Verdouw, S.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Simon Verdouw.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

185 6-8-1978 joz 5:13 joz 6:27 Jozua
199 24-9-1978 joh 3:16 De relatie van God met de mens Jeugddienst
240 18-2-1979 jes 9:1-5 Licht en duisternis - jeugddienst
284 15-7-1979 luc 12:32 hebr 3:14 weest niet bevreesd, gij klein kuddeke
303 30-9-1979 jes 49:8-9 Hoopvolle toekomst. Kom tevoorschijn. Jeugddienst.
344 17-2-1980 jer 29:11 Gods gedachten: vrede, geen onheil, een hoopvolle toekomst
388 13-7-1980 mat 4:12-25 Bergrede
485 28-6-1981 1 joh 1:1-5 Wie zoekt naar geluk komt terecht bij Jezus
521 8-11-1981 joh 4:1-42 De Samaritaanse vrouw - jeugddienst
574 25-4-1982 luc 5:15-26 Genezing van de verlamde - jeugddienst
638 12-12-1982 hand 10:1-48 Cornelius
688 5-6-1983 ps 23 Herder geen vrees, blijf in de kudde
714 11-9-1983 2 tim 1:1-7 Ongeveinsd geloof
742 11-12-1983 rom 8:31-39 Met Hem alles schenken
765 4-3-1984 2 tim 1:12-14 Bewaar het goede u toevertrouwd
832 4-11-1984 1 cor 11:26 Heilig avondmaal
848 30-12-1984 1 petr 5:8-11 Wordt nuchter en waakzaam
893 2-6-1985 ef 5:19 ps 111 Lofpsalm
904 7-7-1985 hebr 2:1-4 Aandacht schenken
926 6-10-1985 1 petr 2:2-10 Aanmoediging en bemoediging
934 3-11-1985 ex 17:8-16 De overwinning op Amelek
948 22-12-1985 fil 4:19-20 God enkel goed (matige opname)
1006 23-11-1986 joh 1:35-52 Jezus roept zijn discipelen - jeugddienst 1986/2
1039 28-6-1987 rom 12:1-8 ----
1063 22-11-1987 1 cor 15:58 Standvastig, onwankelbaar en overvloedig in het werk des Heren
1083 4-2-1988 ---- Teeners in de gemeente
1116 18-9-1988 hand 9:1 hand 22:1 Bekering van Saulus
1141 26-2-1989 1 cor 1:1-9 ----
1160 25-6-1989 gal 3:1-5 Die de heilige Geest schenkt ten gevolge van het geloof
1180 12-11-1989 ps 100 ef 2:10 Erken dat Hij ons heeft gemaakt
1194 18-2-1990 rom 4:16-25 Abraham geloofde tegen hoop op hoop
1218 29-7-1990 joh 8:30-02 Waarheid
1233 11-11-1990 col 1:21-23 Standvastig blijven door slechts geloven
1247 10-2-1991 2 tim 1:14 Bewaar door H.G. die i.o.woont het goede dat u is toevertrouwd
1280 25-8-1991 jer 29:11 Want Ik weet welke gedachten ik over u koester
1307 12-1-1992 mat 16:13-20 1 petr 2:4-7 Wat zeggen de mensen die Ik ben en wie zeggen jullie die Ik ben
1331 24-5-1992 2 petr 3:1-18 De dag Gods verwachten
1358 8-11-1992 joh 12:26 joh 14:3-4 Zijn waar JC is want je leven is verborgen met Christus in God
1396 5-6-1985 ---- Strijd in de Hemelse Gewesten - thema Verlossing Rdam 27 (BBC1)
1423 9-2-1986 1 cor 9:22-27 hebr 12:1-3 Laten ook wij de wedloop lopen die voor ons ligt
1546 12-6-1988 mat 13:1-9 mat 13:18-23 Gelijkenis van de zaaier
1569 30-10-1988 hand 9:1-19 hand 22:1 Bekering van Saulus. Ananias
1589 19-3-1989 1 cor 1:1-9 Geworteld in hem ontbreekt ons geen enkele genadegave
1608 23-7-1989 gal 3:5 De Geest werkt
1619 24-9-1989 ef 1:15-2:10 Jezus' plaats in de gemeente
1656 21-10-1980 ex 32:25 mat 9:35-36 BBC2: Leiding -gezag - gehoorzaamheid
1673 2-2-1982 ---- BBC 3 - deel 7: Relaties (1)
1677 26-10-1982 ---- BBC - deel 1: Schepping
1696 23-10-1984 ---- BBC: Schepping
