Visser (sr.), C.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van C. Visser (Sr.).

Laatste update: 10-7-2020

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

1

5-12-1976

ef 4:7-16

 

Vernedering/verhoging/Geestelijke gaven/Gedachten Gods verstaan

4

12-12-1976

ef 4:17-24

 

Afleggen en aandoen

5

19-12-1976

ef 4:25-27

 

Liegen, toorn, Nehemia

11

9-1-1977

ef 4:28-29

 

lasterlijke woorden, woorden tot opbouw - 2e helftmist

12

16-1-1977

ef 4:30-32

 

Bedroef de heilige Geest niet

14

23-1-1977

ef 5:1-3

 

Heiliging; volmaaktheid; weest God's navolgers

21

13-2-1977

ef 5:11-16

 

Ontmaskeren van de werken der duisternis; nauwkeurigheid

24

27-2-1977

ef 5:15-21

 

Word vervuld met de Geest

26

6-3-1977

ef 5:22-33

 

Man, vrouw;  in - Christus - onderdaig

29

13-3-1977

ef 6:1-9

 

Verhouding ouders - kinderen

30

20-3-1977

ef 6:10

 

Wees krachtig in de Heer

32

27-3-1977

ef 6:10-13

 

Wapenrusting Gods

34

3-4-1977

ef 6:11

 

Wapenen van gerechtigheid en waarheid

40

17-4-1977

ef 6:15

 

Bereidvaardigheid van het evangelie des vredes - bereidvaardig in de strijd

41

24-4-1977

ef 6:16

 

Schild des geloofs

43

1-5-1977

ef 6:17a

 

Helm des heils

47

15-5-1977

ef 6:17b

 

Zwaard des Geestes

54

5-6-1977

ef 6:18-24

 

Paulus heeft voorbede v. d. gemeente nodig i.v.m. volharding

57

12-6-1977

1 cor 1:4-9

 

God is getrouw

60

26-6-1977

1 cor 3:1-9

 

Melk en vaste spijs. Zelf veranrtwoordelijk v. verwerking

66

24-7-1977

1 cor 10:1-13

 

Het volk Israel als voorbeeld

68

24-7-1977

---

 

zndochtend kamp 1977/zndavond C.Verbeek L.Buitelaar F.Lindhout

80

28-8-1977

hos 1:1-2

 

God wil een liefdesverhouding met de mens

82

4-9-1977

hos 1:2-12

 

Israel geen volk van God meer, gelijk a/d volkeren Gomer

84

11-9-1977

hos 2:1-13

 

Israel had niet alleen God verlaten maar ook vergeten

86

18-9-1977

hos 2:13-14

 

Wijngaard en dal van Achor

92

25-9-1977

hos 2:15-17

 

Gij zult mij niet meer noemen mijn Baal

93

2-10-1977

hos 2:18-22

 

Bruid door recht,gerechtigheid, goedertierenheid,ontferming etc

95

9-10-1977

hos 3:1-5

 

Gomer teruggekocht

97

16-10-1977

hos 4:1-19

 

Reiniging of verontreiniging

101

30-10-1977

hos 5:1-7

 

Strik, net, valkuil, Mispa, Tabor

103

6-11-1977

hos 5:8-11

 

Bazuin, trompet - alarmsignaal Gibea Rama Bet-Awen

105

13-11-1977

hos 5:12-15

 

God voorgesteld als een mot, een beeneter, een leeuw

108

20-11-1977

rom 1:16-17

 

Het volle heil - doopdienst

111

4-12-1977

hos 6:4

 

Innerlijke verdeeldheid

116

18-12-1977

hos 7:1-10

 

Waken tegen vermenging - Vermeng je niet met vreemde goden

117

25-12-1977

luc 1:45-47

 

Mijn ziel maakt groot de Heer - Wat staat er centraal in ons denken

119

8-1-1978

hos 7:11-16

 

Onnozele duif en argeloze duif

125

29-1-1978

hos 9:1

rom 14:17

Koninkrijk Gods bestaat uit rechtvaardigheid, vrede, blijdschap

128

5-2-1978

hos 9:1-9

 

Hosea voor gek verklaard

131

12-2-1978

hos 9:10-17

 

Israel is onvruchtbaar geworden

134

26-2-1978

hos 10:9-15

 

Israel als een jonge koe, die wel wil dorsen maar niet ploegen

139

12-3-1978

hos 11:7-11

 

Hoe zou Ik u prijsgeven Efraim?

