Koster, R.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Roel Koster.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

2865 29-1-2006 1 cor 13:4-8 col 3:12-17 God is liefde
2875 2-4-2006 luc 22:17-30 joh 6:54-58 Maaltijd houden met Jezus
2904 27-8-2006 joh 14:1-6 joh 14:12-17 Jezus Christus is de waarheid
2923 31-12-2006 hebr 11:1 gal 3:1-11 Leven uit geloof
2940 15-4-2007 1 petr 5:6-11 openb 22:10-12 Vertrouw altijd op de Heer
2971 9-9-2007 joh 7:29-8:55 mat 28:18-20 De kracht van het (gesproken) woord
3004 30-12-2007 1 cor 4:1-5 hebr 4:12-13 Oordelen
3016 9-3-2008 mat 4:1-11 Overwinning door woord en geest
3036 15-6-2008 gen 1:26-31 God is tevreden over u
3044 27-7-2008 jac 2:12-26 Toeschouwer of deelnemer
3063 23-11-2008 joh 17:20-24 joh 5:10 Eenheid in Christus
3070 28-12-2008 jer 29:11 openb 21:7 Het ware leven
3076 8-2-2009 deut 5:17 rom 8:6-13 Doden of leven
3084 22-3-2009 mat 5:17 rom 8:1-2 De wet vervullen, leven door de Geest
3093 10-5-2009 hebr 6:1-3 mat 28:19 Een moderne gelijkenis: de brug van Millau
3103 12-7-2009 mat 24:11-14 mat 21:21 Crisis en vertrouwen
3111 6-9-2009 gal 3:11 Leven uit Geloof
3126 1-11-2009 col 3:23-24 1 petr 3:14-18 Omgaan met teleurstelling
3135 27-12-2009 gen 1:28 amos 4:13 relatie
3142 7-2-2010 gen 5:21-24 2 cor 5:7 Wandelen met God
3148 21-3-2010 mat 7:15-27 openb 15:2-4 Jezus volgen
3157 23-5-2010 1 cor 2:9-15 Leven door de Geest
3168 8-8-2010 1 petr 4:7-19 Gods woord is eeuwig en altijd waar
3172 5-9-2010 joel 4:16-21 openb 14:11 Zoek het hoger op: de berg Sion
3182 14-11-2010 num 32:5-33:55 openb 19:11-21 Onze tocht in het beloofde land: van de Jordaan naar Sion
3188 25-12-2010 luc 1:45-55 jer 1:1-10 Kerstdienst - Een lofzang voor God die Zijn belofte vervult
3195 13-2-2011 gen 15 jac 2 Vriendschap met God: Zijn ware Liefde
3205 10-4-2011 mat 11:27-30 God weet wat u nodig heeft: geef u over
3214 12-6-2011 jer 31:33 ezech 36:26-27 Pinksteren: Feest voor God
3226 4-9-2011 mat 6:24 jac 3:11-12 Het ware geloof en geen imitatie evangelie/new age
3235 30-10-2011 dan De eindtijd - 1
3242 18-12-2011 dan De eindtijd - 2
3253 19-2-2012 Dan 7:13-15 Aanbidding en overwinning: het koninkrijk van God
3261 15-4-2012 deut 30:1-16 deut 34:1-12 Leven naar God's aanwijzingen - lessen uit het leven van Mozes
3272 1-7-2012 ex 17:16 openb 20:11 De hemel en de troon van God
3280 26-8-2012 jer 29:11 mat 9:4 Wat denk je wel? Gods gedachten!
3290 4-11-2012 ps 31:16 Gods tijd duurt tot in eeuwigheid
3298 30-12-2012 openb 21:1-5 Oud en nieuw
3305 3-2-2012 gen 4 deut 30 Kiezen, heersen en dienen
3310 10-3-2013 mat 24:37-39 gen 6:1-13 Als in de dagen van Noach
3315 14-4-2013 gen 6 De (eerste) eindtijd: als in de dagen van Noach (deel 2)
3320 19-5-2013 hand 2:16-21 joel 2:28-32 De Geest overwint
3325 23-6-2013 openb 21:1-5 Nieuwe hemel en nieuwe aarde
3336 8-9-2013 openb 2:12-13 openb 20:11 Wie zit op de troon
3341 13-10-2013 openb 1:8 Van A tot Z
3351 17-11-2013 gen 17:1 God de almachtige
3360 29-12-2013 gen 1:26-31 gen 3:9 Wat wil je worden?
