Janssens, J.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Jakob Janssens.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

2872

12-3-2006

openb 5:1-11

 

Lijken op Jezus Christus - Koning - Priester - Roeping

2889

9-7-2006

rom 13:8-14:1

 

Strijd voor liefde

2906

10-9-2006

joh 17:1-3

col 2:1-3

Jezus Christus kennen en elkaar kennen

2913

29-10-2006

rom 4:16-5:1

 

Bedreigde Vrijheid

2916

19-11-2006

ezech 16:1-14

 

Ontferming van God

2918

3-12-2006

joh 6:22-59

 

Avondmaal - wie is Jezus Christus

2926

14-1-2007

1 cor 12:25-27

ef 4:16

Herstel door Liefde en Aanvaarding

2931

18-2-2007

ef 4:11-16

fil 2:12-16

Christus geeft leiding aan zijn gemeente

2936

18-3-2007

hand 2:41-47

 

Jezus voegt toe aan de gemeente - "getuigen"

2942

29-4-2007

col 1:1-15a

col 2:9-10

Jezus navolgen

2946

27-5-2007

ex 30:22-31

 

De belofte van de Vader

2951

24-6-2007

rom 8:1-18

rom 8:23

Leven door de Geest van de Vader

2953

8-7-2007

rom 8:18-30

 

Het openbaar worden van de zonen Gods

2955

22-7-2007

rom 8:26-39

 

Blijf er onder doorgaan?

2961

2-9-2007

1 joh 3:14-18

 

Kies de weg van de Goddelijke liefde

2985

7-10-2007

hebr 4:9-16

 

Verder de rust in gaan

2993

4-11-2007

ef 4:17-24

 

Christus kennen

3001

16-12-2007

col 2:1-3

 

Ga, ontdek en leef!

3006

13-1-2008

1 cor 14:1

 

Innerlijke mens

3009

3-2-2008

1 cor 12:1-9

1 cor 14:1-12

Ga, ontdek je plek

3013

2-3-2008

hebr 1:1-3

 

God spreekt

3022

13-4-2008

1 cor 1:4-8

 

Inhoud en toetsing van profetie

3027

5-11-2008

1 petr 4:8-11

 

Houding van spreker en van ontvanger

3035

7-6-2008

ex 19

ex 20:18-21

Vaders werkelijkheid

3043

20-7-2008

ex 25:8-9

ef 3:8-21

Vaders werkelijkheid onze werkelijkheid?

3046

10-8-2008

ex 27:1-8

 

Eens voor altijd

3048

24-8-2008

ex 30:18-21

 

Je moet je voeten laten wassen

3052

21-9-2008

joh 14:15-26pla

 

Tussen de planken (in de tabernakel)

3057

19-10-2008

ex 25:23-30

lev 24:5-9

Aan tafel ( Tab 6)

3061

9-11-2008

hebr 3:1-6

ex 26:15-23

Eén plank maakt nog geen tabelnakel? Tabernakel 7

3066

14-12-2008

marc 14:32-42

 

Buig je hoofd en geef je over

3072

11-1-2009

ex 25:10-22

hebr 10:19-25

Van hart tot hart

3078

15-2-2009

lev 8:6-12

deut 10:8-9

Dragen, staan, dienen, zegenen - tabernakel 10

3083

15-3-2009

2 cor 10:3-6

 

Egaliseer de weg van de Liefde. Dat is herstel voor je ziel.

3090

26-4-2009

1 kon 21:1-16

jes 58:11-15

Van teleurstelling tot vervulling

3094

17-5-2009

ef 4:13

 

Van teleurstelling naar vervulling - deel 2

3100

21-6-2009

1 petr 4:7-5-12

 

God zal je sterk maken. Door lijden heen

3107

9-8-2009

jes 58:11-14

ps 23

Hij weet waar het gras groeit

3110

30-8-2009

jes 35

jes 58:11

Je komt tot bloei en vruchtdragen

3114

27-9-2009

jes 58:11-14

fil 1:4-9

Genieten op dag 7

3123

17-10-2009

jes 58:6-14

mat 9:36-38

Verzadigd worden

3134

25-12-2009

jes 9:6-7

jes 48:17-20

Vrede, hoe dan?

3138

10-1-2010

zach 4

 

In de ogen van God

3146

7-3-2010

2 petr 1:3-11

 

Vastberaden en waardig

3152

18-4-2010

hebr 12:1-13

 

Discipel voor het leven

3158

30-5-2010

mat 9:36

 

Een perspectief biedende gemeente?