140

19-3-1978

marc 10:35-45

 

Vraag van Johannes en Jacobus over de hemel

143

26-3-1978

openb 20:6

 

Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding

145

2-4-1978

luc 24:13-35

 

Emmaus gangers,teleurgestelde mensen

148

16-4-1978

joh 21:1-14

 

Aan het meer van Tiberias

151

23-4-1978

joh 21:15-19a

 

Petrus" geloofsovertuiging en liefdesovertuiging

153

30-4-1978

joh 21:19b-23

 

Jezus volgen

155

4-5-1978

fil 3:17-21

 

Hemelvaart

156

7-5-1978

hand 3:11-21

 

Petrus zegt: bekeert u

158

14-5-1978

hand 2:36

 

JC de Heer; wij de heren Pinksteren

159

14-5-1978

hand 2:41-42

 

Wat God aanbiedt is niet te koop Doopdienst

160

21-5-1978

hand 4:23-31

 

Geestelijk evenwicht

163

28-5-1978

1 cor 3:21-23

 

Hetzij heden of toekomst het is alles het uwe

176

16-7-1978

1 petr 5:7-11

 

Gods genade aan Paulus

183

30-7-1978

1 tim 6:12

 

De strijd des geloofs

184

6-8-1978

1 tim 6:20-21

 

Bewaar het pand u toevertrouwd

186

13-8-1978

2 tim 3:14-17

 

-

194

10-9-1978

hos 12:1-7

 

Overeenkomst van Jacob met zijn nageslacht

196

17-9-1978

hos 12:1-7

 

Jacobs streven was goed gericht

198

24-9-1978

hos 12:8-15

 

Gods plan met zijn volk heeft voorwaarden&voorrechten. Geen vermenging.

203

8-10-1978

hos 14:2-4

 

Bekeert u

205

15-10-1978

hos 14:5

 

Ik zal hun afkerigheid genezen

206

22-10-1978

hos 14:6

titus 2:11

Ik zal zijn als de dauw voor Israel; lelie; wortels v.d.libanon

208

29-10-1978

hos 14:7-8

 

Zijn loten zullen uitlopen; geur als de Libanon

210

5-11-1978

hos 14:9-10

 

Na de opgang geen neergang meer

214

19-11-1978

marc 13:33-37

 

Waakzaamheid

216

26-11-1978

2 cor 3:4-6

 

Oude en nieuwe verbond

218

3-12-1978

2 cor 3:7-18

 

Heerlijkheid

225

25-12-1978

2 cor 4:6

 

Licht en duisternis - gezinsdienst

226

31-12-1978

jer 12:5

 

Jeremia verlangde dat God iets doen zou; God werkt door ons

227

7-1-1979

openb 1:9-20

 

Gemeente is een kandelaar

230

14-1-1979

mat 12:15-21

 

JC vervulde de profetieën

231

21-1-1979

openb 8:3-5

 

Gouden reukofferaltaar

238

11-2-1979

luc 6:27-38

 

Grondwet van het koninkrijk is liefde

239

18-2-1979

openb 7:1-17

 

De 144.000 verzegelden

250

11-3-1979

marc 4:21-25

luc 8:16-18

het licht op de standaard

253

25-3-1979

openb 3:12a

1 petr 2:1-10

Als de macht eruit is, is schade achter gebleven

258

8-4-1979

mat 21:1-11

 

intocht in Jeruzalem

268

20-5-1979

openb 12:3-4

 

vrouw en de draak

270

27-5-1979

openb 12:5-6

ef 4:11-13

de vrouw in de woestijn - aanvang tijdperk der zonen Gods

276

17-6-1979

openb 12:7-9

 

er kwam oorlog in de hemel

291

19-8-1979

1 kron 4:9-10

 

Jabez, smartekind vraagt zegen van God

302

30-9-1979

1 petr 1:3-13

 

De zaligheid der zielen

307

14-10-1979

1 petr 2:1-10

num 16:1-11

Bouw van een geestelijk huis

309

21-10-1979

1 petr 2:11-25

 

Goede wandel

310

28-10-1979

1 petr 3:1-12

 

Opdracht van de gelovige vrouw t.o.v haar man

312

4-11-1979

1 petr 3:13-18

 

Heilig de Christus in uw hart

316

18-11-1979

1 petr 4:1-6

 

Jezus wapende zich met de gedachten Gods. Zie op Jezus.

318

25-11-1979

1 petr 4:7-8

 

Komt tot bezinning, wordt nuchter opdat gij kunt bidden

320

2-12-1979

1 petr 4:7-11

 

Gastvrijheid

323

9-12-1979

1 petr 4:12-13

 

Vuurgloed der beproeving

328

25-12-1979

jes 9:5-6

 

Zijn naam is: wonderb.raadsman, sterke G, eeuwige vader, vr. v.

