Bulthuis, J.G.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van J.G. Bulthuis.

Laatste update: 10-7-2020

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

2 5-12-1976 gal 6:7-10 gen 1:11 Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten
17 30-1-1977 mat 8:23-27 mat 12:22-33 De zee; Rode zee; storm op zee; JC wandelend op de zee
44 1-5-1977 1 kon 19:1-18 Doorgaan na falen
79 21-8-1977 mat 24:23-36 Het teken van de Zoon des mensen
124 22-1-1978 deut 4:30-40 Waarom strijden wij ?
154 30-4-1978 mat 15:21-28 Kananese vrouw
177 16-7-1978 ex 3:13-14 God is onveranderlijk
197 17-9-1978 1 joh 4:7-12 Leven door Hem
221 10-12-1978 jac 5:7-11 Sterkt uw harten
252 18-3-1979 gen 3 reactie van God op de zondeval
275 10-6-1979 hebr 12:29 onze God is een verterend vuur
285 15-7-1979 2 cor 4:1-6 heerlijkheid des Heren
298 9-9-1979 1 cor 10:12-13 beproeving van God? nee
321 2-12-1979 rom 11:22 hebr 10:26-31 Wetten in de geestelijke wereld Wetmatigheid Gods
348 2-3-1980 openb 3:19 hebr 12:1-17 Die Ik liefheb, straf ik
380 15-6-1980 2 cor 5:11-15 Geestvervoering
403 14-9-1980 1 cor 1:4-9 Geroepen tot gemeenschap met JC
427 7-12-1980 col 1:12 Hij heeft ons toebereid het erfdeel te ontvangen
443 1-2-1981 2 cor 3:12 hebr 4:14-16 Vrijmoedigheid
455 15-3-1981 --- Kracht van God
462 12-4-1981 2 tim 1:6-7 Wakker de heilige Geest aan
474 17-5-1981 openb 17:11-14 Overwinnaars, zij die standhouden in geest/Petr-Jac/Paul-Stefa
484 21-6-1981 joh 7:37-39 De heilige Geest heeft de gezindheid van Jezus Christus
501 30-8-1981 joh 4:10-14 Heilige Geest neemt niet vanzelf toe in de mens
504 13-9-1981 luc 21:36 Ontkomen aan de dingen die komen gaan
517 25-10-1981 hebr 12:12-13 Heft dan de slappe handen op. De Heer zien/innerlijk aanvoelen
533 20-12-1981 rom 13:14a Doet de Here Jezus aan
544 24-1-1982 joh 17:18-23 Bidden in de naam van Jezus, een met Hem
551 7-2-1982 ex 15:22-27 Mara
562 14-3-1982 joh 20:19-31 Thomas - Er is hoop dienst
564 21-3-1982 luc 19:1-10 Zacheus - Er is hoop
568 4-4-1982 hebr 6:13 Abraham - er is hoop nr. 4
580 16-5-1982 micha 6:8 Drie bakens: oprechtheid, liefde tot de waarheid, ootmoed
597 25-7-1982 ef 1:22-23 Wat is je sterke kant? JC is je sterkte
600 8-8-1982 1 sam 17:37-47 David en Goliath - Ned-Duits
603 15-8-1982 hebr 4:14-16 Toegaan tot de troon der genade
604 22-8-1982 1 petr 1:13b Vestigt uw hoop volkomen op de genade
606 29-8-1982 num 13:25-33 num 14:1-10 De 12 verspieders. Sprinkhanen - reuzen
608 5-9-1982 1 cor 3:23 Gij zijt van Christus en Christus is van God
611 12-9-1982 ps 110:3b Intrede broeder Bulthuis - in heilige feestdos rijst uit de
614 26-9-1982 1 thes 5:1-11 2 thes 2:13-17 Wij behoren niet toe aan de duisternis
616 3-10-1982 openb 12:7-12 Satan is de aanklager 24 uur per dag
619 10-10-1982 hebr 6:7-8 Wij zijn de grond die de regen indrinkt
621 17-10-1982 2 cor 10:3-6 Innerlijk gevecht van de mens - slechten van bolwerken
622 24-10-1982 joh 10:10 Jezus geeft leven
623 24-10-1982 joh 10:10 Jezus geeft overvloed
624 31-10-1982 ef 1:13-14 ef 4:30 Verzegeling
626 7-11-1982 fil 3:12-16 Ben je gegrepen door Jezus Christus?
629 14-11-1982 rom 6:3-4 Doopdienst
633 28-11-1982 fil 1:6 God is in ons een goed werk begonnen
635 5-12-1982 2 petr 1:12-21 De kracht en de komst van Jezus
639 19-12-1982 jac 1:19-25 Alleen hoorders of ook daders van het woord
641 25-12-1982 jes 8:23-9:6 Kerstmis
642 2-1-1983 joh 1:35-52 De eerste discipelen. Kom en zie
645 9-1-1983 hebr 13:14 Wijd geen zorg aan het vlees - gebiedende wijs
646 16-1-1983 col 1:24-29 col 2:1-3 Christus in u
649 23-1-1983 col 2:4-10 Wandelt in Hem
650 30-1-1983 1 cor 4:20 Het koninkrijk Gods bestaat in kracht
652 6-2-1983 1 joh 1:7b Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden
654 13-2-1983 col 2:16-23 col 3:1-4 De werkelijkheid is van Christus - Christus die ons leven is
657 20-2-1983 marc 4:35-41 Storm op het meer - geest van hysterie
659 27-2-1983 luc 8:22-25 Storm op het meer - vervolg
660 6-3-1983 rom 6:1-14 Dood voor de zonde
663 13-3-1983 mat 16:13-18 Kom en zie: De sleutels van het koninkrijk der hemelen
665 20-3-1983 ---- Het oude autootje - Kom en zie 3
667 27-3-1983 gal 6:8 Wie op zijn vlees zaait en wie op de geest zaait Kom en zie 4
668 1-4-1983 marc 10:35-45 luc 22:24-30 Goede vrijdag
669 3-4-1983 luc 20:27-40 Pasen
671 10-4-1983 1 joh 5:10-12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven
673 17-4-1983 fil 4-7 Al het goede dat in ons naar Christus uitgaat
674 24-4-1983 joh 2:1-11 Bruiloft te Kana
676 1-5-1983 openb 3:7-8 Ik heb u een geopende deur gegeven
680 15-5-1983 joh 16:23-28 Gebedswandel met God
682 22-5-1983 ps 65:10b De beek Gods is vol water - pinksteren
683 22-5-1983 1 petr 3:18-22 Zondvloed - doopdienst
687 5-6-1983 hagg 2:2-10 De gemeente terugkerend naar Gods oorspronkelijk plan
689 12-6-1983 rom 8:15 Geen geest van slavernij
691 19-6-1983 marc 16:17-18 Genezing
693 26-6-1983 1 petr 3:8-12 Vergeving, aanvaarding, liefde
695 3-7-1983 hebr 10:32-36 Geef uw vrijmoedigheid niet prijs
699 10-7-1983 hebr 10:36 Volharding om te verkrijgen wat beloofd is
701 17-7-1983 hebr 10:38-39 Geen nalatigheid in het geloven tot het einde toe
702 31-7-1983 ps 77:12-16 Gij zijt de God die wonderen werkt
711 9-4-1983 openb 1:6 openb 5:9 Hij die ons liefheeft
713 11-9-1983 jac 4:5b-8a Verhef je boven je moeite
717 25-9-1983 luc 4:1-13 Verzoeking in de woestijn
718 25-9-1983 ---- Gedoemd tot slavernij, bestemd tot heerlijkheid Kom en zie 5
719 2-10-1983 ps 16:8a ps 34:16a De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen
723 16-10-1983 hebr 13:8 Jezus is gisteren en heden dezelfde
730 30-10-1983 joh 13:1-11 Indien Ik u was, hebt u deel aan Mij - doopdienst
731 6-11-1983 1 petr 1:13-25 Heiligheid
735 20-11-1983 col 3:12 Verzekerd bij al wat God wil
738 27-11-1983 luc 5:27:32 Roeping van Levi - Kom en Zie 6
739 4-12-1983 1 joh 4:1-6 Hij die in u is, is meerder .......
744 18-12-1983 jac 1:5-8 jac 3:1-12 Uit dezelfde bron welt geen zoet en bitter water
745 25-12-1983 luc 1:26-38 Maria - Kerst
746 1-1-1984 zach 10:1-3 Late regen (slot mist)
747 8-1-1984 hebr 3:14 Zekerheid des geloofs
748 8-1-1984 hebr 3:14 Houd die zekerheid vast
751 22-1-1984 ruth 1 Orpa, geest van weerspannigheid
755 5-2-1984 hebr 2:1-4 opdat we niet afdrijven
760 19-2-1984 spr 25:28 Een stad met omvergehaalde muren
763 26-2-1984 ---- Man met de verschrompelde hand - kom en zie 7
764 4-3-1984 joh 15:9-17 1 joh 3:16 Liefde is dienen
766 11-3-1984 jac 1:2-8 jac 1:12-16 Verzoekingen
771 25-3-1984 mat 5:10-12 Satans bedoeling met het lijden is, dat we afhaken
773 1-4-1984 hebr 8:8-12 Verbond
778 15-4-1984 2 cor 1:21 God heeft ons bevestigd in de gezalfde
779 22-4-1984 1 cor 15:20-22 Pasen
781 29-4-1984 marc 6:45-52 Jezus gaande over het meer - kom en zie 8
782 6-5-1984 luc 17:7-10 Heer en slaaf
784 13-5-1984 hebr 10:2-3 Geloven, volharden, hopen
788 27-5-1984 1 joh 2:3-6 Het kennen van Jezus
790 3-6-1984 joh 5:26 joh 6:53 Leven in jezelf
792 10-6-1984 gal 3:26-4:7 De geest van het zoonschap - Pinksteren
796 24-6-1984 jac 2:14-26 Geloven zonder doen is dood geloof
798 1-7-1984 2 cor 6:14-7:1 Ga uit van haar, houd niet vast aan het onreine
800 8-7-1984 2 kron 32:1-23 Geest van hysterie - Sanherib belegert Jeruzalem
802 15-7-1984 ef 4:1 Wandel waardig je roeping
805 22-7-1984 ef 1:3 Geestelijke zegeningen in Christus
811 26-8-1984 1 cor 15:1-11 Door de genade van God ben ik wie ik ben
813 2-9-1984 joh 13:31-38 joh 14:1-7 Uw hart worde niet ontroerd
816 9-9-1984 1 joh 5:1-5 Wie God lief heeft, bewaart zijn geboden
819 23-9-1984 mat 25:1 luc 12:35-38 De naderende bruiloft
822 30-9-1984 mat 21:28-32 Vader met 2 zoons - Kom en Zie (1984-a)
823 7-10-1984 ef 4:16 Dienst in de gemeente is je ondersteuning
827 21-10-1984 rom 10:8-11 Belijden
830 28-10-1984 1 tim 6:1-11 ???? - doopdienst
831 4-11-1984 gal 5:13-26 Geroepen om vrij te zijn
836 18-11-1984 ---- Kom en zie (1984-b)
837 25-11-1984 1 cor 2:6-16 Geestelijke mens beoordeelt alle dingen Verborgen Wijsheid Gods
839 2-12-1984 hebr 11:39-40 hebr 12:1-3 Zie op Jezus
843 16-12-1984 1 petr 2:1-10 Verlost en gemaakt tot koningen en priesters - priesterschap
846 25-12-1984 luc 1:68-75 Jezus de hoorn des heils - kerstdienst 1984
847 30-12-1984 joh 17:1-8 God wil ons eeuwig leven geven
850 6-1-1985 klaagl 3:22-26 De verwachting voor 1985
854 20-1-1985 jac 4:7b Bied weerstand aan de satan en hij zal van u vlieden
857 27-1-1985 fil 4:5 De Heer is nabij
858 3-2-1985 ex 13:17-4:8 Zet de uittocht voort
862 17-2-1985 rom 8:18-24a Herstel voor jezelf en voor de zuchtende schepping
865 24-2-1985 ---- ? Kom en zie - 1985 I
866 3-3-1985 luc 7:11-17 Opwekking van de jongeling te Nain
869 10-3-1985 ef 4:17-32 Leg af de oude mens, leg af de leugen. Geen verharding v hart
872 24-3-1985 klaagl 3:37 Vrees, angst
874 31-3-1985 joh 15:1-8 De wijnstok en de ranken
876 7-4-1985 rom 6:3-11 Jezus dood en opstanding is onze dood en opstanding
878 14-4-1985 joh 8:12 Wie Mij volgt zal nimmermeer in de duisternis wandelen
882 28-4-1985 joh 8:30-36 ef 4:11-16 De waarheid zal u vrijmaken - groei
884 5-5-1985 deut 31:10 Heilig avondmaal in de aanwezigheid van de kinderen
887 12-5-1985 ---- ? Kom en zie - 1985-II
890 26-5-1985 hand 2:1-47 Pinksteren 1985
891 26-5-1985 tit 3:3-7 Doopdienst mei 1985
892 2-6-1985 1 cor 5:7-8 ef 5:18-21 Wij zijn een ongezuurd brood - lofprijs - feestvieren
894 9-6-1985 hand 8:4-12 Koninkrijk Gods en ie naam van Jezus Christus
896 16-6-1985 1 thes 5:16-18 Verblijd u te allen tijde - blijdschap
