Hoorn, A. van der

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Toon van der Hoorn.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

364 20-4-1980 gen 28:10-22 joh 1:48-52 Jacobsladder
480 7-6-1981 jes 2:2-3 jes 40:9 Bestijg de berg Sion
499 23-8-1981 1 thes 5:16-17 Verblijdt u, bidt en dankt
511 4-10-1981 jac 1:14-16 Begeerten als oorsprong van de zonde
542 17-1-1982 ruth 1:1 Ruth -Trouw blijven en door gaan
566 28-3-1982 marc 10:46-52 Bartimeus - er is hoop nr. 3
586 6-6-1982 luc 15:11-32 Verloren zoon
605 22-8-1982 hoogl 1 hoogl 2 De Heer noemt je: Mijn geliefde
636 5-12-1982 luc 11:34-35 mat 6:21-23 Is uw oog licht of duister?
681 15-5-1983 rom 15:7 col 3:15-17 Verdraagzaamheid
710 28-8-1983 2 cor 3:17-18 2 cor 4:3-4 Bedekking over wet en evangelie
761 19-2-1984 mat 5:13 Gij zijt het zout der aarde
797 24-6-1984 mat 8:5-13 ps 103:20 Hoofdman van Kapernaum. Ga en kom
814 2-9-1984 mat 11:28-30 Ootmoed
853 13-1-1985 1 tim 2:11-15 Emancipatie
902 30-6-1985 jes 35 De gebaande weg
918 8-9-1985 2 cor 10:3-6 Het slechten van bolwerken
946 15-12-1985 ps 68 God gaat de vijanden vernietigen (begin mist)
989 17-8-1986 ef 6:1-4 mat 7:12 Omgang tussen ouders en kinderen
1048 30-8-1987 klaagl 3:18-28 Zijn barmhartigheid is elke morgen nieuw
1162 9-7-1989 zef 3:13-20 ----
1207 13-5-1990 jes 5:1-7 Wijngaard
1230 28-10-1990 luc 17:10 joh 15:15 Onnutte slaaf
1259 14-4-1991 mat 24:1-14 luc 21:13 Rede der laatste dingen (tekst voor tekst uitleg)
1290 20-10-1991 mat 24:28-31 mat 24:38-41 Olijfbergrede, verdere uitleg daarover
1323 12-4-1992 ps 110 De eindtijd waarin wij leven verstaan
1347 30-8-1992 joz 1:7-9 De weg de waarheid en het leven vanuit het OT belicht: 6 punten
1443 29-6-1986 joh 10:1-18 joh 10:26-30 De gelijkenis van de 2 schaapskooien
1454 14-9-1986 openb 12:1 zach 5:5-11 De vrouw, beeld van de gemeente in de eindtijd
1489 10-5-1987 luc 14:15-24 Alles is klaar om hem te volgen
1506 13-9-1987 zach 6:12-13 zach 4:6-10 De tempelbouw en wederopbouw
1544 29-5-1988 job 1:6-11 jac 5:11 Het leven van Job
1563 18-9-1988 1 joh 1:1-3 Terug naar den beginne
1582 29-1-1989 ef 6:14-18 Wapenrusting
1607 16-7-1989 openb 3:14-20 Gemeente te Laodicea
1818 28-2-1993 richt 5:1-21 Wegtrekken uit Seir, Edom, Ezau
1840 13-6-1993 amos 9:11 Ik zal de vervallen hut van David wederoprichten
1853 12-9-1993 ps 27 Verblijven in de dingen van de Heer al de dagen van je leven
1881 30-1-1994 jac 2:14-26 rom 4:2 Geloof is daad of dood
1889 19-3-1994 ef 1:10 Contactdag Amersfoort 19.3.1994
1905 29-5-1994 ef 1:10 Het plan van God en het werk van Jezus Christus nú
1927 1-10-1994 rom 5:17 1 cor 14 Geestelijke gaven
1929 9-10-1994 joz 24:15 Kies dan heden wie gij dienen zult - Kiezen
1954 26-2-1995 col 3:1-2 Wees bedacht op wat van boven is en niet op wat van beneden is
1968 14-5-1995 gen 4:3-7 hebr 11:4 Blijmoedig geven aan de Heer (in de tijd voor en van de wet)
1970 30-10-1994 gal 5:24 Het vlees kruisigen
