Dienst, W. van

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Willem van Dienst.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

930 20-10-1985 ---- ? Jeugddienst - 1985
2119 13-7-1997 ps 146 Verwachting - God de enige helper
2196 28-6-1998 luc 19:11-27 rom 12:1 Leven (vruchtdragen) voor de Heer - hoe sta ik in het leven
2261 28-2-1999 mat 13:24-35 Het koninkrijk van God gestalte geven in je leven
2288 15-8-1999 marc 4:26-34 Versta de tijd waarin u leeft/ ontdek de geestel. werkelijkheid
2403 26-3-2000 mat 12:38-45 De vraag naar Jezus bevoegdheid. Niet vast roesten/dogma's
2426 6-8-2000 joh 12:20-36 Graankorrel - Jezus volgen - wat zou Jezus doen
2491 14-1-2001 joh 10:1-21 ezech 34 De goede Herder
2547 22-7-2001 mat 13:44-52 2 cor 4 Schriftgeleerde van het KdH = Leerling van het Kon. der Hemelen
2627 12-5-2002 joel 3:1-3 joel 2:28-32 Jongens-mannen en meisjes-vrouwen
2635 7-7-2002 ef 2:1-10 Zegeningen: Successen of vruchten Genade
2645 8-9-2002 ps 23 Leiding in je leven
2671 12-1-2003 joh 6:41-56 Ik leef door de kracht van J.C. Jezelf weggeven aan God
2688 27-4-2003 mat 19:16-26 Verwondering
2700 29-6-2003 ps 77 Het verleden wekt vertrouwen voor de toekomst
2714 28-9-2003 ps 57 Schuld en schaamte
2736 8-2-2004 hebr 6:1-3 1 joh 5:11-12 Kennis over JC, leven met JC = beleven - waarheid hebben/zijn!
2749 2-5-2004 1 joh 4:7-21 God is liefde
2767 15-8-2004 hebr 13:1-20 Vertrouwen op God's genade - waarheden blijven waarheden
2797 13-2-2005 luc 21:25-31 Angst
2841 2-10-2005 gen 27:1-29 God doet wat Hij belooft, vertrouw daarop!
2857 15-1-2006 ef 5:23-32 Hoe ga je om met elkaar in de gemeente/betrokkenheid bij elkaar
2869 26-2-2006 rom 12:1-3 Waar haal je je vertrouwen vandaan/Waar baseer je je geloof op?
2883 28-5-2006 ps 43 Vergeven
2903 20-8-2006 ef 1:1-14 joh 1:18 Ga op zoek naar het geestelijk perspectief
2908 24-9-2006 ef 1:3-13 openb 21:5 Het nieuwe ware leven (KK-lied 212 en 227)
2914 5-11-2006 ef 1:1-7 Avondmaal - verlossing - vergeving - genade
2921 17-12-2006 ef 1:10 Leven toevoegen aan de dagen
2925 7-1-2007 num 20:1-6 gal 2:20-21 Het leven van Christus moet in ons leven!
2927 21-1-2007 mat 4:1-4 deut 8:1-10 Groeien door te wortelen in het woord
2934 4-3-2007 joz 1:1-10 Doortrekken door de Jordaan
2938 1-4-2007 joz 4:19-24 Uit-, door-, intrekken maar eerst gehoorzaamheid leren
2944 13-5-2007 joz 5:13-6:5 Overgave
2947 3-6-2007 joz 5:13-6:5 Overgave: Gehoorzaamheid en trouw
2950 17-6-2007 --- Dienst door jongeren: Vaderschap
2954 15-7-2007 ps 77 Het verleden -> vertrouwen -> toekomst (noodkreet + moedpakken)
2959 19-8-2007 joh 12:24-25 Wat voor koning maken wij Jezus Christus in ons leven?
