Brunt, H.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van H. Brunt.

IFTKnr

DATUM

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

71 31-7-1977 1 tim 4:7b-8b 2 petr 1:3-11 Godsvrucht
280 1-7-1979 luc 8:49-56 dochtertje van Jairus
439 18-1-1981 luc 2:30-31 Lofzang van Simeon - heil/onheil - jeugddienst
531 13-12-1981 hand 17:15-28 Paulus in Athene - jeugddienst
554 14-2-1982 openb 2:12-13a Ik weet waar gij woont
613 19-9-1982 mat 4:23-5:2 mat 7:24-29 Jezus leerde
651 30-1-1983 mat 13:52 marc 12:28-34 Heb God lief met je verstand
756 5-2-1984 ef 5:8-14 Eens duisternis, nu licht
851 6-1-1985 1 thes 5:16-18 ps 20:1-6 Verblijd u te allen tijde
873 24-3-1985 luc 4:31-37 Jezus leerde met gezag
910 11-8-1985 joh 15:1-8 Zonder Mij kunt gij niets doen - slot mist
998 12-10-1986 spr 1:33 mat 7:24-27 Huis op de rots
1175 15-10-1989 hebr 12:22-27 Hoop op de toekomst
1243 13-1-1991 jes 3:10 Zegt de rechtvaardige..welgaan..vrucht van zijn daden eten
1305 29-12-1991 ps 65 ps 65
1367 27-12-1992 col 1:15-18 Jezus is onder alles de eerste en dat dient ook zo te blijven
1481 15-3-1987 luc 2:40-52 Twaalfjarige Jezus in de tempel
1518 20-12-1987 joh 3:16 De liefde van God
1875 19-12-1993 2 cor 2:14-17 2 cor 3:17-18 Veranderen. Veranderen naar het beeld vd heerlijkheid des Heren
1907 12-6-1994 1 joh 3:1-2 Het belang van het weten - Onze toekomst
1979 9-7-1995 amos 5:4-6 Zoek de Heer en leef
1986 27-8-1995 joh 15:1-8 De ware wijnstok - relatie
2019 28-1-1996 1 petr 4:7-14 Kom tot bezinning/weest nuchter ivm openbaarkomend zoonschap
2052 18-8-1996 mat 5:48 mat 19:17 Gij dan gij zult volmaakt zijn gelijk uw hem. Vader volmaakt is
2073 13-10-1996 ps 51:8 Zie Gij wilt waarheid in het verborgene
2098 2-3-1997 joh 5:19-22 Afhankelijkheid
2110 11-5-1997 hebr 12:14-15 Vergeven en verzoenen
2123 10-8-1997 ps 37:3-5 Gerechtigheid
2126 31-8-1997 joh 16:26-27 rom 8:15b Vaderhart
2148 12-10-1997 1 sam 2:12-17 hebr 10:19-22 Het offer NIET gering achten
2200 26-7-1998 rom 12:2 joh 3:16 Hervorming - vernieuwing - Christen worden, zijn en blijven
3913 8-8-1976 1 petr 1:3-12 jes 54:11-17 Onze erfenis
5486 30-7-1978 --- getuigenisavond
6114 2-5-1976 rom 16:17-20 Uw wilsleven