Visser (jr.), C.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van C. Visser (Jr.).

Klik HIER voor de Studiebladen door C. Visser
Klik
HIER voor de Bijbelstudies door C. Visser

Laatste update: 10-7-2020

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

405

21-9-1980

joh 20:31

 

Leven uit geloof

507

20-9-1981

1 joh 1:5

 

God is goed - jeugddienst

556

21-2-1982

luc 18:31-35

luc 19:1-10

Zacheus - jeugddienst

692

19-6-1983

jes 26:1-8

 

Onze houding: standvastigheid, trouw

787

20-5-1984

judas 1-2

judas 20-21

Allerheiligst geloof

828

21-10-1984

mat 16:13-23

 

Belijdenis van Petrus

885

5-5-1985

joh 20:24-29

 

Thomas

900

23-6-1985

rom 8:31-34

openb 12:10-11a

Vergeving ontvangen en schenken/aanklager Satan

923

29-9-1985

1 kon 17:7-24

 

Weduwe van Sarfath

947

22-12-1985

luc 1:26-38

 

Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen

959

23-2-1986

1 joh 3:1-3

 

Wij zijn in staat geheel anders te worden

976

8-6-1986

marc 11:11-26

 

De intocht in Jeruzalem - tempelreiniging - verdorde vijgeboom

1003

9-11-1986

hoogl 2:15

 

Vangt de kleine vossen

1016

25-1-1987

ex 13

ex 14

Doortocht door de Schelfzee

1028

12-4-1987

openb 2:17

 

Witte steen en zwarte steen - vrijspraak/veroordeling

1037

14-6-1987

ex 17:1-7

 

Wat er na je uittocht kan gebeuren

1050

13-9-1987

rom 13:14

col 3:12

De gezindheid van Christus, doet Jezus Christus aan

1095

24-4-1988

1 petr 2:1-10

 

Doel van God is gemeente

1105

26-6-1988

neh 4

 

Bouwen van de muur - voortzetting v/h werk ondanks tegenstand

1117

25-9-1988

luc 13:18-19

 

Mosterdzaadje

1128

27-11-1988

luc 9:57-62

 

Geschikt voor 't koninkrijk Gods

1136

22-1-1989

mat 21:43

 

Koninkrijk Gods wordt een volk gegeven dat vruchten opbrengt

1143

12-3-1989

luc 5:1-11

marc 1:14-20

Roeping van Petrus na half jaar volgen

1149

23-4-1989

luc 10:32

 

Weest niet bevreesd, klein kuddeke

1157

11-6-1989

luc 16:10

 

Wees getrouw

1172

24-9-1989

2 cor 10:3-5

 

Schansen en bolwerken slechten

1177

29-10-1989

1 cor 12:9

 

Genezing

1184

10-12-1989

luc 1:5-25

 

Zacharias (drop-outs)

1191

28-1-1990

rom 12:31b

 

Liefde

1199

25-3-1990

openb 22:10-16

 

Wie vuil is ... vervuiling. Wie rechtvaardig is .....

1209

27-5-1990

ps 3

 

David vlucht voor Absalom

1226

30-9-1990

openb 2:12-13

 

U weet waar wij wonen.Satan probeert zijn troon i.o te vestigen

1235

25-11-1990

jer 20:7-8

 

Na bevrijding volgt vaak achtervolging

1255

24-3-1991

rom 8:18-27

 

Zoonschap 3/openbaring z.G:  de verlossing van (in) ons lichaam

1257

1-4-1991

openb 1:9-20

 

Tweede paasdag - Adventkerk

1261

28-4-1991

mat 5:9

 

Zalig de vredestichters

1266

26-5-1991

rom 14:13-19

 

Zoonsleven openbaren. Thema ergernis

1271

23-6-1991

jes 28-16b

 

Gelovigen haasten niet

1286

22-9-1991

gal 4:4-7

luc 18:1-8

Opdat wij het recht van zonen verkrijgen. Gel.onrechtv.rechter

1291

27-10-1991

hand 27:1-26

 

Houvast hebben aan JC/God zelf. Pers. relatie. Godsvertrouwen

1299

24-11-1991

ps 103

 

Besef wat het betekent om God werkelijk te kennen door JC

1303

22-12-1991

luc 1:26-38

mat 1:18-25

Verdere uitleg JC zoon van God en des mensen. "gewoon" verwekt

1314

23-2-1992

1 sam 30

 

David - Jezelf terugvinden in God

1321

29-3-1992

jes 10:20-27

 

Een rest die zich bekeert.