2001 12-11-1995 2 kron 31:4-12 mal 3:6-10 Tienden - praktisch goddelijk leven openbaren
2028 23-3-1996 --- Contactdag (middag):
2030 24-3-1996 mat 6:5-7 Ons gebedsleven
2043 16-6-1996 spr 31:9 Oordeel rechtvaardig
2054 1-1-1995 --- Openbaring studie 7 en 8 (overzicht 7e zegel)
2059 16-7-1995 job 1 joh 1:5 Heb je gehoord vd volharding van Job? - Job deel 1
2060 30-7-1995 job Job 2 begin + eind mist
2061 8-1-1995 2 tim 4:7 Strijdt de goede strijd
2062 25-5-1995 1 petr 5:6 Vernedert u
2063 7-5-1995 lev 11:44 Heilig u en weest heilig want Ik ben heilig
2065 8-9-1996 gen 41:51 Vergeven en vergeten
2097 23-2-1997 2 cor 5:16-18 Verzoening - "verzoning"
2108 27-4-1997 jac 3:1-12 De zonden der tong
2155 30-11-1997 deut 22:8 Borstwering - gezindheid om te verzoenen/bedekken/aanvaarden
2167 8-2-1998 hand 2:42 1 cor 1:9 Gemeenschapszin - geroepen tot gemeenschap VAN Jezus Christus
2178 6-10-1993 --- Belial - bijbels onderzoek - preëxistentieleer
2180 15-2-1998 --- Frustratie
2199 14-6-1998 ps 91 Schuilplaats des allerhoogsten
2232 8-11-1998 hand 7:18-22 hebr 11:24 Mozes
2263 14-3-1999 fil 3:13 Emoties - ABC
2280 27-6-1999 openb 12:1-6 Tekenen in de hemel
2297 2-10-1999 openb 12:1-16 Tekens in hemels van mensen zien (Contactdag)
2312 31-10-1999 gen 25:27-28 Jacob en Ezau
2347 29-9-1999 --- Engelen 1 - inleiding
2348 6-10-1999 --- Engelen 2 - natuurverschijnselen
2349 18-10-1999 hebr 12:22 Engelen 3
2362 1-1-1999 --- Openbaringserie 1998/1999:Inleiding + eerste en tweede zegel
2363 1-1-1999 --- Openbaringserie: derde. vierde en vijfde zegel - studie 3 en 4
2364 1-1-1999 --- Openbaringserie: Het zesde zegel, de verzegeling
2365 1-1-1999 --- Openbaringserie: Overzicht zevende zegel I en II
2366 1-1-1999 --- Openbaringserie: Stilte/toebereiding/late regen/dageraad/weeën
2367 1-1-1999 --- openbaringserie: late regen/dageraad/barensweeën (2e deel)/Vuur
2368 1-1-1999 --- Openbaringserie:Samenvating tot dan toe + 1e deel Eerste bazuin
2369 1-1-1999 --- Openbaringserie: Bazuin, 1e, 2e, 3e + openbaring anti-christ
2370 1-1-1999 --- Openbaringserie: bazuin 3e (b) openb. anti-christ/ Bazuin 4+5
2371 1-1-1999 --- Openbaringserie: Bazuin 6e + het uur van de duisternis
2372 1-1-1999 --- Openbaringserie:Uur der duisternis/twee getuigen/rest 6e bazuin
2373 1-1-1999 --- openbaringserie: De wederkomst en de opstanding
2374 1-1-1999 --- Openbaringserie: Onze vereniging met Hem/De zeven slagen
2375 1-1-1999 --- Openbaringserie: vragenavond/de weg naar Harmageddon
2376 1-1-1999 --- Openbaringserie: Slag van Harmageddon I en 1e deel van deel II
2377 1-1-1901 --- Openbaringserie: Harmageddon slot/1000-j rijk I en II
2378 1-1-1901 --- Openbaringserie: 1000-j rijk IIb + III + IV
2379 1-1-1901 --- Openbaringserie: 1000-j rijk IVb, V/ Het loslaten van satan
2380 1-1-1901 --- Openbaringserie: loslaten satan/Laatste confrontatie/Oordeel
2381 1-1-1901 --- Openbaringserie: laatste oordeel/Totale voleinding en dan ...