901 30-6-1985 2 petr 1:10-11 Roeping en verkiezing
903 7-7-1985 1 cor 12:12-27 De leden van het lichaam moeten gelijk voor elkaar zorgen
906 14-7-1985 rom 8:28 Alle dingen werken mee ten goede
912 18-8-1985 zach 4:1-10 Niet door kracht maar door Mijn geest
914 25-8-1985 mat 26:36-41 De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak
916 1-9-1985 ezech 34:1-4 ezech 34:15-17 Voorrang aan Jezus - afscheid Cees Visser
919 15-9-1985 hebr 12:18-25 Word insider van het goddelijk leven
922 22-9-1985 luc 22:24-27 ? Kom en Zie - 1985-III
925 6-10-1985 ps 23:2b Hij verkwikt mijn ziel
929 20-10-1985 ---- Bij Jezus tellen de kinderen mee - Gezinsdienst 1985
932 27-10-1985 1 petr 3:21b-22 ? Doopdienst - 1985
933 3-11-1985 rom 15:1-3 Innerlijke genezing - moederbinding
937 17-11-1985 2 cor 4:16-18 Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare eeuwig
940 24-11-1985 ---- Storm op het meer - Kom en Zie 1985-IV
941 1-12-1985 rom 6:11-14 Stelt uw leden ten dienste van de gerechtigheid
943 8-12-1985 1 joh 5:3-5 openb 6:2 Overwinnen alleen door Jezus
949 25-12-1985 luc 1:26-33 Weest gegroet gij begenadigde, God is met u - Kerst 1985
951 29-12-1985 2 cor 12:14-16 Offer
952 5-1-1986 hebr 12:13 Trek rechte sporen (dienst voor de kinderen)
954 19-1-1986 mat 6:33 joh 9:4 Zoekt eerst het koninkrijk Gods
957 9-2-1986 hebr 12:14-17 openb 8:10-11 Bitterheid
960 2-3-1986 1 petr 1:3-9 Verheugt u dat u het einddoel bereikt
962 16-3-1986 ---- Grote zak - gezinsdienst 1986
964 23-3-1986 ---- Voeg je bij degene die met God mee wil werken - laat je verlossen -Kom en Zie 86a
966 6-4-1986 luc 10:25-28 Liefhebben is doen. Het eeuwige leven
968 20-4-1986 1 joh 5:4b Overwinnen of verliezen hangt af van ons geloof
972 18-5-1986 hand 2:1-21 joh 6:63-65 De Geest maakt levend - pinksteren 1986 - begin mist
974 25-5-1986 jes 60:1-3 Sta op en word verlicht
982 29-6-1986 mat 24:43-44 Satan valt je aan na ..... Herken dat
983 6-7-1986 luc 1:74-75 ef 6:13 Wat heeft God aan het verlossingsplan
988 10-8-1986 2 thes 2:13-17 Behouden worden tot het verkrijgen v.d. heerlijkheid van Jezus
990 24-8-1986 joh 14:12-14 Als nieuwe schepping ben je een met Chr. Kun je doen als Hij
992 7-9-1986 jes 53 Slachtschapen
996 28-9-1986 2 sam 23:11-12 rom 5:17 Vestigt aandacht op JC, heiligt de Chr als Heer - Glazen koepel
997 5-10-1986 ps 40:7-9 ef 1:3-6 Jezus herkende zich in de schriften; in de boekrol is over Mij
999 19-10-1986 col 1:21-23 Heiliging is afstand doen van en toewijden aan
1001 26-10-1986 col 2:11-15 Betekenis van de doop - doopdienst 1986/2
1002 2-11-1986 rom 6:8-9 Met Jezus leven
1004 16-11-1986 ---- Verloren penning - gezinsdienst 1986/2
1007 30-11-1986 1 joh 1:1-4 Gemeenschap met Jezus hebben
1008 7-12-1986 ef 1:7-14 ef 4:30 Verlossing
1010 21-12-1986 mat 6:9-10 mat 28:18 De wil van God. Jezus boog nooit voor Satan
1011 25-12-1986 luc 2:25-32 Simeon
1013 4-1-1987 openb 3:11 Zie Ik kom spoedig. Houd wat je hebt
1014 11-1-1987 openb 21:5 Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
1019 15-2-1987 hebr 12:28-29 God vereren met eerbied en ontzag
1021 22-2-1987 ---- Nicodemus - Kom en zie 1987 - 01
1022 1-3-1987 1 petr 3:18a Opdat Hij U tot God zou brengen
1024 15-3-1987 ---- Waar ben je ? - Gezinsdienst 1987 - 1
1025 22-3-1987 hebr 11:39-40 hebr 12:1 De zoekers van het nieuwe verbond zullen vinden
1027 5-4-1987 ps 73 Tevergeefs
1031 3-5-1987 joh 9:35-41 Zien en blind zijn
1034 31-5-1987 fil 3:17-4:1 Jezus centraal in je leven als verlosser
1035 7-6-1987 ef 3:14-21 De heilige Geest geeft toegang tot Gods wezen. - pinksteren 87
1036 7-6-1987 rom 6:11 Doopdienst 1987 - 1
1038 21-6-1987 1 cor 11:17-19 Toetsing
1040 5-7-1987 gal 3:1-16 Gezegend worden als Abraham - wet
1045 9-8-1987 luc 10:25-37 Stilstaan bij de ander - getuigenissen na Terschelling
1047 23-8-1987 2 thes 3:6-16 Het dagelijkse leven
1049 6-9-1987 1 thes 1:2-3 2 thes 3:13 Span je in zoals Jezus, van liefde word je niet moe
1052 27-9-1987 rom 15:13 Louter vreugde en vrede in je geloof
1056 4-10-1987 2 cor 5:14-15 Een is voor allen gestorven
1059 25-10-1987 col 1:15-20 De mens past volledig bij God
1060 1-11-1987 2 petr 1:3-11 Zelfbeheersing
1062 15-11-1987 ---- Gezinsdienst 1987 - 2
1064 29-11-1987 hand 16 Hoe Paulus in zijn bediening stond
1065 6-12-1987 hebr 3:12-19 Bewustwording van onze verhouding tot God - afval
1068 25-12-1987 luc 2:1-5 Kerst 1987
1075 3-1-1988 joh 21:18-23 Volg gij mij. Bemoei je niet met anderen
1077 17-1-1988 hebr 2:5-9 Wat is de mens? 1. Verstand
1079 31-1-1988 jac 4:5 God begeert onze geest met jaloersheid 2. verstand + hart
1080 7-2-1988 luc 10:27 openb 22:17 Wil en kracht 3
1085 21-2-1988 hand 23:1 Geweten 3. geweten
1087 6-3-1988 mat 3:13-17 hebr 6:1-3 Doop van Jezus (5). Fundament van dopen
1090 27-3-1988 gal 2:20 Wedergeboorte 6.
1091 3-4-1988 hebr 6:1-3 Opstanding 7. - paasdienst 1988
1093 17-4-1988 ---- Kom en zie dienst 1988 - no.1
1096 1-5-1988 marc 11:22 Heb het geloof van God (8.)
1098 15-5-1988 klaagl 3:40-42 Bekeert u (9.)
1100 22-5-1988 hand 19:1-7 Efeziers gedoopt (12) - Doopdienst 1988
1101 29-5-1988 joh 4:14 joh 7:37-39 Jezus geeft het levende water (10.)
1102 5-6-1988 hebr 5:14 mat 1315-17 Geestelijke ogen en oren (11.)
1104 19-6-1988 joh 5:24 Eeuwig oordeel (12.)
1106 3-7-1988 openb 12:7-12 Vergeving
1112 14-8-1988 1 cor 3:10-17 Bouwen op het fundament
1113 21-8-1988 mat 28:19 tit 2:11-14 Leven net als Jezus
1115 4-9-1988 1 cor 1:20 1 cor 2:4 ----
1118 2-10-1988 col 2:19 Stel Jezus centraal in je leven
1119 9-10-1988 mat 9:35-36 Kom en zie 1988 - no.2
1121 23-10-1988 2 tim 4:7-8 Zijn verschijning heb ik lief
1124 6-11-1988 1 joh 4:17 Liefde is een daad
1127 20-11-1988 --- De tien melaatsen - gezinsdienst 1988 -no.1
1129 4-12-1988 2 cor 5:17 In Christus een nieuwe schepping
1132 25-12-1988 joh 18:37 Hiertoe besta ik om koning te zijn - kerst 1988
1133 1-1-1989 jes 40:1-5 Bereid u toe
1137 29-1-1989 1 petr 1:8-9 Lofprijzing
1138 5-2-1989 ps 145:20 De Heer bewaart allen, die Hem liefhebben
1140 19-2-1989 tit 2:11-15 ----
1142 5-3-1989 mat 28:18 Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde
1144 19-3-1989 joh 1:1-5 mat 5:14-16 Manifestatie
1146 2-4-1989 joh 17:20-23 Opdat zij een zijn
1147 9-4-1989 rom 8:19 Het zoonschap
1150 30-4-1989 ---- Esther - gezinsdienst 1989 - 1
1151 7-5-1989 1 petr 5:8-9 Bied weerstand aan de duivel
1152 14-5-1989 1 cor 3:16 Je bent Gods tempel
1153 14-5-1989 joh 1:29-34 Doopdienst 1989 no.1
1156 4-6-1989 openb 3:10 Jezus blijven verwachten
1158 18-6-1989 openb 3:11 ef 6:13 Standhouden
1159 18-6-1989 ---- Lofprijsdienst II
1161 2-7-1989 1 cor 3:18-20 Wil je wijs worden als J.C., word dan dwaas in deze wereld
1167 13-8-1989 col 2:8-3:4 De werkelijkheid is van Christus
1169 27-8-1989 joh 10:10 Overvloed
1170 3-9-1989 rom 12:1 Het lichaam - het gebruik van ons lichaam
1173 1-10-1989 hebr 10:36 Volharding is nodig om te verkrijgen wat beloofd is
1174 8-10-1989 fil 4:9 Zaken waarvoor je niet moet bidden (pvdM 27)
1176 22-10-1989 joh 1:12-13 Macht gegeven om zoon van God te worden
1178 29-10-1989 ---- Doopdienst 1989 - 2
1179 5-11-1989 ef 1:8-14 Tot lof zijner heerlijkheid
1181 19-11-1989 ---- Noach - gezinsdienst 1989 - 2
1183 12-3-1989 joh 8:31-36 De waarheid zal u vrijmaken
1185 17-12-1989 2 cor 1:14 Door uw geloof staat gij vast - 15 punten
1186 24-12-1989 luc 2:1-39 5 verschillende medespelers - kerst 1989
1188 7-1-1990 2 thes 2 hagg 2:7-16 Vrijheid onder de volken; vrijheid maar ook geweld van satan
1190 21-1-1990 marc 10:28-31 Eersten en laatsten
1192 4-2-1990 1 tim 3:14-16 De gemeente is fundament en pijler van Gods waarheid
1195 25-2-1990 ef 4:17-32 Oefen je te reageren zoals Jezus
1196 4-3-1990 openb 14:1-5 Het Lam volgen waar Het heengaat
1197 11-3-1990 1 thes 5:1-11 Eindtijd - vallen/rusten in de geest
1200 1-4-1990 ef 4:17-32 joh 14:30-31 Satan komt en heeft niets aan Jezus. Bij ons nog vaak ringetjes
1202 15-4-1990 joh 19:28-30 openb 10:7 Pasen/Het is volbracht. Het geheimenis is voleindigd. Het is geschied
1204 29-4-1990 ---- Petrus - gezinsdienst 1990 - 1
1205 29-4-1990 joh 6:53-59 Als God dan enkel goed is, waarom .. herh.-avond SD
1206 6-5-1990 rom 12:9-21 Met het goede het kwade overwinnen
1208 20-5-1990 joh 12:44-50 marc 11:23 Kracht van het woord van God
1210 3-6-1990 1 joh 2:27 De Geest bleef op Jezus - Pinksteren 1990
1211 10-6-1990 1 tim 4:7b-11 Godsvrucht
1212 17-6-1990 jes 66:5-14 Overzicht op de toekomst - weinig barensweeën
1214 1-7-1990 ps 126 Drie fasen van verlossing
1216 15-7-1990 rom 8:26-27 Drie soorten van zwakheden
1221 19-8-1990 fil 2:12-18 God werkt het willen in ons. Behoudenis bewerken
1223 2-9-1990 mat 18:1-4 Wees als een kind: afhankelijk, onderdanig en gehoorzaam
1225 23-9-1990 rom 6:1-4 Dood voor de zonde, levend voor God
1227 7-10-1990 dan 3:1-4 Rechtvaardigen zullen stralen
1229 21-10-1990 mat 13:47-50 mat 13:43 Gelijkenis sleepnet
1231 28-10-1990 joh 10:27-30 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft,gaat alles te boven-Doopdienst
1232 4-11-1990 col 2:6-15 Het kruis van Christus
1234 18-11-1990 joh 14:15-31 Wat doe je ermee dat je in Chr.bent? Vruchten voortbrengen
1236 2-12-1990 2 cor 5:14-21 Verzoening - vrede - genezing van je manier van leven
1238 16-12-1990 luc 1:68-75 Zonder vrees
1240 25-12-1990 luc 1:68-75 Om Hem te dienen - kerst 1990
1242 6-1-1991 mat 24:3-4 judas 3-4 Tot het uiterste strijden voor het geloof
1244 20-1-1991 luc 12:31-34 Zoekt eerst Zijn kon. Hoe/waarmee vul je je leven?
