Lijzenga, H.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van H. Lijzenga.

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

662 13-3-1983 fil 1:12-30 Het hoogste doel is het zoonschap
733 13-11-1983 joh 12:20-36 Graankorrel
821 30-9-1984 jer 23:1-8 Wonen op eigen grond
898 23-6-1985 rom 15:5-6 Eendrachtig uit een mond God verheerlijken
950 29-12-1985 ps 2 God zetelt in de hemel en lacht
1009 14-12-1986 ps 87:7 Al mijn bronnen zijn in U
1033 24-5-1987 luc 9:57-62 Jezus volgen met je hele wezen
1097 8-5-1988 2 cor 3:17-18 Het gaat niet om wonderen
1131 18-12-1988 jes 40:1-11 De God der hope
1155 28-5-1989 ps 132:13-14 God zegt: Sion is Mijn rustplaats
1182 26-11-1989 mat 16:26 Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won ....
1213 24-6-1990 ps 84 Gebaande wegen. In het hart van God is leven, licht en liefde
1239 23-12-1990 hebr 11:1-13 hebr 11:39-40 Getuigenis van God
1268 9-6-1991 jes 4:2-6 Over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn
1301 8-12-1991 ps 139:1-18 ps 139:23-24 Opwekking om je naar het zoonschap uit te strekken
1832 25-4-1993 ps 89:21-26 openb 12 De hand leggen op de zee en zijn rechterhand op de stromen
1874 12-12-1993 1 cor 16:13 job 38:3 Weest manlijk
1887 13-3-1994 ex 34:23-24 jes 55:1-5 Ik zal volken voor u verdrijven en uw gebied RUIM maken
1890 19-3-1994 ef 1:12 Contactdag Amersfoort 19.3.1994
1926 1-10-1994 rom 5:17 1 cor 1:7 Koningschap
1935 13-11-1994 hand 3:1-10 Wat ik heb, geef ik u
1952 12-2-1995 jac 1:17 Eerstelingen onder zijn schepselen, eerstelingen voor God
1961 25-3-1995 --- Amersfoort Contactdag - Laat ons mensen maken
1975 11-6-1995 2 tim 1:3-13 Opstandingskracht/Geesteskracht - overgave - vertrouwen
1989 17-9-1995 hebr 2:5-18 Broeder zijn - leven Gods liefde Gods
1992 30-9-1995 --- Contactdag Amersfoort (morgen): Zoonschap - broederschap
2013 14-1-1996 openb 21:1-2 zach 10 In de zee de golven slaan/betrouwbaarheid/beoordelen/barmhartig
2039 19-5-1996 ps 95:1-7 Hoor "heden"naar zijn stem
2074 28-9-1996 col 1:24-29 col 2:1-3 Contactdag Amersfoort (morgen): Mijns broeders hoeder zijn
2079 10-11-1996 ps 110 Uit de beek drinken en daarom je hoofd opheffen
2095 9-2-1997 mat 15:21-28 Gezindheid Kananese vrouw/verwachting openb. goddelijke kracht
2102 22-3-1997 fil 2:5 Contactdag Amersfoort (morgen): Ontwikkelen in de gestalte Gods
2107 13-4-1997 joz 5:13-6:6 Hoe houd je vol in de wedloop die je te lopen hebt
2121 27-7-1997 ps 113:7-8 Die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heft ...
2143 4-10-1997 hoogl 2:8-17 De Heer wil uw gedaante zien, uw stem horen
2152 9-11-1997 luc 4:14-30 Religie of de werkelijkheid van God
2169 22-2-1998 mat 16:18-20 Ik zal mijn gemeente bouwen - eenheid zoeken - verbondenheid
2175 21-3-1998 2 kron 1:1 jes 32:1-2 Contactdag Amersfoort (morgen) - Afdruk van Gods wezen
2193 24-5-1998 ps 78:70-72 Het wezen Gods IN ons en het werk Gods DOOR ons
2207 13-9-1998 jes 7:1-8:10 jes 10:14 Angst/beven - koningschap - gezindheid/gedrag - overgave
2216 3-10-1998 rom 5:17-21 2 kron 1:1 Contactdag Amersfoort (morgen)
2249 13-12-1998 openb 20:4 ps 4 Ontwikkel heerschappij en waardigheid in je leven
2259 14-2-1999 obad 21 Hoe verzorg je mensen/ verzorg je elkaar - het Woord zíjn!
