Alle sprekers

Dit is de tabel van de gedigitaliseerde opnamen die in de Infotheek zijn opgenomen.

De tabel op ze pagina (Alle sprekers) is gesorteerd op bijbeltekst. De overige pagina's op Infotheek nummer. 

Om te zoeken op Datum, Uitgangstekst, Infotheeknummer of tekst in de kolom Titel/Onderwerp, kun je, op deze pagina, Ctrl-F (find) of functietoets F3 intoetsen gevolgd door de zoektekst. Dit werkt het beste in Edge, Chrome of Explorer (niet in Firefox). 

Eventueel kun je Rita Blijdorp om advies vragen omdat zij nog extra zoekmogelijkheden beschikbaar heeft.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

TEKST

SPREKER

VOORNAAM

DATUM

TITEL, ONDERWERP

68 --- Visser (sr.) C. 24-7-1977 zndochtend kamp 1977/zndavond C.Verbeek L.Buitelaar F.Lindhout
180 --- Brink J.E. 24-7-1978 Kamp III di-avd, wsd-mo, , do-mo
181 --- Brink J.E. 25-7-1978 Kamp IV do-mo, vrij-mo, 3 gemeenteleden zo-avd
182 --- - 26-7-1978 Kamp V Songfestival
455 --- Bulthuis J.G. 15-3-1981 Kracht van God
1127 --- Bulthuis J.G. 20-11-1988 De tien melaatsen - gezinsdienst 1988 -no.1
1622 --- Visser (jr.) C. 7-9-1989 Inleiding Openbaring (7/9) + de opening van zegel 1 en 2 (21/9)
1639 --- Visser (jr.) C. 22-11-1990 Openb: De 2 getuigen 22/11 + Overgang 6e naar 7e bazuin 6/12
1728 --- Visser Jaap 9-2-1988 BBC2 deel 7: Persoonlijke vijanden: verwerping/weerspannigheid/hysterie
1731 --- Bulthuis J.G. 5-1-1989 BBC/bidst.: Inbreng in de diensten
1808 --- Bulthuis J.G. 17-12-1987 Geestelijk lichaam (enkele aspecten ervan): Het gevoel
1858 --- Bulthuis J.G. 10-10-1993 Herhalingsstudieavond - geestelijke wetmatigheden (een aspect)
1899 --- Bulthuis J.G. 25-4-1994 Dooponderricht
1900 --- Visser Jaap 1-5-1994 Relatie volwassene - kind (2)
1957 --- Bulthuis J.G. 1-1-1982 Huwelijk - voorgangersconferentie Vught
1961 --- Lijzenga H. 25-3-1995 Amersfoort Contactdag - Laat ons mensen maken
1992 --- Lijzenga H. 30-9-1995 Contactdag Amersfoort (morgen): Zoonschap - broederschap
2004 --- Visser (jr.) C. 14-2-1993 Jacob's droom te Betel
2028 --- Hoorn A. 23-3-1996 Contactdag (middag):
2053 --- Bulthuis J.G. 17-5-1989 60+ - groen en fris
2054 --- Hoorn A. 1-1-1995 Openbaring studie 7 en 8 (overzicht 7e zegel)
2091 --- --- --- 22-1-1997 Voorlichtingsavond over drugs door medewerkers van De Hoop
2106 --- Bulthuis J.G. 20-4-1997 Ik ga mijn volk tot ere brengen!
2114 --- Visser Jaap 8-6-1997 Een dienst met veel zingen en enkele teksten
2139 --- Bulthuis J.G. 10-9-1997 De ware christen - juridisch of functueel christen
2150 --- Hardeman Tonny 29-10-1997 Teeners - puberteit - praktische tips
2153 --- Bulthuis J.G. 16-11-1997 Evangelie VAN kracht
2157 --- Bulthuis J.G. 10-12-1997 De strijd in de hemelse gewesten
2160 --- Mosterd Piet 28-12-1997 De "onderlinge"
2178 --- Hoorn A. 6-10-1993 Belial - bijbels onderzoek - preëxistentieleer
2180 --- Hoorn A. 15-2-1998 Frustratie
2185 --- Brink J.E. onbekend bezorgdheid
2194 --- Bulthuis J.G. 31-5-1998 Pinksteren is de Zoon in je openbaren
2195 --- Companjen Fam. 21-6-1998 evangelisatie Albanie - Stichting Ancient World Outreach
2208 --- 19-4-1998 Gezinsdienst - Musical Nebukadnezar
2217 --- --- --- 3-1-1998 Contactdag Afrt (middag) - Evangelie KdH: En hoe verder .....
2246 --- Veken Leo 22-11-1998 Gezinsdienst - Leo en Susette over Bart(imeus) - voorstelling
2269 --- --- 11-4-1999 Gezinsdienst - bouwen aan een "gemeenschapshuis"
2273 --- Bulthuis j.G. 16-5-1999 Leven in het nieuwe verbond - innerlijke vrijheid
2296 --- Lijzenga H. 2-10-1999 Gemeente - therapeutisch organisme Kracht->genezing via eenheid
2301 --- Vlasblom Anja 25-4-1999 Lijden
2321 --- Brink J.E. 15-1-1983 Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel.. vlieden
2322 --- Brink J.E. 15-1-1983 Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel .. vlieden
2324 --- Brink J.E. 12-3-1983 Laat "ONS" mensen maken naar ons beeld en gelijkenis (2)
2329 --- Bulthuis J.G. 9-4-1983 studie in de serie "God is enkel goed"- straf niet van God
2346 --- 21-11-1999 Een dienst met bijdragen door en voor jong en oud (geen preek)
2347 --- Hoorn A. 29-9-1999 Engelen 1 - inleiding
2348 --- Hoorn A. 6-10-1999 Engelen 2 - natuurverschijnselen
2359 --- Slooten Auke 2-4-1998 Pastoraat
2362 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie 1998/1999:Inleiding + eerste en tweede zegel
2363 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: derde. vierde en vijfde zegel - studie 3 en 4
2364 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Het zesde zegel, de verzegeling
2365 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Overzicht zevende zegel I en II
2366 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Stilte/toebereiding/late regen/dageraad/weeën
2367 --- Hoorn A. 1-1-1999 openbaringserie: late regen/dageraad/barensweeën (2e deel)/Vuur
2368 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie:Samenvating tot dan toe + 1e deel Eerste bazuin
2369 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Bazuin, 1e, 2e, 3e + openbaring anti-christ
2370 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: bazuin 3e (b) openb. anti-christ/ Bazuin 4+5
2371 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Bazuin 6e + het uur van de duisternis
2372 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie:Uur der duisternis/twee getuigen/rest 6e bazuin
2373 --- Hoorn A. 1-1-1999 openbaringserie: De wederkomst en de opstanding
2374 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Onze vereniging met Hem/De zeven slagen
2375 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: vragenavond/de weg naar Harmageddon
2376 --- Hoorn A. 1-1-1999 Openbaringserie: Slag van Harmageddon I en 1e deel van deel II
2377 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: Harmageddon slot/1000-j rijk I en II
2378 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: 1000-j rijk IIb + III + IV
2379 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: 1000-j rijk IVb, V/ Het loslaten van satan
2380 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: loslaten satan/Laatste confrontatie/Oordeel
2381 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: laatste oordeel/Totale voleinding en dan ...
2382 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: Samenvatting appendix I
2383 --- Hoorn A. onbekend Openbaringserie: Samenvatting - Appendix II
2390 --- Bulthuis J.G. 19-1-2000 Herhalingsstudie: De wet
2395 --- Bulthuis J.G. 16-2-2000 Herhalingsstudie: Israel
2397 --- Hoorn A. 23-2-2000 Woensdagavondstudie: Engelen
2398 --- Hoorn A. 2-2-2000 Dankdienst bij de begrafenis van Jolanda Wester - slot mist
2400 --- Bulthuis J.G. 5-3-2000 Vrijheid van emoties en uitingen - beschadigde emoties
2404 --- Bulthuis J.G. 22-3-2000 Herhalingsstudie: God is enkel goed
2409 --- --- --- 23-4-2000 Lofprijs- en zegeningsdienst
2413 --- Bulthuis J.G. 17-5-2000 Herhalingsstudie: heilige Geest
2418 --- Bulthuis J.G. 21-6-2000 Herhalingsoefening: De grote opdracht
2424 --- Bulthuis J.G. 20-8-2000 Tien fundamentele werkelijkheden of feiten
2488 --- --- 25-12-2000 Kerst: Kom en Zie dienst
2490 --- Bulthuis J.G. 1-7-2001 Vreugde en blijdschap 1
2492 --- --- 29-11-2000 lofprijs en aanbiddingsdienst (woensdagavnd)
2515 --- Bulthuis J.G. 3-2-2001 Gemeenteweekend: zaterdag - visie en beleid van de gemeente
2526 --- Bulthuis J.G. 11-4-2001 Verwerping
2534 --- Bulthuis J.G. 20-5-2001 Uw koninkrijk kome (3)
2557 --- 16-8-2001 voorlopige versie met selectie uit de laatste liederen en koren
2559 --- Verdouw simon 26-8-2001 getuigenisdienst
2564 --- --- --- 9-9-2001 Gemeentedag - start seizoen 2001 - 2002
2571 --- Brink J.E. 6-7-1983 Kampweek 1983 - Zangavond
2588 --- Slooten Auke onbekend Pastoraat - psychologie
2592 --- Bulthuis J.G. 25-12-2001 Kerstdienst 2001
2678 --- Mojhan Lucky 23-2-2003 Getuigenis van een bezoekende Nigeriaanse broeder
2679 --- Stortenbeker Teun 16-2-2003 Huwelijksseminar - eerste band
2680 --- Stortenbeker Teun 16-2-2003 Huwelijksseminar - tweede band
2685 --- Blijleven Frans 6-4-2003 Gido-zondag
2687 --- Bulthuis J.G. 20-4-2003 Verlossing (Pasen) basis-/voorgaande/proces/eindverlossing
2693 --- Hoorn A. 10-2-2002 Koningin des hemels - Izebel geest - deel 2
2706 --- Visser Jaap 3-8-2003 Praise/worship - avondmaal Maaltijd samen met de Heer
2723 --- Verdouw simon 23-11-2003 Improvisatiepreek: Zijn wat wij zijn in Hem/Vreze Gods/vertrouw
2740 --- Korf Mark 7-3-2004 God's verlangen voor ons leven - onze roeping/bestemming
2750 --- Zwart Frans 6-5-2004 Huwelijksinzegening Peter visser en Elise Verhaar
2763 --- Verdouw Simon 25-7-2004 Indrukken van de New Wine zomerconferentie
2768 --- Bulthuis J.G. 22-8-2004 Ons geloofsleven
2772 --- Korf Mark 19-9-2004 Dienst verzorgd door jongeren
2807 --- Blijleven Frans 13-3-2005 Gido-dienst
2822 --- Verdouw Simon 26-6-2005 Betekent barmhartigheid iets voor jou?
2826 --- Verdouw Johan 24-7-2005 Voorbede-dienst - God's veelkleurigheid
2828 --- Verdouw Simon 7-8-2005 Summer Praise
2852 --- Haumahu Jaroah 18-12-2005 Dienst verzorgd door de jeugd: Problemen met ........
2864 --- --- --- 29-7-1979 Kamp Driebergen - Werkgroep zondagavond van gemeenteleden
2867 --- Blijleven Frans 12-2-2006 Liefde en respect
2877 --- verdouw Simon 16-4-2006 Doopdienst: HELEMAAL kopje onder (Henny, Frank en Mariska)
2878 --- Berg Reinie 23-4-2006 Dienst door jongeren: Allerdaagse wonderen uit de schepping
2880 --- Living Words Gospel 7-5-2006 Gospelkoor "Living Words"
2910 --- Mol Jan 8-10-2006 Nieuw-Testamentisch geloven - Opwekking
2924 --- --- --- 26-12-2006 Living Words - Gospelkoor uit katwijk
2930 --- Boomgaardt Albert 11-2-2007 Jeugddienst - 10 geboden - de wet
2939 --- 8-4-2007 Pasen - Gosperkoor: Living words
2950 --- Dienst Willem 17-6-2007 Dienst door jongeren: Vaderschap
2952 --- Pagee Henk 1-7-2007 Een leven geleid door God's Geest; leven vanuit je 1e liefde
2967 --- Visser (sr.) C. 18-5-1975 pinksterdienst 1975
2973 --- 11-5-1975 Jeugddienst 1975
2974 --- Brink J.E. 13-4-1975 De Waarheid
2975 --- Brink J.E. 31-3-1975 Toogdag Leiden 1975 2e Paasdag - Geloofsgenezing
2986 --- --- --- 14-10-2007 Lofprijsdienst door jongeren - "picknick"
2997 --- Brink J.E. 1-1-1982 vragen beantwoording door br. v.d. Brink
2998 --- Bronsveld Peter 1-1-1982 Gemeente opbouw
3015 --- Visser (jr.) C. 28-2-2008 Openbaring studie Den Haag 2
3021 --- Visser (jr.) C. 27-3-2008 Openbaringstudie Den Haag 3
3029 --- --- --- 25-5-2008 Praisedienst
3069 --- --- --- 25-12-2008 Kerstdienst - kinder musical Kleine herder - koor adventsingers
3077 --- Visser (jr.) C. 29-1-2009 Openbaringstudie Den Haag 9
3082 --- Visser (jr.) C. 26-2-2008 Openbaringstudie Den Haag 10
3086 --- Boonstra Henk 5-4-2009 Het boek des levens
3097 --- Visser (jr.) C. 28-5-2009 Openbaringstudie Den Haag 13
3124 --- Chris (Stichting Chris) 15-9-2009 Kinderen en eigenwaarde
3153 --- Elswijk P.+ M. 25-4-2010 Reisverslag + getuigenissen Dominicaanse Republiek
3177 --- Janssens Jakob 10-10-2010 Wat beweegt je? - 10 jaar Open Ochtend
3202 --- Santos David 26-3-2011 Maak je keuze nu!
3212 --- --- --- 29-5-2011 Afsluiting gebedsproject
3243 --- Blaak Hans 16-1-2011 Teleurstelling kan iets moois bewerken
3244 --- Dienst Willem 24-12-2011 Kom zoals je bent - Kerst Kom en Zie dienst
3245 --- --- --- Ontmaskerwebsitehttp://members.ziggo.nl/peter7/kerst/kerst.html
3263 --- Pagee Henk 29-4-2012 Positief belijden - beeld Gods
3302 --- Visser Jaap 13-1-2013 Handoplegging
3346 --- Brenner Peter 10-5-2013 De geest van Nehemia (voorgangers en oudsten bijeenkomst)
3358 --- Dienst Willem 24-12-2013 Kerstavonddienst - God zoekt verbinding met jou!
3359 --- --- --- 25-12-2013 Kerstmorgenontmoetingsdienst - opname mislukt
3391 --- --- --- 6-7-2014 Kijkje in de keuken van het jeugdwerk
3420 --- Brink J.E. 1-1-1975 De geesten der gevangenis
3436 --- Brink en meer sprekers J.E. 1-1-1997 50 jaar KvO
3443 --- Brink J.E. 1-1-1984 non-conformisten (niet met de massa mee maar vanuit het mosterdzaadje)
3455 --- Brink J.E. 16-3-1975 Genezing
3470 --- Bulthuis J.G. 3-8-1980 Hogepriesterlijk gebed
3479 --- Hoorn A. onbekend De koningin des hemels - slot
3487 --- Bulthuis J.G. 26-12-1986 Avond Kerstdienst
3493 --- Bulthuis J.G. 7-2-1990 Hoe bewapenen tot de strijd
3498 --- Visser (jr.) C. 26-3-1999 De boekrol gaat open / 6e zegel
3504 --- Bulthuis J.G. 31-5-1988 Bijbelstudieavond - Ons geestelijke lichaam
3523 --- --- 31-7-1983 Getuigenissen
3528 --- Visser Jaap 15-1-1989 Jeugddienst met getuigenissen - zondagavond
3544 --- Egas Leo 27-3-2002 Contactdag - doorbrekend zoonschap
3545 --- Egas Leo 5-10-2002 Contactdag-Toerustend leiderschap
3552 --- 28-5-1981 liederen Hemelvaartsdag in stadsgehoorzaal Leiden
3562 --- Lijzenga H. 30-3-1998 Koningsschap in de praktij
3614 --- Brink J.E. 1-1-1982 Voorgangersbijeenkomst-God is enkel goed-Liefde tot de waarheid-band1-do-mo
3615 --- Brink J.E. 1-1-1982 Voorgangersbijeenkomst-Vragen beantwoorden-Band-3-vr-m
3621 --- Brink J.E. 14-4-1984 Ontmoetingsdag - Het evangelie naar Europa - Tegenstand KvO
3647 --- Rubin Benjamin 9-4-1999 De Geest van God kennen (deel 2)-Ministries International-Opgenomen cassette
3676 --- Fluit Jan 26-1-2003 Job
3683 --- Bulthuis J.G. 3-4-1979 Spreken in tongen-Begincursus no11
3684 --- Bulthuis J.G. 2-5-1979 Oplegging der handen-Begincursus no12
3691 --- Slooten Auke 11-6-2003 Het vaderhart van God
3709 --- Bulthuis J.G. 12-10-1997 Wat is en gemeente-Woensdag studieavond
3714 --- Hoorn A. 20-3-1993 Ontwikkelen in de gemeente - 2e Paasdag
3717 --- --- --- 16-11-1997 Tiener toekomst weekend-middag
3753 --- Lijzenga H. onbekend Kon des hemels-Nimrod
3755 --- Brink J.E. 5-3-1975 Machten der duisternis
3768 --- Visser (jr.) C. 19-4-1990 Bijbelstudie Openbaring - Deel 15-Verzoekingen v d zonen Gods (band 12)
3794 --- Waljaard P. 24-9-1983 Incidenteel leiding geven-Herderschap
3813 --- --- --- onbekend Voorgangersoverleg- TvdH,JEvdB,CVr(sr)
3817 --- --- --- 30-8-1980 Voorgangersavond - HB-CV(sr)-JEvdB-DvSteenis etc.
3818 --- Waljaard P. 27-12-1982 Ontmoetingsdag-Gemeente, gemeentelijke- en paragemeentelijke activiteiten
3820 --- Brink J.E. 9-4-1984 Bijbelschool-Het volle evangelie-Doop in hG-Volmaakt zijn
3887 --- Vreugd dhr onbekend Tienertoekomst
3890 --- Steenis D. 13-12-1986 Bijbelschool - (bij John Wimber geweest) De liefde
3892 --- Sande Aad 4-1-1997 Toerustingscursus - De aanstekelijke Christen-
3893 --- Sande Aad 4-4-1997 Toerustingscursus - De ander winnen
3894 --- Sande Aad 4-9-1997 Toerustingscursus - Wedergeboorte
3895 --- Sande Aad 4-2-1998 Toerustingscursus - Maak mij een beeld van U
3896 --- Sande Aad 4-3-1998 Toerustingscursus - Elkander liefhebben
3903 --- --- 16-7-1975 Songfestifal 1975 - Kampweek Driebergen
3951 --- Bulthuis J.G. onbekend Voorgangersconferentie-De structuur van de gemeente
3952 --- Brink J.E. onbekend JEvdBrink,JRoose-Voorgangersconferentie
3959 --- Verdouw Simon 23-10-1979 BBC 2 - De mens, geest, ziel, lichaam en geweten
3963 --- Verdouw Simon 4-3-1980 BBC 2 - vervolg - rijk der duisternis
3967 --- Visser (jr.) C. 26-11-1986 Bijbelstudie 24 - Thematische samenvatting
4069 --- --- 5-6-2016 Gezinsdienst o.l.v. de jeugdleiding - GEEN OPNAME
4076 --- Ek Gerrit 24-7-2016 Zegenen
4096 --- Ek Gerrit 11-12-2016 Verwachten
4098 --- Koster Roel 25-12-2016 Kerstdienst 2016:gesprek Roel Koster en Willem van Dienst Betekenis KERST
4154 --- Ek Gerrit 10-12-2017 Gods plan/Zijn Gemeente/samen gemeente zijn - ONDERWIJS
4245 --- Ek Gerrit 28-7-2019 Toekomstbeeld
5001 --- Brink J.E. onbekend Voorgangersconferentie
5090 --- Brink J.E. 9-5-1967 Doopdienst
5104 --- Brink J.E. 2-8-1967 Genezing - vragen- laatste dag-Opbouwweek-wo
5112 --- Brink J.E. 9-8-1967 Wat zijn vrome geesten-Beukenstein-wo av
5143 --- Brink J.E. 24-2-1970 Huwelijk
5149 --- Brink J.E. 2-5-1971 Wie is het gezag
5206 --- Brink J.E. 1-3-1975 Genezing
5270 --- Brink J.E. onbekend Storm op zee;wetteloosheid;Dekapolis Graven
5376 --- Brink J.E. 1-1-1986 Noach-25jaar Pinksterkapel-DEEL2-START MIST
5411 --- Piet Andre onbekend Eliza, de 42 kinderen en de 2 beren
5412 --- Goverts Klaas onbekend God en het geweld in het Oude Testament
5453 --- Visser (jr.) C. onbekend Lijnen uitzetten - Dodenrijk, afgrond
5471 --- Sloten Auke onbekend Werkinge van de boze-Strijd
5483 --- Brink J.E. onbekend Verbonden in heilige (zuivere) Geest
5484 --- Visser (sr.) C. 25-7-1971 Liefde, band der volmaaktheid
5486 --- Brunt H. 30-7-1978 getuigenisavond
5488 --- Bulthuis J.G. 17-10-1978 Begincursus 1
5489 --- Bulthuis J.G. 31-10-1978 Begincursus 2
5490 --- Bulthuis J.G. 14-11-1978 Begincursus 3 - Doel van God met de mens (1)
5491 --- Bulthuis J.G. 28-11-1978 Begincursus 4 -Doel van God met de mens (2)
5492 --- Bulthuis J.G. 12-12-1978 Begincursus 5 - Zondeval
5500 --- Bulthuis J.G. 15-5-1979 Begincursus 13 - Het fundament 2
5501 --- Bulthuis J.G. 29-5-1979 Begincursus 14 - Fundament (slot)
5503 --- Bulthuis J.G. 26-6-1979 Begincursus 16 (laatste les)
5510 --- --- 21-7-1982 Gemeentekamp - Zangavond
5511 --- --- 21-7-1982 Gemeentekamp - Zangavond.txt
5514 --- Goverts Klaas 1-1-1984 Bijbelschool les 2-Engelen, aanbidding
5518 --- Goverts Klaas 10-11-1984 Nieuwtestamentisch Grieks - Deel 1- Bijbelschool
5519 --- Goverts Klaas 11-10-1984 Nieuwtestamentisch Grieks - Deel 2 - Bijbelschool
5520 --- Graaff R. 23-11-1984 Jubileumdienst 25 jaar gemeente
5521 --- Graaff R. 23-11-1984 Jubileumdienst 25 jaar gemeente
5523 --- Verdouw Simon 2-3-1988 BBC8 (2e serie) - Opstanding
5531 --- Lijzenga H. 20-3-1993 Contactdag-Amersfoort-mo+vm
5535 --- Sloten Auke 3-2-1996 Eigen leven-wie is God-gebondenheden
5540 --- Hoorn A. 15-2-1998 Frustratie
5546 --- Boer Jildert 12-8-2018 Volle Evangelie - Vernieuwing van denken samengevat in 12 punten - deel 1
5549 --- Boer Jildert 8-9-2019 Het Volle evangelie - Vernieuwing van denken - deel 2 - 5 laatste punten
5568 --- Visser jr. C. 6-11-1982 VE Bijbelschool-dag 5-203AB-Gemeente in de eindtijd-5e zegel
5574 --- Lijzenga H. 10-12-1982 VE Bijbelschool-dag8-404B-Gemeentegroei
5575 --- Bronsveld Peter 10-12-1982 VE Bijbelschool-dag8-404A-Gaven van de Geest-SLOT MIST
5578 --- Krol B. 18-11-1989 VE Bijbelschool Gorkum - Les 3
5579 --- Krol B. 16-12-1989 VE Bijbelschool Gorkum - les 4
5580 --- Krol B. 16-12-1989 VE Bijbelschool Gorkum - les 5 - De bijbel in de gemeente
5581 --- Bronsveld Peter 16-12-1989 VE Bijbelschool Gorkum - Les 2
5584 --- Brink J.E. 9-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Israel
665 ---- Bulthuis J.G. 20-3-1983 Het oude autootje - Kom en zie 3
718 ---- Bulthuis J.G. 25-9-1983 Gedoemd tot slavernij, bestemd tot heerlijkheid Kom en zie 5
763 ---- Bulthuis J.G. 26-2-1984 Man met de verschrompelde hand - kom en zie 7
772 ---- Visser Jaap 25-3-1984 God spreekt - jeugddienst
795 ---- Graaff (+JW Brunt) Frank 17-6-1984 Vaderdag - Jeugddienst
836 ---- Bulthuis J.G. 18-11-1984 Kom en zie (1984-b)
865 ---- Bulthuis J.G. 24-2-1985 ? Kom en zie - 1985 I
875 ---- Visser Theo 31-3-1985 Gelijkenis van de diamant - jeugddienst 1985
887 ---- Bulthuis J.G. 12-5-1985 ? Kom en zie - 1985-II
929 ---- Bulthuis J.G. 20-10-1985 Bij Jezus tellen de kinderen mee - Gezinsdienst 1985
930 ---- Dienst W.+ A. 20-10-1985 ? Jeugddienst - 1985
940 ---- Bulthuis J.G. 24-11-1985 Storm op het meer - Kom en Zie 1985-IV
962 ---- Bulthuis J.G. 16-3-1986 Grote zak - gezinsdienst 1986
964 ---- Bulthuis J.G. 23-3-1986 Voeg je bij degene die met God mee wil werken - laat je verlossen -Kom en Zie 86a
1004 ---- Bulthuis J.G. 16-11-1986 Verloren penning - gezinsdienst 1986/2
1021 ---- Bulthuis J.G. 22-2-1987 Nicodemus - Kom en zie 1987 - 01
1024 ---- Bulthuis J.G. 15-3-1987 Waar ben je ? - Gezinsdienst 1987 - 1
1062 ---- Bulthuis J.G. 15-11-1987 Gezinsdienst 1987 - 2
1083 ---- Verdouw Simon 4-2-1988 Teeners in de gemeente
1093 ---- Bulthuis J.G. 17-4-1988 Kom en zie dienst 1988 - no.1
1150 ---- Bulthuis J.G. 30-4-1989 Esther - gezinsdienst 1989 - 1
1159 ---- Bulthuis J.G. 18-6-1989 Lofprijsdienst II
1178 ---- Bulthuis J.G. 29-10-1989 Doopdienst 1989 - 2
1181 ---- Bulthuis J.G. 19-11-1989 Noach - gezinsdienst 1989 - 2
1204 ---- Bulthuis J.G. 29-4-1990 Petrus - gezinsdienst 1990 - 1
1250 ---- Bulthuis J.G. 20-2-1991 Vader - Zoon - heilige Geest. Gemeenteavondstudie (dopen)
1265 ---- Bulthuis J.G. 22-5-1991 Gem.avond/vragen: tendens prediking/bescherming/HG inspiratie
1270 ---- Visser Hans 16-6-1991 Gebedsavonddienst - opname omvat alleen liederen
1282 ---- Bulthuis J.G. 6-9-1991 Priesterschap 1 Haamstede 91 (vrijdag)
1284 ---- Bulthuis J.G. 8-9-1991 Priesterschap 3 Haamstede 91 (zondag)
1296 ---- Bulthuis J.G. 10-11-1991 Bevrijdingsdienst
1298 ---- 23-11-1991 Jeugddienst
1312 ---- Bulthuis J.G. 12-2-1992 Gemeenteavond: o.a. in dit spoor dan verder
1319 ---- --- 21-3-1992 zangrepetitieavond
1336 ---- Bulthuis J.G. 14-6-1992 Hoe lees je het oude testament - herhalingsavondstudiedienst
1351 ---- Bulthuis J.G. 20-9-1992 Het zondeprobleem en de oplossing daarvoor - herh. studiedienst
1359 ---- Bulthuis J.G. 8-11-1992 Strijd in de hemelse gewesten. Herhalingsavondstudiedienst
1368 ---- Bulthuis J.G. 26-12-1992 Kerstmatinee
1370 ---- Bulthuis J.G. 3-10-1984 Inleiding Rotterdam woensdagavondserie
1384 ---- Bulthuis J.G. 13-2-1985 Voelen - smaken - oefening der zintuigen - thema Kon. d. Hem.15
1396 ---- Verdouw Simon 5-6-1985 Strijd in de Hemelse Gewesten - thema Verlossing Rdam 27 (BBC1)
1400 ---- Bulthuis J.G. 3-7-1985 Herstel: innerlijk - denken - thema Herstel 03 - Rdam 31
1401 ---- Bulthuis J.G. 10-7-1985 Verwerping - thema Herstel 04 - Rdam 32
1402 ---- Bulthuis J.G. 14-8-1985 Weerspannigheid - thema Herstel 05 - Rdam 33
1403 ---- Bulthuis J.G. 21-8-1985 Hysterie - thema Herstel no. 06 - Rdam 34
1420 ---- Brink J.E. 19-1-1986 Het onvergankelijke lichaam
1493 ---- Bulthuis J.G. 14-6-1987 Gezinsdienst Rdam (1e)
1512 ---- Bulthuis J.G. 8-11-1987 Lof- en zangdienst
1529 ---- Mosterd Piet 28-2-1988 Gelijkenis van de Samaritaanse vrouw - Hoe benadert JC de mens
1535 ---- Bulthuis J.G. 3-4-1988 Lof- en zangdienst -pasen
1538 ---- Huis D. 24-4-1988 Zacheus
1540 ---- Bulthuis J.G. 7-5-1988 Gemeentedag Rotterdam
1599 ---- Huis D. 21-5-1989 De rijke jongeling
1617 ---- Visser Hans 9-9-1989 Haamstede 89 (3) - zangavond za av
1621 ---- Bulthuis J.G. 14-9-1989 Profeteren (BBC)
1623 ---- Visser (jr.) C. 5-10-1989 De opening van zegel 3 en 4
1624 ---- Visser (jr.) C. 26-10-1989 Openbaring - opening van zegel 5
1626 ---- Visser (jr.) C. 23-11-1989 Openbaring - Kenmerken van het 6e zegel (1) 23/11 en (2) 7/12
1627 ---- Visser (jr.) C. 28-12-1989 Openb: kenmerken zegel 6 (3) 28/12 + Stilte + toebereiding 11/1
1628 ---- Visser (jr.) C. 8-2-1990 Openbaring - De late regen
1629 ---- Visser (jr.) C. 22-2-1990 Openbaring - Het vuur
1630 ---- Visser (jr.) C. 8-3-1990 Openbaring/Gemeente in de eindtijd/Kenmerken van het 7e zegel/slot mist
1631 ---- Visser (jr.) C. 22-3-1990 Openbaring - De openbaring van het zoonschap
1632 ---- Visser (jr.) C. 5-4-1990 Openbaring - De eerste bazuin
1633 ---- Visser (jr.) C. 19-4-1990 Openbaring - De verzoekingen van de zonen Gods
1635 ---- Visser (jr.) C. 7-6-1990 Openbaring - De antichrist
1636 ---- Visser (jr.) C. 23-8-1990 Openbaring - Samenvatting/overzicht
1637 ---- Visser (jr.) C. 20-9-1990 Openbaring - Kenmerken 7e zegel (20/9)+ Vijfde bazuin ((11/10)
1642 ---- Visser (jr.) C. 24-1-1991 Openbaring deel 27 - Heerlijkheid
1644 ---- Visser (jr.) C. 25-4-1991 Openbaringstudie - De zeven slagen
1647 ---- Visser (jr.) C. 20-6-1991 Openbaring - Slag van harmagedon (Slot)
1648 ---- Visser (jr.) C. 10-10-1991 Openbaring - Het duizendjarig rijk (1)
1649 ---- Visser (jr.) C. 24-10-1991 Openbaring - Gods regering
1650 ---- Visser (jr.) C. 7-11-1991 Openbaring - Het duizendjarig rijk (2)
1651 ---- Visser (jr.) C. 20-2-1992 Openbaring - Het duizendjarig rijk (3+4)
1653 ---- Visser (jr.) C. 7-5-1992 Openbaring - De laatste confrontatie
1654 ---- Visser (jr.) C. 21-5-1992 Openbaring - Het laatste oordeel
1657 ---- Visser Jaap 4-11-1980 BBC: Strijd deel1
1662 ---- Visser Jaap 20-1-1981 BBC 7: Genade en vrede
1667 ---- Visser (jr.) C. 3-11-1981 BBC: Geest, ziel, lichaam (1)
1669 ---- Visser (jr.) C. 1-12-1981 BBC3: Geest, ziel, lichaam (3)
1670 ---- Visser (jr.) C. 15-12-1981 BBC3: Geest, ziel, lichaam (4) tot de pauze
1673 ---- Verdouw Simon 2-2-1982 BBC 3 - deel 7: Relaties (1)
1677 ---- Verdouw Simon 26-10-1982 BBC - deel 1: Schepping
1688 ---- Visser Jaap 15-11-1983 BBC - deel 3: Strijd
1696 ---- Verdouw Simon 23-10-1984 BBC: Schepping
1697 ---- Visser (jr.) C. 6-11-1984 BBC - deel 6: Zondeval
1698 ---- Visser Jaap 20-11-1984 BBC: Persoon en werk van Jezus Christus
1699 ---- Verdouw Simon 4-12-1984 BBC: Bekering - wedergeboorte - verzoening - waterdoop
1700 ---- Visser (jr.) C. 18-12-1984 BBC: Koninkrijk der hemelen (deel 5)
1701 ---- Visser Jaap 22-1-1985 BBC: Heilige Geest (1)
1702 ---- Visser Jaap 5-2-1985 BBC: Heilige Geest (2)
1704 ---- Visser (jr.) C. 5-3-1985 BBC: Gemeente
1705 ---- Visser Jaap 10-9-1985 BBC: Geloof
1706 ---- Verdouw Simon 24-9-1985 BBC: Gehoorzaamheid - leiding
1707 ---- Verdouw Simon 8-10-1985 BBC - deel 3: Belijden en getuigen
1708 ---- Visser Jaap 22-10-1985 BBC deel 4: Bidden
1709 ---- Verdouw Simon 5-11-1985 BBC: God is goed (vervolg)
1710 ---- Visser Jaap 19-11-1985 BBC deel 6: Heiliging
1711 ---- Verdouw Simon 3-12-1985 BBC: Opstanding
1712 ---- Visser Jaap 17-12-1985 BBC: Geest van verwerping, weerspannigheid en hysterie
1713 ---- Verdouw + Jaap Visser Simon 7-1-1986 BBC deel 9: Bijbellezen en spreken (slotavond)
1714 ---- Verdouw Simon 28-10-1986 BBC: Schepping - oorsprong van alle dingen
1715 ---- Verdouw Simon 11-11-1986 BBC: Zondeval, het ontstaan van het kwaad
1716 ---- Visser Jaap 25-11-1986 BBC: Afkomst van Jezus Christus (de persoon en het werk JC)
1718 ---- Visser Jaap 13-1-1987 BBC: Heilige Geest (1)
1721 ---- ---- 25-2-1987 BBC: Gemeente
1722 ---- Visser Jaap 3-11-1987 BBC: Geloof
1723 ---- Verdouw Simon 17-11-1987 BBC: Gehoorzaamheid
1724 ---- Verdouw Simon 1-12-1987 BBC: Getuigen
1725 ---- Visser Jaap 15-12-1987 BBC: Bidden en bijbellezen
1726 ---- Verdouw Simon 12-1-1988 BBC: God is enkel goed
1727 ---- Visser Jaap 26-1-1988 BBC: Heiliging
1730 ---- Visser Jaap 1-12-1988 BBC/bidst.: Ontwikkeling van geestelijke gaven
1732 ---- Visser (sr.) C. 2-2-1989 BBC/bidst.: Omgaan met elkaar
1733 ---- Verdouw Simon 2-3-1989 BBC/bidst.: Strijd in de hemelse gewesten
1734 ---- Visser Jaap 6-4-1989 BBC/bidst.: Jezus Christus
1736 ---- Visser (sr.) C. 14-9-1989 BBC/bidst.: Geloven voor elke dag hoe doe je dat
1737 ---- Visser Jaap 12-10-1989 BBC/bidst.: Omgaan met weerstanden
1739 ---- Bulthuis J.G. 7-12-1989 BBC/bidst.: Leiding in de gemeente
1741 ---- Bulthuis J.G. 1-3-1990 BBC/bidst.: Hoe wapen je je in de praktijk
1745 ---- Verdouw Simon 13-1-1987 BBC: Schepping - de oorsprong aller dingen
1746 ---- Verdouw Simon 27-1-1987 BBC: Zondeval - het ontstaan van het kwaad
1747 ---- Visser Jaap 10-2-1987 BBC: De persoon en het werk van Jezus Christus
1748 ---- Visser Jaap 24-2-1987 BBC: Het koninkrijk der hemelen
1749 ---- Visser Jaap 10-3-1987 BBC: Heilige Geest (1)
1750 ---- Verdouw Simon 24-3-1987 BBC: Gebondenheid en vrijheid
1751 ---- Visser Jaap 7-4-1987 BBC: Heilige Geest (2)
1752 ---- Verdouw Simon 21-4-1987 BBC: Ieders taak en plaats in de gemeente
1753 ---- Visser Jaap 12-1-1988 BBC deel 1: Geloven
1754 ---- Verdouw Simon 26-2-1988 BBC2: Gehoorzaamheid
1755 ---- Verdouw Simon 9-2-1988 BBC: Getuigen
1756 ---- Visser Jaap 22-2-1988 BBC, deel 4: Bidden en bijbellezen
1757 ---- Verdouw Simon 8-3-1988 BBC5: God is enkel goed - Godsbeeld
1758 ---- Visser Jaap 22-3-1988 BBC: Heiliging
1759 ---- Visser Jaap 5-4-1988 BBC7: Persoonlijk beleven v.h. evangelie/persoonlijke vijanden
1760 ---- Verdouw Simon 19-4-1988 BBC: Opstanding (deel 8)
1763 ---- Visser Jaap 2-2-1989 BBC: Ontwikkeling van geestelijke gaven
1764 ---- Bulthuis J.G. 9-3-1989 BBC deel 4: Inbreng in de samenkomsten
1765 ---- Visser (sr.) C. 6-4-1989 BBC deel 5: Geloven voor elke dag hoe doe je dat
1766 ---- Verdouw Simon 11-5-1989 BBC deel 6: Vergeving
1767 ---- Visser Jaap 8-6-1989 BBC: Persoonlijke relatie met Jezus Christus
1768 ---- Bulthuis J.G. 11-3-1989 BBC: Profeteren
1769 ---- Verdouw Simon 14-9-1989 BBC deel 8: Vergeving
1770 ---- Bulthuis J.G. 26-10-1989 BBC: Leiding in de gemeente
1771 ---- Visser (sr.) C. 25-5-1989 BBC: Geloven voor elke dag hoe doe je dat
1772 ---- Visser Jaap 3-1-1990 BBC: Ik zal mijn wetten in hun hart leggen en in hun verstand s
1775 ---- Bulthuis J.G. 6-7-1990 BBC/bidst.: Leer ons bidden - slot - Pijnacker
1776 ---- Verdouw Simon 6-6-1990 BBC/bidst.: Leer ons bidden
1782 ---- Bulthuis J.G. 16-5-1987 Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (2) za mo
1783 ---- ---- 16-5-1987 Haamstede weekend: ontspanningsavond - za av
1787 ---- ---- 10-9-1988 Haamstede weekend: zaterdagavond ontspanningsavond
1793 ---- Bulthuis J.G. 7-9-1990 Haamstede week-end: De mens in Christus (1)opening vrijdag
1804 ---- ---- 26-11-1982 Feestavond (musical) - Afscheid voorgangersechtpaar C. Visser
1805 ---- Bulthuis J.G. 18-8-1986 Contactavond Gido-leiding en Gido-ouders
1819 ---- Bulthuis J.G. 28-2-1993 Herhalingsstudieavond: Hemelse gewesten
1824 ---- Bulthuis J.G. 24-3-1993 Bespreking studieblad 37-B
1829 ---- Visser (jr.) C. 12-4-1993 Toogdag 1993 - 2e paasdag
1830 ---- Bulthuis J.G. 14-4-1993 Gemeenteavond 14.4.1993 - Vernieuwing
1841 ---- Bulthuis J.G. 20-6-1993 Studie over Belial
1844 ---- ---- 11-7-1993 Getuigenissen vormingsweek Hoogeveen
2087 ---- Visser Jaap 29-12-1996 Gezinsdienst - geef nooit op
2271 ---- Mazzolari Dina 21-4-1999 Homosexualiteit in het licht van de bijbel
3014 ---- Visser (jr.) C. 31-1-2008 Inleiding Openbaring - Den Haag 1
3767 ---- Visser (jr.) C. 5-4-1990 Bijbelstudie Openbaring - Deel 14-De 1e bazuin (band 11)
3970 ---- Bulthuis J.G. 8-11-1993 Strijd in de hemelse gewesten
5474 ---- Bulthuis J.G. onbekend Conferentie Vught-Geroepen om de aarde te gaan vervullen met de glorie van JC
5548 ---- Boer Jildert onbekend Verbrokenheid, is dat een goddelijk principe?
5586 ---- Blankenspoor H. 11-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - De jeugd in de gemeente
2226 . 3-8-1980 Getuigenisavond (getuigenissen ontbreken) alleen muziek o.l.v. R. de Graaff
2385 . Visser (sr.) C. 1-1-1982 Voorgangers en oudstenconferentie (Vught) - Huwelijk
2452 . --- --- getuigenissen uit Gorkum
2575 . --- --- 7-10-2001 Feest rondom het avondmaal
2581 . Slooten Auke 19-2-1997 Pastorale zorg
2582 . Slooten Auke 28-5-1998 Genezing
2583 . Slooten Auke 3-8-1996 Stelt zich voor-Hoe hij het evangelie ontdekte
2603 . Bulthuis J.G. 20-1-2002 Herhalingsstudie vanuit Efese - fundamentele begrippen
2606 . Sande Aad onbekend pastorale cursus les 25 echtscheiding -> rouwproces
2612 . Bulthuis J.G. 3-5-2002 Dankdienst bij de begrafenis van broeder Aad Blijleven
2646 . Lijzenga H. 7-4-1998 Koningschap 1
2647 . Lijzenga H. 14-4-1998 Koningschap 2
2648 . Lijzenga H. 28-4-1998 Koningschap 3
2649 . Lijzenga H. 12-5-1998 Koningschap 4
2650 . Lijzenga H. 26-5-1998 Koningschap 5
2651 . Lijzenga H. 9-6-1998 Koningschap 6
2787 . Verdouw Johan 26-12-2004 Dienst door jongeren - kerst
2854 . 26-7-1979 Kamp Driebergen
2874 . Blijleven Frans 26-3-2006 GIDO-dienst - houd je aan de regels/dicht bij Jezus blijven
2879 . Vuuren Barney 30-4-2006 Wees op je hoede - waarschuwing voor dwaling
2881 . Drolinga Bert 14-5-2006 De Heer wijst een weg (jouw manier van leven) - Wegwijzer
2882 . Blijleven Frans 21-5-2006 Kiezen wie je dienen zult
2886 . Verdouw Simon 18-6-2006
2965 . 31-1-1975 Jubileum broeder Visser
2988 . Bulthuis J.G. 9-3-1975 ---
3012 . Ek Gerrit 24-2-2008 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
3024 . Visser (jr.) C. 24-4-2008 Openbaringstudie Den haag 4
3025 . Pagee Henk 27-4-2008 Wat betekent het Volle Evangelie voor jou?
3030 . Goverts Klaas 15-3-1984 De engelenwereld 1
3031 . Goverts Klaas 22-3-1984 De engelenwereld 2
3032 . Goverts Klaas 29-3-1984 De engelenwereld 3
3033 . Goverts Klaas onbekend De engelenwereld 4
3037 . Visser (jr.) C. 29-5-2008 Openbaringstudie Den Haag 5
3041 . Pagee Henk 13-7-2008 Wonen in veilig huis
3054 . Visser (jr.) C. 25-9-2008 Openbaringstudie 6
3059 . Visser (jr.) C. 29-10-2008 Openbaringstudie Den Haag 7
3067 . Visser (jr.) C. 27-12-2008 Openbaringstudie Den Haag 8
3088 . Visser (jr.) C. 26-3-2009 Openbaringstudie Den Haag 11
3091 . Visser (jr.) C. 23-4-2009 Openbaringstudie Den Haag 12
3144 . Boer Jildert 21-2-2010 Zachtmoedigheid en "hardmoedigheid"
3199 . Santos David 6-3-2011 íet einde der tijden
3204 . Kemp Ronald 3-4-2011 Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
3348 . Dienst Willem 27-10-2012 DNA (on)bekend - evangelisatiedienst+workshopkoor VictoryGospel
3417 . Dienst Willem 25-12-2014 kerstdienst
3465 . Visser (jr.) C. 6-12-2014 Contactdag - Het plan van God met mensen 1
3466 . Visser (jr.) C. 6-12-2014 Contactdag - Het plan van God plan met mensen 2
3471 . Visser Jaap 4-3-1980 BBC2-Gebondenheid, vragen-SLOT MIST - Jaap en Simon
3473 . Heegde Joh. 25-7-1982 Getuigenisavond nav Kampweek 1982
3488 . Bulthuis J.G. 26-12-1986 Ochtend Kerstdienst-Veel liederen
3548 . Sande Aad onbekend Pastorale studie deel 1
3549 . Sande Aad onbekend Pastorale studie deel 2
3564 . Lijzenga H. 16-12-1998
3592 . 12-4-1982 Toogdag - Gezinsdag - Stadsgehoorzaal Leiden
3645 . Sjofar stichtin onbekend Gods heilsplan 1 - stichting sjofar
3656 . Rubin Benjamin 9-4-1999 De Geest van God kennen (deel 2)-Ministries International-Opgenomen cassette
3708 . Visser (jr.) C. 13-3-1997 Toespraak over de scheiding
3712 . ? ? onbekend De tweede scheppingsdag
3875 . Visser (jr.) C. 6-8-1986 Studie 14-Bewust zijn in onderbewust zijn
3877 . Visser (jr.) C. 17-9-1986 De zondeval
3879 . Visser (jr.) C. 14-2-1987 Slangen en schorpioenen in de gehele legermacht
3880 . Visser (jr.) C. 16-4-1987 De mens-Geweten (2)
3882 . Koekkoek ds H.G. onbekend Charismatische verwarring-Vallen in de Geest en zalving met de Geest (uitg Het licht des levens)
3883 . Koekkoek ds H.G. onbekend Trouwen of samenwonen-Wat leert de Bijbel (Uitg Het licht des levens)
3888 . Plessis David 1-2-1980 Werken in Gods Koninkrijk
4113 . Boer Jildert 11-12-2016 Op weg naar het vrederijk
4125 . Boer Jildert 17-5-2015 Hemelvaart is troonsbestijding
5069 . Groot C. onbekend Voorgangersconferentie-De schepping wordt hersteld door de Geest van Christus
5071 . Bulthuis J.G. onbekend Voorgangersconferentie-De structuur van de gemeente
5072 . Roose J. onbekend Voorgangersconferentie-Inleiding--Betrouwbaarheid van de bijbel
5091 . Graaff R. 25-7-1967 Vragen-Leven naar de Geest-Driebergen-di mo
5093 . Graaff R. 27-7-1967 Denken in de gemeente-Driebergen-ma
5094 . Roose J. 29-7-1967 middag1-Vragen-Israel gelijk aan de rest-Opbouwweek-za mi
5129 . Groot C. 22-7-1968 vragen voor br de Groot over huwelijk-Kampweek-6
5151 . Weele Teo 1-1-1972 Ervaringen in Thailand
5158 . Roose J. 12-7-1972 Horen en zien-Genezing-wo mo
5160 . 12-7-1972 Liedmiddag-Kampweek-wo mi
5161 . Roose J. 13-7-1972 Waarom genezen niet allen PREEK1-Kampweek-do av
5164 . 14-7-1972 Liedavond-Kampweek-vr av
5305 . Verdouw Simon 23-10-1979 BBC2-De mens, geest, ziel, lichaam en geweten
5323 . 30-7-1980 Zangavond-Kampweek Driebergen 1980
5377 . Visser (jr.) C. 2-4-1986 Studie 12-Het wezen mens-Geweten
5379 . Verdouw Simon 22-4-1986 BBC7-Opstanding uit de dood-Katwijk@
5380 . Visser (jr.) C. 21-5-1986 Studie 15-Het wezen mens-Samenvatting
5385 . Visser (jr.) C. 2-7-1986 Studie 18-De val van Lucifer
5388 . Visser (jr.) C. 30-10-1986 Studie 22-Dood en dodenrijk
5390 . Visser (jr.) C. 13-11-1986 Studie 23-Dood en opstanding
5391 . Visser (jr.) C. 26-11-1986 Studie 24-Thematische samenvatting
5405 . Bulthuis J.G. 8-11-1993 Strijd in de hemelse gewesten (studie)
5407 . Openbaring studies diversen
5408 . Roose J. Fundamentsstudies
5410 . Steenis D. onbekend A0234 U bent geliefd door God (Afwijzing en verwerping)
5470 . Hoorn A. 6-10-1993 Belial-Preexitentieleer-bijbels onderzoek - ALS 2178
3511 1 cor Brink J.E. 7-8-1973 Goddelijke genezing
1794 1 cor 1::5 Bulthuis J.G. 8-9-1990 Haamstede week-end: De mens in Christus (2) zaterdag morgen
2994 1 cor 1:10 Blijleven Wieke 11-11-2007 Leven uit genade
3840 1 cor 1:10 Visser (sr.) C. 20-11-1966 Partijschap - één van zin
2031 1 cor 1:1-3 Bulthuis J.G. 31-3-1996 Allen
1870 1 cor 1:18-2:5 Bulthuis J.G. 21-11-1993 Identiteit 5 - Christus in ons -> Dóór Hem leven (1)
3931 1 cor 1:18-25 Buining W. 24-10-1976 God, tegen wereld wijsheid
4147 1 cor 1:18-25 Janssens Jakob 22-10-2017 Wijsheid van de wereld en wijsheid van God.
1141 1 cor 1:1-9 Verdouw Simon 26-2-1989 ----
1589 1 cor 1:1-9 Verdouw Simon 19-3-1989 Geworteld in hem ontbreekt ons geen enkele genadegave
2855 1 cor 1:1-9 Verdouw Simon 8-1-2006 God is getrouw....................
1115 1 cor 1:20 Bulthuis J.G. 4-9-1988 ----
1559 1 cor 1:20-2:5 Bulthuis J.G. 4-9-1988 Christus Jezus onze verlossing
855 1 cor 1:22-31 Graaff R. 20-1-1985 Jezus paste niet in het leven van Joden, heidenen en Grieken
4046 1 cor 1:4-10 Koster Roel 27-12-2015 Trouw en trouwen: Gods plan met Zijn volk
1464 1 cor 1:4-8 Bulthuis J.G. 23-11-1986 Wandel en groei in de hemelse gewesten
3022 1 cor 1:4-8 Janssens Jakob 13-4-2008 Inhoud en toetsing van profetie
57 1 cor 1:4-9 Visser (sr.) C. 12-6-1977 God is getrouw
403 1 cor 1:4-9 Bulthuis J.G. 14-9-1980 Geroepen tot gemeenschap met JC
2239 1 cor 1:4-9 Bulthuis J.G. Geroepen tot gemeenschap met Jezus Christus
1522 1 cor 1:8a Bulthuis J.G. 10-1-1988 God bevestigt u
2684 1 cor 1:9 Verdouw Simon 29-3-2003 God is getrouw
2724 1 cor 1:9 Bulthuis J.G. 30-11-2003 Gevolg van "de Here is de Geest" 4:In zijn tegenwoordigheid
495 1 cor 10:11-13 Visser (sr.) C. 9-8-1981 Vernieuwing van denken
66 1 cor 10:1-13 Visser (sr.) C. 24-7-1977 Het volk Israel als voorbeeld
1289 1 cor 10:1-13 Bulthuis J.G. 13-10-1991 Toebereiding: keerzijde verzoeking en beproeving
298 1 cor 10:12-13 Bulthuis J.G. 9-9-1979 beproeving van God? nee
2230 1 cor 10:12-13 Bulthuis J.G. 9-9-1979 Verzoekingen en beproevingen
171 1 cor 10:14-22 Brink J.E. 25-6-1978 Afgoderij en betekenis van het Heilig Avondmaal
2495 1 cor 10:17 Sikkens D. onbekend Dansen om het gouden kalf
1802 1 cor 10:23 Bulthuis J.G. 5-10-1986 Jeugd en sexualiteit
1038 1 cor 11:17-19 Bulthuis J.G. 21-6-1987 Toetsing
5002 1 cor 11:17-34 Brink J.E. onbekend Betekenis vh avondmaal
3055 1 cor 11:23-25 Visser Jaap 5-10-2008 Living Words - Avondmaal
3106 1 cor 11:23-25 Visser Jaap 2-8-2009 Blijf niet staan maar kom hoger op; avondmaal; het is volbracht
2957 1 cor 11:23-26 Visser Jaap 5-8-2007 Viering van het Avondmaal
832 1 cor 11:26 Verdouw Simon 4-11-1984 Heilig avondmaal
5175 1 cor 11:30 Brink J.E. 9-10-1973 Oudsten roepen-Genezing
4138 1 cor 11:31-32 Boer Jildert 20-8-2017 oordelen - beoordelen - veroordelen
3461 1 cor 11-30 Brink J.E. 2-1-1900 Strijd tegen ziektemachten
195 1 cor 12:10 Brink J.E. 10-9-1978 Profetie
215 1 cor 12:10c Brink J.E. 19-11-1978 Onderscheiding van geesten
5103 1 cor 12:1-11 Roose J. 1-8-1967 Genadegaven, bedieningen en werkingen-Opbouwweek-di
5572 1 cor 12:1-11 Bronsveld Peter 20-11-1982 VE-Bijbelschool-dag6-002A-Gaven van de Geest
1441 1 cor 12:11-18 Steenis D. 15-6-1986 De gemeente, het lichaam van Christus
903 1 cor 12:12-27 Bulthuis J.G. 7-7-1985 De leden van het lichaam moeten gelijk voor elkaar zorgen
3843 1 cor 12:12-27 Visser (sr.) C. 4-12-1966 Allen leden van één lichaam
1778 1 cor 12:12-31 Bulthuis J.G. 14-6-1986 Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (2) za mo
2116 1 cor 12:18 Mosterd Piet 22-6-1997 Ontdek en ontwikkel uw charisma - ontdek je plek in de gemeente
5530 1 cor 12:1-8 Verdouw Simon 23-5-1990 BBC - begaafdheid om met kennis te spreken
3009 1 cor 12:1-9 Janssens Jakob 3-2-2008 Ga, ontdek je plek
2926 1 cor 12:25-27 Janssens Jakob 14-1-2007 Herstel door Liefde en Aanvaarding
1777 1 cor 12:27 Bulthuis J.G. 13-6-1986 Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (1) vr av
327 1 cor 12:31 Bronsveld Peter 23-12-1979 Streven naar de gaven
2311 1 cor 12:31 Brink J.E. 1-1-1987 streef naar dehoogste gave?/gemeenten verenigd door't fundament
4111 1 cor 12:31b Koster Roel 26-3-2017 Levenslessen: van uitzicht naar inzicht
4230 1 cor 12:4 Brenner Paul 14-4-2019 Verscheidenheid en eenheid
179 1 Cor 12:4-8 Brink J.E. 23-7-1978 Kamp II ma-mo (vervolg), di-mo, di-avd
1773 1 cor 12:8 Verdouw Simon 3-1-1990 BBC: Ontwikkeling enkele geestelijke gaven: kennis en wijsheid
5003 1 cor 12:8 Brink J.E. 29-8-1982 Geloof door de Geest Gods
1177 1 cor 12:9 Visser (jr.) C. 29-10-1989 Genezing
987 1 cor 13 Graaff R. 3-8-1986 Omgang met elkaar
2859 1 cor 13 Brink J.E. 30-7-1979 Kamp Driebergen - 1 Cor 13 - 1e studie
2860 1 cor 13 Brink J.E. 1-8-1979 Kamp Driebergen - 1 Cor 13 - studie van 1/8 en 1e deel van 2/8
2861 1 cor 13 Brink J.E. 3-8-1979 Kamp Driebergen - 1 cor 13 - 5e studie