2972 16-9-2007 joz 5:13-6:27 Overgave (volk), inzicht, gehoorzaamheid, vertrouwen, geloof
2992 28-10-2007 joz 6:6-16 Verwerping blokkeert liefde
2999 2-12-2007 deut 30:15-20 Overgave: Wat het licht in ons kan
3005 1-6-2008 ps 37:1-11 Leven Gods
3010 10-2-2008 joz 8:1-8 Verwachtingsvol leven
3017 16-3-2008 joz 8:1-8 Weest niet bevreesd
3026 5-4-2008 joz 8:1-9 God's vertrouwen: overwinnen over angst, vrees, twijfel
3034 1-6-2008 joz 8:1-9 Leven door de Geest - fikken voor Jezus
3040 6-7-2008 deut 10:12-19 De liefde Gods is je toets - Kijken zoals God kijkt
3050 7-9-2008 1 cor 2:1-12 Wat geen oog/oor ooit zag/hoorde bereidde God ons - bemoediging
3056 12-10-2008 mat 11:25-30 Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn
3060 2-11-2008 gal 5:22 Dienst door de jeugd verzorgd - Vrucht van de Geest
3068 21-12-2008 ps 50:23 gal 2:20 Niet Mijn maar UW wil leeft in mij - UW wil geschiede -Overgave
3071 4-1-2009 rom 13:8-14 Tijd om uit de slaap te ontwaken en doe de wil van God
3080 1-3-2009 joh 14:1-17 Van wanhoop naar "one hope"
3087 12-4-2009 mat 28:1-7 Dit moet je weten .......
3092 3-5-2009 fil 3:1-21 Welke verwachting heeft God van ons?
3099 14-6-2009 joh 3:1-8 Wedergeboorte
3102 5-7-2009 ef 1:3-14 Het nieuwe, ware leven - Jezus Christus zal alles nieuw maken
3108 16-8-2009 marc 4:35-41 Storm op het meer - handelend optreden JC EN wij ook
3112 13-9-2009 joh 1:1-18 jac 5:13-16 Leven uit/door Jezus Christus, door de Geest
3122 11-10-2009 joh 3:1-8 joh 9:35-41 Zonder verwachting kan je niet (actief) wachten/hopen
3127 8-11-2009 ps 43 Waarom ik? Teleurstelling->Vergeving. Stel je vertrouwen op God
3128 15-11-2009 jes 40:1-8 Nooit kan het geloof te veel verwachten
3133 20-12-2009 ef 1:1-14 In Hem zijn - Vrede Gods vervult ons
3137 3-1-2010 jes 40:1-5 jes 61:1-33137 De Geest is op mij->blijde boodschap->jaar welbehagen des Heren
3147 14-3-2010 jes 40:1-11 (3) Voortgaan met de weg banen
3150 6-4-2010 2 cor 5:11-21 Door Christus met God verzoend
3154 2-5-2010 num 13:17-33 De 12 verspieders
3161 20-6-2010 gen 27:1-29 Blijf vertrouwen:" God maakt zijn beloften waar
3169 15-8-2010 jes 55:1-6 Kracht weghalen bij Jezus voor het nieuwe seizoen
3176 3-10-2010 hand 8:26-40 hand 8:15-17 Doopdienst - God ziet ook de enkeling
3179 24-10-2010 rom 9:30-10:5 Gods evangelie = Leven uit geloof,uit genade in overgave aan JC
3183 21-11-2010 1 petr 4:7-11 Samenwerken met God door Jezus Christus
3187 19-12-2010 marc 4:26-34 Geestel.situatie kennen. Blijf dicht bij Jezus en volg zijn weg
3189 2-1-2011 marc 4:26-34 Geestl. situatie kennen. Blijf dicht bij Jezus en volg zijn weg
3196 20-2-2011 mat 18:10 hand 12:11-17 Inleiding Engelenwereld
3203 27-3-2011 1 kon 19:1-8 Engelen ondersteunen in moeilijke tijden
3208 1-5-2011 mat 25:30 Nederig en zachtmoedig (engelen)
3213 5-6-2011 joh 10:1-21 ezech 34 Schapen die de stem van de herder verstaan - Overgave
3224 21-8-2011 marc 1:16-20 Volg Mij, dan zal ik je vissers van mensen maken
3230 2-10-2011 mat 7:7-12 Bidt,je zult gegeven worden, zoekt,je zult vinden, klopt .....
