Schoenaers, J.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van J. Schoenaers.

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

2935 11-3-2007 luc 6:12-19 Het hart van het evangelie - Wil jij die samaritaan zijn?
2984 30-9-2007 2 petr 1:3-11 Hoe je roeping en verkiezing bevestigen - VIP
2995 18-11-2007 2 petr 1:3-11 Vertegenwoordigers van God (2)
3003 25-12-2007 luc 1:26-38 In verwachting zijn van Jezus en van de komst van het zoonschap
3007 20-1-2008 fil 1:3-11 God's nieuwsbrief
3019 30-3-2008 jes 52:13 jes 53:12 Het evangelie van nochthans en toch....
3038 22-6-2008 hos 12:7b Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God
3053 28-9-2008 2 tim 1 Bewaar en bevestig je roeping
3073 18-1-2009 gen 16 Genade in de woestijn
3085 29-3-2009 joh 15 Vruchtdragen - Wijnstok
3113 20-9-2009 mal 4:1-3 De dag van de Here onze God - Kom uit je stal en ga de wei in
3132 13-12-2009 hos 2:13-14 God spreekt herstellend (1)
3139 17-1-2010 hos 2:13-14 God spreekt herstellend (2)
3149 28-3-2010 2 cor 3:17-18 Herstel gevoelsleven (slot van God spreekt herstellend)
3174 19-9-2010 luc 5:1-11 Last van je gezond verstand?
3186 12-12-2010 hebr 4:14-16 Troon der genade
3191 16-1-2011 mat 5:13 Het zout der aarde
3207 24-4-2011 mat 28 Pasen - Opstaan t.b.v. je broeders en zusters
3232 16-10-2011 ef 5:1-2 Navolgers God
3241 11-12-2011 openb 3:20-22 Ik sta aan de deur en klop
3248 15-1-2012 marc 10:46-52 Bartimeus: Zien wat anders niet gezien wordt
3264 6-5-2012 spr 4:18 Hoe ver willen wij gaan
3284 23-9-2012 1 cor 16:13-14 Blijf waakzaam
3295 9-12-2012 jes 60:1-5 jes 60:18-22 De luister van God
3311 17-3-2013 mat 17:1-13 Onze besteming
3324 16-6-2013 rom 8:11 Ons sterfelijk lichaam Levend!
3338 22-9-2013 joh 12:20-36 Wij zouden Jezus wel willen zien!
3355 8-12-2013 1 cor 7:31b fil 2:5-11 Het uitelijk - de gestalte
3374 23-3-2014 joh 5:26 Groei tot zelfstandigheid - Heb leven in jezelf
5194 13-1-1974 joh 14:1-31 uittrekken uit Egypte en ingaan in Kanaan
5547 6-4-2014 joh 12:20-36 Wij willen Jezus zien
5797 24-7-1988 gen 25:19-34 De mens in wording
6353 8-9-2013 Ananias en Saffira