Janssens, J.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Jakob Janssens.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

2872 12-3-2006 openb 5:1-11 Lijken op Jezus Christus - Koning - Priester - Roeping
2889 9-7-2006 rom 13:8-14:1 Strijd voor liefde
2906 10-9-2006 joh 17:1-3 col 2:1-3 Jezus Christus kennen en elkaar kennen
2913 29-10-2006 rom 4:16-5:1 Bedreigde Vrijheid
2916 19-11-2006 ezech 16:1-14 Ontferming van God
2918 3-12-2006 joh 6:22-59 Avondmaal - wie is Jezus Christus
2926 14-1-2007 1 cor 12:25-27 ef 4:16 Herstel door Liefde en Aanvaarding
2931 18-2-2007 ef 4:11-16 fil 2:12-16 Christus geeft leiding aan zijn gemeente
2936 18-3-2007 hand 2:41-47 Jezus voegt toe aan de gemeente - "getuigen"
2942 29-4-2007 col 1:1-15a col 2:9-10 Jezus navolgen
2946 27-5-2007 ex 30:22-31 De belofte van de Vader
2951 24-6-2007 rom 8:1-18 rom 8:23 Leven door de Geest van de Vader
2953 8-7-2007 rom 8:18-30 Het openbaar worden van de zonen Gods
2955 22-7-2007 rom 8:26-39 Blijf er onder doorgaan?
2961 2-9-2007 1 joh 3:14-18 Kies de weg van de Goddelijke liefde
2985 7-10-2007 hebr 4:9-16 Verder de rust in gaan
2993 4-11-2007 ef 4:17-24 Christus kennen
3001 16-12-2007 col 2:1-3 Ga, ontdek en leef!
3006 13-1-2008 1 cor 14:1 Innerlijke mens
3009 3-2-2008 1 cor 12:1-9 1 cor 14:1-12 Ga, ontdek je plek
3013 2-3-2008 hebr 1:1-3 God spreekt
3022 13-4-2008 1 cor 1:4-8 Inhoud en toetsing van profetie
3027 5-11-2008 1 petr 4:8-11 Houding van spreker en van ontvanger
3035 7-6-2008 ex 19 ex 20:18-21 Vaders werkelijkheid
3043 20-7-2008 ex 25:8-9 ef 3:8-21 Vaders werkelijkheid onze werkelijkheid?
3046 10-8-2008 ex 27:1-8 Eens voor altijd
3048 24-8-2008 ex 30:18-21 Je moet je voeten laten wassen
3052 21-9-2008 joh 14:15-26pla Tussen de planken (in de tabernakel)
3057 19-10-2008 ex 25:23-30 lev 24:5-9 Aan tafel ( Tab 6)
3061 9-11-2008 hebr 3:1-6 ex 26:15-23 Eén plank maakt nog geen tabelnakel? Tabernakel 7
3066 14-12-2008 marc 14:32-42 Buig je hoofd en geef je over
3072 11-1-2009 ex 25:10-22 hebr 10:19-25 Van hart tot hart
3078 15-2-2009 lev 8:6-12 deut 10:8-9 Dragen, staan, dienen, zegenen - tabernakel 10
3083 15-3-2009 2 cor 10:3-6 Egaliseer de weg van de Liefde. Dat is herstel voor je ziel.
3090 26-4-2009 1 kon 21:1-16 jes 58:11-15 Van teleurstelling tot vervulling
3094 17-5-2009 ef 4:13 Van teleurstelling naar vervulling - deel 2
3100 21-6-2009 1 petr 4:7-5-12 God zal je sterk maken. Door lijden heen
3107 9-8-2009 jes 58:11-14 ps 23 Hij weet waar het gras groeit
3110 30-8-2009 jes 35 jes 58:11 Je komt tot bloei en vruchtdragen
3114 27-9-2009 jes 58:11-14 fil 1:4-9 Genieten op dag 7
3123 17-10-2009 jes 58:6-14 mat 9:36-38 Verzadigd worden
3134 25-12-2009 jes 9:6-7 jes 48:17-20 Vrede, hoe dan?