2862 1 cor 13 Brink J.E. 4-8-1979 Kamp Driebergen - 1 cor 13 - Vragenuurtje
2325 1 cor 13:1 Brink J.E. 9-4-1983 Engelen en talen - spreken in tongen - deel 1
5150 1 cor 13:1 Brink J.E. 1-1-1972 Het spreken in tongen
3173 1 cor 13:11-13 Janssens Jakob 12-9-2010 Welke taal spreek jij?
4122 1 cor 13:12 Janssens Jakob 7-5-2017 Dan zal ik ten volle kennen
4242 1 cor 13:12-13 Koster Roel 7-7-2019 God (leren) kennen
3571 1 cor 13:13 Brink J.E. 5-8-1979 Geloof, hoop en liefde
2865 1 cor 13:4-8 Koster Roel 29-1-2006 God is liefde
3322 1 cor 13:5 Janssens Jakob 2-6-2013 De liefde rekent het kwade niet toe" (vergeving 3)
2299 1 cor 14 Brink J.E. 17-3-1979 De positie van de vrouw Ontmoetingsdag Ede
767 1 cor 14:1 Waljaard P. 11-3-1984 Jaagt naar de liefde, streeft naar de geestelijke gaven
3006 1 cor 14:1 Janssens Jakob 13-1-2008 Innerlijke mens
5394 1 cor 14:1 Brink J.E. 1-4-1987 Tongen en profetieen
2402 1 cor 14:1-3 Bulthuis J.G. 19-3-2000 Profetisch spreken
3407 1 cor 14:1-3 Janssens Jakob 19-10-2014 Doe goed aan allen." Deel 2 (Gaven van de Geest)
5113 1 cor 14:18 Brink J.E. 10-8-1967 Spreken in tongen-Beukenstein-do av
1203 1 cor 14:2-3 Visser (sr.) C. 22-4-1990 Blazen van de bazuin
2068 1 cor 14:31-40 Brink J.E. 22-4-1979 De vrouw in de gemeente - evangelie Paulus/gebruik geestl gave
3798 1 cor 14:8 Visser (sr.) C. 22-4-1990 Bazuin-Tongen en profetieen
3800 1 cor 14:8 Visser (sr.) C. 27-5-1990 Bazuin-Tongen en profetieen
4119 1 cor 15 Visser Jaap 16-4-2017 Vestig je hoop op Christus - Pasen 2017
811 1 cor 15:1-11 Bulthuis J.G. 26-8-1984 Door de genade van God ben ik wie ik ben
39 1 cor 15:12-23 Brink J.E. 17-4-1977 Opstanding der doden
2506 1 cor 15:12-28 Brink J.E. 18-5-1978 Betekenis opstanding der doden van JC: verenigt hemel en aarde
3657 1 cor 15:12-28 Brink J.E. 10-4-1977 Pasen-Opstanding der doden
779 1 cor 15:20-22 Bulthuis J.G. 22-4-1984 Pasen
5004 1 cor 15:20-22 Brink J.E. onbekend Pasen-opstanding
266 1 cor 15:29-34 Brink J.E. 13-5-1979 laten dopen voor de doden
1917 1 cor 15:34 Visser (sr.) C. 14-8-1994 Besef, kennis van en goed zicht op God hebben - nuchterheid
3909 1 cor 15:34 Visser (sr.) C. 11-7-1976 Ons besef tav het koninkrijk - Geweten
5423 1 cor 15:44 Brink J.E. 28-4-1980 Natuurlijk vs geestelijk lichaam
237 1 cor 15:44-49 Brink J.E. 11-2-1979 Ontwikkeling natuurlijk mens tot geestelijk mens; Adam-JC
3576 1 cor 15:44-49 Brink J.E. 16-11-1980 Is er een natuurlijk lichaam dan ook een geestelijk lichaam
5457 1 cor 15:44-49 Brink J.E. 28-9-1980 Een natuurlijk en ook een geestelijk lichaam
4038 1 cor 15:44-50 Blaak Hans 8-11-2015 Van aards naar geestelijk leven
415 1 cor 15:44b Brink J.E. 26-10-1980 Natuurlijk lichaam en geestelijk lichaam
5289 1 cor 15:45-49 Brink J.E. 4-2-1979 Ontwikkelen in het geestelijke
299 1 cor 15:50-54 Brink J.E. 16-9-1979 als de Heer komt .....
2360 1 cor 15:50-55 Brink J.E. 1-1-1986 De mens heeft natuurlijk- en een geestelijk lichamen - Opstandingslichaam
835 1 cor 15:50-58 Visser (sr.) C. 18-11-1984 De prikkel van de dood is de zonde
1324 1 cor 15:53-58 Bulthuis J.G. 19-4-1992 Overwinnen over de dood is voor het zoonschap normaal - pasen
1063 1 cor 15:58 Verdouw Simon 22-11-1987 Standvastig, onwankelbaar en overvloedig in het werk des Heren
4153 1 cor 15:58 Janssens Jakob 3-12-2017 Zet door!
1851 1 cor 16:13 Bulthuis J.G. 29-8-1993 Blijft waakzaam/staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk
1874 1 cor 16:13 Lijzenga H. 12-12-1993 Weest manlijk
2171 1 cor 16:13-14 Verdouw Simon 8-3-1998 Laat alles bij u in liefde toegaan/waken/geloof!/manlijk/sterk
3284 1 cor 16:13-14 Schoenaers Jack 23-9-2012 Blijf waakzaam
2983 1 cor 2:1-10 Brink J.E. onbekend Breng het evangelie met wijsheid in Gods kracht
3532 1 cor 2:1-10 Brink J.E. 7-3-1976 Paulus' manier van spreken: met betoon van Geest en kracht(1)
3606 1 cor 2:1-10 Brink J.E. 4-4-1976 Het evangelie VAN Jezus Christus
3867 1 cor 2:1-10a Brink J.E. 14-3-1976 Niet met schriflezing van wonderen
3050 1 cor 2:1-12 Dienst Willem 7-9-2008 Wat geen oog/oor ooit zag/hoorde bereidde God ons - bemoediging
497 1 cor 2:1-5 Heegde Joh. 16-8-1981 Volle inzet en levend uit genade
4200 1 cor 2:1-9 Dienst Willem 7-10-2018 Je geloof bouwen op de kracht van God, niet op menselijke wijsheid, logica
2453 1 cor 2:2-10 Brink J.E. 7-3-1976 God openbaart het door de Geest b) getuigenis
42 1 cor 2:6-16 Brink J.E. 24-4-1977 Geestelijk inzicht/Geestelijke/ongeestelijke mens/Ware wijsheid/ware wijnstok
837 1 cor 2:6-16 Bulthuis J.G. 25-11-1984 Geestelijke mens beoordeelt alle dingen Verborgen Wijsheid Gods
2711 1 cor 2:9 Bulthuis J.G. 7-9-2003 De Here is nu de Geest - 7
3426 1 cor 2:9-10 Brink J.E. 11-9-1988 Hemel, dodenrijk en hel; diepten Gods, diepten satans'
3701 1 cor 2:9-10 Brink J.E. 18-9-1988 De diepten Gods
3157 1 cor 2:9-15 Koster Roel 23-5-2010 Leven door de Geest
5114 1 cor 3:10-14 Brink J.E. 10-8-1967 Herstel van fundament en tempel-Beukenstein-do mi
1112 1 cor 3:10-17 Bulthuis J.G. 14-8-1988 Bouwen op het fundament
5524 1 cor 3:10-17 Bulthuis J.G. 14-8-1988 Bouwen op het fundament-ALS 1112
2125 1 cor 3:10-23 Bulthuis J.G. 24-8-1997 Bouwen
5126 1 cor 3:10-23 Visser (sr.) C. 21-7-1968 De gemeente-Kampweek-2
2901 1 cor 3:1-15 Ek Gerrit 6-8-2006 Bouwen - u bent een bouwwerk van God
1152 1 cor 3:16 Bulthuis J.G. 14-5-1989 Je bent Gods tempel
2625 1 cor 3:16 Adelaja Sunday 16-3-2002 Weet je niet dat de heilige Geest in je woont?
4135 1 cor 3:16 Janssens Jakob 30-7-2017 Priesterschap deel 3 "Dragen, neerzetten en opbouwen van de tabernakel/ tempel
3842 1 cor 3:16-17 Visser (sr.) C. 27-11-1966 Je bent Gods tempel
1161 1 cor 3:18-20 Bulthuis J.G. 2-7-1989 Wil je wijs worden als J.C., word dan dwaas in deze wereld
1603 1 cor 3:18-20 Bulthuis J.G. 18-6-1989 Wijs worden als Christus, dwaas worden voor de wereld
60 1 cor 3:1-9 Visser (sr.) C. 26-6-1977 Melk en vaste spijs. Zelf veranrtwoordelijk v. verwerking
163 1 cor 3:21-23 Visser (sr.) C. 28-5-1978 Hetzij heden of toekomst het is alles het uwe
5275 1 cor 3:22 Visser (sr.) C. 20-8-1978 Heden en toekomst, het is van U
608 1 cor 3:23 Bulthuis J.G. 5-9-1982 Gij zijt van Christus en Christus is van God
1517 1 cor 3:3-10 Bulthuis J.G. 13-12-1987 Bouwen op het fundament
1597 1 cor 3:8 Bulthuis J.G. 14-5-1989 Gij zijt Gods tempel
1993 1 cor 4:1 Bulthuis J.G. 30-9-1995 Contactdag Amersfoort (middag): Dienaren van Christus
3004 1 cor 4:1-5 Koster Roel 30-12-2007 Oordelen
650 1 cor 4:20 Bulthuis J.G. 30-1-1983 Het koninkrijk Gods bestaat in kracht
1381 1 cor 4:20 Bulthuis J.G. 16-1-1985 Kracht - thema Koninkrijk der Hemelen no. 12
5089 1 cor 5:1-13 Brink J.E. 30-4-1967 Tolereer de zonde niet-nm
3844 1 cor 5:22-3 Visser (sr.) C. 11-12-1966 Het functioneren van de gemeente
618 1 cor 5:4-5 Brink J.E. 10-10-1982 Een man overleveren aan de satan
5515 1 cor 5:4-5 Brink J.E. 27-5-1984 Een man overleveren aan de satan
892 1 cor 5:7-8 Bulthuis J.G. 2-6-1985 Wij zijn een ongezuurd brood - lofprijs - feestvieren
2516 1 cor 5:8 Bulthuis J.G. 4-2-2001 Gemeenteweekend: zondag - zegeningsdienst
2407 1 cor 6:13b Bulthuis J.G. 9-4-2000 Het lichaam van Christus (2)
2832 1 cor 6:13b Bulthuis J.G. 4-9-2005 Heerlijkheid en lichaam - Ontvangen en beleven
2252 1 cor 6:17 Bulthuis J.G. 3-1-1999 Aan Christus hechten - één geest worden met Jezus Christus
2254 1 cor 6:17b Bulthuis J.G. 17-1-1999 Eén geest
2615 1 cor 6:19 Verdouw Simon 7-4-2002 Je bent niet van jezelf
728 1 cor 6:19-20 Steenis D. 23-10-1983 Relaties: ik-Gij, ik-mij, ik-wij, ik-het
2464 1 cor 6:20 Bulthuis J.G. 12-11-2000 Verheerlijk God met je lichaam
3355 1 cor 7:31b Schoenaers Jack 8-12-2013 Het uitelijk - de gestalte
1423 1 cor 9:22-27 Verdouw Simon 9-2-1986 Laten ook wij de wedloop lopen die voor ons ligt
1849 1 cor 9:23-27 Bulthuis J.G. 15-8-1993 Voldoet niet aan de mogelijkheden van het vlees
301 1 cor 9:24-27 Graaff R. 23-9-1979 Wedstrijd strijden, de wedloop lopen
3314 1 joh Boer Jildert 7-4-2013 Overwinning over de zonde in je leven
5198 1 joh 1:1-10 Brink-voor den Dag A. 15-7-1974 Kampweek Driebergen-1-(dag gegokt)
1563 1 joh 1:1-3 Hoorn A. 18-9-1988 Terug naar den beginne
3566 1 joh 1:1-3 Lijzenga H. 31-10-1999 Verbondenheid
1007 1 joh 1:1-4 Bulthuis J.G. 30-11-1986 Gemeenschap met Jezus hebben
1554 1 joh 1:1-4 Visser (sr.) C. 31-7-1988 Johannes getuigenis - blijdschap
2674 1 joh 1:1-4 Verdouw Simon 2-2-2003 De Vader (3) - onze gemeenschap met de Vader - Mozes <-> Kanaan
485 1 joh 1:1-5 Verdouw Simon 28-6-1981 Wie zoekt naar geluk komt terecht bij Jezus
507 1 joh 1:5 Visser (jr.) C. 20-9-1981 God is goed - jeugddienst
4275 1 joh 1:5 Visser Jaap 23-2-2020 God is enkel goed…!
1439 1 joh 1:5-2:2 Bulthuis J.G. 1-6-1986 Vergeving van zonde en nalaten van de zonde
5152 1 joh 1:7 Visser (sr.) C. 8-7-1972 Kampweek-opening-za av
652 1 joh 1:7b Bulthuis J.G. 6-2-1983 Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden
4249 1 joh 2:12-14 Boer Jildert 25-8-2019 Op weg naar het Vaderschap
5179 1 joh 2:12-17 Brink J.E. 1-1-1974 De apostel Johannes
5199 1 joh 2:1-6 Brink-voor den Dag A. 16-7-1974 Kampweek Driebergen-2-(dag gegokt)
3424 1 joh 2:18-23 Brink J.E. onbekend De anti-christen
1852 1 joh 2:24 Bulthuis J.G. 5-9-1993 Staanblijven als je in de beproeving verzocht/verleid wordt
1411 1 joh 2:24-25 Bulthuis J.G. 23-10-1985 Blijven in Hem - thema IN Hem 04 - Rdam 42
2197 1 joh 2:24-27 Bulthuis J.G. 19-7-1998 Eeuwig leven - te ervaren door te praktiseren ipv'prakkeseren'
5201 1 joh 2:26 Brink-voor den Dag A. 18-7-1974 Kampweek Driebergen-4-(dag gegokt)
1210 1 joh 2:27 Bulthuis J.G. 3-6-1990 De Geest bleef op Jezus - Pinksteren 1990
2518 1 joh 2:27 Bulthuis J.G. 18-2-2001 Soorten zalvingen - deel 2
2387 1 joh 2:28-3:3 Bulthuis J.G. 2-1-2000 De verschijning van Christus (2)
788 1 joh 2:3-6 Bulthuis J.G. 27-5-1984 Het kennen van Jezus
1612 1 joh 2:3-6 Bulthuis J.G. 20-8-1989 Wandelen in Hem
1956 1 joh 2:3-6 Visser Theo 12-3-1995 Hoe weet/toets je dat je Hem kent? Als je zijn geboden bewaart!
5200 1 joh 2:7-25 Brink-voor den Dag A. 17-7-1974 Kampweek Driebergen-3-(dag gegokt)
3117 1 joh 3 Brink J.E. 9-5-1976 Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet meer
2667 1 joh 3:1 Verdouw Simon 15-12-2002 Liefde van de Vader - liefde (1 Cor 13)
519 1 joh 3:11-17 Waljaard P. 1-11-1981 Liefde tot elkaar - de band der liefde
1833 1 joh 3:11-17 Bulthuis J.G. 2-5-1993 Dienen - je leven voor elkaar inzetten
5202 1 joh 3:11-24 Brink-voor den Dag A. 19-7-1974 Kampweek Driebergen-5-(dag gegokt)
1907 1 joh 3:1-2 Brunt H. 12-6-1994 Het belang van het weten - Onze toekomst
959 1 joh 3:1-3 Visser (jr.) C. 23-2-1986 Wij zijn in staat geheel anders te worden
1364 1 joh 3:1-3 Visser (sr.) C. 13-12-1992 Kiezen voor zoonschap: reinigen en aandacht vestigen op JC
2961 1 joh 3:14-18 Janssens Jakob 2-9-2007 Kies de weg van de Goddelijke liefde
2532 1 joh 3:16 Verdouw Simon 6-5-2001 Je leven inzetten voor anderen Geef wat je hebt uit liefde
1616 1 joh 3:1-7a Bulthuis J.G. 9-9-1989 Haamstede 89 (2) za mo - de hoop op JC
1433 1 joh 3:18 Visser (jr.) C. 20-4-1986 Liefhebben zoals God jou lief heeft
3876 1 joh 3:18 Visser (jr.) C. 4-9-1986 Gevolgen van de val van lucifer
5378 1 joh 3:18 Visser (jr.) C. 13-4-1986 Studie 13 -Liefhebben met de daad en in waarheid
1800 1 joh 3:2 Bulthuis J.G. 6-2-1986 Bidstond: Wat is het V.E. Verschil met bijv. pinksterbeweging
123 1 joh 3:8 Groot C. 22-1-1978 Geest en ziel
5105 1 joh 3:8 Brink J.E. 5-8-1967 Bevrijding van gebondenheden-Beukenstein-za mo
3536 1 joh 3:9-11 Brink J.E. 2-5-1976 Wie uit God geboren
is zondigt niet(5)
4237 1 joh 4: 18-19 Koster Roel 2-6-2019 Volmaakte liefde drijft de angst uit
5300 1 joh 4:1 Brink J.E. 1-7-1979 Beproef de geest
2770 1 joh 4:13-17 Bulthuis J.G. 5-9-2004 God is enkel goed
2637 1 joh 4:16 Bulthuis J.G. 21-7-2002 God is liefde/enkel goed - 1: God zelf
739 1 joh 4:1-6 Bulthuis J.G. 4-12-1983 Hij die in u is, is meerder .......
1322 1 joh 4:1-6 Bulthuis J.G. 5-4-1992 Jezus Christus "komende" in ons vlees
3901 1 joh 4:1-6 Brink-voor den Dag A. 14-7-1975 Kampweek Driebergen - ma mo - Johannes brieven
5115 1 joh 4:1-6 Brink J.E. 11-8-1967 De geest van de antichrist-Beukenstein-vr av
1124 1 joh 4:17 Bulthuis J.G. 6-11-1988 Liefde is een daad
1355 1 joh 4:17 Bulthuis J.G. 18-10-1992 Het zoonschap is de "liefdemens" openbaren. Liefde 4
1570 1 joh 4:17 Bulthuis J.G. 6-11-1988 De liefde van Christus. Liefde is een daad
3805 1 joh 4:17 Goverts Klaas onbekend Vrijmoedigheid - Kiezen
2037 1 joh 4:18 Bulthuis J.G. 5-5-1996 In liefde is geen vrees. Volmaakte liefde drijft de vrees uit
4093 1 joh 4:18 Koster Roel 20-11-2016 Volmaakte liefde drijft de vrees uit
4274 1 joh 4:18 koster Roel 16-2-2020 Geloven in de praktijk toegepast - getuigenis
5127 1 joh 4:18 Blankenspoor H. 21-7-1968 Vrees-Kampweek-3
2830 1 joh 4:19 Bulthuis J.G. 21-8-2005 Liefde van God
2744 1 joh 4:2 Bulthuis J.G. 28-3-2004 Zalving en anti-christ
197 1 joh 4:7-12 Bulthuis J.G. 17-9-1978 Leven door Hem
2749 1 joh 4:7-21 Dienst Willem 2-5-2004 God is liefde
3335 1 joh 4:7-21 Janssens Jakob 1-9-2013 Vreest niet. (grenzen stellen 2)
3368 1 joh 4:7-21 Dienst Willem 9-2-2014 God is liefde en niets anders!!!
3902 1 joh 4:7-21 Brink-voor den Dag A. 15-7-1975 Kampweek Driebergen - di mo - Johannes brieven
625 1 joh 4:9 Visser Jaap 31-10-1982 God had de wereld zo lief
1417 1 joh 4:9 Bulthuis J.G. 20-12-1985 Leven door Hem - thema De christen 06 - Rdam 48
671 1 joh 5:10-12 Bulthuis J.G. 10-4-1983 Wie de Zoon heeft, heeft het leven
3904 1 joh 5:1-12 Brink-voor den Dag A. 16-7-1975 Kampweek Driebergen - wo mo - Johannes brieven
3905 1 joh 5:1-12 Brink-voor den Dag A. 17-7-1975 vervolg - Kampweek Driebergen - do mo - Johannes brieven
2190 1 joh 5:1-13 Verdouw Simon 3-5-1998 JC is Gods zoon. Houden van God is houden van zijn kinderen.
816 1 joh 5:1-5 Bulthuis J.G. 9-9-1984 Wie God lief heeft, bewaart zijn geboden
3468 1 joh 5:16-17 Brink J.E. 17-10-1976 Zonde tot de dood
5242 1 joh 5:16-17 Brink J.E. 10-10-1976 gehoorzaamheid-zonde-dood
2631 1 joh 5:18 Verdouw Simon 9-6-2002 Dood voor de zonde, levend voor God - jezelf bewaren
2764 1 joh 5:3 Berendrecht Joland 1-8-2004 Het koningschap van Jezus
943 1 joh 5:3-5 Bulthuis J.G. 8-12-1985 Overwinnen alleen door Jezus
968 1 joh 5:4b Bulthuis J.G. 20-4-1986 Overwinnen of verliezen hangt af van ons geloof
923 1 kon 17:7-24 Visser (jr.) C. 29-9-1985 Weduwe van Sarfath
3386 1 kon 17:7-24 Pagee Henk 1-6-2014 De weduwe van Sarfath - God bevestigt je zijn, je bediening/roeping
3918 1 Kon 17:7-24 Jackson Frans 29-8-1976 God wil door jou heen werken
44 1 kon 19:1-18 Bulthuis J.G. 1-5-1977 Doorgaan na falen
3143 1 kon 19:12-14 Pagee Henk 14-2-2010 Elia ontmoet God in een zachte bries
3203 1 kon 19:1-8 Dienst Willem 27-3-2011 Engelen ondersteunen in moeilijke tijden
4212 1 kon 19:1-8 Dienst Willem 23-12-2018 De vlucht van Elia
5005 1 kon 20:14-43 Brink J.E. onbekend In de waarheid
3422 1 kon 20:23-34 Brink J.E. 1-1-1975 De slag bij Afek
3090 1 kon 21:1-16 Janssens Jakob 26-4-2009 Van teleurstelling tot vervulling
2885 1 kon 21:1-7 Hoorn A. 11-6-2006 Van je wijngaard gaan moestuin maken - keuzes maken in je leven
2410 1 kon 3:9-14 Lijzenga H. 30-4-2000 Een opmerkzaam hart
342 1 kron 12:32 Visser (sr.) C. 10-2-1980 Issakar
2754 1 kron 13:14 Bulthuis J.G. 30-5-2004 Zalving 7: De Geest bewaren
2751 1 kron 15:2-16 Bulthuis J.G. 9-5-2004 De zalving dragen (nr. 6)
783 1 kron 17:1-14 Graaff R. 6-5-1984 Tempel Gods
3730 1 kron 28:5-20 Boonstra Henk 9-8-1980 Adonia en Salomon
291 1 kron 4:9-10 Visser (sr.) C. 19-8-1979 Jabez, smartekind vraagt zegen van God
1076 1 petr 1:13 Visser (sr.) C. 10-1-1988 De lendenen omgord
2302 1 petr 1:13 Bulthuis J.G. 24-10-1999 Doopdienst - In Jezus Chr.heeft God alles gelegd tot ons heil
2662 1 petr 1:13 Bulthuis J.G. 2-10-2002 Verkondig het evangelie - 2
731 1 petr 1:13-25 Bulthuis J.G. 6-11-1983 Heiligheid
3347 1 petr 1:13-25 Janssens Jakob 3-11-2013 De openbaring van Jezus Christus
604 1 petr 1:13b Bulthuis J.G. 22-8-1982 Vestigt uw hoop volkomen op de genade
2041 1 petr 1:18-22 Visser Jaap 2-6-1996 Voorbereiding voor avondmaal: hebt ontzag voor God
2067 1 petr 1:2+17-1 Bulthuis J.G. 15-9-1996 Vreemdelingschap - vernieuwing/zoeken naar het geestelijk zijn
483 1 petr 1:22-25 Graaff R. 21-6-1981 Reiniging
2632 1 petr 1:2-4 Schakel Debora 16-6-2002 Lijden
144 1 petr 1:3 Lindhout Fred 26-3-1978 Opstaan - wedergeboren t.e. levend
2100 1 petr 1:3 Visser Jaap 16-3-1997 God dienen
3913 1 petr 1:3-12 Brunt H. 8-8-1976 Onze erfenis
302 1 petr 1:3-13 Visser (sr.) C. 30-9-1979 De zaligheid der zielen
2050 1 petr 1:3-13 Visser (sr.) C. 11-8-1996 Omgordt de lendenen van uw verstand, weest nuchter
3079 1 petr 1:3-13 Visser Jaap 20-2-2009 Gemeente vormen
3502 1 petr 1:3-13 Visser (jr.) C. 18-10-1987 Verheug je nu
48 1 petr 1:3-5 Visser Jaap 15-5-1977 Gods plan met uw leven, kent u dat?
672 1 petr 1:3-5 Visser (sr.) C. 17-4-1983 Barmhartigheid Gods
1382 1 petr 1:3-5 Bulthuis J.G. 23-1-1985 Erfenis - thema Koninkrijk der Hemelen no. 13
3332 1 petr 1:3-8 Visser Jaap 11-8-2013 Geloofsechtheid zij tot lof+heerlijkheid+eer bij openbaring JC
960 1 petr 1:3-9 Bulthuis J.G. 2-3-1986 Verheugt u dat u het einddoel bereikt
1320 1 petr 1:3-9 Visser Jaap 22-3-1992 Hoop, de kracht van het evangelie
2231 1 petr 1:3-9 Bulthuis J.G. 1-11-1998 Bewaard in de kracht Gods tot bereiken openb. JC door je geloof
3810 1 petr 1:4 --- --- onbekend De rijkdommen van het evangelie
1346 1 petr 1:5 Bulthuis J.G. 23-8-1992 Ontwikkeling volle verzekerdheid d. geloofs en hechten aan JC 2
684 1 petr 1:6-9 Visser (sr.) C. 29-5-1983 Verheugen en juichen om de erfenis
1575 1 petr 1:8 Bulthuis J.G. 11-12-1988 Vreugde van je geloof
1365 1 petr 1:8-12 Visser Jaap 20-12-1992 Beloofd is beloofd!
1137 1 petr 1:8-9 Bulthuis J.G. 29-1-1989 Lofprijzing
1483 1 petr 13-25 Bulthuis J.G. 29-3-1987 Voegt u als gehoorzame kinderen / word heilig in je wandel
307 1 petr 2:1-10 Visser (sr.) C. 14-10-1979 Bouw van een geestelijk huis
843 1 petr 2:1-10 Bulthuis J.G. 16-12-1984 Verlost en gemaakt tot koningen en priesters - priesterschap
1095 1 petr 2:1-10 Visser (jr.) C. 24-4-1988 Doel van God is gemeente
1263 1 petr 2:1-10 Visser (sr.) C. 12-5-1991 Verlangen naar onvervalste melk. Afleggen wat niet goed zit.
309 1 petr 2:11-25 Visser (sr.) C. 21-10-1979 Goede wandel
387 1 petr 2:11-25 Brink J.E. 13-7-1980 Jezus, ons voorbeeld!
1287 1 petr 2:11-25 Bulthuis J.G. 29-9-1991 Geest van het priesterschap. 4
64 1 petr 2:18-25 Brink J.E. 10-7-1977 Geroepen te treden in voetstappen JC ook in onrechtv. lijden
3789 1 petr 2:18-25 Groot C. 20-5-1979 In Jezus' voetstappen treden
5248 1 petr 2:18-25 Brink J.E. 3-4-1977 Geroepen en lijden, verdrukkingen en overwinning
3254 1 petr 2:19-24 Dienst Willem 26-2-2012 Geduld
883 1 petr 2:21 Verbeek Wim 28-4-1985 Geroepen om in zijn voetstappen te treden
926 1 petr 2:2-10 Verdouw Simon 6-10-1985 Aanmoediging en bemoediging
1252 1 petr 2:24 Bulthuis J.G. 3-3-1991 JC die onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Leven voor de gerechtigheid
2279 1 petr 2:3-7 Putten Wim 20-6-1999 Gemeente - bouwen huis van God - levende steen - broederschap
1537 1 petr 2:4 Visser (jr.) C. 17-4-1988 Kom tot Hem
2295 1 petr 2:4 Pagee Henk 3-10-1999 En KOMT tot Hem! Zoek de bevrijder!
514 1 petr 2:4-8 Visser (sr.) C. 18-10-1981 Kom tot Hem om een bruikbare steen te worden
4130 1 petr 2:4-9 Janssens Jakob 25-6-2017 Priesterschap (deel 1)
1283 1 petr 2:5 Visser Jaap 7-9-1991 Priesterschap 2 Haamstede 91 (zaterdag)
2484 1 petr 2:6-10 Lijzenga H. 10-12-2000 Het Woord moet in je LEVEN - een werkelijk christenmens worden
5306 1 petr 2:7 Visser (sr.) C. 11-11-1979 Voor u is het kostbare
3163 1 petr 2:9-10 Janssens Jakob 4-7-2010 Wandelen in het Koningsschap
310 1 petr 3:1-12 Visser (sr.) C. 28-10-1979 Opdracht van de gelovige vrouw t.o.v haar man
1846 1 petr 3:12 Graaff R. 25-7-1993 Zaligheid (= volkomenheid) der zielen - groei - strijd
312 1 petr 3:13-18 Visser (sr.) C. 4-11-1979 Heilig de Christus in uw hart
683 1 petr 3:18-22 Bulthuis J.G. 22-5-1983 Zondvloed - doopdienst
1022 1 petr 3:18a Bulthuis J.G. 1-3-1987 Opdat Hij U tot God zou brengen
1479 1 petr 3:18a Bulthuis J.G. 1-3-1987 Opdat Hij u tot God zou brengen
2791 1 petr 3:19-21 Brink J.E. 27-7-1975 De geesten der gevangenis - dodenrijk
5476 1 petr 3:19-21 Brink J.E. onbekend De geesten der gevangenis - dodenrijk
932 1 petr 3:21b-22 Bulthuis J.G. 27-10-1985 ? Doopdienst - 1985
2051 1 petr 3:8 Mosterd Piet 28-7-1996 Weest eensgezind, medelijdend, barmhartig, ootmoedig, hebt lief
2077 1 petr 3:8 Mosterd Piet 27-10-1996 Weest allen eensgezind - lichaam van Christus
590 1 petr 3:8-12 Steenis D. 20-6-1982 Liefde
693 1 petr 3:8-12 Bulthuis J.G. 26-6-1983 Vergeving, aanvaarding, liefde
2556 1 petr 3:8-12 Graaff Karen 12-8-2001 Zegenen uit roeping, opdat je zegen zou beerven
3782 1 petr 3:8-12 Visser (sr.) C. 1-1-1977 Nieuwjaarsdienst-Dat het je uit handen zal komen
4045 1 petr 4:10 Dienst Willem 25-12-2015 Kerstdienst 2015 - je gaven gebruiken om anderen te dienen
3678 1 petr 4:10-11 Visser (sr.) C. 22-7-1978 Kamp 1978 - zaterdag avond opening - Spreken en dienen
4190 1 petr 4:10-11 Visser Jaap 29-7-2018 Geef de rijkdom van Gods goedheid aan elkaar door…
4047 1 petr 4:1-11 Dienst Willem 3-1-2016 Ik heb u macht en kracht gegeven
4101 1 petr 4:1-11 Dienst Willem 15-1-2017 JC wil verbinden/samenwerken. Weten wat je doet/doen wat je weet/bereidheid->communicatie+vertrouwen
909 1 petr 4:1-2 Visser (sr.) C. 4-8-1985 Wapen je met: onttrokken aan de zonde
2793 1 petr 4:1-2 Brink J.E. 1-1-1975 Onttrokken aan de zonde - wapenen met de gedachte
323 1 petr 4:12-13 Visser (sr.) C. 9-12-1979 Vuurgloed der beproeving
2802 1 petr 4:12-13 Brink J.E. onbekend verzoeking en beproeving
5213 1 petr 4:12-13 Brink J.E. 22-6-1975 Vuurgloed der beproeving
316 1 petr 4:1-6 Visser (sr.) C. 18-11-1979 Jezus wapende zich met de gedachten Gods. Zie op Jezus.
2873 1 petr 4:19 Hoorn A. 19-3-2006 Overgeven en overgave
2907 1 petr 4:19 Hoorn A. 17-9-2006 Overgeven en overgave
1839 1 petr 4:7 Bulthuis J.G. 6-6-1993 Komt tot bezinning, wordt nuchter opdat gij kunt bidden
320 1 petr 4:7-11 Visser (sr.) C. 2-12-1979 Gastvrijheid
3183 1 petr 4:7-11 Dienst Willem 21-11-2010 Samenwerken met God door Jezus Christus
4161 1 Petr 4:7-11 Janssens Jakob 28-1-2018 Weest nuchter
2019 1 petr 4:7-14 Brunt H. 28-1-1996 Kom tot bezinning/weest nuchter ivm openbaarkomend zoonschap
3168 1 petr 4:7-19 Koster Roel 8-8-2010 Gods woord is eeuwig en altijd waar
3100 1 petr 4:7-5-12 Janssens Jakob 21-6-2009 God zal je sterk maken. Door lijden heen
318 1 petr 4:7-8 Visser (sr.) C. 25-11-1979 Komt tot bezinning, wordt nuchter opdat gij kunt bidden
549 1 petr 4:7-9 Visser (sr.) C. 31-1-1982 Kom tot bezinning
3027 1 petr 4:8-11 Janssens Jakob 5-11-2008 Houding van spreker en van ontvanger
334 1 petr 5:10-11 Visser (sr.) C. 13-1-1980 De God van alle genade
1219 1 petr 5:10a Visser (sr.) C. 5-8-1990 Maar God, de bron van alle goedheid
610 1 petr 5:1-4 Visser (sr.) C. 12-9-1982 Afscheidsdienst als voorganger C.Visser/inzegening J.G.Bulthuis
329 1 petr 5:1-5 Visser (sr.) C. 30-12-1979 Kudde Gods
3400 1 petr 5:5b-12 Janssens Jakob 31-8-2014 Jezus weet het!
2062 1 petr 5:6 Hoorn A. 25-5-1995 Vernedert u
880 1 petr 5:6-11 Visser (sr.) C. 21-4-1985 Nederigheid leidt tot verhoging
2940 1 petr 5:6-11 Koster Roel 15-4-2007 Vertrouw altijd op de Heer
4182 1 petr 5:6-11 Janssens Jakob 3-6-2018 Vernedert u onder de machtige hand van God.
176 1 petr 5:7-11 Visser (sr.) C. 16-7-1978 Gods genade aan Paulus
187 1 petr 5:8-11 Visser Jaap 13-8-1978 -
848 1 petr 5:8-11 Verdouw Simon 30-12-1984 Wordt nuchter en waakzaam
1151 1 petr 5:8-9 Bulthuis J.G. 7-5-1989 Bied weerstand aan de duivel
1595 1 petr 5:8-9 Bulthuis J.G. 30-4-1989 Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Strijd
803 1 sam 1:1-18 Waljaard P. 15-7-1984 Hanna
3860 1 sam 10:1-6 Groot C. 29-2-1976 Door de Heer geroepen zijn
5223 1 sam 10:17-27 Groot C. 1-1-1976 Het koningschap gaat komen
3294 1 sam 15:10-23 Janssens Jakob 2-12-2012 Staat Jezus Christus buiten spel?
4013 1 sam 17 Dienst Willem 17-5-2015 De Geest van de Heer rust op je en tilt je boven de situatie uit
600 1 sam 17:37-47 Bulthuis J.G. 8-8-1982 David en Goliath - Ned-Duits
429 1 sam 18:5-16 Visser (sr.) C. 14-12-1980 David was voorspoedig, voorzichtig, verstandig
2148 1 sam 2:12-17 Brunt Carola 12-10-1997 Het offer NIET gering achten
2608 1 sam 26:23a Schakel Debora 24-2-2002 Kinderdienst: eerlijk delen - recht - gerechtigheid
1314 1 sam 30 Visser (jr.) C. 23-2-1992 David - Jezelf terugvinden in God
1426 1 sam 30 Bulthuis J.G. 2-3-1986 Houd je roeping vast
817 1 sam 4:1-22 Visser (sr.) C. 16-9-1984 Christus onder u, de hoop der heerlijkheid
3550 1 sam 7:2-14 Brink J.E. 14-1-1973 Richt uw hart op de Here uw God
5172 1 sam 7:2-14 Brink J.E. 30-9-1973 Het dreigen der machten en nu verder
2428 1 sam 8:9-20 Blijleven Frans 13-8-2000 Koningschap
5006 1 thes 1:22-24 Brink J.E. onbekend Onthoud u van alle kwaad en dwalingen
1049 1 thes 1:2-3 Bulthuis J.G. 6-9-1987 Span je in zoals Jezus, van liefde word je niet moe
1505 1 thes 1:2-3 Bulthuis J.G. 6-9-1987 Span je in zoals Jezus. Van liefde word je niet moe
4164 1 thes 2:12 Visser Jaap 18-2-2018 Leef tot eer van God…!
3291 1 thes 4:1-12 Boer Jildert 11-11-2012 7 beelden van heilige Geest:nog meer uitstrekken naar volheid
1114 1 thes 4:13 Brink J.E. 28-8-1988 Goed begrip van leven, sterven/dood
3384 1 thes 4:13-14 Koster Roel 18-5-2014 Het aardse levenseinde en het eeuwig leven
1641 1 thes 4:13-17 Visser (jr.) C. 10-1-1991 Openbaring deel 26 - De opstanding
879 1 thes 4:13-18 Brink J.E. 14-4-1985 Wederkomst
3585 1 thes 4:13-18 Brink J.E. 28-4-1985 Wederkomst des Heren
3658 1 thes 4:13-18 Brink J.E. onbekend Wederkomst des Heren - SLOT MIST
3728 1 thes 4:13-18 Brink J.E. 15-2-1976 De wederkomst des Heren-Leven in het nieuwe Jeruzalem
3966 1 thes 4:13-18 Brink J.E. 9-5-1985 De toekomst des Heren-LOK
5373 1 thes 4:13-18 Brink J.E. 9-5-1985 De toekomst des Heren-LOCATIE@
5442 1 thes 4:13-18 Brink J.E. 19-4-1985 Wederkomst versus Armacheddon
3859 1 thes 4:13-27 Brink J.E. 22-2-1976 De toekomst des Heren
1855 1 thes 4:3a Visser (jr.) C. 26-9-1993 Heilig, heilig, heilig, je hart, je (levens-)huis en je hemel
5570 1 thes 5:11 Lijzenga H. 20-11-1982 VE-Bijbelschool-dag6-303B-Gemeentegroei
614 1 thes 5:1-11 Bulthuis J.G. 26-9-1982 Wij behoren niet toe aan de duisternis
984 1 thes 5:1-11 Brink J.E. 13-7-1986 De toekomst: Jezus tegemoet in de lucht - waakzaamheid
1197 1 thes 5:1-11 Bulthuis J.G. 11-3-1990 Eindtijd - vallen/rusten in de geest
5382 1 thes 5:1-11 Brink J.E. 15-6-1986 De tijden Gods
1356 1 thes 5:12-24 Visser (jr.) C. 25-10-1992 Dooft de Geest niet uit/gaven Gods aanwakkeren
1510 1 thes 5:12-28 Huis D. 25-10-1987 Goede God - vermaningen - jaag te allen tijde het goede na
499 1 thes 5:16-17 Hoorn A. 23-8-1981 Verblijdt u, bidt en dankt
851 1 thes 5:16-18 Brunt H. 6-1-1985 Verblijd u te allen tijde
896 1 thes 5:16-18 Bulthuis J.G. 16-6-1985 Verblijd u te allen tijde - blijdschap
1340 1 thes 5:16-18 Visser (jr.) C. 12-7-1992 Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder a
3484 1 thes 5:16-24 Brink J.E. 19-2-1984 Hij die u roept is getrouw
3788 1 thes 5:16-24 Groot C. 28-1-1979 Hoe God ons heiligt
5274 1 thes 5:21-24 Brink J.E. 6-8-1978 Heilig zijn - geest, ziel en lichaam
3937 1 thes 5:22-24 Brink J.E. 1-11-1978 Onthoud u van al het kwaad - Heilig u - Drie-eenheid
762 1 thes 5:23-24 Groot C. 26-2-1984 Zieleleven
3453 1 tim 1 Brink J.E. 3-8-1982 (Duitse) opbouwweek
347 1 tim 1:12-17 Visser (sr.) C. 2-3-1980 Paulus' boodschap was betrouwbaar, zijn leven een pos.voorbeeld
3220 1 tim 1:14 Visser Jaap 24-7-2011 Het getuigenis van Paulus
5344 1 tim 1:1-4 Brink J.E. 19-7-1982 Kampweek-ma.ochtend
5347 1 tim 1:15-20 Brink J.E. 22-7-1982 Kampweek-do.ochtend
2103 1 tim 1:5 Pagee Henk 22-3-1997 Contactdag Amersfoort Morgen: ervaring en verwachting. Middag: getuigenissen
5345 1 tim 1:5-8 Brink J.E. 20-7-1982 Kampweek-di.ochtend
5346 1 tim 1:9-14 Brink J.E. 21-7-1982 Kampweek-wo.ochtend
853 1 tim 2:11-15 Hoorn A. 13-1-1985 Emancipatie
5504 1 tim 2:1-15 Bulthuis J.G. 25-6-1980 De positie van de vrouw in de gemeente
5348 1 tim 2:1-2 Brink J.E. 23-7-1982 Kampweek-vr.ochtend
3547 1 tim 2:3-5 Lijzenga H. 2-6-1996 Middelaar.
1192 1 tim 3:14-16 Bulthuis J.G. 4-2-1990 De gemeente is fundament en pijler van Gods waarheid
2553 1 tim 3:15 Brink J.E. onbekend Bijbelschool: De gemeente is pijler en fundament der waarheid
5387 1 tim 3:15 Visser (jr.) C. 23-8-1986 De gemeente
5092 1 tim 3:4 Heegde Joh. 26-7-1967 Gezin en gemeente-met vragen-mo-Driebergen (dag gegokt)
2457 1 tim 3:6-7 Brink J.E. 19-10-1976 De strik van de duivel - kernzonde
1061 1 tim 4:16 Visser Jaap 8-11-1987 Zie toe op uzelf
2124 1 tim 4:7b Visser (sr.) C. 17-8-1997 Oefen u in de godsvrucht
3802 1 tim 4:7b Bulthuis J.G. 24-6-1990 Oefen u in de godsvrucht
1211 1 tim 4:7b-11 Bulthuis J.G. 10-6-1990 Godsvrucht
809 1 tim 4:7b-8 Heegde Joh. 12-8-1984 Oefen u in de Godsvrucht
71 1 tim 4:7b-8b Brunt H. 31-7-1977 Godsvrucht
1316 1 tim 4:8 Visser Theo 8-3-1992 Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven
5007 1 tim 5:20-22 Brink J.E. onbekend Leg niet overijld de handen op
2450 1 tim 5:24 Brink J.E. onbekend De zonde - occultisme
3533 1 tim 5:24 Brink J.E. 28-3-1976 Zonden gaan vooruit naar't gericht….. Occulte godsdiensten
3679 1 tim 6:11 Visser (sr.) C. 23-7-1978 kamp 1978 - zondag morgen - Volharden in liefde -
830 1 tim 6:1-11 Bulthuis J.G. 28-10-1984 ???? - doopdienst
183 1 tim 6:12 Visser (sr.) C. 30-7-1978 De strijd des geloofs
1590 1 tim 6:12 Bulthuis J.G. 26-3-1989 Grijp het eeuwige leven
2962 1 tim 6:12 Brink J.E. onbekend Strijd de goede strijd des geloofs
2815 1 tim 6:17 Bulthuis J.G. 8-5-2005 Vrij en blij
4176 1 tim 6:1-7 Luttik Johan 22-4-2018 De ware rijkdom
648 1 tim 6:20 Visser (sr.) C. 23-1-1983 Wezenskenmerken: rust, vrede, blijdschap
184 1 tim 6:20-21 Visser (sr.) C. 6-8-1978 Bewaar het pand u toevertrouwd
1813 2 cor 1:10 Visser (jr.) C. 24-1-1993 Bij de Here is (verdere, totale) verlossing
1185 2 cor 1:14 Bulthuis J.G. 17-12-1989 Door uw geloof staat gij vast - 15 punten
506 2 cor 1:18-20 Visser (sr.) C. 20-9-1981 Het ja van God tegenover het nee en nooit van Satan
2748 2 cor 1:20-22 Bulthuis J.G. 25-4-2004 Bevestigd worden - zalving 5
778 2 cor 1:21 Bulthuis J.G. 15-4-1984 God heeft ons bevestigd in de gezalfde
2342 2 cor 1:21-22 Bulthuis J.G. 14-11-1999 De zalving no. 1
3796 2 cor 1:24b Bulthuis J.G. 3-1-1990 Vast staan door geloof-Bijbelstudie
2900 2 cor 1:3-5 Verwoerd Jan 30-7-2006 Troost
1172 2 cor 10:3-5 Visser (jr.) C. 24-9-1989 Schansen en bolwerken slechten
621 2 cor 10:3-6 Bulthuis J.G. 17-10-1982 Innerlijk gevecht van de mens - slechten van bolwerken
918 2 cor 10:3-6 Hoorn A. 8-9-1985 Het slechten van bolwerken
3083 2 cor 10:3-6 Janssens Jakob 15-3-2009 Egaliseer de weg van de Liefde. Dat is herstel voor je ziel.
620 2 cor 11:1-3 Visser (sr.) C. 17-10-1982 Laat je gedachten niet aftrekken van een toewijding van Christ.
1309 2 cor 11:1-5 Visser (sr.) C. 26-1-1992 Laat je niet afleiden v.d. eenvoudige toewijding, blijf in JC
2034 2 cor 11:2 Verdouw Simon 14-4-1996 Ik waak om u als reine maagd voor Christus te stellen - liefde
3367 2 cor 11:2-4 Boer Jildert 2-2-2014 Een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie - reine maagd
377 2 cor 12:1-10 Brink J.E. 1-6-1980 Paulus verheft zich boven de omstandigheden
3437 2 cor 12:1-10 Brink J.E. 14-6-1980 Ontmoetingsdag
5456 2 cor 12:1-10 Brink J.E. 1-6-1980 laat t oude los, verhef je en kom tot gezichten
2708 2 cor 12:13 Pagee Henk 17-8-2003 Zegenbede: JC's Genade/liefde Gods/gemeenschap met hG ZIJ met u
4121 2 cor 12:1-4 Koster Roel 30-4-2017 Inzicht in hemelse zaken: de eerste, tweede en derde hemel
951 2 cor 12:14-16 Bulthuis J.G. 29-12-1985 Offer
5556 2 cor 12:1-5 Bulthuis J.G. 10-6-1976 Vervolg Les V, Strijd in de hemelse gewesten, 1e, 2e en 3e hemel
656 2 cor 12:19b-21 Visser (sr.) C. 20-2-1983 Zijn navolgers blijven
5537 2 cor 12:7-9 Hoorn A. 1-1-1997 Lijden - 10e onderwerpstudie
539 2 cor 12:9-10 Brink J.E. 10-1-1982 Als ik zwak ben dan ben ik machtig
5008 2 cor 12:9-10 Brink J.E. 27-12-1981 Als ik zwak ben, ben ik machtig
2666 2 cor 13:3b Bulthuis J.G. 8-12-2002 De werkende Heer
3349 2 cor 2:1-17 Bramer Jan 27-10-2013 Meegaan in de triomftocht
685 2 cor 2:14 Visser Jaap 29-5-1983 God zij gedankt, die ons te allen tijd doet zegevieren in C.J.
1350 2 cor 2:14-17 Visser (sr.) C. 20-9-1992 Zegevieren in JC/in Hem zijn is de remedie tegen bezorgdheid
1875 2 cor 2:14-17 Brunt H. 19-12-1993 Veranderen. Veranderen naar het beeld vd heerlijkheid des Heren
2040 2 cor 3 Bulthuis J.G. 26-5-1996 Met onbedekt gelaat weerspiegelen - heerlijkheid - vrijheid
2042 2 cor 3 Bulthuis J.G. 9-6-1996 De bediening des Geestes
2075 2 cor 3 Bulthuis J.G. 28-9-1996 Contactdag Amersfoort (middag): De bediening des Geestes
443 2 cor 3:12 Bulthuis J.G. 1-2-1981 Vrijmoedigheid
1416 2 cor 3:12 Bulthuis J.G. 11-12-1985 Vrijmoedigheid - thema De christen 05 - Rdam 47
1467 2 cor 3:12 Bulthuis J.G. 14-12-1986 Vrijmoedigheid
3943 2 cor 3:12 Brink J.E. 13-3-1980 Het wezen van God kennen door Jezus
3429 2 cor 3:12-14 Brink J.E. 25-5-1975 Het wegnemen van de sluier
5009 2 cor 3:12-14 Brink J.E. onbekend Opdrachtdienst + Bedekking
5067 2 cor 3:12-14 Brink J.E. onbekend Bedekking
279 2 cor 3:12-18 Brink J.E. 24-6-1979 oude en nieuwe testament
2713 2 cor 3:12-18 Bulthuis J.G. 21-9-2003 GEVOLG van "de Here is de Geest" 1:Vrijheid in de Geest
3900 2 cor 3:12-18 Brink J.E. 13-7-1975 Kampweek zo av Wegnemen bedekking
5215 2 cor 3:12-18 Brink J.E. 13-7-1975 Wegnemen bedekking- zo.avond-Kampweek
5299 2 cor 3:12-18 Brink J.E. 24-6-1979 oude en nieuwe verbond-ANDERE LOCATIE
5592 2 cor 3:12-18 Brink J.E. 18-5-1975 De bedekking zal worden weggenomen
4129 2 cor 3:1-6 Dienst Willem 18-6-2017 Hoe wil je herkend worden in de hemel ( deel 2).
2344 2 cor 3:16-18 Brink J.E. 12-4-1982 Regiodag '82 - gedaanteveranderings- proces - metamorfose
3731 2 cor 3:16-18 Brink J.E. 5-2-1987 Onze ontwikkeling, verandering
417 2 cor 3:17-18 Waljaard P. 1-1-1984 Oude en nieuwe verbond - herstel van de innerlijke mwens - KVO conferentie
710 2 cor 3:17-18 Hoorn A. 28-8-1983 Bedekking over wet en evangelie
1097 2 cor 3:17-18 Lijzenga H. 8-5-1988 Het gaat niet om wonderen
2487 2 cor 3:17-18 Bulthuis J.G. 24-12-2000 De Here nu is de Geest/de Here die Geest is: Jezus als Geest
3149 2 cor 3:17-18 Schoenaers Jack 28-3-2010 Herstel gevoelsleven (slot van God spreekt herstellend)
2670 2 cor 3:18 Bulthuis J.G. 5-1-2003 Veranderen - openbaring van Jezus Christus
216 2 cor 3:4-6 Visser (sr.) C. 26-11-1978 Oude en nieuwe verbond
1980 2 cor 3:4-6 Bulthuis J.G. 16-7-1995 Met Hem 2
218 2 cor 3:7-18 Visser (sr.) C. 3-12-1978 Heerlijkheid
861 2 cor 4:1-4 Brink J.E. 10-2-1985 Bedekking of heerlijkheid
5593 2 cor 4:15-18 Brink J.E. 1-1-1966 Beukenstein-Het onsterfelijke aan doen
285 2 cor 4:1-6 Bulthuis J.G. 15-7-1979 heerlijkheid des Heren
937 2 cor 4:16-18 Bulthuis J.G. 17-11-1985 Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare eeuwig
1884 2 cor 4:16-18 Bulthuis J.G. 20-2-1994 Zien op het onzichtbare - geen bedekking meer
1996 2 cor 4:16-18 Visser (sr.) C. 15-10-1995 Moed. Moed moet inhoud hebben, een levende werkelijkheid zijn
2578 2 cor 4:16-18 Bulthuis J.G. 20-10-2001 Herdenkingsdienst Broeder H. Brunt
5111 2 cor 4:16-5:8 Brink J.E. 8-8-1967 Wat is dood en wat is leven-Beukenstein-di av
4002 2 cor 4:18 Boer Jildert 1-3-2015 Balans tussen het hemelse en het aardse
225 2 cor 4:6 Visser (sr.) C. 25-12-1978 Licht en duisternis - gezinsdienst
2168 2 cor 4:6 Bulthuis J.G. 15-2-1998 Verlichten - beschijnen - licht in de Heer worden
541 2 cor 4:7-18 Visser (sr.) C. 17-1-1982 Wij verliezen de moed niet
1807 2 cor 5:11 Bulthuis J.G. 12-3-1987 Geestelijk lichaam (enkele aspecten ervan): Het geweten
2238 2 cor 5:11-14 Bulthuis J.G. 3-6-1979 In geestvervoering
380 2 cor 5:11-15 Bulthuis J.G. 15-6-1980 Geestvervoering
2268 2 cor 5:11-15 Bulthuis J.G. 18-4-1999 Manifestaties
2739 2 cor 5:11-15 Bulthuis J.G. 29-2-2004 Geestvervoering - extase - zinsverrukking - Klim op!/zalving 3
2330 2 cor 5:11-21 --- --- God nodigt uit tot verzoening
3150 2 cor 5:11-21 Dienst Willem 6-4-2010 Door Christus met God verzoend
1056 2 cor 5:14-15 Bulthuis J.G. 4-10-1987 Een is voor allen gestorven
1508 2 cor 5:14-15 Bulthuis J.G. 4-10-1987 Een is voor allen gestorven
2746 2 cor 5:14-15 Verdouw Simon 11-4-2004 Eén is voor allen gestorven/opstanding/Christus liefde dringt
2753 2 cor 5:14-15 verdouw Simon 23-5-2004 De liefde van Christus dringt ons - versterk je broeder/zuster
602 2 cor 5:14-21 Groot C. 15-8-1982 Een nieuwe schepping
1236 2 cor 5:14-21 Bulthuis J.G. 2-12-1990 Verzoening - vrede - genezing van je manier van leven
3327 2 cor 5:14-21 Janssens Jakob 7-7-2013 Van ruilen komt?
2097 2 cor 5:16-18 Hoorn A. 23-2-1997 Verzoening - "verzoning"
2257 2 cor 5:16-21 Sluis Johan 20-1-1999 Homosexualiteit: wat is het - wat zegt de Bijbel - loskomen
4133 2 cor 5:16-21 Janssens Jakob 16-7-2017 Bediening van de verzoening
4225 2 cor 5:16-21 Dienst Willem 24-3-2019 Het Ambt der verzoening
138 2 cor 5:17 Brink J.E. 12-3-1978 Lijden en sterven van JC. Verzoening
513 2 cor 5:17 Visser (sr.) C. 11-10-1981 Het oude en het nieuwe leven - doopdienst
1129 2 cor 5:17 Bulthuis J.G. 4-12-1988 In Christus een nieuwe schepping
1254 2 cor 5:17 Bulthuis J.G. 17-3-1991 Het nieuwe gaan zien met het hart want het is de werkelijkheid
1408 2 cor 5:17 Bulthuis J.G. 2-10-1985 Transaktie - rechtvaardige - genade thema IN Hem 01 - Rdam 39
1558 2 cor 5:17 Bulthuis J.G. 28-8-1988 Nieuwe schepping
1959 2 cor 5:17-21 Visser (jr.) C. 26-3-1995 Verzoening is het gevolg van vergeving (8.1.95). Tot één worden
3938 2 cor 5:18-21 Brink J.E. 5-3-1978 Het lijden van de Heer in de geestelijke wereld-Inzicht in het wezen der dingen
5010 2 cor 5:18-21 Brink J.E. 1-3-1978 Verzoening
1329 2 cor 6:1-18 Visser (sr.) C. 10-5-1992 Niet vermengen
3593 2 cor 6:1-18 Groot C. 29-10-1972 Laat u gebruiken als levende stenen
2357 2 cor 6:1-2 Bulthuis J.G. 5-12-1999 Nú is het de dag des heils
1836 2 cor 6:14-18 Visser (jr.) C. 23-5-1993 Belial
798 2 cor 6:14-7:1 Bulthuis J.G. 1-7-1984 Ga uit van haar, houd niet vast aan het onreine
378 2 cor 6:16 Visser (sr.) C. 8-6-1980 Het heil als feit en als belofte
1946 2 cor 6:16b-7:1 Bulthuis J.G. 15-1-1995 Levensheiliging Trend: dáár zijn/spreken/heiligen door heerlijk
2707 2 cor 8:5 Bulthuis J.G. 10-8-2003 De Here Nu is de Geest 5: Jezus eerst!
845 2 cor 8:9 Visser (sr.) C. 23-12-1984 Jezus armoede en rijkdom
3018 2 cor 9:15 Visser Jaap 23-3-2008 Pasen - de betekenis van de opstanding voor Jezus, God en ons
453 2 cor 9:6-11 Visser (sr.) C. 8-3-1981 Onze geestelijke instelling is bepalend
3962 2 joh Bulthuis J.G. 4-3-1980 Bijbelstudie-Mijd wie niet in de leer is
5238 2 joh :1-13 Brink J.E. 17-8-1976 In Geest en waarheid
2482 2 joh 1:1-13 Brink J.E. 7-2-1976 Waarheid
3906 2 joh 1:1-13 Brink-voor den Dag A. 18-7-1975 Kampweek Driebergen - vr mo - Johannes brieven
2255 2 joh 4 Bulthuis J.G. 24-1-1999 De werkelijkheid is van Christus
2080 2 joh 7-11 Bulthuis J.G. 17-11-1996 Christus als Heer heiligen in je hart
915 2 kon 18:1-7 Waljaard P. 25-8-1985 Hiskia, de Heer maakt sterk
2850 2 kon 2:1-18 Bulthuis J.G. 4-12-2005 Het Koninkrijk van God (3): Binnengaan - Elisa
2810 2 kon 3:15 Bulthuis J.G. 3-4-2005 Soaking
2699 2 kon 4:1-19 Putten Wim 22-5-2003 Naäman/Elisa - hoogmoed/trots getuigen v.d. Heer->genezing
2415 2 kon 4:1-7 Fluit Jan 25-5-2000 De olie van de weduwe
2618 2 kon 4:38-44 Oostenbrugge A. 28-4-2002 Hebben wij brood op de plank (voor ons zelf en om uit te delen)
1999 2 kon 6:8-18 Visser (jr.) C. 29-10-1995 Versta je de roeping voor je eigen leven. De werkelijkheid v.JC
2833 2 kon 6:8-23 Brink J.E. 9-11-1975 ......
5221 2 kon 6:8-23 Brink J.E. 2-11-1975 Strijd tegen de valse geesten
2175 2 kron 1:1 Lijzenga H. 21-3-1998 Contactdag Amersfoort (morgen) - Afdruk van Gods wezen
3565 2 kron 15:10-19 Lijzenga H. 29-8-1999 Een zijn in jezelf-Luisteren
1440 2 kron 16:1-10 Bulthuis J.G. 8-6-1986 Breek de altaartjes af en geloof en geloof op de kracht van God
5517 2 kron 16:9 Verdouw Simon 23-10-1984 BBC1 - God gaat Zich openbaren
2715 2 kron 20 Zwart Frans 5-10-2003 Hoe Josafat overwon - overwinningsleven
4018 2 kron 20:12-17 Dienst Willem 21-6-2015 Niet JOUW kracht en strijd maar GODS kracht en strijd vanuit jouw overgave aan Hem
2593 2 kron 20:1-30 Verdouw Simon 30-12-2001 Niet weten wat te doen maar op U zijn onze ogen gevestigd
4262 2 kron 27:6 Visser (jr.) Cees 24-11-2019 Overwin de "afgoden" in je leven en richt je als Jotan volkomen op de Heer
2001 2 kron 31:4-12 Hoorn A. 12-11-1995 Tienden - praktisch goddelijk leven openbaren
