --- BBC 3- Omgaan met weerstanden
6196 10-12-1989 ef 4:15 Naar Hem toe groeien
6340 2-4-1988 --- BBC 2-4-1988-vervolg (laatste stukje) - ALS 1756