329

30-12-1979

1 petr 5:1-5

 

Kudde Gods

334

13-1-1980

1 petr 5:10-11

 

De God van alle genade

337

27-1-1980

num 14:24

 

Bij Kaleb was een andere geest

339

3-2-1980

joh 8:30-36

 

Blijven in de waarheid en de waarheid verstaan

342

10-2-1980

1 kron 12:32

rom 13:11-12a

Issakar

343

17-2-1980

joh 1:46-52

 

Nathanael, zonder bedrog, oprecht

345

24-2-1980

ps 68:1-7

 

God staat op zegekreet, geen noodkreet

347

2-3-1980

1 tim 1:12-17

 

Paulus' boodschap was betrouwbaar, zijn leven een pos.voorbeeld

351

9-3-1980

ps 16:1-11

 

Over David's leven lag glans daar hij steeds bezig was met God

354

23-3-1980

joh 13:1-17

 

Voetwassing

356

30-3-1980

joh 18:33-38

1 tim 6:12-14

JC heeft de goede strijd gestreden, de goede belijdenis beleden

358

4-4-1980

ps 69:1-5

ps 69:31-37

Wat ik niet geerfd heb, moet ik toch teruggeven/Goede Vrijdag

359

6-4-1980

2 tim 1:7-10

 

De nood van God met het sterven van Zijn Zoon

362

13-4-1980

col 3:1-4

 

Hemelleven

363

20-4-1980

fil 3:12-16

 

Onze motieven bepalen onze gezindheid

367

4-5-1980

hand 28:1-10

 

Ons geloof moet geen schipbreuk lijden

374

25-5-1980

hand 22:6-16

 

Paulus vertelt over zijn bekering - doopdienst

378

8-6-1980

2 cor 6:16

2 cor 7:1

Het heil als feit en als belofte

379

15-6-1980

hebr 4:11-13

 

De rust van het Koninkrijk van God

389

3-8-1980

judas 20-21

 

Bewaart uzelf in de liefde Gods

391

3-8-1980

rom 12:1-2

 

Stelt uw lichaam tot een heilig offer - vernieuwing van denken

393

10-8-1980

marc 9:38-50

 

Gij zijt het zout der aarde

404

21-9-1980

marc 8:34-38

 

Het volgen van JC

406

28-9-1980

marc 1:21-28

 

JC leer m.gezag in Kapernaum, genezing van een onreine geest

411

12-10-1980

marc 8:11-21

 

Zuurdesem van de Farizeeen en van Herodes

414

26-10-1980

jac 4:5-7

 

God begeert onze geest met jaloersheid. Weerspannigheid

419

9-11-1980

hebr 11:5-6

 

Het geloof van Henoch

421

16-11-1980

marc 1:1-13

 

Jezus sterker dan Joh. de Doper vd O.W. - doopdienst

422

23-11-1980

2 petr 1:12-21

 

Jezus verzekerd van Zijn opdracht

424

30-11-1980

rom 12:12

 

Blij in de hoop/geduldig in verdrukking/volhard in gebed/opwekking tot liefde

426

7-12-1980

fil 3:17-21

 

mensen die willen vernieuwen/in oude patronen willen blijven

429

14-12-1980

1 sam 18:5-16

 

David was voorspoedig, voorzichtig, verstandig

430

21-12-1980

luc 1:46-55

 

Lofzang van Maria

437

11-1-1981

gal 3:1

 

Betoverde Galaten waren weerspannig

445

8-2-1981

fil 1:27-30

 

Samen een front vormen, laat je geen angst aanjagen

446

15-2-1981

rom 8:18

rom 11:33-36

Aanbidding

450

1-3-1981

rom 15:1-13

 

Eendrachtig God verheerlijken - God centraal

453

8-3-1981

2 cor 9:6-11

 

Onze geestelijke instelling is bepalend

458

29-3-1981

col 3:16-17

 

Het woord van Christus wone rijkelijk in u

463

12-4-1981

jes 30:18-21

 

God verlangt om ons genadig te zijn

467

26-4-1981

2 tim 2:1-7

 

Wees een goed soldaat in lijden en strijden

469

3-5-1981

2 tim 2:8-13

 

Gemeenschap met JC geeft leven en heerschappij

473

17-5-1981

hand 4:11-13

 

Satan probeert ons vrees aan te jagen. Intimidatie/legitimatie

477

31-5-1981

rom 8:31-39

 

Zekerheid van Gods liefde

479

7-6-1981

gal 5:25

 

Laten we door de Geest leven

482

14-6-1981

rom 8:22-30

 

Zuchten om van kind van God een zoon van God te worden

492

2-8-1981

2 tim 2:19-21

 

En toch staat ongeschokt het hechte fundament

495

9-8-1981

1 cor 10:11-13

rom 12:2

Vernieuwing van denken

496

16-8-1981

luc 21:13-19

 

Getuigen

506

20-9-1981

2 cor 1:18-20

 

Het ja van God tegenover het nee en nooit van Satan

508

27-9-1981

rom 8:1

 

Geen veroordeling

510

4-10-1981

mat 25:14-30

 

Gelijkenis van de talenten

513

11-10-1981

2 cor 5:17

 

Het oude en het nieuwe leven - doopdienst

514

18-10-1981

1 petr 2:4-8

 