800 2 kron 32:1-23 Bulthuis J.G. 8-7-1984 Geest van hysterie - Sanherib belegert Jeruzalem
3824 2 kron 4:9 Brink J.E. onbekend God, een verterend vuur
2597 2 kron 5:13-13 Graaff Karen 13-1-2002 Lofprijs en aanbidding
1811 2 petr 1 Visser (sr.) C. 10-1-1993 De zekerheid des geloofs - kennis - bekering
901 2 petr 1:10-11 Bulthuis J.G. 30-6-1985 Roeping en verkiezing
1977 2 petr 1:10-11 Visser (jr.) C. 25-6-1995 Voorrecht/taak v.d. gelovigen - roeping/verkiezing bevestigen
491 2 petr 1:1-11 Groot C. 26-7-1981 Overwin het kwade door het goede. Er is goeds in ieder mens
3670 2 petr 1:1-11 Groot C. 19-8-1973 Het leven
422 2 petr 1:12-21 Visser (sr.) C. 23-11-1980 Jezus verzekerd van Zijn opdracht
635 2 petr 1:12-21 Bulthuis J.G. 5-12-1982 De kracht en de komst van Jezus
1566 2 petr 1:1-4 Bulthuis J.G. 9-10-1988 Begeerte
1995 2 petr 1:16b Bulthuis J.G. 8-10-1995 De komst en de kracht van Jezus
317 2 petr 1:3 Visser Jaap 18-11-1979 Geroepen door zijn heerlijkheid en macht - jeugddienst
5304 2 petr 1:3 Visser (sr.) C. 14-10-1979 Kennis van God verkrijgen door kennis van JC
1060 2 petr 1:3-11 Bulthuis J.G. 1-11-1987 Zelfbeheersing
1511 2 petr 1:3-11 Bulthuis J.G. 1-11-1987 Zelfbeheersing
2984 2 petr 1:3-11 Schoenaers Jack 30-9-2007 Hoe je roeping en verkiezing bevestigen - VIP
2995 2 petr 1:3-11 Schoenaers Jack 18-11-2007 Vertegenwoordigers van God (2)
3146 2 petr 1:3-11 Janssens Jakob 7-3-2010 Vastberaden en waardig
1470 2 petr 3 Bulthuis J.G. 28-12-1986 Er komt een geestelijke zondvloed
1331 2 petr 3:1-18 Verdouw Simon 24-5-1992 De dag Gods verwachten
50 2 petr 3:1-7 Brink J.E. 22-5-1977 Gered en behouden
2502 2 petr 3:1-7 Brink J.E. 1-5-1973 Inzicht in het plan God met de mensen
3608 2 petr 3:1-7 Brink J.E. 14-5-1977 De dag des Heren - Spotters
3659 2 petr 3:1-7 Brink J.E. 1-5-1977 Opstanding der doden
5011 2 petr 3:3-4 Brink J.E. onbekend Maak je klaar voor de eindtijd
1580 2 sam 12:1-4 Mosterd Piet 15-1-1989 Gelijkenissen
5154 2 sam 22:21-40 Lindhout Fred 9-7-1972 Jeugddienst-Kampweek-zo av
996 2 sam 23:11-12 Bulthuis J.G. 28-9-1986 Vestigt aandacht op JC, heiligt de Chr als Heer - Glazen koepel
3889 2 sam 23:11-12 Bulthuis J.G. 9-11-1986 Uw eigen hemel - koepel
5389 2 sam 23:11-12 Bulthuis J.G. 9-11-1986 Uw eigen hemel
4012 2 sam 9 Fluit Jan 10-5-2015 Trouw aan het verbond
3309 2 thes 1 Janssens Jakob 3-3-2013 De heerlijkheid zal gezien worden"
1914 2 thes 1:10 Graaff R. 24-7-1994 Waardig geacht worden tot het heil Gods
3517 2 thes 1:10 Visser (sr.) C. onbekend We zullen met verbazing aanschouwd worden
3624 2 thes 1:10 Visser (sr.) C. 19-7-1976 Kampweek 1976 - De probleemloze God
5477 2 thes 1:10 Brink J.E. onbekend Verheerljkt in Zijn heiligen
10 2 thes 1:10-12 Brink J.E. 9-1-1977 Tegenhoudende wereldgeesten
2475 2 thes 1:10-12 Brink J.E. 9-1-1977 Openbaring v.d. zonen Gods en de zonen des verderfs
2149 2 thes 1:10-2:3 Visser (sr.) C. 26-10-1997 Bezinning
4206 2 thes 1:11-12 Visser Jaap 11-11-2018 Opdat je zo zult worden zoals onze God je wil hebben…!
3423 2 thes 1:3-10 Brink J.E. onbekend Geloof en liefde
3159 2 thes 1:3-12 Janssens Jakob 6-6-2010 Werken aan de toekomst
115 2 thes 1:3-8 Brink J.E. 18-12-1977 Verdrukkingen/veelzijdigheid in gemeentes
3539 2 thes 1:3-8 Brink J.E. 4-12-1977 Uw geloof en liefde neemt sterk toe - ALS 0115 (45)
1188 2 thes 2 Bulthuis J.G. 7-1-1990 Vrijheid onder de volken; vrijheid maar ook geweld van satan
615 2 thes 2:1-11 Brink J.E. 26-9-1982 Parousia
418 2 thes 2:1-12 Brink J.E. 9-11-1980 Het geheim der wetteloosheid
2282 2 thes 2:1-12 Brink J.E. 26-10-1980 Laat niemand u misleiden - openbaring geest van de antichrist
3653 2 thes 2:1-12 Brink J.E. 26-9-1982 Parousia, eindtijd-Gorkum-ALS 0615
5529 2 thes 2:1-17 Bulthuis J.G. 14-2-1990 Eindtijdontwikkelingen - ALS 1188
2018 2 thes 2:13-14 Bulthuis J.G. 21-1-1996 Heerlijkheid 2
988 2 thes 2:13-17 Bulthuis J.G. 10-8-1986 Behouden worden tot het verkrijgen v.d. heerlijkheid van Jezus
1449 2 thes 2:13-17 Bulthuis J.G. 10-8-1986 Behouden worden tot het verkrijgen van de heerlijkheid van J.C.
3949 2 thes 2:2-12 Brink J.E. 12-2-1981 De gevaren in de eindtijd
2538 2 thes 2:2-13 Brink J.E. onbekend Opdat u niet spoedig uw bezinning verliest/in onrust verkeert
720 2 thes 3:1 Visser Jaap 2-10-1983 Voorbede
1342 2 thes 3:1-5 Visser (sr.) C. 26-7-1992 Trouw
2275 2 thes 3:1-5 Verdouw Simon 30-5-1999 Jozef 2 - broederschap - vergeving
2277 2 thes 3:1-5 Verdouw Simon 28-3-1999 Jozef 1
2283 2 thes 3:1-5 Verdouw Simon 11-7-1999 Jozef 3 - getrouw is de Heer in het leven van Jacob
4148 2 thes 3:5 Bramer Jan 29-10-2017 Liefde voor God en trouw aan Christus
1047 2 thes 3:6-16 Bulthuis J.G. 23-8-1987 Het dagelijkse leven
3053 2 tim 1 Schoenaers Jack 28-9-2008 Bewaar en bevestig je roeping
765 2 tim 1:12-14 Verdouw Simon 4-3-1984 Bewaar het goede u toevertrouwd
1460 2 tim 1:13-14 Visser (jr.) C. 26-10-1986 Gezond worden door de goede woorden Gods
1247 2 tim 1:14 Verdouw Simon 10-2-1991 Bewaar door H.G. die i.o.woont het goede dat u is toevertrouwd
759 2 tim 1:1-5 Brink J.E. 12-2-1984 Afkomst van Timotheus
714 2 tim 1:1-7 Verdouw Simon 11-9-1983 Ongeveinsd geloof
1975 2 tim 1:3-13 Lijzenga H. 11-6-1995 Opstandingskracht/Geesteskracht - overgave - vertrouwen
2757 2 tim 1:6 Bulthuis J.G. 13-6-2004 Zalving 8
462 2 tim 1:6-7 Bulthuis J.G. 12-4-1981 Wakker de heilige Geest aan
841 2 tim 1:7 Groot C. 9-12-1984 Geest van kracht, liefde en bezonnenheid
359 2 tim 1:7-10 Visser (sr.) C. 6-4-1980 De nood van God met het sterven van Zijn Zoon
1335 2 tim 2:1 Visser Jaap 14-6-1992 Genade
2956 2 tim 2:1 Visser Jaap 29-7-2007 Genade
3694 2 tim 2:1 Bulthuis J.G. 10-5-1987 De genade van God
4023 2 tim 2:1 Visser Jaap 26-7-2015 Wees sterk door de kracht die Jezus Christus je geeft
780 2 tim 2:10-14 Brink J.E. 29-4-1984 De weg naar het koningschap - ons instellen op het koningschap
1480 2 tim 2:11 Bulthuis J.G. 8-3-1987 Wees krachtig in de genade van Jezus Christus
2966 2 tim 2:1-10 20-3-1975 paasdienst 1975
2541 2 tim 2:11-12a Bulthuis J.G. 17-6-2001 Uw koninkrijk kome (6)
1253 2 tim 2:11-13 Visser (sr.) C. 10-3-1991 Volharden: Woord = betrouwbaar. Met Hem gestorven dan ook leven
2069 2 tim 2:1-13 Visser (sr.) C. 22-4-1979 Voorbeeld van soldaat, atleet, landsman
3285 2 tim 2:1-13 Janssens Jakob 30-9-2012 De Here zal u in alles inzicht geven.
3469 2 tim 2:1-13 Visser (jr.) C. 25-4-1993 Hem leren kennen en Zijn opstandingskracht
2234 2 tim 2:13-16 Bulthuis J.G. 4-2-1979 Stel u ten dienste van God (op ach- terkant opname band 2235!)
467 2 tim 2:1-7 Visser (sr.) C. 26-4-1981 Wees een goed soldaat in lijden en strijden
492 2 tim 2:19-21 Visser (sr.) C. 2-8-1981 En toch staat ongeschokt het hechte fundament
907 2 tim 2:19-21 Visser (sr.) C. 21-7-1985 Jezus Christus is het hechte fundament
824 2 tim 2:8 Visser Jaap 7-10-1984 Jezus heeft de weg tot God gebaand
2287 2 tim 2:8 Visser Jaap 8-8-1999 Jezus opgewekt uit de dood voor ons
469 2 tim 2:8-13 Visser (sr.) C. 3-5-1981 Gemeenschap met JC geeft leven en heerschappij
186 2 tim 3:14-17 Visser (sr.) C. 13-8-1978 -
3711 2 tim 3:14-17 Brink J.E. onbekend De gezonde leer
5493 2 tim 3:16-17 Bulthuis J.G. 1-1-1979 Begincursus 6 - Zondeschuld en bekering, verlossing
2517 2 tim 4:1-5 Hoorn A. 11-2-2001 Verkondig't Woord/blijf nuchter/aanvaard't lijden/evangeliseer
1564 2 tim 4:7 Bulthuis J.G. 25-9-1988 Christus verschijning liefhebben
2061 2 tim 4:7 Hoorn A. 8-1-1995 Strijdt de goede strijd
1121 2 tim 4:7-8 Bulthuis J.G. 23-10-1988 Zijn verschijning heb ik lief
1273 2 tim 4:7-8 Bulthuis J.G. 7-7-1991 Je loop voleindigen/behouden aankomen. Aanvuring om te strijden
630 3 joh 1-4 Visser (sr.) C. 21-11-1982 Wandelen in de waarheid
5573 amos 3:6 Brink J.E. 4-12-1982 VE-Bijbelschool-dag7-104A-Ontwikkeling van de mens
2163 amos 5:14-15 Verdouw Simon 12-11-1997 Overwin het kwade door het goede
3707 amos 5:17 Bulthuis J.G. 29-9-1996 Zonen Gods - Niet zo vlug
1979 amos 5:4-6 Brunt Erik 9-7-1995 Zoek de Heer en leef
4083 amos 5:6 Visser Jaap 11-9-2016 Zoek de HEER en leef…!
1840 amos 9:11 Hoorn A. 13-6-1993 Ik zal de vervallen hut van David wederoprichten
3381 baruch 5 Fluit Jan 11-5-2014 Leg af en doe aan
3444 col 1:1-14 Janssens Jakob 25-1-2015 De volheid van Christus (deel 1)
2942 col 1:1-15a Janssens Jakob 29-4-2007 Jezus navolgen
427 col 1:12 Bulthuis J.G. 7-12-1980 Hij heeft ons toebereid het erfdeel te ontvangen
2228 col 1:12 Bulthuis J.G. 2-11-1980 God heeft ons toebereid
5505 col 1:12 Bulthuis J.G. 2-11-1980 God heeft ons toebereid
2227 col 1:13 Bulthuis J.G. 14-9-1980 Leven als een rechtvaardige
5528 col 1:13 Verdouw Simon 13-9-1989 BBC - Vergeving
2991 col 1:13-14 Visser Jaap jeugddienst
4231 col 1:13-14 Visser Jaap 21-4-2019 Pasen
3447 Col 1:13-19 Janssens Jakob 8-2-2015 De volheid van Christus (deel 2)
1391 col 1:15 Bulthuis J.G. 17-4-1985 Slotstudie - thema God is enkel goed no. 06 - Rdam 22
1367 col 1:15-18 Brunt H. 27-12-1992 Jezus is onder alles de eerste en dat dient ook zo te blijven
1059 col 1:15-20 Bulthuis J.G. 25-10-1987 De mens past volledig bij God
913 col 1:15-23 Heegde Joh. 18-8-1985 Voorrang van Christus
1310 col 1:15-23 Bulthuis J.G. 2-2-1992 Verdere uitleg wie JC is mbt aspect 3-eenheid/pre-existentie
2640 col 1:15-23 Schakel Ruud 11-8-2002 Grootste gebeurtenis aller tijden - eerstgeborene uit de doden
4004 col 1:20-23 Janssens Jakob 15-3-2015 De volheid van Christus (deel 3)
999 col 1:21-23 Bulthuis J.G. 19-10-1986 Heiliging is afstand doen van en toewijden aan
1233 col 1:21-23 Verdouw Simon 11-11-1990 Standvastig blijven door slechts geloven
1459 col 1:21-23 Bulthuis J.G. 19-10-1986 Heiliging is afstand doen van, toewijden aan
4009 col 1:24-2:3 Janssens Jakob 19-4-2015 De volheid van Christus. (deel 4)
646 col 1:24-29 Bulthuis J.G. 16-1-1983 Christus in u
2074 col 1:24-29 Lijzenga H. 28-9-1996 Contactdag Amersfoort (morgen): Mijns broeders hoeder zijn
5536 col 1:24-29 Lijzenga H. 28-9-1996 Mijn broeders hoeder zijn
4174 col 1:27 Brenner Paul 8-4-2018 Visie op het geheimenis van God
1409 col 1:27-28 Bulthuis J.G. 9-10-1985 Je positie - groeien - thema In Hem 02 - Rdam 40
1848 col 1:3-14 Visser Theo 8-8-1993 Is zoonschap haalbaar? Inhoud geven aan je geloof
1442 col 1:3-8 Bulthuis J.G. 22-6-1986 Geloof, liefde,en hoop
1001 col 2:11-15 Bulthuis J.G. 26-10-1986 Betekenis van de doop - doopdienst 1986/2
3001 col 2:1-3 Janssens Jakob 16-12-2007 Ga, ontdek en leef!
2735 col 2:13-15 Bulthuis J.G. 1-2-2004 Het lichaam van Christus 4 (slot): satan ontwapend
4123 col 2:14 Fluit Jan 14-5-2017 Uitgewist
4022 col 2:16-19 Janssens Jakob 19-7-2015 De volheid van Christus (Deel 7) - “Schaduw en werkelijkheid.”
654 col 2:16-23 Bulthuis J.G. 13-2-1983 De werkelijkheid is van Christus - Christus die ons leven is
1507 col 2:16-23 Bulthuis J.G. 20-9-1987 De werkelijkheid is van Christus
1611 col 2:17 Bulthuis J.G. 13-8-1989 De werkelijkheid is van Christus
1118 col 2:19 Bulthuis J.G. 2-10-1988 Stel Jezus centraal in je leven
1565 col 2:19 Bulthuis J.G. 2-10-1988 Christus hoofd - stel Jezus centraal in je leven
4025 col 2:20-3:4 Janssens Jakob 9-8-2015 “Als dan!”
4090 col 2:2-3 Bramer Jan 30-10-2016 Bemoedigen, bijeen komen en Christus leren kennen
649 col 2:4-10 Bulthuis J.G. 23-1-1983 Wandelt in Hem
4011 col 2:4-10 Janssens Jakob 3-5-2015 De volheid van Christus (deel 4)
1378 col 2:6 Bulthuis J.G. 21-12-1984 Geestelijk lichaam - thema Koninkrijk der Hemelen no. 09
1232 col 2:6-15 Bulthuis J.G. 4-11-1990 Het kruis van Christus
1795 col 2:6-7 Bulthuis J.G. 9-9-1990 Haamstede weekend: De mens in Christus (3) In Hem blijven, groeien, voleindigen zondagmorgen
1862 col 2:6-7 Verdouw Simon 24-10-1993 Nu gij Christus Jezus, de Heer aanvaard hebt, wandelt in Hem
3276 col 2:6-7 Visser Jaap 28-7-2012 Blijf één met Hem
3494 col 2:6-7 Visser Theo 11-2-1990 BBC: Dankbaarheid en dankzegging-Rdam-IS DIBBC
4215 col 2:6-7 Hoorn A. 13-1-2019 Wat gaan we doen in dit nieuwe jaar?
5165 col 2:6-7 Roose J. 1-1-1973 Een smalle weg tot zonen Gods
4016 col 2:8-15 Janssens Jakob 7-6-2015 De Volheid van Christus Deel 6
1167 col 2:8-3:4 Bulthuis J.G. 13-8-1989 De werkelijkheid is van Christus
2244 col 2:9-10 Bulthuis J.G. 5-10-1980 Gij hebt de volheid verkregen
4186 col 3::5-17 Dienst Willem 1-7-2018 De nieuwe levenswandel - Zoonschap door verbinding
735 col 3:12 Bulthuis J.G. 20-11-1983 Verzekerd bij al wat God wil
1954 col 3:1-2 Hoorn A. 26-2-1995 Wees bedacht op wat van boven is en niet op wat van beneden is
559 col 3:12-14 Visser (sr.) C. 7-3-1982 Vergeeft elkander
3109 col 3:12-16 Blijleven Frans 23-8-2009 Vrede van God - vruchtdragen
2565 col 3:12-17 Bulthuis J.G. 2-7-1983 Kampweek 1983 - openingsdienst en zondagmorgendienst
282 col 3:14 Heegde Joh. 8-7-1979 liefde, de band der volmaaktheid
362 col 3:1-4 Visser (sr.) C. 13-4-1980 Hemelleven
1148 col 3:1-4 Brink J.E. 16-4-1989 Zoekt de dingen die boven zijn
1592 col 3:1-4 Brink J.E. 9-4-1989 Hemelse gewesten
3427 col 3:1-4 Brink J.E. 6-7-1975 Opgewekt met christus - Geestelijk mens-onze positie -avondmaal
5478 col 3:1-4 Brink J.E. onbekend Opgewekt met Christus
5541 col 3:1-4 Brink J.E. 1-5-1998 Groei in de geestelijke wereld
1308 col 3:15 Bulthuis J.G. 19-1-1992 Binnenkamer 2; de vrede van Christus regere in uw harten
4032 col 3:15 Visser Jaap 27-9-2015 Laat de vrede van Christus heersen in je hart
458 col 3:16-17 Visser (sr.) C. 29-3-1981 Het woord van Christus wone rijkelijk in u
4033 col 3:19-4:1 Janssens Jakob 4-10-2015 De volheid van Christus. Macht in relaties.
3126 col 3:23-24 Koster Roel 1-11-2009 Omgaan met teleurstelling
1987 col 3:3 Visser Jaap 3-9-1995 Je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God
2384 col 3:4 Bulthuis J.G. 19-12-1999 De verschijning van Christus
2113 col 3:5-17 Bulthuis J.G. 1-6-1997 Christus alles in allen
4029 col 3:5-17 Janssens Jakob 6-9-2015 De volheid van Christus: “Leg af, doe aan”
4044 Col 4:15-18 Janssens Jakob 20-12-2015 De Volheid van Christus (deel 13) Werken in de bediening.
4041 col 4:2-6 Janssens Jakob 29-11-2015 De volheid van Christus, deel 11 Bidt en spreekt.
4043 col 4:7-14 Janssens Jakob 13-12-2015 De volheid van Christus deel 12 Wie is jouw ingewanden? Of Wie draag jij op het hart?
3235 dan Koster Roel 30-10-2011 De eindtijd - 1
3242 dan Koster Roel 18-12-2011 De eindtijd - 2
219 dan 1:1-8 Waljaard P. 3-12-1978 Functie van een naam
4143 dan 10:1-10 Hoorn A. 24-9-2017 Ontmoeting van Daniël met ……….
2580 dan 10:1-21 Bulthuis J.G. 4-11-2001 Worstelen in de gebeden
647 dan 10:2-8 Verbeek Wim 16-1-1983 Gij zeer beminde man
2448 dan 11:29-35 Bulthuis J.G. 15-10-2000 Zoonschap
192 dan 12:1-10 Brink J.E. 10-9-1978 Er komt een eind a/h verbrijzelen v/d macht v/h heilige volk
3609 dan 12:1-10 Brink J.E. 3-9-1978 Er komt een einde aan 't verbrijzelen van het heilige volk. ALS 0192
5276 dan 12:1-10 Brink J.E. 3-9-1978 Man met de onreine geest-Einde verbrijzeling-ANDERE LOCATIE
3042 dan 12:1-4 Brink J.E. onbekend Michael, de vorst
3941 dan 12:1-4 Brink J.E. 13-12-1979 Er komt een eind aan 't verbrijzelen van het heilige volk
3969 dan 12:1-4 Bulthuis J.G. 21-10-1990 De eindtijd
5166 dan 12:1-4 Brink J.E. 1-1-1973 Het einde komt nog niet
5402 dan 12:1-4 Bulthuis J.G. 21-10-1990 De eindtijd
3198 dan 12:4 Santos David 5-3-2011 Kom & Zie dienst
5421 dan 12:7-10 Brink J.E. 14-11-2014 Het volk Gods komt terecht
5195 dan 2:27 Brink J.E. 20-1-1974 Droom Nebukadnezer
3586 dan 2:27-45 Brink J.E. 1-2-1986 Het gouden beeld - EEG
3506 dan 3 Brink J.E. 1-1-1974 De 3 jongelingen in de brandende oven (als 3343)
1227 dan 3:1-4 Bulthuis J.G. 7-10-1990 Rechtvaardigen zullen stralen
3343 dan 3:1-4,12,30 Brink J.E. 24-2-1974 De God des hemels (als 3506) - De jongelingen in de brandende oven
2071 dan 3:14-18 Visser (jr.) C. 29-9-1996 Daniel - de juiste geestelijke opstelling/geestl. werkelijkheid
5451 dan 5:1-7a ---- 10-6-1989 Herdenkingsdienst voor JEvdBrink
3253 Dan 7:13-15 Koster Roel 19-2-2012 Aanbidding en overwinning: het koninkrijk van God
3058 deut 1:6 Bramer Jan 26-10-2008 Verlaat de plaats waar je bent en ga achter de belofte aan
3040 deut 10:12-19 Dienst Willem 6-7-2008 De liefde Gods is je toets - Kijken zoals God kijkt
3165 deut 10:12-22 Janssens Jakob 18-7-2010 Wandelen in het priesterschap
5551 deut 18:9-14 Bulthuis J.G. 19-2-1976 Vervolgcursus XI, Occultisme (1); waarzeggerij, spiritisme, yoga, atrologie, tovenarij
55 deut 2:1-8 Waljaard P. 5-6-1977 Edom, beeld van dwaling
2155 deut 22:8 Hoorn A. 30-11-1997 Borstwering - gezindheid om te verzoenen/bedekken/aanvaarden
1579 deut 28:12 Bulthuis J.G. 8-1-1989 Orienterende studie over toebereiding. Late of spade regen
5479 deut 29:1-4 Brink J.E. onbekend Neem de moraal van de werld niet over
3736 deut 29:18 Boer Jildert 26-7-1998 Bitterheid
5012 deut 29:29 Brink J.E. onbekend De camouflage van de duivel-Bijbelschool Gorkum
3261 deut 30:1-16 Koster Roel 15-4-2012 Leven naar God's aanwijzingen - lessen uit het leven van Mozes
2999 deut 30:15-20 Dienst Willem 2-12-2007 Overgave: Wat het licht in ons kan
884 deut 31:10 Bulthuis J.G. 5-5-1985 Heilig avondmaal in de aanwezigheid van de kinderen
28 deut 31:8 Brink J.E. 13-3-1977 Doortocht door Jordaan - intocht Kanaan - wet - Schelfzee
4210 deut 32 Ek Gerrit 9-12-2018 De trouw van God
2566 deut 32:7-9 Brink J.E. 4-7-1983 Kampweek 1983-2e deel vdBr: Koninkrijk der Hemelen - ma-morgen
5353 deut 32:7-9 Brink J.E. 14-5-1983 De erfenis en Israel
2825 deut 33:27 Blijleven Frans 17-7-2005 De eeuwige, veilige en trouwe armen van de Heer
124 deut 4:30-40 Bulthuis J.G. 22-1-1978 Waarom strijden wij ?
3076 deut 5:17 Koster Roel 8-2-2009 Doden of leven
5207 deut 7:1-7 Roose J. 2-3-1975 OT als beeld van het NT
1816 deut 9:1-6 Bulthuis J.G. 14-2-1993 Weerspannigheid (verdere uitleg) door gebrek aan Godsvertrouwen
3246 ef Visser Jaap 1-1-2012 Nieuwjaarsbijeenkomst met korte woord
2858 ef 1 Visser Jaap 22-1-2006 Wie heeft God verzonnen? - Het plan van god met mensen
2607 ef 1: Visser Jaap 17-2-2002 Herhalingsstudie vanuit Efese: uitverkiezing
1889 ef 1:10 Hoorn A. 19-3-1994 Contactdag Amersfoort 19.3.1994
1905 ef 1:10 Hoorn A. 29-5-1994 Het plan van God en het werk van Jezus Christus nú
2921 ef 1:10 Dienst Willem 17-12-2006 Leven toevoegen aan de dagen
3921 ef 1:11-14 Visser (sr.) C. 5-9-1976 Ons erfdeel IN Hem - Efezen studie (4)
2903 ef 1:1-14 Dienst Willem 20-8-2006 Ga op zoek naar het geestelijk perspectief
3133 ef 1:1-14 Dienst Willem 20-12-2009 In Hem zijn - Vrede Gods vervult ons
1890 ef 1:12 Lijzenga H. 19-3-1994 Contactdag Amersfoort 19.3.1994
3777 ef 1:1-2 Visser (sr.) C. 1-1-1976 Een afgezonderd, geheilgd leven (studie 1 Efeze)
3917 ef 1:1-2 Visser (sr.) C. 22-8-1976 Efezen studie (1)
3190 ef 1:1-3 Janssens Jakob 9-1-2011 Ontvang de zegen
624 ef 1:13-14 Bulthuis J.G. 31-10-1982 Verzegeling
5324 ef 1:13-2:3 Brink J.E. 30-7-1980 Kampweek-wo.ochtend
372 ef 1:1-4 Brink J.E. 18-5-1980 God, de Vader van JC. JC is Heer.
3922 ef 1:15-17 Visser (sr.) C. 12-9-1976 Efezen studie (5)
1619 ef 1:15-2:10 Verdouw Simon 24-9-1989 Jezus' plaats in de gemeente
2187 ef 1:15-23 Bulthuis J.G. 12-4-1998 Het koningschap van Jezus
2243 ef 1:15-23 Bulthuis J.G. 27-7-1980 Verlichte ogen des harten
3211 ef 1:15-23 Janssens Jakob 22-5-2011 Waarvan ben jij overtuigd
3924 ef 1:15-23 Visser (sr.) C. 19-9-1976 Efezen studie (6)
3201 ef 1:1-6 Janssens Jakob 20-3-2011 Opgroeien naar volwassenheid"
2914 ef 1:1-7 Dienst Willem 5-11-2006 Avondmaal - verlossing - vergeving - genade
3926 ef 1:18-19 Visser (sr.) C. 26-9-1976 De belangrijke taak van de heilige Geest-Efezen studie (7)
3267 ef 1:19 Visser Jaap 27-5-2012 Ik bid dat je beseft de grootte vd kracht die God geeft
597 ef 1:22-23 Bulthuis J.G. 25-7-1982 Wat is je sterke kant? JC is je sterkte
1780 ef 1:22-23 Bulthuis J.G. 15-6-1986 Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (3) zo mo
805 ef 1:3 Bulthuis J.G. 22-7-1984 Geestelijke zegeningen in Christus
2530 ef 1:3 Hoorn A. 22-4-2001 Van welk geestelijk niveau is je leven? "Hemel of aarde"?
2619 ef 1:3 Bulthuis J.G. 21-4-2002 Herhalingsstudie vanuit Efese (2): In Christus
2908 ef 1:3-13 Dienst Willem 24-9-2006 Het nieuwe ware leven (KK-lied 212 en 227)
3047 ef 1:3-14 Visser Jaap 17-8-2008 Gods plan met mensen 2
3102 ef 1:3-14 Dienst Willem 5-7-2009 Het nieuwe, ware leven - Jezus Christus zal alles nieuw maken
2716 ef 1:3-23 Jonge Wessel 12-10-2003 Efeze-brief in vogelvlucht
3919 ef 1:3-6 Visser (sr.) C. 29-8-1976 Efezen studie (2)
3194 ef 1:4:10 Janssens Jakob 6-2-2011 Gods plan zal uitgevoerd worden
3283 ef 1:4-6 Visser Jaap 16-9-2012 Uitverkiezing
5321 ef 1:4-6 Brink J.E. 28-7-1980 Kampweek-ma.ochtend
1500 ef 1:5-6, 12 Graaff R. 2-8-1987 Lof en heerlijkheid
1466 ef 1:7,13-14 Bulthuis J.G. 7-12-1986 Verlossing
3920 ef 1:7-10 Visser (sr.) C. 29-8-1976 Tegenspraak het hoofd bieden - Efezen studie (3)
5322 ef 1:7-12 Brink J.E. 29-7-1980 Kampweek-di.ochtend
1008 ef 1:7-14 Bulthuis J.G. 7-12-1986 Verlossing
3206 ef 1:7-14 Janssens Jakob 17-4-2011 Bergbeklimmen
1179 ef 1:8-14 Bulthuis J.G. 5-11-1989 Tot lof zijner heerlijkheid
2897 ef 11 Brink J.E. 24-7-1981 Kamp 1981 - 5e efese studie Br. V.d.Brink Evangelisten/herders/leraars (vrijdagochtend)
2544 ef 14:27 Slooten Auke onbekend Pastoraat(bevrijdings-): oorzaak en gevolg -> duurzaam bevrijd
3739 ef 2:1 Lijzenga H. 14-4-1998 Bijbelstudie-Koningin des hemels (2)
212 ef 2:1-10 Brink J.E. 12-11-1978 God is goed - alles is genade
2300 ef 2:1-10 Verdouw Simon 17-10-1999 Ik heb een Heer die leeft.... Fun-dament/wedergeboorte/genade
2635 ef 2:1-10 Dienst Willem 7-7-2002 Zegeningen: Successen of vruchten Genade
3296 ef 2:1-10 Visser Jaap 16-12-2012 Doopdienst
3529 ef 2:1-10 Brink J.E. 5-11-1978 Een enkel goede God - ALS 0212
5280 ef 2:1-10 Brink J.E. 5-11-1978 Een enkel goede God
3215 ef 2:1-10nbg Janssens Jakob 19-6-2011 Wandelen, maar waarin?
2920 ef 2:11-20 Verwoerd Jan 10-12-2006 Eenwording
346 ef 2:11-22 Brink J.E. 24-2-1980 De muur tussen Jood en heiden opgeheven
3217 ef 2:11-22 Janssens Jakob 3-7-2011 De muur is weg. Wat nu?
3757 ef 2:11-22 Visser (sr.) C. 24-10-1976 De weg die de gemeente gaat
1394 ef 2:11-52 Bulthuis J.G. 15-5-1985 Beloften - loslaten - geloof thema verlossing 03 - Rdam 25
5326 ef 2:12 Brink J.E. 1-8-1980 Kampweek-vr.ochtend
2761 ef 2:13-18 Vooijs Cors 11-7-2004 Genade zij met ons
3756 ef 2:1-5 Visser (sr.) C. 10-10-1976 Door gemade zijn wij behouden
2469 ef 2:1-7 Brink J.E. 4-1-1975 Geestelijk opletten - kinderen opdragen
2584 ef 2:1-7 Verdouw Simon 11-11-2001 Doopdienst - genade - dood - leven/opstaan
1938 ef 2:17-22 Bulthuis J.G. 20-11-1994 Doopdienst
397 ef 2:19-22 Brink J.E. 24-8-1980 Jood en heiden zijn een
844 ef 2:21-22 Waljaard P. 16-12-1984 Tempel, beeld van de gemeente
5325 ef 2:4-11 Brink J.E. 31-7-1980 Kampweek-do.ochtend
3238 ef 2:4-6 Boer Jildert 20-11-2011 Thuis in de hemelse gewesten
3446 ef 2:5-6 Visser Jaap 1-2-2015 Houd voor ogen wat boven is…
2478 ef 2:6 Brink J.E. 4-1-1975 Opstanding tot een nieuw leven
3630 ef 2:6-10 Visser (sr.) C. 17-10-1976 Jezus bereidde de weg voor ons
3973 ef 2:6-7 Visser (sr.) C. 30-5-1976 Tussen Hemelvaart en Pinksteren
2899 ef 3:10-11 Visser Jaap 23-7-2006 Plaats van de gemeente in de openbaring van Jezus Christus
3537 ef 3:1-13 Brink J.E. 3-7-1977 Het geheimenis
3219 ef 3:1-14 Janssens Jakob 17-7-2011 Bouwen aan de tempel gods in de Geest
1994 ef 3:12 Verdouw Simon 1-10-1995 Vrijmoedigheid (om tot God te naderen)
2093 ef 3:14 Bulthuis J.G. 2-2-1997 De knieën buigen
2656 ef 3:14 Verdouw Simon 6-10-2002 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader (1)
658 ef 3:14-19 Groot C. 27-2-1983 Twijfel en vergeef de ander
431 ef 3:14-21 Brink J.E. 21-12-1980 Adam verwekt een natuurlijk volk. Jezus een geestelijk volk
734 ef 3:14-21 Waljaard P. 13-11-1983 Geworteld en gegrond in de liefde
1035 ef 3:14-21 Bulthuis J.G. 7-6-1987 De heilige Geest geeft toegang tot Gods wezen. - pinksteren 87
1348 ef 3:14-21 Bulthuis J.G. 6-9-1992 Volle verzekerdheid des geloofs, het fundament: liefde 1
1492 ef 3:14-21 Bulthuis J.G. 7-6-1987 De heilige Geest geeft ons toegang tot Gods wezen
2419 ef 3:14-21 Verdouw Simon 25-6-2000 De grote liefde van Christus
2842 ef 3:14-21 Bulthuis J.G. 9-10-2005 Gesterkt door de Geest
3223 ef 3:14-21 Janssens Jakob 14-8-2011 In God's liefde tot bloei komen
3397 ef 3:14-21 Visser Jaap 10-8-2014 Mag Christus in je hart wonen…
3908 ef 3:14-21 Verdouw Simon 1-1-1976 Gesterkt worden door hG
3932 ef 3:14-29 Visser (sr.) C. 7-11-1976 Gods heilsplan met de mens
407 ef 3:1-7 Brink J.E. 28-9-1980 Israel - leer/geestelijk Israel - vernieuwing van denken
3935 ef 3:17-21 Visser (sr.) C. 21-11-1976 De onmetelijke liefde van God
1527 ef 3:20-21 Bulthuis J.G. 14-2-1988 Besef de grootheid. Volle evangelie Gods
2893 ef 3:20-4:2 Brink J.E. 1-7-1981 Kamp 1981 - 1e Efese studie Br.V.d. Brink (maandag)
1373 ef 3:3 Bulthuis J.G. 24-10-1984 Het geheimenis - : verborgen dingen - thema Kon. der Hem. 04
423 ef 3:8-12 Brink J.E. 23-11-1980 Paulus beheerder van God's gedachten
2776 ef 3:9-12 Bulthuis J.G. 17-10-2004 De mens (2)
802 ef 4:1 Bulthuis J.G. 15-7-1984 Wandel waardig je roeping
3821 ef 4:11 Blankenspoor H. 14-2-1987 Voorgangersdag - Gaven en bedieningen - Zieleleven-VEG Utrecht
1088 ef 4:11-15 Heegde Joh. 13-3-1988 De akker
3613 ef 4:11-15 Pagee Henk 1-1-1982 Voorgangersbijeenkomst-Jeugdleider zijn - band 4b-za-mi
2931 ef 4:11-16 Janssens Jakob 18-2-2007 Christus geeft leiding aan zijn gemeente
5563 ef 4:11-16 Bronsveld Peter 11-9-1982 VE-Bijbelschool-dag1-001A-Kennis, eenheid van geloof (Opening)
3971 ef 4:1-13 Brink J.E. 23-5-1976 Grondbeginselen vh volle ev rond de Hemelvaart
3972 ef 4:1-13 Brink J.E. 27-5-1976 Hemelvaartsdag
5013 ef 4:1-13 Brink J.E. onbekend Krijgsgevangen-Hemelvaart
3899 ef 4:1-16 Brink J.E. 21-5-1972 Pinksteren
1873 ef 4:12 Bulthuis J.G. 21-11-1993 Jeugddienst - Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen
2778 ef 4:1-24 Bulthuis J.G. 31-10-2004 De mens (3)
3094 ef 4:13 Janssens Jakob 17-5-2009 Van teleurstelling naar vervulling - deel 2
1523 ef 4:15 Heegde Joh. 17-1-1988 Groei
5545 ef 4:15 Visser (sr.) C. 18-7-1982 Kampweek 1982 - zondagmorgen
2573 ef 4:15-16 Graaff Karen 23-9-2001 Geestelijke gaven/krachten werken om't lichaam bijeen te houden
3410 ef 4:15-16 Janssens Jakob 9-11-2014 Geestelijke ontwikkeling
4052 ef 4:15-16 Visser Jaap 7-2-2016 De gemeente in perspectief…!
823 ef 4:16 Bulthuis J.G. 7-10-1984 Dienst in de gemeente is je ondersteuning
1189 ef 4:16 Visser Jaap 14-1-1990 Groei en ontwikkeling
1278 ef 4:16 Visser Theo 11-8-1991 Gemeente zijn: naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent
2905 ef 4:16 Visser Jaap 3-9-2006 Bouwen aan Gemeente zijn o.l.v. Jezus Christus
2909 ef 4:16 Visser Jaap 1-10-2006 Presentatie:Bouwen aan de Gemeente - visie ochtendgroep
3218 ef 4:16 Visser Jaap 10-7-2011 De werkplaats van de Timmerman
3271 ef 4:16 Hoorn A. 24-6-2012 Roeping allen 1.Hoe samenwerken 2.opdracht oudsten 3.Gezegend..
908 ef 4:1-6 Graaff R. 28-7-1985 De gemeente als wolk
3227 ef 4:1-6 Janssens Jakob 11-9-2011 Zeven eenheden
2752 ef 4:16-20 Verdouw Frank 16-5-2004 Dienst door jongeren - de gemeente, het lichaam van Christus
1868 ef 4:1-7 Visser (sr.) C. 28-11-1976 Levensheiliging en eenheid des geestes
4 ef 4:17-24 Visser (sr.) C. 12-12-1976 Afleggen en aandoen
2993 ef 4:17-24 Janssens Jakob 4-11-2007 Christus kennen
3855 ef 4:17-24 Verdouw Simon 8-2-1976 Jeugddienst
313 ef 4:17-32 Waljaard P. 4-11-1979 Oude en nieuwe mens
869 ef 4:17-32 Bulthuis J.G. 10-3-1985 Leg af de oude mens, leg af de leugen. Geen verharding v hart
1195 ef 4:17-32 Bulthuis J.G. 25-2-1990 Oefen je te reageren zoals Jezus
1200 ef 4:17-32 Bulthuis J.G. 1-4-1990 Satan komt en heeft niets aan Jezus. Bij ons nog vaak ringetjes
3236 ef 4:17-32 Janssens Jakob 6-11-2011 Berusten, shoppen of aandoen!?
1163 ef 4:20 Visser Jaap 16-7-1989 Gij geheel anders
4024 ef 4:20 Koster Roel 2-8-2015 Christen zijn: hoe anders is dat?
4035 ef 4:20 Koster Roel 18-10-2015 Veranderen
2203 ef 4:25 Verdouw Simon 16-8-1998 Genade->liefde->leven wijden JC - waarheid spreken onder elkaar
5 ef 4:25-27 Visser (sr.) C. 19-12-1976 Liegen, toorn, Nehemia
4105 ef 4:26-27 Boer Jildert 12-2-2017 Heersen over boosheid
11 ef 4:28-29 Visser (sr.) C. 9-1-1977 lasterlijke woorden, woorden tot opbouw - 2e helftmist
12 ef 4:30-32 Visser (sr.) C. 16-1-1977 Bedroef de heilige Geest niet
2501 ef 4:3-13 Brink J.E. 1-1-1977 Geheimenissen
2894 ef 4:3-6 Brink J.E. 1-7-1981 Kamp 1981 - 2e Efese studie Br. V.d. Brink (dinsdagochtend)
5462 ef 4:7-14 Brink J.E. 26-7-1981 Samenvatting apostelen en profeten; gaven gebruiken
1 ef 4:7-16 Visser (sr.) C. 5-12-1976 Vernedering/verhoging/Geestelijke gaven/Gedachten Gods verstaan
2021 ef 4:7-16 Visser (sr.) C. 11-2-1996 Opgaan naar het volle zoonschap in onvoorwaardelijke overgave
3231 ef 4:7-16 Janssens Jakob 9-10-2011 De weg is bepaald
2895 ef 4:7-8 Brink J.E. 1-7-1981 Kamp 1981 - 3e Efese studie Br. V.d. Brink Genadegave (woensdagochtend)
2896 ef 4:9 Brink J.E. 1-7-1981 Kamp 1981 4e Efese studie Br. V.d.Brink Apostelen/profeten (donderdagochtend)
609 ef 5:1 Graaff R. 5-9-1982 God ziet hoe je worden gaat
1327 ef 5:1-10 Visser (jr.) C. 26-4-1992 Doe dan niet met hen mede
3460 ef 5:11-13 Brink J.E. 11-8-1968 Strategie van de boze
21 ef 5:11-16 Visser (sr.) C. 13-2-1977 Ontmaskeren van de werken der duisternis; nauwkeurigheid
3232 ef 5:1-2 Schoenaers Jack 16-10-2011 Navolgers God
3240 ef 5:1-21 Janssens Jakob 4-12-2011 Doe het licht aan en verdrijf de duisternis
14 ef 5:1-3 Visser (sr.) C. 23-1-1977 Heiliging; volmaaktheid; weest God's navolgers
1262 ef 5:14 Bulthuis J.G. 5-5-1991 Bewustwording van de nieuwe situatie, besef je mogelijkheden
1947 ef 5:15 Visser Jaap 22-1-1995 Zie nauwlettend toe hoe je wandelt
3486 ef 5:15-17 Bulthuis J.G. 7-5-1986 Hoe te wandelen-Huwelijk Chris en Ineke Zaal
24 ef 5:15-21 Visser (sr.) C. 27-2-1977 Word vervuld met de Geest
583 ef 5:15-21 Visser (sr.) C. 30-5-1982 Het gaat niet in een plotseling gebeuren - Pinksteren
509 ef 5:18 Brink J.E. 27-9-1981 Word vervuld met de Geest
2333 ef 5:18 Bulthuis J.G. 11-7-1999 De zalving van heilige Geest- wegnemen bedekking
2968 ef 5:18 Bronsveld Peter onbekend Word vervuld met de Geest
3474 ef 5:18 Bulthuis J.G. 7-11-1999 Zalving [aan het slot onderwerp]
3803 ef 5:18 Bulthuis J.G. 28-5-2000 De bovennatuurlijke wereld van God
5256 ef 5:18 Brink J.E. onbekend Word vervuld met de Geest
5335 ef 5:18 Brink J.E. 27-9-1981 Word vervuld met de Geest-ANDERE LOCATIE
5464 ef 5:18 Brink J.E. 20-9-1981 Word vervuld met de Geest
893 ef 5:19 Verdouw Simon 2-6-1985 Lofpsalm
3249 ef 5:21-33 Janssens Jakob 22-1-2012 Vernieuwing in relaties
26 ef 5:22-33 Visser (sr.) C. 6-3-1977 Man, vrouw; in - Christus - onderdaig
5128 ef 5:22-33 Groot C. 22-7-1968 Huwelijk en gezin-Kampweek-5
2857 ef 5:23-32 Dienst Willem 15-1-2006 Hoe ga je om met elkaar in de gemeente/betrokkenheid bij elkaar
2411 ef 5:29 Bulthuis J.G. 7-5-2000 Jezus voedt en koestert zijn gemeente
3693 ef 5:6-13 Bulthuis J.G. 5-5-1987 De plaats van het kind in de geestelijke wereld
1864 ef 5:6-13a Bulthuis J.G. 5-5-1987 De plaats van het kind in de geestelijke wereld
756 ef 5:8-14 Brunt H. 5-2-1984 Eens duisternis, nu licht
3028 ef 5:9 Fluit Jan 18-5-2008 Waar sluit jij je bij aan?
30 ef 6:10 Visser (sr.) C. 20-3-1977 Wees krachtig in de Heer
1524 ef 6:10 Bulthuis J.G. 24-1-1988 Voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
4157 ef 6:10 Visser Jaap 31-12-2017 Zoek je kracht in de Heer
4270 ef 6:10 Dienst Willem 19-1-2020 Zoek je sterkte in de Heer
3255 ef 6:10-12 Janssens Jakob 4-3-2012 Stel je op en overwin
32 ef 6:10-13 Visser (sr.) C. 27-3-1977 Wapenrusting Gods
2057 ef 6:10-17 Visser Jaap 25-8-1996 Strijd in de hemelse gewesten
3411 ef 6:10-18 Koster Roel 16-11-2014 Strijd en Overwinning
5550 ef 6:10-18 Bulthuis J.G. 5-2-1976 Vervolgcursus Strijd in Hemelse gewesten-les1; Lich ziel en geest; Jezus' strijd; Onze strijd
3916 ef 6:10-20 Waljaard P. 22-8-1976 Krachtig zijn in de sterkte Zijner macht
34 ef 6:11 Visser (sr.) C. 3-4-1977 Wapenen van gerechtigheid en waarheid
3251 ef 6:1-13 Janssens Jakob 5-2-2012 De vernieuwing in relatie onder druk
1446 ef 6:12 Brink J.E. 20-7-1986 Geen strijd ->bloed/vlees maar->overheden/machten/boze geesten
3735 ef 6:12 Brink J.E. 1-1-1989 Strijd in de hemelse gewesten ALS 1416
5257 ef 6:12 Brink J.E. onbekend Strijd in de hemelse geweste
5384 ef 6:12 Brink J.E. 22-6-1986 Wereldbeheersers deze duisternis, streekgeesten
5444 ef 6:12 Brink J.E. 22-8-1986 Geestelijke strijd tegen verschillende machten
1602 ef 6:13 Bulthuis J.G. 11-6-1989 Standhouden
989 ef 6:1-4 Hoorn A. 17-8-1986 Omgang tussen ouders en kinderen
1582 ef 6:14-18 Hoorn A. 29-1-1989 Wapenrusting
40 ef 6:15 Visser (sr.) C. 17-4-1977 Bereidvaardigheid van het evangelie des vredes - bereidvaardig in de strijd
41 ef 6:16 Visser (sr.) C. 24-4-1977 Schild des geloofs
43 ef 6:17a Visser (sr.) C. 1-5-1977 Helm des heils
47 ef 6:17b Visser (sr.) C. 15-5-1977 Zwaard des Geestes
3262 ef 6:18-20 Janssens Jakob 22-4-2012 Wat er ook gebeurt...?
54 ef 6:18-24 Visser (sr.) C. 5-6-1977 Paulus heeft voorbede v. d. gemeente nodig i.v.m. volharding
29 ef 6:1-9 Visser (sr.) C. 13-3-1977 Verhouding ouders - kinderen
3265 ef 6:21-24 Janssens Jakob 13-5-2012 In alle omstandigheden
1246 ef 6:24 Bulthuis J.G. 3-2-1991 Ontwikkel de mentaliteit van de Christus
3257 ef 6-10-18a Janssens Jakob 18-3-2012 Ik geef je nieuw gebied"
4061 ex Blaak Hans 10-4-2016 Verwacht het van God
1016 ex 13 Visser (jr.) C. 25-1-1987 Doortocht door de Schelfzee
3510 ex 13:1-16 Visser (sr.) C. 7-8-1973 Uit Egypte trekken - Intrekken in de volle glorie
3509 ex 13:17-22 Visser (jr.) C. 25-1-1987 Doortocht door de Schelfzee-Breda-ALS 1016
858 ex 13:17-4:8 Bulthuis J.G. 3-2-1985 Zet de uittocht voort
5218 ex 14:9 Brink J.E. 7-9-1975 Uittocht-Vrouw die recht zoekt
5219 ex 14:9-31 Brink J.E. 7-9-1975 Doortocht Schelfzee; transformeren naar nwe verbond
2229 ex 15:22-25 Bulthuis J.G. 22-11-1981 Geloven in de woestijn
551 ex 15:22-27 Bulthuis J.G. 7-2-1982 Mara
5109 ex 15:22-27 Roose J. 7-8-1967 avond 1-Genezing-Kampweek-ma av
5590 ex 15:22-27 Roose J. 13-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten - genezing
1406 ex 15:26 Bulthuis J.G. 11-9-1985 Gemeenschap - persoonlijk geloof - inzicht Herstel 09 Rdam 37
1495 ex 15:26 Visser (sr.) C. 28-6-1987 Genezen
3272 ex 17:16 Koster Roel 1-7-2012 De hemel en de troon van God
1037 ex 17:1-7 Visser (jr.) C. 14-6-1987 Wat er na je uittocht kan gebeuren
3726 ex 17:6-18 Brink J.E. 1-1-1977 Strijd tegen Amalek
3885 ex 17:8-13 Mol Jan onbekend Amelek wil alle zegen wegnemen-Wees manlijk, wees sterk (afscheid na 3 maanden)
25 ex 17:8-16 Brink J.E. 27-2-1977 Strijd tegen Amelek
934 ex 17:8-16 Verdouw Simon 3-11-1985 De overwinning op Amelek
5253 ex 17:8-16 Brink J.E. 16-8-1977 Blijf niet hangen aan het natuurlijke leven
3035 ex 19 Janssens Jakob 7-6-2008 Vaders werkelijkheid
2549 ex 19:4-5 Berendrecht Joland 5-8-2001 Priesterschap
2719 ex 2:20 22 Deventer Laura 26-10-2003 Dienst door jongeren: omzien naar "tante Nina"
801 ex 20:1-17 Verbeek Wim 8-7-1984 De wet
5552 ex 20:1-6 Bulthuis J.G. 26-2-1976 Vervolgcursus XII, Occultisme (2) familieband
2574 ex 20:24b Bulthuis J.G. 30-9-2001 God in ons midden - inwoning van God
3072 ex 25:10-22 Janssens Jakob 11-1-2009 Van hart tot hart
3057 ex 25:23-30 Janssens Jakob 19-10-2008 Aan tafel ( Tab 6)
3043 ex 25:8-9 Janssens Jakob 20-7-2008 Vaders werkelijkheid onze werkelijkheid?
3046 ex 27:1-8 Janssens Jakob 10-8-2008 Eens voor altijd
1943 ex 29:42-46 Bulthuis J.G. 25-12-1994 dáár geheiligd worden door zijn heerlijkheid/Nieuw christen
3321 ex 3:11-14 Fluit Jan 26-5-2013 Ik ben die Ik ben!
5014 ex 3:1-15 Brink J.E. onbekend Mozes op geweide grond-Bijbelschool
177 ex 3:13-14 Bulthuis J.G. 16-7-1978 God is onveranderlijk
3806 ex 3:13-14 Goverts Klaas onbekend Met welke naam ben je bezig
3418 ex 3:14 Koster Roel 28-12-2014 God, de Eeuwige
3449 ex 3:14 Koster Roel 15-2-2015 Wie ben je en wat wil je worden?
4201 ex 3:14 Dienst Willem 8-10-2018 Trouwdienst Jaap Janssens en Katja: Ik ben de God die Ik ben
4260 ex 3:14 Koster Roel 10-11-2019 Identiteit: wie ben je?
3048 ex 30:18-21 Janssens Jakob 24-8-2008 Je moet je voeten laten wassen
2946 ex 30:22-31 Janssens Jakob 27-5-2007 De belofte van de Vader
1656 ex 32:25 Verdouw Simon 21-10-1980 BBC2: Leiding -gezag - gehoorzaamheid
3778 ex 32:25-35 Visser (sr.) C. 1-1-1976 Aaron gericht op het volk, Mozes op God
2022 ex 33:12-23 Bulthuis J.G. 18-2-1996 Heerlijkheid 3
2816 ex 33:18 Bulthuis J.G. 15-5-2005 Toon mij Uw heerlijkheid
3388 ex 33:18 Koster Roel 15-6-2014 De heerlijkheid van God
3252 ex 33:7-23 Kemp Ronald 12-2-2012 Mozes' toewijding aan God
1887 ex 34:23-24 Lijzenga H. 13-3-1994 Ik zal volken voor u verdrijven en uw gebied RUIM maken
4088 ex 34:29-35 Koster Roel 16-10-2016 Licht verdrijft de duisternis deel 7: Stralen van Gods heerlijkheid
3164 ex 4:1-2 Pablo de los Santos David 11-7-2010 Wat heb ik in mijn handen?
770 ex 4:1-4 Brink J.E. 18-3-1984 Jezus en Mozes
3584 ex 4:1-5 Brink J.E. 11-3-1984 Deelgenoten van een hemelse roeping
794 ex 5:1-21 Steenis D. 17-6-1984 Slavernij in Egypte
3200 ezech 1:1-11 Hoorn A. 13-3-2011 Gods openbarende heerlijkheid
1598 ezech 13:1-16 Bulthuis J.G. 20-5-1989 2e Gemeentedag Rdam 1989
3740 ezech 14:12-14 Brink J.E. onbekend Noach, Daniel, Job
2916 ezech 16:1-14 Janssens Jakob 19-11-2006 Ontferming van God
4064 ezech 18 Fluit Jan 1-5-2016 Wie of wat is bepalend voor ons spreken - vertrouwen en voortgang
3120 ezech 18:20 Brink J.E. 2-7-1978 Persoonlijk verantwoordelijk-geen erfzonde, geen erfschuld - God zegent een rest
3781 ezech 2:1-10 Verdouw Simon 15-8-1976 Laat je niet misleiden door gedachten van de boze - doodsgedachten
5374 ezech 28:11-12 Brink J.E. 16-7-1985 Stilte in de hemel
905 ezech 28:13-17 Brink J.E. 14-7-1985 Koning van Tyrus - beeld van de Satan
2836 ezech 31:1-18 Brink J.E. 16-11-1975 Waterdrinkers moeten niet in eigen kracht staan
3119 ezech 31:1-18 Brink J.E. 16-11-1975 Eikebomen der gerechtigheid
5480 ezech 31:1-18 Brink J.E. onbekend Bomen in de hof van Eden
916 ezech 34:1-4 Bulthuis J.G. 1-9-1985 Voorrang aan Jezus - afscheid Cees Visser
1224 ezech 34:6-31 Dalhuizen H. 16-9-1990 Sterke en zwakke schapen
1820 ezech 36:22-38 Bulthuis J.G. 7-3-1993 Een hart van steen of van vlees/daadwerkelijk praktiseren vh ev
1821 ezech 36:22-38 Bulthuis J.G. 10-3-1993 Bespreking preek 07.03.1993
3414 ezech 36:26 Dienst Willem 7-12-2014 Verder binnengaan in het Koninkrijk van God
1509 ezech 36:33 Waljaard P. 11-10-1987 Verwoeste steden worden als de hof van Eden - Strijd
120 ezech 37:1-14 Jackson Br. 8-1-1978 Gezicht van de doodsbeenderen
1856 ezech 37:1-14 Bulthuis J.G. 3-10-1993 Identiteit 2/Genezing van verwerping leidt tot volle identiteit
2162 ezech 37:1-14 Vlasblom Anja 11-1-1998 Deze beenderen zijn het huis Israels. Relatie of ontbinding?
3760 ezech 37:1-14 Bulthuis J.G. 1-1-1980 HB-Regiodag (olv Rob Polderman)
2009 ezech 43:1-11 Bulthuis J.G. 10-12-1995 De nieuwe tempel
326 ezech 47:1-12 Brink J.E. 30-12-1979 Tempelbeek - Kom zelf in de heilsstroom
522 ezech 47:1-12 Groot C. 15-11-1981 Overal waar dit water komt wordt alles gezond
2088 ezech 47:1-12 Bulthuis J.G. 5-1-1997 Tempelbeek - geestelijke vervulling visioen in N.V. gelovigen
2542 ezech 47:1-12 Oostenbrugge A. 24-6-2001 God roept tot volle overgave/heil. Geest niet doseren/genezing
2696 ezech 47:1-12 Zwart Frans 1-6-2003 Tempelbeek
5422 ezech 47:1-2 Brink J.E. 1-2-1980 De nieuwe tempel
1998 ezech 9 Bulthuis J.G. 22-10-1995 De verzegelden Je moet wel gaan leven naar je zegel/verzegeling
3369 ezech 9 Janssens Jakob 16-2-2014 Vrees niet want Jezus Christus zegelt!
340 ezra 34:17-24 Bronsveld Peter 3-2-1980 God heeft aandacht voor de zwakken van de gemeente
662 fil 1:12-30 Lijzenga H. 13-3-1983 Het hoogste doel is het zoonschap
1781 fil 1:27 Bulthuis J.G. 15-5-1987 Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (1) vr av
1362 fil 1:27-2:16a Bulthuis J.G. 29-11-1992 De mens in de gestalte Gods/Gode gelijk zijn geen roof.Liefde 7
1920 fil 1:27-2:5 Verdouw Simon 28-8-1994 Eén ding slechts; ik zal mij waardig gedragen JC's evangelie
445 fil 1:27-30 Visser (sr.) C. 8-2-1981 Samen een front vormen, laat je geen angst aanjagen
1490 fil 1:27-30 Bulthuis J.G. 24-5-1987 Gedraagt u waardig het evangelie van Christus
3007 fil 1:3-11 Schoenaers Jack 20-1-2008 God's nieuwsbrief
633 fil 1:6 Bulthuis J.G. 28-11-1982 God is in ons een goed werk begonnen
4169 fil 1:6 Janssens Jakob 25-3-2018 Christus maakt het werk af.
3104 fil 1:6-11 Visser Jaap 19-7-2009 Vruchtdragen
4136 fil 1:6-11 Visser Jaap 6-8-2017 Geef de Heer de gelegenheid om het goede werk dat Hij in jou is begonnen, voort te zetten…
1902 fil 1:9 Visser Jaap 15-5-1994 Rein en onberispelijk zijn tegen de grote dag van Christus
1942 fil 1:9 Verdouw Simon 18-12-1994 Dat uw liefde meer overvloedig zij in inzicht/fijngevoeligheid