3366 26-1-2014 pred 12:1a-7 joh 5:24 Aardse dood, eeuwig leven
3370 23-2-2014 mat 25:34-36 1 joh 4:17 Weten, geloven, doen
3373 16-3-2014 gen 2:9-17 openb 22:1-5 Het paradijs 1
3384 18-5-2014 1 thes 4:13-14 2 tim 4:4b-8 Het aardse levenseinde en het eeuwig leven
3388 15-6-2014 ex 33:18 deut 5:24 De heerlijkheid van God
3402 14-9-2014 rom 12: 2 Wat denk je wel?
3406 12-10-2014 gen 1:26 openb 21:3 Begin zonder einde? De bedoeling van God met de mens
3411 16-11-2014 ef 6:10-18 openb 6:2 Strijd en Overwinning
3418 28-12-2014 ex 3:14 God, de Eeuwige
3435 18-1-2015 mat 7:13-14 De deur staat altijd open
3449 15-2-2015 ex 3:14 mat 5:48,16:16 Wie ben je en wat wil je worden?
4005 22-3-2015 joh 4:14 openb 22:1-5 De levensbron
4010 26-4-2015 fil 3:7-16 fil 4:4-9 Geloofsvertrouwen
4015 31-5-2015 joh 3:3 joh 17:24 Wat zie je? Leren kijken met Gods ogen
4019 28-6-2015 gen 2:8-9 openb 2:7 Het paradijs
4024 2-8-2015 ef 4:20 Christen zijn: hoe anders is dat?
4030 13-9-2015 jer 30:16-22 ps 27 Beloften, belijdenis en dankbaarheid
4035 18-10-2015 ef 4:20 Veranderen
4040 22-11-2015 joh 14:6 joh 16:20-33 overleven, over leven, getuig van het leven
4046 27-12-2015 1 cor 1:4-10 Trouw en trouwen: Gods plan met Zijn volk
4050 24-1-2016 gen 1:3 1 joh 1:5 : Licht verdrijft de duisternis
4053 14-2-2016 jac 1:12-18 1 joh 1:5-7 Licht verdrijft de duisternis deel 2
4056 6-3-2016 gen 3:1-15 mat 4:1-11 Licht verdrijft de duisternis deel 3
4060 3-4-2016 luc 12: 2-3 joh 17:13–23 Licht verdrijft de duisternis deel 4
4066 15-5-2016 joh 16:13-15 joh 17:21-26 Pinksterfeest
4072 26-6-2016 rom 12:14-21 Licht verdrijft de duisternis deel 5 - overwin het kwade door het goede
4082 4-9-2016 hebr 11:1 joh 20:31 licht verdrijft de duisternis deel 6: het geloof VAN God
4088 16-10-2016 ex 34:29-35 mat 17:1-2 Licht verdrijft de duisternis deel 7: Stralen van Gods heerlijkheid
4093 20-11-2016 1 joh 4:18 Volmaakte liefde drijft de vrees uit
4098 25-12-2016 --- Kerstdienst 2016:gesprek Roel Koster en Willem van Dienst Betekenis KERST
4103 29-1-2017 job 28:28 job 1:6-12 : (on)recht in je leven en wat doe je dan? Lessen uit het leven van Job
4106 19-2-2017 job 3:8 job 40:25 God spreekt en geeft de mens (Job) inzicht - leviathan
4111 26-3-2017 1 cor 12:31b Levenslessen: van uitzicht naar inzicht
4121 30-4-2017 2 cor 12:1-4 Inzicht in hemelse zaken: de eerste, tweede en derde hemel
4131 2-7-2017 openb 21:1-3 Het hemelse Jeruzalem: onze toekomst
4134 23-7-2017 openb 21:1-3 2 cor 3:16-4:1 Het nieuwe Jeruzalem deel 2
4141 10-9-2017 openb 21: 3-11 Het licht en de heerlijkheid van God in ons
4146 15-10-2017 marc 9:23-24 Geloof in de praktijk
4150 12-11-2017 gen 3:13-15 num 21:1-10 De slang overwonnen of overwinnen?
4155 17-12-2017 hebr 1:14 dan 9:21-22 Engelen
4158 7-1-2018 jer 31:31-34 Oud en Nieuw
4163 11-2-2018 mat 6:31-33 1 cor 15:28 Hoe nu verder?
