Graaff, R. de

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Rob de Graaff.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

170 25-6-1978 mat 5:13-16 marc 9:49-50 Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld
190 27-8-1978 luc 3:2-18 Bekeert u
278 24-6-1979 spr 9:1-11 wijsheid
301 23-9-1979 1 cor 9:24-27 Wedstrijd strijden, de wedloop lopen
381 22-6-1980 mat 12:38-41 Het teken van Jona
483 21-6-1981 1 petr 1:22-25 Reiniging
589 20-6-1982 joh 3:1-21 Nicodemus
609 5-9-1982 ef 5:1 ef 5:6-15 God ziet hoe je worden gaat
694 26-6-1983 fil 3:17-4:1 Paulus zegt: weest mijn navolgers
783 6-5-1984 1 kron 17:1-14 Tempel Gods
807 29-7-1984 hebr 6:9-12 Heb hoop op God
855 20-1-1985 1 cor 1:22-31 Jezus paste niet in het leven van Joden, heidenen en Grieken
908 28-7-1985 ef 4:1-6 De gemeente als wolk
987 3-8-1986 1 cor 13 Omgang met elkaar
1078 24-1-1988 mat 13:16-17 Strijd tussen leven en dood-passief zijn-vern v denken
1168 20-8-1989 joh 13:34-35 Neem de gezindheid van God aan
1201 8-4-1990 ps 84 joel 2:23-24 De weg van vroege regen tot late regen
1222 26-8-1990 joh 15:1-8 Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb
1276 28-7-1991 rom 8:28-30 Toebereiding
1477 12-2-1987 hebr 12:1-8 Hoeveel moet een mens niet doormaken
1500 2-8-1987 ef 1:5-6, 12 1 petr 4:11 Lof en heerlijkheid
1525 31-1-1988 mat 13:16-17 Gelijkenissen
1552 17-7-1988 rom 6:28:2 2 petr 1 Liefde onder elkaar
1613 27-8-1989 joh 13:34-35 Liefhebben
1846 25-7-1993 1 petr 3:12 Zaligheid (= volkomenheid) der zielen - groei - strijd
1914 24-7-1994 2 thes 1:10 Waardig geacht worden tot het heil Gods
1984 13-8-1995 luc 19:33-48 Leren horen
2948 24-7-1983 hebr 3:1 Deel hebben aan Christus
3554 29-9-1974 hand 9:31 Vrede in de gemeente door de hG
5091 25-7-1967 . Vragen-Leven naar de Geest-Driebergen-di mo
5093 27-7-1967 . Denken in de gemeente-Driebergen-ma
5520 23-11-1984 --- Jubileumdienst 25 jaar gemeente
5521 23-11-1984 --- Jubileumdienst 25 jaar gemeente
2546 15-7-2001 ps 25:14 God's vertrouwelijke omgang met de mens
2556 12-8-2001 1 petr 3:8-12 Zegenen uit roeping, opdat je zegen zou beerven
2573 23-9-2001 ef 4:15-16 mat 25: 14-15 Geestelijke gaven/krachten werken om't lichaam bijeen te houden
2579 28-10-2001 jes 40:1-5 De weg bereiden
2597 13-1-2002 2 kron 5:13-13 Lofprijs en aanbidding
2610 10-3-2002 zach 11:7 ef 1:9-10 Samenbinden - Staven van Liefelijkheid en Samenbinding
2633 23-6-2002 fil 3:7-16 Jezus Christus leren KENNEN, dat is ALLES! Gegrepen worden
2659 20-10-2002 joh 18:36 1 cor 4:20 Koninkrijk van God
2668 22-12-2002 hebr 3:14 rom 8:15-16 Deel hebben aan Christus - Geest van het Zoonschap
6022 1-1-1966 1 petr 1:3-12 Onze plaats en strijd in de hemelse gewesten (verm Beukestein)