1171 fil 1:9-11 Visser (sr.) C. 17-9-1989 Geest van weerspannigheid - begin mist
1618 fil 1:9-11 Visser (sr.) C. 17-9-1989 Adeldom verplicht
3401 fil 1:9-11 Visser Jaap 7-9-2014 Bewaar je hart: Geloof en gevoel - een persoonlijk getuigenis
4140 fil 1:9-11 Visser Jaap 3-9-2017 Onderscheiden goed en kwaad
799 fil 2:1-11 Visser Jaap 1-7-1984 Aspecten van het gemeente-zijn
3167 fil 2:1-11 Visser Jaap 1-8-2010 Samen gemeente zijn
3643 fil 2:1-11 Meerderink ds 14-4-1996 Gezindheid van JC - de ander uitnemender achten
808 fil 2:1-18 Visser (sr.) C. 5-8-1984 De gezindheid van Christus
2213 fil 2:12 Bulthuis J.G. 4-10-1998 Behoudenis bewerken
1425 fil 2:12-13 Bulthuis J.G. 23-2-1986 Wat is behoudenis?
1445 fil 2:12-13 Visser (sr.) C. 13-7-1986 Ontzag voor God - gemeente tot volmaaktheid
4092 fil 2:12-13 Visser Jaap 13-11-2016 Zet je in voor een gezond geestelijk leven…!
516 fil 2:12-16 Visser (sr.) C. 25-10-1981 Doe alles zonder morren/bedenkingen. Volharding JC gezindheid
1221 fil 2:12-18 Bulthuis J.G. 19-8-1990 God werkt het willen in ons. Behoudenis bewerken
4184 fil 2:15 Janssens Jakob 17-6-2018 Het licht dat schijnt in het duister.
5095 fil 2:19-22 Visser (sr.) C. 29-7-1967 leiders-Opbouwweek-za av
2102 fil 2:5 Lijzenga H. 22-3-1997 Contactdag Amersfoort (morgen): Ontwikkelen in de gestalte Gods
3404 fil 2:5 Visser Jaap 28-9-2014 Laat de gezindheid van Christus jouw gezindheid zijn
3357 fil 2:5-11 Visser Jaap 22-12-2013 Christus is Heer
1020 fil 2:5-16 Visser (sr.) C. 22-2-1987 Werk aan je behoud zonder morren en bedenkingen
4003 fil 2:9-11 Visser Jaap 8-3-2015 Jezus heeft een naam boven elke andere naam
333 fil 3:1 Brink J.E. 13-1-1980 Samenvatting evangelie KdH Fundamentele waarheden
3092 fil 3:1-21 Dienst Willem 3-5-2009 Welke verwachting heeft God van ons?
3961 fil 3:1-21 Brink J.E. 9-2-1980 Brief aan Paulus - Ontmoetingsdag
5310 fil 3:1-21 Brink J.E. 6-1-1980 Groei in de diepte-De slechte arbeider
5312 fil 3:1-21 Brink J.E. 9-2-1980 Tegenstelling OT-NT-Het nieuwe leven geeft volmaaktheid in Christus-Ontmoetingsdag Ede
363 fil 3:12-16 Visser (sr.) C. 20-4-1980 Onze motieven bepalen onze gezindheid
626 fil 3:12-16 Bulthuis J.G. 7-11-1982 Ben je gegrepen door Jezus Christus?
2263 fil 3:13 Hoorn A. 14-3-1999 Emoties - ABC
1932 fil 3:14 Mosterd Piet 30-10-1994 Ik jaag naar het doel, recht erop af
1568 fil 3:16-4:7 Huis D. 23-10-1988 De vrede Gods
155 fil 3:17-21 Visser (sr.) C. 4-5-1978 Hemelvaart
426 fil 3:17-21 Visser (sr.) C. 7-12-1980 mensen die willen vernieuwen/in oude patronen willen blijven
1491 fil 3:17-21 Bulthuis J.G. 31-5-1987 Jezus centraal in ons leven als verlosser
2392 fil 3:17-21 Bulthuis J.G. 30-1-2000 Discipel van het Koninkrijk der hemelen (2)
2782 fil 3:17-21 Bulthuis J.G. 21-11-2004 De mens 5 (slot)
3758 fil 3:17-21 Jong H.E. 29-7-1979 Blijdschap
694 fil 3:17-4:1 Graaff R. 26-6-1983 Paulus zegt: weest mijn navolgers
1034 fil 3:17-4:1 Bulthuis J.G. 31-5-1987 Jezus centraal in je leven als verlosser
2120 fil 3:17-4:1 Bulthuis J.G. 20-7-1997 Vrienden van het kruis
2795 fil 3:20-4:9 Verdouw Simon 30-1-2005 De Heer is nabij (1)
188 fil 3:2-16 Brink J.E. 20-8-1978 Paulus gaf alles op voor het evangelie
2722 fil 3:2-16 Berendrecht Jolan. 16-11-2003 Jezus leren kennen
3648 fil 3:2-16 Brink J.E. 1-1-1978 Jezus volgen is alles prijsgeven-ALS 0188
2677 fil 3:3 Bulthuis J.G. 16-3-2003 De Here Nu is de Geest 2: God dienen door heilige Geest
2633 fil 3:7-16 Graaff Karen 23-6-2002 Jezus Christus leren KENNEN, dat is ALLES! Gegrepen worden
3542 fil 3:7-16 Brink J.E. 23-7-1978 Hem te kennen en de
kracht van Zijn opstanding
4010 fil 3:7-16 Koster Roel 26-4-2015 Geloofsvertrouwen
523 fil 3:7-17 Visser Jaap 15-11-1981 Gegrepen door Jezus Christus
3438 fil 3:8-13 Brink J.E. onbekend Doel Gods bereiken:de mens gods volkomen/geestelijk mens/metamorfose
1784 fil 4:1 Bulthuis J.G. 17-5-1987 Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (3) zo mo
3772 fil 4:13 Bulthuis J.G. onbekend Herhalingsoefening - Laat God het toe
3489 fil 4:19 Bulthuis J.G. 11-9-1987 U alles geven, wat bent U goed-Huwelijk Hans en Jacqueline Zaal
948 fil 4:19-20 Verdouw Simon 22-12-1985 God enkel goed (matige opname)
3599 fil 4:4-7 Jackson br 23-10-1975 Wees in geen ding bezorgd, de Here is nabij
4149 fil 4:4-7 Visser Jaap 5-11-2017 Wees blij - Maak je geen zorgen - Wees dankbaar
1447 fil 4:4-9 Waljaard P. 27-7-1986 Christen zijn laten zien
857 fil 4:5 Bulthuis J.G. 27-1-1985 De Heer is nabij
3266 fil 4:5 Dienst Willem 20-5-2012 Vriendelijkheid
2928 fil 4:5b-7 Blijleven Wieke 28-1-2007 Vrede van God die alle verstand te boven gaat
1774 fil 4:7 Visser (sr.) C. 4-5-1990 BBC: De vrede Gods zal je hart en je gedachten behoeden in C.J.
3797 fil 4:7 Visser (sr.) C. 1-3-1990 Bijbelstudie-Behoed je gedachten
1174 fil 4:9 Bulthuis J.G. 8-10-1989 Zaken waarvoor je niet moet bidden (pvdM 27)
673 fil 4-7 Bulthuis J.G. 17-4-1983 Al het goede dat in ons naar Christus uitgaat
4049 gal 1:1-10 Janssens Jakob 17-1-2016 Blijf erbij!
4051 gal 1:11-17 Janssens Jakob 31-1-2016 Zijn Zoon in mij openbaren.
1930 gal 1:11-24 Bulthuis J.G. 16-10-1994 Nu reeds aspecten van zoonschap/JC/Jezusleven OPENBAREN
3704 gal 1:15 Brink J.E. 7-5-1989 Geen uitverkiezing maar afzondering
2188 gal 1:1-7 Brink J.E. 3-4-1985 Het binnendringen van het judaisme, Montanisme en kerkgeschiedenis
4055 gal 1:18-24 Janssens Jakob 28-2-2016 Jezus zet je leven weer op de rit
3463 gal 2:1-10 Brink J.E. 7-9-1985 Ontmoetingsdag - strijd van Paulus
4058 gal 2:1-10 Janssens Jakob 20-3-2016 Eén evangelie
4062 gal 2:11-14 Janssens Jakob 17-4-2016 Sta, voor de zaak van Christus!
5506 gal 2:15-20 Bulthuis J.G. 9-11-1980 Niet de wet maar geloof
4068 gal 2:15-21 Janssens Jakob 29-5-2016 Rechtvaardiging door de wet?
2779 gal 2:19-20 Bulthuis J.G. 7-11-2004 De mens (4)
1090 gal 2:20 Bulthuis J.G. 27-3-1988 Wedergeboorte 6.
1412 gal 2:20 Bulthuis J.G. 6-11-1985 Christus ons leven - thema De christen 01 - Rdam 43
437 gal 3:1 Visser (sr.) C. 11-1-1981 Betoverde Galaten waren weerspannig
2683 gal 3:1 Schutte Barry 23-3-2003 De werkelijkheid openbaren van het kruis - zicht op het kruis
961 gal 3:1:16 Brink J.E. 9-3-1986 Galaten hadden het oude verlaten-onverstandige Galaten
3111 gal 3:11 Koster Roel 6-9-2009 Leven uit Geloof
4073 gal 3:1-10 Janssens Jakob 3-7-2016 Laat je niet betoveren! Galaten 3:1-10
1496 gal 3:1-14 Bulthuis J.G. 5-7-1987 Gezegend worden als Abraham
2223 gal 3:1-14 Bulthuis J.G. 23-3-1980 krachten t.g.v. geloof
1040 gal 3:1-16 Bulthuis J.G. 5-7-1987 Gezegend worden als Abraham - wet
1160 gal 3:1-5 Verdouw Simon 25-6-1989 Die de heilige Geest schenkt ten gevolge van het geloof
4075 gal 3:15-19 Janssens Jakob 17-7-2016 Zaad van Abraham Gal. 3:15-19
2184 gal 3:19-23 Brink J.E. 27-8-1986 De schrift heeft alles ingesloten onder de zonde
493 gal 3:26-29 Waljaard P. 2-8-1981 Relaties
1030 gal 3:26-29 Brink J.E. 26-4-1987 Gij zijt allen zonen van God
5255 gal 3:26-29 Brink J.E. onbekend Wij zijn zonen van God
792 gal 3:26-4:7 Bulthuis J.G. 10-6-1984 De geest van het zoonschap - Pinksteren
1608 gal 3:5 Verdouw Simon 23-7-1989 De Geest werkt
634 gal 4:1-11 Waljaard P. 28-11-1982 Zonen van God
4077 gal 4:1-11 Janssens Jakob 31-7-2016 Het recht om zoon te worden.
1532 gal 4:12-20 Brink J.E. 13-3-1988 Cultuur
4079 Gal 4:12-20 Janssens Jakob 14-8-2016 Een zaak van leven of dood!
4181 gal 4:1-4 Fluit Jan 27-5-2018 Wat zijn onze uitgangspunten.
2692 gal 4:1-5 Hoorn A. 18-9-2002 Koningin des hemels - Izebel geest - deel 1
1937 gal 4:18-19 Bulthuis J.G. 20-11-1994 Totdat Christus in u gestalte verkregen heeft - Goddelijk leven
3390 gal 4:19-20 Janssens Jakob 29-6-2014 Totdat Christus in u gestalte gekregen heeft
2181 gal 4:21-31 Brink J.E. 8-6-1987 Aards of hemels Jeruzalem-Kinderen der wet en der genade
2318 gal 4:21-31 Brink J.E. 29-5-1987 Hagar en Sara - de splitsing
3428 gal 4:21-31 Brink J.E. 8-6-1987 Aards of hemels Jeruzalem - Kinderen der wet en der genade - deel 1
3732 gal 4:21-31 Brink J.E. 16-5-1987 Het aardse en hemelse Jeruzalem - Bijbelschool - LES 1
3745 gal 4:21-31 Brink J.E. 16-5-1987 Het aardse en hemelse Jeruzalem - Bijbelschool - les2
3898 gal 4:21-31 Brink J.E. onbekend Het hemelse Jeruzalem is vrij en
dat is onze moeder
3929 gal 4:21-31 Brink J.E. 10-10-1976 Omschakelen naar de geestelijke wereld
4084 gal 4:21-31 Janssens Jakob 18-9-2016 Schaduw en werkelijkheid
5241 gal 4:25-27 Brink J.E. 3-10-1976 Onze moeder
1286 gal 4:4-7 Visser (jr.) C. 22-9-1991 Opdat wij het recht van zonen verkrijgen. Gel.onrechtv.rechter
5525 gal 4:6-10 Brink J.E. 25-9-1988 Abba Vader
2332 gal 4:6-11 Brink J.E. 25-3-1988 Abba Vader
3733 gal 4:6-11 Brink J.E. 5-2-1988 Zonen Gods
1502 gal 5:1 Bulthuis J.G. 16-8-1987 Vrij zijn, zonder slavenjuk
4086 gal 5:1-13a Janssens Jakob 2-10-2016 Herken de sluipmoordenaar
3095 gal 5:13 Blijleven Wieke 24-5-2009 Je bent geroepen om vrij te zijn
4089 gal 5:13-25 Janssens Jakob 23-10-2016 Het spoor houden
831 gal 5:13-26 Bulthuis J.G. 4-11-1984 Geroepen om vrij te zijn
3721 gal 5:13-26 Brink J.E. 1-1-1974 Werkingen van heilige Geest
1166 gal 5:16 Visser (sr.) C. 6-8-1989 Leven door de Geest met getuigenissen over Terschelling evangelisatieweek
4238 gal 5:16-26 Janssens Jakob 9-6-2019 Leven door de Geest
3060 gal 5:22 Dienst Willem 2-11-2008 Dienst door de jeugd verzorgd - Vrucht van de Geest
3292 gal 5:22 Dienst Willem 19-11-2012 Zachtmoedigheid (zie je het best bij de mens in Christus)
1966 Gal 5:22-26 Visser (sr.) C. 30-4-1995 Door de Geest leven en door de Geest het spoor houden
1970 gal 5:24 Hoorn A. 30-10-1994 Het vlees kruisigen
5559 gal 5:24 Bulthuis J.G. 23-2-1977 Vervolgcursus VIII-Zondeprobleem met oplossing; Overwinning over de zonde-3e deel
479 gal 5:25 Visser (sr.) C. 7-6-1981 Laten we door de Geest leven
2046 gal 5:25 Bulthuis J.G. 7-7-1996 Bediening des Geestes (2)
4118 gal 5:25 Brenner Paul 9-4-2017 Leven en wandelen door de Geest
696 gal 5:6b Heegde Joh. 3-7-1983 Geloof door liefde werkende
4094 gal 6:1-10 Janssens Jakob 27-11-2016 Door de geest/Geest het spoor houden
4102 gal 6:11-18 Janssens Jakob 22-1-2017 Samenvatting (gal 6:11-18)
789 gal 6:12-18 Brink J.E. 27-5-1984 Het geestelijke Israel - laatste waarschuwing en groet
2186 gal 6:14 Brink J.E. 15-4-1984 Het Israel Gods
538 gal 6:15-16 Waljaard P. 3-1-1982 Bent u een nieuwe schepping ?
3751 gal 6:18 Bulthuis J.G. onbekend De genade is met je geest
3865 gal 6:18 Bulthuis J.G. 7-3-1976 Gods genade is met onze geest
3405 gal 6:7-1- Janssens Jakob 5-10-2014 Doe wat goed is voor allen
2 gal 6:7-10 Bulthuis J.G. 5-12-1976 Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten
1458 gal 6:7-9 Bulthuis J.G. 12-10-1986 Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten
667 gal 6:8 Bulthuis J.G. 27-3-1983 Wie op zijn vlees zaait en wie op de geest zaait Kom en zie 4
3481 gen Hoorn A. onbekend 26 Paradijs studies van A. van den Hoorn
867 gen ? Mosterd Piet 3-3-1985 Jozef
5381 gen 1 Visser (jr.) C. 4-6-1986 Studie 16-Schepping en Paradijs
5383 gen 1 Visser (jr.) C. 18-6-1986 Studie 17-Schepping en Paradijs (vervolg)
4187 gen 1: 26 Koster Roel 8-7-2018 Het paradijs: begin en/of einde? - paradijs deel 1
5582 gen 1:1 Brink J.E. 7-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Hemel en aarde-
428 gen 1:26 Brink J.E. 14-12-1980 Laat ons mensen maken
3406 gen 1:26 Koster Roel 12-10-2014 Begin zonder einde? De bedoeling van God met de mens
5330 gen 1:26 Brink J.E. 23-11-1980 Laat ONS mensen maken
1429 gen 1:26-27 Bulthuis J.G. 23-3-1986 De mens is beelddrager van God
5329 gen 1:26-27 Brink J.E. 29-11-1980 Laat ons mensen maken
631 gen 1:26-28 Groot C. 21-11-1982 Het beeld Gods, de mens
2323 gen 1:26-28 Brink J.E. 12-3-1983 Laat "ONS" mensen maken naar ons beeld en gelijkenis (1)
2327 gen 1:26-28 Brink J.E. 2-2-1983 Naar ons beeld en gelijkenis deel 1
3793 gen 1:26-28 Brink J.E. 25-2-1983 God schiep de mens
5349 gen 1:26-28 Groot C. 7-11-1982 Gods doel met de schepping en de voltooing
3036 gen 1:26-31 Koster Roel 15-6-2008 God is tevreden over u
3360 gen 1:26-31 Koster Roel 29-12-2013 Wat wil je worden?
1551 gen 1:27-28 Bulthuis J.G. 10-7-1988 Natuurlijk leven
3135 gen 1:28 Koster Roel 27-12-2009 relatie
4267 gen 1:28 Koster Roel 29-12-2019 Klimaatverandering
4050 gen 1:3 Koster Roel 24-1-2016 : Licht verdrijft de duisternis
2326 gen 11 Brink J.E. 9-4-1983 Engelen en talen - toren van Babel - deel 2
675 gen 11:1-9 Brink J.E. 24-4-1983 Torenbouw van Babel
5435 gen 11:1-9 Brink J.E. 1-5-1983 Spreken in tongen; Babel
4277 gen 11:31-12:8 Kemp Ronald 8-3-2020 Waarheen ben je onderweg?
3450 gen 11:6 Brink J.E. 6-4-1975 Niets zal u onmogelijk zijn
2785 gen 12:1-4 Pagee Henk 12-12-2004 Diepgraven met God
3412 gen 12:1-5 Hoorn A. 23-11-2014 Wegtrekken uit Haran
2912 gen 12:4 Ek Gerrit 22-10-2006 God roept, belooft - God's koninkrijk
3195 gen 15 Koster Roel 13-2-2011 Vriendschap met God: Zijn ware Liefde
5441 gen 15:1-20 Brink J.E. 24-8-1984 Oude en nieuwe verbond
806 gen 15:1-21 Brink J.E. 29-7-1984 Oude en nieuwe verbond
3433 gen 15:1-21 Brink J.E. 7-5-1986 Beloften aan Abraham
5361 gen 15:1-21 Brink J.E. 8-7-1984 Het Oude en Nieuwe verbond
3073 gen 16 Schoenaers Jack 18-1-2009 Genade in de woestijn
3928 gen 16-33 Groot C. 10-10-1976 Abrahams voorbede voor Sodom
3351 gen 17:1 Koster Roel 17-11-2013 God de almachtige
2431 gen 2:18 Verdouw Simon 27-8-2000 Het is niet goed dat de mens alleen zij
4207 gen 2:18-23 Koster Roel 18-11-2018 Het paradijs - deel 4
4213 gen 2:23- 25 Koster Roel 30-12-2018 Het paradijs - deel 5 - het huwelijk -
1933 gen 2:7 Brink J.E. 7-6-1986 KvO contactdag: abortus, zelfdoding, euthanasie
2483 gen 2:8-17 Brink J.E. 10-8-1975 Het (geestelijke) paradijs
3623 gen 2:8-17 Brink J.E. 14-9-1975 Het Paradijs - ALS 2483
4019 gen 2:8-9 Koster Roel 28-6-2015 Het paradijs
3373 gen 2:9-17 Koster Roel 16-3-2014 Het paradijs 1
306 gen 22:1-19 Brink J.E. 14-10-1979 Abraham offert Izaak
3944 gen 22:1-19 Brink J.E. 13-3-1980 Het geestelijke zaad van Abraham
5303 gen 22:1-19 Brink J.E. 7-10-1979 Beproeving van Abraham
1825 gen 25:19-34 Visser (jr.) C. 28-3-1993 Onverschilligheid - Ezau - Edom
2002 gen 25:19-34 Visser (jr.) C. 17-1-1993 Jacob en Ezau
3049 gen 25:21-34 Boonstra Henk 31-8-2008 Broederschap
2312 gen 25:27-28 Hoorn A. 31-10-1999 Jacob en Ezau
2841 gen 27:1-29 Dienst Willem 2-10-2005 God doet wat Hij belooft, vertrouw daarop!
3161 gen 27:1-29 Dienst Willem 20-6-2010 Blijf vertrouwen:" God maakt zijn beloften waar
364 gen 28:10-22 Hoorn A. 20-4-1980 Jacobsladder
252 gen 3 Bulthuis J.G. 18-3-1979 reactie van God op de zondeval
1390 gen 3 Bulthuis J.G. 10-4-1985 De zondeval - thema God is enkel goed no. 05 - Rdam 21
2236 gen 3 Bulthuis J.G. 25-2-1979 God is goed
3787 gen 3 Bulthuis J.G. 1-1-1979 De zondeval
3023 gen 3:1-13 Blijleven Wieke 20-4-2008 Waar ben je?
4056 gen 3:1-15 Koster Roel 6-3-2016 Licht verdrijft de duisternis deel 3
5017 gen 3:1-15 Brink J.E. onbekend Paradijselijk leven
4224 gen 3:1-24 Koster Roel 17-3-2019 Het paradijs - deel 8 - Na vallen weer opstaan
4150 gen 3:13-15 Koster Roel 12-11-2017 De slang overwonnen of overwinnen?
1435 gen 3:15 Bulthuis J.G. 4-5-1986 Gods verbond met de mens - machten der duisternis
2033 gen 3:15 Brink J.E. 4-2-1984 De slang opgenomen, verhoogd en vernederd - ontmoetingsdag
3497 gen 3:15 Bulthuis J.G. 4-5-1986 Gods verbond met de mens
5499 gen 3:15-21 Bulthuis J.G. 1-5-1979 Begincursus 12? - Paradijs 2
5359 gen 3:1-6 Brink J.E. 18-3-1984 Paradijselijk leven
4232 gen 3:22-24 Koster Roel 28-4-2019 Het paradijs - deel 9 - UIT het paradijs
3620 gen 3:4-5 Brink J.E. 24-7-1983 De overwinning van Jezus over wetteloosheid
4256 gen 3:8 Koster Roel 13-10-2019 Thuis: God wil bij mensen wonen
5498 Gen 3:8-21 Bulthuis J.G. 17-4-1979 Begincursus-11? - Paradijs
3690 gen 32:1-32 Goverts Klaas 19-12-1982 Overgang van oud naar nieuw
1867 gen 32:22-32 Brink J.E. 28-11-1976 Jacob's gevecht aan de Jabbok
2005 gen 32:22-32 Visser (jr.) C. 7-3-1993 Jacob's worsteling aan de Jabbok
2459 gen 32:22-32 Brink J.E. 21-11-1976 Jacob's worsteling
3353 gen 32:25-33 Hoorn A. 24-11-2013 Jacob's strijd bij de Jabbok
2006 gen 33:1-17 Visser (jr.) C. 21-3-1993 Verzoening Jacob en Ezau
2686 gen 35:1-15 Oostenbrugge A. 13-4-2003 Hoe verleden invloed kan hebben op het heden
3827 gen 37:1-2 Visser (sr.) C. 29-8-1966 Leven van Josef (deel 1)
5542 gen 37:5-11 Slooten Auke 10-5-1998 Is Gods weg volmaakt?
939 gen 39 Steenis D. 24-11-1985 Jozef bij Potifar
3828 gen 39:20-23 Visser (sr.) C. 4-9-1966 Josef 2
2219 gen 4 Brink J.E. 1-1-1975 Kain en Abel
3305 gen 4 Koster Roel 3-2-2012 Kiezen, heersen en dienen
5180 gen 4:1-15 Brink J.E. 1-1-1974 Lessen uit Ka‹n en Abel
3308 gen 4:1-16 Hoorn A. 24-2-2013 Kain en Abel - De weg van Abel gaan
3011 gen 4:1-3 Rosier Paul 17-2-2008 Processen bij Kaïn en Abel - broederliefde ontwikkelen
5018 gen 4:16 Brink J.E. onbekend Kain en Abel
1968 gen 4:3-7 Hoorn A. 14-5-1995 Blijmoedig geven aan de Heer (in de tijd voor en van de wet)
3878 gen 4:5-7 Visser (jr.) C. 8-1-1987 Voorgeschiedenis zondeval
2792 gen 4:7 Brink J.E. 9-3-1975 De engelen en de demonenwereld
5208 gen 4:7 Brink J.E. 9-3-1975 Machten-ontrouwe engelen-gedeeltelijk-ANDERE LOCATIE
3829 gen 41:1-14 Visser (sr.) C. 11-9-1966 Jozef 3
3830 gen 41:15-36 Visser (sr.) C. 18-9-1966 Jozef 4
3831 gen 41:38-45 Visser (sr.) C. 25-9-1966 Jozef 5
3832 gen 41:38-45 Visser (sr.) C. 2-10-1966 Jozef 6 (vervolg vorige week)
2065 gen 41:51 Hoorn A. 8-9-1996 Vergeven en vergeten
5473 gen 41:s1-14 Visser (sr.) C. onbekend Leren wachten
3835 gen 42:21-28 Visser (sr.) C. 16-10-1966 Jozef 9
3837 gen 42:29-38 Visser (sr.) C. 30-10-1966 Jozef 11
3833 gen 42:6a Visser (sr.) C. 9-10-1966 Jozef 7
3834 gen 42:9b-20 Visser (sr.) C. 9-10-1966 Jozef 8
3836 gen 42vrs29-38 Visser (sr.) C. 23-10-1966 Jozef 10
3838 gen 43:24-34 Visser (sr.) C. 6-11-1966 Jozef 12
5153 gen 44:1-34 Visser (sr.) C. 9-7-1972 Kampweek-zo mo
3839 gen 45:1-8 Visser (sr.) C. 13-11-1966 Jozef 13
2702 gen 47 Vooijs Cors 6-7-2003 God is trouw en Jezus Christus maakt waarlijk vrij
2156 gen 5 Bulthuis J.G. 7-12-1997 Genezing
3142 gen 5:21-24 Koster Roel 7-2-2010 Wandelen met God
2066 gen 6 Visser (jr.) C. 5-2-1987 Zondvloed
3315 gen 6 Koster Roel 14-4-2013 De (eerste) eindtijd: als in de dagen van Noach (deel 2)
3968 gen 6 Visser (jr.) C. 5-2-1987 De zondvloed - bijbelstudie 27
5392 gen 6 Visser (jr.) C. 5-2-1987 Studie 27-De zondvloed
5181 gen 6:11 Brink J.E. 1-1-1974 Uitwerpen van demonen en de triompf van het ev over de wereld
3874 gen 6:1-3 Brink J.E. 9-4-1988 Je richten op de eindtijd-Noach-De zonen Gods-Bijbelschool Gorkum
5019 gen 6:1-4 Brink J.E. onbekend Engelen
5137 gen 6:1-4 Brink J.E. 6-4-1969 Huwelijk van de zonen Gods
2313 gen 6:3 Brink J.E. 10-4-1988 Geest Gods - mens vlees
5436 gen 9:18 Brink J.E. 12-6-1983 Nimrod; de duivel gaat rond; Jezus boven alle naam
690 gen 9:18-19 Brink J.E. 12-6-1983 Kanaan
2316 gen 9:18-27 Brink J.E. 19-6-1983 Profetie van Noach (verklaring van de figuur Nimrod)-Vervloeking van Kana
3583 gen 9:18-27 Brink J.E. 19-6-1983 Vervloeking van Kana
5437 gen 9:18-29 Brink J.E. 19-8-1983 Noach en zijn zonen
3710 hab 1:12 Hoorn A. 1-8-2004 Leef uit vertrouwen op God
4006 hab 1:1-4-div Kemp Ronald 29-3-2015 Troost en toekomst - Let op, God is bezig iets uitzonderlijks te doen:Zorg dat je erbij bent
4021 hab 2:1 Ek Gerrit 12-7-2015 Ik ga op mijn wachttoren staan. Ik zie uit naar wat de Heer mij gaat zeggen.
3672 hab 2:1-20 Hoorn A. 8-8-2004 Leg het opgeblazene af
3673 hab 3:1-11 Hoorn A. 29-8-2004 Verneem de tijding des Heren voor je leven
3674 hab 3:13-19 Hoorn A. 12-9-2004 God trekt uit tot redding van de mens-
2630 Hagg 1 en 2 Schutte Barry 2-6-2002 Jeugddienst - niet op de wereld maar op God gericht zijn
3074 hagg 1:1-11 Visser (jr.) C. 25-1-2009 Herbouw van de tempel (1)
3089 hagg 1:12-15 Visser (jr.) C. 19-4-2009 Herbouw van de tempel (2)
3356 hagg 1:1-8 Janssens Jakob 15-12-2013 Jezus heeft jou nodig
1452 hagg 1:2-4, 14 Bulthuis J.G. 31-8-1986 Arbeiders in Gods koninkrijk
687 hagg 2:2-10 Bulthuis J.G. 5-6-1983 De gemeente terugkerend naar Gods oorspronkelijk plan
3761 hand 1:11 Bulthuis J.G. 1-1-1980 Waar en hoe zullen wij getuigen (Gemeente weekend)
2174 hand 1:1-11 Brink J.E. 28-5-1981 De wederoprichting aller dingen - dienst stadsgehoorzaam Leiden
2806 hand 1:1-11 Brink J.E. 5-5-1975 Hemelvaartsdag 1975: Vol blijdschap God lovende
4126 hand 1:1-11 Janssens Jakob 28-5-2017 Hemelvaart
3156 hand 1:1-14 Visser (jr.) C. 16-5-2010 Handelingen:Zijn werk voortzetten dan vervult God zijn beloften
1973 hand 1:1-5 Visser (jr.) C. 28-5-1995 De Heer wil uw verstand verder openen (2e ronde onderwijs)
2306 hand 1:1-8 Brink J.E. 27-1-1979 Herstel van het Koninkrijk Gods - ontmoetingsdag
5288 hand 1:1-8 Brink J.E. 21-1-1979 Met blijdschap leven in het koninkrijk Gods
5297 hand 1:1-8 Visser (sr.) C. 13-5-1979 Het werk van Jezus voortzetten
3162 hand 1:6-8 Kemp Ronald 27-6-2010 Jij mag het doen!
3331 Hand 1:8 Janssens Jakob 4-8-2013 Jullie zullen Mijn getuigen zijn.
5360 hand 1:8 Brink J.E. 10-6-1984 Pinksteren 1984
2154 hand 10 Verdouw Simon 23-11-1997 Een week uit het leven van God
3409 hand 10:1-43 Dienst Willem 2-11-2014 Cornelius: out-of-the-box denken
638 hand 10:1-48 Verdouw Simon 12-12-1982 Cornelius
2823 hand 10:38 Berendrecht Joland 3-7-2005 Jezus geneest.....ook vandaag
736 hand 12:1-23 Brink J.E. 20-11-1983 De dood van Jacobus, Petrus in de gevangenis, dood van Herodes
5358 hand 12:1-23 Brink J.E. 27-11-1983 Over welke engel gaat het
5169 hand 13:1-3 Brink J.E. 11-8-1973 Afscheid Peter en Ank
1198 hand 13:42-16:2 Visser (sr.) C. 18-3-1990 Het koninkrijk Gods binnengaan door veel verdrukkingen
1064 hand 16 Bulthuis J.G. 29-11-1987 Hoe Paulus in zijn bediening stond
1515 hand 16 Bulthuis J.G. 29-11-1987 Verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis
3326 hand 16 Pagee Henk 30-6-2013 Een Volle Evangelie reis - 7 aspecten/gebeurtenissen van het VE
4166 hand 16 Dienst willem 4-3-2018 Sta je open voor de werking/inspiratie van God's Geest
627 hand 16:16-34 Visser (sr.) C. 7-11-1982 Gevangenenbewaarder te Filippi
4160 hand 16:16-39 Dienst Willem 21-1-2018 Doopdienst - Wat moet ik doen om behouden te worden
2142 hand 16:23-40 Verdouw Simon 28-9-1997 Wat moet ik doen om behouden te worden?
868 hand 16:6-18 Brink J.E. 10-3-1985 Paulus in Filippie
3642 hand 16:6-18 Brink J.E. 1-1-1985 De verbreiding van het evangelie in de wereld
4039 hand 16:8-40 Pagee Henk 15-11-2015 Paulus gevangen en Paulus vrijgelaten. De Heer biedt uitkomst
531 hand 17:15-28 Brunt J.W. 13-12-1981 Paulus in Athene - jeugddienst
3618 hand 17:16-31 Bronsveld Peter 3-4-1983 Regiodag olv D. van Steenis - Pasen
3431 hand 17:26-28 Brink J.E. 12-12-1986 In Hem zijn wij, bewegen wij ons en leven wij. Lichaam van God
2804 hand 17:28 Brink J.E. 12-12-1986 Wij zijn van Gods geslacht
31 hand 18 Buining W. 20-3-1977 Voortgang van het evangelie Paulus Aquilla Priscilla Apollos
1482 hand 19:1-12 Huis D. 22-3-1987 Hoe Jezus een gemeente bouwt
4027 hand 19:15 Dienst Willem 23-8-2015 Wie ben je in de geestelijke wereld - bewust zijn wie je bent
4180 hand 19:1-6 Visser Jaap 20-5-2018 Open je voor de heilige Geest…! Pinksteren
1100 hand 19:1-7 Bulthuis J.G. 22-5-1988 Efeziers gedoopt (12) - Doopdienst 1988
5211 hand 19:1-7 Brink J.E. 4-5-1975 Doopdienst, Doop in hG
2694 hand 19:21-40 Hoorn A. 6-10-2002 Koningin des hemels - Izebel geest - deel 3 BEGIN+EIND MIST
4014 hand 2 Visser Jaap 24-5-2015 Waarom wil Jezus je dopen in heilige Geest?
5234 hand 2 Brink J.E. 6-6-1976 Pinksteren-Spreken in tongen
972 hand 2:1-21 Bulthuis J.G. 18-5-1986 De Geest maakt levend - pinksteren 1986 - begin mist
3953 hand 2:1-21 Brink J.E. onbekend Pinksterboodschap
5021 hand 2:1-21 Brink J.E. onbekend Pinksteren-nieuw zuurdeeg
5022 hand 2:1-21 Brink J.E. onbekend Pinksterboodschap
1099 hand 2:1-4 Visser (sr.) C. 22-5-1988 Eendrachtig zijn
2697 hand 2:1-4 Bulthuis J.G. 8-6-2003 Lofprijzing en aanbidding - Pinksteren
3457 hand 2:1-4 Brink J.E. 18-5-1975 Pinksteren
4063 hand 2:1-4 Visser Jaap 24-4-2016 Spreken in nieuwe tongen
5197 hand 2:1-4 Brink J.E. 2-6-1974 Pinksteren
1789 hand 2:14-16 Vlasblom Anja 11-9-1988 Haamstede weekend: afsluiting/lofprijzing zo mi
5260 hand 2:14-24 Brink J.E. 14-5-1978 pinksteren 1978 - toespraak van Petrus
890 hand 2:1-47 Bulthuis J.G. 26-5-1985 Pinksteren 1985
3096 hand 2:1-47 Visser Jaap 31-5-2009 Pinksteren
5370 hand 2:16-17 Brink J.E. 17-2-1985 God zal zijn Geest uitstorten op alle vlees
3320 hand 2:16-21 Koster Roel 19-5-2013 De Geest overwint
5318 hand 2:16-21 Brink J.E. 25-5-1980 Pinksteren, de toekomst voor u en uw gezin
5203 hand 2:17-19 Brink J.E. 13-12-1974 Uitstorting van de heilige Geest in de laatste dagen-Den Helder
274 hand 2:17-21 Brink J.E. 10-6-1979 Dubbelgeest na Pinksteren - nabetrachting van het pinksterfeest
3425 hand 2:17-21 Brink J.E. onbekend Angst of vrede (titel Den Haag: Dubbelgeest na Pinksteren)
3553 hand 2:17-21 Brink J.E. 29-9-1974 Uitstorting hG in de laatste dagen ingegaan met Pasen-SLOT MIST- vallen, rusten, sissen
3652 hand 2:17-21 Brink J.E. 3-6-1979 Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
577 hand 2:19-21 Brink J.E. 9-5-1982 Wonderen en bloed, vuur, rookwalm - pinksteren
3744 hand 2:19-21 Brink J.E. 9-5-1982 Pinksteren
5342 hand 2:19-21 Brink J.E. 2-5-1982 Oorlog in de hemel
5430 hand 2:19-21 Brink J.E. 14-5-1982 De eindtijd; Pinkstertijd voor alle vlees; Sion verheft zich
4226 hand 2:22-32 Luttik Johan 31-3-2019 Pasen en Pinksteren
1991 hand 2:34-40 Bulthuis J.G. 24-9-1995 doopdienst
158 hand 2:36 Visser (sr.) C. 14-5-1978 JC de Heer; wij de heren Pinksteren
2352 hand 2:36-40 Brink J.E. 8-5-1976 doopdienst
5317 hand 2:36-41 Brink J.E. 18-5-1980 Doopdienst
2552 hand 2:38 Brink J.E. 6-5-1979 Doopdienst: Geloof en laat je dopen
481 hand 2:38-39 Brink J.E. 14-6-1981 De leer van bekering, waterdoop, geestesdoop
5244 hand 2:38-39 Brink J.E. 1-1-1977 Doopdienst-Bekeer je, laat je dopen, ontv de hG
5334 hand 2:38-39 Brink J.E. 7-6-1981 Hoe beleven wij Pinksteren (max 1987) als 0481
5420 hand 2:38-39 Brink J.E. 25-9-1978 Doopdienst-een hoge weg, in de hemel gaan
3681 hand 2:39 Brink J.E. 10-6-1973 Voor u is de belofte en uw kinderen-Pinksteren
5173 Hand 2:39 Brink J.E. 30-9-1973 Inzegening Jan & Emmy Lock-Pinksteren 1974
4127 hand 2:4 Visser Jaap 4-6-2017 Vol worden van heilige Geest…! Pinksteren 2017
159 hand 2:41-42 Visser (sr.) C. 14-5-1978 Wat God aanbiedt is niet te koop Doopdienst
2561 hand 2:41-47 Bulthuis J.G 2-9-2001 Wat voor gemeente zijn wij?
2936 hand 2:41-47 Janssens Jakob 18-3-2007 Jezus voegt toe aan de gemeente - "getuigen"
2167 hand 2:42 Hoorn A. 8-2-1998 Gemeenschapszin - geroepen tot gemeenschap VAN Jezus Christus
3660 hand 20:16 Brink J.E. 30-5-1982 Gods wet in ons hart; loskomen van het oude
587 hand 20:16-24 Brink J.E. 13-6-1982 Rede tot de oudsten van Efese. Ingeschapen wet
5432 hand 20:16-26 Brink J.E. 20-8-1982 Slavernij van de wet; de nieuwe weg; Paulus doet als de Joden
5587 hand 20:17-32 onbekend --- 11-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Jezus
1893 hand 20:24 Bulthuis J.G. 4-4-1994 Tweede Paasdag 1994 - Het karakter van zoonschap incl zang
5020 hand 20:27 Brink J.E. onbekend Kerken en stromingen
374 hand 22:6-16 Visser (sr.) C. 25-5-1980 Paulus vertelt over zijn bekering - doopdienst
1085 hand 23:1 Bulthuis J.G. 21-2-1988 Geweten 3. geweten
552 hand 26:16-29 Visser (sr.) C. 7-2-1982 Paulus voor Agrippa
2038 hand 26:9-19 Visser (sr.) C. 12-5-1996 Gehoorzaamheid
2055 hand 27 Fluit Jan 12-5-1996 Storm en schipbreuk
1291 hand 27:1-26 Visser (jr.) C. 27-10-1991 Houvast hebben aan JC/God zelf. Pers. relatie. Godsvertrouwen
5316 hand 27:14-44 Visser (sr.) C. 11-5-1980 Paulus' getuigenis: God die ik toebehoor-Schipbreuk
367 hand 28:1-10 Visser (sr.) C. 4-5-1980 Ons geloof moet geen schipbreuk lijden
5319 hand 28:1-10 Visser (sr.) C. 8-6-1980 Ons geloof moet geen schipbreuk lijden
2020 hand 3 Verdouw Simon 4-2-1996 Genezing van een verlamde/volle overgave in geloof/verwachting
1935 hand 3:1-10 Lijzenga H. 13-11-1994 Wat ik heb, geef ik u
3180 hand 3:1-10 Bramer Jan 31-10-2010 Genezing van de verlamde
156 hand 3:11-21 Visser (sr.) C. 7-5-1978 Petrus zegt: bekeert u
500 hand 3:11-21 Groot C. 30-8-1981 Jezus op Golgotha, Jezus op de troon
3925 hand 3:11-26 Lindhout Fred 19-9-1976 Jeugddienst Toespraak van Petrus - Leven door de Geest
598 hand 3:19-21 Visser (sr.) C. 1-8-1982 Tijden van verademing die leiden tot herstel
473 hand 4:11-13 Visser (sr.) C. 17-5-1981 Satan probeert ons vrees aan te jagen. Intimidatie/legitimatie
489 hand 4:13-31 Brink J.E. 12-7-1981 Dreiging/ groei vd mens Gods wordt tegenegestaan door de religieuzen
5461 hand 4:13-31 Brink J.E. 3-7-1981 Dreiging door 't woord Gods
160 hand 4:23-31 Visser (sr.) C. 21-5-1978 Geestelijk evenwicht
3746 hand 4:23-31 Groot C. onbekend Dreiging van de boze-Vrijmoedig Uw woord verkondigen
4091 hand 4:23-32 Dienst Willem 6-11-2016 Je hebt kracht als je je geliefd/gesteund weet door God en de kracht/macht inzet om te overwinnen
5167 hand 5:1-16 Brink J.E. 1-1-1973 Ananias en Saffira
5481 hand 5:1-16 Brink J.E. onbekend De eerste gemeente
5273 hand 5:26-42 Visser (sr.) C. 11-6-1978 Gehoorzaamheid van Paulus
3555 hand 6:2 Brink J.E. 1-1-1975 Het fundament-Handoplegging-Iemand claimen voor het KdH
2232 hand 7:18-22 Hoorn A. 8-11-1998 Mozes
5159 hand 8:12-25 Roose J. 12-7-1972 Twee dopen-Kampweek-wo av
5171 hand 8:26-35 Brink J.E. 29-3-1973 Hoe de schriften verstaan
530 hand 8:26-40 Brink J.E. 13-12-1981 Kamerling uit Morenland - slot mist
3176 hand 8:26-40 Dienst Willem 3-10-2010 Doopdienst - God ziet ook de enkeling
5023 hand 8:26-40 Brink J.E. onbekend De kamerling uit Moreland
5428 hand 8:26-40 Brink J.E. 1-12-1981 De kamerling; het evangelie voor de heidenen
5445 hand 8:26-40 Brink J.E. 1-1-1987 Noach-Zondvloed-Zijn terugkomst (Parusi)
5467 hand 8:26-40 Brink J.E. 29-11-1981 De kamerling
2681 hand 8:29-40 Verdouw Simon 2-3-2003 Doopdienst - Doop van de kamerling
1904 hand 8:35-38 Bulthuis J.G. 22-5-1994 doopdienst - Wat is er tegen dat ik gedoopt word?
894 hand 8:4-12 Bulthuis J.G. 9-6-1985 Koninkrijk Gods en ie naam van Jezus Christus
2353 hand 8:4-12 Brink J.E. onbekend Gods tempel - slot mist
167 hand 8:4-17 Visser Jaap 11-6-1978 Filippus in Samaria Jeugddienst
2476 hand 8:4-25 Brink J.E. 4-1-1973 Filippus te Samaria;Simon de tovenaar, toverij, occultisme
1116 hand 9:1 Verdouw Simon 18-9-1988 Bekering van Saulus
1569 hand 9:1-19 Verdouw Simon 30-10-1988 Bekering van Saulus. Ananias
3554 hand 9:31 Graaff R. 29-9-1974 Vrede in de gemeente door de hG
2922 hebr Hoorn A. 24-12-2006 Sabbatsrust - vrede
1922 hebr (div.) Visser Jaap 4-9-1994 Vestigt je aandacht dan op Hem - avondmaal
5024 hebr 1:1 Brink J.E. onbekend Het woord Gods + Avondmaal
4216 hebr 1:10-2:4 Janssens Jakob 20-1-2019 Koers houden.
486 hebr 1:1-2 Brink J.E. 28-6-1981 Grote betekenis van het woord van God
1275 hebr 1:1-2 Mosterd Piet 21-7-1991 God roept u om uit te trekken
3013 hebr 1:1-3 Janssens Jakob 2-3-2008 God spreekt
2307 hebr 1:14 Brink J.E. 17-12-1986 Levend makend door zijn Geest - engelen zijn dienende geesten
4155 hebr 1:14 Koster Roel 17-12-2017 Engelen
2496 hebr 1:1-4 Brink J.E. 21-6-1981 God spreekt in de Zoon - Alleen het Woord - het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen
3577 hebr 1:1-4 Brink J.E. 1-1-1981 Het spreken Gods tot de vaderen - ALS 2496
4205 hebr 1:1-4 Janssens Jakob 4-11-2018 “De hoogste naam.”
4209 hebr 1:1-9 Janssens Jakob 2-12-2018 De hoogste naam. Hebr. 1:5-9 Deel 2
3807 hebr 1:5-6 Goverts Klaas onbekend De eerstgeborene
3808 hebr 1:5-6 Goverts Klaas onbekend Mijn Zoon, koning - De eerstgeborenen
5475 hebr 10:16 Bulthuis J.G. onbekend BBC: Verstand, dans, geest van domheid en verleugening-BEGIN MIST
2824 hebr 10:16-18 Plas Cees 10-7-2005 Vergeven en vergeten
4168 hebr 10:16-24 Koster Roel 18-3-2018 Verbond(en) voor eeuwig
2758 hebr 10:19-20 Pagee Henk 20-6-2004 Vrijmoedigheid
1941 hebr 10:19-21 Visser Theo 11-12-1994 Toetreden met een waarachtig hart/ontwikkelen van verlangen
1981 hebr 10:19-22 Mosterd Piet 23-7-1995 Kom in de ruimte van God en leef
3915 hebr 10:19-24 Groot C. 15-8-1976 Het toetreden tot God
1345 hebr 10:19-25 Bulthuis J.G. 16-8-1992 Toetreden in volle verzekerdheid d. geloofs en hechten aan JC 1
784 hebr 10:2-3 Bulthuis J.G. 13-5-1984 Geloven, volharden, hopen
695 hebr 10:32-36 Bulthuis J.G. 3-7-1983 Geef uw vrijmoedigheid niet prijs
5320 hebr 10:35-39 Groot C. 15-6-1980 Door volharding naar het goddelijke doel met het lichaan van Christus
699 hebr 10:36 Bulthuis J.G. 10-7-1983 Volharding om te verkrijgen wat beloofd is
1173 hebr 10:36 Bulthuis J.G. 1-10-1989 Volharding is nodig om te verkrijgen wat beloofd is
1605 hebr 10:36 Bulthuis J.G. 2-7-1989 Volharding
701 hebr 10:38-39 Bulthuis J.G. 17-7-1983 Geen nalatigheid in het geloven tot het einde toe
1274 hebr 11:1 Visser Jaap 14-7-1991 ----
2923 hebr 11:1 Koster Roel 31-12-2006 Leven uit geloof
3954 hebr 11:1 Groot C. 1-1-1976 ---
4082 hebr 11:1 Koster Roel 4-9-2016 licht verdrijft de duisternis deel 6: het geloof VAN God
5224 hebr 11:1 Groot C. 1-1-1976 Alles verkrijgen door geloof
1239 hebr 11:1-13 Lijzenga H. 23-12-1990 Getuigenis van God
129 hebr 11:1-3,32 Waljaard P. 5-2-1978 God heeft iets beters met ons voor
5119 hebr 11:1-6 Brink J.E. 1-1-1968 Aspect van geloof
5130 hebr 11:1-6 Brink J.E. 22-7-1968 De weg van de volkomenheid - preek 1-Kampweek-4
5182 hebr 11:1-7 Brink J.E. 1-1-1974 de gedachtenwereld van God
4183 hebr 11:27 NB Koster Roel 10-6-2018 Zien
839 hebr 11:39-40 Bulthuis J.G. 2-12-1984 Zie op Jezus
1025 hebr 11:39-40 Bulthuis J.G. 22-3-1987 De zoekers van het nieuwe verbond zullen vinden
419 hebr 11:5-6 Visser (sr.) C. 9-11-1980 Het geloof van Henoch
1835 hebr 11:8-10 Bulthuis J.G. 16-5-1993 Verdieping inzicht eindstrijd om zoonschap. Mozes - Jacob
2214 hebr 11:8-10 Pagee Henk 11-10-1998 Stratenmakers gezocht
1372 hebr 12 Bulthuis J.G. 17-10-1984 Transaktie - evangelie van het koninkrijk der hemelen no. 03
1389 hebr 12 Bulthuis J.G. 3-4-1985 Tuchtigen en straffen - thema God is enkel goed no. 4 Rdam 20
1531 hebr 12 Bulthuis J.G. 6-3-1988 Fundamenten (einde mist)
3152 hebr 12:1-13 Janssens Jakob 18-4-2010 Discipel voor het leven
517 hebr 12:12-13 Bulthuis J.G. 25-10-1981 Heft dan de slappe handen op. De Heer zien/innerlijk aanvoelen
382 hebr 12:12-29 Brink J.E. 22-6-1980 God is nooit in het vuur
5292 hebr 12:12-29 Brink J.E. onbekend God is een verterend vuur; Genaderd tot Sion
952 hebr 12:13 Bulthuis J.G. 5-1-1986 Trek rechte sporen (dienst voor de kinderen)
986 hebr 12:1-3 Visser (sr.) C. 27-7-1986 Onze wedloop is vrijwillig en doelbewust
1122 hebr 12:1-3 Visser (sr.) C. 30-10-1988 Word een mens Gods als Jezus - slot mist
1295 hebr 12:1-3 Visser (sr.) C. 10-11-1991 Afleggen alle last en zonde. Met volharding de wedloop lopen
1572 hebr 12:1-3 Visser (sr.) C. 20-11-1988 Een leven van heil
2555 hebr 12:14 Slooten Auke 14-5-1998 Pastoraat: Wortel van bitterheid
2110 hebr 12:14-15 Brunt E. + C. 11-5-1997 Vergeven en verzoenen
957 hebr 12:14-17 Bulthuis J.G. 9-2-1986 Bitterheid
2204 hebr 12:15 Putten Wim 23-8-1998 Bitterheid/bittere wortel -> leven uit verzoening -> genezing
3275 hebr 12:1-7 Janssens Jakob 22-7-2012 In beweging blijven
2990 hebr 12:18 Bulthuis J.G. 30-3-1975 Jeugddienst
1477 hebr 12:1-8 Graaff R. 12-2-1987 Hoeveel moet een mens niet doormaken
919 hebr 12:18-25 Bulthuis J.G. 15-9-1985 Word insider van het goddelijk leven
4097 hebr 12:2 Visser Jaap 18-12-2016 Richt je aandacht op Jezus…!
2349 hebr 12:22 Hoorn A. 18-10-1999 Engelen 3
3619 hebr 12:22-23 Brink J.E. 4-4-1983 Gemeente-zijn is een feest - 2e Paasdag - Regiodag Leiden
3448 hebr 12:22-24 Brink J.E. 4-6-1989 Aardse of hemelse moederstad
5527 hebr 12:22-24 Brink J.E. 19-5-1989 Aardse of hemelse moederstad-ALS 3448
1175 hebr 12:22-27 Brunt H. 15-10-1989 Hoop op de toekomst
2639 hebr 12:24 Bulthuis J.G. 4-8-2002 God is liefde/enkel goed - 3: Bloed - Abel Jezus Christus
1556 hebr 12:25-29 Bulthuis J.G. 14-8-1988 Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk
2222 hebr 12:25-29 Bulthuis J.G. 22-10-1978 Wij erven de godheid
1019 hebr 12:28-29 Bulthuis J.G. 15-2-1987 God vereren met eerbied en ontzag
2237 hebr 12:28-29 Bulthuis J.G. 27-5-1979 Een verterend vuur
275 hebr 12:29 Bulthuis J.G. 10-6-1979 onze God is een verterend vuur
498 hebr 12:3 Visser Jaap 23-8-1981 Vestigt uw aandacht dan op Hem
1026 hebr 13:1 Visser (sr.) C. 29-3-1987 Broederliefde
1032 hebr 13:10-14 Visser (sr.) C. 10-5-1987 Jezus heeft geleden buiten Jeruzalem
1498 hebr 13:10-14 Visser (sr.) C. 19-7-1987 Jezus heeft geleden buiten Jeruzalem
4214 hebr 13:1-2 Dienst Willem 6-1-2019 Bemoediging - besef de tijkdom die je hebt - doorgaan - het kon. Gods gestalte geven in je leven
2767 hebr 13:1-20 Dienst Willem 15-8-2004 Vertrouwen op God's genade - waarheden blijven waarheden
3323 hebr 13:1-21 Dienst Willem 9-6-2013 Gods beloften zijn waar en blijven waar.
645 hebr 13:14 Bulthuis J.G. 9-1-1983 Wijd geen zorg aan het vlees - gebiedende wijs
1044 hebr 13:15-16 Visser (sr.) C. 2-8-1987 Rechtvaardiging en heiliging - lofoffer
3955 hebr 13:20 Groot C. 1-1-1976 Het verbond tussen God en mens - Aspecten, Consequenties
5225 hebr 13:20 Groot C. 1-1-1976 Het verbond tussen God en mens-Aspecten,Consequenties
1051 hebr 13:20-21 Visser (sr.) C. 20-9-1987 De God des vredes
2809 hebr 13:20-21 Verdouw Simon 27-3-2005 Een zegenbede voor de gemeente
3500 hebr 13:20-21 Visser (sr.) C. 22-11-1987 De God van de vrede
2264 hebr 13:216-21 Bulthuis J.G. 21-3-1999 Doopdienst - God van de vrede
815 hebr 13:5-6 Groot C. 9-9-1984 Genezing
2545 hebr 13:5-6 Verdouw Simon 8-7-2001 Ik zal u niet verlaten, niet, niet, niet, nee nooit!
723 hebr 13:8 Bulthuis J.G. 16-10-1983 Jezus is gisteren en heden dezelfde
1407 hebr 13:8 Bulthuis J.G. 18-9-1985 Jezus is dezelfde - thema Herstel 10 - Rdam 38
1485 hebr 13:9 Visser (sr.) C. 12-4-1987 Volhard in de zuivere leer
1534 hebr 2 Bulthuis J.G. 27-3-1988 Vragen beantwoording: JC nodig? Wedergeboorte. Strijden/"ik"
470 hebr 2:10 Buining W. 3-5-1981 Lofprijzing
2868 hebr 2:10 Drolinga Bert 19-2-2006 maaltijd/gemeenschap hebben met de Heer/tot heerlijkheid komen
755 hebr 2:1-4 Bulthuis J.G. 5-2-1984 opdat we niet afdrijven
904 hebr 2:1-4 Verdouw Simon 7-7-1985 Aandacht schenken
4223 hebr 2:14-18 Janssens Jakob 10-3-2019 Van dood naar leven
152 hebr 2:2-4 Brink J.E. 23-4-1978 God erkent het recht van de boze - paradijs leugen
2343 hebr 2:5-10 Brink J.E. 8-1-1989 Ons denken met vernieuwd zijn door de h.G. De toekomende eeuw
1371 hebr 2:5-13 Bulthuis J.G. 10-10-1984 Twee werelden - de mens - open hemel - thema Kon. d. Hem. 02
4219 hebr 2:5-13 Janssens Jakob 10-2-2019 Uit de Hemel geboren
1300 hebr 2:5-18 Bulthuis J.G. 1-12-1991 Christus in u de hoop der heerlijkheid I. Bewustwording.
1989 hebr 2:5-18 Lijzenga H. 17-9-1995 Broeder zijn - leven Gods liefde Gods
1077 hebr 2:5-9 Bulthuis J.G. 17-1-1988 Wat is de mens? 1. Verstand
1302 hebr 2:5-9 Bulthuis J.G. 15-12-1991 Christus in u de hoop der heerlijkheid II. Logos
5278 hebr 2:5-9 Brink J.E. 22-10-1978 Ik zie het wel zitten
2773 hebr 2:6-8b Bulthuis J.G. 26-9-2004 De mens (1)
995 hebr 3:1 Brink J.E. 21-9-1986 Hemelse roeping
1414 hebr 3:1 Bulthuis J.G. 20-11-1985 Deelgenoot hem.roeping - identificatie - De christen 03 Rdam 45
2140 hebr 3:1 Pagee Henk 14-9-1997 Wat ga je ervan zeggen - belijden tot behoud
2948 hebr 3:1 Graaff R. 24-7-1983 Deel hebben aan Christus
1516 hebr 3:10 Bulthuis J.G. 6-12-1987 Verstand
1831 hebr 3:12-14 Visser Jaap 18-4-1993 Als je Zijn stem hoort en verstaat, verhard dan je hart niet
1065 hebr 3:12-19 Bulthuis J.G. 6-12-1987 Bewustwording van onze verhouding tot God - afval
2310 hebr 3:1-3 Brink J.E. 3-5-1987 Heilige Br-deelgenoot der hemelse roeping
747 hebr 3:14 Bulthuis J.G. 8-1-1984 Zekerheid des geloofs
748 hebr 3:14 Bulthuis J.G. 8-1-1984 Houd die zekerheid vast
1395 hebr 3:14 Bulthuis J.G. 22-5-1985 Bezet gebied/doorgaande verlossing - thema verlossing 4 Rdam 26
1951 hebr 3:14 Verdouw Simon 5-2-1995 Deelkrijgen aan Christus. Begin der verzekerdheid vasthouden
2668 hebr 3:14 Graaff Karen 22-12-2002 Deel hebben aan Christus - Geest van het Zoonschap
2165 hebr 3:1-6 Verdouw Simon 25-1-1998 Opwekking tot trouw - ... maar de bouwmeester van alles is God
2760 hebr 3:1-6 Verdouw Simon 4-7-2004 Richt uw oog op Jezus
3061 hebr 3:1-6 Janssens Jakob 9-11-2008 Eén plank maakt nog geen tabelnakel? Tabernakel 7
3483 hebr 3:1-6 Brink J.E. 22-1-1984 Jezus boven Mozes verheven
4227 hebr 3:1-6 Janssens Jakob 7-4-2019 Jezus bouwt.
4142 hebr 3:17 Janssens Jakob 17-9-2017 Zorgdragen voor het Heiligdom (Huis van God)
4234 Hebr 3:7-19 Janssens Jakob 12-5-2019 Houd vol, wees moedig.
379 hebr 4:11-13 Visser (sr.) C. 15-6-1980 De rust van het Koninkrijk van God

