Heegde, Joh. ter

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Joh. ter Heegde.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

282 8-7-1979 col 3:14 liefde, de band der volmaaktheid
360 6-4-1980 jes 53:10-11 God's bedoeling met de mens is nooit veranderd
390 20-7-1980 rom 8:18-30 Paulus is zeker van de hoop
459 29-3-1981 rom 8:28-30 Alle dingen werken mede ten goede
497 16-8-1981 1 cor 2:1-5 Volle inzet en levend uit genade
585 6-6-1982 joh 14:1-3 In zijn tegenwoordigheid
679 8-5-1983 luc 7:1-10 Hoofdman van Kapernaum
696 3-7-1983 gal 5:6b marc 10:17-22 Geloof door liefde werkende
752 22-1-1984 ps 16:8 Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen
809 12-8-1984 1 tim 4:7b-8 Oefen u in de Godsvrucht
913 18-8-1985 col 1:15-23 Voorrang van Christus
1015 18-1-1987 luc 12:32 openb 7:9 Kleine kudde, grote schare
1088 13-3-1988 ef 4:11-15 De akker
1110 31-7-1988 joh 14:1 Kom tot aktie in je geloof
1165 30-7-1989 joh 1:18 Jezus heeft ons God doen kennen
1220 12-8-1990 mat 11:25-30 Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn
1341 19-7-1992 mat 11:28 marc 6:34 Mens, waar zijt gij? God riep toen, maar roept ook nu
1438 25-5-1986 tit 3:4-7 De mensenliefde van onze Heiland en God - wedergeboorte
1463 16-11-1986 jes 40:27-30 De zwakke mens is sterk in zijn God. Putten kracht
1472 11-1-1987 luc 12:32 openb 7:9 Kleine kudde, grote schare
1503 23-8-1987 rom 12:1-3 Word hervormd door vernieuwing van je denken
1523 17-1-1988 ef 4:15 Groei
1541 8-5-1988 hebr 6 Dienstbetoon
1555 7-8-1988 joh 14:1 Geloof in Mijn woorden
1594 23-4-1989 joh 1:18 De Zoon die a/d boezem des Vaders is, heeft ons Hem doen kennen
1610 6-8-1989 joh 1:18 De gemeente
1912 17-7-1994 micha 6:1-8 Recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig wandelen
3472 26-7-1981 . Getuigenisavond
3473 25-7-1982 . Getuigenisavond nav Kampweek 1982
3912 11-7-1976 joh 1:1-18 Genezing op sabbat
5092 26-7-1967 1 tim 3:4 mat 19:29 Gezin en gemeente-met vragen-mo-Driebergen (dag gegokt)
5878 4-7-1971 luc 17:11-19 1joh 5:4-5 De 10 melaatsen