Pagee, H. van

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Henk van Pagee.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

2103 22-3-1997 1 tim 1:5 Contactdag Amersfoort Morgen: ervaring en verwachting. Middag: getuigenissen
2140 14-9-1997 hebr 3:1 rom 10:10 Wat ga je ervan zeggen - belijden tot behoud
2173 22-3-1998 marc 2:23-28 Geestelijke sabbatheiliging = in 't koninkrijk der hemelen zijn
2214 11-10-1998 hebr 11:8-10 Stratenmakers gezocht
2253 10-1-1999 mat 5:13 Zout
2295 3-10-1999 1 petr 2:4 En KOMT tot Hem! Zoek de bevrijder!
2320 8-6-1997 jac 4:4 huwelijk en samenwonen
2388 9-1-2000 rom 8:19 Wat is je visie m.b.t.de schepping - evangeliseren/getuigen
2463 5-11-2000 mat 18:7 Ergernis - overgeven aan de Vader
2523 25-3-2001 jac 4:4-5 Principes van God: Vriendschap met wereld = vijandschap met God
2586 25-11-2001 mat 13:36-40 1 joh 5 Zaaigoed: het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk
2599 27-1-2002 joh 15:1-8 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman - vrucht
2663 17-11-2002 spr 3:3 Dat liefde + trouw je niet verlaten Om je nek binden
2708 17-8-2003 2 cor 12:13 Zegenbede: JC's Genade/liefde Gods/gemeenschap met hG ZIJ met u
2728 14-12-2003 luc 2:1-7 Plaats:geen plaats - JC nam laagste plaats > uitermate verhoogd
2758 20-6-2004 hebr 10:19-20 Vrijmoedigheid
2785 12-12-2004 gen 12:1-4 Diepgraven met God
2814 1-5-2005 ps 139 Wat is jouw veiligheid - God legt Zijn hand op jou
2848 20-11-2005 rom 8:28-29 ps 23 Geef nooit op, houd je bestemming vast: worden als Jezus Christ
2871 5-3-2006 jes 61:1-3 Jezus biedt u een hoofdsieraad, vreugdeolie en een lofgewaad
2876 9-4-2006 mat 18:7 1 joh 2:10 Ergernis
2888 2-7-2006 joh 17:22 Geloof je dat de Heer die heerlijkheid ook aan jou wil geven?
2911 15-10-2006 openb 5:10 1 petr 2:9-10 Leven vanuit Koninkrijk Gods - Priester/koning - Nieuw Lied
2929 4-2-2007 luc 19:1-10 Kom uit je boom en schaam je niet voor het evangelie
2952 1-7-2007 --- Een leven geleid door God's Geest; leven vanuit je 1e liefde
3000 9-12-2007 ps 139 ef 5:1 De 4 geesteijke basisprincipes van een mens
3025 27-4-2008 . Wat betekent het Volle Evangelie voor jou?
3041 13-7-2008 . Wonen in veilig huis
3064 30-11-2008 luc 1:46-55 De lofzang van Maria
3075 1-2-2009 joh 1:29-34 Doop in heilige Geest
3131 6-12-2009 jes 7:14 Immanuel - God is MET ons
3143 14-2-2010 1 kon 19:12-14 Elia ontmoet God in een zachte bries
3181 7-11-2010 mat 4:19 Drie uitnodigingen van Jezus
3210 15-5-2011 joh 17:22 Verheerlijking
3263 29-4-2012 --- Positief belijden - beeld Gods
3326 30-6-2013 hand 16 Een Volle Evangelie reis - 7 aspecten/gebeurtenissen van het VE
3354 1-12-2013 rom 10:9-11 M/d mond belijden tot behoud;m/h hart geloven tot gerechtigheid
3386 1-6-2014 1 kon 17:7-24 De weduwe van Sarfath - God bevestigt je zijn, je bediening/roeping
3413 30-11-2014 mat 18:7 Je verwonderen of je ergeren
3613 1-1-1982 ef 4:11-15 Voorgangersbijeenkomst-Jeugdleider zijn - band 4b-za-mi
4017 14-6-2015 ps 139 4 basis behoeften
4039 15-11-2015 hand 16:8-40 Paulus gevangen en Paulus vrijgelaten. De Heer biedt uitkomst
4070 12-6-2016 rom 10:10-11 Met de mond belijden tot behoud
5539 20-7-1997 jac 3:9 Naar de gelijkenis Gods geschapen
5695 16-10-1982 ef 4:11-15 Voorgangersbijeenkomst (band IV-2)-Jeugd en jeugdwerk -za mo
5713 5-1-1986 ef 2:10 Jeugd en gemeente-Conferentie Vught 005B-MATIG
5758 21-6-1998 jac 4:4 De principes van God en wereld in huwelijk en samenwonen