Groot, C. de

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van C. de Groot.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

22 20-2-1977 rom 1:16-17 Het evangelie is een kracht God's tot behoud
45 8-5-1977 rom 8:14 Geleid door de Geest van God
78 21-8-1977 rom 12:21 mat 9:27-33 2 blinden; overwin het kwade door het goede
123 22-1-1978 1 joh 3:8 rom 8:13-14 Geest en ziel
147 16-4-1978 hos 2:15-22 Sta op je recht
172 2-7-1978 marc 9:14-29 Bezeten knaap. Bepaal je plaats
204 15-10-1978 jes 25:6-10 Elke sluier zal vernietigd worden
262 29-4-1979 rom 6:1-12 Met Jezus opgestaan
293 26-8-1979 luc 5:17-26 genezing van de verlamde
308 21-10-1979 openb 19:6-21 God is nog geen koning over de aarde
355 23-3-1980 joh 15:7-8 spr 4:20-23 Behoed je hart boven alles, ontruim het
371 18-5-1980 mat 14:22-23 Jezus wandelt op de zee
396 24-8-1980 joh 15:7-8 marc 4:1-20 Gelijkenis van de zaaier
448 22-2-1981 openb 12:1-18 Sleutel v.h.koninkrijk: Gods almacht 's mensen afhankelijkheid
491 26-7-1981 2 petr 1:1-11 rom 12:21 Overwin het kwade door het goede. Er is goeds in ieder mens
500 30-8-1981 hand 3:11-21 Jezus op Golgotha, Jezus op de troon
522 15-11-1981 ezech 47:1-12 openb 22:1-2 Overal waar dit water komt wordt alles gezond
567 4-4-1982 openb 2:1-7 Jezus kende geen problemen
602 15-8-1982 2 cor 5:14-21 Een nieuwe schepping
631 21-11-1982 gen 1:26-28 Het beeld Gods, de mens
658 27-2-1983 ef 3:14-19 joh 14:15-17 Twijfel en vergeef de ander
697 10-7-1983 hebr 7:37-39 hebr 12:1-3 God ziet de intentie van je hart
762 26-2-1984 1 thes 5:23-24 Zieleleven
815 9-9-1984 hebr 13:5-6 Genezing
841 9-12-1984 2 tim 1:7 Geest van kracht, liefde en bezonnenheid
927 13-10-1985 rom 1:17 De rechtvaardige zal door zijn geloof leven
2345 25-12-1984 luc 4:16 kerstpreek
3593 29-10-1972 2 cor 6:1-18 2 cor 7:1 Laat u gebruiken als levende stenen
3670 19-8-1973 2 petr 1:1-11 marc 4:35-41 Het leven
3746 1-1-1901 hand 4:23-31 Dreiging van de boze-Vrijmoedig Uw woord verkondigen
3785 16-7-1978 mat 16:9 joz 1:1-18 De sleutels van het kon der hemelen
3786 17-12-1978 rom 1:16-17 Uit geloof leven
3788 28-1-1979 1 thes 5:16-24 Hoe God ons heiligt
3789 20-5-1979 1 petr 2:18-25 In Jezus' voetstappen treden
3814 19-8-1979 luc 5:17-26 Geloof, verzoening en herstel
3815 28-10-1979 openb 19:6-21 richt 5:12-18 Strijd en overwinning
3860 29-2-1976 1 sam 10:1-6 1 sam 13:1-14 Door de Heer geroepen zijn
3915 15-8-1976 hebr 10:19-24 Het toetreden tot God
3928 10-10-1976 gen 16-33 jac 5:13-18 Abrahams voorbede voor Sodom
3954 1-1-1976 hebr 11:1 1 sam 1:1-20 ---
3955 1-1-1976 hebr 13:20 Het verbond tussen God en mens - Aspecten, Consequenties
5069 1-1-1901 . Voorgangersconferentie-De schepping wordt hersteld door de Geest van Christus
5100 31-7-1967 openb 1:4-6 openb 7:9-10 openb12:1-Anders denken-Opbouwweek-ma
5128 22-7-1968 ef 5:22-33 Huwelijk en gezin-Kampweek-5
5129 22-7-1968 . vragen voor br de Groot over huwelijk-Kampweek-6
5223 1-1-1976 1 sam 10:17-27 1 sam 11:1-13 Het koningschap gaat komen
5224 1-1-1976 hebr 11:1 1 sam 1-20 Alles verkrijgen door geloof
5225 1-1-1976 hebr 13:20 Het verbond tussen God en mens-Aspecten,Consequenties