1327

26-4-1992

ef 5:1-10

 

Doe dan niet met hen mede

1338

28-6-1992

ps 40:7-11

 

Ik heb lust om Uw wil te doen

1340

12-7-1992

1 thes 5:16-18

 

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder a

1352

27-9-1992

jes 33:20-23

 

Sion aanschouwen is de gemeente in volheid aanschouwen

1356

25-10-1992

1 thes 5:12-24

2 tim 1:6

Dooft de Geest niet uit/gaven Gods aanwakkeren

1361

22-11-1992

judas 1-2

 

Bewustwording je bent geroepene, geliefde en "loon" JC

1433

20-4-1986

1 joh 3:18

 

Liefhebben zoals God jou lief heeft

1451

24-8-1986

ps 50:23

 

Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil

1460

26-10-1986

2 tim 1:13-14

 

Gezond worden door de goede woorden Gods

1528

21-2-1988

num 6:22-27

 

Zegen

1537

17-4-1988

1 petr 2:4

 

Kom tot Hem

1547

19-6-1988

mat 13:1-13

mat 13:10-17

Gelijkenissen zien - ogen en oren - toehoorder of discipel zijn

1567

16-10-1988

joh 14:6

 

Jezus de weg, de waarheid en het leven

1584

12-2-1989

luc 11:33-36

 

Leven in het licht

1604

25-6-1989

mat 5:6

 

Zalig gerechtigheid

1622

7-9-1989

---

 

Inleiding Openbaring (7/9) + de opening van zegel 1 en 2 (21/9)

1623

5-10-1989

----

 

De opening van zegel 3 en 4

1624

26-10-1989

----

 

Openbaring - opening van zegel 5

1625

9-11-1989

openb 5

 

Openbaring - De verzegeling

1626

23-11-1989

----

 

Openbaring - Kenmerken van het 6e zegel (1) 23/11 en (2) 7/12

1627

28-12-1989

----

 

Openb: kenmerken zegel 6 (3) 28/12 + Stilte + toebereiding 11/1

1628

8-2-1990

----

 

Openbaring - De late regen

1629

22-2-1990

----

 

Openbaring - Het vuur

1630

8-3-1990

----

 

Openbaring/Gemeente in de eindtijd/Kenmerken van het 7e zegel/slot mist

1631

22-3-1990

----

 

Openbaring - De openbaring van het zoonschap

1632

5-4-1990

----

 

Openbaring - De eerste bazuin

1633

19-4-1990

----

 

Openbaring - De verzoekingen van de zonen Gods

1634

10-5-1990

openb 12:7

 

Openbaring deel 16- Oorlog in de hemel

1635

7-6-1990

----

 

Openbaring - De antichrist

1636

23-8-1990

----

 

Openbaring - Samenvatting/overzicht

1637

20-9-1990

----

 

Openbaring - Kenmerken 7e zegel (20/9)+ Vijfde bazuin ((11/10)

1638

25-10-1990

jer 20:7

 

Openb: Gebeuren rond 6e bazuin 25/10 + ure der duisternis 8/11

1639

22-11-1990

---

 

Openb: De 2 getuigen 22/11 + Overgang 6e naar 7e bazuin 6/12

1640

20-12-1990

openb

 

Openbaring deel 25- De wederkomst

1641

10-1-1991

1 thes 4:13-17

1 cor 15:50-54

Openbaring deel 26 - De opstanding

1642

24-1-1991

----

 

Openbaring deel 27 - Heerlijkheid

1643

7-2-1991

openb

 

Openbaring deel 28 - Onze vereniging met Hem

1644

25-4-1991

----

 

Openbaringstudie   - De zeven slagen

1645

23-5-1991

openb 14:14-20

 

Openbaring deel 30- De weg tot harmagedon

1646

6-6-1991

openb 16:13-16

 

Openbaring deel 31- Slag van harmagedon (1)

1647

20-6-1991

----

 

Openbaring - Slag van harmagedon (Slot)

1648

10-10-1991

----

 

Openbaring - Het duizendjarig rijk (1)

1649

24-10-1991

----

 

Openbaring - Gods regering

1650

7-11-1991

----

 

Openbaring - Het duizendjarig rijk (2)

1651

20-2-1992

----

 

Openbaring - Het duizendjarig rijk (3+4)

1652

9-4-1992

jes 25:6-12

 

Openbaring deel 38 - De satan ontbonden

1653

7-5-1992

----

 

Openbaring - De laatste confrontatie

1654

21-5-1992

----

 

Openbaring - Het laatste oordeel

1655

25-6-1992

openb

 

Openbaring deel 41- De voltooiing

1667

3-11-1981

----

 

BBC: Geest, ziel, lichaam (1)

1669

1-12-1981

----

 

BBC3: Geest, ziel, lichaam (3)

1670

15-12-1981

----

 

BBC3: Geest, ziel, lichaam (4) tot de pauze

1697

6-11-1984

----

 