1699 4-12-1984 ---- BBC: Bekering - wedergeboorte - verzoening - waterdoop
1706 24-9-1985 ---- BBC: Gehoorzaamheid - leiding
1707 8-10-1985 ---- BBC - deel 3: Belijden en getuigen
1709 5-11-1985 ---- BBC: God is goed (vervolg)
1711 3-12-1985 ---- BBC: Opstanding
1713 7-1-1986 ---- BBC deel 9: Bijbellezen en spreken (slotavond)
1714 28-10-1986 ---- BBC: Schepping - oorsprong van alle dingen
1715 11-11-1986 ---- BBC: Zondeval, het ontstaan van het kwaad
1723 17-11-1987 ---- BBC: Gehoorzaamheid
1724 1-12-1987 ---- BBC: Getuigen
1726 12-1-1988 ---- BBC: God is enkel goed
1733 2-3-1989 ---- BBC/bidst.: Strijd in de hemelse gewesten
1745 13-1-1987 ---- BBC: Schepping - de oorsprong aller dingen
1746 27-1-1987 ---- BBC: Zondeval - het ontstaan van het kwaad
1750 24-3-1987 ---- BBC: Gebondenheid en vrijheid
1752 21-4-1987 ---- BBC: Ieders taak en plaats in de gemeente
1754 26-2-1988 ---- BBC2: Gehoorzaamheid
1755 9-2-1988 ---- BBC: Getuigen
1757 8-3-1988 ---- BBC5: God is enkel goed - Godsbeeld
1760 19-4-1988 ---- BBC: Opstanding (deel 8)
1766 11-5-1989 ---- BBC deel 6: Vergeving
1769 14-9-1989 ---- BBC deel 8: Vergeving
1773 3-1-1990 1 cor 12:8 BBC: Ontwikkeling enkele geestelijke gaven: kennis en wijsheid
1776 6-6-1990 ---- BBC/bidst.: Leer ons bidden
1822 14-3-1993 ps 32 8-11 Mijn oog is op u
1850 22-8-1993 ps 16:8 Bestendig - Ik stel mij de Here bestendig voor ogen
1862 24-10-1993 col 2:6-7 Nu gij Christus Jezus, de Heer aanvaard hebt, wandelt in Hem
1891 27-3-1994 joh 11:1-44 Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven
1913 10-7-1994 joh 17:1-2 joh 10:28 Eeuwig leven schenken
1920 28-8-1994 fil 1:27-2:5 Eén ding slechts; ik zal mij waardig gedragen JC's evangelie
1942 18-12-1994 fil 1:9 Dat uw liefde meer overvloedig zij in inzicht/fijngevoeligheid
1951 5-2-1995 hebr 3:14 Deelkrijgen aan Christus. Begin der verzekerdheid vasthouden
1965 23-4-1995 mat 11:25-27 mat 11:28-30 Komt tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven
1976 18-6-1995 openb 4:1-3 God centraal stellen - de glorie aan God brengen
1994 1-10-1995 ef 3:12 hebr 4:14-16 Vrijmoedigheid (om tot God te naderen)
2020 4-2-1996 hand 3 Genezing van een verlamde/volle overgave in geloof/verwachting
2034 14-4-1996 2 cor 11:2 Ik waak om u als reine maagd voor Christus te stellen - liefde
2070 22-9-1996 joh 15:1-8 De ware wijnstok - in Hem blijven - vrucht dragen - genade
2083 1-12-1996 ps 23:1 De Heer is mijn Herder
2115 15-6-1997 marc 1:16-20 luc 5:1-11 U nodigt mij in liefde dichterbij
2142 28-9-1997 hand 16:23-40 Wat moet ik doen om behouden te worden?
2154 23-11-1997 hand 10 deut 10:17-18 Een week uit het leven van God
2158 14-12-1997 openb 1:1-6 1 petr 2:4 Wat God doet, waar wij bij betrokken zijn en hoe dat versterken
2163 12-11-1997 amos 5:14-15 spr 8:13 Overwin het kwade door het goede
2165 25-1-1998 hebr 3:1-6 Opwekking tot trouw - ... maar de bouwmeester van alles is God
2171 8-3-1998 1 cor 16:13-14 Laat alles bij u in liefde toegaan/waken/geloof!/manlijk/sterk
2190 3-5-1998 1 joh 5:1-13 JC is Gods zoon. Houden van God is houden van zijn kinderen.