1246 3-2-1991 ef 6:24 Ontwikkel de mentaliteit van de Christus
1248 17-2-1991 joh 20:30 Geloven. ... en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn naam
1250 20-2-1991 ---- Vader - Zoon - heilige Geest. Gemeenteavondstudie (dopen)
1252 3-3-1991 1 petr 2:24 JC die onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Leven voor de gerechtigheid
1254 17-3-1991 2 cor 5:17 joh 16:16 Het nieuwe gaan zien met het hart want het is de werkelijkheid
1256 31-3-1991 mat 28:1-10 2 cor 4:16-18 Opdat het sterfelijke door het Leven worde verslonden. Pasen 91
1258 7-4-1991 luc 6:36 Weest barmhartig gelijk uw Vader barmhartig is
1260 21-4-1991 mal 3:1-5 zach 13:8-9 Louteringsfase
1262 5-5-1991 ef 5:14 Bewustwording van de nieuwe situatie, besef je mogelijkheden
1264 19-5-1991 joh 14:15-20 Bewustwording dat J.C tot u komt/bij u is d.m.v. heilige Geest
1265 22-5-1991 ---- Gem.avond/vragen: tendens prediking/bescherming/HG inspiratie
1267 2-6-1991 joh 6:53-59 Plaats/functie (pl/func) JC 1: uitleg JC geen God maar mens
1269 16-6-1991 joh 5:19-23 Pl/func JC 2: aspect eren en aanbidden
1272 30-6-1991 rom 8:29-30 Pl/func JC 3: gelijkvormigheid aan Zijn beeld/naamsverening
1273 7-7-1991 2 tim 4:7-8 2 tim 4:18 Je loop voleindigen/behouden aankomen. Aanvuring om te strijden
1279 18-8-1991 mat 23:7-10 Pl/func JC 4: aspect Leidsman
1281 1-9-1991 joh 11:51-52 Pl/func JC 5: aspect bijeen-vergaarder
1282 6-9-1991 ---- Priesterschap 1 Haamstede 91 (vrijdag)
1284 8-9-1991 ---- Priesterschap 3 Haamstede 91 (zondag)
1287 29-9-1991 1 petr 2:11-25 Geest van het priesterschap. 4
1288 6-10-1991 joh 20:19-23 Slotstudie priesterschap (5), samenkomend met pl/func JC (6)
1289 13-10-1991 1 cor 10:1-13 Toebereiding: keerzijde verzoeking en beproeving
1292 27-10-1991 joh 1:14-18 doopdienst
1294 3-11-1991 jer 30:16-18 jer 31:12 Toebereiding bevrijdingsdienst
1296 10-11-1991 ---- Bevrijdingsdienst
1297 17-11-1991 jac 4:7 Onderwerpt u aan God, biedt weerstand, strijd-/genezingstips
1300 1-12-1991 hebr 2:5-18 hebr 4:14-16 Christus in u de hoop der heerlijkheid I. Bewustwording.
1302 15-12-1991 hebr 2:5-9 joh 17:5 Christus in u de hoop der heerlijkheid II. Logos
1304 25-12-1991 micha 5:1-4a Kerst gaat nu om ons! Het totaal van 1,15 en 22 december(Kerst)
1306 5-1-1992 jes 26:20 joh 17:3 Ga in uw binnenkamer
1308 19-1-1992 col 3:15 1 cor 14:33 Binnenkamer 2; de vrede van Christus regere in uw harten
1310 2-2-1992 col 1:15-23 joh 8:58 Verdere uitleg wie JC is mbt aspect 3-eenheid/pre-existentie
1312 12-2-1992 ---- Gemeenteavond: o.a. in dit spoor dan verder
1313 16-2-1992 openb 11:3-6 Twee getuigen .. Vorming tot zoonschap - 4 aspecten
1315 1-3-1992 openb 11:3 Twee getuigen .. Zonder show profeteren. Eindtijdwerkelijkheid
1318 15-3-1992 joh 1:18 joh 14:7-9 Herhalingsoefening: God is enkel goed
1322 5-4-1992 1 joh 4:1-6 2 joh 7-11 Jezus Christus "komende" in ons vlees
1324 19-4-1992 1 cor 15:53-58 Overwinnen over de dood is voor het zoonschap normaal - pasen
1325 20-4-1992 openb 11:7-12 1 cor 15:21 Dood door een mens, dan ook opstanding der doden door een mens
1326 20-4-1992 openb 11:7 1 cor 15:21- Paasdag 2e. Zwijndrecht zangdienst + preek Zoonschap Gods
1328 3-5-1992 openb 14:1-5 Als de losgekochten van de aarde
1330 17-5-1992 openb 14:1-5 De gelovige dient in zichzelf tot een (onberispelijk) te worden
1332 31-5-1992 openb 7:9-17 openb 12:17 Vijf "nieuwe" aspecten die wezenskenmerken zijn van zonen Gods
1333 7-6-1992 joh 3:8 2 cor 3:17b Waar de Geest des Heren is, is vrijheid - pinksteren 1992
1334 7-6-1992 marc 16:15-20 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden -doopdienst
1336 14-6-1992 ---- Hoe lees je het oude testament - herhalingsavondstudiedienst
1337 21-6-1992 mal 3:13-18 openb 11:3 Met een zak bekleed.Vertroosting:gelatenheid/berusting:overgave
1339 5-7-1992 jes 52:11-12 Loskomen uit je persoonlijk Babel. Vertrekt, gaat uit vandaar
1345 16-8-1992 hebr 10:19-25 Toetreden in volle verzekerdheid d. geloofs en hechten aan JC 1
1346 23-8-1992 1 petr 1:5 Ontwikkeling volle verzekerdheid d. geloofs en hechten aan JC 2
1348 6-9-1992 ef 3:14-21 Volle verzekerdheid des geloofs, het fundament: liefde 1
1349 13-9-1992 ps 110:3 jes 40:3-5 Kernpunten van boodschappen 12.9.82, 1.1.89, 6.9.92: Liefde 2
1351 20-9-1992 ---- Het zondeprobleem en de oplossing daarvoor - herh. studiedienst
1353 4-10-1992 judas 17-23 Bewaar uzelf in de liefde Gods/opbouwen. Liefde 3 - tongentaal
1355 18-10-1992 1 joh 4:17 Het zoonschap is de "liefdemens" openbaren. Liefde 4
1357 1-11-1992 marc 5:48 1 joh 4:8 Volmaakt zijn gelijk God is. God kennen is liefde zijn.Liefde 5
1359 8-11-1992 ---- Strijd in de hemelse gewesten. Herhalingsavondstudiedienst
1360 15-11-1992 joh 15:9-11 Herstel werkende door Woord. Geboden bewaren. Liefde 6
1362 29-11-1992 fil 1:27-2:16a De mens in de gestalte Gods/Gode gelijk zijn geen roof.Liefde 7
1363 6-12-1992 joh 3:20-21 Hechten a/h goede, haten het kwade. Kiezen, kruispunt. Liefde 8
1366 25-12-1992 joh 3:13 ef 4:9 Geen kerst- maar Christusfeest. Neerdalen en opstijgen, opvaren
1368 26-12-1992 ---- Kerstmatinee
1369 3-1-1993 joz 3:1-6 2 joh 7:2 Geestelijk voorsorteren. Opbreken/loslaten/heiligen. Nieuwe weg
1370 3-10-1984 ---- Inleiding Rotterdam woensdagavondserie
1371 10-10-1984 hebr 2:5-13 Twee werelden - de mens - open hemel - thema Kon. d. Hem. 02
1372 17-10-1984 hebr 12 Transaktie - evangelie van het koninkrijk der hemelen no. 03
1373 24-10-1984 ef 3:3 Het geheimenis - : verborgen dingen - thema Kon. der Hem. 04
1374 7-11-1984 ps 8 Satans val - van "nature" - Gods plan - Kon. der Hem. no. 05
1375 14-11-1984 mat 4:12-17 Koninkrijk van God - Satan - bekeren - thema Kon. d. Hem. no.06
1376 21-11-1984 mat 16:19 Sleutels - "van boven" - thema Koninkrijk der Hemelen no. 07
1377 12-12-1984 jes 65:17-18 openb 21:1 Nieuwe hemel - nieuwe aarde - bron - thema Kon. d. Hem. no. 08
1378 21-12-1984 col 2:6 Geestelijk lichaam - thema Koninkrijk der Hemelen no. 09
1379 2-1-1985 joh 3:3 Binnengaan - thema Koninkrijk der Hemelen no. 10
1380 9-1-1985 mat 7:21-23 Strijd - thema Koninkrijk der Hemelen no. 11
1381 16-1-1985 1 cor 4:20 Kracht - thema Koninkrijk der Hemelen no. 12
1382 23-1-1985 1 petr 1:3-5 Erfenis - thema Koninkrijk der Hemelen no. 13
1383 6-2-1985 hebr 5:11 Oog - oor - thema Koninkrijk der Hemelen no. 14
1384 13-2-1985 ---- Voelen - smaken - oefening der zintuigen - thema Kon. d. Hem.15
1385 20-2-1985 rom 10:8-11 Belijden tot behoud - thema Koninkrijk der Hemelen no. 16
1386 6-3-1985 jac 4:8b Zijn beeld - vermogens - thema God is enkel goed no. 01 Rdam 17
1387 13-3-1985 jac 1:16-17 God is een, goed, liefde. Thema God is enkel goed 02 Rdam 18
1388 20-3-1985 jac 1 Beproeven en verzoeken Thema God is enkel goed 3 - Rdam 19
1389 3-4-1985 hebr 12 Tuchtigen en straffen - thema God is enkel goed no. 4 Rdam 20
1390 10-4-1985 gen 3 De zondeval - thema God is enkel goed no. 05 - Rdam 21
1391 17-4-1985 col 1:15 Slotstudie - thema God is enkel goed no. 06 - Rdam 22
1392 1-5-1985 rom 7:24-25 Slaaf - God verlost - Hoe? - thema verlossing no. 1 - Rdam 23
1393 8-5-1985 rom 3:21-26 Verzoening - vergeving - bloed - thema verlossing 02 - Rdam 24
1394 15-5-1985 ef 2:11-52 Beloften - loslaten - geloof thema verlossing 03 - Rdam 25
1395 22-5-1985 hebr 3:14 Bezet gebied/doorgaande verlossing - thema verlossing 4 Rdam 26
1397 12-6-1985 joh 8:31-36 Vrijheid groei gebondenheid bestand thema Verlossing 06 Rdam 28
1398 19-6-1985 openb 21:5 Plan Gods,Jezus-gemeente,beloften,aktie thema Herstel 1 Rdam 29
1399 26-6-1985 jes 33:6 Zwakheid - woord - rhema - Thema Herstel 02 - Rdam 30
1400 3-7-1985 ---- Herstel: innerlijk - denken - thema Herstel 03 - Rdam 31
1401 10-7-1985 ---- Verwerping - thema Herstel 04 - Rdam 32
1402 14-8-1985 ---- Weerspannigheid - thema Herstel 05 - Rdam 33
1403 21-8-1985 ---- Hysterie - thema Herstel no. 06 - Rdam 34
1404 28-8-1985 mat 4:23 Genezing - thema Herstel 07 - Rdam 35
1405 4-9-1985 jac 5:13-20 Herstel - vergeving: klimaat - thema Herstel 08 - Rdam 36
1406 11-9-1985 ex 15:26 Gemeenschap - persoonlijk geloof - inzicht Herstel 09 Rdam 37
1407 18-9-1985 hebr 13:8 Jezus is dezelfde - thema Herstel 10 - Rdam 38
1408 2-10-1985 2 cor 5:17 Transaktie - rechtvaardige - genade thema IN Hem 01 - Rdam 39
1409 9-10-1985 col 1:27-28 Je positie - groeien - thema In Hem 02 - Rdam 40
1410 16-10-1985 joh 17:3 Verwantschap - Hem kennen - thema In Hem 03 - Rdam 41
1411 23-10-1985 1 joh 2:24-25 Blijven in Hem - thema IN Hem 04 - Rdam 42
1412 6-11-1985 gal 2:20 Christus ons leven - thema De christen 01 - Rdam 43
1413 13-11-1985 jac 1:23 Dader - thema De christen 02 - Rdam 44
1414 20-11-1985 hebr 3:1 Deelgenoot hem.roeping - identificatie - De christen 03 Rdam 45
1415 4-12-1985 rom 8:14 Leiding - thema De Christen 04 - Rdam 46
1416 11-12-1985 2 cor 3:12 Vrijmoedigheid - thema De christen 05 - Rdam 47
1417 20-12-1985 1 joh 4:9 Leven door Hem - thema De christen 06 - Rdam 48
1418 5-1-1986 jes 40:1-5 1e dienst Rdam Opdracht: WEG BANEN ->vertroosting voor het volk
1419 12-1-1986 luc 17:20-21 Ingaan in 't koninkrijk Gods om koningen te worden
1421 26-1-1986 rom 1:16-17 De rechtvaardige zal door geloof leven
1422 2-2-1986 mat 20:26-28 Wie onder u groot wil worden .....