3159

6-6-2010

2 thes 1:3-12

 

Werken aan de toekomst

3163

4-7-2010

1 petr 2:9-10

openb 5:9-10

Wandelen in het Koningsschap

3165

18-7-2010

deut 10:12-22

 

Wandelen in het priesterschap

3171

29-8-2010

openb 3:6-13

1 cor 15:58

Maak je keuzes vast en sta."

3173

12-9-2010

1 cor 13:11-13

jac 3:2

Welke taal spreek jij?

3177

10-10-2010

---

 

Wat beweegt je? - 10 jaar Open Ochtend

3178

17-10-2010

joh 17:1-9a

1 cor 2:1-9

Spreek geloof

3185

5-12-2010

openb 2:1-7

openb 1:9-20

Hoe zorgt Jezus?

3190

9-1-2011

ef 1:1-3

num 6:23-27

Ontvang de zegen

3194

6-2-2011

ef 1:4:10

 

Gods plan zal uitgevoerd worden

3201

20-3-2011

ef 1:1-6

 

Opgroeien naar volwassenheid"

3206

17-4-2011

ef 1:7-14

 

Bergbeklimmen

3211

22-5-2011

ef 1:15-23

hebr 1:1-3

Waarvan ben jij overtuigd

3215

19-6-2011

ef 2:1-10nbg

ezech 16:3-14hs

Wandelen, maar waarin?

3217

3-7-2011

ef 2:11-22

rom 10:4

De muur is weg. Wat nu?

3219

17-7-2011

ef 3:1-14

1 petr 1:10-12

Bouwen aan de tempel gods in de Geest

3223

14-8-2011

ef 3:14-21

hoogl 4

In God's liefde tot bloei komen

3227

11-9-2011

ef 4:1-6

 

Zeven eenheden

3231

9-10-2011

ef 4:7-16

1 cor 13:11-12

De weg is bepaald

3236

6-11-2011

ef 4:17-32

ef 2:1-3

Berusten, shoppen of aandoen!?

3240

4-12-2011

ef 5:1-21

 

Doe het licht aan en verdrijf de duisternis

3249

22-1-2012

ef 5:21-33

 

Vernieuwing in relaties

3251

5-2-2012

ef 6:1-13

 

De vernieuwing in relatie onder druk

3255

4-3-2012

ef 6:10-12

 

Stel je op en overwin

3257

18-3-2012

ef 6-10-18a

joz 1:1-6

Ik geef je nieuw gebied"

3262

22-4-2012

ef 6:18-20

col 4:1-6

Wat er ook gebeurt...?

3265

13-5-2012

ef 6:21-24

col 4:7-18

In alle omstandigheden

3269

10-6-2012

joh 14:15-31

joh 13:21-30

Zijn Woord bewaren

3270

17-6-2012

luc 24:25-38

2 tim 4:3

Zijn Woord/Zwaard hanteren

3273

9-7-2012

hebr 8

 

De Hogepriester toelaten in je hart

3275

22-7-2012

hebr 12:1-7

rom 12:9-12

In beweging blijven

3277

5-8-2012

ps 31

hebr 5:7-8

Hoe zit dat nou, Gods bescherming en zo?

3278

12-8-2012

luc 6:27-38

ef 5:21

Wat is goede liefde!?

3282

9-9-2012

joh 4:24

2 cor 3:15

Vervulling en ervaring van het gebed

3285

30-9-2012

2 tim 2:1-13

 

De Here zal u in alles inzicht geven.

3287

14-10-2012

neh 2:10-20

neh 13:4-12

Bouw een muur, maar doe er wel poorten in

3294

2-12-2012

1 sam 15:10-23

 

Staat Jezus Christus buiten spel?

3297

23-12-2012

ps 65

ps 62:2

U komt stilheid toe

3303

20-1-2013

spr 22:6

 

Wat heb je nodig?

3306

10-2-2013

joh 8:30-47

 

De waarheid zal u vrijmaken

3309

3-3-2013

2 thes 1

rom 8:14-26

De heerlijkheid zal gezien worden"

3312

24-3-2013

Luc 24:13-23

1 petr 1:13

Omgaan met lijden

3317

28-4-2013

luc 4:16-20

 

Vergeving geeft ruimte om te leven

3319

12-5-2013

jes 61:1-4

luc 6:18

Vergeving en genezing

3322

2-6-2013

1 cor 13:5

 

De liefde rekent het kwade niet toe" (vergeving 3)

3327

7-7-2013

2 cor 5:14-21

 

Van ruilen komt?

3329

21-7-2013

jes 55

jac 1:19-25

Verwoorden en verWoorden

3331

4-8-2013

Hand 1:8

mat 28:18-20

Jullie zullen Mijn getuigen zijn.