IFTKnr

TEKST

SPREKER

VOORNAAM

DATUM

TITEL, ONDERWERP

3870 hebr 4:1-13 Waljaard P. 28-3-1976 Ingaan in de rust
4241 hebr 4:1-13 Janssens Jakob 30-6-2019 Zijn rust binnen gaan
5025 hebr 4:1-13 Brink J.E. onbekend Sabbatsrust
4132 hebr 4:12a Ek Gerrit 9-7-2017 Aanvaarding versus veroordeling - zedgenen
603 hebr 4:14-16 Bulthuis J.G. 15-8-1982 Toegaan tot de troon der genade
963 hebr 4:14-16 Steenis D. 23-3-1986 Medelijden met de ander
2177 hebr 4:14-16 Bulthuis J.G. 29-3-1998 Tot de troon gaan
2866 hebr 4:14-16 Verdouw Simon 5-2-2006 Jezus=betrouwbaar Hogepriester/Vrijmoed. troon v.genade naderen
3186 hebr 4:14-16 Schoenaers Jack 12-12-2010 Troon der genade
4243 hebr 4:14-16 Janssens Jakob 14-7-2019 Jezus kan meevoelen met onze zwakheden
1606 hebr 4:14-20 Bulthuis J.G. 9-7-1989 Hulp Gods
4247 hebr 4:14-5:10 Janssens Jakob 11-8-2019 Jezus brengt de weg tot herstel
2354 hebr 4:9 Brink J.E. 9-2-1975 Sabbatsrust
1533 hebr 4:9-13 Visser (sr.) C. 20-3-1988 Zwaard
3718 hebr 4:9-13 Brink J.E. 1-1-1974 Sabbatsrust
5026 hebr 4:9-13 Brink J.E. onbekend Sabbatsrust
2985 hebr 4:9-16 Janssens Jakob 7-10-2007 Verder de rust in gaan
4248 hebr 5 Janssens Jakob 18-8-2019 Wil je volwassen worden?
1383 hebr 5:11 Bulthuis J.G. 6-2-1985 Oog - oor - thema Koninkrijk der Hemelen no. 14
5588 hebr 5:11 Visser sr. C. 12-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Gemeente
1473 hebr 5:11-14 Bulthuis J.G. 18-1-1987 Leren onderscheiden wat goed en kwaad is
1102 hebr 5:14 Bulthuis J.G. 5-6-1988 Geestelijke ogen en oren (11.)
1545 hebr 5:14 Bulthuis J.G. 5-6-1988 Geestelijke oren en ogen
3505 hebr 5:14 Bulthuis J.G. 31-5-1988 Bijbelstudieavond - Wederspannigheid
1883 hebr 5:5-10 Visser (sr.) C. 13-2-1994 Gehoorzaamheid
569 hebr 5:7-10 Visser (sr.) C. 9-4-1982 Jezus is verlost uit zijn angst - Goede vrijdag
2884 hebr 5:7-10 Vuuren Barney 3-6-2006 Waar zie je naar uit?
2604 hebr 5:9 Bulthuis J.G. 17-2-2002 Gehoorzamen
1541 hebr 6 Heegde Joh. 8-5-1988 Dienstbetoon
2423 hebr 6 Hoorn A. 16-7-2000 Je laten dopen voor de doden (woestijn)
5212 hebr 6:1 Brink J.E. 11-5-1975 Betekenis vd doop
4253 hebr 6:1-12 Janssens Jakob 22-9-2019 Wat verwacht je eigenlijk?
4259 hebr 6:11-20 Janssens Jakob 3-11-2019 Gods beloften zijn zeker en vast
4115 hebr 6:1-2 Dienst Willem 2-4-2017 Op welk fundament bouw je? Is Jezus Christus werkelijk je fundament?
568 hebr 6:13 Bulthuis J.G. 4-4-1982 Abraham - er is hoop nr. 4
1091 hebr 6:1-3 Bulthuis J.G. 3-4-1988 Opstanding 7. - paasdienst 1988
1536 hebr 6:1-3 Bulthuis J.G. 10-4-1988 Fundament - opstanding der doden - pasen Rdam 1988
1788 hebr 6:1-3 Bulthuis J.G. 11-9-1988 Haamstede weekend: Het mensbeeld en het fundament zo mo
1806 hebr 6:1-3 Bulthuis J.G. 5-11-1987 Fundament: leer van dopen (bidstondstudie)*
2736 hebr 6:1-3 Dienst Willem 8-2-2004 Kennis over JC, leven met JC = beleven - waarheid hebben/zijn!
2803 hebr 6:1-3 Bulthuis J.G. 6-3-2005 Oplegging der handen
3093 hebr 6:1-3 Koster Roel 10-5-2009 Een moderne gelijkenis: de brug van Millau
3499 hebr 6:1-3 Bulthuis J.G. 17-11-1987 Het fundament van het geloof - studieavond
281 hebr 6:15 Visser Jaap 1-7-1979 geduld
1548 hebr 6:3 Bulthuis J.G. 26-6-1988 Fundament - bekering - eeuwig oordeel
2170 hebr 6:4 Bulthuis J.G. 1-3-1998 Hemelse gave en heilige Geest
2172 hebr 6:4-5 Bulthuis J.G. 15-3-1998 Woord en kracht (slot)
619 hebr 6:7-8 Bulthuis J.G. 10-10-1982 Wij zijn de grond die de regen indrinkt
596 hebr 6:9-12 Visser (sr.) C. 11-7-1982 Wees niet traag maar haak in op de beloften Gods
807 hebr 6:9-12 Graaff R. 29-7-1984 Heb hoop op God
4263 hebr 7:1-10 Janssens Jakob 1-12-2019 Koning en Priester van vrede
4265 hebr 7:11-19 Janssens Jakob 15-12-2019 Een onvernietigbaar leven
4268 hebr 7:18-28 Janssens Jakob 5-1-2020 Waarborg en uitvoerder van het garantieplan
697 hebr 7:37-39 Groot C. 10-7-1983 God ziet de intentie van je hart
3273 hebr 8 Janssens Jakob 9-7-2012 De Hogepriester toelaten in je hart
3361 hebr 8:1-10 Dienst Willem 5-1-2014 Deelhebben aan het Nieuwe Verbond
4272 hebr 8:1-5 Janssens Jakob 2-2-2020 Zalf, zalfolie en olie
773 hebr 8:8-12 Bulthuis J.G. 1-4-1984 Verbond
2235 hebr 9:16-22 Bulthuis J.G. 15-4-1979 Christus zonder zonde aanschouwd - Pasen 1979 (zie band 2234)
2064 hebr 9:27-28 Bulthuis J.G. 1-9-1996 Verwachting
2766 hoogl Verdouw Simon 12-8-2004 Trouwdienst Johan Knoop en Natie Castro
605 hoogl 1 Hoorn A. 22-8-1982 De Heer noemt je: Mijn geliefde
2669 hoogl 1:2-4 Hoorn A. 29-12-2002 Intens, diep contact, intimiteit met God verstilling
2122 hoogl 2:13b-14 Vlasblom Anja 3-8-1997 Laat Mij uw gedaante zien - echt/eerlijk worden
1003 hoogl 2:15 Visser (jr.) C. 9-11-1986 Vangt de kleine vossen
2710 hoogl 2:15 Verdouw Simon 31-8-2003 Want wie veracht de dag der kleine dingen? (2): Vossenjacht
2143 hoogl 2:8-17 Lijzenga H. 4-10-1997 De Heer wil uw gedaante zien, uw stem horen
80 hos 1:1-2 Visser (sr.) C. 28-8-1977 God wil een liefdesverhouding met de mens
82 hos 1:2-12 Visser (sr.) C. 4-9-1977 Israel geen volk van God meer, gelijk a/d volkeren Gomer
5254 hos 1:2-12 Visser (sr.) C. 28-9-1977 Verzoening, mannelijke rijpheid
1845 hos 10:12 Mosterd Piet 18-7-1993 Ontgint u nieuw land
2048 hos 10:12 Bulthuis J.G. 21-7-1996 Zaaien op de akker van onze geest en "nieuw land" ontginnen
134 hos 10:9-15 Visser (sr.) C. 26-2-1978 Israel als een jonge koe, die wel wil dorsen maar niet ploegen
139 hos 11:7-11 Visser (sr.) C. 12-3-1978 Hoe zou Ik u prijsgeven Efraim?
194 hos 12:1-7 Visser (sr.) C. 10-9-1978 Overeenkomst van Jacob met zijn nageslacht
196 hos 12:1-7 Visser (sr.) C. 17-9-1978 Jacobs streven was goed gericht
3038 hos 12:7b Schoenaers Jack 22-6-2008 Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God
198 hos 12:8-15 Visser (sr.) C. 24-9-1978 Gods plan met zijn volk heeft voorwaarden&voorrechten. Geen vermenging.
5281 hos 13:1-15 Visser (sr.) C. 12-11-1978 God is nooit tegen ons en geen verscheurend dier
203 hos 14:2-4 Visser (sr.) C. 8-10-1978 Bekeert u
205 hos 14:5 Visser (sr.) C. 15-10-1978 Ik zal hun afkerigheid genezen
206 hos 14:6 Visser (sr.) C. 22-10-1978 Ik zal zijn als de dauw voor Israel; lelie; wortels v.d.libanon
208 hos 14:7-8 Visser (sr.) C. 29-10-1978 Zijn loten zullen uitlopen; geur als de Libanon
210 hos 14:9-10 Visser (sr.) C. 5-11-1978 Na de opgang geen neergang meer
84 hos 2:1-13 Visser (sr.) C. 11-9-1977 Israel had niet alleen God verlaten maar ook vergeten
4159 hos 2:1-3 Hoorn A. 14-1-2018 God's welbehagen - aanvaarden tot heerlijkheid God's
86 hos 2:13-14 Visser (sr.) C. 18-9-1977 Wijngaard en dal van Achor
3132 hos 2:13-14 Schoenaers Jack 13-12-2009 God spreekt herstellend (1)
3139 hos 2:13-14 Schoenaers Jack 17-1-2010 God spreekt herstellend (2)
1988 hos 2:13-22 Bulthuis J.G. 10-9-1995 Het dal Achor maken tot een poort der hoop
2775 hos 2:13-22 Oostenbrugge A. 10-10-2004 Waarmee bekleden wij ons in deze tijd?
92 hos 2:15-17 Visser (sr.) C. 25-9-1977 Gij zult mij niet meer noemen mijn Baal
3521 hos 2:15-17 Visser (sr.) C. 25-9-1976 Leven temidden van een afvallige wereld
147 hos 2:15-22 Groot C. 16-4-1978 Sta op je recht
2082 hos 2:18-19 Visser (jr.) C. 24-11-1996 Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig
93 hos 2:18-22 Visser (sr.) C. 2-10-1977 Bruid door recht,gerechtigheid, goedertierenheid,ontferming etc
5258 hos 2:18-22 Visser (sr.) C. 27-11-1977 Bruid, gerechtigheid, goedertierenheid
95 hos 3:1-5 Visser (sr.) C. 9-10-1977 Gomer teruggekocht
5259 hos 4:1-17 Visser (sr.) C. 18-12-1977 Reiniging of verontreiniging
97 hos 4:1-19 Visser (sr.) C. 16-10-1977 Reiniging of verontreiniging
3792 Hos 4:6 Heijden P. 1-1-1983 De fatale gevolgen van afgoderij en occultisme in het licht van de bijbel
105 hos 5:12-15 Visser (sr.) C. 13-11-1977 God voorgesteld als een mot, een beeneter, een leeuw
1963 hos 5:1-3 Bulthuis J.G. 9-4-1995 De Heer in ons midden
101 hos 5:1-7 Visser (sr.) C. 30-10-1977 Strik, net, valkuil, Mispa, Tabor
103 hos 5:8-11 Visser (sr.) C. 6-11-1977 Bazuin, trompet - alarmsignaal Gibea Rama Bet-Awen
5264 hos 5:8-11 Visser (sr.) C. 15-1-1978 Hoop op verbetering voor Israel
3727 hos 6:1-3 Brink J.E. 31-12-1978 Herlevingsproces
5267 hos 6:1-3 Visser (sr.) C. 12-2-1978 Leven voor Gods aangezicht
111 hos 6:4 Visser (sr.) C. 4-12-1977 Innerlijke verdeeldheid
2576 hos 6:6 Schakel Debora 14-10-2001 Barmhartigheid: het verlangen v/d Vader om zijn liefde te delen
116 hos 7:1-10 Visser (sr.) C. 18-12-1977 Waken tegen vermenging - Vermeng je niet met vreemde goden
119 hos 7:11-16 Visser (sr.) C. 8-1-1978 Onnozele duif en argeloze duif
5271 hos 7:11-16 Visser (sr.) C. 19-3-1978 God dienen met verstand
125 hos 9:1 Visser (sr.) C. 29-1-1978 Koninkrijk Gods bestaat uit rechtvaardigheid, vrede, blijdschap
131 hos 9:10-17 Visser (sr.) C. 12-2-1978 Israel is onvruchtbaar geworden
128 hos 9:1-9 Visser (sr.) C. 5-2-1978 Hosea voor gek verklaard
1388 jac 1 Bulthuis J.G. 20-3-1985 Beproeven en verzoeken Thema God is enkel goed 3 - Rdam 19
5074 jac 1:1-11 Brink J.E. 11-7-1965 eerste deel van de lezing-Kamp Driebergen-ochtend
3845 jac 1:12 Brink J.E. 1-1-1972 Erfzonden
5075 jac 1:12-17 Brink J.E. 11-7-1965 Kamp Driebergen-avond
4053 jac 1:12-18 Koster Roel 14-2-2016 Licht verdrijft de duisternis deel 2
5073 jac 1:12-18 Spreker onbekend God is enkel goed-spreker en locatie onbekend
5108 jac 1:13-15 Brink J.E. 7-8-1967 De zonde-Kampweek-ma mo 1
511 jac 1:14-16 Hoorn A. 4-10-1981 Begeerten als oorsprong van de zonde
1387 jac 1:16-17 Bulthuis J.G. 13-3-1985 God is een, goed, liefde. Thema God is enkel goed 02 Rdam 18
1952 jac 1:17 Lijzenga H. 12-2-1995 Eerstelingen onder zijn schepselen, eerstelingen voor God
3723 jac 1:17 Brink J.E. onbekend Wees zelf zuiver- Weest niet bezorgd
5155 jac 1:17 Brink J.E. 10-7-1972 Kampweek- ma av
5157 jac 1:17-27 Brink J.E. 11-7-1972 Kampweek-di av
1354 jac 1:19-23 Visser Theo 11-10-1992 Weest daders van het Woord en niet alleen hoorders
639 jac 1:19-25 Bulthuis J.G. 19-12-1982 Alleen hoorders of ook daders van het woord
3002 jac 1:19-25 Vuuren Barney 23-12-2007 Passief en actief
3081 jac 1:2 Hoorn A. 8-3-2009 Neem IN zachtmoedigheid't geplante woord aan->uw ziel behouden
4042 jac 1:2-18 Dienst Willem 6-12-2015 Zekerheid van je geloof - macht gekregen
4081 jac 1:2-18 Boer Jildert 28-8-2016 Overwinnen in verzoekingen
1886 jac 1:22-25 Bulthuis J.G. 6-3-1994 Het kennen in ons leven van Waarheid en Vrijheid
2591 jac 1:22-25 Bulthuis J.G. 23-12-2001 De spiegel
1413 jac 1:23 Bulthuis J.G. 13-11-1985 Dader - thema De christen 02 - Rdam 44
2291 jac 1:25 Vlasblom Anja 5-9-1999 Vrijheid (2e V van VVV, 1e V = Vertrouwen)
829 jac 1:2-6 Visser (sr.) C. 28-10-1984 Levensheiliging
766 jac 1:2-8 Bulthuis J.G. 11-3-1984 Verzoekingen
744 jac 1:5-8 Bulthuis J.G. 18-12-1983 Uit dezelfde bron welt geen zoet en bitter water
2430 jac 1:5-8 Hoorn A. 16-2-1997 Depressie
5162 jac 2:1-19 Brink J.E. 14-7-1972 Kampweek-laatste dag-vr mo
3044 jac 2:12-26 Koster Roel 27-7-2008 Toeschouwer of deelnemer
796 jac 2:14-26 Bulthuis J.G. 24-6-1984 Geloven zonder doen is dood geloof
1881 jac 2:14-26 Hoorn A. 30-1-1994 Geloof is daad of dood
2258 jac 2:19 Bulthuis J.G. 7-2-1999 Tot één zijn - sidderen
5163 jac 2:19-26 Brink J.E. 14-7-1972 Kampweek-laatste dag-vr mi
2108 jac 3:1-12 Hoorn A. 27-4-1997 De zonden der tong
2210 jac 3:13 Blijleven Frans 12-7-1998 Je huis bouwen op de rots, Jezus Christus
3192 jac 3:13 Pablo de los Santos David 23-1-2011 Wees eerlijk met jezelf
5539 jac 3:9 Pagee Henk 20-7-1997 Naar de gelijkenis Gods geschapen
2442 jac 4:10 Bulthuis J.G. 3-9-2000 Verhoging van de mens
2320 jac 4:4 Pagee Henk 8-6-1997 huwelijk en samenwonen
2523 jac 4:4-5 Pagee Henk 25-3-2001 Principes van God: Vriendschap met wereld = vijandschap met God
1079 jac 4:5 Bulthuis J.G. 31-1-1988 God begeert onze geest met jaloersheid 2. verstand + hart
414 jac 4:5-7 Visser (sr.) C. 26-10-1980 God begeert onze geest met jaloersheid. Weerspannigheid
713 jac 4:5b-8a Bulthuis J.G. 11-9-1983 Verhef je boven je moeite
1297 jac 4:7 Bulthuis J.G. 17-11-1991 Onderwerpt u aan God, biedt weerstand, strijd-/genezingstips
4008 jac 4:7 Ek Gerrit 12-4-2015 Onderwerpen aan God, de duivel weerstaan dan vlucht hij ->Glorie aan God
5553 jac 4:7 Bulthuis J.G. 27-2-1976 Vervolgcursus-Strijd in de hemelse gewesten (4); Bied weerstand (directe strijd, offensief)
854 jac 4:7b Bulthuis J.G. 20-1-1985 Bied weerstand aan de satan en hij zal van u vlieden
1944 jac 4:8 Bulthuis J.G. 1-1-1995 Reiniging. Trend: dáár zijn/spreken. Heiligen door heerlijkheid
1386 jac 4:8b Bulthuis J.G. 6-3-1985 Zijn beeld - vermogens - thema God is enkel goed no. 01 Rdam 17
3516 jac 5:11 Brink J.E. 6-3-1984 Jacob-Bijbelstudie
1405 jac 5:13-20 Bulthuis J.G. 4-9-1985 Herstel - vergeving: klimaat - thema Herstel 08 - Rdam 36
1476 jac 5:13a Bulthuis J.G. 8-2-1987 Lijden en hoe ga je daar mee om
5595 jac 5:14 Brink J.E. onbekend Heersen over je zwakheden (slot)
5176 jac 5:14-16 Brink J.E. 26-10-1973 Genezing van ziekte
888 jac 5:5-7 Visser (sr.) C. 19-5-1985 Heb geduld, sterk uw harten, zucht niet tegen elkander
221 jac 5:7-11 Bulthuis J.G. 10-12-1978 Sterkt uw harten
1847 jac 5:7-11 Visser (sr.) C. 1-8-1993 Geduld in het lijden
1583 jac 5:7-8 Bulthuis J.G. 5-2-1989 Sterkt uw harten want de komst des Heren is nabij - toebereiding - aanklagers
226 jer 12:5 Visser (sr.) C. 31-12-1978 Jeremia verlangde dat God iets doen zou; God werkt door ons
228 jer 18:1-6 Waljaard P. 7-1-1979 De pottenbakker
1638 jer 20:7 Visser (jr.) C. 25-10-1990 Openb: Gebeuren rond 6e bazuin 25/10 + ure der duisternis 8/11
1235 jer 20:7-8 Visser (jr.) C. 25-11-1990 Na bevrijding volgt vaak achtervolging
821 jer 23:1-8 Lijzenga H. 30-9-1984 Wonen op eigen grond
344 jer 29:11 Verdouw Simon 17-2-1980 Gods gedachten: vrede, geen onheil, een hoopvolle toekomst
1280 jer 29:11 Verdouw Simon 25-8-1991 Want Ik weet welke gedachten ik over u koester
3070 jer 29:11 Koster Roel 28-12-2008 Het ware leven
3280 jer 29:11 Koster Roel 26-8-2012 Wat denk je wel? Gods gedachten!
2932 Jer 29:11-14 Visser Jaap 25-2-2007 Geloof en win
1294 jer 30:16-18 Bulthuis J.G. 3-11-1991 Toebereiding bevrijdingsdienst
4030 jer 30:16-22 Koster Roel 13-9-2015 Beloften, belijdenis en dankbaarheid
1620 jer 31:21 Bulthuis J.G. 1-10-1989 Je hart geven
4158 jer 31:31-34 Koster Roel 7-1-2018 Oud en Nieuw
3214 jer 31:33 Koster Roel 12-6-2011 Pinksteren: Feest voor God
3363 jer 31:7 Bulthuis J.G. 27-9-1980 Ontmoetingsdag (mi) Lofrede Jeremia
4120 jer 38:1-13 Janssens Jakob 23-4-2017 Vertroosting, uitredding en herstel
3719 jer 4:3-4 Brink J.E. onbekend Nieuw land ontginnen
5397 jer 4:3-4 Brink J.E. 27-8-1987 Nieuw land ontginnen
3559 jer 44:1 Lijzenga H. 1-12-1996 De wil
3560 jer 44:2 Lijzenga H. 23-9-1997 Koningin des hemels
5078 jes 1 Brink J.E. 1-12-1966 Jesaja-Bijbelschool Santpoort
5362 jes 1:2-7 Groot C. 22-7-1984 Genezing door de Geest Gods
3825 jes 1:9 Brink J.E. onbekend De rest die behouden blijft
1321 jes 10:20-27 Visser (jr.) C. 29-3-1992 Een rest die zich bekeert.
2429 jes 11:1-5 Bulthuis J.G. 23-7-2000 De vrucht
5134 jes 1-3 Brink J.E. 12-2-1969 De puinhopen herstellen
3518 jes 14:1-2 Brink J.E. 1-1-1975 De mens Gods openbaren
3841 jes 14:12-15 Brink J.E. 20-11-1966 De morgenster en zijn val
2468 jes 14:12-16 Brink J.E. 4-4-1975 Achter alle schepping staat God - de val van Lucifer
5027 jes 14:2 Brink J.E. onbekend Zonden van Kanaan
5079 jes 2:1-3 Brink J.E. 1-12-1966 Het hemels Jerusalem
938 jes 2:1-5 Waljaard P. 17-11-1985 Toekomst voor Juda en Jeruzalem
5135 jes 2:1-5 Brink J.E. 12-3-1969 Het komende vrederijk (vervolg) (einde mist)
480 jes 2:2-3 Hoorn A. 7-6-1981 Bestijg de berg Sion
112 jes 21:11-12 Brink J.E. 4-12-1977 De ware geestelijke mens
2305 jes 21:11-12 Brink J.E. 14-1-1978 Verschil KVO gemeenten t.o.v. pinkstergemeenten
204 jes 25:6-10 Groot C. 15-10-1978 Elke sluier zal vernietigd worden
1652 jes 25:6-12 Visser (jr.) C. 9-4-1992 Openbaring deel 38 - De satan ontbonden
2451 jes 25:6-12 Brink J.E. onbekend Het heil voor de volken
3458 jes 25:6-12 Brink J.E. 1-1-1975 Het feestmaal
3791 jes 25:6-12 Heijden P. 4-11-1979 Strijd met en overwinning over de machten der duisternis-
5230 jes 25:6-12 Brink J.E. 4-4-1976 Opdrachtdienst-Feestmaal met God
692 jes 26:1-8 Visser (jr.) C. 19-6-1983 Onze houding: standvastigheid, trouw
1306 jes 26:20 Bulthuis J.G. 5-1-1992 Ga in uw binnenkamer
1271 jes 28-16b Visser (jr.) C. 23-6-1991 Gelovigen haasten niet
3396 jes 29:9-16 Janssens Jakob 3-8-2014 Twee soorten kennis.
1243 jes 3:10 Brunt H. 13-1-1991 Zegt de rechtvaardige..welgaan..vrucht van zijn daden eten
5080 jes 3:1-4 Brink J.E. 1-12-1966 cursus deel #
3734 jes 3:16-26 Brink J.E. 1-1-1975 De trotse vrouwen van Jeruzalem - Uiterlijke Godsdienst
2560 jes 3:16-4:6 Brink J.E. onbekend Trotse vrouwen van jeruzalem - uiterlijke godsdienst
5183 jes 3:1-8 Brink J.E. 1-1-1974 Wereldgeesten en hemelgeesten
5136 jes 3:8 Brink J.E. 1-4-1969 Vrucht voorbrengen
463 jes 30:18-21 Visser (sr.) C. 12-4-1981 God verlangt om ons genadig te zijn
3811 jes 30:21 --- --- onbekend Bezorgdheid, gebed en het antwoord
3812 jes 30:21 --- --- onbekend Hoe leidt de Heer
2035 jes 32:1-2 Bulthuis J.G. 21-4-1996 Toevlucht/beschutting (dat zouden wij voor elkaar moeten zijn)
870 jes 33:14-22 Dalhuisen H. 17-3-1985 Brood en water zijn gewis
1344 jes 33:17-24 Mosterd Piet 9-8-1992 Zalig de ogen die zien (JC met eer en heerlijkheid gekroond)
1352 jes 33:20-23 Visser (jr.) C. 27-9-1992 Sion aanschouwen is de gemeente in volheid aanschouwen
1399 jes 33:6 Bulthuis J.G. 26-6-1985 Zwakheid - woord - rhema - Thema Herstel 02 - Rdam 30
902 jes 35 Hoorn A. 30-6-1985 De gebaande weg
2000 jes 35 Bulthuis J.G. 5-11-1995 Bewuste oproep tot totale inzet om als zoon van God te leven
3110 jes 35 Janssens Jakob 30-8-2009 Je komt tot bloei en vruchtdragen
1217 jes 35:1-10 Mosterd Piet 22-7-1990 Uw weg wil ik gaan (slot mist)
5337 jes 35:1-10 Brink J.E. 3-1-1982 Wees sterk in de woestijn
2118 jes 35:1-2 Bulthuis J.G. 6-7-1997 Bloeiende woestijn
3705 jes 35:8-10 Brink J.E. 7-5-1989 De hoge weg
5336 jes 35:8-10 Brink J.E. 3-1-1982 De valse en de ware kerk; Gericht en zegen
5386 jes 35:8-10 Brink J.E. 17-8-1986 De hoge weg
76 jes 4:2-6 Waljaard P. 14-8-1977 Het leven uit God moet ons sieraad zijn
1268 jes 4:2-6 Lijzenga H. 9-6-1991 Over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn
1955 jes 4:2-6 Bulthuis J.G. 5-3-1995 Het oordeel begint bij het huis Gods. Levensheiliging standaard
5081 jes 4:2-6 Brink J.E. 1-12-1966 Gemeentegroei
3116 jes 40 Brink J.E. 29-6-1975 Troost, troost mijn volk...
1553 jes 40:11 Huis D. 24-7-1988 Stofje aan de weegschaal
1131 jes 40:1-11 Lijzenga H. 18-12-1988 De God der hope
1863 jes 40:1-11 Visser (sr.) C. 31-10-1993 Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht
4031 jes 40:1-11 Dienst Willem 20-9-2015 Verwachting en teleurstelling
3147 jes 40:1-11 (3) Dienst Willem 14-3-2010 Voortgaan met de weg banen
3115 jes 40:1-2 Boer Jildert 4-10-2009 Ware Troost
1133 jes 40:1-5 Bulthuis J.G. 1-1-1989 Bereid u toe
1418 jes 40:1-5 Bulthuis J.G. 5-1-1986 1e dienst Rdam Opdracht: WEG BANEN ->vertroosting voor het volk
1578 jes 40:1-5 Bulthuis J.G. 1-1-1989 Bereid u toe - late regen
2449 jes 40:1-5 Oostenbrugge A. 22-10-2000 Waar het spreken van de Heer aanvaard wordt, kan Hij wat doen
2579 jes 40:1-5 Graaff Karen 28-10-2001 De weg bereiden
3137 jes 40:1-5 Dienst Willem 3-1-2010 De Geest is op mij->blijde boodschap->jaar welbehagen des Heren
3128 jes 40:1-8 Dienst Willem 15-11-2009 Nooit kan het geloof te veel verwachten
162 jes 40:25-31 Brink J.E. 28-5-1978 Verzet tegen de leugen en opbouw in de waarheid
3809 jes 40:27-29 Goverts Klaas onbekend God de Schepper
1463 jes 40:27-30 Heegde Joh. 16-11-1986 De zwakke mens is sterk in zijn God. Putten kracht
526 jes 40:27-31 Visser (sr.) C. 29-11-1981 Mijn weg is niet verborgen voor God
2509 jes 40:27-31 Brink J.E. 1-1-1978 De eeuwige God is de Heer, schepper van het eind der aarde
2989 jes 40:27-31 Brink J.E. 8-2-1989 maar wie de Here verwachten putten nieuwe kracht
3541 jes 40:27-31 Brink J.E. 23-4-1978 Een eeuwig God is de Here
2605 jes 40:29-b Brink J.E. onbekend Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht
2026 jes 40:3-5 Bulthuis J.G. 17-3-1996 De gezindheid der rechtvaardigen
528 jes 42:1-4 Visser (sr.) C. 6-12-1981 Het geknakte riet en de walmende vlaspit
3318 jes 42:1-7 Dienst Willem 5-5-2013 Bevrijding
4191 jes 42:1-9 Janssens Jakob 5-8-2018 De uitverkorene(n)
3930 jes 43:1-11 Brink J.E. 21-10-1976 Hij geeft nieuwe dingen - Grote verdrukking - Behoud het geloof
1812 jes 43:16-21 Bulthuis J.G. 17-1-1993 Nieuwe weg (2) waar vandaan, waar naartoe?
3281 jes 43:1-7 Dienst Willem 2-9-2012 Wat bepaalt je waarde - familiedag
4100 jes 43:18-19 Hoorn A. 8-1-2017 Zie, Ik maak alle dingen nieuw
3228 jes 43:19 Ek Gerrit 18-9-2011 Ik ga iets nieuws doen.Nu ontluikt het, onderken je? Velden wit
5560 jes 45:11 Visser jr. C. 11-9-1982 VE-Bijbelschool-dag1-001AB-Gemeente in de eindtijd-De toekomstige dingen
578 jes 45:14-25 Visser (sr.) C. 9-5-1982 Eeuwige verlossing voor Gods volk
2233 jes 45:5 Bulthuis J.G. 29-4-1977 God is goed
4221 jes 46:10 Koster Roel 24-2-2019 Het paradijs - deel 7: oorsprong
3416 jes 46:9-11 Visser Jaap 21-12-2014 Gods raadsbesluit
3561 jes 47:1-15 Lijzenga H. 8-2-1998 Trek uit Babel-Jeruzalem
3480 jes 47:1-9 Hoorn A. onbekend De koningin des hemels-SLOT MIST (pittige studie)
2458 jes 48:1-11 Brink J.E. 24-12-1976 Nieuwe dingen verkondigd
3589 jes 48:1-11 Brink J.E. 7-11-1976 Uit de wateren van Juda
4114 jes 48:1-2 Boer Jildert 9-12-2012 Hoe kijken wij naar het Joodse Volk
2540 jes 49:15-16 Schakel Debora 10-6-2001 Huisgezin van God - troost - bemoediging
4192 jes 49:1-7 Janssens Jakob 12-8-2018 Luister naar Jezus en je wordt een krachtige held
571 jes 49:1-9 Brink J.E. 18-4-1982 Hij moet als koning heersen
1972 jes 49:8-13 Bulthuis J.G. 21-5-1995 Heilstijd - de Heer wekt door zijn woorden je geest op
303 jes 49:8-9 Verdouw Simon 30-9-1979 Hoopvolle toekomst. Kom tevoorschijn. Jeugddienst.
1207 jes 5:1-7 Hoorn A. 13-5-1990 Wijngaard
3631 jes 5:1-7 Brink J.E. 1-1-1977 Het beeld van Israel als gemeente
5082 jes 5:2-17 Brink J.E. 1-12-1966 onderwerp-Santpoort
1285 jes 50:4-11 Visser (sr.) C. 15-9-1991 De kennis van God dient gepaard te gaan met liefde voor God
4196 jes 50:4-11 Janssens Jakob 9-9-2018 Overgave brengt herstel - De 3e profetie aangaande de Knecht des Heren
3475 jes 51:3 Bulthuis J.G. 7-1-2001 Vrede, vreugde en blijdschap-Het koninkrijk in ons
1339 jes 52:11-12 Bulthuis J.G. 5-7-1992 Loskomen uit je persoonlijk Babel. Vertrekt, gaat uit vandaar
2072 jes 52:1-12 Bulthuis J.G. 6-10-1996 Waak op
3019 jes 52:13 Schoenaers Jack 30-3-2008 Het evangelie van nochthans en toch....
1453 jes 52:13-15 Bulthuis J.G. 7-9-1986 Slachtschapen
4198 jes 52:13-15 Janssens Jakob 23-9-2018 Leven in de woestijn
5494 jes 52:13-15 Bulthuis J.G. 23-1-1979 Begincursus 7
992 jes 53 Bulthuis J.G. 7-9-1986 Slachtschapen
360 jes 53:10-11 Heegde Joh. 6-4-1980 God's bedoeling met de mens is nooit veranderd
2594 jes 53:4-12 Bulthuis J.G. 6-1-2002 Symbolen
2727 jes 53:4-5 Bulthuis J.G. 7-12-2003 Het lichaam van Christus 1:3-delige therapeutische doe-dienst
2780 jes 53:5 Brink J.E. 27-8-1980 Betekenis van: vergeving, losprijs, verzoening, toorn van God, rechtvaardig, JC zoon des mensen
2798 jes 53:5 Brink J.E. 27-7-1980 Betekenis van: vergeving, losprijs, verzoening, toorn van God, rechtvaardig, JC zoon des mensen,
3398 jes 53:7 Janssens Jakob 17-8-2014 Het lam van God.
4203 jes 53:7-12 Janssens Jakob 21-10-2018 Het Lam Gods
3430 jes 54 Brink J.E. 8-10-1972 Het Israel Gods - hemels Jeruzalem
3725 jes 54 Brink J.E. 1-1-1975 Het Israël Gods
2976 jes 54:11-17 Brink J.E. onbekend Tempelbouw
4189 jes 54:11-17 Janssens Jakob 22-7-2018 Bij God ben je veilig
5309 jes 54:1-17 Brink J.E. onbekend Het Israel Gods; Zij profeteerde over lijden en heerlijkheid
2272 jes 54:13 Lijzenga H. 9-5-1999 Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn
3337 jes 54:1-4a Janssens Jakob 15-9-2013 Maak de plaats voor uw tent wijd
2548 jes 55 Vooijs Cors 29-7-2001 Uitnodiging tot het heil van de Heer - opwekking is mogelijk
3329 jes 55 Janssens Jakob 21-7-2013 Verwoorden en verWoorden
3439 jes 55:1-13 Brink J.E. 1-1-1975 Gedachten Gods overnemen - vernieuwing denken - hemelse overheid
4204 jes 55:1-2 Bramer Jan 28-10-2018 Water voor je dorst
2813 jes 55:1-3 Bulthuis J.G. 24-4-2005 Overvloed in Jezus
5315 jes 55:1-4 Groot C. 20-4-1980 Verlossing door Jezus' bloed
3169 jes 55:1-6 Dienst Willem 15-8-2010 Kracht weghalen bij Jezus voor het nieuwe seizoen
2941 jes 55:2b-3a Ek Gerrit 22-4-2007 Luisteren
2672 jes 55:8-9 Schakel Ruud 19-1-2003 Wie is God?
2493 jes 56:6-8 Bulthuis J.G. 21-1-2001 Vreugde en blijdschap 2
2743 jes 56:7-8 Berendrecht Joland 21-3-2004 We zullen staan als een huis van gebed - bedehuis
2010 jes 58 Bulthuis J.G. 24-12-1995 Bergrede-christen - de werken van barmhartigheid
3107 jes 58:11-14 Janssens Jakob 9-8-2009 Hij weet waar het gras groeit
3114 jes 58:11-14 Janssens Jakob 27-9-2009 Genieten op dag 7
5216 jes 58:1-14 Brink J.E. 20-7-1975 God dienen in de Geest, niet in uiterlijke vroomheid-Nederig-Vasten
2996 jes 58:1-6 Hoorn A. 25-11-2007 Het vasten dat Ik verkies
2784 jes 58:6 Bulthuis J.G. 5-12-2004 Biechten - in hemelse gewesten ontlast zijn i.v.m. de zalving
3307 jes 58:6 Dienst Willem 17-2-2013 Is dit niet het vasten wat ik verkies.....
3123 jes 58:6-14 Janssens Jakob 17-10-2009 Verzadigd worden
5083 jes 6 Brink J.E. 1-12-1966 onderwerp-Santpoort
666 jes 6:1-13 Brink J.E. 6-3-1983 Roeping van Jesaja - de engelen
3826 jes 6:1-13 Brink J.E. onbekend De roeping van Jesaja
3945 jes 6:1-7 Brink J.E. 13-3-1980 Serafs
5030 jes 6:1-7 Brink J.E. onbekend Eindtijd; herstel van de schepping
974 jes 60:1-3 Bulthuis J.G. 25-5-1986 Sta op en word verlicht
3295 jes 60:1-5 Schoenaers Jack 9-12-2012 De luister van God
2788 jes 61:1-3 Verdouw Simon 2-1-2005 Genadejaar van de Heer
2871 jes 61:1-3 Pagee Henk 5-3-2006 Jezus biedt u een hoofdsieraad, vreugdeolie en een lofgewaad
4139 jes 61:1-3 Dienst Willem 27-8-2017 Verbinden - beseffen
1193 jes 61:1-4 Visser (sr.) C. 11-2-1990 Jezus in Nazareth
3209 jes 61:1-4 Fluit Jan 8-5-2011 Bevrijd zijn en dan bevrijd leven
3319 jes 61:1-4 Janssens Jakob 12-5-2013 Vergeving en genezing
4026 jes 61:1-4 Visser Jaap 16-8-2015 Jezus verlost, bevrijdt en geneest…
2494 jes 61:1-7 Bulthuis J.G. 28-1-2001 Vreugde 3
2408 jes 61:1a Bulthuis J.G. 16-4-2000 Vrede
2462 jes 62 Bulthuis J.G. 29-10-2000 Noch zwijgen noch rusten
1475 jes 62:1-12 Bulthuis J.G. 1-2-1987 God zet een stempel op ons - onze nieuwe naam
1311 jes 64:1-5 Visser (sr.) C. 9-2-1992 Gerechtigheid met vreugde doen om gerechtigheid Gods te vervull
5028 jes 64:1-5 Brink J.E. onbekend Het verdwijnen van de bedekking-SLOT MIST
895 jes 64:1-5a Brink J.E. 9-6-1985 God daalt neer - versluiering wegnemen
1377 jes 65:17-18 Bulthuis J.G. 12-12-1984 Nieuwe hemel - nieuwe aarde - bron - thema Kon. d. Hem. no. 08
2335 jes 66:5-11 Brink J.E. 26-12-1982 Het Kerstverhaal
5029 jes 66:5-11 Brink J.E. 24-12-1982 Het eindgericht
1212 jes 66:5-14 Bulthuis J.G. 17-6-1990 Overzicht op de toekomst - weinig barensweeën
3563 jes 7 Lijzenga H. 6-9-1998 Assur
3597 jes 7:10-25 Brink J.E. 10-6-1975 Bijbelstudie-Gorkum
3847 jes 7:10-25 Brink J.E. 1-1-1976 Geen schrik voor geweld
2416 jes 7:14 Bulthuis J.G. 11-6-2000 Immanuël - God met ons
3131 jes 7:14 Pagee Henk 6-12-2009 Immanuel - God is MET ons
2207 jes 7:1-8:10 Lijzenga H. 13-9-1998 Angst/beven - koningschap - gezindheid/gedrag - overgave
3118 jes 7:1-9 Brink J.E. onbekend De overwinning over de satanische legermacht
3598 jes 8:1-10 Brink J.E. 21-10-1975 Achaz en Assur
3602 jes 8:11-23 Brink J.E. 18-11-1975 De troon van David - Wij kunnen wel trouw aan God zijn
3742 jes 8:23 Brink J.E. 26-12-1976 Geboorte Jezus-Rest wordt behouden -ALS 2474
641 jes 8:23-9:6 Bulthuis J.G. 25-12-1982 Kerstmis
2474 jes 8:23-9:6 Brink J.E. 25-12-1976 De geboorte van Jezus in v.e.zicht - een rest wordt behouden
240 jes 9:1-5 Verdouw Simon 18-2-1979 Licht en duisternis - jeugddienst
2636 jes 9:3 Vooijs Cors 14-7-2002 Overwinnen als op Midiansdag - Gideon
328 jes 9:5-6 Visser (sr.) C. 25-12-1979 Zijn naam is: wonderb.raadsman, sterke G, eeuwige vader, vr. v.
2202 jes 9:5-7 Bulthuis J.G. 9-8-1998 Hem kennen in de volheid en diepte van zijn woord/Leven dmv JC
3605 jes 9:6-20 Brink J.E. 24-2-1976 Assur, Juda en 'Israel'
3134 jes 9:6-7 Janssens Jakob 25-12-2009 Vrede, hoe dan?
2059 job Hoorn A. 16-7-1995 Heb je gehoord vd volharding van Job? - Job deel 1
2060 job Hoorn A. 30-7-1995 Job 2 begin + eind mist
5413 job diverse Verzamel cd van diverse sprekers over Job, o.a. een serie van 11 van Toon vd Hoorn
3170 job 1 Hoorn A. 22-8-2010 Job 1 - eerste deel serie 2010
2567 job 1:6-10 Brink J.E. 5-7-1983 Kampweek 1983 - Een plaats van samenkomst in de hemel - di-morgen
1544 job 1:6-11 Hoorn A. 29-5-1988 Het leven van Job
241 job 1:6-12 25-2-1979 Job-De zin van het lijden - ALS 0246
246 job 1:6-12 Brink J.E. 25-2-1979 Job-De zin van het lijden + Opdrachtdienst - ALS 0241
3570 job 1:6-12 Brink J.E. 25-2-1979 mijn knecht-De zin van het lijden
3696 job 1:6-12 Hoorn A. onbekend Volharding
5371 job 1:6-12 Brink J.E. onbekend De schuld van het lijden
5354 job 2:1 Brink J.E. 10-7-1983 Eindtijdsplitsing tussen goed en kwaad
4103 job 28:28 Koster Roel 29-1-2017 : (on)recht in je leven en wat doe je dan? Lessen uit het leven van Job
4106 job 3:8 Koster Roel 19-2-2017 God spreekt en geeft de mens (Job) inzicht - leviathan
3197 job 35:9-10 Boer Jildert 27-2-2011 Lofprijs midden in de beproeving
3485 joel 2:18-23 Brink J.E. 23-1-1977 Onderwijs van de eindtijd (als ift 15) Hij geeft u de leraar der gerechtigheid
2473 joel 2:18-25 Brink J.E. 1-1-1977 De profetie van Joel - Hij geeft u de leraar der gerechtigheid
15 joel 2:18-32 Brink J.E. 23-1-1977 Onderwijs van de eindtijd
5250 joel 2:18-32 Brink J.E. 29-5-1977 De scheiding moet komen
46 joel 2:23-27 Brink J.E. 8-5-1977 Vroege regen en spade regen - belofte van herstel
2422 joel 2:28-32 Brink J.E. onbekend Joel - het evangelie van JC moet weer bekend worden
2507 joel 2:28-32 Brink J.E. 18-5-1978 De dag de Heren - heilige Geest
5245 joel 2:28-32 Brink J.E. 16-1-1977 Pinksteren-Zijn evangelie realiseren
56 joel 3:1-3 Brink J.E. 12-6-1977 Dal van Josafat
2508 joel 3:1-3 Brink J.E. 18-5-1978 Gericht over Israels vijanden/Ezau beeld afvallige kerk
2627 joel 3:1-3 Dienst Willem 12-5-2002 Jongens-mannen en meisjes-vrouwen
5251 joel 3:1-3 Brink J.E. 5-6-1977 De afval en de zonen Gods
99 joel 3:14-21 Brink J.E. 23-10-1977 Eindtijd, grote stad Babel valt in 3 stukken uiteen
2319 joel 3:14-21 Brink J.E. 22-10-1977 Joel - laatste uit serie hierover - ontmoetingsdag
3600 joel 3:14-21 Brink J.E. 23-10-1975 Inzicht in de tijd v h einde - De grote stad Babel valt in 3 stukken
3636 joel 3:14-21 Brink J.E. 23-10-1977 De tijd van het einde-Babel valt in 3 stukken
3434 joel 3:9-12 Brink J.E. 28-8-1977 Een keer in je lot, in je denken. God zag om naar zijn volk!
3172 joel 4:16-21 Koster Roel 5-9-2010 Zoek het hoger op: de berg Sion
1903 joh 1:1-14 Bulthuis J.G. 22-5-1994 Macht gekregen om een zoon van God te worden
3112 joh 1:1-18 Dienst Willem 13-9-2009 Leven uit/door Jezus Christus, door de Geest
3508 joh 1:1-18 Brink J.E. 27-9-1977 Het waarachtige licht
3912 joh 1:1-18 Heegde Joh. 11-7-1976 Genezing op sabbat
4037 joh 1:1-18 Dienst Willem 1-11-2015 Leven door de Geest/Oproep neem definitief je intrek in het koninkrijk van God. DAAR leven!
4071 joh 1:1-20 Dienst Willem 19-6-2016 Spreken van woorden die leven wekken bij jezelf en bij anderen.
1176 joh 1:12-13 Bulthuis J.G. 22-10-1989 Macht gegeven om zoon van God te worden
2774 joh 1:12-13 Berendrecht Joland 3-10-2004 Uit God geboren zijn
109 joh 1:14 Brink J.E. 27-11-1977 JC is het woord Gods - logos
2265 joh 1:14 Bulthuis J.G. 4-4-1999 Ingaan in Christus heerlijkheid strijd om in te gaan
3741 joh 1:14 Brink J.E. 25-12-1977 Kerst - Het woord is vlees geworden--niet 0109, 2479
4137 joh 1:14 Janssens Jakob 13-8-2017 Priesterschap 4 - Dragers van de wet? God kennen.
2479 joh 1:14-16 Brink J.E. 4-1-1975 Het vlees geworden Woord - oude en nieuwe verbond - genade
1292 joh 1:14-18 Bulthuis J.G. 27-10-1991 doopdienst
1144 joh 1:1-5 Bulthuis J.G. 19-3-1989 Manifestatie
5526 joh 1:1-5 Bulthuis J.G. 25-3-1989 Zangavond+Laat je licht schijnen in deze wereld
1165 joh 1:18 Heegde Joh. 30-7-1989 Jezus heeft ons God doen kennen
1318 joh 1:18 Bulthuis J.G. 15-3-1992 Herhalingsoefening: God is enkel goed
1594 joh 1:18 Heegde Joh. 23-4-1989 De Zoon die a/d boezem des Vaders is, heeft ons Hem doen kennen
1610 joh 1:18 Heegde Joh. 6-8-1989 De gemeente
2970 joh 1:18 Brink J.E. 29-5-1977 Niemand heeft ooit God gezien. JC heeft Hem ons doen kennen
3603 joh 1:18 Brink J.E. 8-12-1975 Niemand heeft ooit God gezien
5222 joh 1:18 Brink J.E. 7-12-1975 Godsbeeld-Niemand heeft ooit God gezien
1187 joh 1:2-18 Dalhuizen H. 31-12-1989 Verzoeking
1153 joh 1:29-34 Bulthuis J.G. 14-5-1989 Doopdienst 1989 no.1
3075 joh 1:29-34 Pagee Henk 1-2-2009 Doop in heilige Geest
2811 joh 1:35-37 Verdouw Simon 10-4-2005 Zoekers die op scherp staan
642 joh 1:35-52 Bulthuis J.G. 2-1-1983 De eerste discipelen. Kom en zie
1006 joh 1:35-52 Verdouw Simon 23-11-1986 Jezus roept zijn discipelen - jeugddienst 1986/2
2738 joh 1:35-52 Verdouw Simon 22-2-2004 Kom en je zult het zien!
1960 joh 1:4 Bulthuis J.G. 25-3-1995 Amersfoort/God ziet het hart aan - goddelijk leven ontwikkelen
4080 joh 1:4 Dienst Willem 21-8-2016 In het Woord is leven en het leven is het licht der mensen
343 joh 1:46-52 Visser (sr.) C. 17-2-1980 Nathanael, zonder bedrog, oprecht
2511 joh 1:50-52 Brink J.E. 30-8-1978 Zoon Gods, zoon des mensen: Jezus geen God maar mens
5252 joh 1:50-52 Brink J.E. 12-6-1977 De MENS Jezus
2276 joh 1:52 Bulthuis J.G. 6-6-1999 Open of gesloten hemel
3216 joh 10 Rosier Paul 26-6-2011 De goede Herder - Schaapskooi
622 joh 10:10 Bulthuis J.G. 24-10-1982 Jezus geeft leven
623 joh 10:10 Bulthuis J.G. 24-10-1982 Jezus geeft overvloed
1169 joh 10:10 Bulthuis J.G. 27-8-1989 Overvloed
572 joh 10:10-11 Visser (sr.) C. 18-4-1982 Goede herder - verderver
3556 joh 10:1-10 Brink J.E. onbekend Br vd Brink->trip naar Canada - Geen onderscheiding der geesten
2247 joh 10:11-18 Verdouw Simon 29-11-1998 Geen groter liefde dan je leven inzetten voor je vrienden
1443 joh 10:1-18 Hoorn A. 29-6-1986 De gelijkenis van de 2 schaapskooien
2491 joh 10:1-21 Dienst Willem 14-1-2001 De goede Herder
3213 joh 10:1-21 Dienst Willem 5-6-2011 Schapen die de stem van de herder verstaan - Overgave
4178 joh 10:1-21 Dienst Willem 6-5-2018 De goede herder leidt zijn schapen
1948 joh 10:22 Bulthuis J.G. 29-1-1995 Vernieuwingsfeest - Winter - Jezus is begonnen op te staan
1231 joh 10:27-30 Bulthuis J.G. 28-10-1990 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft,gaat alles te boven-Doopdienst
392 joh 11:1-44 Brink J.E. 10-8-1980 Opstanding van Lazarus - de werken Gods moeten openbaar komen
1891 joh 11:1-44 Verdouw Simon 27-3-1994 Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven
3634 joh 11:1-44 Verdouw Simon 20-4-1990 De opwekking van Lazarus
5327 joh 11:1-44 Brink J.E. 24-8-1980 De opwekking van Lazarus - als 0392
4261 joh 11:1-46 Fluit Jan 17-11-2019 Leven en beleven vanuit het licht
104 joh 11:1-7 Buining W. 6-11-1977 Lazarus opgewekt
4170 joh 11:25-26 Visser Jaap 1-4-2018 Jezus zegt: “Wie leeft en in Mij gelooft zal nooit ofte nimmer sterven…”
2286 joh 11:40 Bulthuis J.G. 1-8-1999 Geloven en Gods heerlijkheid zien
1281 joh 11:51-52 Bulthuis J.G. 1-9-1991 Pl/func JC 5: aspect bijeen-vergaarder
150 joh 12:20-33 Bronsveld Peter 9-4-1978 Op de bres staan voor de ander
733 joh 12:20-36 Lijzenga H. 13-11-1983 Graankorrel
2426 joh 12:20-36 Dienst Willem 6-8-2000 Graankorrel - Jezus volgen - wat zou Jezus doen
3338 joh 12:20-36 Schoenaers Jack 22-9-2013 Wij zouden Jezus wel willen zien!
3784 joh 12:20-36 Bronsveld Peter 26-3-1978 Stel je ten dienste van Gods koninkrijk
5547 joh 12:20-36 Schoenaers Jack 6-4-2014 Wij willen Jezus zien
2959 joh 12:24-25 Dienst Willem 19-8-2007 Wat voor koning maken wij Jezus Christus in ons leven?
2032 joh 12:24-26 Bulthuis J.G. 7-4-1996 Sterven en opstaan - graankorrel
1358 joh 12:26 Verdouw Simon 8-11-1992 Zijn waar JC is want je leven is verborgen met Christus in God
2676 joh 12:26 Berendrecht Joland 16-2-2003 Dienen van Jezus
3286 joh 12:37-49 Dienst Willem 7-10-2012 Geloof - geloven als vrucht van de Geest
1208 joh 12:44-50 Bulthuis J.G. 20-5-1990 Kracht van het woord van God
1424 joh 12:44-50 Bulthuis J.G. 16-2-1986 Door geloof de werken doen die Jezus deed
730 joh 13:1-11 Bulthuis J.G. 30-10-1983 Indien Ik u was, hebt u deel aan Mij - doopdienst
354 joh 13:1-17 Visser (sr.) C. 23-3-1980 Voetwassing
5141 joh 13:31 Brink J.E. 1-1-1970 Uittrekken uit Egypte is nog niet binnengaan in Kanaan
813 joh 13:31-38 Bulthuis J.G. 2-9-1984 Uw hart worde niet ontroerd
2641 joh 13:34 Bulthuis J.G. 18-8-2002 God is liefde/enkel goed - 4: Hebt elkander lief
1168 joh 13:34-35 Graaff R. 20-8-1989 Neem de gezindheid van God aan
1613 joh 13:34-35 Graaff R. 27-8-1989 Liefhebben
2609 joh 13:6-10 Bulthuis J.G. 3-3-2002 Symbolen (2) en hun dienst en waarde
2281 joh 13:8 Bulthuis J.G. 4-7-1999 Wassen - Indien Ik je was, heb je deel aan Mij
1110 joh 14:1 Heegde Joh. 31-7-1988 Kom tot aktie in je geloof
1555 joh 14:1 Heegde Joh. 7-8-1988 Geloof in Mijn woorden
1499 joh 14:1-14 Waljaard P. 26-7-1987 Geen schrik maar door leiding
4085 joh 14:1-14 Dienst Willem 25-9-2016 Gehoorzaamheid
3080 joh 14:1-17 Dienst Willem 1-3-2009 Van wanhoop naar "one hope"
990 joh 14:12-14 Bulthuis J.G. 24-8-1986 Als nieuwe schepping ben je een met Chr. Kun je doen als Hij
585 joh 14:1-3 Heegde Joh. 6-6-1982 In zijn tegenwoordigheid
911 joh 14:1-3 Brink J.E. 11-8-1985 De gereserveerde plaats
1005 joh 14:1-3 Brink J.E. 23-11-1986 Het huis mijns Vaders
2096 joh 14:1-3 Bulthuis J.G. 16-2-1997 Woonstede Gods - ijver voor uw huis (= mens) heeft Mij verteerd
3587 joh 14:1-3 Brink J.E. 11-11-1986 Wees niet verontrust
5414 joh 14:1-3 Brink J.E. onbekend Jouw plaats in de hemel is gereserveerd; wie overwint
5194 joh 14:1-31 Schoenaers Jack 13-1-1974 uittrekken uit Egypte en ingaan in Kanaan
292 joh 14:1-4 Waljaard P. 19-8-1979 laat je geest heersen over je gevoel
2558 joh 14:1-4 Verdouw Simon 19-8-2001 Niet ontroerd worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij - slot mist
1264 joh 14:15-20 Bulthuis J.G. 19-5-1991 Bewustwording dat J.C tot u komt/bij u is d.m.v. heilige Geest
3957 joh 14:15-25 Bulthuis J.G. 1-1-1979 Doop in heilige Geest - begincursus 11
5284 joh 14:15-25 Bulthuis J.G. 1-1-1979 Doop in heilige Geest-begincursus 11
3052 joh 14:15-26pla Janssens Jakob 21-9-2008 Tussen de planken (in de tabernakel)
1234 joh 14:15-31 Bulthuis J.G. 18-11-1990 Wat doe je ermee dat je in Chr.bent? Vruchten voortbrengen
3269 joh 14:15-31 Janssens Jakob 10-6-2012 Zijn Woord bewaren
3445 joh 14:16 Brink J.E. 12-4-1988 Ik zal je een andere Trooster geven - parakleet - Helper - Geest der waarheid
2904 joh 14:1-6 Koster Roel 27-8-2006 Jezus Christus is de waarheid
3891 joh 14:16-17 Brink J.E. 9-4-1988 Het tijdperk van de Geest-Het nieuwe Jeruzalem
3051 joh 14:1-7 Hoorn A. 14-9-2008 Jouw kamer in het huis van God
2260 joh 14:18-20 Bulthuis j.G. 21-2-1999 Ik leef en jij zult leven!
2634 joh 14:18-26 Berendrecht Joland 30-6-2002 Jezus Christus wil zich aan ons openbaren/laten zien
2709 joh 14:21 Bulthuis J.G. 24-8-2003 De Here Nu is de Geest: De zich openbarende Christus
2024 joh 14:21-24 Bulthuis J.G. 3-3-1996 Persoonlijke openbaring van Jezus Christus
5399 joh 14:26 Brink J.E. 20-4-1988 Heilige Geest als hulp
1567 joh 14:6 Visser (jr.) C. 16-10-1988 Jezus de weg, de waarheid en het leven
3160 joh 14:6 Santos David 13-6-2010 What 's the difference? - Rock Solid Team
4040 joh 14:6 Koster Roel 22-11-2015 overleven, over leven, getuig van het leven
2915 joh 14:6-7 Blijleven Frans 12-11-2006 Waarom Jezus? - dienst verzorgd door jongeren
3085 joh 15 Schoenaers Jack 29-3-2009 Vruchtdragen - Wijnstok
4175 joh 15:11 Janssens Jakob 15-4-2018 Overvloeien van blijdschap.
3339 joh 15:1-17 Janssens Jakob 29-9-2013 Onvernietigbaar leven onder druk
2819 joh 15:13-14 Verdouw Simon 5-6-2005 Geen groter liefde dan je leven geven voor je vrienden
874 joh 15:1-8 Bulthuis J.G. 31-3-1985 De wijnstok en de ranken
910 joh 15:1-8 Brunt H. 11-8-1985 Zonder Mij kunt gij niets doen - slot mist
1222 joh 15:1-8 Graaff R. 26-8-1990 Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb
1978 joh 15:1-8 Bulthuis J.G. 2-7-1995 Met Hem 1 - werkelijk met Jezus leven
1986 joh 15:1-8 Brunt H. 27-8-1995 De ware wijnstok - relatie
2070 joh 15:1-8 Verdouw Simon 22-9-1996 De ware wijnstok - in Hem blijven - vrucht dragen - genade
2599 joh 15:1-8 Pagee Henk 27-1-2002 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman - vrucht
5099 joh 15:1-8 onbekend br 30-7-1967 ochtend2 DEEL1 -De ware wijnstok-Opbouwweek-zo mo
2720 joh 15:5 Bulthuis J.G. 2-11-2003 GEVOLG van "de Here is de Geest" 3:JC centraal/tegenwoordigheid
355 joh 15:7-8 Groot C. 23-3-1980 Behoed je hart boven alles, ontruim het
396 joh 15:7-8 Groot C. 24-8-1980 Gelijkenis van de zaaier
1360 joh 15:9-11 Bulthuis J.G. 15-11-1992 Herstel werkende door Woord. Geboden bewaren. Liefde 6
764 joh 15:9-17 Bulthuis J.G. 4-3-1984 Liefde is dienen
1277 joh 15:9-17 Visser (sr.) C. 4-8-1991 Vrienden - hebt elkander lief
4194 joh 16:12-13 Boer Jildert 26-8-2018 Hoe werken wij met anderen?
561 joh 16:12-15 Brink J.E. 14-3-1982 Heilige Geest zal ons de volle waarheid openbaren - de Geest der waarheid
722 joh 16:12-15 Bronsveld Peter 9-10-1983 Over de toekomst
5339 joh 16:12-15 Brink J.E. 4-3-1982 De Geest leidt ons 'samen' naar de VOLLE waarheid