Kom tot Hem om een bruikbare steen te worden

516

25-10-1981

fil 2:12-16

 

Doe alles zonder morren/bedenkingen. Volharding JC gezindheid

518

1-11-1981

ps 84:12-13

 

God is een zon en schild

526

29-11-1981

jes 40:27-31

 

Mijn weg is niet verborgen voor God

528

6-12-1981

jes 42:1-4

mat 12:15-21

Het geknakte riet en de walmende vlaspit

532

20-12-1981

luc 1:57-75

 

Lofzang van Zacharias

534

25-12-1981

openb 22:16

 

De blinkende morgenster

537

3-1-1982

openb 21:5

 

Zie, ik maak alle dingen nieuw

541

17-1-1982

2 cor 4:7-18

 

Wij verliezen de moed niet

543

24-1-1982

ps 1:1-3

 

Een boom geplant aan waterstromen

549

31-1-1982

1 petr 4:7-9

1 joh 2:12-14

Kom tot bezinning

552

7-2-1982

hand 26:16-29

 

Paulus voor Agrippa

555

21-2-1982

ps 101

 

Een God van goedertierenheid en recht

557

28-2-1982

luc 15:11-32

 

Gelijkenis van de verloren zoon

559

7-3-1982

col 3:12-14

 

Vergeeft elkander

563

21-3-1982

ps 138

 

Bemoedigd met kracht in je ziel

569

9-4-1982

hebr 5:7-10

 

Jezus is verlost uit zijn angst - Goede vrijdag

572

18-4-1982

joh 10:10-11

 

Goede herder - verderver

573

25-4-1982

joh 21:15-19a

 

Simon, heb je Mij lief?

578

9-5-1982

jes 45:14-25

 

Eeuwige verlossing voor Gods volk

581

23-5-1982

luc 24:44-53

 

Jezus opende hun verstand

583

30-5-1982

ef 5:15-21

 

Het gaat niet in een plotseling gebeuren - Pinksteren

593

4-7-1982

ps 84:6-8

 

Zij maken de woestijn tot een oord van bronnen

596

11-7-1982

hebr 6:9-12

 

Wees niet traag maar haak in op de beloften Gods

598

1-8-1982

hand 3:19-21

 

Tijden van verademing die leiden tot herstel

610

12-9-1982

1 petr 5:1-4

 

Afscheidsdienst als voorganger C.Visser/inzegening J.G.Bulthuis

612

19-9-1982

mat 12:15-21

 

Het oordeel/scheiding tussen goed en kwaad

620

17-10-1982

2 cor 11:1-3

 

Laat je gedachten niet aftrekken van een toewijding van Christ.

627

7-11-1982

hand 16:16-34

 

Gevangenenbewaarder te Filippi

630

21-11-1982

3 joh 1-4

 

Wandelen in de waarheid

643

2-1-1983

openb 12:1-6

 

De tijd van de zonen Gods is aanstaande

648

23-1-1983

1 tim 6:20

 

Wezenskenmerken: rust, vrede, blijdschap

656

20-2-1983

2 cor 12:19b-21

 

Zijn navolgers blijven

670

10-4-1983

luc 24:44-49

 

Jezus' gesprekken na zijn opstanding

672

17-4-1983

1 petr 1:3-5

 

Barmhartigheid Gods

684

29-5-1983

1 petr 1:6-9

 

Verheugen en juichen om de erfenis

700

17-7-1983

mat 7:7-12

 

Bidden, zoeken, kloppen

705

14-8-1983

mat 25:14-30

 

Gelijkenis van de talenten - verwerping en weerspannigheid

715

18-9-1983

mat 17:19-20

luc 13:18-19

Geloof als een mosterdzaad

721

9-10-1983

luc 13:22-30

 

Hoe word ik behouden

727

23-10-1983

marc 7:1-23

 

Overlevering van ouden

732

6-11-1983

luc 10:21-22

 

Jezus' dankzegging

737

27-11-1983

mat 22:1-14

 

Het koninklijk bruiloftsmaal, klederen des heils

743

18-12-1983

luc 1:39-56

 

Elizabeth en Maria zijn een van geest

749

15-1-1984

luc 22:24-30

 

Jezus zegt: Ik beschik u het koninkrijk

757

12-2-1984

mat 3:11-12

luc 22:31-34

Kaf en koren

769

18-3-1984

mat 11:28-30

 

Kom tot Mij allen die vermoeid zijt

777

15-4-1984

luc 8:22-25

ef 6:16

Schild des geloofs

791

3-6-1984

mat 25:1-13

 

Wijze en dwaze maagden

804

22-7-1984

ps 103:1-5

 

Genade

808

5-8-1984

fil 2:1-18

 

De gezindheid van Christus

817

16-9-1984

1 sam 4:1-22

col 1:24-29

Christus onder u, de hoop der heerlijkheid

829

28-10-1984

jac 1:2-6

jac 1:12

Levensheiliging

835

18-11-1984

1 cor 15:50-58

 