3138 10-1-2010 zach 4 In de ogen van God
3146 7-3-2010 2 petr 1:3-11 Vastberaden en waardig
3152 18-4-2010 hebr 12:1-13 Discipel voor het leven
3158 30-5-2010 mat 9:36 Een perspectief biedende gemeente?
3159 6-6-2010 2 thes 1:3-12 Werken aan de toekomst
3163 4-7-2010 1 petr 2:9-10 openb 5:9-10 Wandelen in het Koningsschap
3165 18-7-2010 deut 10:12-22 Wandelen in het priesterschap
3171 29-8-2010 openb 3:6-13 1 cor 15:58 Maak je keuzes vast en sta."
3173 12-9-2010 1 cor 13:11-13 jac 3:2 Welke taal spreek jij?
3177 10-10-2010 --- Wat beweegt je? - 10 jaar Open Ochtend
3178 17-10-2010 joh 17:1-9a 1 cor 2:1-9 Spreek geloof
3185 5-12-2010 openb 2:1-7 openb 1:9-20 Hoe zorgt Jezus?
3190 9-1-2011 ef 1:1-3 num 6:23-27 Ontvang de zegen
3194 6-2-2011 ef 1:4:10 Gods plan zal uitgevoerd worden
3201 20-3-2011 ef 1:1-6 Opgroeien naar volwassenheid"
3206 17-4-2011 ef 1:7-14 Bergbeklimmen
3211 22-5-2011 ef 1:15-23 hebr 1:1-3 Waarvan ben jij overtuigd
3215 19-6-2011 ef 2:1-10nbg ezech 16:3-14hs Wandelen, maar waarin?
3217 3-7-2011 ef 2:11-22 rom 10:4 De muur is weg. Wat nu?
3219 17-7-2011 ef 3:1-14 1 petr 1:10-12 Bouwen aan de tempel gods in de Geest
3223 14-8-2011 ef 3:14-21 hoogl 4 In God's liefde tot bloei komen
3227 11-9-2011 ef 4:1-6 Zeven eenheden
3231 9-10-2011 ef 4:7-16 1 cor 13:11-12 De weg is bepaald
3236 6-11-2011 ef 4:17-32 ef 2:1-3 Berusten, shoppen of aandoen!?
3240 4-12-2011 ef 5:1-21 Doe het licht aan en verdrijf de duisternis
3249 22-1-2012 ef 5:21-33 Vernieuwing in relaties
3251 5-2-2012 ef 6:1-13 De vernieuwing in relatie onder druk
3255 4-3-2012 ef 6:10-12 Stel je op en overwin
3257 18-3-2012 ef 6-10-18a joz 1:1-6 Ik geef je nieuw gebied"
3262 22-4-2012 ef 6:18-20 col 4:1-6 Wat er ook gebeurt...?
3265 13-5-2012 ef 6:21-24 col 4:7-18 In alle omstandigheden
3269 10-6-2012 joh 14:15-31 joh 13:21-30 Zijn Woord bewaren
3270 17-6-2012 luc 24:25-38 2 tim 4:3 Zijn Woord/Zwaard hanteren
3273 9-7-2012 hebr 8 De Hogepriester toelaten in je hart
3275 22-7-2012 hebr 12:1-7 rom 12:9-12 In beweging blijven
3277 5-8-2012 ps 31 hebr 5:7-8 Hoe zit dat nou, Gods bescherming en zo?
3278 12-8-2012 luc 6:27-38 ef 5:21 Wat is goede liefde!?
3282 9-9-2012 joh 4:24 2 cor 3:15 Vervulling en ervaring van het gebed
3285 30-9-2012 2 tim 2:1-13 De Here zal u in alles inzicht geven.
3287 14-10-2012 neh 2:10-20 neh 13:4-12 Bouw een muur, maar doe er wel poorten in
3294 2-12-2012 1 sam 15:10-23 Staat Jezus Christus buiten spel?
3297 23-12-2012 ps 65 ps 62:2 U komt stilheid toe
3303 20-1-2013 spr 22:6 Wat heb je nodig?