3239 27-11-2011 joh 21:1-14 Het roer moet om - werp je net rechts uit
3244 24-12-2011 --- Kom zoals je bent - Kerst Kom en Zie dienst
3247 8-1-2012 rom 15:1-13 De God vd hoop vervulle u met blijdschap en vrede in/door JC
3250 29-1-2012 rom 15:1-13 Vrede
3254 26-2-2012 1 petr 2:19-24 Geduld
3260 8-4-2012 joh 20:1-21 Voor wij JC vinden,vindt Hij ons en roept ons bij de naam
3266 20-5-2012 fil 4:5 Vriendelijkheid
3268 3-6-2012 ps 145 (7) ex 34:6 Goedheid
3279 19-8-2012 ps 32 God geeft raad+houdt in't oog Vertrouwen+zekerheid -> toekomst
3281 2-9-2012 jes 43:1-7 jes 43:11-13 Wat bepaalt je waarde - familiedag
3286 7-10-2012 joh 12:37-49 Geloof - geloven als vrucht van de Geest
3292 19-11-2012 gal 5:22 mat 11:25-30 Zachtmoedigheid (zie je het best bij de mens in Christus)
3301 6-1-2013 tit 2:11-15 Vruchten van de Geest: Zelfbeheersing
3307 17-2-2013 jes 58:6 Is dit niet het vasten wat ik verkies.....
3313 30-3-2013 joh 20:1-18 jes 60:1-22 Maar over u zal de Here opgaan
3318 5-5-2013 jes 42:1-7 Bevrijding
3323 9-6-2013 hebr 13:1-21 Gods beloften zijn waar en blijven waar.
3328 14-7-2013 ps 57 Schaamte
3334 25-8-2013 ps 23 Vindt rust in het feit dat God je leven leidt
3340 6-10-2013 joh 17:1-10 Het eeuwige leven is dat zij U (God) en Jezus Christus kennen
3348 27-10-2012 . DNA (on)bekend - evangelisatiedienst+workshopkoor VictoryGospel
3350 10-11-2013 joh 17:1-10 mat 6:9-15 Wie is God, de Vader
3358 24-12-2013 --- Kerstavonddienst - God zoekt verbinding met jou!
3361 5-1-2014 hebr 8:1-10 openb 21:1-4 Deelhebben aan het Nieuwe Verbond
3368 9-2-2014 1 joh 4:7-21 God is liefde en niets anders!!!
3376 6-4-2014 rom 13:8-14 Liefde tot de naaste - vreugde en blijdschap
3385 25-5-2014 rom 13:8-14 Wapens van het licht: bemoediging
3389 22-6-2014 rom 13:8-14 rom 12:10 Wapens van het licht: enthousiasme - geest van je denken
3392 13-7-2014 mat 7:7-12 Gebedsverhoring
3403 21-9-2014 rom 13:8-14 1 cor 19:1-8 God volhardt in zijn liefde, altijd!
3409 2-11-2014 hand 10:1-43 Cornelius: out-of-the-box denken
3414 7-12-2014 ezech 36:26 Verder binnengaan in het Koninkrijk van God
3417 25-12-2014 . kerstdienst
3421 4-1-2015 luc 19:1-10 1 cor 12:1-11 Zacheus - Wanneer maakte de Geest JC duidelijk om Zacheus uit de boom te laten komen
4001 22-2-2015 joh 3:1-8 Liefde Gods naar ieder mens openbaren - geen religie maar relatie
4007 5-4-2015 joh 20:1-19 Jezus Vader is ook onze Vader - keuzes maken
4013 17-5-2015 1 sam 17 De Geest van de Heer rust op je en tilt je boven de situatie uit
4018 21-6-2015 2 kron 20:12-17 ef 6:10-11 Niet JOUW kracht en strijd maar GODS kracht en strijd vanuit jouw overgave aan Hem
4027 23-8-2015 hand 19:15 Wie ben je in de geestelijke wereld - bewust zijn wie je bent
4031 20-9-2015 jes 40:1-11 Verwachting en teleurstelling
4037 1-11-2015 joh 1:1-18 Leven door de Geest/Oproep neem definitief je intrek in het koninkrijk van God. DAAR leven!