BBC - deel 6: Zondeval

1700

18-12-1984

----

 

BBC: Koninkrijk der hemelen (deel 5)

1704

5-3-1985

----

 

BBC: Gemeente

1813

24-1-1993

2 cor 1:10

 

Bij de Here is (verdere, totale) verlossing

1825

28-3-1993

gen 25:19-34

hebr 12:16

Onverschilligheid - Ezau - Edom

1829

12-4-1993

----

 

Toogdag 1993 - 2e paasdag

1836

23-5-1993

2 cor 6:14-18

2 cor 7:1

Belial

1842

27-6-1993

mat 18:10

 

Engelen - bijstand

1855

26-9-1993

1 thes 4:3a

 

Heilig, heilig, heilig, je hart, je (levens-)huis en je hemel

1871

28-11-1993

openb 12:7-12

 

Laat heil Nú verschijnen en werp de aanklager met vreugde neer

1880

23-1-1994

zach 8:1-3

zach 8:6-9

Verwachting: een huis van trouw in heiligheid en gerechtigheid

1885

27-2-1994

rom 1:16-17

 

De rechtvaardige zal uit geloof leven

1897

24-4-1994

rom 5:1-2

rom 4:24-25

Wij dan gerechtvaardigd door het geloof ... Vrucht der rechtv.

1909

26-6-1994

rom 5:1-6

 

Roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods (in-/uit-/doorleiden)

1925

25-9-1994

mat 6:9

deut 5:11

Uw naam worde geheiligd - de naam van God niet ijdel gebruiken

1931

23-10-1994

mat 3:1-12

 

Breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt

1939

27-11-1994

mat 6:9-13

 

Leid ons niet in verzoeking - het "onze vader"

1945

8-1-1995

mat 6:12

 

Leren leven en werken vanuit vergeving - het "onze vader"

1959

26-3-1995

2 cor 5:17-21

 

Verzoening is het gevolg van vergeving (8.1.95). Tot één worden

1973

28-5-1995

hand 1:1-5

 

De Heer wil uw verstand verder openen (2e ronde onderwijs)

1977

25-6-1995

2 petr 1:10-11

 

Voorrecht/taak v.d. gelovigen - roeping/verkiezing bevestigen

1999

29-10-1995

2 kon 6:8-18

 

Versta je de roeping voor je eigen leven. De werkelijkheid v.JC

2002

17-1-1993

gen 25:19-34

hebr 12:16

Jacob en Ezau

2003

31-1-1993

obad 21

hebr 12:16-17

De berg Ezau. De berg Sion

2004

14-2-1993

---

 

Jacob's droom te Betel

2005

7-3-1993

gen 32:22-32

 

Jacob's worsteling aan de Jabbok

2006

21-3-1993

gen 33:1-17

 

Verzoening Jacob en Ezau

2007

4-4-1993

mal 1:1-5

 

Jacob en Ezau (slot)

2015

26-11-1995

luc 3:15-18

hebr 12:11-15

Uw weg (de weg des vredes) is de keuze van mijn hart

2023

25-2-1996

openb 12:1-2

openb 17:1-5

Beelden van de 2 vrouwen (= levenswijzen). Uit één bron drinken

2036

28-4-1996

openb 12:1-2

openb 17:1-5

Word met de Zon bekleed en heb de Maan onder je voeten

2045

30-6-1996

openb 12:1-2

 

Geestelijk in verwachting zijn/zwanger zijn v/h zoonschap

2066

5-2-1987

gen 6

 

Zondvloed

2071

29-9-1996

dan 3:14-18

 

Daniel - de juiste geestelijke opstelling/geestl. werkelijkheid

2082

24-11-1996

hos 2:18-19

 

Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig

2092

26-1-1997

mat 1:21-22

mat 1:25

De naam en het wezen van Jezus

2551

1-1-1901

openb 6:5-8

 

Bijbelschool:1e+2e dood (hel) dood+dodenrijk/wat na het sterven

2718

10-8-2003

marc 3:1-6

 

Strek je hand uit

3014

31-1-2008

----

 

Inleiding Openbaring - Den Haag 1

3015

28-2-2008

---

 

Openbaring studie Den Haag 2

3021

27-3-2008

---

 

Openbaringstudie Den Haag 3

3024

24-4-2008

.

 

Openbaringstudie Den haag 4

3037

29-5-2008

.

 

Openbaringstudie Den Haag 5

3054

25-9-2008

.

 

Openbaringstudie 6

3059

29-10-2008

.

 

Openbaringstudie Den Haag 7

3067

27-12-2008

.

 

Openbaringstudie Den Haag 8

3074

25-1-2009

hagg 1:1-11

 

Herbouw van de tempel (1)

3077

29-1-2009

---

 

Openbaringstudie Den Haag 9

3082

26-2-2008

---

 

Openbaringstudie Den Haag 10

3088

26-3-2009

.