5509 joh 16:12-15 Brink J.E. 14-3-1982 De Geest der waarheid - ALS 0561 - niet DH
4066 joh 16:13-15 Koster Roel 15-5-2016 Pinksterfeest
680 joh 16:23-28 Bulthuis J.G. 15-5-1983 Gebedswandel met God
2126 joh 16:26-27 Brunt Carola 31-8-1997 Vaderhart
1876 joh 16:28 Bulthuis J.G. 25-12-1993 Dóór Hem leven (3) - uitgaan van en terugkeren tot de Vader
494 joh 16:33 Brink J.E. 9-8-1981 In de wereld lijdt gij verdrukking
3578 joh 16:33 Brink J.E. 16-8-1981 In de wereld lijdt gij verdrukking
5415 joh 16:33 Brink J.E. onbekend Verdrukking werkt volharding uit
661 joh 16:5-15 Waljaard P. 6-3-1983 Grenzen in je geestelijk leven
1882 joh 16:5-15 Bulthuis J.G. 6-2-1994 Leven dóór heilige Geest
3625 joh 17 Brink-voor den Dag A. 19-7-1976 Kampweek 1976 - Het hogepriesterlijk gebed - intro Koninkrijk der hemelen
4078 joh 17:11 Visser Jaap 7-8-2016 Jezus bidt voor ons: “dat wij één zijn…”
1861 joh 17:1-10 Brink J.E. 14-7-1973 ----
3340 joh 17:1-10 Dienst Willem 6-10-2013 Het eeuwige leven is dat zij U (God) en Jezus Christus kennen
3350 joh 17:1-10 Dienst Willem 10-11-2013 Wie is God, de Vader
3914 joh 17:1-11 Brink J.E. 8-8-1976 Gij hebt hen gekocht
1913 joh 17:1-2 Verdouw Simon 10-7-1994 Eeuwig leven schenken
1576 joh 17:1-3 Bulthuis J.G. 18-12-1988 De goede God
2844 joh 17:1-3 Verdouw Simon 23-10-2005 God kennen
2906 joh 17:1-3 Janssens Jakob 10-9-2006 Jezus Christus kennen en elkaar kennen
2839 joh 17:15 Verdouw Simon 18-9-2005 Bewaard worden voor de boze/niet wegvluchten:weerbaar<-> occult
3519 joh 17:1-5 Brink-voor den Dag A. onbekend Jezus leert Zijn discipelen - Gemeenteweek 1974 of 1975
2704 joh 17:15-23 Berendrecht Joland 20-7-2003 Relatie herstellen - bijeenbrengen,verzamelen, tot één maken
1577 joh 17:18 Bulthuis J.G. 25-12-1988 Hiertoe ben ik geboren, om koning te zijn
847 joh 17:1-8 Bulthuis J.G. 30-12-1984 God wil ons eeuwig leven geven
544 joh 17:18-23 Bulthuis J.G. 24-1-1982 Bidden in de naam van Jezus, een met Hem
3178 joh 17:1-9a Janssens Jakob 17-10-2010 Spreek geloof
686 Joh 17:20 19-3-1978 Eenheid gemeente zonder vlek of rimpel
3464 joh 17:20 Brink J.E. 1-1-1975 God is één
1146 joh 17:20-23 Bulthuis J.G. 2-4-1989 Opdat zij een zijn
1591 joh 17:20-23 Bulthuis J.G. 2-4-1989 Opdat zij een zijn
3063 joh 17:20-24 Koster Roel 23-11-2008 Eenheid in Christus
141 joh 17:20-26 Brink J.E. 19-3-1978 Eenheid tot een gemeente zonder vlek of rimpel
2117 joh 17:20-26 Bulthuis J.G. 29-6-1997 Tot één zijn
3136 joh 17:20-26 Brink J.E. 1-2-1976 Opdat zij een zijn - Eenheid door heilige Geest
5227 joh 17:20-26 Brink J.E. 8-2-1976 Eenheid der kinderen Gods
5269 joh 17:20-26 Brink J.E. 1-3-1978 Eenheid door heilige Geest-Zonder vlek rimpel
3065 joh 17:21 Blijleven Wieke 7-12-2008 Ik wil dat zij één zijn gelijk U en Ik één zijn
2888 joh 17:22 Pagee Henk 2-7-2006 Geloof je dat de Heer die heerlijkheid ook aan jou wil geven?
3210 joh 17:22 Pagee Henk 15-5-2011 Verheerlijking
2891 joh 17:22-23 Visser (sr.) C. 1-7-1981 Kamp 1981 Zondag:'s-morgens - één zijn/'s-avonds: werkgroep
2611 joh 17:24 Bulthuis J.G. 17-3-2002 Bij Jezus zijn
1410 joh 17:3 Bulthuis J.G. 16-10-1985 Verwantschap - Hem kennen - thema In Hem 03 - Rdam 41
1982 joh 17:3 Bulthuis J.G. 30-7-1995 Hem kennen - dat is het eeuwige leven
5543 joh 17:3 Kemp Ronald 5-7-1998 Broederschap 1 en 2 (19980816)-
356 joh 18:33-38 Visser (sr.) C. 30-3-1980 JC heeft de goede strijd gestreden, de goede belijdenis beleden
2659 joh 18:36 Graaff Karen 20-10-2002 Koninkrijk van God
1132 joh 18:37 Bulthuis J.G. 25-12-1988 Hiertoe besta ik om koning te zijn - kerst 1988
3799 joh 19:28-29 Bulthuis J.G. 22-4-1990 Pasen - Het is volbracht. Het geheimenis is geschied
1202 joh 19:28-30 Bulthuis J.G. 15-4-1990 Pasen/Het is volbracht. Het geheimenis is voleindigd. Het is geschied
5138 joh 1vs1-3 Brink J.E. 24-9-1969 Het Woord (jes7 ging niet door)
599 joh 2:1-11 Waljaard P. 1-8-1982 Bruiloft te Kana
674 joh 2:1-11 Bulthuis J.G. 24-4-1983 Bruiloft te Kana
3237 joh 2:1-11 Kemp Ronald 13-11-2011 Bruiloft te Kana - Hoe vult Jezus tekorten op: wijn, beeld h.G
1456 joh 2:13-25 Huis D. 28-9-1986 Tempelreiniging met zweep
2284 joh 2:1-5 Bulthuis J.G. 18-7-1999 Doe wat Hij zegt
3313 joh 20:1-18 Dienst Willem 30-3-2013 Maar over u zal de Here opgaan
3535 joh 20:1-18 Brink J.E. 18-4-1976 Jezus' opstanding en verschijning aan Maria van Magdala (4)
4007 joh 20:1-19 Dienst Willem 5-4-2015 Jezus Vader is ook onze Vader - keuzes maken
3260 joh 20:1-21 Dienst Willem 8-4-2012 Voor wij JC vinden,vindt Hij ons en roept ons bij de naam
1288 joh 20:19-23 Bulthuis J.G. 6-10-1991 Slotstudie priesterschap (5), samenkomend met pl/func JC (6)
5261 joh 20:19-23 Brink J.E. 1-1-1978 opstanding
562 joh 20:19-31 Bulthuis J.G. 14-3-1982 Thomas - Er is hoop dienst
885 joh 20:24-29 Visser (jr.) C. 5-5-1985 Thomas
1985 joh 20:24-29 Visser (sr.) C. 20-8-1995 Jezus verschijning aan Tomas
1248 joh 20:30 Bulthuis J.G. 17-2-1991 Geloven. ... en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn naam
405 joh 20:31 Visser (jr.) C. 21-9-1980 Leven uit geloof
148 joh 21:1-14 Visser (sr.) C. 16-4-1978 Aan het meer van Tiberias
3239 joh 21:1-14 Dienst Willem 27-11-2011 Het roer moet om - werp je net rechts uit
2393 joh 21:15-18 Verdouw Simon 6-2-2000 Heb je Mij waarlijk lief ....
151 joh 21:15-19a Visser (sr.) C. 23-4-1978 Petrus" geloofsovertuiging en liefdesovertuiging
573 joh 21:15-19a Visser (sr.) C. 25-4-1982 Simon, heb je Mij lief?
1075 joh 21:18-23 Bulthuis J.G. 3-1-1988 Volg gij mij. Bemoei je niet met anderen
153 joh 21:19b-23 Visser (sr.) C. 30-4-1978 Jezus volgen
5145 joh 3:1-16 Brink J.E. 5-9-1970 Geestelijke en ongeestlijke machten
5146 joh 3:1-16 Brink J.E. 5-9-1970 Ontmoetingsdag-Wedergeboorte-Amersfoort
5262 joh 3:1-16 Brink J.E. 1-1-1978 wedergeboorte
4151 joh 3:1-17 Dienst Willem 19-11-2017 Leven door de Geest
1906 joh 3:12 Bulthuis J.G. 5-6-1994 Geloven in Jezus' boodschap. Een nieuwe (Jezus) moraal!
589 joh 3:1-21 Graaff R. 20-6-1982 Nicodemus
1366 joh 3:13 Bulthuis J.G. 25-12-1992 Geen kerst- maar Christusfeest. Neerdalen en opstijgen, opvaren
199 joh 3:16 Verdouw Simon 24-9-1978 De relatie van God met de mens Jeugddienst
1518 joh 3:16 Brunt H. 20-12-1987 De liefde van God
2161 joh 3:16-17 Bulthuis J.G. 4-1-1998 Mede-arbeiders Gods
3099 joh 3:1-8 Dienst Willem 14-6-2009 Wedergeboorte
3122 joh 3:1-8 Dienst Willem 11-10-2009 Zonder verwachting kan je niet (actief) wachten/hopen
4001 joh 3:1-8 Dienst Willem 22-2-2015 Liefde Gods naar ieder mens openbaren - geen religie maar relatie
4144 joh 3:1-8 Dienst Willem 1-10-2017 Van boven geboren zijn - wedergeboren zijn, wat is het?
1363 joh 3:20-21 Bulthuis J.G. 6-12-1992 Hechten a/h goede, haten het kwade. Kiezen, kruispunt. Liefde 8
3166 joh 3:29 Ek Gerrit 25-7-2010 Bruidegom krijgt bruid;Vriend luistert,verheugt zich over stem
1379 joh 3:3 Bulthuis J.G. 2-1-1985 Binnengaan - thema Koninkrijk der Hemelen no. 10
4015 joh 3:3 Koster Roel 31-5-2015 Wat zie je? Leren kijken met Gods ogen
2703 joh 3:31-32 Bulthuis J.G. 13-7-2003 De Here Nu is de Geest: Van boven zijn
1940 joh 3:31-33 Bulthuis J.G. 4-12-1994 Uit de hemel komen/Christen-zijn gaat om relatie JC ipv religie
2533 joh 3:3-7 Bulthuis J.G. 13-5-2001 Uw koninkrijk kome (2)
2690 joh 3:3-8 Bulthuis J.G. 11-5-2003 De Here Nu is de Geest:Moederschoot - wedergeboorte - Nicodemus
1877 joh 3:5-13 Bulthuis J.G. 2-1-1994 Dóór Hem leven 4 - Leven door Jezus Christ. is leven door h.G.
2089 joh 3:6 Bulthuis J.G. 19-1-1997 Uit Geest geboren/hervormd denken veranderen gestalte Gods
1333 joh 3:8 Bulthuis J.G. 7-6-1992 Waar de Geest des Heren is, is vrijheid - pinksteren 1992
2401 joh 4 Verdouw Simon 12-3-2000 De Samaritaanse vrouw - Gave Gods
2980 joh 4:1 Bramer Jan 23-9-2007 Een bron van liefde
501 joh 4:10-14 Bulthuis J.G. 30-8-1981 Heilige Geest neemt niet vanzelf toe in de mens
2127 joh 4:10-14 Bulthuis J.G. 7-9-1997 Levend water no.1
2141 joh 4:10-14 Bulthuis J.G. 21-9-1997 Levend water no. 2
2145 Joh 4:10-14 Bulthuis J.G. 5-10-1997 Levend water no. 3
2146 joh 4:10-14 Bulthuis J.G. 19-10-1997 Levend water no. 4
2151 joh 4:10-14 Bulthuis J.G. 2-11-1997 Levend water no. 5 (slot)
1101 joh 4:14 Bulthuis J.G. 29-5-1988 Jezus geeft het levende water (10.)
2745 joh 4:14 Bulthuis J.G. 4-4-2004 Levenswater - zalving 4
4005 joh 4:14 Koster Roel 22-3-2015 De levensbron
521 joh 4:1-42 Verdouw Simon 8-11-1981 De Samaritaanse vrouw - jeugddienst
3960 joh 4:1-42 Bulthuis J.G. 25-11-1979 Jeugddienst
5308 joh 4:1-42 Bulthuis J.G. 25-11-1979 Jeugddienst-Katwijk@
283 joh 4:19-24 Brink J.E. 8-7-1979 Samaritaanse vrouw. God is Geest - ware aanbidders - leer der vaderen
3632 joh 4:19-24 Brink J.E. 8-7-1979 God aanbidden in Geest en in waarheid-Gorkum-ALS 0283.
5097 joh 4:20-24 Brink J.E. 29-7-1967 ochtend1- Israel gelijk aan de rest-Opbouwweek-za mo
3884 joh 4:22-24 Vugt Cees 21-1-2001 God zoekt ware aanbidders
2689 joh 4:23-24 Berendrecht Joland 4-5-2003 Aanbid alleen God
3282 joh 4:24 Janssens Jakob 9-9-2012 Vervulling en ervaring van het gebed
3316 joh 5:1-18 Kemp Ronald 21-4-2013 Bethesda
2098 joh 5:19-22 Brunt H. 2-3-1997 Afhankelijkheid
1269 joh 5:19-23 Bulthuis J.G. 16-6-1991 Pl/func JC 2: aspect eren en aanbidden
2661 joh 5:20-21a Schakel Debora 3-11-2002 Waarom?
1104 joh 5:24 Bulthuis J.G. 19-6-1988 Eeuwig oordeel (12.)
4028 joh 5:24-27 Boer Jildert 30-8-2015 Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen
790 joh 5:26 Bulthuis J.G. 3-6-1984 Leven in jezelf
3374 joh 5:26 Schoenaers Jack 23-3-2014 Groei tot zelfstandigheid - Heb leven in jezelf
3258 joh 5:30 Boer Jildert 25-3-2012 1e+2e lichaam JC: gereproduceerde leven JC in zonen Gods
1908 joh 5:30-40 Bulthuis J.G. 19-6-1994 Getuigenis zijn van het oorspronkelijke. Word puur/echt!
4036 joh 5:33-38 Bramer Jan 25-10-2015 Leven als gezondene
2829 joh 6:1-21 Verdouw Simon 14-8-2005 Jezus volgen
2918 joh 6:22-59 Janssens Jakob 3-12-2006 Avondmaal - wie is Jezus Christus
1872 joh 6:27-29 Bulthuis J.G. 5-12-1993 Dóór Hem leven (2) - hoe kom je in Jezus Christus
1879 joh 6:35 + 4:14 Bulthuis J.G. 16-1-1994 Levend water
2671 joh 6:41-56 Dienst Willem 12-1-2003 Ik leef door de kracht van J.C. Jezelf weggeven aan God
1205 joh 6:53-59 Bulthuis J.G. 29-4-1990 Als God dan enkel goed is, waarom .. herh.-avond SD
1267 joh 6:53-59 Bulthuis J.G. 2-6-1991 Plaats/functie (pl/func) JC 1: uitleg JC geen God maar mens
2480 joh 6:60-71 Brink J.E. 1-1-1976 Aardsgerichte(vrome)geesten; Judas; Jezus omgang met bep mensen
5209 joh 6:60-71 Brink J.E. 1-4-1975 Tekstuitleg
1437 joh 6:63 Bulthuis J.G. 18-5-1986 De Geest maakt levend - pinksteren Rdam 1986
2737 joh 6:63 Bulthuis J.G. 15-2-2004 De Geest maakt levend
1058 joh 7:21-24 Brink J.E. 18-10-1987 Besnijdenis
2971 joh 7:29-8:55 Koster Roel 9-9-2007 De kracht van het (gesproken) woord
4195 joh 7:33-38 Dienst Willem 2-9-2018 vrijheid en vrijmoedigheid
4246 joh 7:37 Koster Roel 4-8-2019 Levend water
484 joh 7:37-39 Bulthuis J.G. 21-6-1981 De heilige Geest heeft de gezindheid van Jezus Christus
1543 joh 7:37-39 Bulthuis J.G. 22-5-1988 Pinksteren 1988 Rdam - Zelf een bron van levend water worden
2461 joh 7:37-39 Brink J.E. 1-9-1976 Het werk van de heilige Geest - levend water
3590 joh 7:37-39 Brink J.E. onbekend De heilige Geest - Stromen van levend water-SLOT MIST
4156 joh 7:37-39 Dienst Willem 24-12-2017 Leven door de Geest
5240 joh 7:37-39 Brink J.E. 19-9-1976 Werking van HG
5576 joh 7:37-39 Bronsveld Peter 10-12-1982 VE Bijbelschool-dag8-402B-Gaven van de Geest
3927 joh 7:37-48 Brink J.E. 26-9-1976 Het wonder des levens tw doop in de hG
3008 joh 7:38 Blijleven Wieke 27-1-2008 Stromen van levend water
3596 joh 8:1-11 Brink J.E. 8-6-1975 Ik ben het licht der wereld - De overspelige vrouw
4185 joh 8:1-11 Stolwerk Martien 24-6-2018 Geen veroordeling
5068 joh 8:1-12 Brink J.E. onbekend Wees het licht der wereld
878 joh 8:12 Bulthuis J.G. 14-4-1985 Wie Mij volgt zal nimmermeer in de duisternis wandelen
1983 joh 8:12 Bulthuis J.G. 6-8-1995 Volgen - licht - relatie
2292 joh 8:12 Bulthuis J.G. 12-9-1999 Jezus volgen
595 joh 8:1-20 Brink J.E. 11-7-1982 Geloven en verwerpen
1860 joh 8:12-29 Bulthuis J.G. 17-10-1993 Identiteit (3) - Wat is je identiteit in Jezus Christus?
2017 joh 8:2-11 Brink J.E. onbekend Overspelige vrouw - Jezus' verdediging
3666 joh 8:2-11 Brink J.E. 11-7-1982 De overspelige vrouw - Vrijgemaakt door de Zoon
2790 joh 8:23 Berendrecht Joland 16-1-2005 Het evangelie van Jezus is revolutionair
5131 joh 8:23-47 Brink J.E. 23-7-1968 de weg der waarheid - preek 3-Kampweek-7
3121 joh 8:30 Brink J.E. 1-1-1975 Horen en niet verstaan
1218 joh 8:30-02 Verdouw Simon 29-7-1990 Waarheid
5544 joh 8:30-32 Visser (sr.) C. 17-7-1982 Kampweek 1982 - zaterdagavond
211 joh 8:30-36 Waljaard P. 5-11-1978 Slaaf; discipel van JC; zoon, die voor eeuwig in huis blijft
339 joh 8:30-36 Visser (sr.) C. 3-2-1980 Blijven in de waarheid en de waarheid verstaan
882 joh 8:30-36 Bulthuis J.G. 28-4-1985 De waarheid zal u vrijmaken - groei
2220 joh 8:30-36 Bulthuis J.G. 25-10-1998 Vrijmaking: slaaf <-> vrijgemaakt - belediging <-> tot EER zijn
2981 joh 8:30-44 Brink J.E. 5-10-1975 Waarheid--Abraham-nageslach-leraar der gerechtigheid
3514 joh 8:30-44 Brink J.e. 3-10-1976 Geen slaaf maar vrij
5204 joh 8:30-44 Brink J.E. 1-1-1975 Gebondenheid, vrome geesten, dwaalleringen
5220 joh 8:30-44 Brink J.E. 19-10-1975 Woord der waarheid maakt u vrij
3306 joh 8:30-47 Janssens Jakob 10-2-2013 De waarheid zal u vrijmaken
5031 joh 8:30-59 Brink J.E. 6-12-1981 Jezus' verdediging tegenover de Farizeeen
110 joh 8:31-32 Visser Jaap 27-11-1977 De waarheid zal u vrijmaken
1919 joh 8:31-32 Bulthuis J.G. 26-7-1994 Vernieuwing - loslaten oude gewoonten en tradities
1183 joh 8:31-36 Bulthuis J.G. 12-3-1989 De waarheid zal u vrijmaken
1397 joh 8:31-36 Bulthuis J.G. 12-6-1985 Vrijheid groei gebondenheid bestand thema Verlossing 06 Rdam 28
1866 joh 8:47-59 Bulthuis J.G. 7-11-1993 Identiteit (4) - Voor wie houdt Gij Uzelf
5243 joh 9:34 Brink J.E. 1-12-1976 Erfzonde
1031 joh 9:35-41 Bulthuis J.G. 3-5-1987 Zien en blind zijn
1488 joh 9:35-41 Bulthuis J.G. 3-5-1987 Zien en blind zijn
5596 joh1:50-52 Brink J.E. 7-8-1977 Jezus, mens, de Zoon des mensen
2945 jona Fluit Jan 20-5-2007 Vluchten of tot rust komen
5538 jona Fluit Jan 23-2-1997 Jona
13 jona 1:1-17 Jackson Br. 16-1-1977 De vijand blijft dezelfde; God schrijft niemand af
2477 jona 2 Brink J.E. 4-1-1975 Het teken van Jona - vrome geesten
2934 joz 1:1-10 Dienst Willem 4-3-2007 Doortrekken door de Jordaan
3706 joz 1:1-2 Lijzenga H. 19-3-1994 Contactdag Amersfoort
4240 joz 1:1-9 Visser Bernie 23-6-2019 Weest vastberaden en standvastig
1837 joz 1:7-8 Bulthuis J.G. 30-5-1993 Nauwgezet handelen om op je wegen je doel te bereiken
1347 joz 1:7-9 Hoorn A. 30-8-1992 De weg de waarheid en het leven vanuit het OT belicht: 6 punten
2622 joz 18:1-3 Adelaja Sunday 14-3-2002 Neem je land in bezit
1815 joz 2:1-11 Bulthuis J.G. 7-2-1993 Sidder niet voor de vijand want de Heer is in uw midden
953 joz 2:37 Waljaard P. 12-1-1986 Doortocht door de Jordaan
1929 joz 24:15 Hoorn A. 9-10-1994 Kies dan heden wie gij dienen zult - Kiezen
3724 joz 24:15 Putten Wim 8-7-1998 Vaderschap
1823 joz 3:13-17 Bulthuis J.G. 21-3-1993 Beheersing v.d. geest van je denken/droogleggen neg.denkstromen
1369 joz 3:1-6 Bulthuis J.G. 3-1-1993 Geestelijk voorsorteren. Opbreken/loslaten/heiligen. Nieuwe weg
2505 joz 3:1-7 Brink J.E. 1-1-1977 Doop - meegaan van kerken met occultisme Jozua en Jezus
5247 joz 3:1-7 Brink J.E. 6-3-1977 Het nieuwe verbond
2938 joz 4:19-24 Dienst Willem 1-4-2007 Uit-, door-, intrekken maar eerst gehoorzaamheid leren
185 joz 5:13 Verdouw Simon 6-8-1978 Jozua
5355 joz 5:13 Brink J.E. 17-7-1983 De geestelijke dingen-Ontmoetingsdag
3965 Joz 5:13-15 Brink J.E. 14-1-1985 Koninkrijk der hemelen-Michael - LOK
5368 joz 5:13-15 Brink J.E. 14-1-1985 Koninkrijk der hemelen-Michael-LOK@
2972 joz 5:13-6:27 Dienst Willem 16-9-2007 Overgave (volk), inzicht, gehoorzaamheid, vertrouwen, geloof
2944 joz 5:13-6:5 Dienst Willem 13-5-2007 Overgave
2947 joz 5:13-6:5 Dienst Willem 3-6-2007 Overgave: Gehoorzaamheid en trouw
2107 joz 5:13-6:6 Lijzenga H. 13-4-1997 Hoe houd je vol in de wedloop die je te lopen hebt
2992 joz 6:6-16 Dienst Willem 28-10-2007 Verwerping blokkeert liefde
3010 joz 8:1-8 Dienst Willem 10-2-2008 Verwachtingsvol leven
3017 joz 8:1-8 Dienst Willem 16-3-2008 Weest niet bevreesd
3026 joz 8:1-9 Dienst Willem 5-4-2008 God's vertrouwen: overwinnen over angst, vrees, twijfel
3034 joz 8:1-9 Dienst Willem 1-6-2008 Leven door de Geest - fikken voor Jezus
787 judas 1-2 Visser (jr.) C. 20-5-1984 Allerheiligst geloof
1361 judas 1-2 Visser (jr.) C. 22-11-1992 Bewustwording je bent geroepene, geliefde en "loon" JC
1092 judas 17:24 Visser (sr.) C. 10-4-1988 ----
1353 judas 17-23 Bulthuis J.G. 4-10-1992 Bewaar uzelf in de liefde Gods/opbouwen. Liefde 3 - tongentaal
2577 judas 20 Bulthuis J.G. 21-10-2001 Bidden in de heilige Geest
389 judas 20-21 Visser (sr.) C. 3-8-1980 Bewaart uzelf in de liefde Gods
4220 judas 20-21 Visser Jaap 17-2-2019 Groei in geloof…!
2840 judas 21 Plas Cees 25-9-2005 Bereikbaarheid
3045 judas 24-26 Visser Jaap 3-8-2008 Gods plan met mensen 1 - briefkaart Judas
3344 judas 5-12 Brink J.E. 1-4-1988 Mozes, de man Gods - Leven na sterven/na t aardse bestaan/strijd om Mozes lichaam
5398 judas 6 Brink J.E. 15-11-1987 Noach-zware tijden in laatste dagen-SLOT MIST
1126 judas 8-10 Brink J.E. 13-11-1988 Mozes
1557 judas 8-9 Brink J.E. 21-8-1988 Mozes
3419 judas 9-10 Brink J.E. 23-10-1988 Strijd om het lichaam van Mozes - leven na stervan/na het aardse bestaan
1048 klaagl 3:18-28 Hoorn A. 30-8-1987 Zijn barmhartigheid is elke morgen nieuw
850 klaagl 3:22-26 Bulthuis J.G. 6-1-1985 De verwachting voor 1985
872 klaagl 3:37 Bulthuis J.G. 24-3-1985 Vrees, angst
1098 klaagl 3:40-42 Bulthuis J.G. 15-5-1988 Bekeert u (9.)
1542 klaagl 3:40-43 Bulthuis J.G. 15-5-1988 Fundament - bekering van dode werken
3688 klaagl 3:5 Bulthuis J.G. 11-6-1985 Vrees niet
2063 lev 11:44 Hoorn A. 7-5-1995 Heilig u en weest heilig want Ik ben heilig
2949 lev 11:44 Verwoerd Jan 10-6-2007 Weest heilig want Ik ben heilig - heiliging
1854 lev 20:22-26 Bulthuis J.G. 19-9-1993 Identiteit 1
4145 lev 23 Janssens Jakob 8-10-2017 Een priester faciliteert feest
3387 lev 23:1-3 Janssens Jakob 8-6-2014 Pinksterfeest
2391 lev 25:8-13 Hoorn A. 23-1-2000 Jubeljaar
3078 lev 8:6-12 Janssens Jakob 15-2-2009 Dragen, staan, dienen, zegenen - tabernakel 10
2012 lev 9:5-6 Bulthuis J.G. 7-1-1996 Heerlijkheid 1 Offers: zond/schuld-, brand-, vrede-, spijsoffer
1468 luc 1 Waljaard P. 21-12-1986 God wil verder met u
4264 luc 1:1-79 Visser Jaap 8-12-2019 God ziet wat in jou…!
949 luc 1:26-33 Bulthuis J.G. 25-12-1985 Weest gegroet gij begenadigde, God is met u - Kerst 1985
745 luc 1:26-38 Bulthuis J.G. 25-12-1983 Maria - Kerst
947 luc 1:26-38 Visser (jr.) C. 22-12-1985 Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen
1241 luc 1:26-38 Visser (sr.) C. 30-12-1990 Maria
1303 luc 1:26-38 Visser (jr.) C. 22-12-1991 Verdere uitleg JC zoon van God en des mensen. "gewoon" verwekt
1519 luc 1:26-38 Bulthuis J.G. 25-12-1987 Aankondiging van Jezus geboorte - Kerst Rdam 1987
2212 luc 1:26-38 Verdouw Simon 27-9-1998 Hoe zal dat geschieden dat JC door't geloof woning in ons maakt
3003 luc 1:26-38 Schoenaers Jack 25-12-2007 In verwachting zijn van Jezus en van de komst van het zoonschap
743 luc 1:39-56 Visser (sr.) C. 18-12-1983 Elizabeth en Maria zijn een van geest
117 luc 1:45-47 Visser (sr.) C. 25-12-1977 Mijn ziel maakt groot de Heer - Wat staat er centraal in ons denken
3188 luc 1:45-55 Koster Roel 25-12-2010 Kerstdienst - Een lofzang voor God die Zijn belofte vervult
430 luc 1:46-55 Visser (sr.) C. 21-12-1980 Lofzang van Maria
945 luc 1:46-55 Visser (sr.) C. 15-12-1985 Lofzang van Maria (slot mist)
3064 luc 1:46-55 Pagee Henk 30-11-2008 De lofzang van Maria
3622 luc 1:47 Lijzenga H. 23-9-1997 Koningin des hemels
1184 luc 1:5-25 Visser (jr.) C. 10-12-1989 Zacharias (drop-outs)
3747 luc 1:5-25 Visser (jr.) C. onbekend Aanloop naar Kerst
532 luc 1:57-75 Visser (sr.) C. 20-12-1981 Lofzang van Zacharias
5365 luc 1:68 Brink J.E. 23-12-1984 Kerstdienst, Hij heeft omgezien naar Zijn volk
846 luc 1:68-75 Bulthuis J.G. 25-12-1984 Jezus de hoorn des heils - kerstdienst 1984
1238 luc 1:68-75 Bulthuis J.G. 16-12-1990 Zonder vrees
1240 luc 1:68-75 Bulthuis J.G. 25-12-1990 Om Hem te dienen - kerst 1990
1444 luc 1:74 Bulthuis J.G. 6-7-1986 Wat heeft God aan het verlossingsplan
983 luc 1:74-75 Bulthuis J.G. 6-7-1986 Wat heeft God aan het verlossingsplan
3371 luc 1:74-75 Visser Jaap 2-3-2014 Gebondenheid en vrijheid
944 luc 1:76-79 Brink J.E. 8-12-1985 Vergeving van zonden
2341 luc 1:76-79 Brink J.E. 27-3-1986 Vergeven en vergeten als 944
4222 luc 10:1-20 Kemp Ronald 3-3-2019 Is jouw naam opgetekend in de hemel?
1894 luc 10:14-24 Visser (sr.) C. 10-4-1994 Er is een keer gekomen in ons lot: "Geef terug" in Jezus naam
3129 luc 10:19-20 Hoorn A. 21-11-2009 Verheug je je naam staat opgetekend in het boek van het leven
732 luc 10:21-22 Visser (sr.) C. 6-11-1983 Jezus' dankzegging
4054 luc 10:21-24 Dienst Willem 21-2-2016 Kracht uitoefenen door zekerheid geliefd te zijn - keuzes maken
4065 luc 10:21-24 Dienst Willem 8-5-2016 Ontwikkeling innerlijke kracht - heling en herstel - geen verbrijzeling
1501 luc 10:25 Bulthuis J.G. 9-8-1987 Kamp - De barmhartige Samaritaan
966 luc 10:25-28 Bulthuis J.G. 6-4-1986 Liefhebben is doen. Het eeuwige leven
1431 luc 10:25-28 Bulthuis J.G. 6-4-1986 Liefhebben is doen. Het eeuwige leven
1045 luc 10:25-37 Bulthuis J.G. 9-8-1987 Stilstaan bij de ander - getuigenissen na Terschelling
1080 luc 10:27 Bulthuis J.G. 7-2-1988 Wil en kracht 3
2817 luc 10:27 Splunteren E. 22-5-2005 Strijd om je hart - liefhebben - pijlen - God houdt ons vast
1149 luc 10:32 Visser (jr.) C. 23-4-1989 Weest niet bevreesd, klein kuddeke
3175 luc 10:38 Rosier Paul 26-9-2010 Maar een ding noodzakelijk en dat zal je niet worden ontnomen
3801 luc 11:1 Bulthuis J.G. 20-6-1990 Leer ons bidden-
2800 luc 11:11-13 Bulthuis J.G. 20-2-2005 De Heer is nabij (3) - Kunnen ontvangen - Ontvangen en beleven
2525 luc 11:1-13 Oud Jan 8-4-2001 Bidden - zoeken - kloppen
5583 luc 11:1-28 onbekend --- 8-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Bidden
1526 luc 11:21 Bulthuis J.G. 7-2-1988 En zò (op die manier) over hen gezegevierd
3288 luc 11:30 Ek Gerrit 21-10-2012 De mensenzoon zal een teken zijn.Volg Hem en wees ook een teken
1584 luc 11:33-36 Visser (jr.) C. 12-2-1989 Leven in het licht
636 luc 11:34-35 Hoorn A. 5-12-1982 Is uw oog licht of duister?
4060 luc 12: 2-3 Koster Roel 3-4-2016 Licht verdrijft de duisternis deel 4
637 luc 12:1-5 Brink J.E. 12-12-1982 Vreest Hem die macht heeft ????
3184 luc 12:22-34 Boer Jildert 28-11-2010 Bezorgdheid
1244 luc 12:31-34 Bulthuis J.G. 20-1-1991 Zoekt eerst Zijn kon. Hoe/waarmee vul je je leven?
2846 luc 12:31-40 Berendrecht Joland 6-11-2005 Houd je lampen brandende
284 luc 12:32 Verdouw Simon 15-7-1979 weest niet bevreesd, gij klein kuddeke
1015 luc 12:32 Heegde Joh. 18-1-1987 Kleine kudde, grote schare
1472 luc 12:32 Heegde Joh. 11-1-1987 Kleine kudde, grote schare
2386 luc 12:32 Verdouw Simon 26-12-1999 Weest niet bevreed
1588 luc 12:35-40 Huis D. 12-3-1989 De komst van de Heer
1974 luc 12:35-40 Bulthuis J.G. 4-6-1995 Wachten
1432 luc 12:35-44 Bulthuis J.G. 13-4-1986 Jezus komt in het vlees
3440 luc 12:49 Brink J.E. onbekend Vuur ben ik komen werpen
3668 luc 12:49-59 Brink J.E. 1-1-1972 De vuurgloed
5133 luc 12:54-56 Blankenspoor H. 24-7-1968 Als 't getij verloopt- laatste dag-Kampweek-9
96 luc 13:10-17 Brink J.E. 16-10-1977 Genezing van de vrouw die 18 jaar gebogen was - genezing op de sabbat, de ware God, het echte kwaad
452 luc 13:10-17 Brink J.E. 8-3-1981 Genezing van de gebogen vrouw
3872 luc 13:10-17 Buining W. 4-4-1976 In de voetsporen van Jezus
5177 luc 13:10-17 Brink J.E. 28-10-1973 Een God van herstel, ook voor de gemeente
5460 luc 13:10-17 Brink J.E. 1-3-1981 Bezetene van Gardara
5502 luc 13:10-17 Bulthuis J.G. 12-6-1979 Begincursus 15 - Ziekte
2572 luc 13:1-5 Bulthuis J.G. 16-9-2001 Eindtijd - de toren van Siloam - één geest met de Heer worden
1117 luc 13:18-19 Visser (jr.) C. 25-9-1988 Mosterdzaadje
5364 luc 13:18-19 Brink J.E. 4-11-1984 Eindtijdvisie-nieuwe tijd-Ontmoetingsdag
2537 luc 13:22-24 Bulthuis J.G. 27-5-2001 Uw koninkrijk kome (4) - streven - exploiteren - strijden
721 luc 13:22-30 Visser (sr.) C. 9-10-1983 Hoe word ik behouden
5554 luc 13:22-30 Bulthuis J.G. 28-2-1976 Strijd in Hemelse gewesten; Uitdrijven van boze geesten - les 3 (slot)
2471 luc 13:22-35 Brink J.E. 4-1-1975 Evangelie van het koninkrijk der hemelen - het oude loslaten
5032 luc 13:22-35 Brink J.E. onbekend De enge poort-ALS 2471
5106 luc 13:23-24 Brink J.E. 5-8-1967 Verlossing waarvan en waartoe-Beukenstein-za av
2729 luc 13:26-38 Oostenbrugge A. 21-12-2003 Geen woord dat van god komt zal krachteloos zijn
5184 luc 14:1-24 Brink J.E. 1-1-1974 Stilte in de hemel
1489 luc 14:15-24 Hoorn A. 10-5-1987 Alles is klaar om hem te volgen
557 luc 15:11-32 Visser (sr.) C. 28-2-1982 Gelijkenis van de verloren zoon
586 luc 15:11-32 Hoorn A. 6-6-1982 Verloren zoon
993 luc 15:11-32 Steenis D. 14-9-1986 Verloren zoon
2652 luc 15:11-32 Bulthuis J.G. 15-9-2002 God is liefde/enkel goed - 6: Twee typen christenen
2769 luc 15:11-32 Jonge Wessel 29-8-2004 Gelijkenis verloren zoon/God is de God v.herkansing en relatie
3151 luc 15:11-32 Boonstra Henk 11-4-2010 Ik heb gezocht, ik heb gevonden
4250 luc 15:11-32 Dienst Willem 1-9-2019 Al het mijne is het uwe
4255 luc 15:11-32 Dienst Willem 6-10-2019 Gelijkenis van de verloren zoon: Aspect de liefhebbende vader
2014 luc 15:15-24 Bulthuis J.G. 19-11-1995 Vreze des Heren
3130 luc 15:8-10 Ek Gerrit 29-11-2009 Wie zoekt die vindt
1157 luc 16:10 Visser (jr.) C. 11-6-1989 Wees getrouw
294 luc 16:19-31 Brink J.E. 26-8-1979 rijke man en arme Lazarus
1465 luc 16:19-31 Brink J.E. 30-11-1986 De rijke man en de arme Lazarus
3581 luc 16:19-31 Brink J.E. 27-4-1982 De verlossing van de zuchtende schepping
3946 luc 16:19-31 Brink J.E. 2-9-1979 Wat neem je mee bij je sterven
5239 luc 16:19-31 Brink J.E. 26-8-1976 De arme en rijke man
5302 luc 16:19-31 Brink J.E. 2-9-1979 Wat neem je mee bij het sterven
5033 luc 16:9ev Brink J.E. onbekend Erfzonde, genade
1230 luc 17:10 Hoorn A. 28-10-1990 Onnutte slaaf
27 luc 17:11-19 Waljaard P. 6-3-1977 De tien melaatsen
920 luc 17:11-19 Huis D. 15-9-1985 De 10 melaatsen
2613 luc 17:11-19 Hoorn A. 24-3-2002 Geloof beloften/Herstel-Innerlijke verandering -> eer de Heer
2682 luc 17:11-19 Zwart Frans 9-3-2003 Thuiskomst 10 melaatsen - kans missen - Vaderhart
1419 luc 17:20-21 Bulthuis J.G. 12-1-1986 Ingaan in 't koninkrijk Gods om koningen te worden
2303 luc 17:22 Brink J.E. 27-5-1988 De dagen van de Zoon des mensen
782 luc 17:7-10 Bulthuis J.G. 6-5-1984 Heer en slaaf
2399 luc 18:1 Oud Jan 27-2-2000 Verwachting
1057 luc 18:1-8 Steenis D. 11-10-1987 De volhardende weduwe
1103 luc 18:1-8 Brink J.E. 12-6-1988 Ooit gewenst een vd dagen vd zoon des mensen te zien?
2334 luc 18:1-8 Brink J.E. 1-1-1988 Recht verschaffen - gelijkenis over onrechtvaardige rechter
556 luc 18:31-35 Visser (jr.) C. 21-2-1982 Zacheus - jeugddienst
550 luc 18:35-43 Verbeek Wim 31-1-1982 Bartimeus
217 luc 19:1-10 Visser Jaap 26-11-1978 Zacheus
564 luc 19:1-10 Bulthuis J.G. 21-3-1982 Zacheus - Er is hoop
2929 luc 19:1-10 Pagee Henk 4-2-2007 Kom uit je boom en schaam je niet voor het evangelie
3421 luc 19:1-10 Dienst Willem 4-1-2015 Zacheus - Wanneer maakte de Geest JC duidelijk om Zacheus uit de boom te laten komen
4251 luc 19:1-10 Stolwerk Martien 8-9-2019 Jezus wil in je huis wonen
2196 luc 19:11-27 Dienst Willem 28-6-1998 Leven (vruchtdragen) voor de Heer - hoe sta ik in het leven
2831 luc 19:11-27 Jonge Wessel 28-8-2005 Koninkrijk Gods - Gelijkenis ponden
5144 luc 19:11-27 Brink J.E. 1-3-1970 Gelijkenis van de ponden
5482 luc 19:11-27 Brink J.E. onbekend Gelijkenis van de ponden [koning][doop met hG]
1984 luc 19:33-48 Graaff R. 13-8-1995 Leren horen
1494 luc 19:44 Brink J.E. 21-6-1987 Tijd niet opmerken dat God naar ons omzag
3503 luc 19:44 Brink J.E. 21-6-1987 Lofprijzing nieuwe stijl - reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom
5395 luc 19:44 Brink J.E. 14-6-1987 Een nieuwe tijd
5447 luc 19:44b Brink J.E. 21-8-1987 Merk de tijd Gods op
5140 luc 2:1-20 Brink J.E. 25-12-1969 Kerst boodschap
1186 luc 2:1-39 Bulthuis J.G. 24-12-1989 5 verschillende medespelers - kerst 1989
1068 luc 2:1-5 Bulthuis J.G. 25-12-1987 Kerst 1987
2728 luc 2:1-7 Pagee Henk 14-12-2003 Plaats:geen plaats - JC nam laagste plaats > uitermate verhoogd
2470 luc 2:22-23 Brink J.E. 4-1-1975 De enge poort - opdragen i.p.v. kinderdoop
1011 luc 2:25-32 Bulthuis J.G. 25-12-1986 Simeon
1469 luc 2:25-32 Bulthuis J.G. 25-12-1986 Simeon - kerst Rdam 1986
5557 luc 2:25-35 Groot C. 16-1-1977 Vervolgcursus VII-Zondeprobleem met oplossing
439 luc 2:30-31 Brunt J.W. 18-1-1981 Lofzang van Simeon - heil/onheil - jeugddienst
1865 luc 2:40 Steenis D. 16-6-1985 De godsdienstige opvoeding
3689 luc 2:40 Steenis D. 16-6-1985 De godsdienstige opvoeding
860 luc 2:40-52 Steenis D. 10-2-1985 Opvoeding
1481 luc 2:40-52 Brunt H. 15-3-1987 Twaalfjarige Jezus in de tempel
2730 luc 2:40-52 Verdouw Simon 28-12-2003 De 12-jarige Jezus in de tempel
3476 luc 2:6-20 Brink J.E. 25-12-1984 Het kerstverhaal - slot mist
2350 luc 2:8-20 Brink J.E. 25-12-1983 Jezus - wortel - Geslacht - David - blinkende Morgenster
3459 luc 2:8-20 Brink J.E. onbekend Over de geboorte van Jezus
2853 luc 2:8-32 Verdouw Simon 25-12-2005 God heeft een geheim en geeft de hoop nooit op
669 luc 20:27-40 Bulthuis J.G. 3-4-1983 Pasen
496 luc 21:13-19 Visser (sr.) C. 16-8-1981 Getuigen
3330 luc 21:1-4 Ek Gerrit 28-7-2013 Levensonderhoud en Hiervoor alles willen geven
2797 luc 21:25-31 Dienst Willem 13-2-2005 Angst
3491 luc 21:25-36 Brink J.E. 27-12-1987 De beloften van de eindtijd
504 luc 21:36 Bulthuis J.G. 13-9-1981 Ontkomen aan de dingen die komen gaan
2248 luc 21:36 Bulthuis J.G. 6-12-1998 Eindtijd II
2250 luc 21:36 Bulthuis J.G. 20-12-1998 Eindtijd III
3716 luc 22 Hoefnagel Hessel 30-6-1996 Eten en drinken in Gods koninkrijk
5174 luc 22:14 Brink J.E. 3-10-1973 Het Avondmaal
2875 luc 22:17-30 Koster Roel 2-4-2006 Maaltijd houden met Jezus
2731 luc 22:19-20 Bulthuis J.G. 4-1-2004 Het lichaam van Jezus 2: avondmaal brood/plaatsvervangend offer
922 luc 22:24-27 Bulthuis J.G. 22-9-1985 ? Kom en Zie - 1985-III
749 luc 22:24-30 Visser (sr.) C. 15-1-1984 Jezus zegt: Ik beschik u het koninkrijk
1834 luc 22:24-38 Visser (sr.) C. 9-5-1993 Ik ben in uw midden als dienaar (vd Vader voor behoud vd mens)
2085 luc 22:24-38 Visser (sr.) C. 15-12-1996 Jezus Christus wil dichterbij ons komen - niet eenzaam zijn
3779 luc 22:25-38 Visser (sr.) C. 1-1-1976 Door groei zelf de strijd aangaan - groei-reiszak zwaard-
3769 luc 22:28-32 Visser (sr.) C. onbekend Geschikt (gemaakt) worden voor het koninkrijk-dienen-trouw-ziften-Petrus
2987 Luc 22:31-32 Boonstra Henk 21-10-2007 Jezus neemt je mee naar daar waar Hij is. Jezus bidt voor jou
4059 luc 23:4 Dienst Willem 27-3-2016 Ik verzeker je je zult vandaag nog met Mij in het paradijs zijn - Pasen - doopdienst
4197 luc 23:43 Koster Roel 16-9-2018 Het paradijs - deel 2 (vervolg op deel 1 van 8 juli)
4202 luc 23:43 Koster Roel 14-10-2018 Het paradijs - deel 3
1486 luc 24:1-12 Bulthuis J.G. 19-4-1987 Paasdienst
3312 Luc 24:13-23 Janssens Jakob 24-3-2013 Omgaan met lijden
145 luc 24:13-35 Visser (sr.) C. 2-4-1978 Emmaus gangers,teleurgestelde mensen
3380 luc 24:13-35 Kemp Ronald 4-5-2014 Is de Heer ook aan jou verschenen?
3270 luc 24:25-38 Janssens Jakob 17-6-2012 Zijn Woord/Zwaard hanteren
670 luc 24:44-49 Visser (sr.) C. 10-4-1983 Jezus' gesprekken na zijn opstanding
581 luc 24:44-53 Visser (sr.) C. 23-5-1982 Jezus opende hun verstand
2698 luc 24:49 Verdouw Simon 15-6-2003 Blijven in Jeruzalem en wachten op de belofte van heilige Geest
207 luc 3:15-17 Buining W. 22-10-1978 Vuur van de beproeving
2015 luc 3:15-18 Visser (jr.) C. 26-11-1995 Uw weg (de weg des vredes) is de keuze van mijn hart
3958 luc 3:15-18 Bulthuis J.G. 1-1-1979 Doop in vuur - begincursus 10
5497 luc 3:15-18 Bulthuis J.G. 6-3-1979 Begincursus 10 - Doop in vuur
5565 luc 3:21-22 Bronsveld Peter 25-9-1982 VE-Bijbelschool-dag2-401AB-Gaven en bedieningen
190 luc 3:2-18 Graaff R. 27-8-1978 Bekeert u
4167 luc 4:1`4-30 Kemp Ronald 11-3-2018 Het jubeljaar is gestart!
717 luc 4:1-13 Bulthuis J.G. 25-9-1983 Verzoeking in de woestijn
2225 luc 4:14-22 Bulthuis J.G. 18-5-1980 In de synagoge te Nasareth
525 luc 4:14-30 Brink J.E. 22-11-1981 Jezus in Nazareth
2152 luc 4:14-30 Lijzenga H. 9-11-1997 Religie of de werkelijkheid van God
3274 luc 4:14-30 Ek Gerrit 15-7-2012 Hoe reageren wij op correctie
5459 luc 4:14-30 Brink J.E. 1-1-1981 Jezus in Nazareth (als 0525)
5466 luc 4:14-30 Brink J.E. 22-11-1981 Jezus in Nazareth
2345 luc 4:16 Groot C. 25-12-1984 kerstpreek
3317 luc 4:16-20 Janssens Jakob 28-4-2013 Vergeving geeft ruimte om te leven
873 luc 4:31-37 Brunt J.W. 24-3-1985 Jezus leerde met gezag
1143 luc 5:1-11 Visser (jr.) C. 12-3-1989 Roeping van Petrus na half jaar volgen
3174 luc 5:1-11 Schoenaers Jack 19-9-2010 Last van je gezond verstand?
574 luc 5:15-26 Verdouw Simon 25-4-1982 Genezing van de verlamde - jeugddienst
3141 luc 5:17 Blijleven Wieke 31-1-2010 Je zonden zijn vergeven, sta op en wandel
293 luc 5:17-26 Groot C. 26-8-1979 genezing van de verlamde
3814 luc 5:17-26 Groot C. 19-8-1979 Geloof, verzoening en herstel
738 luc 5:27:32 Bulthuis J.G. 27-11-1983 Roeping van Levi - Kom en Zie 6
3617 luc 5:33-39 Brink J.E. 11-9-1982 Cursus bijbelschool
5561 luc 5:36 Brink J.E. 11-9-1982 VE-Bijbelschool-dag1-002B-Het oude en nieuwe denken
4172 luc 52:41-52 Paas Toja 7-4-2018 Gemeentedag - middag: Laat je verzegelen…!
2935 luc 6:12-19 Schoenaers Jack 11-3-2007 Het hart van het evangelie - Wil jij die samaritaan zijn?
2396 luc 6:26-38 Bulthuis J.G. 20-2-2000 Discipel van het koninkrijk der hemelen (4 - slot)
238 luc 6:27-38 Visser (sr.) C. 11-2-1979 Grondwet van het koninkrijk is liefde
3278 luc 6:27-38 Janssens Jakob 12-8-2012 Wat is goede liefde!?
1258 luc 6:36 Bulthuis J.G. 7-4-1991 Weest barmhartig gelijk uw Vader barmhartig is
1084 luc 6:37 Visser (sr.) C. 14-2-1988 Laat los en ge zult losgelaten worden
2654 luc 6:46-49 Jonge Wessel 22-9-2002 Fundament van het geloof -> God's Koninkrijk: Jezus Christus
2796 luc 6:6-11 Bulthuis J.G. 6-2-2005 De Heer is nabij (2) - persoonlijke ontmoeting met Jezus
679 luc 7:1-10 Heegde Joh. 8-5-1983 Hoofdman van Kapernaum
866 luc 7:11-17 Bulthuis J.G. 3-3-1985 Opwekking van de jongeling te Nain
1497 luc 7:11-17 Huis D. 12-7-1987 -Het handelen van Jezus en de mensen
2642 luc 7:11-17 Verdouw Simon 25-8-2002 Opwekking jongeling te Nain: God's innerlijke Ontferming
4273 luc 7:11-17 Paas Toja 9-2-2020 De opwekking van de jongeling te Nain
917 luc 7:28-30 Brink J.E. 8-9-1985 De wil van de mens
2771 luc 8:15 Verdouw Simon 12-9-2004 volharding - geduld - gelatenheid
659 luc 8:22-25 Bulthuis J.G. 27-2-1983 Storm op het meer - vervolg
777 luc 8:22-25 Visser (sr.) C. 15-4-1984 Schild des geloofs
505 luc 8:26-39 Brink J.E. 13-9-1981 Bezetene te Gadara
3579 luc 8:26-39 Brink J.E. 27-9-1981 De genezing van de bezetene-Gorkum
5463 luc 8:26-39 Brink J.E. 6-9-1981 De genezing van een bezetene
5465 luc 8:26-39 Brink J.E. 7-10-1981 De genezing van de bezetene
280 luc 8:49-56 Brunt H. 1-7-1979 dochtertje van Jairus
3700 luc 9:27-36 Brink J.E. 15-5-1988 De verheerlijking op de berg
5034 luc 9:57 Brink J.E. onbekend Jezus volgen waar Hij ook heen gaat
157 luc 9:57-62 Brink J.E. 7-5-1978 Het volgen van JC
716 luc 9:57-62 Brink J.E. 18-9-1983 Het volgen van Jezus
1033 luc 9:57-62 Lijzenga H. 24-5-1987 Jezus volgen met je hele wezen
1128 luc 9:57-62 Visser (jr.) C. 27-11-1988 Geschikt voor 't koninkrijk Gods
3543 luc 9:57-62 Brink J.E. 9-11-1983 Vogels hebben nesten maar de Zoon des mensen
3649 luc 9:57-62 Brink J.E. 1-1-1978 Het volgen van Jezus-ALS 0157
4057 luc 9:57-62 Kemp Ronald 13-3-2016 Jezus volgen en vooruitkijken
5356 luc 9:57-62 Brink J.E. 28-9-1983 Het volgen van Jezus
5438 luc 9:57-62 Brink J.E. 9-12-1983 Geen vogels en geen nesten; Hem blijven volgen in je denken
5455 luc 9:57-62 Brink J.E. 7-5-1978 Het volgen van Jezus
2191 luc 9:62 Bulthuis J.G. 10-5-1998 Toekomst gericht
2007 mal 1:1-5 Visser (jr.) C. 4-4-1993 Jacob en Ezau (slot)
1337 mal 3:13-18 Bulthuis J.G. 21-6-1992 Met een zak bekleed.Vertroosting:gelatenheid/berusting:overgave
1260 mal 3:1-5 Bulthuis J.G. 21-4-1991 Louteringsfase
2755 mal 3:1-5 Berendrecht Joland 6-6-2004 Heiliging door het liefhebben van Jezus Christus
1898 mal 3:6-12 Bulthuis J.G. 1-5-1994 Toewijding. God niet meer "beroven". Instelling van zoonschap
3113 mal 4:1-3 Schoenaers Jack 20-9-2009 De dag van de Here onze God - Kom uit je stal en ga de wei in
1895 mal 4:1-6 Bulthuis J.G. 17-4-1994 Leven voor de gerechtigheid
1228 mal 4:2 Visser (sr.) C. 14-10-1990 Gerechtigheid
3293 marc 1 Hoorn A. 26-11-2012 De genezing van de melaatse
5562 marc 1 Brink J.E. 11-9-1982 VE-Bijbelschool-dag1-001A-Het evangelie VAN JC
655 marc 1:1 Brink J.E. 13-2-1983 Koninkrijk Gods, eeuwig koninkrijk
5434 marc 1:1 Brink J.E. 1-1-1983 Breng het evangelie VAN God -Bijbelstudie
421 marc 1:1-13 Visser (sr.) C. 16-11-1980 Jezus sterker dan Joh. de Doper vd O.W. - doopdienst
2340 marc 1:14-15 Brink J.E. 6-2-1983 Het evangelie van JC, Burgers in de hemelse gewesten
3558 marc 1:14-15 Lijzenga H. 8-9-1996 Gods evangelie in deze tijd
4269 marc 1:15 Hoorn A. 12-1-2020 Een nieuwe tijd breekt aan
2115 marc 1:16-20 Verdouw Simon 15-6-1997 U nodigt mij in liefde dichterbij
3224 marc 1:16-20 Dienst Willem 21-8-2011 Volg Mij, dan zal ik je vissers van mensen maken
33 marc 1:21-28 Brink J.E. 27-3-1977 Man met de onreine geest in de synagoge te Kapernaum
406 marc 1:21-28 Visser (sr.) C. 28-9-1980 JC leer m.gezag in Kapernaum, genezing van een onreine geest
2498 marc 1:21-28 Brink J.E. 20-5-1977 Woord met macht/kennis = macht/evang VAN JC/oorlog in de hemel
3816 marc 1:21-28 Waljaard P. 29-6-1980 Jezus' gezag, ook voor ons - ALS 0236
5396 marc 1:21-28 Brink J.E. 4-7-1987 Een nieuwe leer-Bijbelschool LES1
5406 marc 1:21-28 Brink J.E. 6-6-1976 Het evangelie VAN Jezus Christus
2201 marc 1:21-34 Bulthuis J.G. 2-8-1998 Waar Jezus is, gebeurt iets
2101 marc 1:9-13 Bulthuis J.G. 23-3-1997 Woestijnsituatie
3454 marc 10:17-18 Brink J.E. 16-4-1979 God is goed
5147 marc 10:17-27 Brink J.E. 11-11-1970 Zoek je rijkdom in de hemel
2587 marc 10:28 Schakel Ruud 2-12-2001 Zie wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn U gevolgd
1190 marc 10:28-31 Bulthuis J.G. 21-1-1990 Eersten en laatsten
3795 marc 10:28-31 Bulthuis J.G. 18-2-1988 Vele eersten, vele laatsten - eersten-laatsten-kanshebbers
140 marc 10:35-45 Visser (sr.) C. 19-3-1978 Vraag van Johannes en Jacobus over de hemel
668 marc 10:35-45 Bulthuis J.G. 1-4-1983 Goede vrijdag
566 marc 10:46-52 Hoorn A. 28-3-1982 Bartimeus - er is hoop nr. 3
1436 marc 10:46-52 Huis D. 11-5-1986 Jezus staat stil bij je redding - Bartimeus genezen
3248 marc 10:46-52 Schoenaers Jack 15-1-2012 Bartimeus: Zien wat anders niet gezien wordt
976 marc 11:11-26 Visser (jr.) C. 8-6-1986 De intocht in Jeruzalem - tempelreiniging - verdorde vijgeboom
5393 marc 11:11-26 Brink J.E. 11-2-1987 De verdorde vijgeboom; Reiniging van de tempel
2919 marc 11:1-26 Brink J.E. 11-11-1974 Vijgenboom - Jezus' lijden
1096 marc 11:22 Bulthuis J.G. 1-5-1988 Heb het geloof van God (8.)
1539 marc 11:22 Bulthuis J.G. 1-5-1988 Geloof VAN God
856 marc 12:24 Visser (sr.) C. 27-1-1985 Dwaalt niet daarom dat u de schr. niet kent noch de kracht Gods
214 marc 13:33-37 Visser (sr.) C. 19-11-1978 Waakzaamheid
5101 marc 13:33-37 Visser (sr.) C. 31-7-1967 De taak van de gemeente in de eindtijd-mo-Driebergen
5287 marc 13:33-37 Visser (sr.) C. 14-1-1979 Wees waakzaam
2406 marc 14:1-9 Bulthuis J.G. 2-4-2000 Het lichaam van Christus (1)
3066 marc 14:32-42 Janssens Jakob 14-12-2008 Buig je hoofd en geef je over
5035 marc 16:1-18 Brink J.E. onbekend Pasen
3722 marc 16:12-20 Brink J.E. 1-1-1983 Slangen opnemen en in tongen spreken
5357 marc 16:14-20 Brink J.E. 2-10-1983 Niet alleen verzoening maar ook herstel
2821 marc 16:15 Hetyey Gaby 19-6-2005 Kom uit je comfortabele zone
126 marc 16:15-18 Brink J.E. 29-1-1978 Opdracht van JC aan de discipelen om het evangelie te verkondigen aan de ganze schepping
5265 marc 16:15-18 Brink J.E. 29-1-1978 De grote opdracht is het ev te verkondigen aan de ganse schepping
1334 marc 16:15-20 Bulthuis J.G. 7-6-1992 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden -doopdienst
2394 marc 16:15-20 Bulthuis J.G. 13-2-2000 Discipel van het koninkrijk der hemelen (3)
2660 marc 16:15-20 Bulthuis J.G. 27-10-2002 Verkondig het evangelie - 1
254 marc 16:16-17 Brink J.E. 25-3-1979 Machten die gaan, machten die blijven
5293 marc 16:16-17 Brink J.E. 25-3-1979 machten die gaan en die blijven-ANDERE LOCATIE
3907 marc 16:17 Brink J.E. 1-1-1976 'Op slangen en schorpioenen treden' niet toegevoegd
5036 marc 16:17 Brink J.E. onbekend Zij zullen duivelen uitwerpen
691 marc 16:17-18 Bulthuis J.G. 19-6-1983 Genezing
5037 marc 16:9 Brink J.E. onbekend Boze geesten zult gij uitdrijven en in nieuwe tongen …
2789 marc 2:17 Bulthuis J.G. 9-1-2005 Vissers van mensen
2173 marc 2:23-28 Pagee Henk 22-3-1998 Geestelijke sabbatheiliging = in 't koninkrijk der hemelen zijn
2718 marc 3:1-6 Visser (jr.) C. 10-8-2003 Strek je hand uit
2514 marc 3:28-30 Bulthuis J.G. 31-1-2001 Lasteren -> heilige Geest - Bevrijding onreine geest dan <- + 7
1000 marc 3:31-35 Visser (sr.) C. 26-10-1986 Jezus en zijn familie - de werkelijke familie van Jezus
250 marc 4:21-25 Visser (sr.) C. 11-3-1979 het licht op de standaard