2203 16-8-1998 ef 4:25 zach 8:16 Genade->liefde->leven wijden JC - waarheid spreken onder elkaar
2212 27-9-1998 luc 1:26-38 ef 3:14-21 Hoe zal dat geschieden dat JC door't geloof woning in ons maakt
2247 29-11-1998 joh 10:11-18 joh 15:12-17 Geen groter liefde dan je leven inzetten voor je vrienden
2256 31-1-1999 ps 32:1-5 1 joh 1:9 Gelukkig zijn/worden: Belijden - schuldvergeving - vergeten
2275 30-5-1999 2 thes 3:1-5 Jozef 2 - broederschap - vergeving
2277 28-3-1999 2 thes 3:1-5 Jozef 1
2283 11-7-1999 2 thes 3:1-5 jes 40:27-31 Jozef 3 - getrouw is de Heer in het leven van Jacob
2289 22-8-1999 rom 15:13 God der hope
2300 17-10-1999 ef 2:1-10 Ik heb een Heer die leeft.... Fun-dament/wedergeboorte/genade
2386 26-12-1999 luc 12:32 Weest niet bevreed
2393 6-2-2000 joh 21:15-18 Heb je Mij waarlijk lief ....
2401 12-3-2000 joh 4 De Samaritaanse vrouw - Gave Gods
2412 14-5-2000 mat 5:5 Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beerven
2419 25-6-2000 ef 3:14-21 De grote liefde van Christus
2421 9-7-2000 mat 5:3 Zalig de armen van geest want huner is't koninkrijk der hemelen
2431 27-8-2000 gen 2:18 Het is niet goed dat de mens alleen zij
2447 8-10-2000 ps 50:15 Gezinsdienst
2466 26-11-2000 mat 5:8 Zalig reinen van hart/God zien - Zijn metgezel geen kwaad doen
2489 31-12-2000 mat 5:7 Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden
2531 29-4-2001 ps 100:1-5 Erkent dat de Here God is. Hem behoren wij toe .........
2532 6-5-2001 1 joh 3:16 Je leven inzetten voor anderen Geef wat je hebt uit liefde
2545 8-7-2001 hebr 13:5-6 Ik zal u niet verlaten, niet, niet, niet, nee nooit!
2558 19-8-2001 joh 14:1-4 joh 14:25-31 Niet ontroerd worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij - slot mist
2559 26-8-2001 --- getuigenisdienst
2584 11-11-2001 ef 2:1-7 Doopdienst - genade - dood - leven/opstaan
2593 30-12-2001 2 kron 20:1-30 Niet weten wat te doen maar op U zijn onze ogen gevestigd
2601 10-2-2002 ps 27:4 luc 10:38-42 Eén ding wil ik maar: In Uw nabijheid zijn!
2615 7-4-2002 1 cor 6:19 Je bent niet van jezelf
2631 9-6-2002 1 joh 5:18 Dood voor de zonde, levend voor God - jezelf bewaren
2642 25-8-2002 luc 7:11-17 Opwekking jongeling te Nain: God's innerlijke Ontferming
2656 6-10-2002 ef 3:14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader (1)
2667 15-12-2002 1 joh 3:1 judas 1-2 Liefde van de Vader - liefde (1 Cor 13)
2674 2-2-2003 1 joh 1:1-4 De Vader (3) - onze gemeenschap met de Vader - Mozes <-> Kanaan
2681 2-3-2003 hand 8:29-40 Doopdienst - Doop van de kamerling
2684 29-3-2003 1 cor 1:9 God is getrouw
2698 15-6-2003 luc 24:49 hand 1:4 Blijven in Jeruzalem en wachten op de belofte van heilige Geest
2705 27-7-2003 zach 4:9b Want wie veracht de dag der kleine dingen? (1)
2710 31-8-2003 hoogl 2:15 Want wie veracht de dag der kleine dingen? (2): Vossenjacht
2712 14-9-2003 zach 4:9b Want wie veracht de dag der kleine dingen? (3)
2723 23-11-2003 --- Improvisatiepreek: Zijn wat wij zijn in Hem/Vreze Gods/vertrouw
2730 28-12-2003 luc 2:40-52 De 12-jarige Jezus in de tempel
2732 11-1-2004 mat 16:13-20 Ik zal mijn gemeente bouwen
2738 22-2-2004 joh 1:35-52 Kom en je zult het zien!