De prikkel van de dood is de zonde

845

23-12-1984

2 cor 8:9

 

Jezus armoede en rijkdom

856

27-1-1985

marc 12:24

 

Dwaalt niet daarom dat u de schr. niet kent noch de kracht Gods

864

24-2-1985

rom 8:31-39

rom 12:21

God is enkel goed

871

17-3-1985

marc 8:27-38

marc 9:30-37

Voorzegging van het lijden

880

21-4-1985

1 petr 5:6-11

 

Nederigheid leidt tot verhoging

888

19-5-1985

jac 5:5-7

 

Heb geduld, sterk uw harten, zucht niet tegen elkander

907

21-7-1985

2 tim 2:19-21

 

Jezus Christus is het hechte fundament

909

4-8-1985

1 petr 4:1-2

 

Wapen je met: onttrokken aan de zonde

921

22-9-1985

ps 138

 

David zegt: ik zal u loven

945

15-12-1985

luc 1:46-55

 

Lofzang van Maria (slot mist)

958

16-2-1986

rom 15:1-6

 

Smaadwoorden kwamen op Jezus neer en op ons

967

13-4-1986

mat 16:24-27

 

Jezus volgen

986

27-7-1986

hebr 12:1-3

 

Onze wedloop is vrijwillig en doelbewust

991

31-8-1986

openb 2:10b

 

Trouw

1000

26-10-1986

marc 3:31-35

 

Jezus en zijn familie - de werkelijke familie van Jezus

1012

28-12-1986

marc 4:21-25

 

Het ware horen

1020

22-2-1987

fil 2:5-16

deut 1

Werk aan je behoud zonder morren en bedenkingen

1026

29-3-1987

hebr 13:1

 

Broederliefde

1032

10-5-1987

hebr 13:10-14

 

Jezus heeft geleden buiten Jeruzalem

1044

2-8-1987

hebr 13:15-16

 

Rechtvaardiging en heiliging - lofoffer

1051

20-9-1987

hebr 13:20-21

 

De God des vredes

1067

20-12-1987

ps 136

 

God is goed

1076

10-1-1988

1 petr 1:13

 

De lendenen omgord

1084

14-2-1988

luc 6:37

luc 46:49

Laat los en ge zult losgelaten worden

1092

10-4-1988

judas 17:24

 

----

1099

22-5-1988

hand 2:1-4

 

Eendrachtig zijn

1122

30-10-1988

hebr 12:1-3

gal 1:11-12

Word een mens Gods als Jezus - slot mist

1130

11-12-1988

openb 4

openb 5

Jezus, de eerste plaats

1145

26-3-1989

openb 1:17-18

 

Pasen 1989

1166

6-8-1989

gal 5:16

 

Leven door de Geest met getuigenissen over Terschelling evangelisatieweek

1171

17-9-1989

fil 1:9-11

 

Geest van weerspannigheid - begin mist

1193

11-2-1990

jes 61:1-4

luc 4:14-30

Jezus in Nazareth

1198

18-3-1990

hand 13:42-16:2

 

Het koninkrijk Gods binnengaan door veel verdrukkingen

1203

22-4-1990

1 cor 14:2-3

1 cor 14:8

Blazen van de bazuin

1219

5-8-1990

1 petr 5:10a

 

Maar God, de bron van alle goedheid

1228

14-10-1990

mal 4:2

mat 5:6

Gerechtigheid

1237

9-12-1990

openb 3:7-12

 

Een zuil in de tempel van God

1241

30-12-1990

luc 1:26-38

 

Maria

1245

27-1-1991

rom 8:15

 

Zoonschap 1 Geen leer- maar leefregel.God behandelt u als zonen

1251

24-2-1991

rom 8:14

 

Zoonschap 2 Leiding.. die door HG geleid worden zijn zonen Gods

1253

10-3-1991

2 tim 2:11-13

 

Volharden: Woord = betrouwbaar. Met Hem gestorven dan ook leven

1263

12-5-1991

1 petr 2:1-10

 

Verlangen naar onvervalste melk. Afleggen wat niet goed zit.