1424 16-2-1986 joh 12:44-50 joh 14:12 Door geloof de werken doen die Jezus deed
1425 23-2-1986 fil 2:12-13 Wat is behoudenis?
1426 2-3-1986 1 sam 30 Houd je roeping vast
1427 9-3-1986 ps 55:23-24 jes 37:16 God zorgt voor ons door ons - bezorgdheid
1429 23-3-1986 gen 1:26-27 De mens is beelddrager van God
1430 30-3-1986 mat 28:1-10 rom 14:7-9 Jezus heeft de heerschappij/is hoofd over levenden en doden
1431 6-4-1986 luc 10:25-28 Liefhebben is doen. Het eeuwige leven
1432 13-4-1986 luc 12:35-44 Jezus komt in het vlees
1434 27-4-1986 mat 13:10-17 Wie heeft, zal gegeven worden in overvloed
1435 4-5-1986 gen 3:15 Gods verbond met de mens - machten der duisternis
1437 18-5-1986 joh 6:63 De Geest maakt levend - pinksteren Rdam 1986
1439 1-6-1986 1 joh 1:5-2:2 Vergeving van zonde en nalaten van de zonde
1440 8-6-1986 2 kron 16:1-10 Breek de altaartjes af en geloof en geloof op de kracht van God
1442 22-6-1986 col 1:3-8 Geloof, liefde,en hoop
1444 6-7-1986 luc 1:74 ef 6:13 Wat heeft God aan het verlossingsplan
1449 10-8-1986 2 thes 2:13-17 Behouden worden tot het verkrijgen van de heerlijkheid van J.C.
1450 17-8-1986 openb 12:1-6 De gemeente brengt zonen voort
1452 31-8-1986 hagg 1:2-4, 14 hagg 2:10 Arbeiders in Gods koninkrijk
1453 7-9-1986 jes 52:13-15 jes 53:1-12 Slachtschapen
1455 21-9-1986 mat 26:13-20 1 cor 3:10-15 Fundament en bouwwerk
1457 5-10-1986 ps 40:7-9 ef 1:3-6 Jezus herkende zich in de schriften.In de boekrol is geschreven
1458 12-10-1986 gal 6:7-9 Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten
1459 19-10-1986 col 1:21-23 Heiliging is afstand doen van, toewijden aan
1461 2-11-1986 rom 6:8 Met Jezus leven
1462 9-11-1986 mat 9:16-17 Jezus' nieuwe leer met gezag
1464 23-11-1986 1 cor 1:4-8 Wandel en groei in de hemelse gewesten
1466 7-12-1986 ef 1:7,13-14 ef 4:30 Verlossing
1467 14-12-1986 2 cor 3:12 Vrijmoedigheid
1469 25-12-1986 luc 2:25-32 2 petr 3 Simeon - kerst Rdam 1986
1470 28-12-1986 2 petr 3 Er komt een geestelijke zondvloed
1471 4-1-1987 openb 3:11 Zie, Ik kom spoedig. Houd wat je hebt.
1473 18-1-1987 hebr 5:11-14 Leren onderscheiden wat goed en kwaad is
1475 1-2-1987 jes 62:1-12 God zet een stempel op ons - onze nieuwe naam
1476 8-2-1987 jac 5:13a Lijden en hoe ga je daar mee om
1479 1-3-1987 1 petr 3:18a Opdat Hij u tot God zou brengen
1480 8-3-1987 2 tim 2:11 Wees krachtig in de genade van Jezus Christus
1483 29-3-1987 1 petr 13-25 Voegt u als gehoorzame kinderen / word heilig in je wandel
1484 5-4-1987 ps 73 Tevergeefs
1486 19-4-1987 luc 24:1-12 2 cor 13:4 Paasdienst
1487 26-4-1987 mat 11:7-14 Johannes de Doper / kleinste en grootste in het KdH
1488 3-5-1987 joh 9:35-41 Zien en blind zijn
1490 24-5-1987 fil 1:27-30 Gedraagt u waardig het evangelie van Christus
1491 31-5-1987 fil 3:17-21 Jezus centraal in ons leven als verlosser
1492 7-6-1987 ef 3:14-21 De heilige Geest geeft ons toegang tot Gods wezen
1493 14-6-1987 ---- Gezinsdienst Rdam (1e)
1496 5-7-1987 gal 3:1-14 Gezegend worden als Abraham
1501 9-8-1987 luc 10:25 Kamp - De barmhartige Samaritaan
1502 16-8-1987 gal 5:1 Vrij zijn, zonder slavenjuk
1504 30-8-1987 rom 15:13 Louter vreugde en vrede in je geloof
1505 6-9-1987 1 thes 1:2-3 2 thes 3:13 Span je in zoals Jezus. Van liefde word je niet moe
1507 20-9-1987 col 2:16-23 col 3:1-4 De werkelijkheid is van Christus
1508 4-10-1987 2 cor 5:14-15 Een is voor allen gestorven
1511 1-11-1987 2 petr 1:3-11 Zelfbeheersing
1512 8-11-1987 ---- Lof- en zangdienst
1514 22-11-1987 num 13:25-33 num 14:1-10 Volk Israel. Land Kanaan - Kaleb
1515 29-11-1987 hand 16 Verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis
1516 6-12-1987 hebr 3:10 Verstand
1517 13-12-1987 1 cor 3:3-10 Bouwen op het fundament
1519 25-12-1987 luc 1:26-38 Aankondiging van Jezus geboorte - Kerst Rdam 1987
1520 27-12-1987 openb 22:17 Wat goed dat gij komt
1522 10-1-1988 1 cor 1:8a God bevestigt u
1524 24-1-1988 ef 6:10 Voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
1526 7-2-1988 luc 11:21 col 2:15 En zò (op die manier) over hen gezegevierd
1527 14-2-1988 ef 3:20-21 Besef de grootheid. Volle evangelie Gods
1531 6-3-1988 hebr 12 hebr 10:15-23 Fundamenten (einde mist)
1534 27-3-1988 hebr 2 Vragen beantwoording: JC nodig? Wedergeboorte. Strijden/"ik"
1535 3-4-1988 ---- Lof- en zangdienst -pasen
1536 10-4-1988 hebr 6:1-3 Fundament - opstanding der doden - pasen Rdam 1988
1539 1-5-1988 marc 11:22 Geloof VAN God
1540 7-5-1988 ---- Gemeentedag Rotterdam
1542 15-5-1988 klaagl 3:40-43 Fundament - bekering van dode werken
1543 22-5-1988 joh 7:37-39 Pinksteren 1988 Rdam - Zelf een bron van levend water worden
1545 5-6-1988 hebr 5:14 Geestelijke oren en ogen
1548 26-6-1988 hebr 6:3 Fundament - bekering - eeuwig oordeel
1549 27-9-1987 openb 12:7-12 De aanklager der broederen
1550 3-7-1988 openb 12:7 Belijdenis - vergeving - overwinning door het bloed van het Lam
1551 10-7-1988 gen 1:27-28 rom 5:17 Natuurlijk leven
1556 14-8-1988 hebr 12:25-29 Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk
1558 28-8-1988 2 cor 5:17 Nieuwe schepping
1559 4-9-1988 1 cor 1:20-2:5 Christus Jezus onze verlossing
1564 25-9-1988 2 tim 4:7 Christus verschijning liefhebben
1565 2-10-1988 col 2:19 Christus hoofd - stel Jezus centraal in je leven
1566 9-10-1988 2 petr 1:1-4 Begeerte
1570 6-11-1988 1 joh 4:17 De liefde van Christus. Liefde is een daad
1571 13-11-1988 marc 8:31 Jezelf verloochenen
1574 4-12-1988 openb 12:10 Laat je niet aanklagen
1575 11-12-1988 1 petr 1:8 Vreugde van je geloof
1576 18-12-1988 joh 17:1-3 De goede God
1577 25-12-1988 joh 17:18 Hiertoe ben ik geboren, om koning te zijn
1578 1-1-1989 jes 40:1-5 Bereid u toe - late regen
1579 8-1-1989 deut 28:12 jer 5:23 Orienterende studie over toebereiding. Late of spade regen
1581 22-1-1989 ps 145 Vrede van en vrede in je geloof
1583 5-2-1989 jac 5:7-8 Sterkt uw harten want de komst des Heren is nabij - toebereiding - aanklagers
1586 26-2-1989 tit 2:11-15 Om voor zich te reinigen een eigen volk
1587 5-3-1989 mat 28:18 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde
1590 26-3-1989 1 tim 6:12 Grijp het eeuwige leven
1591 2-4-1989 joh 17:20-23 Opdat zij een zijn
1593 16-4-1989 mat 5:14-16 Manifestatie
1595 30-4-1989 1 petr 5:8-9 Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Strijd
1596 7-5-1989 rom 8:19 Het zoonschap
1597 14-5-1989 1 cor 3:8 Gij zijt Gods tempel
1598 20-5-1989 ezech 13:1-16 2e Gemeentedag Rdam 1989
1600 28-5-1989 rom 8:5-6 De geestelijke en vleselijke christen
1601 4-6-1989 openb 3:10 Verwachting. Jezus blijven verwachten
1602 11-6-1989 ef 6:13 Standhouden
1603 18-6-1989 1 cor 3:18-20 Wijs worden als Christus, dwaas worden voor de wereld
1605 2-7-1989 hebr 10:36 Volharding
1606 9-7-1989 hebr 4:14-20 Hulp Gods
1611 13-8-1989 col 2:17 De werkelijkheid is van Christus
1612 20-8-1989 1 joh 2:3-6 ps 75 Wandelen in Hem
1614 3-9-1989 rom 12:1 Het lichaam
1615 8-9-1989 ps 75 Haamstede 89 (1) Gemeente zijn in een veranderende wereld/tijd vr av
1616 9-9-1989 1 joh 3:1-7a Haamstede 89 (2) za mo - de hoop op JC
1620 1-10-1989 jer 31:21 Je hart geven
1621 14-9-1989 ---- Profeteren (BBC)
1731 5-1-1989 --- BBC/bidst.: Inbreng in de diensten
1739 7-12-1989 ---- BBC/bidst.: Leiding in de gemeente
1741 1-3-1990 ---- BBC/bidst.: Hoe wapen je je in de praktijk
1764 9-3-1989 ---- BBC deel 4: Inbreng in de samenkomsten
1768 11-3-1989 ---- BBC: Profeteren
1770 26-10-1989 ---- BBC: Leiding in de gemeente
1775 6-7-1990 ---- BBC/bidst.: Leer ons bidden - slot - Pijnacker
1777 13-6-1986 1 cor 12:27 Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (1) vr av
1778 14-6-1986 1 cor 12:12-31 Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (2) za mo
1780 15-6-1986 ef 1:22-23 Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (3) zo mo
1781 15-5-1987 fil 1:27 fil 3:17 Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (1) vr av
1782 16-5-1987 ---- Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (2) za mo
1784 17-5-1987 fil 4:1 fil 3:17-21 Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (3) zo mo
1786 9-9-1988 mat 18:19 Haamstede weekend: Het mensbeeld en het fundament
1788 11-9-1988 hebr 6:1-3 Haamstede weekend: Het mensbeeld en het fundament zo mo
1791 10-9-1989 mat 25:1-13a 2 pet 3:11-14 Haamstede week-end: Gemeente zijn in een veranderende wereld zo mo band 4
1793 7-9-1990 ---- Haamstede week-end: De mens in Christus (1)opening vrijdag
1794 8-9-1990 1 cor 1::5 Haamstede week-end: De mens in Christus (2) zaterdag morgen
1795 9-9-1990 col 2:6-7 Haamstede weekend: De mens in Christus (3) In Hem blijven, groeien, voleindigen zondagmorgen
1800 6-2-1986 1 joh 3:2 Bidstond: Wat is het V.E. Verschil met bijv. pinksterbeweging
1802 5-10-1986 1 cor 10:23 Jeugd en sexualiteit
1805 18-8-1986 ---- Contactavond Gido-leiding en Gido-ouders
1806 5-11-1987 hebr 6:1-3 Fundament: leer van dopen (bidstondstudie)*
1807 12-3-1987 2 cor 5:11 1 cor 8:7 Geestelijk lichaam (enkele aspecten ervan): Het geweten
1808 17-12-1987 --- Geestelijk lichaam (enkele aspecten ervan): Het gevoel
1812 17-1-1993 jes 43:16-21 Nieuwe weg (2) waar vandaan, waar naartoe?