2746 11-4-2004 2 cor 5:14-15 Eén is voor allen gestorven/opstanding/Christus liefde dringt
2753 23-5-2004 2 cor 5:14-15 De liefde van Christus dringt ons - versterk je broeder/zuster
2759 27-6-2004 rom 16:25-27 Hem nu die bij machte is u te versterken door Jezus Christus
2760 4-7-2004 hebr 3:1-6 Richt uw oog op Jezus
2763 25-7-2004 --- Indrukken van de New Wine zomerconferentie
2765 8-8-2004 ps 31:14 Ik weet wie mijn God is
2766 12-8-2004 hoogl Trouwdienst Johan Knoop en Natie Castro
2771 12-9-2004 luc 8:15 jac 5:7-11 volharding - geduld - gelatenheid
2777 24-10-2004 rom 15:4-6 God van de vertroosting
2788 2-1-2005 jes 61:1-3 luc 4:14-30 Genadejaar van de Heer
2795 30-1-2005 fil 3:20-4:9 De Heer is nabij (1)
2801 26-2-2005 rom 8:31-32 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn
2809 27-3-2005 hebr 13:20-21 Een zegenbede voor de gemeente
2811 10-4-2005 joh 1:35-37 Zoekers die op scherp staan
2819 5-6-2005 joh 15:13-14 Geen groter liefde dan je leven geven voor je vrienden
2822 26-6-2005 --- Betekent barmhartigheid iets voor jou?
2828 7-8-2005 --- Summer Praise
2829 14-8-2005 joh 6:1-21 Jezus volgen
2839 18-9-2005 joh 17:15 joh 16:33 Bewaard worden voor de boze/niet wegvluchten:weerbaar<-> occult
2844 23-10-2005 joh 17:1-3 God kennen
2853 25-12-2005 luc 2:8-32 col 1:24-29 God heeft een geheim en geeft de hoop nooit op
2855 8-1-2006 1 cor 1:1-9 God is getrouw....................
2866 5-2-2006 hebr 4:14-16 Jezus=betrouwbaar Hogepriester/Vrijmoed. troon v.genade naderen
2877 16-4-2006 --- Doopdienst: HELEMAAL kopje onder (Henny, Frank en Mariska)
2886 18-6-2006 .
2890 16-7-2006 mat 5:9 Zalig de vredestichters
2902 13-8-2006 ps 62:6 Mijn ziel, keer u stil tot God want van hem is mijn verwachting
3551 12-11-1978 ps 8 Alzo lief had God Zijn wereld
3634 20-4-1990 joh 11:1-44 joh 12:1-3 De opwekking van Lazarus
3781 15-8-1976 ezech 2:1-10 ezech 3:1-15 Laat je niet misleiden door gedachten van de boze - doodsgedachten
3855 8-2-1976 ef 4:17-24 Jeugddienst
3908 1-1-1976 ef 3:14-21 Gesterkt worden door hG
3959 23-10-1979 --- BBC 2 - De mens, geest, ziel, lichaam en geweten
3963 4-3-1980 --- BBC 2 - vervolg - rijk der duisternis
5305 23-10-1979 . BBC2-De mens, geest, ziel, lichaam en geweten
5379 22-4-1986 . BBC7-Opstanding uit de dood-Katwijk@
5401 12-10-1989 ps 25:14 BBC-Persoonlijke relatie tot JC
5517 23-10-1984 2 kron 16:9 BBC1 - God gaat Zich openbaren
5523 2-3-1988 --- BBC8 (2e serie) - Opstanding
5528 13-9-1989 col 1:13 col 3:13 BBC - Vergeving
5530 23-5-1990 1 cor 12:1-8 jer 31:34 BBC - begaafdheid om met kennis te spreken
5647 1-1-1985 --- BCCx - Gebondenheid, vrijheid en strijd
5653 11-2-1986 1 petr 1:10-12 BBC 3 - Getuigen
5715 28-1-1986 --- BBC2-Gehoorzaamheid
5717 11-2-1986 --- BBC3 - Getuigen-
5718 11-3-1986 --- BBC 5 - God is goed
5748 15-3-1989 --- BBC1 - Strijden in de hemelse gewesten
5803 15-3-1989 ef 6:10-20 BBC1-Strijden in de hemelse gewesten, hoe doe ik dat
6135 1-1-1901 hand 9:1-19a hand 22:1-16 Bekering van Saulus
6140 1-1-1979 hand 8:26-40 De doop van de kamerling
6162 22-4-1986 --- BBC 7 - Opstandingvan Jezus
6189 12-10-1989 ps 25:14 joh 7:17 BBC - Persoonlijke relatie met Jezus Christus-SLOT MIST
6198 28-1-1990 rom 4:16-22 Gerechtigheid door het geloof
6204 23-4-1990 joh 21:1-23 Hechte relatie met JC
6206 20-5-1990 joh 11:1-57 joh 12:1-3 Opwekking van Lazarus
6207 23-5-1990 1 cor 12:1-8 jer 31:34 BBC - Geestelijke begaafdheden; Met kennis spreken (bijbelstudie)