5307 25-11-1979 marc 4:35-41 marc 5:1-15 Naar de overkant zonder vrees
5315 20-4-1980 jes 55:1-4 Verlossing door Jezus' bloed
5320 15-6-1980 hebr 10:35-39 Door volharding naar het goddelijke doel met het lichaan van Christus
5349 7-11-1982 gen 1:26-28 ef 1:3-5 Gods doel met de schepping en de voltooing
5362 22-7-1984 jes 1:2-7 Genezing door de Geest Gods
5557 16-1-1977 luc 2:25-35 Vervolgcursus VII-Zondeprobleem met oplossing
5589 12-10-1967 mat 19:3-9 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Huwelijk
5614 23-3-1975 rom 8:1-2 De wet van de geest des levens
5629 18-3-1978 mat 16:19 joz 1:1-18 Het koninkrijk der hemelen is jouw land - Ontmoetingsdag
5646 8-9-1984 jes 30:18 luc 24:46-49, De weg der genezing - Ontmoetingsdag
5659 1-1-1985 --- Voorgangers- en oudstenconferentie Vught (1) openingsdienst
5661 3-1-1985 --- Conferentie Vught (3) De Herder en zijn persoonlijk geloofsleven
5662 4-1-1985 --- Conferentie Vught (4) De Herder en de relatie met zijn mede-oudsten
5831 19-4-1976 Judas 17 Paasboodschap-Je bewust zijn van wie je bent in Christus
5838 1-1-1901 1 petr 1:3 Positie vd mens (tussen 1966-1978)-SLECHT
5839 1-1-1901 1 thes 5:11 mat 14:22-33 Pantser v geloof, liefde en gedachten (tussen 1966-1978)
5840 1-1-1901 num 21:4-9 Achterhaald inzicht over 't offer (tussen 1966-1978)
5869 1-1-1968 joh 2:1-11 Bruiloft te Kana
5871 1-9-1968 ef 5:22-33 Huwelijk, echtscheiding en geboorteregeling
5874 8-3-1970 ezech 47:1-12 De tekst wordt verklaard als beeld van het eigen leven
5884 16-4-1972 ex33vrs1-23- Mozes sprak met God, zo ook wij met Jezus
5885 1-1-1974 2 sam 11:1-12 hebr 11:34 Strijd en overwinning
5886 15-12-1974 mat 1:10-20 ex 15:22-27 Rein en onrein
5890 10-1-1975 jer 7:21 Gods stem leren verstaan
5894 1-5-1975 mal 3:1-3 1 cor 3:10-17 Ontwikkeling
5898 28-9-1975 richt 7:1-22 Overwinnen; voorwaarde is afwezigheid van angst en wil tot verzadiging
5903 25-4-1976 3 joh 1:2 Getuigenis van positief mensbee
5904 16-5-1976 1 cor 6:17 1 cor 1:30-31 Betekenis en gevolgen van je hechten aan de Heer
5906 28-11-1976 jes 12 2 cor6 Heil (2)
5908 19-12-1976 jes 12:1-6 2 cor 5:14 Heil (1)
5911 1-1-1977 col 1:12-23 De heerlijkheid van JC
5912 1-1-1977 rom 8:11-17 Leven door de Geest
5919 9-10-1977 joh 3:1-21 Beleven, denken, oordelen, anders denken
5921 13-11-1977 job 42:3 jes 62:6-7 Lijden, vervolging, eigen schuld
5926 1-1-1978 hebr 10:35-39 Verkrijgen hetgeen beloofd is
5927 1-1-1978 mat 16:19 joz 1:1-9 Sleutels vh Koninkrijk der Hemelen
5929 24-9-1978 jes 25:6-10 De sluier wegnemen
5930 24-9-1978 rom 8:11-14 Je zult leven
5934 19-11-1978 jes 51:11 De vrijgekochten zullen vreugde hebben
5936 17-12-1978 rom 1:16-17 God werkt krachten
5939 28-2-1979 joz 1:1-9 mat 11:24 Neem terrein in bezit+Bid en het zal geschieden
5941 18-3-1979 1 cor 1:24-25, 2 cor 12:9-10 De kracht Gods
5945 1-1-1901 mat 6:25-34 rom 14:17 Wees in geen ding bezorgd
6005 2-8-1965 --- Kamp Driebergen 1965
6041 25-7-1971 rom 8:12-39 Mede-arbeider zijn-na Kamp 71-zo mo
6138 22-10-1978 rom 8:11-14 Leven door de Geest
6225 23-1-1977 rom 7:21-26 rom 8:1-16 Wandelen naar de Geest
6322 1-1-1977 marc 14:13-33 In de overwinning staan