4042 6-12-2015 jac 1:2-18 luc 10:16-20 Zekerheid van je geloof - macht gekregen
4045 25-12-2015 1 petr 4:10 rom 12:6-12 Kerstdienst 2015 - je gaven gebruiken om anderen te dienen
4047 3-1-2016 1 petr 4:1-11 luc 10:16-20 Ik heb u macht en kracht gegeven
4054 21-2-2016 luc 10:21-24 ef 2:1-10 Kracht uitoefenen door zekerheid geliefd te zijn - keuzes maken
4059 27-3-2016 luc 23:4 Ik verzeker je je zult vandaag nog met Mij in het paradijs zijn - Pasen - doopdienst
4065 8-5-2016 luc 10:21-24 dan 12:7 Ontwikkeling innerlijke kracht - heling en herstel - geen verbrijzeling
4071 19-6-2016 joh 1:1-20 Spreken van woorden die leven wekken bij jezelf en bij anderen.
4074 10-7-2016 rom 9:30-33 rom 10:1-4 Gods gerechtigheid en geen eigen gerechtigheid
4080 21-8-2016 joh 1:4 In het Woord is leven en het leven is het licht der mensen
4085 25-9-2016 joh 14:1-14 Gehoorzaamheid
4091 6-11-2016 hand 4:23-32 Je hebt kracht als je je geliefd/gesteund weet door God en de kracht/macht inzet om te overwinnen
4095 4-12-2016 mat 9:14-17 hand 15:1-20 Handelingen door de Geest (geïnspireerd) - nieuwe wijn in nieuwe zakken
4101 15-1-2017 1 petr 4:1-11 ex 36:1-17 JC wil verbinden/samenwerken. Weten wat je doet/doen wat je weet/bereidheid->communicatie+vertrouwen
4107 26-2-2017 ps 145 openb 4:1 Voorbereiding ontmoetingsdag 8/4: Klim hierheen op
4115 2-4-2017 hebr 6:1-2 1 cor 13:11 Op welk fundament bouw je? Is Jezus Christus werkelijk je fundament?
4124 21-5-2017 ps 103:19 Waar leven wij? Hoe wil ik herkend worden in de hemel.
4129 18-6-2017 2 cor 3:1-6 Hoe wil je herkend worden in de hemel ( deel 2).
4139 27-8-2017 jes 61:1-3 Verbinden - beseffen
4144 1-10-2017 joh 3:1-8 Van boven geboren zijn - wedergeboren zijn, wat is het?