4168 18-3-2018 hebr 10:16-24 gen 17::7 Verbond(en) voor eeuwig
4177 29-4-2018 mat 24:13 hebr 10:36 Volharden
4183 10-6-2018 hebr 11:27 NB Zien
4187 8-7-2018 gen 1: 26 openb 21:3 Het paradijs: begin en/of einde? - paradijs deel 1
4197 16-9-2018 luc 23:43 2 cor 12:4 Het paradijs - deel 2 (vervolg op deel 1 van 8 juli)
4202 14-10-2018 luc 23:43 2 cor 12:4 Het paradijs - deel 3
4207 18-11-2018 gen 2:18-23 Het paradijs - deel 4
4213 30-12-2018 gen 2:23- 25 Het paradijs - deel 5 - het huwelijk -
4217 27-1-2019 pred 12:13-14 1 cor 1:24-30 Het paradijs - deel 6 - Prediker en levenswijsheid van God
4221 24-2-2019 jes 46:10 Het paradijs - deel 7: oorsprong
4224 17-3-2019 gen 3:1-24 Het paradijs - deel 8 - Na vallen weer opstaan
4232 28-4-2019 gen 3:22-24 Het paradijs - deel 9 - UIT het paradijs
4237 2-6-2019 1 joh 4: 18-19 Volmaakte liefde drijft de angst uit
4242 7-7-2019 1 cor 13:12-13 1 thes 5:22-23 God (leren) kennen
4246 4-8-2019 joh 7:37 Levend water
4256 13-10-2019 gen 3:8 openb 21: 3 Thuis: God wil bij mensen wonen
4260 10-11-2019 ex 3:14 marc 1:11 Identiteit: wie ben je?
4267 29-12-2019 gen 1:28 gen 2:15 Klimaatverandering
4271 26-1-2020 rom 12:2 Denken zoals God
4274 16-2-2020 1 joh 4:18 Geloven in de praktijk toegepast - getuigenis
4279 26-7-2020 jer 31:31-34 Verbinden, verbond, verbonden
4281 9-8-2020 rom 8:37-39 Perspectief
4289 4-10-2020 gen 3:8-15 Bron- en contactonderzoek: wat en wie is (jo)uw bron?
4292 25-10-2020 marc 12:30 Heb God lief en het geloof van God
4299 13-12-2020 joh 7:11-52 lev 23: 39-44 Bijbels feest vieren: de feesten van God en zijn volk
4305 25-4-2021 gen 17:7-9 lev 26:12-13 Verbonden met God
4308 16-5-2021 mat 13:3-9 mat 13:13-23 Snoeien, groeien en bloeien
4314 27-6-2021 gen 1:1 joh 17:20-24 De hel en de hemel, de dood en het leven
4319 25-7-2021 openb Duo presentatie 1 van Roel Koster en Jakob Janssens over Openbaring
4327 19-9-2021 luc 8:4-15 luc 12:34 Van harte
4328 26-9-2021 luc 8:6-13 mat 8:16-17 Stenen opruimen : van strijd naar overwinning
4332 24-10-2021 jes 64:1 mat 3:16 Duo presentatie 3 van Roel Koster en Jakob Janssens - Meer Openbaring
4336 20-11-2021 2 tim 1:7 fil 4:6-9 Een geest van kracht en liefde en bezonnenheid
4338 5-12-2021 mat 17:20 marc 9:24 Geloof je dat (nog)?!
4344 16-1-2022 openb 5:1-3 ezech 28:11-15 Duo presentatie 4/Jakob janssens-Openbaring - deel 5 - zegels, verzegelen en ontzegelen
4346 30-1-2022 openb 5:1-11 Duo presentatie 5/JakobJanssensr-Openbaring - De hemelse troonzaal+gebeden der heiligen
4349 20-2-2022 openb 6:1-8 Duo presentatie 6/JakobJanssens-Openbaring-God schiet altijd raak
4355 3-4-2022 joh 11:41 Gebedsverhoring - GEEN Opname beschikbaar vanwege ziekte
4361 15-5-2022 1 petr 5:7 " Van zorgen (maken) naar zorge(n)loos (leven)"
4368 3-7-2022 ps 107 " Angst, van overwinnen naar overwonnen"
4372 31-7-2022 joz 24:15 spr 3:5-6 Kies heden, wie gij dienen zult
4376 28-8-2022 ex 3:14 mat 16:16 Wie ben je?
4381 2-10-2022 rom 12:21 Strijd en overwinning - overwin het kwade door het goede
4386 6-11-2022 rom 12:2 2 cor 3:18 Verandering en veranderen
4390 4-12-2022 mat 22:37 Wat bezielt je?
4395 8-1-2023 jer 29:11 1 joh 5:4 Toekomstverwachting
4402 26-2-2023 mat 24:37 gen 6:1-8 Als in de dagen van Noach 1
4405 19-3-2023 mat 24:37 gen 6:1-8 Als in de dagen van Noach deel 2 (deel 1 was 26 feb)
4411 30-4-2023 rom 12:2 fil 3:13-14 Zo ben ik (nu eenmaal?)
4419 25-6-2023 1 joh 1:5 rom 12:21 Oorsprong van goed en kwaad
4425 6-8-2023 openb 4:2 Geestvervoering - Van klim hierheen op naar geestvervoering
6354 13-1-2013 --- Daniël - samenballing van de preken 3235, 3242 en 3253