3306 10-2-2013 joh 8:30-47 De waarheid zal u vrijmaken
3309 3-3-2013 2 thes 1 rom 8:14-26 De heerlijkheid zal gezien worden"
3312 24-3-2013 Luc 24:13-23 1 petr 1:13 Omgaan met lijden
3317 28-4-2013 luc 4:16-20 Vergeving geeft ruimte om te leven
3319 12-5-2013 jes 61:1-4 luc 6:18 Vergeving en genezing
3322 2-6-2013 1 cor 13:5 De liefde rekent het kwade niet toe" (vergeving 3)
3327 7-7-2013 2 cor 5:14-21 Van ruilen komt?
3329 21-7-2013 jes 55 jac 1:19-25 Verwoorden en verWoorden
3331 4-8-2013 Hand 1:8 mat 28:18-20 Jullie zullen Mijn getuigen zijn.
3333 18-8-2013 rom 8:12-19 gal 4:1-7 De verloren zoon komt thuis. (grenzenstellen)
3335 1-9-2013 1 joh 4:7-21 Vreest niet. (grenzen stellen 2)
3337 15-9-2013 jes 54:1-4a Maak de plaats voor uw tent wijd
3339 29-9-2013 joh 15:1-17 Onvernietigbaar leven onder druk
3347 3-11-2013 1 petr 1:13-25 De openbaring van Jezus Christus
3356 15-12-2013 hagg 1:1-8 hagg 2:7-10 Jezus heeft jou nodig
3364 12-1-2014 ps 87 rom 4:1-14 Je geboorteplaats
3369 16-2-2014 ezech 9 ezech 8:1-4 Vrees niet want Jezus Christus zegelt!
3372 9-3-2014 openb 6:1-2 openb 1:9-20 Jezus ontzegelt (een inleiding)
3377 13-4-2014 openb 6 zach 9:12-14 Jezus ontzegelt - deel 2
3379 27-4-2014 nahum 1:1-2:2 2 sam 20:1-2 Vier de overwinningsfeesten
3387 8-6-2014 lev 23:1-3 Pinksterfeest
3390 29-6-2014 gal 4:19-20 ps 87:7 Totdat Christus in u gestalte gekregen heeft
3396 3-8-2014 jes 29:9-16 2 tim 3:16-17 Twee soorten kennis.
3398 17-8-2014 jes 53:7 Het lam van God.
3400 31-8-2014 1 petr 5:5b-12 marc 9:7 Jezus weet het!
3405 5-10-2014 gal 6:7-1- gal 5:22-26 Doe wat goed is voor allen
3407 19-10-2014 1 cor 14:1-3 Doe goed aan allen." Deel 2 (Gaven van de Geest)
3410 9-11-2014 ef 4:15-16 Geestelijke ontwikkeling
3415 14-12-2014 mat 5:13-16 mat 7:13-21 Durf te leven
3444 25-1-2015 col 1:1-14 col 2:3 De volheid van Christus (deel 1)
3447 8-2-2015 Col 1:13-19 De volheid van Christus (deel 2)
4004 15-3-2015 col 1:20-23 col 1:15-23 De volheid van Christus (deel 3)
4009 19-4-2015 col 1:24-2:3 De volheid van Christus. (deel 4)
4011 3-5-2015 col 2:4-10 De volheid van Christus (deel 4)
4016 7-6-2015 col 2:8-15 De Volheid van Christus Deel 6
4022 19-7-2015 col 2:16-19 De volheid van Christus (Deel 7) - “Schaduw en werkelijkheid.”
4025 9-8-2015 col 2:20-3:4 “Als dan!”
4029 6-9-2015 col 3:5-17 jac 1:12-18 De volheid van Christus: “Leg af, doe aan”
4033 4-10-2015 col 3:19-4:1 De volheid van Christus. Macht in relaties.
4041 29-11-2015 col 4:2-6 De volheid van Christus, deel 11 Bidt en spreekt.
4043 13-12-2015 col 4:7-14 De volheid van Christus deel 12 Wie is jouw ingewanden? Of Wie draag jij op het hart?
4044 20-12-2015 Col 4:15-18 De Volheid van Christus (deel 13) Werken in de bediening.
4049 17-1-2016 gal 1:1-10 Blijf erbij!
4051 31-1-2016 gal 1:11-17 Zijn Zoon in mij openbaren.