3333

18-8-2013

rom 8:12-19

gal 4:1-7

De verloren zoon komt thuis. (grenzenstellen)

3335

1-9-2013

1 joh 4:7-21

 

Vreest niet. (grenzen stellen 2)

3337

15-9-2013

jes 54:1-4a

 

Maak de plaats voor uw tent wijd

3339

29-9-2013

joh 15:1-17

 

Onvernietigbaar leven onder druk

3347

3-11-2013

1 petr 1:13-25

 

De openbaring van Jezus Christus

3356

15-12-2013

hagg 1:1-8

hagg 2:7-10

Jezus heeft jou nodig

3364

12-1-2014

ps 87

rom 4:1-14

Je geboorteplaats

3369

16-2-2014

ezech 9

ezech 8:1-4

Vrees niet want Jezus Christus zegelt!

3372

9-3-2014

openb 6:1-2

openb 1:9-20

Jezus ontzegelt (een inleiding)

3377

13-4-2014

openb 6

zach 9:12-14

Jezus ontzegelt - deel 2

3379

27-4-2014

nahum 1:1-2:2

2 sam 20:1-2

Vier de overwinningsfeesten

3387

8-6-2014

lev 23:1-3

 

Pinksterfeest

3390

29-6-2014

gal 4:19-20

ps 87:7

 Totdat Christus in u gestalte gekregen heeft

3396

3-8-2014

jes 29:9-16

2 tim 3:16-17

Twee soorten kennis.

3398

17-8-2014

jes 53:7

 

Het lam van God.

3400

31-8-2014

1 petr 5:5b-12

marc 9:7

 Jezus weet het!

3405

5-10-2014

gal 6:7-1-

gal 5:22-26

Doe wat goed is voor allen

3407

19-10-2014

1 cor 14:1-3

 

Doe goed aan allen." Deel 2 (Gaven van de Geest)

3410

9-11-2014

ef 4:15-16

 

Geestelijke ontwikkeling

3415

14-12-2014

mat 5:13-16

mat 7:13-21

Durf te leven

3444

25-1-2015

col 1:1-14

col 2:3

De volheid van Christus (deel 1)

3447

8-2-2015

Col 1:13-19

 

De volheid van Christus (deel 2)

4004

15-3-2015

col 1:20-23

col 1:15-23

De volheid van Christus (deel 3)

4009

19-4-2015

col 1:24-2:3

 

De volheid van Christus. (deel 4)

4011

3-5-2015

col 2:4-10

 

De volheid van Christus (deel 4)

4016

7-6-2015

col 2:8-15

 

De Volheid van Christus Deel 6

4022

19-7-2015

col 2:16-19

 

De volheid van Christus (Deel 7) - “Schaduw en werkelijkheid.”

4025

9-8-2015

col 2:20-3:4

 

“Als dan!”

4029

6-9-2015

col 3:5-17

jac 1:12-18

De volheid van Christus: “Leg af, doe aan”

4033

4-10-2015

col 3:19-4:1

 

De volheid van Christus. Macht in relaties.

4041

29-11-2015

col 4:2-6

 

De volheid van Christus, deel 11 Bidt en spreekt.

4043

13-12-2015

col 4:7-14

 

De volheid van Christus deel 12 Wie is jouw ingewanden? Of Wie draag jij op het hart?

4044

20-12-2015

Col 4:15-18

 

De Volheid van Christus (deel 13) Werken in de bediening.

4049

17-1-2016

gal 1:1-10

 

Blijf erbij!

4051

31-1-2016

gal 1:11-17

 

Zijn Zoon in mij openbaren.

4055

28-2-2016

gal 1:18-24

 

Jezus zet je leven weer op de rit

4058

20-3-2016

gal 2:1-10

 

Eén evangelie

4062

17-4-2016

gal 2:11-14

 

Sta, voor de zaak van Christus!

4068

29-5-2016

gal 2:15-21

rom 9:1-6

Rechtvaardiging door de wet?

4073

3-7-2016

gal 3:1-10

 

Laat je niet betoveren! Galaten 3:1-10

4075

17-7-2016

gal 3:15-19

 

Zaad van Abraham Gal. 3:15-19

4077

31-7-2016

gal 4:1-11

 

Het recht om zoon te worden.

4079

14-8-2016

Gal 4:12-20

 

Een zaak van leven of dood!

