Koster, R.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Roel Koster.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

2865

29-1-2006

1 cor 13:4-8

col 3:12-17

God is liefde

2875

2-4-2006

luc 22:17-30

joh 6:54-58

Maaltijd houden met Jezus

2904

27-8-2006

joh 14:1-6

joh 14:12-17

Jezus Christus is de waarheid

2923

31-12-2006

hebr 11:1

gal 3:1-11

Leven uit geloof

2940

15-4-2007

1 petr 5:6-11

openb 22:10-12

Vertrouw altijd op de Heer

2971

9-9-2007

joh 7:29-8:55

mat 28:18-20

De kracht van het (gesproken) woord

3004

30-12-2007

1 cor 4:1-5

hebr 4:12-13

Oordelen

3016

9-3-2008

mat 4:1-11

 

Overwinning door woord en geest

3036

15-6-2008

gen 1:26-31

 

God is tevreden over u

3044

27-7-2008

jac 2:12-26

 

Toeschouwer of deelnemer

3063

23-11-2008

joh 17:20-24

joh 5:10

Eenheid in Christus

3070

28-12-2008

jer 29:11

openb 21:7

Het ware leven

3076

8-2-2009

deut 5:17

rom 8:6-13

Doden of leven

3084

22-3-2009

mat 5:17

rom 8:1-2

De wet vervullen, leven door de Geest

3093

10-5-2009

hebr 6:1-3

mat 28:19

Een moderne gelijkenis: de brug van Millau

3103

12-7-2009

mat 24:11-14

mat 21:21

Crisis en vertrouwen

3111

6-9-2009

gal 3:11

 

Leven uit Geloof

3126

1-11-2009

col 3:23-24

1 petr 3:14-18

Omgaan met teleurstelling

3135

27-12-2009

gen 1:28

amos 4:13

relatie

3142

7-2-2010

gen 5:21-24

2 cor 5:7

Wandelen met God

3148

21-3-2010

mat 7:15-27

openb 15:2-4

Jezus volgen

3157

23-5-2010

1 cor 2:9-15

 

Leven door de Geest

3168

8-8-2010

1 petr 4:7-19

 

Gods woord is eeuwig en altijd waar

3172

5-9-2010

joel 4:16-21

openb 14:11

Zoek het hoger op: de berg Sion

3182

14-11-2010

num 32:5-33:55

openb 19:11-21

Onze tocht in het beloofde land: van de Jordaan naar Sion

3188

25-12-2010

luc 1:45-55

jer 1:1-10

Kerstdienst - Een lofzang voor God die Zijn belofte vervult

3195

13-2-2011

gen 15

jac 2

Vriendschap met God: Zijn ware Liefde

3205

10-4-2011

mat 11:27-30

 

God weet wat u nodig heeft: geef u over

3214

12-6-2011

jer 31:33

ezech 36:26-27

Pinksteren: Feest voor God

3226

4-9-2011

mat 6:24

jac 3:11-12

Het ware geloof en geen imitatie evangelie/new age

3235

30-10-2011

dan

 

De eindtijd - 1

3242

18-12-2011

dan

 

De eindtijd - 2

3253

19-2-2012

Dan 7:13-15

 

Aanbidding en overwinning: het koninkrijk van God

3261

15-4-2012

deut 30:1-16

deut 34:1-12

Leven naar God's aanwijzingen - lessen  uit het leven van Mozes

3272

1-7-2012

ex 17:16

openb 20:11

De hemel en de troon van God

3280

26-8-2012

jer 29:11

mat 9:4

Wat denk je wel? Gods gedachten!

3290

4-11-2012

ps 31:16

 

Gods tijd duurt tot in eeuwigheid

3298

30-12-2012

openb 21:1-5

 

Oud en nieuw

3305

3-2-2012

gen 4

deut 30

Kiezen, heersen en dienen

3310

10-3-2013

mat 24:37-39

gen 6:1-13

Als in de dagen van Noach

3315

14-4-2013

gen 6

 

De (eerste) eindtijd: als in de dagen van Noach (deel 2)

3320

19-5-2013

hand 2:16-21

joel 2:28-32

De Geest overwint

3325

23-6-2013

openb 21:1-5

 

Nieuwe hemel en nieuwe aarde

3336

8-9-2013

openb 2:12-13

openb 20:11

Wie zit op de troon

3341

13-10-2013

openb 1:8

 

Van A tot Z

3351

17-11-2013

gen 17:1

 

God de almachtige

3360

29-12-2013

gen 1:26-31

gen 3:9

Wat wil je worden?

3366

26-1-2014

pred 12:1a-7

joh 5:24

Aardse dood, eeuwig leven

3370

23-2-2014

mat 25:34-36

1 joh 4:17

Weten, geloven, doen

3373

16-3-2014

gen 2:9-17

openb 22:1-5

Het paradijs 1

3384

18-5-2014

1 thes 4:13-14

2 tim 4:4b-8

Het aardse levenseinde en het eeuwig leven

3388

15-6-2014

ex 33:18

deut 5:24

De heerlijkheid van God

3402

14-9-2014

rom 12: 2

 

Wat denk je wel?

3406

12-10-2014

gen 1:26

openb 21:3

Begin zonder einde? De bedoeling van God met de mens

3411

16-11-2014

ef 6:10-18

openb 6:2

Strijd en Overwinning

3418

28-12-2014

ex 3:14

 

God, de Eeuwige

3435

18-1-2015

mat 7:13-14

 

De deur staat altijd open

3449

15-2-2015

ex 3:14

mat 5:48,16:16

Wie ben je en wat wil je worden?