1277

4-8-1991

joh 15:9-17

 

Vrienden - hebt elkander lief

1285

15-9-1991

jes 50:4-11

dan 11:32b

De kennis van God dient gepaard te gaan met liefde voor God

1295

10-11-1991

hebr 12:1-3

 

Afleggen alle last en zonde. Met volharding de wedloop lopen

1309

26-1-1992

2 cor 11:1-5

 

Laat je niet afleiden v.d. eenvoudige toewijding, blijf in JC

1311

9-2-1992

jes 64:1-5

1 cor 2:6-13

Gerechtigheid met vreugde doen om gerechtigheid Gods te vervull

1329

10-5-1992

2 cor 6:1-18

2 cor 7:1

Niet vermengen

1342

26-7-1992

2 thes 3:1-5

openb 22:6-7

Trouw

1350

20-9-1992

2 cor 2:14-17

 

Zegevieren in JC/in Hem zijn is de remedie tegen bezorgdheid

1364

13-12-1992

1 joh 3:1-3

hebr 12:1-4

Kiezen voor zoonschap: reinigen en aandacht vestigen op JC

1428

16-3-1986

openb 1:5-9

 

Vervuld met de Geest zegeviert het koninkrijk van God (Lied 74)

1445

13-7-1986

fil 2:12-13

 

Ontzag voor God - gemeente tot volmaaktheid

1474

25-1-1987

marc 8:34-38

rom 1:16-17

Zijn weg blijven volgen ondanks de tegenstand

1478

22-2-1987

ps 87

 

De liefde van god zijn doel laten bereiken

1485

12-4-1987

hebr 13:9

 

Volhard in de zuivere leer

1495

28-6-1987

ex 15:26

 

Genezen

1498

19-7-1987

hebr 13:10-14

 

Jezus heeft geleden buiten Jeruzalem

1533

20-3-1988

hebr 4:9-13

hebr 4:16

Zwaard

1554

31-7-1988

1 joh 1:1-4

 

Johannes getuigenis - blijdschap

1572

20-11-1988

hebr 12:1-3

gal 1:11

Een leven van heil

1585

19-2-1989

rom 12:2

 

In de gedaante van Jezus Christus zijn

1609

30-7-1989

rom 8:31-32

 

Levensheiliging

1618

17-9-1989

fil 1:9-11

 

Adeldom verplicht

1732

2-2-1989

----

 

BBC/bidst.: Omgaan met elkaar

1736

14-9-1989

----

 

BBC/bidst.: Geloven voor elke dag hoe doe je dat

1765

6-4-1989

----

 

BBC deel 5: Geloven voor elke dag hoe doe je dat

1771

25-5-1989

----

 

BBC: Geloven voor elke dag hoe doe je dat

1774

4-5-1990

fil 4:7

 

BBC: De vrede Gods zal je hart en je gedachten behoeden in C.J.

1811

10-1-1993

2 petr 1

 

De zekerheid des geloofs - kennis - bekering

1834

9-5-1993

luc 22:24-38

jac 5:7

Ik ben in uw midden als dienaar (vd Vader voor behoud vd mens)

1847

1-8-1993

jac 5:7-11

 

Geduld in het lijden

1863

31-10-1993

jes 40:1-11

jes 40:27-31

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht

1868

28-11-1976

ef 4:1-7

 

Levensheiliging en eenheid des geestes

1883

13-2-1994

hebr 5:5-10

 

Gehoorzaamheid

1894

10-4-1994

luc 10:14-24

jes 42:22

Er is een keer gekomen in ons lot: "Geef terug" in Jezus naam

1917

14-8-1994

1 cor 15:34

 

Besef, kennis van en goed zicht op God hebben - nuchterheid

1966

30-4-1995

Gal 5:22-26

 

Door de Geest leven en door de Geest het spoor houden

1985

20-8-1995

joh 20:24-29

 

Jezus verschijning aan Tomas

1996

15-10-1995

2 cor 4:16-18

2 cor 4:14

Moed. Moed moet inhoud hebben, een levende werkelijkheid zijn

2021

11-2-1996

ef 4:7-16

 

Opgaan naar het volle zoonschap in onvoorwaardelijke overgave

2038

12-5-1996

hand 26:9-19

 

Gehoorzaamheid

2050

11-8-1996

1 petr 1:3-13

 

Omgordt de lendenen van uw verstand, weest nuchter

2069

22-4-1979

2 tim 2:1-13

 

Voorbeeld van soldaat, atleet, landsman

2085

15-12-1996

luc 22:24-38

 

Jezus Christus wil dichterbij ons  komen - niet eenzaam zijn

2124

17-8-1997

1 tim 4:7b

 

Oefen u in de godsvrucht

2149

26-10-1997

2 thes 1:10-2:3

 

Bezinning

2385

1-1-1982

.