2382 1-1-1901 --- Openbaringserie: Samenvatting appendix I
2383 1-1-1901 --- Openbaringserie: Samenvatting - Appendix II
2391 23-1-2000 lev 25:8-13 Jubeljaar
2397 23-2-2000 --- Woensdagavondstudie: Engelen
2398 2-2-2000 --- Dankdienst bij de begrafenis van Jolanda Wester - slot mist
2423 16-7-2000 hebr 6 Je laten dopen voor de doden (woestijn)
2430 16-2-1997 jac 1:5-8 Depressie
2465 19-11-2000 neh 1-neh 6:16 Tempelbouw - Bouwen a/d gemeente = bouwen aan jezelf
2517 11-2-2001 2 tim 4:1-5 Verkondig't Woord/blijf nuchter/aanvaard't lijden/evangeliseer
2530 22-4-2001 ef 1:3 fil 3:20 Van welk geestelijk niveau is je leven? "Hemel of aarde"?
2589 9-12-2001 ps 16 Ik stel mij de Here bestendig voor ogen
2613 24-3-2002 luc 17:11-19 Geloof beloften/Herstel-Innerlijke verandering -> eer de Heer
2669 29-12-2002 hoogl 1:2-4 hoogl 1:15 Intens, diep contact, intimiteit met God verstilling
2692 18-9-2002 gal 4:1-5 Koningin des hemels - Izebel geest - deel 1
2693 10-2-2002 --- Koningin des hemels - Izebel geest - deel 2
2694 6-10-2002 hand 19:21-40 jer 7:16-20 Koningin des hemels - Izebel geest - deel 3 BEGIN+EIND MIST
2695 25-5-2003 ps 22 God waarom hebt Gij mij verlaten? Geenszins verlaten/vergeten!
2721 9-11-2003 openb 7:16-17 Het Lam zal mij weiden en voeren naar waterbronnen des levens
2783 28-11-2004 openb 11:15-19 De komst van de Heer in en met de zijnen
2873 19-3-2006 1 petr 4:19 Overgeven en overgave
2885 11-6-2006 1 kon 21:1-7 Van je wijngaard gaan moestuin maken - keuzes maken in je leven
2907 17-9-2006 1 petr 4:19 Overgeven en overgave
2922 24-12-2006 hebr Sabbatsrust - vrede
2937 25-3-2007 num 6:22-27 Zegenen
2996 25-11-2007 jes 58:1-6 Het vasten dat Ik verkies
3039 29-6-2008 ps 132:13-18 De Heer heeft jou verkozen
3051 14-9-2008 joh 14:1-7 Jouw kamer in het huis van God
3081 8-3-2009 jac 1:2 Neem IN zachtmoedigheid't geplante woord aan->uw ziel behouden
3129 21-11-2009 luc 10:19-20 Verheug je je naam staat opgetekend in het boek van het leven
3145 28-2-2010 spr 4:23 Wat bewaar jij in je hart?
3170 22-8-2010 job 1 Job 1 - eerste deel serie 2010
3200 13-3-2011 ezech 1:1-11 Gods openbarende heerlijkheid
3225 27-8-2011 ps 42 Psalm 42
3259 1-4-2012 ps 40:1-8 Uitzien naar de Heer
3271 24-6-2012 ef 4:16 Roeping allen 1.Hoe samenwerken 2.opdracht oudsten 3.Gezegend..
