Groot, C. de

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van C. de Groot.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

22

20-2-1977

rom 1:16-17

 

Het evangelie is een kracht God's tot behoud

45

8-5-1977

rom 8:14

 

Geleid door de Geest van God

78

21-8-1977

rom 12:21

mat 9:27-33

2 blinden; overwin het kwade door het goede

123

22-1-1978

1 joh 3:8

rom 8:13-14

Geest en ziel

147

16-4-1978

hos 2:15-22

 

Sta op je recht

172

2-7-1978

marc 9:14-29

 

Bezeten knaap. Bepaal je plaats

204

15-10-1978

jes 25:6-10

 

Elke sluier zal vernietigd worden

262

29-4-1979

rom 6:1-12

 

Met Jezus opgestaan

293

26-8-1979

luc 5:17-26

 

genezing van de verlamde

308

21-10-1979

openb 19:6-21

 

God is nog geen koning over de aarde

355

23-3-1980

joh 15:7-8

spr 4:20-23

Behoed je hart boven alles, ontruim het

371

18-5-1980

mat 14:22-23

 

Jezus wandelt op de zee

396

24-8-1980

joh 15:7-8

marc 4:1-20

Gelijkenis van de zaaier

448

22-2-1981

openb 12:1-18

 

Sleutel v.h.koninkrijk: Gods almacht 's mensen afhankelijkheid

491

26-7-1981

2 petr 1:1-11

rom 12:21

Overwin het kwade door het goede. Er is goeds in ieder mens

500

30-8-1981

hand 3:11-21

 

Jezus op Golgotha, Jezus op de troon

522

15-11-1981

ezech 47:1-12

openb 22:1-2

Overal waar dit water komt wordt alles gezond

567

4-4-1982

openb 2:1-7

 

Jezus kende geen problemen

602

15-8-1982

2 cor 5:14-21

 

Een nieuwe schepping

631

21-11-1982

gen 1:26-28

 

Het beeld Gods, de mens

658

27-2-1983

ef 3:14-19

joh 14:15-17

Twijfel en vergeef de ander

697

10-7-1983

hebr 7:37-39

hebr 12:1-3

God ziet de intentie van je hart

762

26-2-1984

1 thes 5:23-24

 

Zieleleven

815

9-9-1984

hebr 13:5-6

 

Genezing

841

9-12-1984

2 tim 1:7

 

Geest van kracht, liefde en bezonnenheid

927

13-10-1985

rom 1:17

 

De rechtvaardige zal door zijn geloof leven

2345

25-12-1984

luc 4:16

 

kerstpreek

3593

29-10-1972

2 cor 6:1-18

2 cor 7:1

Laat u gebruiken als levende
stenen

3670

19-8-1973

2 petr 1:1-11

marc 4:35-41

Het leven

3746

1-1-1901

hand 4:23-31

 

Dreiging van de boze-Vrijmoedig Uw woord verkondigen

3785

16-7-1978

mat 16:9

joz 1:1-18

De sleutels van het kon der hemelen

3786

17-12-1978

rom 1:16-17

 

Uit geloof leven

3788

28-1-1979

1 thes 5:16-24

 

Hoe God ons heiligt

3789

20-5-1979

1 petr 2:18-25

 

In Jezus' voetstappen treden

3814

19-8-1979

luc 5:17-26

 

Geloof, verzoening en herstel

3815

28-10-1979

openb 19:6-21

richt 5:12-18

Strijd en overwinning

3860

29-2-1976

1 sam 10:1-6

1 sam 13:1-14

Door de Heer geroepen zijn

3915

15-8-1976

hebr 10:19-24

 

Het toetreden tot God

3928

10-10-1976

gen 16-33

jac 5:13-18

Abrahams voorbede voor Sodom

3954

1-1-1976

hebr 11:1

1 sam 1:1-20

---

3955

1-1-1976

hebr 13:20

 

Het verbond tussen God en mens -
 Aspecten, Consequenties

5069

1-1-1901

.

 

Voorgangersconferentie-De schepping wordt hersteld door de Geest van Christus

5100

31-7-1967

openb 1:4-6

openb 7:9-10

openb12:1-Anders denken-Opbouwweek-ma

5128

22-7-1968

ef 5:22-33

 

Huwelijk en gezin-Kampweek-5

5129

22-7-1968

.

 

vragen voor br de Groot over huwelijk-Kampweek-6

5223

1-1-1976

1 sam 10:17-27

1 sam 11:1-13

Het koningschap gaat komen

5224

1-1-1976

hebr 11:1

1 sam 1-20

Alles verkrijgen door geloof

5225

1-1-1976

hebr 13:20

 

Het verbond tussen God en mens-Aspecten,Consequenties

5307

25-11-1979

marc 4:35-41

marc 5:1-15

Naar de overkant zonder vrees

5315

20-4-1980

jes 55:1-4

 

Verlossing door Jezus' bloed

5320

15-6-1980

hebr 10:35-39

 

Door volharding naar het goddelijke doel met het lichaan van Christus

5349

7-11-1982

gen 1:26-28

ef 1:3-5

Gods doel met de schepping en de voltooing

5362

22-7-1984

jes 1:2-7

 

Genezing door de Geest Gods

5557

16-1-1977

luc 2:25-35

 

Vervolgcursus VII-Zondeprobleem met oplossing

5589

12-10-1967

mat 19:3-9

 

Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Huwelijk