4151 19-11-2017 joh 3:1-17 Leven door de Geest
4156 24-12-2017 joh 7:37-39 Leven door de Geest
4160 21-1-2018 hand 16:16-39 Doopdienst - Wat moet ik doen om behouden te worden
4166 4-3-2018 hand 16 Sta je open voor de werking/inspiratie van God's Geest
4178 6-5-2018 joh 10:1-21 De goede herder leidt zijn schapen
4186 1-7-2018 col 3::5-17 De nieuwe levenswandel - Zoonschap door verbinding
4195 2-9-2018 joh 7:33-38 vrijheid en vrijmoedigheid
4200 7-10-2018 1 cor 2:1-9 Je geloof bouwen op de kracht van God, niet op menselijke wijsheid, logica
4201 8-10-2018 ex 3:14 Trouwdienst Jaap Janssens en Katja: Ik ben de God die Ik ben
4212 23-12-2018 1 kon 19:1-8 De vlucht van Elia
4214 6-1-2019 hebr 13:1-2 Bemoediging - besef de tijkdom die je hebt - doorgaan - het kon. Gods gestalte geven in je leven
4225 24-3-2019 2 cor 5:16-21 Het Ambt der verzoening
4233 5-5-2019 rom 6 Bevrijdingsdag: Jezus Christus heeft je bevrijd door te sterven voor je zonden - doopdienst
4239 16-6-2019 rom 10:1-13 Met het hart geloven tot gerechtigheid, met de mond belijden tot behoud
4250 1-9-2019 luc 15:11-32 Al het mijne is het uwe
4255 6-10-2019 luc 15:11-32 Gelijkenis van de verloren zoon: Aspect de liefhebbende vader
4270 19-1-2020 ef 6:10 Zoek je sterkte in de Heer
4276 1-3-2020 ps 146 God is te vertrouwen
4278 19-7-2020 mat 14:13-21 5 broden en 2 vissen - God werkt door jou heen
4282 16-8-2020 1 cor 13:9 mat 15:1-2 Jezus heeft God een gezicht gegeven. Wij mogen jezus een gezicht geven
4284 30-8-2020 mat 6:25-34 gal 5:19-21 Zoek eerst Gods Koninkrijk -Geef God + zijn koninkrijk de hoogste plaats
4290 11-10-2020 --- Waardoor/hoe ben je tot geloof gekomen? Getuigenissen - anders dan anders
4293 1-11-2020 mat 20:29-34 Wat verwacht jij/getuig jij van Jezus?
4301 25-12-2020 jes 9:1-5 Kerstdienst 2020 - vergeving
4303 3-1-2021 ef 1:18-23 Innerlijk vol licht zijn om de heerlijke toekomst te zien waartoe je geroepen bent
4310 30-5-2021 ruth 1:16-22 Hoe stel je jezelf op in tijden van tegenspoed
4317 11-7-2021 esth 4:14 Kan het zijn dat je hier met een bedoeling zit?
4325 5-9-2021 gal 5:22 Verschil tussen tijdgeest en heilige Geest
4334 7-11-2021 mat 5:1-12 De gemeente: vindplaats van geloof, hoop en liefde, zijn we dat?
4341 26-12-2021 kerstdienst - Jezus, vindplaats van geloof hoop en liefde
4347 6-2-2022 luc 8:40-56 De gemeente: vindplaats van geloof, hoop en liefde - nr. 2
4348 13-2-2022 --- Anders dan anders dienst: Blijdschap vervult mijn hart
4353 20-3-2022 2 tim 2:1-13 spr 20:28-29 Wij mogen als koningen heersen - goedheid+liefde voor de waarheid zijn levensbelang voor de koning
4357 17-4-2022 --- Pasen, sta op en schitter
4365 12-6-2022 hand 19:1-6 joh 16:5-15 Geloven in het belang van heilige Geest die je de weg wijst
4367 26-6-2022 --- Ieder heeft wat dienst o.l.v. Willem en Annet van Dienst
4378 11-9-2022 --- Anders dan anders dienst met inbreng van de gemeenteleden
4383 16-10-2022 ps 32 Laat je vrede niet roven want dan liefde binnenkomen- vertrouwen
4387 13-11-2022 --- Anders dan anders dienst - geen prediking
4393 25-12-2022 --- Kerstdienst - anders dan anders
4394 1-1-2023 jer 29:10 Waar God verdwijnt, satan verschijnt
4397 22-1-2023 ef 2:1-10 Gods genade, speciaal om te motiveren de geestelijke strijd te strijden.
4401 19-2-2023 --- Anders dan anders dienst met inbreng van gemeenteleden
4406 26-3-2023 joh 4:39-42 deut 31:6 Geloven
4409 16-4-2023 --- Anders dan anders dienst met inbreng gemeenteleden
4416 4-6-2023 ef 2:1-10 Je bent tot LEVEN geroepen
4418 18-6-2023 --- Anders dan anders dienst