 

Openbaringstudie Den Haag 11

3089

19-4-2009

hagg 1:12-15

 

Herbouw van de tempel (2)

3091

23-4-2009

.

 

Openbaringstudie Den Haag 12

3097

28-5-2009

---

 

Openbaringstudie Den Haag 13

3140

24-1-2010

mat 6:19-21

 

Leer leven zoals Jezus

3156

16-5-2010

hand 1:1-14

 

Handelingen:Zijn werk voortzetten dan vervult God zijn beloften

3465

6-12-2014

.

 

Contactdag - Het plan van God met mensen 1

3466

6-12-2014

.

 

Contactdag - Het plan van God plan met mensen 2

3469

25-4-1993

2 tim 2:1-13

 

Hem leren kennen en Zijn opstandingskracht

3498

26-3-1999

---

 

De boekrol gaat open / 6e zegel

3502

18-10-1987

1 petr 1:3-13

 

Verheug je nu

3509

25-1-1987

ex 13:17-22

ex 14:1-31

Doortocht door de Schelfzee-Breda-ALS 1016

3665

1-1-1901

mat 5:4

 

Zaligsprekingen-2

3708

13-3-1997

.

 

Toespraak over de scheiding

3747

1-1-1901

luc 1:5-25

 

Aanloop naar Kerst

3767

5-4-1990

----

 

Bijbelstudie Openbaring - Deel 14-De 1e bazuin (band 11)

3768

19-4-1990

---

 

Bijbelstudie Openbaring - Deel 15-Verzoekingen v d zonen Gods (band 12)

3875

6-8-1986

.

 

Studie 14-Bewust zijn in onderbewust zijn

3876

4-9-1986

1 joh 3:18

 

Gevolgen van de val van lucifer

3877

17-9-1986

.

 

De zondeval

3878

8-1-1987

gen 4:5-7

mat 15:18

Voorgeschiedenis zondeval

3879

14-2-1987

.

 

Slangen en schorpioenen in de gehele legermacht

3880

16-4-1987

.

 

De mens-Geweten (2)

3881

1-1-1901

mat 28:18

 

Waterdoop met achtergronden-Trinitaris

3967

26-11-1986

---

 

Bijbelstudie 24 - Thematische samenvatting

3968

5-2-1987

gen 6

 

De zondvloed - bijbelstudie 27

4116

8-4-2017

openb 4:1

 

Ontmoetingsdag ochtenddienst: Klim hierheen op

4152

26-11-2017

ps 96

 

Zing een nieuw lied

4171

7-4-2018

openb 7:1-3

openb 9:17

Gemeentedag - ochtend: Laat je verzegelen…!

4208

25-11-2018

spr 20:27

 

De geest vd mens is een lamp des Heren doorzoekende schuilhoeken vh hart

4228

13-4-2019

openb 14:4

 

Ontmoetingsdag (morgen) Volle Evangelie gemeenten: Volg het Lam…!

4262

24-11-2019

2 kron 27:6

 

Overwin de "afgoden" in je leven en richt je als Jotan volkomen op de Heer

5377

2-4-1986

.

 

Studie 12-Het wezen mens-Geweten

5378

13-4-1986

1 joh 3:18

 

Studie 13 -Liefhebben met de daad en in waarheid

5380

21-5-1986

.

 

Studie 15-Het wezen mens-Samenvatting

5381

4-6-1986

gen 1

gen 2

Studie 16-Schepping en Paradijs

5383

18-6-1986

gen 1

gen 2

Studie 17-Schepping en Paradijs (vervolg)

5385

2-7-1986

.

 

Studie 18-De val van Lucifer

5387

23-8-1986

1 tim 3:15

 

De gemeente

5388

30-10-1986

.

 

Studie 22-Dood en dodenrijk

5390

13-11-1986

.

 

Studie 23-Dood en opstanding

5391

26-11-1986

.

 

Studie 24-Thematische samenvatting

5392

5-2-1987

gen 6

 

Studie 27-De zondvloed

5453

1-1-1901

---

 

Lijnen uitzetten - Dodenrijk, afgrond

5560

11-9-1982

jes 45:11

openb 19:11

VE-Bijbelschool-dag1-001AB-Gemeente in de eindtijd-De toekomstige dingen

5566

9-10-1982

openb 6:5

 

VE-Bijbelschool-dag3-202AB - 3e zegel, Occultisme

5568

6-11-1982

---

 

VE Bijbelschool-dag 5-203AB-Gemeente in de eindtijd-5e zegel

5588

12-10-1967

hebr 5:11

hebr 6:1-3

Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Gemeente