1814 31-1-1993 openb 12:4-5 joz 5:12 Pastorale adviezen voor de baringstijd v/h zoonschap
1815 7-2-1993 joz 2:1-11 deut 7:17-21 Sidder niet voor de vijand want de Heer is in uw midden
1816 14-2-1993 deut 9:1-6 1 sam 17:37-47 Weerspannigheid (verdere uitleg) door gebrek aan Godsvertrouwen
1819 28-2-1993 ---- Herhalingsstudieavond: Hemelse gewesten
1820 7-3-1993 ezech 36:22-38 joh 8:55 Een hart van steen of van vlees/daadwerkelijk praktiseren vh ev
1821 10-3-1993 ezech 36:22-38 joh 8:55 Bespreking preek 07.03.1993
1823 21-3-1993 joz 3:13-17 joz 4:20-24 Beheersing v.d. geest van je denken/droogleggen neg.denkstromen
1824 24-3-1993 ---- Bespreking studieblad 37-B
1826 4-4-1993 ps 84 Zalig de mens in wier hart de gebaande wegen zijn
1827 7-4-1993 ps 84 Preekbespreking van 4.4.1993
1828 11-4-1993 rom 5:1-11 Nog veel meer behouden worden nu wij verzoend zijn doordat Hij
1830 14-4-1993 ---- Gemeenteavond 14.4.1993 - Vernieuwing
1833 2-5-1993 1 joh 3:11-17 jes 58:6-12 Dienen - je leven voor elkaar inzetten
1835 16-5-1993 hebr 11:8-10 hebr 11:13-16 Verdieping inzicht eindstrijd om zoonschap. Mozes - Jacob
1837 30-5-1993 joz 1:7-8 Nauwgezet handelen om op je wegen je doel te bereiken
1838 30-5-1993 mat 5:37 Doopdienst 1993/1
1839 6-6-1993 1 petr 4:7 Komt tot bezinning, wordt nuchter opdat gij kunt bidden
1841 20-6-1993 ---- Studie over Belial
1843 4-7-1993 ruth 1:7-11 Grensconflicten: verhindering ingang tot 't meerdere -Ruth/Orpa
1849 15-8-1993 1 cor 9:23-27 Voldoet niet aan de mogelijkheden van het vlees
1851 29-8-1993 1 cor 16:13 deut 11:1-12 Blijft waakzaam/staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk
1852 5-9-1993 1 joh 2:24 Staanblijven als je in de beproeving verzocht/verleid wordt
1854 19-9-1993 lev 20:22-26 Identiteit 1
1856 3-10-1993 ezech 37:1-14 Identiteit 2/Genezing van verwerping leidt tot volle identiteit
1858 10-10-1993 --- Herhalingsstudieavond - geestelijke wetmatigheden (een aspect)
1860 17-10-1993 joh 8:12-29 Identiteit (3) - Wat is je identiteit in Jezus Christus?
1864 5-5-1987 ef 5:6-13a De plaats van het kind in de geestelijke wereld
1866 7-11-1993 joh 8:47-59 Identiteit (4) - Voor wie houdt Gij Uzelf
1870 21-11-1993 1 cor 1:18-2:5 Identiteit 5 - Christus in ons -> Dóór Hem leven (1)
1872 5-12-1993 joh 6:27-29 Dóór Hem leven (2) - hoe kom je in Jezus Christus
1873 21-11-1993 ef 4:12 Jeugddienst - Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen
1876 25-12-1993 joh 16:28 Dóór Hem leven (3) - uitgaan van en terugkeren tot de Vader
1877 2-1-1994 joh 3:5-13 Dóór Hem leven 4 - Leven door Jezus Christ. is leven door h.G.
1879 16-1-1994 joh 6:35 + 4:14 joh 7:37-39 Levend water
1882 6-2-1994 joh 16:5-15 rom 8:14 Leven dóór heilige Geest
1884 20-2-1994 2 cor 4:16-18 2 cor 3:12 Zien op het onzichtbare - geen bedekking meer
1886 6-3-1994 jac 1:22-25 joh 10:1-6 Het kennen in ons leven van Waarheid en Vrijheid
1888 20-3-1994 rom 8:20-21 2 cor 3:4-18 Heerlijkheid
1892 3-4-1994 zach 5:5-6:8 gal 3:1-3 Dooft de Geest niet uit, maar wordt ermee vervuld!
1893 4-4-1994 hand 20:24 Tweede Paasdag 1994 - Het karakter van zoonschap incl zang
1895 17-4-1994 mal 4:1-6 1 petr 2:24 Leven voor de gerechtigheid
1896 20-4-1994 mat 18:10 luc 18:16 Relatie volwassene - kind (1) - gemeente-avond-studie
1898 1-5-1994 mal 3:6-12 luc 14:12-35 Toewijding. God niet meer "beroven". Instelling van zoonschap
1899 25-4-1994 --- Dooponderricht
1903 22-5-1994 joh 1:1-14 Macht gekregen om een zoon van God te worden
1904 22-5-1994 hand 8:35-38 doopdienst - Wat is er tegen dat ik gedoopt word?
1906 5-6-1994 joh 3:12 Geloven in Jezus' boodschap. Een nieuwe (Jezus) moraal!
1908 19-6-1994 joh 5:30-40 hand 1:8 Getuigenis zijn van het oorspronkelijke. Word puur/echt!
1916 7-8-1994 mat 6:22-23a Wat/hoe is je visie, je zicht op het leven - Oog
1918 21-8-1994 mat 4:4 Leven door het spreken van de Heer - Woord uit de mond Gods
1919 26-7-1994 joh 8:31-32 joh 10:1-6 Vernieuwing - loslaten oude gewoonten en tradities
1924 18-9-1994 mat 13:33 Zuurdesem: het ev.integrereren in je leven/Synthese God en mens
1928 2-10-1994 openb 22:5 Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen - LICHT - Personificatie
1930 16-10-1994 gal 1:11-24 Nu reeds aspecten van zoonschap/JC/Jezusleven OPENBAREN
1934 6-11-1994 mat 7:14 De smalle weg - Goddelijk leven - Waarheid liefhebben
1937 20-11-1994 gal 4:18-19 Totdat Christus in u gestalte verkregen heeft - Goddelijk leven
1938 20-11-1994 ef 2:17-22 Doopdienst
1940 4-12-1994 joh 3:31-33 Uit de hemel komen/Christen-zijn gaat om relatie JC ipv religie
1943 25-12-1994 ex 29:42-46 dáár geheiligd worden door zijn heerlijkheid/Nieuw christen
1944 1-1-1995 jac 4:8 Reiniging. Trend: dáár zijn/spreken. Heiligen door heerlijkheid
1946 15-1-1995 2 cor 6:16b-7:1 Levensheiliging Trend: dáár zijn/spreken/heiligen door heerlijk
1948 29-1-1995 joh 10:22 hag 1:2-11 Vernieuwingsfeest - Winter - Jezus is begonnen op te staan
1953 19-2-1995 openb 22:10-21 ps 102:14 Kom Here Jezus, kom!
1955 5-3-1995 jes 4:2-6 mat 13:47-52 Het oordeel begint bij het huis Gods. Levensheiliging standaard
1957 1-1-1982 --- Huwelijk - voorgangersconferentie Vught
1958 19-3-1995 zach 12:10 jer 29:10-13 GEBED(sgeest)/rouwklacht/doorsteken/LEER ZE BIDDEN!/verhoring
1960 25-3-1995 joh 1:4 Amersfoort/God ziet het hart aan - goddelijk leven ontwikkelen
1962 2-4-1995 zach 2:6-13 De Heer komt eraan
1963 9-4-1995 hos 5:1-3 joz 3:5 De Heer in ons midden
1964 16-4-1995 zach 10 zach 10:3b Bezoek
1967 7-5-1995 openb 3:20 Maaltijd
1971 12-3-1989 mat 9:38 Bewaarkast - voor JC bewaard blijven - arbeiders uitzenden
1972 21-5-1995 jes 49:8-13 jes 49:24-25 Heilstijd - de Heer wekt door zijn woorden je geest op
1974 4-6-1995 luc 12:35-40 Wachten
1978 2-7-1995 joh 15:1-8 Met Hem 1 - werkelijk met Jezus leven
1980 16-7-1995 2 cor 3:4-6 Met Hem 2
1982 30-7-1995 joh 17:3 Hem kennen - dat is het eeuwige leven
1983 6-8-1995 joh 8:12 Volgen - licht - relatie
1988 10-9-1995 hos 2:13-22 Het dal Achor maken tot een poort der hoop
1990 24-9-1995 rom 12:11 Weest in ijver onverdroten, weest vurig van geest dient de Here
1991 24-9-1995 hand 2:34-40 doopdienst
1993 30-9-1995 1 cor 4:1 Contactdag Amersfoort (middag): Dienaren van Christus
1995 8-10-1995 2 petr 1:16b De komst en de kracht van Jezus
1998 22-10-1995 ezech 9 openb 7 De verzegelden Je moet wel gaan leven naar je zegel/verzegeling
2000 5-11-1995 jes 35 hebr 12:1-14 Bewuste oproep tot totale inzet om als zoon van God te leven
2009 10-12-1995 ezech 43:1-11 ef 2:21-22 De nieuwe tempel
2010 24-12-1995 jes 58 Bergrede-christen - de werken van barmhartigheid
2012 7-1-1996 lev 9:5-6 Heerlijkheid 1 Offers: zond/schuld-, brand-, vrede-, spijsoffer
2014 19-11-1995 luc 15:15-24 jer 32:36-42 Vreze des Heren
2018 21-1-1996 2 thes 2:13-14 1 petr 1:13 Heerlijkheid 2
2022 18-2-1996 ex 33:12-23 Heerlijkheid 3
2024 3-3-1996 joh 14:21-24 Persoonlijke openbaring van Jezus Christus
2026 17-3-1996 jes 40:3-5 luc 1:17 De gezindheid der rechtvaardigen
2031 31-3-1996 1 cor 1:1-3 zef 3:18-20 Allen
2032 7-4-1996 joh 12:24-26 Sterven en opstaan - graankorrel
2035 21-4-1996 jes 32:1-2 Toevlucht/beschutting (dat zouden wij voor elkaar moeten zijn)
2037 5-5-1996 1 joh 4:18 In liefde is geen vrees. Volmaakte liefde drijft de vrees uit
2040 26-5-1996 2 cor 3 Met onbedekt gelaat weerspiegelen - heerlijkheid - vrijheid
2042 9-6-1996 2 cor 3 De bediening des Geestes
2044 23-6-1996 micha 2:12-13 zach 8:7-17 Doorbreken
2046 7-7-1996 gal 5:25 Bediening des Geestes (2)
2047 14-7-1996 spr 15:33b Ootmoed - Ootmoed gaat vooraf aan de eer (heerlijkheid)
2048 21-7-1996 hos 10:12 gal 6:8 Zaaien op de akker van onze geest en "nieuw land" ontginnen
2049 4-8-1996 ps 65:10-14 Overvloed
2053 17-5-1989 --- 60+ - groen en fris
2064 1-9-1996 hebr 9:27-28 luc 2:25:38 Verwachting
2067 15-9-1996 1 petr 1:2+17-1 1 petr 2:11 Vreemdelingschap - vernieuwing/zoeken naar het geestelijk zijn
2072 6-10-1996 jes 52:1-12 Waak op
2075 28-9-1996 2 cor 3 Contactdag Amersfoort (middag): De bediening des Geestes
2076 20-10-1996 mat 21:6-17 marc 11:17 Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren
2078 3-11-1996 marc 8:34-38 Zelfverloochening
2080 17-11-1996 2 joh 7-11 1 petr 2:13-22 Christus als Heer heiligen in je hart
2084 8-12-1996 nahum 1:15 Feestvieren
2086 22-12-1996 openb 3:11-22 Weest vanaf nu ijverig van geest en bekeer je van de lauwheid
2088 5-1-1997 ezech 47:1-12 openb 22:1-2 Tempelbeek - geestelijke vervulling visioen in N.V. gelovigen
2089 19-1-1997 joh 3:6 rom 12:2 Uit Geest geboren/hervormd denken veranderen gestalte Gods
2093 2-2-1997 ef 3:14 De knieën buigen
2096 16-2-1997 joh 14:1-3 joh 2:17b Woonstede Gods - ijver voor uw huis (= mens) heeft Mij verteerd
2099 9-3-1997 openb 22:10-16 Begin en einde - alpha en omega
2101 23-3-1997 marc 1:9-13 Woestijnsituatie
2104 30-3-1997 rom 6:1-14 Samengroeien met zijn dood en met zijn leven/sterven en leven
2105 6-4-1997 micha 5:6-8 judas Bewaard worden voor Jezus Christus
2106 20-4-1997 --- Ik ga mijn volk tot ere brengen!