4084

18-9-2016

gal 4:21-31

hebr 11:8-16

Schaduw en werkelijkheid

4086

2-10-2016

gal 5:1-13a

 

Herken de sluipmoordenaar

4089

23-10-2016

gal 5:13-25

 

Het spoor houden

4094

27-11-2016

gal 6:1-10

 

Door de geest/Geest het spoor houden

4102

22-1-2017

gal 6:11-18

 

Samenvatting (gal 6:11-18)

4104

29-1-2017

zach 4

 

Het Goud der wereld

4108

5-3-2017

zach 10

 

God maakt zijn volk sterk

4110

19-3-2017

zach 2:1-7

 

Redt u naar Sion

4120

23-4-2017

jer 38:1-13

 

Vertroosting, uitredding en herstel

4122

7-5-2017

1 cor 13:12

 

Dan zal ik ten volle kennen

4126

28-5-2017

hand 1:1-11

 

Hemelvaart

4128

11-6-2017

zach 4:1-6

 

Het Koningschap en het Priesterschap

4130

25-6-2017

1 petr 2:4-9

 

Priesterschap (deel 1)

4133

16-7-2017

2 cor 5:16-21

 

Bediening van de verzoening

4135

30-7-2017

1 cor 3:16

 

Priesterschap deel 3 "Dragen, neerzetten en opbouwen van de tabernakel/tempel

4137

13-8-2017

joh 1:14

 

Priesterschap 4 - Dragers van de wet? God kennen.

4142

17-9-2017

hebr 3:17

 

Zorgdragen voor het Heiligdom (Huis van God)

4145

8-10-2017

lev 23

 

Een priester faciliteert feest

4147

22-10-2017

1 cor 1:18-25

 

Wijsheid van de wereld en wijsheid van God.

4153

3-12-2017

1 cor 15:58

 

Zet door!

4161

28-1-2018

1 Petr 4:7-11

 

Weest nuchter

4165

25-2-2018

mat 6:31-33

 

Helpen, hoe dan?

4169

25-3-2018

fil 1:6

 

Christus maakt het werk af.

4175

15-4-2018

joh 15:11

 

Overvloeien van blijdschap.

4179

13-5-2018

mat 12:22-32

 

Heer van het huis.

4182

3-6-2018

1 petr 5:6-11

 

Vernedert u onder de machtige hand van God.

4184

17-6-2018

fil 2:15

 

Het licht dat schijnt in het duister.

4189

22-7-2018

jes 54:11-17

 

Bij God ben je veilig

4191

5-8-2018

jes 42:1-9

 

De uitverkorene(n)

4192

12-8-2018

jes 49:1-7

 

Luister naar Jezus en je wordt een krachtige held

4196

9-9-2018

jes 50:4-11

 

Overgave brengt herstel - De 3e profetie aangaande de Knecht des Heren

4198

23-9-2018

jes 52:13-15

jes 53:1-7

Leven in de woestijn

4203

21-10-2018

jes 53:7-12

 

Het Lam Gods

4205

4-11-2018

hebr 1:1-4

 

“De hoogste naam.”

4209

2-12-2018

hebr 1:1-9

 

De hoogste naam. Hebr. 1:5-9  Deel 2

4216

20-1-2019

hebr 1:10-2:4

 

Koers houden.

4219

10-2-2019

hebr 2:5-13

 

Uit de Hemel geboren

4223

10-3-2019

hebr 2:14-18

 

Van dood naar leven

4227

7-4-2019

hebr 3:1-6

 

Jezus bouwt.

4234

12-5-2019

Hebr 3:7-19

 

Houd vol, wees moedig.

4238

9-6-2019

gal 5:16-26

 

Leven door de Geest

4241

30-6-2019

hebr 4:1-13

 

Zijn rust binnen gaan

4243

14-7-2019

hebr 4:14-16

 

Jezus kan meevoelen met onze zwakheden

4247

11-8-2019

hebr 4:14-5:10

 

Jezus brengt de weg tot herstel

4248

18-8-2019

hebr 5

 

Wil je volwassen worden?

4253

22-9-2019

hebr 6:1-12

 

Wat verwacht je eigenlijk?

4257

20-10-2019

ps 129:1-5

 

Er is altijd een weg. Hoop geeft herstel.

4259

3-11-2019

hebr 6:11-20

 

Gods beloften zijn zeker en vast

4263

1-12-2019

hebr 7:1-10

 

Koning en Priester van vrede

4265

15-12-2019

hebr 7:11-19

 

Een onvernietigbaar leven

4268

5-1-2020

hebr 7:18-28

 

Waarborg en uitvoerder van het garantieplan

4272

2-2-2020

hebr 8:1-5

 

Zalf, zalfolie en olie