4055 28-2-2016 gal 1:18-24 Jezus zet je leven weer op de rit
4058 20-3-2016 gal 2:1-10 Eén evangelie
4062 17-4-2016 gal 2:11-14 Sta, voor de zaak van Christus!
4068 29-5-2016 gal 2:15-21 rom 9:1-6 Rechtvaardiging door de wet?
4073 3-7-2016 gal 3:1-10 Laat je niet betoveren! Galaten 3:1-10
4075 17-7-2016 gal 3:15-19 Zaad van Abraham Gal. 3:15-19
4077 31-7-2016 gal 4:1-11 Het recht om zoon te worden.
4079 14-8-2016 Gal 4:12-20 Een zaak van leven of dood!
4084 18-9-2016 gal 4:21-31 hebr 11:8-16 Schaduw en werkelijkheid
4086 2-10-2016 gal 5:1-13a Herken de sluipmoordenaar
4089 23-10-2016 gal 5:13-25 Het spoor houden
4094 27-11-2016 gal 6:1-10 Door de geest/Geest het spoor houden
4102 22-1-2017 gal 6:11-18 Samenvatting (gal 6:11-18)
4104 29-1-2017 zach 4 Het Goud der wereld
4108 5-3-2017 zach 10 God maakt zijn volk sterk
4110 19-3-2017 zach 2:1-7 Redt u naar Sion
4120 23-4-2017 jer 38:1-13 Vertroosting, uitredding en herstel
4122 7-5-2017 1 cor 13:12 Dan zal ik ten volle kennen
4126 28-5-2017 hand 1:1-11 Hemelvaart
4128 11-6-2017 zach 4:1-6 Het Koningschap en het Priesterschap
4130 25-6-2017 1 petr 2:4-9 Priesterschap (deel 1)
4133 16-7-2017 2 cor 5:16-21 Bediening van de verzoening
4135 30-7-2017 1 cor 3:16 Priesterschap deel 3 "Dragen, neerzetten en opbouwen van de tabernakel/tempel
4137 13-8-2017 joh 1:14 Priesterschap 4 - Dragers van de wet? God kennen.
4142 17-9-2017 hebr 3:17 Zorgdragen voor het Heiligdom (Huis van God)
4145 8-10-2017 lev 23 Een priester faciliteert feest
4147 22-10-2017 1 cor 1:18-25 Wijsheid van de wereld en wijsheid van God.
4153 3-12-2017 1 cor 15:58 Zet door!
4161 28-1-2018 1 Petr 4:7-11 Weest nuchter
4165 25-2-2018 mat 6:31-33 Helpen, hoe dan?
4169 25-3-2018 fil 1:6 Christus maakt het werk af.
4175 15-4-2018 joh 15:11 Overvloeien van blijdschap.
4179 13-5-2018 mat 12:22-32 Heer van het huis.
4182 3-6-2018 1 petr 5:6-11 Vernedert u onder de machtige hand van God.
4184 17-6-2018 fil 2:15 Het licht dat schijnt in het duister.
4189 22-7-2018 jes 54:11-17 Bij God ben je veilig
4191 5-8-2018 jes 42:1-9 De uitverkorene(n)
4192 12-8-2018 jes 49:1-7 Luister naar Jezus en je wordt een krachtige held
4196 9-9-2018 jes 50:4-11 Overgave brengt herstel - De 3e profetie aangaande de Knecht des Heren
4198 23-9-2018 jes 52:13-15 jes 53:1-7 Leven in de woestijn
4203 21-10-2018 jes 53:7-12 Het Lam Gods
4205 4-11-2018 hebr 1:1-4 “De hoogste naam.”
4209 2-12-2018 hebr 1:1-9 De hoogste naam. Hebr. 1:5-9 Deel 2
4216 20-1-2019 hebr 1:10-2:4 Koers houden.
4219 10-2-2019 hebr 2:5-13 Uit de Hemel geboren
4223 10-3-2019 hebr 2:14-18 Van dood naar leven
4227 7-4-2019 hebr 3:1-6 Jezus bouwt.
4234 12-5-2019 Hebr 3:7-19 Houd vol, wees moedig.