2109 4-5-1997 mat 19:27-30 Koningschap 1
2111 18-5-1997 mat 18:1-4 Worden als een kind - doopdienst
2112 25-5-1997 micha 4:6-10 Koningschap 2 - gezag
2113 1-6-1997 col 3:5-17 Christus alles in allen
2117 29-6-1997 joh 17:20-26 Tot één zijn
2118 6-7-1997 jes 35:1-2 Bloeiende woestijn
2120 20-7-1997 fil 3:17-4:1 Vrienden van het kruis
2125 24-8-1997 1 cor 3:10-23 Bouwen
2127 7-9-1997 joh 4:10-14 joh 7:37-39 Levend water no.1
2139 10-9-1997 --- De ware christen - juridisch of functueel christen
2141 21-9-1997 joh 4:10-14 joh 7:37-39 Levend water no. 2
2145 5-10-1997 Joh 4:10-14 Joh 7:37-39 Levend water no. 3
2146 19-10-1997 joh 4:10-14 joh 7:37-39 Levend water no. 4
2151 2-11-1997 joh 4:10-14 joh 7:37-39a Levend water no. 5 (slot)
2153 16-11-1997 --- Evangelie VAN kracht
2156 7-12-1997 gen 5 Genezing
2157 10-12-1997 --- De strijd in de hemelse gewesten
2159 21-12-1997 mat 5:13-16 Verbondsvernieuwing - de ware "godsdienst"
2161 4-1-1998 joh 3:16-17 marc 16:15 Mede-arbeiders Gods
2164 18-1-1998 num 25:1-13 Geest en gezindheid van Pinechas - priester -> Jezus Christus
2166 1-2-1998 mat 3:1-3 mat 4:17 Het Koninkrijk Gods IS nabij gekomen - kracht
2168 15-2-1998 2 cor 4:6 ef 5:14 Verlichten - beschijnen - licht in de Heer worden
2170 1-3-1998 hebr 6:4 Hemelse gave en heilige Geest
2172 15-3-1998 hebr 6:4-5 Woord en kracht (slot)
2177 29-3-1998 hebr 4:14-16 Tot de troon gaan
2187 12-4-1998 ef 1:15-23 fil 2:8-11 Het koningschap van Jezus
2189 26-4-1998 pred 9:8 lev 14:14-18 Wit kleed en gezalfd hoofd
2191 10-5-1998 luc 9:62 Toekomst gericht
2194 31-5-1998 --- Pinksteren is de Zoon in je openbaren
2197 19-7-1998 1 joh 2:24-27 1 joh 4:12 Eeuwig leven - te ervaren door te praktiseren ipv'prakkeseren'
2201 2-8-1998 marc 1:21-34 Waar Jezus is, gebeurt iets
2202 9-8-1998 jes 9:5-7 Hem kennen in de volheid en diepte van zijn woord/Leven dmv JC
2209 5-7-1998 openb 19:11-16 De hemel open zien - Jezus centraal!
2211 20-9-1998 num 21:4-9 joh 3:14 Verhoogd worden - slang
2213 4-10-1998 fil 2:12 Behoudenis bewerken
2215 18-10-1998 rom 8:12-25 De vrijheid der heerlijkheid
2220 25-10-1998 joh 8:30-36 openb 7:15 Vrijmaking: slaaf <-> vrijgemaakt - belediging <-> tot EER zijn
2221 19-3-1978 zach 10:3-12 Waarom verdrukking en strijd?
2222 22-10-1978 hebr 12:25-29 Wij erven de godheid
2223 23-3-1980 gal 3:1-14 gal 3:5 krachten t.g.v. geloof
2224 20-4-1980 rom 8:26 Bidden in de Geest
2225 18-5-1980 luc 4:14-22 In de synagoge te Nasareth
2227 14-9-1980 col 1:13 Leven als een rechtvaardige
2228 2-11-1980 col 1:12 God heeft ons toebereid
2229 22-11-1981 ex 15:22-25 Geloven in de woestijn
2230 9-9-1979 1 cor 10:12-13 Verzoekingen en beproevingen
2231 1-11-1998 1 petr 1:3-9 Bewaard in de kracht Gods tot bereiken openb. JC door je geloof
2233 29-4-1977 jes 45:5 jac 1:13-17 God is goed
2234 4-2-1979 2 tim 2:13-16 Stel u ten dienste van God (op ach- terkant opname band 2235!)
2235 15-4-1979 hebr 9:16-22 Christus zonder zonde aanschouwd - Pasen 1979 (zie band 2234)
2236 25-2-1979 gen 3 God is goed
2237 27-5-1979 hebr 12:28-29 Een verterend vuur
2238 3-6-1979 2 cor 5:11-14 In geestvervoering
2239 1 cor 1:4-9 Geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus
2241 16-3-1980 num 20:2-13 De val van Mozes
2242 15-6-1980 mat 11:25 Komt tot Mij
2243 27-7-1980 ef 1:15-23 Verlichte ogen des harten
2244 5-10-1980 col 2:9-10 Gij hebt de volheid verkregen
2245 15-11-1998 mat 24:21 luc 21:25-36 Eindtijd I
2248 6-12-1998 luc 21:36 2 petr 3:12 Eindtijd II
2250 20-12-1998 luc 21:36 Eindtijd III
2252 3-1-1999 1 cor 6:17 Aan Christus hechten - één geest worden met Jezus Christus
2254 17-1-1999 1 cor 6:17b Eén geest
2255 24-1-1999 2 joh 4 3 joh 4 De werkelijkheid is van Christus
2258 7-2-1999 jac 2:19 Tot één zijn - sidderen
2260 21-2-1999 joh 14:18-20 Ik leef en jij zult leven!
2262 7-3-1999 mat 16-19 Binden en ontbinden
2264 21-3-1999 hebr 13:216-21 Doopdienst - God van de vrede
2265 4-4-1999 joh 1:14 joh 17:22-24 Ingaan in Christus heerlijkheid strijd om in te gaan
2268 18-4-1999 2 cor 5:11-15 Manifestaties
2270 2-5-1999 zach 4:6 Door mijn Geest - manifestaties 2: nu Gods manier
2273 16-5-1999 --- Leven in het nieuwe verbond - innerlijke vrijheid
2274 23-5-1999 mat 13:10-17 Geheimenissen (in de zin van onzichtbaar/geestelijk)
2276 6-6-1999 joh 1:52 luc 11:32 Open of gesloten hemel
2281 4-7-1999 joh 13:8 Wassen - Indien Ik je was, heb je deel aan Mij
2284 18-7-1999 joh 2:1-5 Doe wat Hij zegt
2286 1-8-1999 joh 11:40 Geloven en Gods heerlijkheid zien
2290 29-8-1999 marc 9:50 Hebt zout in uzelf
2292 12-9-1999 joh 8:12 Jezus volgen
2293 19-9-1999 mat 5:13 Zout der aarde
2298 10-10-1999 marc 9:1 Het koninkrijk Gods zien komen met Kracht
2302 24-10-1999 1 petr 1:13 Doopdienst - In Jezus Chr.heeft God alles gelegd tot ons heil
2329 9-4-1983 --- studie in de serie "God is enkel goed"- straf niet van God
2333 11-7-1999 ef 5:18 De zalving van heilige Geest- wegnemen bedekking
2342 14-11-1999 2 cor 1:21-22 1 joh 2:20-27 De zalving no. 1
2356 28-11-1999 marc 9:49 Met vuur gezouten
2357 5-12-1999 2 cor 6:1-2 Nú is het de dag des heils
2384 19-12-1999 col 3:4 De verschijning van Christus
2387 2-1-2000 1 joh 2:28-3:3 De verschijning van Christus (2)
2389 16-1-2000 mat 13:52 Discipel van het koninkrijk der hemelen no. 1
2390 19-1-2000 --- Herhalingsstudie: De wet
2392 30-1-2000 fil 3:17-21 Discipel van het Koninkrijk der hemelen (2)
2394 13-2-2000 marc 16:15-20 Discipel van het koninkrijk der hemelen (3)
2395 16-2-2000 --- Herhalingsstudie: Israel
2396 20-2-2000 luc 6:26-38 Discipel van het koninkrijk der hemelen (4 - slot)
2400 5-3-2000 --- Vrijheid van emoties en uitingen - beschadigde emoties
2402 19-3-2000 1 cor 14:1-3 1 cor 14:39-40 Profetisch spreken
2404 22-3-2000 --- Herhalingsstudie: God is enkel goed
2406 2-4-2000 marc 14:1-9 Het lichaam van Christus (1)
2407 9-4-2000 1 cor 6:13b Het lichaam van Christus (2)
2408 16-4-2000 jes 61:1a Vrede
2411 7-5-2000 ef 5:29 Jezus voedt en koestert zijn gemeente
2413 17-5-2000 --- Herhalingsstudie: heilige Geest
2414 21-5-2000 rom 16:19-20 De satan onder onze voeten
2416 11-6-2000 jes 7:14 joh 10:10 Immanuël - God met ons
2417 18-6-2000 mat 18:18-20 Jezus in ons midden
2418 21-6-2000 --- Herhalingsoefening: De grote opdracht
2420 2-7-2000 ps 16:8-9 hebr 12:1-3 Op Jezus zien
2424 20-8-2000 --- Tien fundamentele werkelijkheden of feiten
2429 23-7-2000 jes 11:1-5 joh 15:8 De vrucht
2442 3-9-2000 jac 4:10 Verhoging van de mens
2443 10-9-2000 openb 11:19a Openingsdienst - De tempel gaat open
2444 17-9-2000 mat 14:22-33 Stap eens uit je bootje
2446 1-10-2000 openb 5:1-14 openb 5:6 Jezus (het Lam) centraal - de persoon
2448 15-10-2000 dan 11:29-35 dan 11:32b Zoonschap
2462 29-10-2000 jes 62 Noch zwijgen noch rusten
2464 12-11-2000 1 cor 6:20 Verheerlijk God met je lichaam
2467 3-12-2000 openb 11:3 Profetische oproep t.a.v. toekomstige leiders-dreigingen Midden Oosten/spiritueel ontwikkelen
2485 17-12-2000 mat 18:21-35 Vergeving
2487 24-12-2000 2 cor 3:17-18 De Here nu is de Geest/de Here die Geest is: Jezus als Geest
2490 1-7-2001 --- Vreugde en blijdschap 1
2493 21-1-2001 jes 56:6-8 Vreugde en blijdschap 2
2494 28-1-2001 jes 61:1-7 Vreugde 3
2514 31-1-2001 marc 3:28-30 luc 11:24-26 Lasteren -> heilige Geest - Bevrijding onreine geest dan <- + 7
2515 3-2-2001 --- Gemeenteweekend: zaterdag - visie en beleid van de gemeente
2516 4-2-2001 1 cor 5:8 Gemeenteweekend: zondag - zegeningsdienst
2518 18-2-2001 1 joh 2:27 Soorten zalvingen - deel 2
2520 4-3-2001 ps 131 Als een gespeend kind
2522 18-3-2001 marc 5 Doopdienst - gaan leven DOOR Hem, nu gaan leven VOOR Hem
2524 1-4-2001 mat 6:10a Uw koninkrijk kome (1)
2526 11-4-2001 --- Verwerping
2527 15-4-2001 rom 8:31-39 Overwinnen
2533 13-5-2001 joh 3:3-7 Uw koninkrijk kome (2)
2534 20-5-2001 --- Uw koninkrijk kome (3)
2537 27-5-2001 luc 13:22-24 Uw koninkrijk kome (4) - streven - exploiteren - strijden
2539 3-6-2001 mat 24:14 Uw koninkrijk kome (5)
2541 17-6-2001 2 tim 2:11-12a Uw koninkrijk kome (6)
2543 1-7-2001 mat 11:11 Uw koninkrijk kome (7)
2561 2-9-2001 hand 2:41-47 hand 4:32-33 Wat voor gemeente zijn wij?