2266 20-3-1999 zach 2:1-5 Contactdag Afrt (morgen) - Een huis vol mondige mensen
2272 9-5-1999 jes 54:13 Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn
2294 26-9-1999 ps 86:11 Verenig mijn hart om Uw naam te vrezen
2296 2-10-1999 --- Gemeente - therapeutisch organisme Kracht->genezing via eenheid
2405 25-3-2000 mat 13:36-43 Contactdag Amersfoort: Opwekking en volle raad Gods/vragen beantw.
2410 30-4-2000 1 kon 3:9-14 joh 20:1-11 Een opmerkzaam hart
2445 24-9-2000 openb 3:10-11 mat 4:1-11 Leef bij alle Woord Gods dat verweven moet zijn met je menszijn
2484 10-12-2000 1 petr 2:6-10 Het Woord moet in je LEVEN - een werkelijk christenmens worden
2521 11-3-2001 ps 36:10 openb 21-22:5 In uw licht zien wij het licht
2646 7-4-1998 . Koningschap 1
2647 14-4-1998 . Koningschap 2
2648 28-4-1998 . Koningschap 3
2649 12-5-1998 . Koningschap 4
2650 26-5-1998 . Koningschap 5
2651 9-6-1998 . Koningschap 6
3546 15-1-1995 marc 9:38 Johannes en Jezus
3547 2-6-1996 1 tim 2:3-5 Middelaar.
3558 8-9-1996 marc 1:14-15 Gods evangelie in deze tijd
3559 1-12-1996 jer 44:1 De wil
3560 23-9-1997 jer 44:2 Koningin des hemels
3561 8-2-1998 jes 47:1-15 jes 48:20-22 Trek uit Babel-Jeruzalem
3562 30-3-1998 --- Koningsschap in de praktij
3563 6-9-1998 jes 7 jes 8 Assur
3564 16-12-1998 .
3565 29-8-1999 2 kron 15:10-19 ezech 3:4-7 Een zijn in jezelf-Luisteren
3566 31-10-1999 1 joh 1:1-3 Verbondenheid
3616 1-1-1982 ps 48:13-15 Voorgangersbijeenkomst-Gods leiding-band 4a-za-mo
3622 23-9-1997 luc 1:47 Koningin des hemels
3706 19-3-1994 joz 1:1-2 joz 3:6 Contactdag Amersfoort
3739 14-4-1998 ef 2:1 Bijbelstudie-Koningin des hemels (2)
3753 1-1-1901 --- Kon des hemels-Nimrod
3819 14-12-1983 mat 28:19 marc 16:16 Leer der dopen
5531 20-3-1993 --- Contactdag-Amersfoort-mo+vm
5536 28-9-1996 col 1:24-29 col 2:1-13 Mijn broeders hoeder zijn
5564 25-9-1982 mat 16:16 VE-Bijbelschool-dag2-301AB-Ik zal Mijn gemeente bouwen
5569 6-11-1982 openb VE Bijbelschool-dag 5-302AB-Gemeente in de eindtijd-Alles onder EEN Hoofd
5570 20-11-1982 1 thes 5:11 VE-Bijbelschool-dag6-303B-Gemeentegroei
5571 20-11-1982 openb 12:1-2 VE Bijbelschool-dag6-001A-Gemeentegroei; een groot teken in de hemel
5574 10-12-1982 --- VE Bijbelschool-dag8-404B-Gemeentegroei