4238 9-6-2019 gal 5:16-26 Leven door de Geest
4241 30-6-2019 hebr 4:1-13 Zijn rust binnen gaan
4243 14-7-2019 hebr 4:14-16 Jezus kan meevoelen met onze zwakheden
4247 11-8-2019 hebr 4:14-5:10 Jezus brengt de weg tot herstel
4248 18-8-2019 hebr 5 Wil je volwassen worden?
4253 22-9-2019 hebr 6:1-12 Wat verwacht je eigenlijk?
4257 20-10-2019 ps 129:1-5 Er is altijd een weg. Hoop geeft herstel.
4259 3-11-2019 hebr 6:11-20 Gods beloften zijn zeker en vast
4263 1-12-2019 hebr 7:1-10 Koning en Priester van vrede
4265 15-12-2019 hebr 7:11-19 Een onvernietigbaar leven
4268 5-1-2020 hebr 7:18-28 Waarborg en uitvoerder van het garantieplan
4272 2-2-2020 hebr 8:1-5 Zalf, zalfolie en olie
4285 6-9-2020 rom 8 Vader zet zich in voor zijn kinderen.
4291 18-10-2020 ef 4:11-17 ef 4:19 Laat zien wie jij bent!
4295 15-11-2020 mat 22:37-40 Jezelf liefhebben
4298 6-12-2020 1 thes 4:1-8 God wil je heiliging, want je bent van waarde.
4302 27-12-2020 col 3:1`-17 Zoek de dingen die boven zijn!
4306 2-5-2021 ps 103:1-8 ps 103:17-22 Vergeet niet een van zijn weldaden
4311 6-6-2021 2 cor 3:1-18 Ontsluieren / ontdekken deel 1
4315 4-7-2021 2 cor 3:1-3 2 cor 3:16-18 Ontsluieren - Ontdekken
4320 1-8-2021 openb Duo presentatie 2 van Jakob Janssens en Roel Koster over Openbaring
4323 22-8-2021 openb 2:1-7 De beloften voor de gemeente (1)
4326 12-9-2021 openb 2 openb 3 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest, tegen de gemeenten zegt. Vervolg openb deel 4
4329 3-10-2021 2 tim 6:11-12 Overwinnen, wat dan, hoe dan?
4333 31-10-2021 openb 5:10 openb 4:4-6 Duo presentatie 4/Roel Koster+Jakob Janssens/Strijd om de macht/Nog meer Openbaring
4339 12-12-2021 openb 21:1-7 Zie, ik maak alle dingen nieuw
4342 2-1-2022 openb 21:1-7 Blijf de Heer verwachten.
4352 13-3-2022 1 cor 13:12-13 1 cor 14:1 Zoals ik zelf gekend ben. (Trouw levert vrucht op)
4354 27-3-2022 joh 17:14-23 Bevrijdende waarheid
4356 10-4-2022 joh 17:18-23 Eenwording
4359 1-5-2022 fil 3:1-16 Mis je doel niet!
4362 22-5-2022 Ef 3:14-21 Mijn weg en verlangen
4364 5-6-2022 luc 11:13 Pinksteren: Wordt vol van de Heilige Geest
4370 17-7-2022 mat 20:29-34 Wat wil jij, dat ik doe voor je?
4375 21-8-2022 gal 3:1 Gebruik je oren om te zien!
4377 4-9-2022 jes 35 We zullen opbloeien
4385 30-10-2022 2 cor 1:3-11 Je bent sterker dan je denkt
4389 27-11-2022 neh 1:1-4 neh 2:15 Muur, poorten en torens.
4392 18-12-2022 hebr 11:8-16 In vertrouwen op weg
4403 5-3-2023 hos 14:2-10 Levensloop
4408 9-4-2023 ef 2:1-10 NBV21 Pasen 2023 - Is er leven vóór de dood?
4412 7-5-2023 mat . 6:19-25 2 cor 4:6-7 Ik ben ....., wie ben ik
4415 28-5-2023 luc 4:18-19 Pinksteren - Opnieuw en opnieuw
4417 11-6-2023 jes 35 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën
4421 9-7-2023 rom 8:31-39 Wat zullen we nog zeggen
4424 30-7-2023 rom 8:16-30 Hoop en verwachting
4426 13-8-2023 1 cor 15:1-28 Christus opstanding, mijn opstanding