3293 26-11-2012 marc 1 De genezing van de melaatse
3308 24-2-2013 gen 4:1-16 Kain en Abel - De weg van Abel gaan
3353 24-11-2013 gen 32:25-33 Jacob's strijd bij de Jabbok
3375 30-3-2014 openb 3:1-6 Brief aan de gemeente te Sardes - schrijf aan de engel van de gemeente
3412 23-11-2014 gen 12:1-5 Wegtrekken uit Haran
3432 11-1-2015 ps 18 Hoe verwerken wij de dingen om ons heen
3479 1-1-1901 --- De koningin des hemels - slot
3480 1-1-1901 jes 47:1-9 De koningin des hemels-SLOT MIST (pittige studie)
3481 1-1-1901 gen 26 Paradijs studies van A. van den Hoorn
3671 4-7-2004 openb 5:1-14 De boekrol en het Lam
3672 8-8-2004 hab 2:1-20 Leg het opgeblazene af
3673 29-8-2004 hab 3:1-11 Verneem de tijding des Heren voor je leven
3674 12-9-2004 hab 3:13-19 God trekt uit tot redding van de mens-
3675 12-9-2004 openb 7:9-17 De gezalfden des Heren
3685 17-5-1981 ps 40:2-11 Een plaats in Christus
3696 1-1-1901 job 1:6-12 job 2:11-13 Volharding
3710 1-8-2004 hab 1:12 Leef uit vertrouwen op God
3714 20-3-1993 --- Ontwikkelen in de gemeente - 2e Paasdag
3776 1-1-1901 openb 12:1-15 Werven op aarde-Stromingen
4034 11-10-2015 ps 46 ps 46
4048 10-1-2016 openb 1:4 Gods heerlijkheid komt in ons openbaar
4087 9-10-2016 mat 21:28-32 Gelijkenis van de 2 zonen
4100 8-1-2017 jes 43:18-19 Zie, Ik maak alle dingen nieuw
4112 15-1-2017 mat 5:48 Wat denk je over volmaaktheid?
4117 8-4-2017 openb 4:1 Ontmoetingsdag middagdienst - Klim hoger op
4143 24-9-2017 dan 10:1-10 Ontmoeting van Daniël met ……….
4159 14-1-2018 hos 2:1-3 rom 15:7 God's welbehagen - aanvaarden tot heerlijkheid God's
4199 30-9-2018 mat 4:21-23 Jacobus en Johannes, mensen als wij maar hoe zijn ZIJ zo ver gekomen?
4215 13-1-2019 col 2:6-7 Wat gaan we doen in dit nieuwe jaar?
4254 29-9-2019 ps 92 Psalm 92 - Het lied van mijn leven
4269 12-1-2020 marc 1:15 Een nieuwe tijd breekt aan
5452 1-1-1901 mat 5:48 mat 19:21 Volmaaktheid
5470 6-10-1993 . Belial-Preexitentieleer-bijbels onderzoek - ALS 2178
5532 20-3-1993 nahum 2:1 nahum 1:15b Contactdag-Ontwikkelen in de gemeente-middag
5533 8-10-1993 mat 22:1-14 Vele geroepen, weinigen uitverkoren
5534 1-6-1995 openb Openbaring deel 7 en 8 - Globaal overzicht 7e zegel
5537 1-1-1997 2 cor 12:7-9 Lijden - 10e onderwerpstudie
5540 15-2-1998 --- Frustratie
4294 8-11-2020 openb 22:20 Zie Ik kom spoedig
4304 10-1-2021 openb 21:5 Wil je de nieuwe of blijf je bij de oude?
4307 9-5-2021 heb 5:7-9 Vrijheid
4324 29-8-2021 ps 92 Ps 92 - de dag van de sabbat
4343 9-1-2022 klaagl 3:18 NB klaagl 3:21-24 De Heer laat ons niet omkomen
4360 8-5-2022 fil 4:8-9 Wat is goed voor jou om te bedenken?
4374 14-8-2022 fil 4:4-7 Dubbele vreugde
4398 29-1-2023 mat 24:7-14 De tekenen vd tijd verstaan
4414 21-5-2023 Mat 24:14-20 mat 24 Zorg dat je er bij blijft - deel 3 uit de serie eindtijdrede
5683 14-12-1980 Openb 6:1 Strijders Gods; de 'paarden'
5703 5-1-1984 --- Persoonlijke verantwoordelijkheid-KvO-Konferentie 005
5742 24-4-1988 job 1:6-12 job 2:11-13 De toelating van God
5753 30-10-1994 gal 5:24 Het vlees kruisigen
6164 14-9-1986 joh 10:1-30 De gelijkenis van de twee schaapskooien-SLOT MIST
6191 19-11-1989 luc 16:19-31 Rijke man, arme Lazarus
6337 25-12-1980 luc 1:13-18, luc 1:38 Kerstdienst
6348 18-9-2022 mat 13:47-50 Gelijkenissen Sleepnet - schat - engelen
6349 2-6-2002 jona Jona 1
6350 23-6-2002 jona Jona 2
6351 14-7-2002 jona Jona 3
6352 21-7-2002 jona Jona 4
6361 4-12-2022 mat 24:1-6 1e deel van de 3-delige eindtijdrede