 

Voorgangers en oudstenconferentie (Vught) - Huwelijk

2863

29-7-1979

openb 12

 

Kamp Driebergen: zondagmorgen ---

2891

1-7-1981

joh 17:22-23

 

Kamp 1981 Zondag:'s-morgens - één zijn/'s-avonds: werkgroep

2892

1-7-1981

mat 14:22-23

 

Kamp 1981 - openingsdienst zaterdagavond (juli/augustus)

2898

1-7-1981

rom 13

 

Kamp 1981 - afsluitingsdienst van het gemeentekamp 1981 voldoening vrijdagavond

2963

18-1-1976

openb 3

 

Landheer

2967

18-5-1975

---

 

pinksterdienst 1975

2982

5-10-1975

openb 1:9

 

Het koninkrijk Gods

3500

22-11-1987

hebr 13:20-21

 

De God van de vrede

3510

7-8-1973

ex 13:1-16

jer 9:23-24

Uit Egypte trekken - Intrekken in de volle glorie

3515

1-1-1977

num 20:7-11

 

Mozes en zelfbeheersing

3517

1-1-1901

2 thes 1:10

 

We zullen met verbazing aanschouwd worden

3521

25-9-1976

hos 2:15-17

 

Leven temidden van
een afvallige wereld

3624

19-7-1976

2 thes 1:10

 

Kampweek 1976 - De probleemloze God

3630

17-10-1976

ef 2:6-10

 

Jezus bereidde de weg voor ons

3667

1-12-1988

ps 133

 

BBC 1 - Omgaan met elkaar-Rdam

3678

22-7-1978

1 petr 4:10-11

 

Kamp 1978 - zaterdag avond opening - Spreken en dienen

3679

23-7-1978

1 tim 6:11

 

kamp 1978 - zondag morgen - Volharden in liefde -

3748

1-1-1901

ruth 2:8-23

 

Lossen, verlossing, transactie

3749

1-1-1901

ruth 3:3-18

 

Kies voor God die goed is

3750

1-1-1901

ruth 4:1-10

 

De losprijs

3756

10-10-1976

ef 2:1-5

 

Door gemade zijn wij behouden

3757

24-10-1976

ef 2:11-22

 

De weg die de gemeente gaat

3762

1-1-1981

openb 3:20-22

 

Jezus staat aan de deur en klopt

3769

1-1-1901

luc 22:28-32

 

Geschikt (gemaakt) worden voor het koninkrijk-dienen-trouw-ziften-Petrus

3770

1-1-1901

mat 11:2-6

luc 3:15-20

Johannes de Doper-onzekerheid-ergernis

3771

1-1-1901

ps 21:1-14

 

De totale overwinning - strijd-koning zijn-Jezus' strijd

3777

1-1-1976

ef 1:1-2

 

Een afgezonderd, geheilgd leven (studie 1 Efeze)

3778

1-1-1976

ex 32:25-35

hebr 10:4

Aaron gericht op het volk, Mozes op God

3779

1-1-1976

luc 22:25-38

luc 10:3-18

Door groei zelf de strijd aangaan - groei-reiszak zwaard-

3780

1-1-1976

ruth 2:8-23

 

Laat je door Hem leiden-Blijf trouw aan de gemeente

3782

1-1-1977

1 petr 3:8-12

 

Nieuwjaarsdienst-Dat het je uit handen zal komen

3797

1-3-1990

fil 4:7

 

Bijbelstudie-Behoed je gedachten

3798

22-4-1990

1 cor 14:8

 

Bazuin-Tongen en profetieen

3800

27-5-1990

1 cor 14:8

jer 4:5

Bazuin-Tongen en profetieen

3827

29-8-1966

gen 37:1-2

luc 4:25

Leven van Josef (deel 1)

3828

4-9-1966

gen 39:20-23

 

Josef 2

3829

11-9-1966

gen 41:1-14

 

Jozef 3

3830

18-9-1966

gen 41:15-36

 

Jozef 4

3831

25-9-1966

gen 41:38-45

 

Jozef 5

3832

2-10-1966

gen 41:38-45

 

Jozef 6 (vervolg vorige week)

3833

9-10-1966

gen 42:6a

 

Jozef 7

3834

9-10-1966

gen 42:9b-20

 

Jozef 8

3835

16-10-1966

gen 42:21-28

 

Jozef 9

3836

23-10-1966

gen 42vrs29-38

 

Jozef 10

3837

30-10-1966

gen 42:29-38

 

Jozef 11

3838

6-11-1966

gen 43:24-34

 

Jozef 12

3839

13-11-1966

gen 45:1-8

 

Jozef 13

3840

20-11-1966

1 cor 1:10

fil 3:12

Partijschap - één van zin

3842

27-11-1966

1 cor 3:16-17

hebr 6:1-3

Je bent Gods tempel

3843

4-12-1966

1 cor 12:12-27

 

Allen leden van één lichaam

3844

11-12-1966

1 cor 5:22-3

hebr 4:12-13

Het functioneren van de gemeente

3849

18-1-1976

openb 3:14-18

 

De noodzaak van gemeente-zijn

3851

25-1-1976

openb 3:19

 

Bestraffen, tuchtigen

3853

1-2-1976

Openb 3:20-22

 

Ik sta aan de deur en klop

3854

28-2-1976

ruth 1:1-5

 

Mijn God is Koning

3857

15-2-1976

ruth 1:6-18

 

Delen in de geestelijke rijkdommen

3858

22-2-1976

ruth 1:14-27

 