2565 2-7-1983 col 3:12-17 mat 5:13-16 Kampweek 1983 - openingsdienst en zondagmorgendienst
2572 16-9-2001 luc 13:1-5 Eindtijd - de toren van Siloam - één geest met de Heer worden
2574 30-9-2001 ex 20:24b God in ons midden - inwoning van God
2577 21-10-2001 judas 20 Bidden in de heilige Geest
2578 20-10-2001 2 cor 4:16-18 Herdenkingsdienst Broeder H. Brunt
2580 4-11-2001 dan 10:1-21 Worstelen in de gebeden
2585 18-11-2001 rom 11:36 col 3:3 In God zijn
2591 23-12-2001 jac 1:22-25 De spiegel
2592 25-12-2001 --- Kerstdienst 2001
2594 6-1-2002 jes 53:4-12 Symbolen
2598 20-1-2002 rom 8:19 2 tim 1:6-8a Openbaren - zoonschap
2600 3-2-2002 openb 3:20 Openen
2603 20-1-2002 . Herhalingsstudie vanuit Efese - fundamentele begrippen
2604 17-2-2002 hebr 5:9 Gehoorzamen
2609 3-3-2002 joh 13:6-10 1 cor 10:16 Symbolen (2) en hun dienst en waarde
2611 17-3-2002 joh 17:24 Bij Jezus zijn
2612 3-5-2002 . Dankdienst bij de begrafenis van broeder Aad Blijleven
2614 31-3-2002 rom 1:4 Pasen 2002 - Jezus Christus is God's Zoon in kracht
2616 14-4-2002 mat 28:16-20 Discipelschap
2617 21-4-2002 mat 28:19 Discipelschap 2
2619 21-4-2002 ef 1:3 Herhalingsstudie vanuit Efese (2): In Christus
2628 19-5-2002 mat 24:14 mat 28:19 Discipelschap 3 - pinksteren
2629 26-5-2002 rom 13:1-2 Hierarchie en gezag
2637 21-7-2002 1 joh 4:16 God is liefde/enkel goed - 1: God zelf
2638 28-7-2002 rom 5:17 God is liefde/enkel goed - 2: de mens (vervolg God is goed)
2639 4-8-2002 hebr 12:24 God is liefde/enkel goed - 3: Bloed - Abel Jezus Christus
2641 18-8-2002 joh 13:34 God is liefde/enkel goed - 4: Hebt elkander lief
2644 1-9-2002 mat 13:44-46 God is liefde/enkel goed - 5 Akker en parel
2652 15-9-2002 luc 15:11-32 God is liefde/enkel goed - 6: Twee typen christenen
2655 29-9-2002 rom 8:14-17 God is liefde/enkel goed - 7 slot Alles is het uwe
2657 13-10-2002 mat 3:11 Hij zal u dopen met heilige Geest: vervulling - tongentaal
2660 27-10-2002 marc 16:15-20 Verkondig het evangelie - 1
2662 2-10-2002 1 petr 1:13 Verkondig het evangelie - 2
2665 1-11-2002 mat 11:28-30 Sabbatsrust
2666 8-12-2002 2 cor 13:3b De werkende Heer
2670 5-1-2003 2 cor 3:18 Veranderen - openbaring van Jezus Christus
2673 26-1-2003 tit 3:4-7 De Here Nu is de Geest 1: Bad v. vernieuwing door heilige Geest
2675 9-2-2003 rom 15:13 judas 24 Omgaan met God - eerbied en ontzag
2677 16-3-2003 fil 3:3 De Here Nu is de Geest 2: God dienen door heilige Geest
2687 20-4-2003 --- Verlossing (Pasen) basis-/voorgaande/proces/eindverlossing
2690 11-5-2003 joh 3:3-8 De Here Nu is de Geest:Moederschoot - wedergeboorte - Nicodemus
2697 8-6-2003 hand 2:1-4 hand 2:41-47 Lofprijzing en aanbidding - Pinksteren
2703 13-7-2003 joh 3:31-32 joh 8:23 De Here Nu is de Geest: Van boven zijn
2707 10-8-2003 2 cor 8:5 De Here Nu is de Geest 5: Jezus eerst!
2709 24-8-2003 joh 14:21 De Here Nu is de Geest: De zich openbarende Christus
2711 7-9-2003 1 cor 2:9 De Here is nu de Geest - 7
2713 21-9-2003 2 cor 3:12-18 GEVOLG van "de Here is de Geest" 1:Vrijheid in de Geest
2717 19-10-2003 rom 14:18 rom 8:14 GEVOLG van "de Here is de Geest" 2:Door de Geest geleid->zoon
2720 2-11-2003 joh 15:5 col 1:27 GEVOLG van "de Here is de Geest" 3:JC centraal/tegenwoordigheid
2724 30-11-2003 1 cor 1:9 Gevolg van "de Here is de Geest" 4:In zijn tegenwoordigheid
2727 7-12-2003 jes 53:4-5 Het lichaam van Christus 1:3-delige therapeutische doe-dienst
2731 4-1-2004 luc 22:19-20 joh 19:28-30 Het lichaam van Jezus 2: avondmaal brood/plaatsvervangend offer
2733 18-1-2004 rom 7:4-6 Het lichaam van Christus 3: De wet -vuil-rechtvaardig-verzoenen
2735 1-2-2004 col 2:13-15 Het lichaam van Christus 4 (slot): satan ontwapend
2737 15-2-2004 joh 6:63 2 cor 3:6 De Geest maakt levend
2739 29-2-2004 2 cor 5:11-15 Geestvervoering - extase - zinsverrukking - Klim op!/zalving 3
2744 28-3-2004 1 joh 4:2 2 joh 7 Zalving en anti-christ
2745 4-4-2004 joh 4:14 joh 7:37-39 Levenswater - zalving 4
2748 25-4-2004 2 cor 1:20-22 Bevestigd worden - zalving 5
2751 9-5-2004 1 kron 15:2-16 De zalving dragen (nr. 6)
2754 30-5-2004 1 kron 13:14 Zalving 7: De Geest bewaren
2757 13-6-2004 2 tim 1:6 Zalving 8
2768 22-8-2004 --- Ons geloofsleven
2770 5-9-2004 1 joh 4:13-17 God is enkel goed
2773 26-9-2004 hebr 2:6-8b De mens (1)
2776 17-10-2004 ef 3:9-12 marc 16:15 De mens (2)
2778 31-10-2004 ef 4:1-24 De mens (3)
2779 7-11-2004 gal 2:19-20 De mens (4)
2782 21-11-2004 fil 3:17-21 mat 6:19-21 De mens 5 (slot)
2784 5-12-2004 jes 58:6 jac 5:16 Biechten - in hemelse gewesten ontlast zijn i.v.m. de zalving
2786 19-12-2004 rom 10:9-10 Fundament - belijdenis - behoud
2789 9-1-2005 marc 2:17 joh 20:21 Vissers van mensen
2794 23-1-2005 openb 4:5 Vuur
2796 6-2-2005 luc 6:6-11 De Heer is nabij (2) - persoonlijke ontmoeting met Jezus
2800 20-2-2005 luc 11:11-13 De Heer is nabij (3) - Kunnen ontvangen - Ontvangen en beleven
2803 6-3-2005 hebr 6:1-3 Oplegging der handen
2808 20-3-2005 rom 12:3-5 Voegt u
2810 3-4-2005 2 kon 3:15 Soaking
2813 24-4-2005 jes 55:1-3 joh 7:37-39 Overvloed in Jezus
2815 8-5-2005 1 tim 6:17 Vrij en blij
2816 15-5-2005 ex 33:18 joh 17:34 Toon mij Uw heerlijkheid
2830 21-8-2005 1 joh 4:19 Liefde van God
2832 4-9-2005 1 cor 6:13b luc 1:41 Heerlijkheid en lichaam - Ontvangen en beleven
2838 11-9-2005 mat 18:2 Als een kind - Ontvangen en beleven
2842 9-10-2005 ef 3:14-21 Gesterkt door de Geest
2843 16-10-2005 rom 7:6b Dienen in nieuwe staat van de heilige Geest
2847 13-11-2005 mat 9:35 Het Koninkrijk van God (1)
2850 4-12-2005 2 kon 2:1-18 Het Koninkrijk van God (3): Binnengaan - Elisa
2851 11-12-2005 mat 7:33 Het Koninkrijk van God (4): Zoeken
2988 9-3-1975 . ---
2990 30-3-1975 hebr 12:18 Jeugddienst
3363 27-9-1980 jer 31:7 Ontmoetingsdag (mi) Lofrede Jeremia
3467 19-11-1997 mat 10:1-7 marc 6:7 Een stralend volk - zegenen - krachten wonderen en tekenen
3470 3-8-1980 --- Hogepriesterlijk gebed
3474 7-11-1999 ef 5:18 1 joh 3:21 Zalving [aan het slot onderwerp]
3475 7-1-2001 jes 51:3 jes 55:12 Vrede, vreugde en blijdschap-Het koninkrijk in ons
3477 1-1-1901 ps 122 2 cor 11:2 De groep, de gemeente - EENstemmig zijn opname gemeente Rijnland
3486 7-5-1986 ef 5:15-17 Hoe te wandelen-Huwelijk Chris en Ineke Zaal
3487 26-12-1986 --- Avond Kerstdienst
3488 26-12-1986 . Ochtend Kerstdienst-Veel liederen
3489 11-9-1987 fil 4:19 U alles geven, wat bent U goed-Huwelijk Hans en Jacqueline Zaal
3493 7-2-1990 --- Hoe bewapenen tot de strijd
3497 4-5-1986 gen 3:15 Gods verbond met de mens
3499 17-11-1987 hebr 6:1-3 Het fundament van het geloof - studieavond
3504 31-5-1988 --- Bijbelstudieavond - Ons geestelijke lichaam
3505 31-5-1988 hebr 5:14 Bijbelstudieavond - Wederspannigheid
3525 1-1-1979 rom 10:4-15 Met de mond tot behoudenis belijden
3526 1-1-1901 rom 1:8-9a col 1:3-6a De hoop die voor u is weggelegd in de hemel
3527 7-9-1991 openb 7:13-15 Lofprijsdienst-Haamstede-za-av
3633 18-3-1990 openb 14:4-5 Het Lam volgen waar Het ook heen gaat (bijbelstudie)
3683 3-4-1979 --- Spreken in tongen-Begincursus no11
3684 2-5-1979 --- Oplegging der handen-Begincursus no12
3688 11-6-1985 klaagl 3:5 Vrees niet
3693 5-5-1987 ef 5:6-13 De plaats van het kind in de geestelijke wereld
3694 10-5-1987 2 tim 2:1 De genade van God
3707 29-9-1996 amos 5:17 zach 12:10a Zonen Gods - Niet zo vlug
3709 12-10-1997 --- Wat is en gemeente-Woensdag studieavond
3713 9-1-1985 mat 7:21-23 BBC - deel 11 Strijden
3751 1-1-1901 gal 6:18 De genade is met je geest
3752 1-1-1901 mat 18:12-20 Door eenheid is alles mogelijk
3760 1-1-1980 ezech 37:1-14 HB-Regiodag (olv Rob Polderman)
3761 1-1-1980 hand 1:11 joh 15:26-27 Waar en hoe zullen wij getuigen (Gemeente weekend)
3764 1-1-1989 mat 25:1-13 Gemeente-zijn in en veranderende tijd-za mo
3765 17-9-1989 rom 12:1 Het lichaam
3772 1-1-1901 fil 4:13 Herhalingsoefening - Laat God het toe
3787 1-1-1979 gen 3 De zondeval
3795 18-2-1988 marc 10:28-31 Vele eersten, vele laatsten - eersten-laatsten-kanshebbers
3796 3-1-1990 2 cor 1:24b Vast staan door geloof-Bijbelstudie
3799 22-4-1990 joh 19:28-29 Pasen - Het is volbracht. Het geheimenis is geschied
3801 20-6-1990 luc 11:1 Leer ons bidden-
3802 24-6-1990 1 tim 4:7b Oefen u in de godsvrucht
3803 28-5-2000 ef 5:18 De bovennatuurlijke wereld van God
3865 7-3-1976 gal 6:18 Gods genade is met onze geest
3889 9-11-1986 2 sam 23:11-12 gal 6:7 Uw eigen hemel - koepel
3951 1-1-1901 --- Voorgangersconferentie-De structuur van de gemeente
3957 1-1-1979 joh 14:15-25 1 cor 12:7 Doop in heilige Geest - begincursus 11
3958 1-1-1979 luc 3:15-18 Doop in vuur - begincursus 10
3960 25-11-1979 joh 4:1-42 Jeugddienst
3962 4-3-1980 2 joh Bijbelstudie-Mijd wie niet in de leer is