4005

22-3-2015

joh 4:14

openb 22:1-5

De levensbron

4010

26-4-2015

fil 3:7-16

fil 4:4-9

Geloofsvertrouwen

4015

31-5-2015

joh 3:3

joh 17:24

Wat zie je? Leren kijken met Gods ogen

4019

28-6-2015

gen 2:8-9

openb 2:7

Het paradijs

4024

2-8-2015

ef 4:20

 

Christen zijn: hoe anders is dat?

4030

13-9-2015

jer 30:16-22

ps 27

Beloften, belijdenis en dankbaarheid

4035

18-10-2015

ef 4:20

 

Veranderen

4040

22-11-2015

joh 14:6

joh 16:20-33

overleven, over leven, getuig van het leven

4046

27-12-2015

1 cor 1:4-10

 

Trouw en trouwen: Gods plan met Zijn volk

4050

24-1-2016

gen 1:3

1 joh 1:5

: Licht verdrijft de duisternis

4053

14-2-2016

jac 1:12-18

1 joh 1:5-7

Licht verdrijft de duisternis deel 2

4056

6-3-2016

gen 3:1-15

mat 4:1-11

Licht verdrijft de duisternis deel 3

4060

3-4-2016

luc 12: 2-3

joh 17:13–23

Licht verdrijft de duisternis deel 4

4066

15-5-2016

joh 16:13-15

joh 17:21-26

Pinksterfeest

4072

26-6-2016

rom 12:14-21

 

Licht verdrijft de duisternis deel 5 - overwin het kwade door het goede

4082

4-9-2016

hebr 11:1

joh 20:31

licht verdrijft de duisternis deel 6: het geloof VAN God

4088

16-10-2016

ex 34:29-35

mat 17:1-2

Licht verdrijft de duisternis deel 7: Stralen van Gods heerlijkheid

4093

20-11-2016

1 joh 4:18

 

Volmaakte liefde drijft de vrees uit

4098

25-12-2016

---

 

Kerstdienst 2016:gesprek Roel Koster en Willem van Dienst Betekenis KERST

4103

29-1-2017

job 28:28

job 1:6-12

: (on)recht in je leven en wat doe je dan? Lessen uit het leven van Job

4106

19-2-2017

job 3:8

job 40:25

God spreekt en geeft de mens (Job) inzicht - leviathan

4111

26-3-2017

1 cor 12:31b

 

Levenslessen: van uitzicht naar inzicht

4121

30-4-2017

2 cor 12:1-4

 

Inzicht in hemelse zaken: de eerste, tweede en derde hemel

4131

2-7-2017

openb 21:1-3

 

Het hemelse Jeruzalem: onze toekomst

4134

23-7-2017

openb 21:1-3

2 cor 3:16-4:1

Het nieuwe Jeruzalem deel 2

4141

10-9-2017

openb 21: 3-11

 

Het licht en de heerlijkheid van God in ons

4146

15-10-2017

marc 9:23-24

 

Geloof in de praktijk

4150

12-11-2017

gen 3:13-15

num 21:1-10

De slang overwonnen of overwinnen?

4155

17-12-2017

hebr 1:14

dan 9:21-22

Engelen

4158

7-1-2018

jer 31:31-34

 

Oud en Nieuw

4163

11-2-2018

mat 6:31-33

1 cor 15:28

Hoe nu verder?

4168

18-3-2018

hebr 10:16-24

gen 17::7

Verbond(en) voor eeuwig

4177

29-4-2018

mat 24:13

hebr 10:36

Volharden

4183

10-6-2018

hebr 11:27 NB

 

Zien

4187

8-7-2018

gen 1: 26

openb 21:3

Het paradijs: begin en/of einde? - paradijs deel 1

4197

16-9-2018

luc 23:43

2 cor 12:4

Het paradijs - deel 2 (vervolg op deel 1 van 8 juli)

4202

14-10-2018

luc 23:43

2 cor 12:4

Het paradijs - deel 3

4207

18-11-2018

gen 2:18-23

 

Het paradijs - deel 4

4213

30-12-2018

gen 2:23- 25

 

Het paradijs - deel 5 - het huwelijk -

4217

27-1-2019

pred 12:13-14

1 cor 1:24-30

Het paradijs - deel 6 - Prediker en levenswijsheid van God

4221

24-2-2019

jes 46:10

 

Het paradijs - deel 7: oorsprong

4224

17-3-2019

gen 3:1-24

 

Het paradijs - deel 8 - Na vallen weer opstaan

4232

28-4-2019

gen 3:22-24

 

Het paradijs - deel 9 - UIT het paradijs

4237

2-6-2019

1 joh 4: 18-19

 

Volmaakte liefde drijft de angst uit

4242

7-7-2019

1 cor 13:12-13

1 thes 5:22-23

God (leren) kennen

4246

4-8-2019

joh 7:37

 

Levend water

4256

13-10-2019

gen 3:8

openb 21: 3

Thuis: God wil bij mensen wonen

4260

10-11-2019

ex 3:14

marc 1:11

Identiteit: wie ben je?

4267

29-12-2019

gen 1:28

gen 2:15

Klimaatverandering

4271

26-1-2020

rom 12:2

 

Denken zoals God

4274

16-2-2020

1 joh 4:18

 

Geloven in de praktijk toegepast - getuigenis