Niet verbittert zijn - alles wordt nieuw

3861

29-2-1976

ruth 2:1-12

 

Leven onder Gods leiding door hG

3862

29-2-1976

ruth 2:1-7

 

Gods plan uitwerken

3863

7-3-1976

ruth 2:8-12

lev 25:23

Leven als verlosten

3864

7-3-1976

ruth 2:8-23

 

Zoonschap door geestelijk te blijven staan

3866

14-3-1976

ruth 2:8-12

 

Geestelijke rijkdom   (vervolg vorige week ruth2:8-12)

3869

21-3-1976

ruth 3:8-18

 

Gods beeld gelijkvormig door volledige overgave

3871

28-3-1976

ruth 3:1-18

 

Wat heeft God aan jou - ruth 3:1-18 (vervolg vorige week)

3873

4-4-1976

ruth 4:1-10

 

Laat de hoop niet varen op een goede afloop

3909

11-7-1976

1 cor 15:34

ef 4:17-19

Ons besef tav het koninkrijk - Geweten

3910

11-7-1976

rom 12:12

 

Hoop, geduld en gebed

3917

22-8-1976

ef 1:1-2

 

Efezen studie (1)

3919

29-8-1976

ef 1:3-6

 

Efezen studie (2)

3920

29-8-1976

ef 1:7-10

 

Tegenspraak het hoofd bieden - Efezen studie (3)

3921

5-9-1976

ef 1:11-14

 

Ons erfdeel IN Hem - Efezen studie (4)

3922

12-9-1976

ef 1:15-17

 

Efezen studie (5)

3924

19-9-1976

ef 1:15-23

 

Efezen studie (6)

3926

26-9-1976

ef 1:18-19

 

De belangrijke taak van de heilige Geest-Efezen studie (7)

3932

7-11-1976

ef 3:14-29

 

Gods heilsplan met de mens

3934

14-11-1976

rom 6:1-14

 

Leven voor Christus - Doopdienst

3935

21-11-1976

ef 3:17-21

 

De onmetelijke liefde van God

3973

30-5-1976

ef 2:6-7

 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

5095

29-7-1967

fil 2:19-22

 

leiders-Opbouwweek-za av

5096

29-7-1967

mat 9:35-38

 

De aard van Jezus' werk-Driebergen

5101

31-7-1967

marc 13:33-37

 

De taak van de gemeente in de eindtijd-mo-Driebergen

5125

20-7-1968

openb 1:9

 

Opening; Gemeenschap met elkaar-Kampweek-1

5126

21-7-1968

1 cor 3:10-23

 

De gemeente-Kampweek-2

5152

8-7-1972

1 joh 1:7

mal 4:2-3

Kampweek-opening-za av

5153

9-7-1972

gen 44:1-34

 

Kampweek-zo mo

5254

28-9-1977

hos 1:2-12

 

Verzoening, mannelijke rijpheid

5258

27-11-1977

hos 2:18-22

 

Bruid, gerechtigheid, goedertierenheid

5259

18-12-1977

hos 4:1-17

 

Reiniging of verontreiniging

5264

15-1-1978

hos 5:8-11

 

Hoop op verbetering voor Israel

5267

12-2-1978

hos 6:1-3

 

Leven voor Gods aangezicht

5271

19-3-1978

hos 7:11-16

 

God dienen met verstand

5273

11-6-1978

hand 5:26-42

 

Gehoorzaamheid van Paulus

5275

20-8-1978

1 cor 3:22

 

Heden en toekomst, het is van U

5281

12-11-1978

hos 13:1-15

hos 14:1

God is nooit tegen ons en geen verscheurend dier

5287

14-1-1979

marc 13:33-37

 

Wees waakzaam

5291

11-3-1979

openb 1:9-20

 

Gemeente is een kandelaar

5297

13-5-1979

hand 1:1-8

 

Het werk van Jezus voortzetten

5301

12-8-1979

openb 12:12

 

Viert u feest maar voor hen de boze

5304

14-10-1979

2 petr 1:3

 

Kennis van God verkrijgen door kennis van JC

5306

11-11-1979

1 petr 2:7

 

Voor u is het kostbare

5316

11-5-1980

hand 27:14-44

 

Paulus' getuigenis: God die ik toebehoor-Schipbreuk

5319

8-6-1980

hand 28:1-10

 

Ons geloof moet geen schipbreuk lijden

5472

1-1-1901

mat 16:26a

 

Leid geen schade aan je ziel

5473

1-1-1901

gen 41:s1-14

 

Leren wachten

5484

25-7-1971

---

 

Liefde, band der volmaaktheid

5544

17-7-1982

joh 8:30-32

 

Kampweek 1982 - zaterdagavond

5545

18-7-1982

ef 4:15

 

Kampweek 1982 - zondagmorgen

5588

12-10-1967

hebr 5:11

hebr 6:1-3

Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Gemeente