1012 marc 4:21-25 Visser (sr.) C. 28-12-1986 Het ware horen
5450 marc 4:26-29 Brink J.E. 1-1-1989 Deze en de toekomende tijd; Romijnse rijk
5454 marc 4:26-29 Brink J.E. onbekend De groei van het koninkrijk Gods, halm, aar, volle koren
2288 marc 4:26-34 Dienst Willem 15-8-1999 Versta de tijd waarin u leeft/ ontdek de geestel. werkelijkheid
3187 marc 4:26-34 Dienst Willem 19-12-2010 Geestel.situatie kennen. Blijf dicht bij Jezus en volg zijn weg
3189 marc 4:26-34 Dienst Willem 2-1-2011 Geestl. situatie kennen. Blijf dicht bij Jezus en volg zijn weg
20 marc 4:35-41 Brink J.E. 13-2-1977 Storm op het meer; genezing van een bezetene
657 marc 4:35-41 Bulthuis J.G. 20-2-1983 Storm op het meer - geest van hysterie
2497 marc 4:35-41 Brink J.E. 6-6-1976 De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen
3108 marc 4:35-41 Dienst Willem 16-8-2009 Storm op het meer - handelend optreden JC EN wij ook
3661 marc 4:35-41 Brink J.E. onbekend Storm op zee - genezing van de bezetene
5246 marc 4:35-41 Brink J.E. 6-2-1977 Storm op het meer
5307 marc 4:35-41 Groot C. 25-11-1979 Naar de overkant zonder vrees
2979 marc 4:35-5:20 Brink J.E. 13-2-1975 Storm op het meer
2522 marc 5 Bulthuis J.G. 18-3-2001 Doopdienst - gaan leven DOOR Hem, nu gaan leven VOOR Hem
863 marc 5:21-36 Waljaard P. 17-2-1985 Bloedvloeiende vrouw
1357 marc 5:48 Bulthuis J.G. 1-11-1992 Volmaakt zijn gelijk God is. God kennen is liefde zijn.Liefde 5
191 marc 6:30-44 Buining W. 27-8-1978 Wonderbare spijziging
781 marc 6:45-52 Bulthuis J.G. 29-4-1984 Jezus gaande over het meer - kom en zie 8
3846 marc 6:7-13 Brink J.E. 1-1-1972 Drijf de onreine geesten uit
5185 marc 6:7-13 Brink J.E. 1-1-1974 Het zit em niet in de buitenkant
727 marc 7:1-23 Visser (sr.) C. 23-10-1983 Overlevering van ouden
741 marc 7:24-30 Brink J.E. 11-12-1983 Kananese vrouw/Syrofenitische vrouw
2309 marc 7:24-30 Brink J.E. onbekend De syrofenitische vrouw
411 marc 8:11-21 Visser (sr.) C. 12-10-1980 Zuurdesem van de Farizeeen en van Herodes
4218 marc 8:18 Paas Toja 3-2-2019 Genezing van een dove
871 marc 8:27-38 Visser (sr.) C. 17-3-1985 Voorzegging van het lijden
1571 marc 8:31 Bulthuis J.G. 13-11-1988 Jezelf verloochenen
404 marc 8:34-38 Visser (sr.) C. 21-9-1980 Het volgen van JC
1474 marc 8:34-38 Visser (sr.) C. 25-1-1987 Zijn weg blijven volgen ondanks de tegenstand
2078 marc 8:34-38 Bulthuis J.G. 3-11-1996 Zelfverloochening
2298 marc 9:1 Bulthuis J.G. 10-10-1999 Het koninkrijk Gods zien komen met Kracht
172 marc 9:14-29 Groot C. 2-7-1978 Bezeten knaap. Bepaal je plaats
1018 marc 9:14-29 Brink J.E. 8-2-1987 Maanzieke knaap
5446 marc 9:14-29 Brink J.E. 13-2-1987 De maanzieke; boze geesten
2845 marc 9:23 Zwart Frans 30-10-2005 Geloven
4146 marc 9:23-24 Koster Roel 15-10-2017 Geloof in de praktijk
3546 marc 9:38 Lijzenga H. 15-1-1995 Johannes en Jezus
393 marc 9:38-50 Visser (sr.) C. 10-8-1980 Gij zijt het zout der aarde
2356 marc 9:49 Bulthuis j.G. 28-11-1999 Met vuur gezouten
2290 marc 9:50 Bulthuis J.G. 29-8-1999 Hebt zout in uzelf
330 mat 1:18-25 Waljaard P. 30-12-1979 Immanuel, God met ons
2092 mat 1:21-22 Visser (jr.) C. 26-1-1997 De naam en het wezen van Jezus
2183 mat 1:2-3 Vlasblom Anja 5-4-1998 God met ons!
3467 mat 10:1-7 Bulthuis J.G. 19-11-1997 Een stralend volk - zegenen - krachten wonderen en tekenen
2179 mat 10:22 Brink J.E. 1-1-1984 En gij zult door allen gehaat worden - (Israel-visies) KVO 84
3638 mat 10:22 Brink J.E. 1-1-1984 En gij zult door allen gehaat worden - (Israel-visies) KVO 84
5440 mat 10:22 Brink J.E. 16-6-1984 Het zaad van Abraham zal gehaat worden
2543 mat 11:11 Bulthuis J.G. 1-7-2001 Uw koninkrijk kome (7)
3715 mat 11:23b Fluit Jan 26-5-1995 Sodom - Hoe ga je met dingen om
2242 mat 11:25 Bulthuis J.G. 15-6-1980 Komt tot Mij
1965 mat 11:25-27 Verdouw Simon 23-4-1995 Komt tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven
1220 mat 11:25-30 Heegde Joh. 12-8-1990 Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn
3056 mat 11:25-30 Dienst Willem 12-10-2008 Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn
3770 mat 11:2-6 Visser (sr.) C. onbekend Johannes de Doper-onzekerheid-ergernis
3205 mat 11:27-30 Koster Roel 10-4-2011 God weet wat u nodig heeft: geef u over
472 mat 11:28 Visser Jaap 10-5-1981 Kom tot Mij en Ik geef u rust
1341 mat 11:28 Heegde Joh. 19-7-1992 Mens, waar zijt gij? God riep toen, maar roept ook nu
2958 mat 11:28 Blijleven Wieke 12-8-2007 Kom tot rust
769 mat 11:28-30 Visser (sr.) C. 18-3-1984 Kom tot Mij allen die vermoeid zijt
814 mat 11:28-30 Hoorn A. 2-9-1984 Ootmoed
2665 mat 11:28-30 Bulthuis J.G. 1-11-2002 Sabbatsrust
2812 mat 11:28-30 Berendrecht Joland 17-4-2005 Komt tot Mij om van Mij te leren
588 mat 11:29b Verbeek Wim 13-6-1982 Leert van Mij
1487 mat 11:7-14 Bulthuis J.G. 26-4-1987 Johannes de Doper / kleinste en grootste in het KdH
230 mat 12:15-21 Visser (sr.) C. 14-1-1979 JC vervulde de profetieën
612 mat 12:15-21 Visser (sr.) C. 19-9-1982 Het oordeel/scheiding tussen goed en kwaad
3530 mat 12:22-29 Brink J.E. onbekend De schepping en de mens
955 mat 12:22-30 Brink J.E. 26-1-1986 Boze geesten uitwerpen als 3637
2570 mat 12:22-30 Brink J.E. 8-7-1983 Kampweek 1983 - kwade geesten, beelzebul - vr-morgen
3637 mat 12:22-30 Brink J.E. 26-1-1986 Boze geesten uitwerpen - als 0955
5443 mat 12:22-30 Brink J.E. 14-2-1986 Uitdrijven van boze geesten
61 mat 12:22-31 Brink J.E. 26-6-1977 Bekeer je en geloof het evangelie van het KdH
3654 mat 12:22-31 Brink J.E. 24-7-1983 Jezus en Beelzebul
4179 mat 12:22-32 Janssens Jakob 13-5-2018 Heer van het huis.
2339 mat 12:22-34 Brink J.E. 25-9-1978 Van plan Gods tot zonen Gods
2504 mat 12:22-34a Brink J.E. 1-1-1977 Kies de weg van het zoonschap
5038 mat 12:22-37 Brink J.E. onbekend Lastering tegen de heilige Geest
3567 mat 12:27-32 Brink J.E. 3-2-1974 Een bezetene -Wie was er nu bezeten - begin mist
381 mat 12:38-41 Graaff R. 22-6-1980 Het teken van Jona
2403 mat 12:38-45 Dienst Willem 26-3-2000 De vraag naar Jezus bevoegdheid. Niet vast roesten/dogma's
3520 mat 13:10-12 Brink J.E. 13-6-1976 Het doel van de gelijkenissen - de wijze waarop God het woord kenbaar heeft gemaakt
2456 mat 13:10-14 Brink J.E. 12-10-1976 De manier waarop God spreekt
5236 mat 13:10-14 Brink J.E. 20-6-1976 Gelijkenissen
1434 mat 13:10-17 Bulthuis J.G. 27-4-1986 Wie heeft, zal gegeven worden in overvloed
2274 mat 13:10-17 Bulthuis J.G. 23-5-1999 Geheimenissen (in de zin van onzichtbaar/geestelijk)
5156 mat 13:11+17 Brink J.E. 10-7-1972 Kampweek-ma mo
1547 mat 13:1-13 Visser (jr.) C. 19-6-1988 Gelijkenissen zien - ogen en oren - toehoorder of discipel zijn
5039 mat 13:11-35 Brink J.E. onbekend De waarheid van het koninkrijk der hemelen
1078 mat 13:16-17 Graaff R. 24-1-1988 Strijd tussen leven en dood-passief zijn-vern v denken
1525 mat 13:16-17 Graaff R. 31-1-1988 Gelijkenissen
1546 mat 13:1-9 Verdouw Simon 12-6-1988 Gelijkenis van de zaaier
5340 mat 13:24 Brink J.E. 4-4-1982 Verantwoording van afscheidingen gemeente Gorkum
2261 mat 13:24-35 Dienst Willem 28-2-1999 Het koninkrijk van God gestalte geven in je leven
5148 mat 13:24-43 Brink J.E. 2-5-1971 Gelijkenis v.h. onkruid
1924 mat 13:33 Bulthuis J.G. 18-9-1994 Zuurdesem: het ev.integrereren in je leven/Synthese God en mens
5186 mat 13:33 Brink J.E. 1-1-1974 Oud en nieuw zuurdeeg
2536 mat 13:35 Brink J.E. onbekend Herstel - openbaring van de verborgenheden vh koninkrijk Gods- bijbelschool
3687 mat 13:35 Brink J.E. 7-11-1982 God is enkel goed
5567 mat 13:35 Brink J.E. 23-10-1982 VE-Bijbelschool-dag4-103AB-Een gezuiverde geest (God is 1), Geestelijk ontwikkelen (Adam, Eva)
628 mat 13:35b Brink J.E. 14-11-1982 Geheim Koninkrijk der Hemelen - God is enkel goed
5433 mat 13:35c Brink J.E. 10-12-1982 Het mysterie geopenbaard
2586 mat 13:36-40 Pagee Henk 25-11-2001 Zaaigoed: het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk
2405 mat 13:36-43 Lijzenga H. 25-3-2000 Contactdag Amersfoort: Opwekking en volle raad Gods/vragen beantw.
3680 mat 13:44-45 Brink J.E. onbekend De transactie-God kocht de wereld
5350 mat 13:44-45 Brink J.E. 26-11-1982 Lijden en sterven van Christus-Het KdH is als een schat, parelen
2644 mat 13:44-46 Bulthuis J.G. 1-9-2002 God is liefde/enkel goed - 5 Akker en parel
3441 mat 13:44-46 Brink J.E. 27-11-1982 De losprijs: transaktie of genoegdoening - ontmoetingsdag Ede
2547 mat 13:44-52 Dienst Willem 22-7-2001 Schriftgeleerde van het KdH = Leerling van het Kon. der Hemelen
1229 mat 13:47-50 Bulthuis J.G. 21-10-1990 Gelijkenis sleepnet
651 mat 13:52 Brunt J.W. 30-1-1983 Heb God lief met je verstand
2389 mat 13:52 Bulthuis J.G. 16-1-2000 Discipel van het koninkrijk der hemelen no. 1
2837 mat 13:52 Brink J.E. 9-10-1982 Gedachten, nodig om te kunnen funtioneren naar God's wil
371 mat 14:22-23 Groot C. 18-5-1980 Jezus wandelt op de zee
2892 mat 14:22-23 Visser (sr.) C. 1-7-1981 Kamp 1981 - openingsdienst zaterdagavond (juli/augustus)
2444 mat 14:22-33 Bulthuis J.G. 17-9-2000 Stap eens uit je bootje
154 mat 15:21-28 Bulthuis J.G. 30-4-1978 Kananese vrouw
2095 mat 15:21-28 Lijzenga H. 9-2-1997 Gezindheid Kananese vrouw/verwachting openb. goddelijke kracht
663 mat 16:13-18 Bulthuis J.G. 13-3-1983 Kom en zie: De sleutels van het koninkrijk der hemelen
712 mat 16:13-19 Waljaard P. 4-9-1983 Spreken
146 mat 16:13-20 Waljaard P. 2-4-1978 Gij zijt de Christus
357 mat 16:13-20 Brink J.E. 30-3-1980 De sleutels van het koninkrijk der hemelen - belijdenis van petrus
1307 mat 16:13-20 Verdouw Simon 12-1-1992 Wat zeggen de mensen die Ik ben en wie zeggen jullie die Ik ben
2732 mat 16:13-20 Verdouw Simon 11-1-2004 Ik zal mijn gemeente bouwen
3729 mat 16:13-20 Brink J.E. 30-3-1980 Jezus de Zoon des mensen
5449 mat 16:13-20 Brink J.E. 19-8-1988 Dood en dodenrijk en het eeuwige leven
828 mat 16:13-23 Visser (jr.) C. 21-10-1984 Belijdenis van Petrus
5564 mat 16:16 Lijzenga H. 25-9-1982 VE-Bijbelschool-dag2-301AB-Ik zal Mijn gemeente bouwen
5110 mat 16:16-19 Brink J.E. 7-8-1967 De sleutels van het koninkrijk der hemelen-Beukenstein - DEEL2-ma mo
2169 mat 16:18-20 Lijzenga H. 22-2-1998 Ik zal mijn gemeente bouwen - eenheid zoeken - verbondenheid
1376 mat 16:19 Bulthuis J.G. 21-11-1984 Sleutels - "van boven" - thema Koninkrijk der Hemelen no. 07
5107 mat 16:19 Brink J.E. 6-8-1967 De sleutels van het koninkrijk der hemelen-Beukenstein - DEEL1-zo av
653 mat 16:21-27 Steenis D. 6-2-1983 Zelfverloochening
967 mat 16:24-27 Visser (sr.) C. 13-4-1986 Jezus volgen
1182 mat 16:26 Lijzenga H. 26-11-1989 Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won ....
5472 mat 16:26a Visser (sr.) C. onbekend Leid geen schade aan je ziel
3785 mat 16:9 Groot C. 16-7-1978 De sleutels van het kon der hemelen
2262 mat 16-19 Bulthuis J.G. 7-3-1999 Binden en ontbinden
3311 mat 17:1-13 Schoenaers Jack 17-3-2013 Onze besteming
3650 mat 17:13-23 Brink J.E. 1-1-1978 De enge poort-SLOT MIST
5120 mat 17:14-21 Brink J.E. 1-1-1968 Genezing maanzieke, vasten+Avondmaal
3911 mat 17:1-9 Brink J.E. 11-7-1976 Een evangelie tot behoud
715 mat 17:19-20 Visser (sr.) C. 18-9-1983 Geloof als een mosterdzaad
833 mat 18:10 Steenis D. 11-11-1984 Beschermengelen
1842 mat 18:10 Visser (jr.) C. 27-6-1993 Engelen - bijstand
1896 mat 18:10 Bulthuis J.G. 20-4-1994 Relatie volwassene - kind (1) - gemeente-avond-studie
3196 mat 18:10 Dienst Willem 20-2-2011 Inleiding Engelenwereld
2519 mat 18:12-14 Blijleven Frans 25-2-2001 Waar ben je? vraagt de Heer. God zoekt je.
3752 mat 18:12-20 Bulthuis J.G. onbekend Door eenheid is alles mogelijk
1223 mat 18:1-4 Bulthuis J.G. 2-9-1990 Wees als een kind: afhankelijk, onderdanig en gehoorzaam
2111 mat 18:1-4 Bulthuis J.G. 18-5-1997 Worden als een kind - doopdienst
5170 mat 18:15-20 Brink J.E. 2-9-1973 Ga heen en zondig niet meer
2417 mat 18:18-20 Bulthuis J.G. 18-6-2000 Jezus in ons midden
1786 mat 18:19 Bulthuis J.G. 9-9-1988 Haamstede weekend: Het mensbeeld en het fundament
2838 mat 18:2 Bulthuis J.G. 11-9-2005 Als een kind - Ontvangen en beleven
3697 mat 18:21 Waljaard P. 15-11-1987 Barmhartigheid
2485 mat 18:21-35 Bulthuis J.G. 17-12-2000 Vergeving
2820 mat 18:23-35 Zwart Frans 12-6-2005 Vergeving
2463 mat 18:7 Pagee Henk 5-11-2000 Ergernis - overgeven aan de Vader
2876 mat 18:7 Pagee Henk 9-4-2006 Ergernis
3193 mat 18:7 Boonstra Henk 30-1-2011 Werelden: De wereld van God en de wereld van ergernis
3413 mat 18:7 Pagee Henk 30-11-2014 Je verwonderen of je ergeren
5121 mat 19:13-15 Brink J.E. 1-1-1968 Opdrachtdienst
560 mat 19:16-26 Waljaard P. 7-3-1982 Rijke jongeling
2688 mat 19:16-26 Dienst Willem 27-4-2003 Verwondering
2109 mat 19:27-30 Bulthuis J.G. 4-5-1997 Koningschap 1
5589 mat 19:3-9 Groot C. 12-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Huwelijk
3635 mat 2:13-23 Brink J.E. 8-12-1973 Profetenuitspraken over Jezus verstaan - realisatie gedachten
271 mat 20:1-16 Brink J.E. 27-5-1979 gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
5298 mat 20:1-16 Brink J.E. 27-5-1979 God is goed
3233 mat 20:1-20 Brink J.E. 24-6-1979 De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
349 mat 20:1-23 Brink J.E. 9-3-1980 Goedheid is het wezen, de aard van God
1422 mat 20:26-28 Bulthuis J.G. 2-2-1986 Wie onder u groot wil worden .....
258 mat 21:1-11 Visser (sr.) C. 8-4-1979 intocht in Jeruzalem
822 mat 21:28-32 Bulthuis J.G. 30-9-1984 Vader met 2 zoons - Kom en Zie (1984-a)
4087 mat 21:28-32 Hoorn A. 9-10-2016 Gelijkenis van de 2 zonen
1136 mat 21:43 Visser (jr.) C. 22-1-1989 Koninkrijk Gods wordt een volk gegeven dat vruchten opbrengt
2076 mat 21:6-17 Bulthuis J.G. 20-10-1996 Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren
737 mat 22:1-14 Visser (sr.) C. 27-11-1983 Het koninklijk bruiloftsmaal, klederen des heils
928 mat 22:1-14 Brink J.E. 13-10-1985 Koninklijk bruiloftsmaal
2355 mat 22:1-14 Brink J.E. 13-10-1985 Het koninklijke Bruiloftsmaal - gelijkenis
2742 mat 22:1-14 --- --- 14-3-2004 kinderdienst - koninklijk bruilofsmaal
5533 mat 22:1-14 Hoorn A. 8-10-1993 Vele geroepen, weinigen uitverkoren
1279 mat 23:7-10 Bulthuis J.G. 18-8-1991 Pl/func JC 4: aspect Leidsman
3103 mat 24:11-14 Koster Roel 12-7-2009 Crisis en vertrouwen
1259 mat 24:1-14 Hoorn A. 14-4-1991 Rede der laatste dingen (tekst voor tekst uitleg)
4177 mat 24:13 Koster Roel 29-4-2018 Volharden
1042 mat 24:14 Brink J.E. 19-7-1987 Evangelie gepredikt in de gehele wereld
2539 mat 24:14 Bulthuis J.G. 3-6-2001 Uw koninkrijk kome (5)
2628 mat 24:14 Bulthuis J.G. 19-5-2002 Discipelschap 3 - pinksteren
2964 mat 24:14 Brink J.E. 31-3-1986 Het evangelie van het koninkrijk
3695 mat 24:14 Brink J.E. 2-8-1987 Het evangelie van de nieuwe tijd
5311 mat 24:14 Brink J.E. 3-2-1980 Dit evangelie en dan het einde
2245 mat 24:21 Bulthuis J.G. 15-11-1998 Eindtijd I
79 mat 24:23-36 Bulthuis J.G. 21-8-1977 Het teken van de Zoon des mensen
5187 mat 24:27-42 Brink J.E. 1-1-1974 Rede op de Olijfberg-Ontmoetingsdag
1290 mat 24:28-31 Hoorn A. 20-10-1991 Olijfbergrede, verdere uitleg daarover
1242 mat 24:3-4 Bulthuis J.G. 6-1-1991 Tot het uiterste strijden voor het geloof
3442 mat 24:37 Brink J.E. 25-11-1979 Als in de dagen van Noach
319 mat 24:37-39 Brink J.E. 25-11-1979 Zondvloed
1066 mat 24:37-39 Brink J.E. 13-12-1987 Vergelijking oertijd en eindtijd
1513 mat 24:37-39 Brink J.E. 15-11-1987 Eindtijd (vergelijking met oertijd)
2314 mat 24:37-39 Brink J.E. onbekend De zondvloed
3310 mat 24:37-39 Koster Roel 10-3-2013 Als in de dagen van Noach
3698 mat 24:37-39 Brink J.E. 25-11-1979 De voortijd en de eindtijd
3947 mat 24:37-39 Brink J.E. 13-3-1980 De zondvloed
5296 mat 24:37-39 Brink J.E. 1-5-1979 De zondvloed
838 mat 24:37-42 Brink J.E. 25-11-1984 Geestelijke en vleselijke kerk
2317 mat 24:37-42 Brink J.E. 25-11-1984 Vergelijking eindtijd met tijd van Noach
5041 mat 24:37-42 Brink J.E. onbekend Verg. eindtijd-Tijd van Noach-ALS 2317
5439 mat 24:38-42 Brink J.E. 1-1-1984 Als in de dagen van Noach-De eindtijd
982 mat 24:43-44 Bulthuis J.G. 29-6-1986 Satan valt je aan na ..... Herken dat
2315 mat 24? Brink J.E. onbekend De zondvloed (slot van een boodschap over zondvloed (ca.20 min)
819 mat 25:1 Bulthuis J.G. 23-9-1984 De naderende bruiloft
449 mat 25:1-13 Brink J.E. 22-2-1981 Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
791 mat 25:1-13 Visser (sr.) C. 3-6-1984 Wijze en dwaze maagden
3764 mat 25:1-13 Bulthuis J.G. 1-1-1989 Gemeente-zijn in en veranderende tijd-za mo
5331 mat 25:1-13 Brink J.E. 28-12-1980 Gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden
5416 mat 25:1-13 Brink J.E. onbekend Geloof (olie) en Geest om stand te houden
1791 mat 25:1-13a Bulthuis J.G. 10-9-1989 Haamstede week-end: Gemeente zijn in een veranderende wereld zo mo band 4
447 mat 25:14-30 Buining W. 15-2-1981 Gelijkenis van de talenten
510 mat 25:14-30 Visser (sr.) C. 4-10-1981 Gelijkenis van de talenten
705 mat 25:14-30 Visser (sr.) C. 14-8-1983 Gelijkenis van de talenten - verwerping en weerspannigheid
840 mat 25:14-30 Verbeek Wim 2-12-1984 Gelijkenis van de talenten
881 mat 25:14-30 Huis D. 21-4-1985 Gelijkenis van de talenten
5139 mat 25:14-30 Brink J.E. 16-11-1969 Gelijkenis van de talenten
3208 mat 25:30 Dienst Willem 1-5-2011 Nederig en zachtmoedig (engelen)
2620 mat 25:31-46 Berendrecht Joland 5-5-2002 Wees barmhartig zoals onze hemelse Vader barmhartig is
3370 mat 25:34-36 Koster Roel 23-2-2014 Weten, geloven, doen
1455 mat 26:13-20 Bulthuis J.G. 21-9-1986 Fundament en bouwwerk
914 mat 26:36-41 Bulthuis J.G. 25-8-1985 De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak
2094 mat 26:63 Brink J.E. 17-10-1982 Hij komt op de wolken (Parousia - Apocalipsis - Epiphaneia)
5522 mat 26:63 Brink J.E. 1-1-1988 Hij komt op de wolken - ALS 2094
3692 mat 27:25 Brink J.E. 21-9-1985 Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen
5448 mat 27:51-52 Brink J.E. 11-12-1987 Noach en de zondvloed (sintvloed)
5042 mat 27:51-53 Brink J.E. onbekend De heilige stad
5417 mat 27:51-53 Brink J.E. onbekend Hij zal alzo wederkomen
5468 mat 27:51-53 Brink J.E. 15-4-1986 Op dezelfde wijze
3378 mat 27:57-28:7 Visser Jaap 20-4-2014 Jezus' overwinning over duivel en dood heeft verstrekkende gevolgen…
3207 mat 28 Schoenaers Jack 24-4-2011 Pasen - Opstaan t.b.v. je broeders en zusters
1256 mat 28:1-10 Bulthuis J.G. 31-3-1991 Opdat het sterfelijke door het Leven worde verslonden. Pasen 91
1430 mat 28:1-10 Bulthuis J.G. 30-3-1986 Jezus heeft de heerschappij/is hoofd over levenden en doden
478 mat 28:16-20 Waljaard P. 31-5-1981 Een leerling moet kunnen luisteren
2616 mat 28:16-20 Bulthuis J.G. 14-4-2002 Discipelschap
3087 mat 28:1-7 Dienst Willem 12-4-2009 Dit moet je weten .......
311 mat 28:18 Brink J.E. 21-10-1979 De macht van Jezus en de macht van ons
1142 mat 28:18 Bulthuis J.G. 5-3-1989 Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde
1587 mat 28:18 Bulthuis J.G. 5-3-1989 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde
3501 mat 28:18 Brink J.E. 21-10-1979 De macht van Jezus en de macht van ons
3881 mat 28:18 Visser (jr.) C. onbekend Waterdoop met achtergronden-Trinitaris
1113 mat 28:19 Bulthuis J.G. 21-8-1988 Leven net als Jezus
2617 mat 28:19 Bulthuis J.G. 21-4-2002 Discipelschap 2
3819 mat 28:19 Lijzenga H. 14-12-1983 Leer der dopen
2657 mat 3:11 Bulthuis J.G. 13-10-2002 Hij zal u dopen met heilige Geest: vervulling - tongentaal
757 mat 3:11-12 Visser (sr.) C. 12-2-1984 Kaf en koren
1931 mat 3:1-12 Visser (jr.) C. 23-10-1994 Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt
3703 mat 3:1-12 Brink J.E. 20-3-1989 Overeenkomsten tussen de 1e en toekomende eeuw
5043 mat 3:1-2 Brink J.E. onbekend Een nieuwe tijd is aangebroken
2658 mat 3:13 Visser Jaap 6-10-2002 Doopdienst
935 mat 3:1-3 Brink J.E. 10-11-1985 De gebaande weg
2166 mat 3:1-3 Bulthuis J.G. 1-2-1998 Het Koninkrijk Gods IS nabij gekomen - kracht
3662 mat 3:1-3 Brink J.E. onbekend De nieuwe wet
5375 mat 3:1-3 Brink J.E. 3-11-1985 De nieuwe wet
1087 mat 3:13-17 Bulthuis J.G. 6-3-1988 Doop van Jezus (5). Fundament van dopen
5272 mat 3:13-17 Brink J.E. 4-6-1978 Doopdienst
1878 mat 3:15 Visser Jaap 9-1-1994 Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen
2192 mat 3:15 Visser Jaap 17-5-1998 Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen - doopdienst
174 mat 4:1-11 Buining W. 9-7-1978 Verzoekingen in de woestijn
3016 mat 4:1-11 Koster Roel 9-3-2008 Overwinning door woord en geest
5188 mat 4:1-11 Brink J.E. 1-1-1974 Als Jezus de verzoekingen weerstaan
1375 mat 4:12-17 Bulthuis J.G. 14-11-1984 Koninkrijk van God - Satan - bekeren - thema Kon. d. Hem. no.06
388 mat 4:12-25 Verdouw Simon 13-7-1980 Bergrede
2927 mat 4:1-4 Dienst Willem 21-1-2007 Groeien door te wortelen in het woord
5400 mat 4:17 Brink J.E. 11-5-1989 Het koninkrijk der hemelen
3868 mat 4:18-22 Berkel br. 21-3-1976 Ik ben het licht der wereld
3181 mat 4:19 Pagee Henk 7-11-2010 Drie uitnodigingen van Jezus
4199 mat 4:21-23 Hoorn A. 30-9-2018 Jacobus en Johannes, mensen als wij maar hoe zijn ZIJ zo ver gekomen?
1404 mat 4:23 Bulthuis J.G. 28-8-1985 Genezing - thema Herstel 07 - Rdam 35
5122 mat 4:23-25 Brink J.E. 1-1-1968 Zaligsprekingen
613 mat 4:23-5:2 Brunt J.W. 19-9-1982 Jezus leerde
1918 mat 4:4 Bulthuis J.G. 21-8-1994 Leven door het spreken van de Heer - Woord uit de mond Gods
771 mat 5:10-12 Bulthuis J.G. 25-3-1984 Satans bedoeling met het lijden is, dat we afhaken
761 mat 5:13 Hoorn A. 19-2-1984 Gij zijt het zout der aarde
2253 mat 5:13 Pagee Henk 10-1-1999 Zout
2293 mat 5:13 Bulthuis J.G. 19-9-1999 Zout der aarde
2510 mat 5:13 Brink J.E. 30-8-1978 Het zout der aarde
3191 mat 5:13 Schoenaers Jack 16-1-2011 Het zout der aarde
170 mat 5:13-16 Graaff R. 25-6-1978 Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld
2159 mat 5:13-16 Bulthuis J.G. 21-12-1997 Verbondsvernieuwing - de ware "godsdienst"
3415 mat 5:13-16 Janssens Jakob 14-12-2014 Durf te leven
91 mat 5:13-18 Brink J.E. 25-9-1977 1e Bergrede - Gij zijt het zout. Gij zijt het licht
5044 mat 5:13-18 Brink J.E. 18-9-1977 De 1ste bergrede-Zout der aarde
402 mat 5:14-16 Brink J.E. 14-9-1980 Gij zijt het licht der wereld
1593 mat 5:14-16 Bulthuis J.G. 16-4-1989 Manifestatie
2278 mat 5:14-16 Blijleven Frans 13-6-1999 Kom onder je korenmaat vandaan en leef! - lamp - licht
3362 mat 5:14-16 Brink J.E. 28-9-1980 Ontmoetingsdag (mo) Het hemelse Jeruzalem
3574 mat 5:14-16 Brink J.E. 7-9-1980 Het licht der wereld
3084 mat 5:17 Koster Roel 22-3-2009 De wet vervullen, leven door de Geest
2969 mat 5:17-20 Brink J.E. 30-10-1977 Nieuwe Leer met gezag/Bergrede/open je verstand tav het OT
5431 mat 5:17-20 Brink J.E. 5-6-1982 De wet; Oude Testament versus Nieuwe Testament
2337 mat 5:21-22 Brink J.E. 6-11-1977 Volmaaktheid - Bergrede-wie in toorn leeft vervalt aan het gerecht
106 mat 5:21-26 Brink J.E. 13-11-1977 Toorn - doodslag; schelden - weest volmaakt
3512 mat 5:21-26 Brink J.E. 1-12-1977 Wees vriendelijk tegenover je tegenpartij
3538 mat 5:23-30 Brink J.E. 20-11-1977 Heeft uw broeder iets tegen u-Verzoen u met hem (44)
5045 mat 5:23-30 Brink J.E. onbekend Bergrede (2)
130 mat 5:27-32 Brink J.E. 12-2-1978 Gij zult niet echtbreken
5266 mat 5:27-32 Brink J.E. 5-2-1978 Het huwelijk
5485 mat 5:27-32 Brink J.E. 15-2-1978 De 1e bergrede-Echtbreuk
5046 mat 5:27-33 Brink J.E. onbekend Scheiding-Onreinheid
2421 mat 5:3 Verdouw Simon 9-7-2000 Zalig de armen van geest want huner is't koninkrijk der hemelen
135 mat 5:33-37 Brink J.E. 26-2-1978 De eed zweren
5268 mat 5:33-37 Brink J.E. 20-2-1978 Bergrede(6)
1838 mat 5:37 Bulthuis J.G. 30-5-1993 Doopdienst 1993/1
3939 mat 5:38 Brink J.E. 7-8-1979 Bergrede-Israël nat. Volk uitgroeien tot geestelijke mensen, daarin volmaakt worden
202 mat 5:38-48 Brink J.E. 8-10-1978 Bergrede; oog om oog; wees volmaakt
5279 mat 5:38-48 Brink J.E. 30-10-1978 Jezus leidt ons uit het oude in het hemelse leven
5418 mat 5:38-48 Brink J.E. onbekend Volmaakt worden
3665 mat 5:4 Visser (jr.) C. onbekend Zaligsprekingen-2
3456 mat 5:43-48 Brink J.E. 1-1-1975 Gij zult volmaakt zijn als God
5047 mat 5:43-48 Brink J.E. onbekend Volmaaktheid (4min te kort)
2052 mat 5:48 Brunt H. 18-8-1996 Gij dan gij zult volmaakt zijn gelijk uw hem. Vader volmaakt is
4112 mat 5:48 Hoorn A. 15-1-2017 Wat denk je over volmaaktheid?
5452 mat 5:48 Hoorn A. onbekend Volmaaktheid
2412 mat 5:5 Verdouw Simon 14-5-2000 Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beerven
1604 mat 5:6 Visser (jr.) C. 25-6-1989 Zalig gerechtigheid
2489 mat 5:7 Verdouw Simon 31-12-2000 Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden
2466 mat 5:8 Verdouw Simon 26-11-2000 Zalig reinen van hart/God zien - Zijn metgezel geen kwaad doen
1261 mat 5:9 Visser (jr.) C. 28-4-1991 Zalig de vredestichters
2890 mat 5:9 Verdouw Simon 16-7-2006 Zalig de vredestichters
229 mat 6:10 Brink J.E. 14-1-1979 Uw wil geschiede
5286 mat 6:10 Brink J.E. 7-1-1979 Bergrede (10) - Uw wil geschiedde
2524 mat 6:10a Bulthuis J.G. 1-4-2001 Uw koninkrijk kome (1)
249 mat 6:11-12 Brink J.E. 11-3-1979 het dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
3611 mat 6:11-12 Brink J.E. 3-4-1979 Het 'Onze Vader' (dagelijks brood + vergeven)
1945 mat 6:12 Visser (jr.) C. 8-1-1995 Leren leven en werken vanuit vergeving - het "onze vader"
3754 mat 6:12-15 Steenis D. onbekend Vergeving
3743 mat 6:13-14 Brink J.E. 1-4-1979 Onze Vader (leid ons niet in...)-LIJKT OP 0257
5295 mat 6:13-14 Brink J.E. 25-4-1979 Onze Vader (leid ons niet in...)
257 mat 6:13a Brink J.E. 8-4-1979 Leidt ons niet in verzoeking
2834 mat 6:16-19 Brink J.E. 23-9-1979 Het vasten
209 mat 6:1-8 Brink J.E. 29-10-1978 Zijt gij dan volmaakt? Aalmoezen geven en bidden - Bergrede (vervolg)
3651 mat 6:1-8 Brink J.E. 1-10-1978 Bergrede-Aalmoezen-zijt gij volmaakt (eerst kinderen opdragen)
3940 mat 6:1-8 Brink J.E. 7-8-1979 De gedachten van Jezus Christus
5048 mat 6:1-8 Brink J.E. onbekend Bidden en vasten
322 mat 6:19-21 Brink J.E. 9-12-1979 Verzamelen van schatten
2358 mat 6:19-21 Brink J.E. 2-12-1979 Verzamelt u geen schatten op aarde
3140 mat 6:19-21 Visser (jr.) C. 24-1-2010 Leer leven zoals Jezus
1916 mat 6:22-23a Bulthuis J.G. 7-8-1994 Wat/hoe is je visie, je zicht op het leven - Oog
341 mat 6:22-25 Brink J.E. 10-2-1980 Het oog als lamp van het lichaam - slot mist
3588 mat 6:22-25 Brink J.E. 2-3-1980 Het oog is de lamp van het lichaam
5049 mat 6:22-25 Brink J.E. onbekend Een zijn-START MIST
3226 mat 6:24 Koster Roel 4-9-2011 Het ware geloof en geen imitatie evangelie/new age
3557 mat 6:25 Brink J.E. onbekend Bergrede, begin van de vernieuwing van denken-BEGIN MIST
1936 mat 6:25-34 Brink J.E. 2-11-1981 Bezorgdheid
4163 mat 6:31-33 Koster Roel 11-2-2018 Hoe nu verder?
4165 mat 6:31-33 Janssens Jakob 25-2-2018 Helpen, hoe dan?
954 mat 6:33 Bulthuis J.G. 19-1-1986 Zoekt eerst het koninkrijk Gods
5050 mat 6:33 Brink J.E. onbekend Maar zoek eerst Zijn koninkrijk
5189 mat 6:33 Brink J.E. 1-1-1974 Zoek eerst het koninkrijk van God
5205 mat 6:33 Brink J.E. 5-1-1975 Religie en uiterlijke zaken; De wet is niet ontbonden maar vervuld
3062 mat 6:5 Blijleven Frans 16-11-2008 Onze Vader - Want van u is de kracht - bidden
5193 mat 6:5-14 Brink J.E. 6-1-1974 Onze Vader die in de hemelen zijt
3852 mat 6:5-15 Hermans br 1-2-1976 Bid om uw daag'lijks brood
35 mat 6:5-6 Waljaard P. 3-4-1977 Uw Vader, die in het verborgene is
2030 mat 6:5-7 Hoorn A. 24-3-1996 Ons gebedsleven
3639 mat 6:8-9 Visser Jaap 25-2-1986 BBC-deel4- Bidden
1925 mat 6:9 Visser (jr.) C. 25-9-1994 Uw naam worde geheiligd - de naam van God niet ijdel gebruiken
1010 mat 6:9-10 Bulthuis J.G. 21-12-1986 De wil van God. Jezus boog nooit voor Satan
3942 mat 6:9-10a Brink J.E. 13-12-1979 't Onze Vader - Leer ons bidden
5282 mat 6:9-10a Brink J.E. 26-11-1978 Bergrede (9)-Het Onze Vader
1939 mat 6:9-13 Visser (jr.) C. 27-11-1994 Leid ons niet in verzoeking - het "onze vader"
706 mat 7:1-2 Brink J.E. 14-8-1983 Oordeelt niet
3435 mat 7:13-14 Koster Roel 18-1-2015 De deur staat altijd open
512 mat 7:13-20 Brink J.E. 11-10-1981 Ingaan door de enge poort
3496 mat 7:13-20 Brink J..E. 25-11-1981 De smalle weg en valse profeten-Gorkum-ALS 0512
3669 mat 7:13-23 Brink J.E. 1-1-1972 Tegenstand
1934 mat 7:14 Bulthuis J.G. 6-11-1994 De smalle weg - Goddelijk leven - Waarheid liefhebben
3148 mat 7:15-27 Koster Roel 21-3-2010 Jezus volgen
444 mat 7:1-6 Brink J.E. 8-2-1981 Oordeelt niet
2351 mat 7:1-6 Brink J.E. onbekend Oordelen
5508 mat 7:1-6 Brink J.E. 7-2-1981 Niet oordelen - Ontmoetingsdag-Ede
3582 mat 7:17 Brink J.E. 5-6-1982 Jezus de vervulling der wet - Ontmoetingsdag (week1)
1380 mat 7:21-23 Bulthuis J.G. 9-1-1985 Strijd - thema Koninkrijk der Hemelen no. 11
3713 mat 7:21-23 Bulthuis J.G. 9-1-1985 BBC - deel 11 Strijden
3482 mat 7:21-28 Brink J.E. 31-1-1982 Welke vruchten heb je?
5338 mat 7:21-28 Brink J.E. 31-1-1982 Welke vruchten heb je@
2851 mat 7:33 Bulthuis J.G. 11-12-2005 Het Koninkrijk van God (4): Zoeken
700 mat 7:7-12 Visser (sr.) C. 17-7-1983 Bidden, zoeken, kloppen
3230 mat 7:7-12 Dienst Willem 2-10-2011 Bidt,je zult gegeven worden, zoekt,je zult vinden, klopt .....
3392 mat 7:7-12 Dienst Willem 13-7-2014 Gebedsverhoring
471 mat 7:7-13 Brink J.E. 10-5-1981 Bid en u zal gegeven worden
2550 mat 7:7-13 Brink J.E. 3-5-1981 Bergrede: Bidt zonder ophouden
3513 mat 7:7-13 Brink J.E. 10-5-1980 Bid zonder ophouden-ALS 2550
5558 mat 8:23-26 Bulthuis J.G. 23-1-1977 God en de zee (machten der duisternis)
17 mat 8:23-27 Bulthuis J.G. 30-1-1977 De zee; Rode zee; storm op zee; JC wandelend op de zee
2827 mat 8:28-34 Zwart Frans 31-7-2005 Genezing - herstel - Bezetene te Gadera
797 mat 8:5-13 Hoorn A. 24-6-1984 Hoofdman van Kapernaum. Ga en kom
3572 mat 9 Brink J.E. 16-3-1980 De aard van Jezus' werk - De roeping en uitzending der apostelen
3897 mat 9:14-17 Fluit Jan 30-9-2000 Een nieuwe manier van leven
4095 mat 9:14-17 Dienst Willem 4-12-2016 Handelingen door de Geest (geïnspireerd) - nieuwe wijn in nieuwe zakken
1462 mat 9:16-17 Bulthuis J.G. 9-11-1986 Jezus' nieuwe leer met gezag
2847 mat 9:35 Bulthuis J.G. 13-11-2005 Het Koninkrijk van God (1)
1119 mat 9:35-36 Bulthuis J.G. 9-10-1988 Kom en zie 1988 - no.2
85 mat 9:35-38 Brink J.E. 11-9-1977 Ga liever naar de verloren schapen van het huis Israel - slot mist
2512 mat 9:35-38 Brink J.E. 8-9-1977 Predik dit evangelie aan het volk van God - De aard van Jezus werk
5096 mat 9:35-38 Visser (sr.) C. 29-7-1967 De aard van Jezus' werk-Driebergen
3158 mat 9:36 Janssens Jakob 30-5-2010 Een perspectief biedende gemeente?
1971 mat 9:38 Bulthuis J.G. 12-3-1989 Bewaarkast - voor JC bewaard blijven - arbeiders uitzenden
2044 micha 2:12-13 Bulthuis J.G. 23-6-1996 Doorbreken
2267 micha 2:6-11 Fluit Jan 20-3-1999 Contactdag Afrt (middag) - grenzen verleggen
2112 micha 4:6-10 Bulthuis J.G. 25-5-1997 Koningschap 2 - gezag
1304 micha 5:1-4a Bulthuis J.G. 25-12-1991 Kerst gaat nu om ons! Het totaal van 1,15 en 22 december(Kerst)
2105 micha 5:6-8 Bulthuis J.G. 6-4-1997 Bewaard worden voor Jezus Christus
1912 micha 6:1-8 Heegde Joh. 17-7-1994 Recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig wandelen
580 micha 6:8 Bulthuis J.G. 16-5-1982 Drie bakens: oprechtheid, liefde tot de waarheid, ootmoed
4244 micha 6:8 Visser Jaap 21-7-2019 Wandel met God
5343 micha 6:8 Bulthuis J.G. 9-5-1982 Zoon van God zijn
3379 nahum 1:1-2:2 Janssens Jakob 27-4-2014 Vier de overwinningsfeesten
2084 nahum 1:15 Bulthuis J.G. 8-12-1996 Feestvieren
5532 nahum 2:1 Hoorn A. 20-3-1993 Contactdag-Ontwikkelen in de gemeente-middag
3155 neh Fluit Jan 9-5-2010 Begin goed, eind goed!
3304 neh Visser Jaap 27-1-2013 Musical Nehemia
2943 neh 1:1-9 Blijleven Wieke 6-5-2007 Het is goed om nabij God te zijn
5404 neh 1:2b-6 Wopenaburg? Glenn 16-6-1991 Zonde der tong-Potentiele kopen Pinkterkapel
2465 neh 1-neh 6:16 Hoorn A. 19-11-2000 Tempelbouw - Bouwen a/d gemeente = bouwen aan jezelf
3287 neh 2:10-20 Janssens Jakob 14-10-2012 Bouw een muur, maar doe er wel poorten in
277 neh 2:11-20 Waljaard P. 17-6-1979 terugkeer v.h. volk na ballingschap (tempel/stad herbouwen)
3790 neh 2:11-20 Waljaard P. 17-6-1979 Muren herstellen
1105 neh 4 Visser (jr.) C. 26-6-1988 Bouwen van de muur - voortzetting v/h werk ondanks tegenstand
2623 neh 6:10-14 Adelaja Sunday 15-3-2002 Laat angst je niet verslaan
4235 num Fluit Jan 19-5-2019 Zien, hoe doen we dat?
2624 num 1:1-5 Adelaja Sunday 15-3-2002 Maak je klaar voor de oorlog
3950 num 11:16-17 Meenderink ds onbekend Profetische gaven
5070 num 11:16-17 Meenderink Ds onbekend Profetische gaven
2781 num 13 Zwart Frans 14-11-2004 De 12 verspieders
3256 num 13 Fluit Jan 11-3-2012 Open je ogen
3154 num 13:17-33 Dienst Willem 2-5-2010 De 12 verspieders
606 num 13:25-33 Bulthuis J.G. 29-8-1982 De 12 verspieders. Sprinkhanen - reuzen
1514 num 13:25-33 Bulthuis J.G. 22-11-1987 Volk Israel. Land Kanaan - Kaleb
337 num 14:24 Visser (sr.) C. 27-1-1980 Bij Kaleb was een andere geest
2925 num 20:1-6 Dienst Willem 7-1-2007 Het leven van Christus moet in ons leven!
2241 num 20:2-13 Bulthuis J.G. 16-3-1980 De val van Mozes
3515 num 20:7-11 Visser (sr.) C. 1-1-1977 Mozes en zelfbeheersing
2211 num 21:4-9 Bulthuis J.G. 20-9-1998 Verhoogd worden - slang
2164 num 25:1-13 Bulthuis J.G. 18-1-1998 Geest en gezindheid van Pinechas - priester -> Jezus Christus
3182 num 32:5-33:55 Koster Roel 14-11-2010 Onze tocht in het beloofde land: van de Jordaan naar Sion
1528 num 6:22-27 Visser (jr.) C. 21-2-1988 Zegen
2937 num 6:22-27 Hoorn A. 25-3-2007 Zegenen
5051 num 6:22-27 Brink J.E. onbekend Huwelijk-opdragen
4211 Num 6:24-26 Visser Jaap 16-12-2018 Vrede…!
2003 obad 21 Visser (jr.) C. 31-1-1993 De berg Ezau. De berg Sion
2259 obad 21 Lijzenga H. 14-2-1999 Hoe verzorg je mensen/ verzorg je elkaar - het Woord zíjn!
1640 openb Visser (jr.) C. 20-12-1990 Openbaring deel 25- De wederkomst
1643 openb Visser (jr.) C. 7-2-1991 Openbaring deel 28 - Onze vereniging met Hem
1655 openb Visser (jr.) C. 25-6-1992 Openbaring deel 41- De voltooiing
4109 openb Kemp Ronald 12-3-2017 Oh when the saints go marching in Lord I want to be in that number
5534 openb Hoorn A. 1-6-1995 Openbaring deel 7 en 8 - Globaal overzicht 7e zegel
5569 openb Lijzenga H. 6-11-1982 VE Bijbelschool-dag 5-302AB-Gemeente in de eindtijd-Alles onder EEN Hoofd
2128 openb 1 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring studie 1 - hoofdstukken 1 en 22 - De gemeente in de
eindtijd-Deel 1
2158 openb 1:1-6 Verdouw Simon 14-12-1997 Wat God doet, waar wij bij betrokken zijn en hoe dat versterken
5088 openb 1:1-7 Brink J.E. 1-1-1967 Het begin van de Openbaring
678 openb 1:17-18 Brink J.E. 8-5-1983 De doden - Pasen
1145 openb 1:17-18 Visser (sr.) C. 26-3-1989 Pasen 1989
5341 openb 1:17-18 Brink J.E. 11-4-1982 Pasen-Opstanding der doden
5352 openb 1:17-18 Brink J.E. 3-4-1983 Pasen-Leven en dood, nu en na ons leven
4048 openb 1:4 Hoorn A. 10-1-2016 Gods heerlijkheid komt in ons openbaar
5100 openb 1:4-6 Groot C. 31-7-1967 openb12:1-Anders denken-Opbouwweek-ma
1428 openb 1:5-9 Visser (sr.) C. 16-3-1986 Vervuld met de Geest zegeviert het koninkrijk van God (Lied 74)
711 openb 1:6 Bulthuis J.G. 9-4-1983 Hij die ons liefheeft
3341 openb 1:8 Koster Roel 13-10-2013 Van A tot Z
2982 openb 1:9 Visser (sr.) C. 5-10-1975 Het koninkrijk Gods
5125 openb 1:9 Visser (sr.) C. 20-7-1968 Opening; Gemeenschap met elkaar-Kampweek-1
227 openb 1:9-20 Visser (sr.) C. 7-1-1979 Gemeente is een kandelaar
1257 openb 1:9-20 Visser (jr.) C. 1-4-1991 Tweede paasdag - Adventkerk
5291 openb 1:9-20 Visser (sr.) C. 11-3-1979 Gemeente is een kandelaar
69 openb 10 Brink J.E. 25-7-1977 Kamp 1977 mnd en di morgen
70 openb 10 Brink J.E. 27-7-1977 Kamp 1977 wsd en do morgen
73 openb 10 Brink J.E. 4-8-1977 Kamp 1977 dond en vrijd morgen + zat.avond (br. Visser) - slot
970 openb 10 Brink J.E. 29-7-1977 Kamp 1977 vrijdagmorgen
2133 openb 11 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 5 - hoofdstuk 11 De gemeente in de eindtijd-Deel 5
2134 openb 11 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 6 - hoofdstuk 11 slot en hoofdstuk 12 De gemeente in de eindtijd-Deel 6
5066 openb 11:1 Brink J.E. onbekend De twee getuigen
852 openb 11:1-2 Brink J.E. 13-1-1985 Tempel
5369 openb 11:1-2 Brink J.E. 20-1-1985 Meet de tempel Gods
2783 openb 11:15-19 Hoorn A. 28-11-2004 De komst van de Heer in en met de zijnen
2818 openb 11:1-8 Oostenbrugge A. 29-5-2005 De maat genomen worden door God v.w.b. je geestel. ontwikkeling
2443 openb 11:19a Bulthuis J.G. 10-9-2000 Openingsdienst - De tempel gaat open
1315 openb 11:3 Bulthuis J.G. 1-3-1992 Twee getuigen .. Zonder show profeteren. Eindtijdwerkelijkheid
2467 openb 11:3 Bulthuis J.G. 3-12-2000 Profetische oproep t.a.v. toekomstige leiders-dreigingen Midden Oosten/spiritueel ontwikkelen
1313 openb 11:3-6 Bulthuis J.G. 16-2-1992 Twee getuigen .. Vorming tot zoonschap - 4 aspecten
1326 openb 11:7 Bulthuis J.G. 20-4-1992 Paasdag 2e. Zwijndrecht zangdienst + preek Zoonschap Gods
1325 openb 11:7-12 Bulthuis J.G. 20-4-1992 Dood door een mens, dan ook opstanding der doden door een mens
2863 openb 12 Visser (sr.) C. 29-7-1979 Kamp Driebergen: zondagmorgen ---
1454 openb 12:1 Hoorn A. 14-9-1986 De vrouw, beeld van de gemeente in de eindtijd
5063 openb 12:1 Brink J.E. onbekend De valse vrouw
1574 openb 12:10 Bulthuis J.G. 4-12-1988 Laat je niet aanklagen
5061 openb 12:10-18 Brink J.E. onbekend Opstanding der doden-De draak vervolgt het nageslacht van de vrouw
3776 openb 12:1-15 Hoorn A. onbekend Werven op aarde-Stromingen
2297 openb 12:1-16 Hoorn A. 2-10-1999 Tekens in hemels van mensen zien (Contactdag)
448 openb 12:1-18 Groot C. 22-2-1981 Sleutel v.h.koninkrijk: Gods almacht 's mensen afhankelijkheid
5301 openb 12:12 Visser (sr.) C. 12-8-1979 Viert u feest maar voor hen de boze
2023 openb 12:1-2 Visser (jr.) C. 25-2-1996 Beelden van de 2 vrouwen (= levenswijzen). Uit één bron drinken
2036 openb 12:1-2 Visser (jr.) C. 28-4-1996 Word met de Zon bekleed en heb de Maan onder je voeten
2045 openb 12:1-2 Visser (jr.) C. 30-6-1996 Geestelijk in verwachting zijn/zwanger zijn v/h zoonschap
5571 openb 12:1-2 Lijzenga H. 20-11-1982 VE Bijbelschool-dag6-001A-Gemeentegroei; een groot teken in de hemel
2455 openb 12:1-4 Brink J.E. 5-10-1976 De achtergrond der dingen
643 openb 12:1-6 Visser (sr.) C. 2-1-1983 De tijd van de zonen Gods is aanstaande
1450 openb 12:1-6 Bulthuis J.G. 17-8-1986 De gemeente brengt zonen voort
2280 openb 12:1-6 Hoorn A. 27-6-1999 Tekenen in de hemel
3933 openb 12:1-6 Waljaard P. 7-11-1976 Zonen Gods, ondanks het geweld
1573 openb 12:17 Brink J.E. 27-11-1988 Eindtijd
3490 openb 12:18 Brink J.E. 2-11-1987 De antichrist en zijn rijk - Gorkum
5469 openb 12:18 Brink J.E. 30-12-1988 Vervolging
268 openb 12:3-4 Visser (sr.) C. 20-5-1979 vrouw en de draak
1814 openb 12:4-5 Bulthuis J.G. 31-1-1993 Pastorale adviezen voor de baringstijd v/h zoonschap
270 openb 12:5-6 Visser (sr.) C. 27-5-1979 de vrouw in de woestijn - aanvang tijdperk der zonen Gods
1550 openb 12:7 Bulthuis J.G. 3-7-1988 Belijdenis - vergeving - overwinning door het bloed van het Lam
1634 openb 12:7 Visser (jr.) C. 10-5-1990 Openbaring deel 16- Oorlog in de hemel
616 openb 12:7-12 Bulthuis J.G. 3-10-1982 Satan is de aanklager 24 uur per dag
724 openb 12:7-12 Brink J.E. 16-10-1983 Strijd in de hemel
1106 openb 12:7-12 Bulthuis J.G. 3-7-1988 Vergeving
1549 openb 12:7-12 Bulthuis J.G. 27-9-1987 De aanklager der broederen
1871 openb 12:7-12 Visser (jr.) C. 28-11-1993 Laat heil Nú verschijnen en werp de aanklager met vreugde neer
3345 openb 12:7-16 Brink J.E. onbekend Oorlog in de hemel
276 openb 12:7-9 Visser (sr.) C. 17-6-1979 er kwam oorlog in de hemel
2135 openb 13 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 7 - hoofdstuk 13 De gemeente in de eindtijd-Deel 7
2136 openb 13 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 8 - hoofdstuk 13 slot en hoofdstuk 14 De gemeente in de eindtijd-deel 8
1645 openb 14:14-20 Visser (jr.) C. 23-5-1991 Openbaring deel 30- De weg tot harmagedon
1196 openb 14:1-5 Bulthuis J.G. 4-3-1990 Het Lam volgen waar Het heengaat
1328 openb 14:1-5 Bulthuis J.G. 3-5-1992 Als de losgekochten van de aarde
1330 openb 14:1-5 Bulthuis J.G. 17-5-1992 De gelovige dient in zichzelf tot een (onberispelijk) te worden
5102 openb 14:1-5 Blankenspoor H. 31-7-1967 onderwerp-mi-Driebergen
4228 openb 14:4 Visser (jr.) C. 13-4-2019 Ontmoetingsdag (morgen) Volle Evangelie gemeenten: Volg het Lam…!
4229 openb 14:4 Brenner Peter 13-4-2019 Ontmoetingsdag (middag) - Gemeentedag VEG: Volg het Lam…!
3633 openb 14:4-5 Bulthuis J.G. 18-3-1990 Het Lam volgen waar Het ook heen gaat (bijbelstudie)
2137 openb 15 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 9 - hoofdstuk 15 en 16 slag bij Harmageddon De gemeente in de eindtijd-deel 9
5372 openb 16:10-16 Brink J.E. 5-5-1985 Als de oogst rijp wordt
886 openb 16:12-16 Brink J.E. 12-5-1985 Toekomst/eindtijd - verzamelen in de lucht (bij wederkomst)
1646 openb 16:13-16 Visser (jr.) C. 6-6-1991 Openbaring deel 31- Slag van harmagedon (1)
166 openb 16:16 Brink J.E. 11-6-1978 Harmagedon
3682 openb 16:16 Brink J.E. 25-6-1973 Harmagedon-Aards of geestelijk
5058 openb 17 Brink J.E. onbekend Onkruid en tarwe
474 openb 17:11-14 Bulthuis J.G. 17-5-1981 Overwinnaars, zij die standhouden in geest/Petr-Jac/Paul-Stefa
1869 openb 17:14b Visser Theo 14-11-1993 Maak je statuur v. geroepene/uitverkorene/gelovige tot waarheid
5332 openb 19:1-10 Brink J.E. 5-4-1981 Toebereiding van de ware gemeente
2209 openb 19:11-16 Bulthuis J.G. 5-7-1998 De hemel open zien - Jezus centraal!
3774 openb 19:1-16 Brink J.E. onbekend Vrucht ontwikkelen - Ontmoetingsdag
308 openb 19:6-21 Groot C. 21-10-1979 God is nog geen koning over de aarde
3815 openb 19:6-21 Groot C. 28-10-1979 Strijd en overwinning
3234 openb 2 en 3 Bramer Jan 23-10-2011 Houd vast wat je hebt
991 openb 2:10b Visser (sr.) C. 31-8-1986 Trouw
1226 openb 2:12-13 Visser (jr.) C. 30-9-1990 U weet waar wij wonen.Satan probeert zijn troon i.o te vestigen