3969 21-10-1990 dan 12:1-4 De eindtijd
3970 8-11-1993 ---- Strijd in de hemelse gewesten
5071 1-1-1901 . Voorgangersconferentie-De structuur van de gemeente
5284 1-1-1979 joh 14:15-25 1 cor 12:7 Doop in heilige Geest-begincursus 11
5308 25-11-1979 joh 4:1-42 Jeugddienst-Katwijk@
5343 9-5-1982 micha 6:8 ps 123:1-2 Zoon van God zijn
5389 9-11-1986 2 sam 23:11-12 gal 6:7 Uw eigen hemel
5402 21-10-1990 dan 12:1-4 De eindtijd
5405 8-11-1993 . Strijd in de hemelse gewesten (studie)
5474 1-1-1901 ---- Conferentie Vught-Geroepen om de aarde te gaan vervullen met de glorie van JC
5475 1-1-1901 hebr 10:16 ef 1:8, BBC: Verstand, dans, geest van domheid en verleugening-BEGIN MIST
5488 17-10-1978 --- Begincursus 1
5489 31-10-1978 --- Begincursus 2
5490 14-11-1978 --- Begincursus 3 - Doel van God met de mens (1)
5491 28-11-1978 --- Begincursus 4 -Doel van God met de mens (2)
5492 12-12-1978 --- Begincursus 5 - Zondeval
5493 1-1-1979 2 tim 3:16-17 Begincursus 6 - Zondeschuld en bekering, verlossing
5494 23-1-1979 jes 52:13-15 jes 53:1-12 Begincursus 7
5495 6-2-1979 rom 6:1-14 Begincursus 8 -Met Hem gestorven en opgewekt
5497 6-3-1979 luc 3:15-18 Begincursus 10 - Doop in vuur
5498 17-4-1979 Gen 3:8-21 Begincursus-11? - Paradijs
5499 1-5-1979 gen 3:15-21 Begincursus 12? - Paradijs 2
5500 15-5-1979 --- Begincursus 13 - Het fundament 2
5501 29-5-1979 --- Begincursus 14 - Fundament (slot)
5502 12-6-1979 luc 13:10-17 Begincursus 15 - Ziekte
5503 26-6-1979 --- Begincursus 16 (laatste les)
5504 25-6-1980 1 tim 2:1-15 De positie van de vrouw in de gemeente
5505 2-11-1980 col 1:12 God heeft ons toebereid
5506 9-11-1980 gal 2:15-20 Niet de wet maar geloof
5524 14-8-1988 1 cor 3:10-17 Bouwen op het fundament-ALS 1112
5526 25-3-1989 joh 1:1-5 mat 5:14-16 Zangavond+Laat je licht schijnen in deze wereld
5529 14-2-1990 2 thes 2:1-17 hagg 2:7-10 Eindtijdontwikkelingen - ALS 1188
5550 5-2-1976 ef 6:10-18 joh 8:44 Vervolgcursus Strijd in Hemelse gewesten-les1; Lich ziel en geest; Jezus' strijd; Onze strijd
5551 19-2-1976 deut 18:9-14 lev 20:6-7 Vervolgcursus XI, Occultisme (1); waarzeggerij, spiritisme, yoga, atrologie, tovenari
5552 26-2-1976 ex 20:1-6 ezech 16:1-6 Vervolgcursus XII, Occultisme (2) familieband
5553 27-2-1976 jac 4:7 Vervolgcursus-Strijd in de hemelse gewesten (4); Bied weerstand (directe strijd, offensief)
5554 28-2-1976 luc 13:22-30 luc 11:14-28 Strijd in Hemelse gewesten; Uitdrijven van boze geesten - les 3 (slot)
5555 29-2-1976 rom 10:4-15 Vervolgcursus X-Strijd in Hemelse gewesten-Geloof, begeerte, occultisme, de boze uitdrijven
5556 10-6-1976 2 cor 12:1-5 Vervolg Les V, Strijd in de hemelse gewesten, 1e, 2e en 3e hemel
5558 23-1-1977 mat 8:23-26 mat 14:22-33 God en de zee (machten der duisternis)
5559 23-2-1977 gal 5:24 Vervolgcursus VIII-Zondeprobleem met oplossing; Overwinning over de zonde-3e dee
5639 8-12-1983 --- Gemeenteavond over statuten
5655 26-1-1988 hebr 2:5-9 Fundament 4
5656 28-7-1988 gen 1:28 rom 5:17b Fundament - Als koning heersen
5678 15-5-1979 --- Beginnerscursus - Fundament van opstanding
5679 12-6-1979 --- Begincursus (14) - Het eeuwig oordeel (2) -- [op 19790529-Het eeuwig oordeel (1)
5680 3-7-1979 ex 20:1-6 ezech 16:1-5 Begincursus (15) - Machten der duisternis - (Laatste les)
5690 11-10-1982 --- Voorgangersbijeenkomst (band II-1)-Huwelijk-vr mo
5714 6-1-1986 --- Slotdienst-Conferentie Vught 006-SLECHT DEEL 2
5731 18-10-1987 --- Evangelisatiedienst
5732 20-10-1987 --- Fundament 1
5733 17-11-1987 --- Fundament 2-Leer der dopen-Katwijk
5734 15-12-1987 --- Fundament 3-Het geweten
5735 26-1-1988 hebr 2 Fundament 4 - De mens
5737 9-2-1988 luc 10:25-27 openb 22:17 Fundament 5 - Het plan van God met de mens
5739 5-4-1988 --- Fundament-Opstanding
5740 10-4-1988 hebr 6:1-3 Fundament--Bekering van dode werken
5741 19-4-1988 --- Wat is de mens-Wedergeboorte
5743 22-5-1988 --- Fundament - Doop in heilige Geest
5744 29-5-1988 hebr 6 Fundament - Eeuwig oordeel
5745 31-5-1988 hebr 5:14 mat 13:15 BBC - Fundament - Paradijs - Onderscheiden van goed en kwaad
5747 28-6-1988 gen 1:28 rom 5:17b BBC - Fundament - De mens als beheerder over de aarde
5749 23-4-1989 mat 5:14-16 joh 1:405 Manifestaties
5752 2-5-1990 rom 8:1-17 Geen veroordeling
5761 25-4-2002 joh 14:20 Afscheidsdienst John Lindeloo
5791 1-2-1987 jes 62:1-12 God zet een stempel op ons; onze nieuwe naam-Rdam [is niet 1475]
5805 2-5-1990 rom 8:1-17 Geestelijk denken
5806 13-6-1990 --- 60plus avond-uw positie en taak in de gemeente
5812 9-4-1980 Openb 3:19 God is goed - Wetmatigheden - (dag 4 - Slot) - Bijbelschool
5813 29-1-1983 Rom3vrs25 Lev 17:11 Verzoening - Lev 17:11 - Het offer van JC (dag 1)-Bijbelschool
5814 26-2-1983 --- Het fundament - De waterdoop (dag 2) - Bijbelschool
5815 26-3-1983 --- God is enkel goed - Geestelijke wetmatigheden (dag 3) - Bijbelschool
5842 1-1-1901 gen 3:16-24 Het ontsloten Paradijs 4 (tussen 1966-1978)
5843 1-1-1901 Rom 7:14-25 Gal 5:16-18 Wet en vrijheid (tussen 1966-1978)
5844 1-1-1901 zach 11:12-13 Sterven en opstanding van Jezus (tussen 1966-1978)
5889 5-1-1975 ex 5:22-24 ex6vrs12- Geestelijke betekenins van ons leven
5900 30-11-1975 openb 3:17-18 Rijkdom aan nieuwe inzichten ook in de praktijk
5913 1-1-1977 gen 3:15-21 Les 5 - Gods plan met de mens-
5914 1-1-1977 gen.3vrs8-21 Les 4 - Paradijs, zondeval
5915 1-1-1977 openb 20:11-15 Verdraagzaamheid Gods
5916 1-1-1977 sam 13:13-14 Les X - Kracht door geloof
5931 5-10-1978 deut 10:8-9 hebr 12:25-29 Priester zijn
5937 1-2-1979 hand 1:1-11 hand 2:1-4, Kracht door heilige Geest - MATIG
5938 1-2-1979 hebr 11:1-39 Geloof en hoop - MATIG
6020 1-1-1966 mat 6:10 Het koninkrijk door heilige Geest
6069 1-1-1973 tit 2:11-15 Jezus' leven, mijn leven
6120 1-1-1901 1 joh 1:1-4 Gij zult mijn getuigen zijn-Gemeenteweekend Katwijk
6121 1-1-1901 col 1:25-29 Gij zult mijn getuigen zijn-Gemeenteweekend Katwijk
6123 1-1-1901 gen 3:1-24 BBC-De zondeval-Katwijk-2w geleden scheuring,cherub
6124 1-1-1901 joh 14:15-25 1 cor 12:7 BBC-Doop in heilig Geest-Katwijk
6125 1-1-1901 joh 3:34 God geeft in overvloed
6126 1-1-1901 luc 10:25 Wie is je naaste; barmhartigheid
6127 1-1-1901 marc 11:22-24 BBC-Bouwen op het fundament van het geloof in God
6146 2-8-1981 openb 5:9-14 Als koningen heersen op aarde
6151 8-5-1983 ps 65:10 De beek Gods is vol water
6159 1-1-1986 hebr 12:14-16 openb 8:10-11 De Here zien
6160 26-1-1986 hebr 12:13b Genezing
6165 23-11-1986 1 cor 1:9 Geroepen tot gemeenschap met JC
6166 25-11-1986 luc 21:5 (Dinsdagavond BBC@)-De laatste dingen
6167 28-12-1986 luc 2:25-32 God werkt dmv mensen
6169 13-3-1988 mat 9:16-17 Een nieuwe denkwereld aan doen
6170 3-5-1988 hand 2:41-47 Gemeentevergadering
6171 18-9-1988 1 cor 1:20-31 Wijsheid en heiliging - Serie Chr gestalte in ons leven)
6172 1-1-1989 gen 5:21-24 1 joh 2:6 Wandelen met God (opening wo av); Gemeenteweekend
6173 11-1-1989 fil 4:8 Wandelen met God (do mo); Gemeenteweekend
6174 1-1-1989 hebr 11:5-6 Wandelen met God (do av); Gemeenteweekend--SLOT MIST
6175 22-2-1989 jac 5:7-11 Late regen (bijbelstudie di av)
6176 26-2-1989 tit 2:11-15 God bereid Zich een eigen volk
6177 5-4-1989 fil 1:3 Gemeentevergadering
6178 11-4-1989 joh 14:30-31 BBC-Herstel (deel 2)-satan heeft aan Mij niets
6181 10-5-1989 1 petr 5:8-9 Ontkomen aan de boze
6183 21-5-1989 1 cor 3:16-17 Een tempel zijn
6185 2-7-1989 ----- De wijsheid van God-BEGIN MIST
6186 30-8-1989 col 2:8-23 col 3:1-4 Geroepen tot Christus' heerlijkheid
6187 4-10-1989 ef 1:10 BBC-Leiding in de gemeente
6190 12-11-1989 joh 1:12 rom 13:11-14 Niet overal voor bidden, soms handelen (deel 2)
6195 29-11-1989 openb 3:10 BBC-Verwachting
6199 18-2-1990 marc 10:28-31 Alles prijsgeven
6200 7-3-1990 1 tim 3:14-16 BBC - Gemeente zijn
6203 22-4-1990 joh 19:28-30 openb 10:7 Het is volbracht
6205 13-5-1990 rom 12:9-21 Overwin het kwade door het goede
6209 20-6-1990 luc 11:1-2 marc 11:23 BBC - Leren bidden; Geloof wat je zegt
6210 24-6-1990 1 tim 4:7b-11 Oefen u in de godsvrucht
6228 1-1-1982 ex 15:22-25 Toebereiding tot leven in de Geest
6232 1-1-1983 rom 3:25-26 Achtergronden van het fundament-LES1-Het werk van JC-Verzoening-Bijbelschool - slot mist
6233 26-3-1983 jes 45:5-7 mat 11:27 Bijbelschool-God is enkel goed-les 3 (na 2 lessen over geloof)-[503B]SLOT MIST
6258 1-1-1986 hebr 3:7 De verbittering
6319 5-10-1975 jac 1:5 God is alleen goed
6320 5-10-1975 joh 13:1-17 De vrucht van de Geest
6332 30-1-1977 mat 8:23-27 mat 14:22-33 De oude man en de zee
6334 16-10-1977 1 cor 15:12-17 Aan de voeten van het kruis moet men zijn
6342 15-1-1989 jer 5:23-25 ezech 34:20-27a De spade regen