3336 openb 2:12-13 Koster Roel 8-9-2013 Wie zit op de troon
554 openb 2:12-13a Brunt H. 14-2-1982 Ik weet waar gij woont
1028 openb 2:17 Visser (jr.) C. 12-4-1987 Witte steen en zwarte steen - vrijspraak/veroordeling
567 openb 2:1-7 Groot C. 4-4-1982 Jezus kende geen problemen
3185 openb 2:1-7 Janssens Jakob 5-12-2010 Hoe zorgt Jezus?
2626 openb 2:7 Adelaja Sunday 16-3-2002 Hij die overwint
2138 openb 20 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 10 - hoofdstuk 20 De gemeente in de eindtijd-Deel 10
3452 openb 20:1 Brink J.E. 2-1-1900 Volkomenheid - het duizendjarig rijk
3531 openb 20:1-10 Brink J.E. onbekend Duizendjarig rijk
3956 openb 20:1-10 Brink J.E. 4-7-1976 Het Israel Gods-Wij mogen Gods plan realiseren
3594 openb 20:11-12 Brink J.E. 29-10-1972 Het laatste oordeel
5190 openb 20:11-12 Brink J.E. 1-1-1974 Schuld
361 openb 20:11-15 Brink J.E. 13-4-1980 Laatste oordeel
3573 openb 20:11-15 Brink J.E. 13-4-1980 Het laatste oordeel
3738 Openb 20:11-15 Brink J.E. 19-4-1980 Laatste oordeel
5052 openb 20:11-15 Brink J.E. 2-11-1976 Het laatste oordeel
5314 Openb 20:11-15 Brink J.E. onbekend Het laatste oordeel-dood en dodenrijk
2978 openb 20:12 Brink J.E 1-1-1975 Dood en dodenrijk
3 openb 20:12-15 Brink J.E. 12-12-1976 Tweede opstanding; nieuw Jeruzalem - leven als je dood gaat
3627 openb 20:1-6 Brink J.E. 21-7-1976 Kampweek 1976 - Het duizendjarig rijk (deel 2)
2249 openb 20:4 Lijzenga H. 13-12-1998 Ontwikkel heerschappij en waardigheid in je leven
3948 openb 20:5-6 Brink J.E. 13-3-1980 Onaantastbaar voor de 2e dood, de wetteloosheid
5294 openb 20:5-6 Brink J.E. 15-4-1979 Pasen-Eerstelingen
143 openb 20:6 Visser (sr.) C. 26-3-1978 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding
3628 openb 20:6 Brink J.E. 22-7-1976 Kampweek 1976 - De eerste opstanding (deel 3)
2454 openb 20:7-15 Brink J.E. 19-7-1976 De strik van de duivel
3629 openb 20:7-15 Brink J.E. 23-7-1976 Kampweek 1976 - Het laatste oordeel (deel 4)
4141 openb 21: 3-11 Koster Roel 10-9-2017 Het licht en de heerlijkheid van God in ons
644 openb 21:1 Brink J.E. 9-1-1983 De zee was niet meer - slot mist
5512 openb 21:1 Brink J.E. 8-1-1983 Schepping, zondvloed, geweld, het einde - Ontmoetingsdag
2013 openb 21:1-2 Lijzenga H. 14-1-1996 In de zee de golven slaan/betrouwbaarheid/beoordelen/barmhartig
4131 openb 21:1-3 Koster Roel 2-7-2017 Het hemelse Jeruzalem: onze toekomst
4134 openb 21:1-3 Koster Roel 23-7-2017 Het nieuwe Jeruzalem deel 2
2481 openb 21:1-4 Brink J.E. 14-9-1975 Het nieuwe Jeruzalem
3298 openb 21:1-5 Koster Roel 30-12-2012 Oud en nieuw
3325 openb 21:1-5 Koster Roel 23-6-2013 Nieuwe hemel en nieuwe aarde
5053 openb 21:1-5 Brink J.E. onbekend onderwerp-START MIST
3702 openb 21:1-8 Brink J.E. 9-10-1988 De stad Gods, het nieuwe Jeruzalem
5513 openb 21:1c Brink J.E. 8-1-1983 En de zee was niet meer
2308 openb 21:22 Brink J.E. onbekend Het nieuwe Jeruzalem
5419 openb 21:22 Brink J.E. onbekend Hemels Jeruzalem; herstel; laatste oordeel - GALM
2472 openb 21:22-27 Brink J.E. 5-12-1976 Gemeente wordt ingeschakeld/barmhartigheid doorgeven
3522 openb 21:2-3 Brink J.E. 17-8-1973 Hemels Jeruzalem-Weidse vergezichten-Leraar der gerechtigheid
3595 openb 21:2-3 Brink J.E. 1-1-1975 De stad Gods
537 openb 21:5 Visser (sr.) C. 3-1-1982 Zie, ik maak alle dingen nieuw
1014 openb 21:5 Bulthuis J.G. 11-1-1987 Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
1398 openb 21:5 Bulthuis J.G. 19-6-1985 Plan Gods,Jezus-gemeente,beloften,aktie thema Herstel 1 Rdam 29
3804 openb 21:5 Brink J.E. onbekend Voorgangerconferencie (opening)-In den beginne-Zie Ik maak alle dingen nieuw
1086 openb 21:5-6 Brink J.E. 28-2-1988 Het is geschied
520 openb 21:5-8 Brink J.E. 8-11-1981 Zie ik maak alle dingen nieuw
1199 openb 22:10-16 Visser (jr.) C. 25-3-1990 Wie vuil is ... vervuiling. Wie rechtvaardig is .....
2099 openb 22:10-16 Bulthuis J.G. 9-3-1997 Begin en einde - alpha en omega
1953 openb 22:10-21 Bulthuis J.G. 19-2-1995 Kom Here Jezus, kom!
534 openb 22:16 Visser (sr.) C. 25-12-1981 De blinkende morgenster
753 openb 22:16 Brink J.E. 29-1-1984 Blinkende morgenster
1520 openb 22:17 Bulthuis J.G. 27-12-1987 Wat goed dat gij komt
1928 openb 22:5 Bulthuis J.G. 2-10-1994 Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen - LICHT - Personificatie
1108 openb 22:6-20 Dalhuizen H. 17-7-1988 God is getrouw
2963 openb 3 Visser (sr.) C. 18-1-1976 Landheer
1156 openb 3:10 Bulthuis J.G. 4-6-1989 Jezus blijven verwachten
1601 openb 3:10 Bulthuis J.G. 4-6-1989 Verwachting. Jezus blijven verwachten
2445 openb 3:10-11 Lijzenga H. 24-9-2000 Leef bij alle Woord Gods dat verweven moet zijn met je menszijn
1013 openb 3:11 Bulthuis J.G. 4-1-1987 Zie Ik kom spoedig. Houd wat je hebt
1158 openb 3:11 Bulthuis J.G. 18-6-1989 Standhouden
1471 openb 3:11 Bulthuis J.G. 4-1-1987 Zie, Ik kom spoedig. Houd wat je hebt.
2086 openb 3:11-22 Bulthuis J.G. 22-12-1996 Weest vanaf nu ijverig van geest en bekeer je van de lauwheid
253 openb 3:12a Visser (sr.) C. 25-3-1979 Als de macht eruit is, is schade achter gebleven
3849 openb 3:14-18 Visser (sr.) C. 18-1-1976 De noodzaak van gemeente-zijn
1607 openb 3:14-20 Hoorn A. 16-7-1989 Gemeente te Laodicea
3375 openb 3:1-6 Hoorn A. 30-3-2014 Brief aan de gemeente te Sardes - schrijf aan de engel van de gemeente
348 openb 3:19 Bulthuis J.G. 2-3-1980 Die Ik liefheb, straf ik
3851 openb 3:19 Visser (sr.) C. 25-1-1976 Bestraffen, tuchtigen
1967 openb 3:20 Bulthuis J.G. 7-5-1995 Maaltijd
2600 openb 3:20 Bulthuis J.G. 3-2-2002 Openen
3241 openb 3:20-22 Schoenaers Jack 11-12-2011 Ik sta aan de deur en klop
3762 openb 3:20-22 Visser (sr.) C. 1-1-1981 Jezus staat aan de deur en klopt
3853 Openb 3:20-22 Visser (sr.) C. 1-2-1976 Ik sta aan de deur en klop
220 openb 3:21 Brink J.E. 10-12-1978 Wie overwint, hem zal ik geven .... op mijn troon
3591 openb 3:21 Brink J.E. 13-12-1979 Wie overwint - (SLOT MIST)
5283 openb 3:21 Brink J.E. 3-12-1978 Strijd en overwinning; IJver naar de geestelijke gaven-Studieweek
3171 openb 3:6-13 Janssens Jakob 29-8-2010 Maak je keuzes vast en sta."
1237 openb 3:7-12 Visser (sr.) C. 9-12-1990 Een zuil in de tempel van God
2701 openb 3:7-13 Brink J.E. 1-1-1967 Engel van de gemeente
5086 openb 3:7-13 Brink J.E. 1-1-1967 De engel van de gemeente
676 openb 3:7-8 Bulthuis J.G. 1-5-1983 Ik heb u een geopende deur gegeven
1130 openb 4 Visser (sr.) C. 11-12-1988 Jezus, de eerste plaats
4116 openb 4:1 Visser (jr.) C. 8-4-2017 Ontmoetingsdag ochtenddienst: Klim hierheen op
4117 openb 4:1 Hoorn A. 8-4-2017 Ontmoetingsdag middagdienst - Klim hoger op
1976 openb 4:1-3 Verdouw Simon 18-6-1995 God centraal stellen - de glorie aan God brengen
2794 openb 4:5 Bulthuis J.G. 23-1-2005 Vuur
1625 openb 5 Visser (jr.) C. 9-11-1989 Openbaring - De verzegeling
2911 openb 5:10 Pagee Henk 15-10-2006 Leven vanuit Koninkrijk Gods - Priester/koning - Nieuw Lied
2872 openb 5:1-11 Janssens Jakob 12-3-2006 Lijken op Jezus Christus - Koning - Priester - Roeping
2446 openb 5:1-14 Bulthuis J.G. 1-10-2000 Jezus (het Lam) centraal - de persoon
3671 openb 5:1-14 Hoorn A. 4-7-2004 De boekrol en het Lam
2016 openb 5:9-10 Visser Jaap 3-12-1995 Samenvatting van het evangelie - avondmaal
3607 openb 5:9-10 Brink J.E. 1-8-1976 Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed - Transactie
2129 openb 6 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring studie 2 - hoofdstukken 6 en 7 De gemeente in de eindtijd - Deel 2
3377 openb 6 Janssens Jakob 13-4-2014 Jezus ontzegelt - deel 2
3763 openb 6 Brink J.E. 14-1-1981 De Man op het witte paard
3372 openb 6:1-2 Janssens Jakob 9-3-2014 Jezus ontzegelt (een inleiding)
5060 openb 6:12-17 Brink J.E. onbekend De eerste vijf zegels (DEELS)
5062 openb 6:12-17 Brink J.E. onbekend 6e zegel-het verband met de 7 plagen
3773 openb 6:13 Roose J. onbekend Beelden-Sterren, aarde, zee, rook-
436 openb 6:1-8 Brink J.E. 11-1-1981 Jezus overwinnend op het witte paard
3641 openb 6:1-8 Brink J.E. 11-1-1981 Het witte paard - ALS 0436
5566 openb 6:5 Visser jr. C. 9-10-1982 VE-Bijbelschool-dag3-202AB - 3e zegel, Occultisme
2551 openb 6:5-8 Visser (jr.) C. onbekend Bijbelschool:1e+2e dood (hel) dood+dodenrijk/wat na het sterven
5507 openb 6:6-8 Brink J.E. 7-2-1981 De ruiter op het witte paard en de andere ruiters
5064 openb 6:8 Brink J.E. onbekend Het vale paard-Dodenrijk
239 openb 7:1-17 Visser (sr.) C. 18-2-1979 De 144.000 verzegelden
5059 openb 7:1-17 Brink J.E. onbekend Israel
4171 openb 7:1-3 Visser (jr.) C. 7-4-2018 Gemeentedag - ochtend: Laat je verzegelen…!
3527 openb 7:13-15 Bulthuis J.G. 7-9-1991 Lofprijsdienst-Haamstede-za-av
2721 openb 7:16-17 Hoorn A. 9-11-2003 Het Lam zal mij weiden en voeren naar waterbronnen des levens
4173 openb 7:3 Jong Herman 7-4-2018 Gemeentedag-middag: Laat je verzegelen….! - Erfenis doorgeven
1332 openb 7:9-17 Bulthuis J.G. 31-5-1992 Vijf "nieuwe" aspecten die wezenskenmerken zijn van zonen Gods
3675 openb 7:9-17 Hoorn A. 12-9-2004 De gezalfden des Heren
2130 openb 8 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 3 - hoofdstuk 8 De gemeente in de eindtijd-Deel 3
3775 Openb 8:1 Brink J.E. 1-1-1974 Een half uur stilte in de hemel
5191 openb 8:1 Brink J.E. 1-1-1974 Een half uur stilte in de hemel
5076 openb 8:1-7 Brink J.E. 31-7-1966 Inzicht in De Openb. - 7 bazuinen
5077 openb 8:1-7 Brink J.E. 31-7-1966 Inzicht in De Openb-7 bazuinen (deel 1 van 3)
231 openb 8:3-5 Visser (sr.) C. 21-1-1979 Gouden reukofferaltaar
5057 openb 8:7 Brink J.E. onbekend De 1e bazuin (deel 2 van 3)
2131 openb 9 Brink J.E. 1-1-1968 Openbaring-studie 4- hfst 9 + begin hfst 10 De gemeente in de eindtijd - Deel 4
5085 openb 9 Brink J.E. 1-1-1967 5e en 6e bazuin (deel 3 van 3)
5087 openb 9 Brink J.E. 1-1-1967 Studie Openbaring
5065 openb 9:13-21 Brink J.E. onbekend De 6e bazuin
3105 pred 11:1 Ek Gerrit 26-7-2009 Werp je brood uit op het water. Je vindt het later terug.
4217 pred 12:13-14 Koster Roel 27-1-2019 Het paradijs - deel 6 - Prediker en levenswijsheid van God
3366 pred 12:1a-7 Koster Roel 26-1-2014 Aardse dood, eeuwig leven
2189 pred 9:8 Bulthuis J.G. 26-4-1998 Wit kleed en gezalfd hoofd
543 ps 1:1-3 Visser (sr.) C. 24-1-1982 Een boom geplant aan waterstromen
1180 ps 100 Verdouw Simon 12-11-1989 Erken dat Hij ons heeft gemaakt
2531 ps 100:1-5 Verdouw Simon 29-4-2001 Erkent dat de Here God is. Hem behoren wij toe .........
555 ps 101 Visser (sr.) C. 21-2-1982 Een God van goedertierenheid en recht
1299 ps 103 Visser (jr.) C. 24-11-1991 Besef wat het betekent om God werkelijk te kennen door JC
529 ps 103:1-13 Steenis D. 6-12-1981 Genezing
804 ps 103:1-5 Visser (sr.) C. 22-7-1984 Genade
3365 ps 103:1-8 Ek Gerrit 19-1-2014 Als God er niet was…..Goddank Hij is er!
4124 ps 103:19 Dienst Willem 21-5-2017 Waar leven wij? Hoe wil ik herkend worden in de hemel.
4258 ps 103:20-21 Visser Jaap 27-10-2019 Engelen
1323 ps 110 Hoorn A. 12-4-1992 De eindtijd waarin wij leven verstaan
2079 ps 110 Lijzenga H. 10-11-1996 Uit de beek drinken en daarom je hoofd opheffen
2425 ps 110 Putten Wim 30-7-2000 Zet u aan Mijn rechterhand - slot mist
1349 ps 110:3 Bulthuis J.G. 13-9-1992 Kernpunten van boodschappen 12.9.82, 1.1.89, 6.9.92: Liefde 2
611 ps 110:3b Bulthuis J.G. 12-9-1982 Intrede broeder Bulthuis - in heilige feestdos rijst uit de
3534 ps 112:1-3 Brink J.E. 4-4-1976 Heiliging vd kinderen/Het heil vd volken (3)
2121 ps 113:7-8 Lijzenga H. 27-7-1997 Die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heft ...
2664 ps 118:1-17 Oostenbrugge A. 24-11-2002 Nieuw land bezetten/weg der verlosten des Heren/kom je tent uit
3848 ps 118:15-18 Jackson br 18-1-1976 Jubel niet uit gewoonte - Je zal leven
4188 ps 119 Ek Gerrit 15-7-2018 De Vreugde van de wet
3477 ps 122 Bulthuis J.G. onbekend De groep, de gemeente - EENstemmig zijn opname gemeente Rijnland
4067 ps 122:1-9 Boer Jildert 22-5-2016 Een levende, in vrijheid functionerende gemeente
3759 ps 125:1-2 Buijning W. 5-8-1979 Bergen
1214 ps 126 Bulthuis J.G. 1-7-1990 Drie fasen van verlossing
3020 ps 127 Verwoerd Jan 6-4-2008 De opgang van Gods woord in ons leven
4257 ps 129:1-5 Janssens Jakob 20-10-2019 Er is altijd een weg. Hoop geeft herstel.
2520 ps 131 Bulthuis J.G. 4-3-2001 Als een gespeend kind
1155 ps 132:13-14 Lijzenga H. 28-5-1989 God zegt: Sion is Mijn rustplaats
3039 ps 132:13-18 Hoorn A. 29-6-2008 De Heer heeft jou verkozen
3667 ps 133 Visser (sr.) C. 1-12-1988 BBC 1 - Omgaan met elkaar-Rdam
1067 ps 136 Visser (sr.) C. 20-12-1987 God is goed
563 ps 138 Visser (sr.) C. 21-3-1982 Bemoedigd met kracht in je ziel
921 ps 138 Visser (sr.) C. 22-9-1985 David zegt: ik zal u loven
1343 ps 138:3b Visser Theo 2-8-1992 Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel
2814 ps 139 Pagee Henk 1-5-2005 Wat is jouw veiligheid - God legt Zijn hand op jou
3000 ps 139 Pagee Henk 9-12-2007 De 4 geesteijke basisprincipes van een mens
4017 ps 139 Pagee Henk 14-6-2015 4 basis behoeften
1301 ps 139:1-18 Lijzenga H. 8-12-1991 Opwekking om je naar het zoonschap uit te strekken
1581 ps 145 Bulthuis J.G. 22-1-1989 Vrede van en vrede in je geloof
4107 ps 145 Dienst Willem 26-2-2017 Voorbereiding ontmoetingsdag 8/4: Klim hierheen op
3268 ps 145 (7) Dienst Willem 3-6-2012 Goedheid
1138 ps 145:20 Bulthuis J.G. 5-2-1989 De Heer bewaart allen, die Hem liefhebben
2119 ps 146 Dienst Willem 13-7-1997 Verwachting - God de enige helper
4276 ps 146 Dienst Willem 1-3-2020 God is te vertrouwen
5409 ps 147 Steenis D. 1-1-1982 1982 Oudstenmeeting Verwerping
3612 ps 147:13-14a Steenis D. 1-1-1982 Voorgangersbijeenkomst - Herstel in denken - band2 - do-av
193 ps 149 Waljaard P. 3-9-1978 Lofprijzing en strijd
2589 ps 16 Hoorn A. 9-12-2001 Ik stel mij de Here bestendig voor ogen
351 ps 16:1-11 Visser (sr.) C. 9-3-1980 Over David's leven lag glans daar hij steeds bezig was met God
5132 ps 16:7-11 Brink J.E. 23-7-1968 Wankel niet-Kampweek-8
752 ps 16:8 Heegde Joh. 22-1-1984 Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen
1850 ps 16:8 Verdouw Simon 22-8-1993 Bestendig - Ik stel mij de Here bestendig voor ogen
2420 ps 16:8-9 Bulthuis J.G. 2-7-2000 Op Jezus zien
719 ps 16:8a Bulthuis J.G. 2-10-1983 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen
3432 ps 18 Hoorn A. 11-1-2015 Hoe verwerken wij de dingen om ons heen
950 ps 2 Lijzenga H. 29-12-1985 God zetelt in de hemel en lacht
3771 ps 21:1-14 Visser (sr.) C. onbekend De totale overwinning - strijd-koning zijn-Jezus' strijd
2960 ps 21:1-9 Drolinga Bert 26-8-2007 Psalm 21:1-9 Danklied
2695 ps 22 Hoorn A. 25-5-2003 God waarom hebt Gij mij verlaten? Geenszins verlaten/vergeten!
688 ps 23 Verdouw Simon 5-6-1983 Herder geen vrees, blijf in de kudde
2645 ps 23 Dienst Willem 8-9-2002 Leiding in je leven
3334 ps 23 Dienst Willem 25-8-2013 Vindt rust in het feit dat God je leven leidt
2083 ps 23:1 Verdouw Simon 1-12-1996 De Heer is mijn Herder
925 ps 23:2b Bulthuis J.G. 6-10-1985 Hij verkwikt mijn ziel
2546 ps 25:14 Graaff Karen 15-7-2001 God's vertrouwelijke omgang met de mens
5401 ps 25:14 Verdouw Simon 12-10-1989 BBC-Persoonlijke relatie tot JC
1853 ps 27 Hoorn A. 12-9-1993 Verblijven in de dingen van de Heer al de dagen van je leven
2601 ps 27:4 Verdouw Simon 10-2-2002 Eén ding wil ik maar: In Uw nabijheid zijn!
1209 ps 3 Visser (jr.) C. 27-5-1990 David vlucht voor Absalom
3277 ps 31 Janssens Jakob 5-8-2012 Hoe zit dat nou, Gods bescherming en zo?
2765 ps 31:14 Verdouw Simon 8-8-2004 Ik weet wie mijn God is
3290 ps 31:16 Koster Roel 4-11-2012 Gods tijd duurt tot in eeuwigheid
3279 ps 32 Dienst Willem 19-8-2012 God geeft raad+houdt in't oog Vertrouwen+zekerheid -> toekomst
1822 ps 32 8-11 Verdouw Simon 14-3-1993 Mijn oog is op u
4193 ps 32:10 Visser Jaap 19-8-2018 Vertrouw op God…!
2256 ps 32:1-5 Verdouw Simon 31-1-1999 Gelukkig zijn/worden: Belijden - schuldvergeving - vergeten
3644 ps 32:1-6 Meerderink ds 25-8-1996 Eenzaamheid, relaties, dingen bedekken
2521 ps 36:10 Lijzenga H. 11-3-2001 In uw licht zien wij het licht
3005 ps 37:1-11 Dienst Willem 1-6-2008 Leven Gods
2123 ps 37:3-5 Brunt H. 10-8-1997 Gerechtigheid
3259 ps 40:1-8 Hoorn A. 1-4-2012 Uitzien naar de Heer
3685 ps 40:2-11 Hoorn A. 17-5-1981 Een plaats in Christus
1338 ps 40:7-11 Visser (jr.) C. 28-6-1992 Ik heb lust om Uw wil te doen
997 ps 40:7-9 Bulthuis J.G. 5-10-1986 Jezus herkende zich in de schriften; in de boekrol is over Mij
1457 ps 40:7-9 Bulthuis J.G. 5-10-1986 Jezus herkende zich in de schriften.In de boekrol is geschreven
3225 ps 42 Hoorn A. 27-8-2011 Psalm 42
4162 ps 42:1-12 Paas Toja 4-2-2018 Als een hert dat verlangt naar water - Hoop op God
2883 ps 43 Dienst Willem 28-5-2006 Vergeven
3127 ps 43 Dienst Willem 8-11-2009 Waarom ik? Teleurstelling->Vergeving. Stel je vertrouwen op God
3125 ps 46 Bramer Jan 25-10-2009 Psalm 46
4034 ps 46 Hoorn A. 11-10-2015 ps 46
3616 ps 48:13-15 Lijzenga H. 1-1-1982 Voorgangersbijeenkomst-Gods leiding-band 4a-za-mo
2447 ps 50:15 Verdouw Simon 8-10-2000 Gezinsdienst
1451 ps 50:23 Visser (jr.) C. 24-8-1986 Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil
3068 ps 50:23 Dienst Willem 21-12-2008 Niet Mijn maar UW wil leeft in mij - UW wil geschiede -Overgave
5178 ps 51:7 Roose J. 1-1-1974 Gebonden door machten uit het voorgeslacht
2073 ps 51:8 Brunt Erik 13-10-1996 Zie Gij wilt waarheid in het verborgene
1427 ps 55:23-24 Bulthuis J.G. 9-3-1986 God zorgt voor ons door ons - bezorgdheid
2714 ps 57 Dienst Willem 28-9-2003 Schuld en schaamte
3328 ps 57 Dienst Willem 14-7-2013 Schaamte
3850 ps 59 Waljaard P. 25-1-1976 Sterk worden door de strijd
2902 ps 62:6 Verdouw Simon 13-8-2006 Mijn ziel, keer u stil tot God want van hem is mijn verwachting
2285 ps 62:9 Vlasblom Anja 25-7-1999 Vertrouwen (1e V van VVV)
1305 ps 65 Brunt H. 29-12-1991 ps 65
3297 ps 65 Janssens Jakob 23-12-2012 U komt stilheid toe
2049 ps 65:10-14 Bulthuis J.G. 4-8-1996 Overvloed
682 ps 65:10b Bulthuis J.G. 22-5-1983 De beek Gods is vol water - pinksteren
3686 ps 66:2-20 Plas Cees 19-5-1981 Lofprijzing, aanbidding, dankzegging
946 ps 68 Hoorn A. 15-12-1985 God gaat de vijanden vernietigen (begin mist)
345 ps 68:1-7 Visser (sr.) C. 24-2-1980 God staat op zegekreet, geen noodkreet
1923 ps 68:20b Visser Theo 11-9-1994 Dag aan dag draagt Hij ons - door het woord van zijn kracht
358 ps 69:1-5 Visser (sr.) C. 4-4-1980 Wat ik niet geerfd heb, moet ik toch teruggeven/Goede Vrijdag
5585 ps 7:15 Brink J.E. 10-10-1967 Opbouwweek voorgangers en oudsten - Erfzonde en schuld - Opstanding
1027 ps 73 Bulthuis J.G. 5-4-1987 Tevergeefs
1484 ps 73 Bulthuis J.G. 5-4-1987 Tevergeefs
1615 ps 75 Bulthuis J.G. 8-9-1989 Haamstede 89 (1) Gemeente zijn in een veranderende wereld/tijd vr av
2700 ps 77 Dienst Willem 29-6-2003 Het verleden wekt vertrouwen voor de toekomst
2954 ps 77 Dienst Willem 15-7-2007 Het verleden -> vertrouwen -> toekomst (noodkreet + moedpakken)
702 ps 77:12-16 Bulthuis J.G. 31-7-1983 Gij zijt de God die wonderen werkt
2193 ps 78:70-72 Lijzenga H. 24-5-1998 Het wezen Gods IN ons en het werk Gods DOOR ons
490 ps 8 Mosterd Piet 12-7-1981 Capucijners
825 ps 8 Brink J.E. 14-10-1984 De grootheid van de mens
1374 ps 8 Bulthuis J.G. 7-11-1984 Satans val - van "nature" - Gods plan - Kon. der Hem. no. 05
3551 ps 8 Verdouw Simon 12-11-1978 Alzo lief had God Zijn wereld
3663 ps 8 Brink J.E. onbekend Het groene gras-Jezus, boven de engelen geplaatst-je bent groot in de hemel
5192 ps 8 Brink J.E. 1-1-1974 Ontmoetingsdag
5363 ps 8 Brink J.E. 28-10-1984 Wie we zijn in Christus - de kroon der schepping
5233 ps 8:3 Brink J.E. 1-6-1976 God heerlijkheid op aarde
5237 ps 8:3 Brink J.E. 1-8-1976 opdrachtdienst-word als de kinderen
3221 ps 81:11 Ek Gerrit 31-7-2011 Ik Ben die Ik Ben - rust - vormen tot één - leventeken br/zr
1201 ps 84 Graaff R. 8-4-1990 De weg van vroege regen tot late regen
1213 ps 84 Lijzenga H. 24-6-1990 Gebaande wegen. In het hart van God is leven, licht en liefde
1826 ps 84 Bulthuis J.G. 4-4-1993 Zalig de mens in wier hart de gebaande wegen zijn
1827 ps 84 Bulthuis J.G. 7-4-1993 Preekbespreking van 4.4.1993
1910 ps 84 Visser Theo 3-7-1994 Zalig de mens in wier hart de gebaande wegen zijn
3101 ps 84 Fluit Jan 28-6-2009 Een lieflijke woning
518 ps 84:12-13 Visser (sr.) C. 1-11-1981 God is een zon en schild
2590 ps 84:1-8 Oostenbrugge A. 16-12-2001 Mijn ziel verlangt naar U - Welzalig zij die in uw huis wonen
4252 ps 84:5 Visser Jaap 15-9-2019 Baan de weg…!
593 ps 84:6-8 Visser (sr.) C. 4-7-1982 Zij maken de woestijn tot een oord van bronnen
2294 ps 86:11 Lijzenga H. 26-9-1999 Verenig mijn hart om Uw naam te vrezen
1478 ps 87 Visser (sr.) C. 22-2-1987 De liefde van god zijn doel laten bereiken
3364 ps 87 Janssens Jakob 12-1-2014 Je geboorteplaats
1009 ps 87:7 Lijzenga H. 14-12-1986 Al mijn bronnen zijn in U
2205 ps 89:1-38 Visser Theo 30-8-1998 Troon - trouw
1832 ps 89:21-26 Lijzenga H. 25-4-1993 De hand leggen op de zee en zijn rechterhand op de stromen
924 ps 89:2-5 Mosterd Piet 29-9-1985 David en Goliath
51 ps 91 Jackson Piet 22-5-1977 Schuilplaats
1817 ps 91 Visser Theo 21-2-1993 Hemelburger
2199 ps 91 Hoorn A. 14-6-1998 Schuilplaats des allerhoogsten
4254 ps 92 Hoorn A. 29-9-2019 Psalm 92 - Het lied van mijn leven
2039 ps 95:1-7 Lijzenga H. 19-5-1996 Hoor "heden"naar zijn stem
4152 ps 96 Visser (jr.) C. 26-11-2017 Zing een nieuw lied
368 richt 13:1-5 Waljaard P. 4-5-1980 Simson
2762 richt 13:3 Zwart Frans 18-7-2004 Voorbeelden uit de bijbel die de Heer tonen in ons leven
842 richt 4:1-21 Brink J.E. 9-12-1984 Harmagedon
5351 richt 4:1-24 Brink J.E. 4-1-1983 Armageddon-politiek, godsdienstig en geestelijk gezien
5367 richt 4:1-24 Brink J.E. 6-1-1985 Harmagedon
1818 richt 5:1-21 Hoorn A. 28-2-1993 Wegtrekken uit Seir, Edom, Ezau
942 richt 6 Visser Theo 1-12-1985 Gideon
173 richt 6:1-16 Waljaard P. 2-7-1978 Gideon, de Heer is met u gij dappere held
2621 rom 1:1-12 Adelaja Sunday 14-3-2002 Genade en apostelschap
22 rom 1:16-17 Groot C. 20-2-1977 Het evangelie is een kracht God's tot behoud
108 rom 1:16-17 Visser (sr.) C. 20-11-1977 Het volle heil - doopdienst
1421 rom 1:16-17 Bulthuis J.G. 26-1-1986 De rechtvaardige zal door geloof leven
1885 rom 1:16-17 Visser (jr.) C. 27-2-1994 De rechtvaardige zal uit geloof leven
3786 rom 1:16-17 Groot C. 17-12-1978 Uit geloof leven
927 rom 1:17 Groot C. 13-10-1985 De rechtvaardige zal door zijn geloof leven
1857 rom 1:17b Visser Jaap 10-10-1993 Leren leven vanuit geloof
2614 rom 1:4 Bulthuis J.G. 31-3-2002 Pasen 2002 - Jezus Christus is God's Zoon in kracht
3526 rom 1:8-9a Bulthuis J.G. onbekend De hoop die voor u is weggelegd in de hemel
5098 rom 10 Brink J.E. 29-7-1967 Meer dan een rechtvaardige-Driebergen
4070 rom 10:10-11 Pagee Henk 12-6-2016 Met de mond belijden tot behoud
4239 rom 10:1-13 Dienst Willem 16-6-2019 Met het hart geloven tot gerechtigheid, met de mond belijden tot behoud
2977 rom 10:4-11 Brink J.E. 28-12-1975 Positief belijden
5226 rom 10:4-11 Brink J.E. 4-1-1976 Positief belijden
3525 rom 10:4-15 Bulthuis J.G. 1-1-1979 Met de mond tot behoudenis belijden
5124 rom 10:4-15 Brink J.E. 13-2-1968 De gerechtigheid is uit het geloof
5555 rom 10:4-15 Bulthuis J.G. 29-2-1976 Vervolgcursus X-Strijd in Hemelse gewesten-Geloof, begeerte, occultisme, de boze uitdrijven
827 rom 10:8-11 Bulthuis J.G. 21-10-1984 Belijden
1385 rom 10:8-11 Bulthuis J.G. 20-2-1985 Belijden tot behoud - thema Koninkrijk der Hemelen no. 16
2786 rom 10:9-10 Bulthuis J.G. 19-12-2004 Fundament - belijdenis - behoud
3354 rom 10:9-11 Pagee Henk 1-12-2013 M/d mond belijden tot behoud;m/h hart geloven tot gerechtigheid
5084 rom 11:1-4 Brink J.E. 1-12-1966 Hoe denkt Paulus over de Joden
321 rom 11:22 Bulthuis J.G. 2-12-1979 Wetten in de geestelijke wereld Wetmatigheid Gods
2805 rom 11:25 Brink J.E. 19-9-1981 Ontmoetingsdag - aldus zal gans Israel behouden worden
410 rom 11:25-26 Brink J.E. 12-10-1980 Gedeeltelijke verharding van Israel
5055 rom 11:25-26 Brink J.E. onbekend De gedeeltelijke verharding van Israel (gelijk aan 0410 maar wel beter)
5458 rom 11:25-26 Brink J.E. 5-10-1980 Gedeeltelijke verharding van Israel
5597 rom 11:25-26 Brink J.E. 1-1-1980 Israel'-avond-den Helder
3575 rom 11:25-27 Brink J.E. 19-10-1980 Gedeeltelijke verharding
2585 rom 11:36 Bulthuis J.G. 18-11-2001 In God zijn
3402 rom 12: 2 Koster Roel 14-9-2014 Wat denk je wel?
1170 rom 12:1 Bulthuis J.G. 3-9-1989 Het lichaam - het gebruik van ons lichaam
1614 rom 12:1 Bulthuis J.G. 3-9-1989 Het lichaam
3765 rom 12:1 Bulthuis J.G. 17-9-1989 Het lichaam
1990 rom 12:11 Bulthuis J.G. 24-9-1995 Weest in ijver onverdroten, weest vurig van geest dient de Here
424 rom 12:12 Visser (sr.) C. 30-11-1980 Blij in de hoop/geduldig in verdrukking/volhard in gebed/opwekking tot liefde
3910 rom 12:12 Visser (sr.) C. 11-7-1976 Hoop, geduld en gebed
314 rom 12:1-2 Brink J.E. 11-11-1979 Een manier van leven naar de wil van God-Zie ons leven verandert-SLOT MIST (als 3507)
391 rom 12:1-2 Visser (sr.) C. 3-8-1980 Stelt uw lichaam tot een heilig offer - vernieuwing van denken
2529 rom 12:1-2 Brink J.E. 11-11-1979 Een manier van leven naar de wil van God - Zie ons leven verandert
3289 rom 12:1-2 Bramer Jan 28-10-2012 De Christen in je
3507 rom 12:1-2 Brink J.E. 11-11-1979 Je krijgt andere contacten - vernieuwing van denken (als 314)
1503 rom 12:1-3 Heegde Joh. 23-8-1987 Word hervormd door vernieuwing van je denken
2869 rom 12:1-3 Dienst Willem 26-2-2006 Waar haal je je vertrouwen vandaan/Waar baseer je je geloof op?
4072 rom 12:14-21 Koster Roel 26-6-2016 Licht verdrijft de duisternis deel 5 - overwin het kwade door het goede
1039 rom 12:1-8 Verdouw Simon 28-6-1987 ----
77 rom 12:2 Lindhout Fred 14-8-1977 Vernieuwing van denken - 15 stellingen
897 rom 12:2 Visser Jaap 16-6-1985 Vernieuwing van denken
1585 rom 12:2 Visser (sr.) C. 19-2-1989 In de gedaante van Jezus Christus zijn
2200 rom 12:2 Brunt H. 26-7-1998 Hervorming - vernieuwing - Christen worden, zijn en blijven
3098 rom 12:2 Blijleven Frans 7-6-2009 Vernieuwing van je denken
4271 rom 12:2 Koster Roel 26-1-2020 Denken zoals God
78 rom 12:21 Groot C. 21-8-1977 2 blinden; overwin het kwade door het goede
1191 rom 12:31b Visser (jr.) C. 28-1-1990 Liefde
2808 rom 12:3-5 Bulthuis J.G. 20-3-2005 Voegt u
1206 rom 12:9-21 Bulthuis J.G. 6-5-1990 Met het goede het kwade overwinnen
2898 rom 13 Visser (sr.) C. 1-7-1981 Kamp 1981 - afsluitingsdienst van het gemeentekamp 1981 voldoening vrijdagavond
2460 rom 13:11-14 Brink J.E. 10-10-1976 De eindtijd - afleggen en aandoen - trouwdienst Simon Elgersma
3923 rom 13:11-14 Brink J.E. 12-9-1976 Afleggen oude- aan doen nieuwe mens
2629 rom 13:1-2 Bulthuis J.G. 26-5-2002 Hierarchie en gezag
5056 rom 13:1-2 Brink J.E. onbekend Overheid-gezag
1050 rom 13:14 Visser (jr.) C. 13-9-1987 De gezindheid van Christus, doet Jezus Christus aan
533 rom 13:14a Bulthuis J.G. 20-12-1981 Doet de Here Jezus aan
2569 rom 13:4 Brink J.E. 7-7-1983 kampweek 1983 - De overheid - do-morgen
3071 rom 13:8-14 Dienst Willem 4-1-2009 Tijd om uit de slaap te ontwaken en doe de wil van God
3376 rom 13:8-14 Dienst Willem 6-4-2014 Liefde tot de naaste - vreugde en blijdschap
3385 rom 13:8-14 Dienst Willem 25-5-2014 Wapens van het licht: bemoediging
3389 rom 13:8-14 Dienst Willem 22-6-2014 Wapens van het licht: enthousiasme - geest van je denken
3403 rom 13:8-14 Dienst Willem 21-9-2014 God volhardt in zijn liefde, altijd!
2889 rom 13:8-14:1 Janssens Jakob 9-7-2006 Strijd voor liefde
1266 rom 14:13-19 Visser (jr.) C. 26-5-1991 Zoonsleven openbaren. Thema ergernis
2717 rom 14:18 Bulthuis J.G. 19-10-2003 GEVOLG van "de Here is de Geest" 2:Door de Geest geleid->zoon
450 rom 15:1-13 Visser (sr.) C. 1-3-1981 Eendrachtig God verheerlijken - God centraal
3247 rom 15:1-13 Dienst Willem 8-1-2012 De God vd hoop vervulle u met blijdschap en vrede in/door JC
3250 rom 15:1-13 Dienst Willem 29-1-2012 Vrede
121 rom 15:13 Brink J.E. 15-1-1978 De God der hope
1052 rom 15:13 Bulthuis J.G. 27-9-1987 Louter vreugde en vrede in je geloof
1504 rom 15:13 Bulthuis J.G. 30-8-1987 Louter vreugde en vrede in je geloof
2289 rom 15:13 Verdouw Simon 22-8-1999 God der hope
2675 rom 15:13 Bulthuis J.G. 9-2-2003 Omgaan met God - eerbied en ontzag
933 rom 15:1-3 Bulthuis J.G. 3-11-1985 Innerlijke genezing - moederbinding
958 rom 15:1-6 Visser (sr.) C. 16-2-1986 Smaadwoorden kwamen op Jezus neer en op ons
2777 rom 15:4-6 Verdouw Simon 24-10-2004 God van de vertroosting
898 rom 15:5-6 Lijzenga H. 23-6-1985 Eendrachtig uit een mond God verheerlijken
681 rom 15:7 Hoorn A. 15-5-1983 Verdraagzaamheid
2414 rom 16:19-20 Bulthuis J.G. 21-5-2000 De satan onder onze voeten
2759 rom 16:25-27 Verdouw Simon 27-6-2004 Hem nu die bij machte is u te versterken door Jezus Christus
5117 rom 2:6-7 Brink J.E. 20-8-1967 Het plan Gods
1393 rom 3:21-26 Bulthuis J.G. 8-5-1985 Verzoening - vergeving - bloed - thema verlossing 02 - Rdam 24
1194 rom 4:16-25 Verdouw Simon 18-2-1990 Abraham geloofde tegen hoop op hoop
2913 rom 4:16-5:1 Janssens Jakob 29-10-2006 Bedreigde Vrijheid
2025 rom 4:17-21 Visser Jaap 10-3-1996 God eren in volle zekerheid dat Hij volbrengt wat Hij belooft
2917 rom 4:18-21 Visser Jaap 26-11-2006 God eren uit overtuiging dat God doet wat hij belooft
1828 rom 5:1-11 Bulthuis J.G. 11-4-1993 Nog veel meer behouden worden nu wij verzoend zijn doordat Hij
1897 rom 5:1-2 Visser (jr.) C. 24-4-1994 Wij dan gerechtvaardigd door het geloof ... Vrucht der rechtv.
5142 rom 5:13-14 Brink J.E. 1-1-1970 Dood en opstanding
1909 rom 5:1-6 Visser (jr.) C. 26-6-1994 Roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods (in-/uit-/doorleiden)
1926 rom 5:17 Lijzenga H. 1-10-1994 Koningschap
1927 rom 5:17 Hoorn A. 1-10-1994 Geestelijke gaven
2638 rom 5:17 Bulthuis J.G. 28-7-2002 God is liefde/enkel goed - 2: de mens (vervolg God is goed)
2216 rom 5:17-21 Lijzenga H. 3-10-1998 Contactdag Amersfoort (morgen)
4236 rom 5:5 Visser Jaap 26-5-2019 Gods liefde in ons hart door de heilige Geest
4233 rom 6 Dienst Willem 5-5-2019 Bevrijdingsdag: Jezus Christus heeft je bevrijd door te sterven voor je zonden - doopdienst
1036 rom 6:11 Bulthuis J.G. 7-6-1987 Doopdienst 1987 - 1
5116 rom 6:11 Brink J.E. 11-8-1967 De wet-Beukenstein-vr mo
941 rom 6:11-14 Bulthuis J.G. 1-12-1985 Stelt uw leden ten dienste van de gerechtigheid
262 rom 6:1-12 Groot C. 29-4-1979 Met Jezus opgestaan
660 rom 6:1-14 Bulthuis J.G. 6-3-1983 Dood voor de zonde
2104 rom 6:1-14 Bulthuis J.G. 30-3-1997 Samengroeien met zijn dood en met zijn leven/sterven en leven
3934 rom 6:1-14 Visser (sr.) C. 14-11-1976 Leven voor Christus - Doopdienst
5495 rom 6:1-14 Bulthuis J.G. 6-2-1979 Begincursus 8 -Met Hem gestorven en opgewekt
263 rom 6:1-4 Buining W. 29-4-1979 het nieuwe leven
1225 rom 6:1-4 Bulthuis J.G. 23-9-1990 Dood voor de zonde, levend voor God
2336 rom 6:1-6 Brink J.E. 27-3-1987 De oude mens en het nieuwe denken
3936 rom 6:22-27 Visser Jaap 21-11-1976 Gedachten die tot zonde leiden uitbannen
1552 rom 6:28:2 Graaff R. 17-7-1988 Liefde onder elkaar
876 rom 6:3-11 Bulthuis J.G. 7-4-1985 Jezus dood en opstanding is onze dood en opstanding
629 rom 6:3-4 Bulthuis J.G. 14-11-1982 Doopdienst
1461 rom 6:8 Bulthuis J.G. 2-11-1986 Met Jezus leven
1002 rom 6:8-9 Bulthuis J.G. 2-11-1986 Met Jezus leven
1392 rom 7:24-25 Bulthuis J.G. 1-5-1985 Slaaf - God verlost - Hoe? - thema verlossing no. 1 - Rdam 23
2733 rom 7:4-6 Bulthuis J.G. 18-1-2004 Het lichaam van Christus 3: De wet -vuil-rechtvaardig-verzoenen
2843 rom 7:6b Bulthuis J.G. 16-10-2005 Dienen in nieuwe staat van de heilige Geest
2747 rom 8 o.a. Oostenbrugge A. 18-4-2004 Vrede en zegen/doorbreken vrijheid van de kinderen Gods
508 rom 8:1 Visser (sr.) C. 27-9-1981 Geen veroordeling
515 rom 8:11 Buining W. 18-10-1981 De heilige Geest als krachtbron
2304 rom 8:11 Brink J.E. onbekend Levend Maken Door Zijn Geest -zonderein
3324 rom 8:11 Schoenaers Jack 16-6-2013 Ons sterfelijk lichaam Levend!
3664 rom 8:1-11 Brink J.E. onbekend Herstel van de Geest
2951 rom 8:1-18 Janssens Jakob 24-6-2007 Leven door de Geest van de Vader
3333 rom 8:12-19 Janssens Jakob 18-8-2013 De verloren zoon komt thuis. (grenzenstellen)
2215 rom 8:12-25 Bulthuis J.G. 18-10-1998 De vrijheid der heerlijkheid
45 rom 8:14 Groot C. 8-5-1977 Geleid door de Geest van God
1251 rom 8:14 Visser (sr.) C. 24-2-1991 Zoonschap 2 Leiding.. die door HG geleid worden zijn zonen Gods
1415 rom 8:14 Bulthuis J.G. 4-12-1985 Leiding - thema De Christen 04 - Rdam 46
2655 rom 8:14-17 Bulthuis J.G. 29-9-2002 God is liefde/enkel goed - 7 slot Alles is het uwe
689 rom 8:15 Bulthuis J.G. 12-6-1983 Geen geest van slavernij
1245 rom 8:15 Visser (sr.) C. 27-1-1991 Zoonschap 1 Geen leer- maar leefregel.God behandelt u als zonen
3408 rom 8:15 Bramer Jan 26-10-2014 Angst voor zoonschap?
175 rom 8:15-17 Jackson Br. 9-7-1978 Angst
1915 rom 8:16 Mosterd Piet 31-7-1994 Een check vanuit de tekst "de h.G. getuigt met onze geest dat .
3399 rom 8:17 Boer Jildert 24-8-2014 Deelkrijgen aan Gods erfenis
3646 rom 8:17-31 Meenderink Ds 1-1-1996 In verwachting zijn
3655 rom 8:17-31 Meenderink Ds 1-1-1996 In verwachting zijn
446 rom 8:18 Visser (sr.) C. 15-2-1981 Aanbidding
862 rom 8:18-24a Bulthuis J.G. 17-2-1985 Herstel voor jezelf en voor de zuchtende schepping
812 rom 8:18-26 Brink J.E. 26-8-1984 Zuchtende schepping-verzekerd zijn van de heerlijkheid der zonen Gods
3524 rom 8:18-26 Brink J.E. 26-8-1984 Verzekerd zijn van de heerlijkheid der zonen Gods - engelen bij auto VdBr
1255 rom 8:18-27 Visser (jr.) C. 24-3-1991 Zoonschap 3/openbaring z.G: de verlossing van (in) ons lichaam
1921 rom 8:18-27 Brink J.E. 26-8-1984 Geest van het zoonschap - het openbaar worden der zonen Gods
3964 rom 8:18-27 Brink J.E. 1-1-1985 Geest zoonschap tongen - ALS 1921-Andere locatie
390 rom 8:18-30 Heegde Joh. 20-7-1980 Paulus is zeker van de hoop
2953 rom 8:18-30 Janssens Jakob 8-7-2007 Het openbaar worden van de zonen Gods
5516 rom 8:18-30 Brink J.E. 19-8-1984 De hoop van de kinderen Gods-Geest zoonschap tongen
1147 rom 8:19 Bulthuis J.G. 9-4-1989 Het zoonschap
1596 rom 8:19 Bulthuis J.G. 7-5-1989 Het zoonschap
2388 rom 8:19 Pagee Henk 9-1-2000 Wat is je visie m.b.t.de schepping - evangeliseren/getuigen
2598 rom 8:19 Bulthuis J.G 20-1-2002 Openbaren - zoonschap
1888 rom 8:20-21 Bulthuis J.G. 20-3-1994 Heerlijkheid
482 rom 8:22-30 Visser (sr.) C. 14-6-1981 Zuchten om van kind van God een zoon van God te worden
2224 rom 8:26 Bulthuis J.G. 20-4-1980 Bidden in de Geest
1216 rom 8:26-27 Bulthuis J.G. 15-7-1990 Drie soorten van zwakheden
2955 rom 8:26-39 Janssens Jakob 22-7-2007 Blijf er onder doorgaan?
906 rom 8:28 Bulthuis J.G. 14-7-1985 Alle dingen werken mee ten goede
1215 rom 8:28 Visser Jaap 8-7-1990 Alle dingen werken mede ten goede
2848 rom 8:28-29 Pagee Henk 20-11-2005 Geef nooit op, houd je bestemming vast: worden als Jezus Christ
459 rom 8:28-30 Heegde Joh. 29-3-1981 Alle dingen werken mede ten goede
1276 rom 8:28-30 Graaff R. 28-7-1991 Toebereiding
1272 rom 8:29-30 Bulthuis J.G. 30-6-1991 Pl/func JC 3: gelijkvormigheid aan Zijn beeld/naamsverening
1609 rom 8:31-32 Visser (sr.) C. 30-7-1989 Levensheiliging
2801 rom 8:31-32 Verdouw Simon 26-2-2005 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn
900 rom 8:31-34 Visser (jr.) C. 23-6-1985 Vergeving ontvangen en schenken/aanklager Satan
477 rom 8:31-39 Visser (sr.) C. 31-5-1981 Zekerheid van Gods liefde
742 rom 8:31-39 Verdouw Simon 11-12-1983 Met Hem alles schenken
864 rom 8:31-39 Visser (sr.) C. 24-2-1985 God is enkel goed
2527 rom 8:31-39 Bulthuis J.G. 15-4-2001 Overwinnen
3222 rom 8:31-39 Visser Jaap 7-8-2011 God's liefde
1600 rom 8:5-6 Bulthuis J.G. 28-5-1989 De geestelijke en vleselijke christen
5123 rom 9:14-25 Brink J.E. 30-1-1968 God kiest de mens
2568 rom 9:24-26 Brink J.E. 6-7-1983 Kampweek 1983 - Uitverkiezing - wo-morgen
3179 rom 9:30-10:5 Dienst Willem 24-10-2010 Gods evangelie = Leven uit geloof,uit genade in overgave aan JC
4074 rom 9:30-33 Dienst Willem 10-7-2016 Gods gerechtigheid en geen eigen gerechtigheid
751 ruth 1 Bulthuis J.G. 22-1-1984 Orpa, geest van weerspannigheid
542 ruth 1:1 Hoorn A. 17-1-1982 Ruth -Trouw blijven en door gaan
3858 ruth 1:14-27 Visser (sr.) C. 22-2-1976 Niet verbittert zijn - alles wordt nieuw
3854 ruth 1:1-5 Visser (sr.) C. 28-2-1976 Mijn God is Koning
2734 ruth 1:1-8 Zwart Frans 25-1-2004 Naomi
3857 ruth 1:6-18 Visser (sr.) C. 15-2-1976 Delen in de geestelijke rijkdommen
1843 ruth 1:7-11 Bulthuis J.G. 4-7-1993 Grensconflicten: verhindering ingang tot 't meerdere -Ruth/Orpa
3861 ruth 2:1-12 Visser (sr.) C. 29-2-1976 Leven onder Gods leiding door hG
3862 ruth 2:1-7 Visser (sr.) C. 29-2-1976 Gods plan uitwerken
3863 ruth 2:8-12 Visser (sr.) C. 7-3-1976 Leven als verlosten
3866 ruth 2:8-12 Visser (sr.) C. 14-3-1976 Geestelijke rijkdom (vervolg vorige week ruth2:8-12)
3748 ruth 2:8-23 Visser (sr.) C. onbekend Lossen, verlossing, transactie
3780 ruth 2:8-23 Visser (sr.) C. 1-1-1976 Laat je door Hem leiden-Blijf trouw aan de gemeente
3864 ruth 2:8-23 Visser (sr.) C. 7-3-1976 Zoonschap door geestelijk te blijven staan
3871 ruth 3:1-18 Visser (sr.) C. 28-3-1976 Wat heeft God aan jou - ruth 3:1-18 (vervolg vorige week)
3749 ruth 3:3-18 Visser (sr.) C. onbekend Kies voor God die goed is
3869 ruth 3:8-18 Visser (sr.) C. 21-3-1976 Gods beeld gelijkvormig door volledige overgave
3750 ruth 4:1-10 Visser (sr.) C. onbekend De losprijs
3873 ruth 4:1-10 Visser (sr.) C. 4-4-1976 Laat de hoop niet varen op een goede afloop
998 spr 1:33 Brunt H. 12-10-1986 Huis op de rots
2047 spr 15:33b Bulthuis J.G. 14-7-1996 Ootmoed - Ootmoed gaat vooraf aan de eer (heerlijkheid)
3393 spr 2:5 Ek Gerrit 20-7-2014 Ontdekken wie U bent - Wandelen met U - levenslange ontdekkingsreis
4208 spr 20:27 Visser (jr.) C. 25-11-2018 De geest vd mens is een lamp des Heren doorzoekende schuilhoeken vh hart
3303 spr 22:6 Janssens Jakob 20-1-2013 Wat heb je nodig?
1901 spr 23:26a Visser Theo 8-5-1994 Mijn zoon, geef mij uw hart
4266 spr 24:16 Heiden Stefan 22-12-2019 Vergeet vandaag niet op te staan
760 spr 25:28 Bulthuis J.G. 19-2-1984 Een stad met omvergehaalde muren
2206 spr 29:26b Vlasblom Anja 6-9-1998 Tot je (God's) recht komen - gezonde eigen liefde
3886 spr 3:1-21 Mol Jan 1-1-1901 Geloof als een mosterdzaad-Vasten-Een nieuw geweten
2663 spr 3:3 Pagee Henk 17-11-2002 Dat liefde + trouw je niet verlaten Om je nek binden
2043 spr 31:9 Hoorn A. 16-6-1996 Oordeel rechtvaardig
3264 spr 4:18 Schoenaers Jack 6-5-2012 Hoe ver willen wij gaan
594 spr 4:20-23 Mosterd Piet 4-7-1982 Opnemen, opbergen, opleveren - a/d voeten van Jezus gaan zitten
3395 spr 4:20-27 Visser Jaap 27-7-2014 Bewaar je hart
3145 spr 4:23 Hoorn A. 28-2-2010 Wat bewaar jij in je hart?
278 spr 9:1-11 Graaff R. 24-6-1979 wijsheid
23 tit 2:11 Pluim Kees 20-2-1977 Genade is verschenen - jeugddienst
2008 tit 2:11-14 Visser Theo 17-12-1995 Want de genade Gods is verschenen heilbrengend voor alle mensen
1140 tit 2:11-15 Bulthuis J.G. 19-2-1989 ----
1586 tit 2:11-15 Bulthuis J.G. 26-2-1989 Om voor zich te reinigen een eigen volk
3301 tit 2:11-15 Dienst Willem 6-1-2013 Vruchten van de Geest: Zelfbeheersing
149 tit 2:1-15 Brink J.E. 9-4-1978 Gezonde leer
3540 tit 2:1-15 Brink J.E. 2-4-1978 De genade Gods
3604 tit 2:1-15 Brink J.E. 1-1-1976 Bijbelstudie - De gezonde leer
891 tit 3:3-7 Bulthuis J.G. 26-5-1985 Doopdienst mei 1985
1438 tit 3:4-7 Heegde Joh. 25-5-1986 De mensenliefde van onze Heiland en God - wedergeboorte
2673 tit 3:4-7 Bulthuis J.G. 26-1-2003 De Here Nu is de Geest 1: Bad v. vernieuwing door heilige Geest
1964 zach 10 Bulthuis J.G. 16-4-1995 Bezoek
4108 zach 10 Janssens Jakob 5-3-2017 God maakt zijn volk sterk
746 zach 10:1-3 Bulthuis J.G. 1-1-1984 Late regen (slot mist)
2221 zach 10:3-12 Bulthuis J.G. 19-3-1978 Waarom verdrukking en strijd?
2610 zach 11:7 Graaff Karen 10-3-2002 Samenbinden - Staven van Liefelijkheid en Samenbinding
1958 zach 12:10 Bulthuis J.G. 19-3-1995 GEBED(sgeest)/rouwklacht/doorsteken/LEER ZE BIDDEN!/verhoring
558 zach 12:8-11 Brink J.E. 28-2-1982 Huis van David
2595 zach 12:8-14 Brink J.E. 24-1-1982 Opwekken geest van Zerubabel en Jozua Huis van David/tempelbouw
5429 zach 12:8-14 Brink J.E. 14-2-1982 Profetie over Harmageddon; Opwekking; één zijn van denken
3451 zach 13:7-14 Brink J.E. 2-1-1900 Overblijfsel->volheid->doop in h.Geest/vuur/loutering
5168 zach 14:1-3 Brink J.E. 5-8-1973 Over 40 jaar huwelijk
2251 zach 14:9 Vlasblom Anja 27-12-1998 De Heer zal koning worden over de gehele aarde
2266 zach 2:1-5 Lijzenga H. 20-3-1999 Contactdag Afrt (morgen) - Een huis vol mondige mensen
4110 zach 2:1-7 Janssens Jakob 19-3-2017 Redt u naar Sion
1962 zach 2:6-13 Bulthuis J.G. 2-4-1995 De Heer komt eraan
3342 zach 3 Boer Jildert 20-10-2013 Aanklacht
3138 zach 4 Janssens Jakob 10-1-2010 In de ogen van God
4104 zach 4 Janssens Jakob 29-1-2017 Het Goud der wereld
912 zach 4:1-10 Bulthuis J.G. 18-8-1985 Niet door kracht maar door Mijn geest
468 zach 4:1-14 Brink J.E. 26-4-1981 Niet door kracht noch door geweld
3580 zach 4:1-14 Brink J.E. 26-11-1981 Late regen en demonie van de eindtijd
5333 zach 4:1-14 Brink J.E. 15-3-1981 Niet door kracht of geweld als 0468
5425 zach 4:1-14 Brink J.E. 22-5-1981 Anti-christ, het beest, geweld in de eindtijd
4128 zach 4:1-6 Janssens Jakob 11-6-2017 Het Koningschap en het Priesterschap
2270 zach 4:6 Bulthuis J.G. 2-5-1999 Door mijn Geest - manifestaties 2: nu Gods manier
2705 zach 4:9b Verdouw Simon 27-7-2003 Want wie veracht de dag der kleine dingen? (1)
2712 zach 4:9b Verdouw Simon 14-9-2003 Want wie veracht de dag der kleine dingen? (3)
3856 zach 4v:1-14 Waljaard P. 15-2-1976 Niet door geweld maar Mijn Geest
1892 zach 5:5-6:8 Bulthuis J.G. 3-4-1994 Dooft de Geest niet uit, maar wordt ermee vervuld!
1506 zach 6:12-13 Hoorn A. 13-9-1987 De tempelbouw en wederopbouw
1880 zach 8:1-3 Visser (jr.) C. 23-1-1994 Verwachting: een huis van trouw in heiligheid en gerechtigheid
1162 zef 3:13-20 Hoorn A. 9-7-1989 ----