Overige opnamen

Dit zijn de overige gedigitaliseerde opnamen.

Laatste update: 12-8-2023

IFTKnr

DATUM

NAAM

VL

VV

TEKST-1

TEKST-2

TITEL, ONDERWERP

13 16-1-1977 Jackson Frans jona 1:1-17 De vijand blijft dezelfde; God schrijft niemand af
23 20-2-1977 Pluim Kees tit 2:11 Genade is verschenen - jeugddienst
31 20-3-1977 Buining W. hand 18 Voortgang van het evangelie Paulus Aquilla Priscilla Apollos
51 22-5-1977 Jackson Frans ps 91 Schuilplaats
67 27-7-1977 - - - ---- songfestival kamp 1977 - wo av
77 14-8-1977 Lindhout Fred rom 12:2 ef 4:23 Vernieuwing van denken - 15 stellingen
104 6-11-1977 Buining W. joh 11:1-7 joh 11:32-44 Lazarus opgewekt
120 8-1-1978 Jackson Frans ezech 37:1-14 Gezicht van de doodsbeenderen
144 26-3-1978 Lindhout Fred 1 petr 1:3 Opstaan - wedergeboren t.e. levend
150 9-4-1978 Bronsveld Peter joh 12:20-33 Op de bres staan voor de ander
174 9-7-1978 Buining W. mat 4:1-11 Verzoekingen in de woestijn
175 9-7-1978 Jackson Frans rom 8:15-17 Angst
182 26-7-1978 - --- Kamp V Songfestival - wo av
191 27-8-1978 Buining W. marc 6:30-44 Wonderbare spijziging
207 22-10-1978 Buining W. luc 3:15-17 Vuur van de beproeving
241 25-2-1979 job 1:6-12 job 42:1-12 Job-De zin van het lijden
263 29-4-1979 Buining W. rom 6:1-4 rom 12:9-21 het nieuwe leven
327 23-12-1979 Bronsveld Peter 1 cor 12:31 1 cor 14:1 Streven naar de gaven
340 3-2-1980 Bronsveld Peter ezra 34:17-24 God heeft aandacht voor de zwakken van de gemeente
447 15-2-1981 Buining W. mat 25:14-30 Gelijkenis van de talenten
470 3-5-1981 Buining W. hebr 2:10 hebr 13:12-14 Lofprijzing
490 12-7-1981 Mosterd Piet ps 8 ps 19 Capucijners
515 18-10-1981 Buining W. rom 8:11 De heilige Geest als krachtbron
529 6-12-1981 Steenis D. van ps 103:1-13 mat 1:40-42 Genezing
550 31-1-1982 Verbeek Wim luc 18:35-43 Bartimeus
588 13-6-1982 Verbeek Wim mat 11:29b Leert van Mij
590 20-6-1982 Steenis D. van 1 petr 3:8-12 rom 12:9-21 Liefde
594 4-7-1982 Mosterd Piet spr 4:20-23 luc 10:38-42 Opnemen, opbergen, opleveren - a/d voeten van Jezus gaan zitten
647 16-1-1983 Verbeek Wim dan 10:2-8 dan 10:15-19 Gij zeer beminde man
653 6-2-1983 Steenis D. van mat 16:21-27 fil 2:1-11 Zelfverloochening
686 19-3-1978 Joh 17:20 Eenheid gemeente zonder vlek of rimpel
722 9-10-1983 Bronsveld Peter joh 16:12-15 Over de toekomst
728 23-10-1983 Steenis D. van 1 cor 6:19-20 Relaties: ik-Gij, ik-mij, ik-wij, ik-het
794 17-6-1984 Steenis D. van ex 5:1-21 Slavernij in Egypte
795 17-6-1984 Graaff (+JW Brunt) Frank de ---- Vaderdag - Jeugddienst
801 8-7-1984 Verbeek Wim ex 20:1-17 mat 5:38-48 De wet
833 11-11-1984 Steenis D. van mat 18:10 hand 12:11-17 Beschermengelen
840 2-12-1984 Verbeek Wim mat 25:14-30 Gelijkenis van de talenten
860 10-2-1985 Steenis D. van luc 2:40-52 2 tim 1:5 Opvoeding
867 3-3-1985 Mosterd Piet gen ? hand ? Jozef
870 17-3-1985 Dalhuizen H. jes 33:14-22 Brood en water zijn gewis
875 31-3-1985 Visser Theo ---- Gelijkenis van de diamant - jeugddienst 1985
881 21-4-1985 Huis D. mat 25:14-30 Gelijkenis van de talenten
883 28-4-1985 Verbeek Wim 1 petr 2:21 Geroepen om in zijn voetstappen te treden
920 15-9-1985 Huis D. luc 17:11-19 De 10 melaatsen
924 29-9-1985 Mosterd Piet ps 89:2-5 ps 89:20-38 David en Goliath
939 24-11-1985 Steenis D. van gen 39 Jozef bij Potifar
942 1-12-1985 Visser Theo richt 6 Gideon
963 23-3-1986 Steenis D. van hebr 4:14-16 1 cor 12:26-27 Medelijden met de ander
993 14-9-1986 Steenis D. van luc 15:11-32 Verloren zoon
1057 11-10-1987 Steenis D. van luc 18:1-8 De volhardende weduwe
1108 17-7-1988 Dalhuizen H. openb 22:6-20 God is getrouw
1187 31-12-1989 Dalhuizen H. joh 1:2-18 Verzoeking
1217 22-7-1990 Mosterd Piet jes 35:1-10 Uw weg wil ik gaan
1224 16-9-1990 Dalhuizen H. ezech 34:6-31 Sterke en zwakke schapen
1270 16-6-1991 Visser Hans ---- Gebedsavonddienst - opname omvat alleen liederen
1275 21-7-1991 Mosterd Piet hebr 1:1-2 God roept u om uit te trekken
1278 11-8-1991 Visser Theo ef 4:16 Gemeente zijn: naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent
1298 23-11-1991 ---- Jeugddienst
1316 8-3-1992 Visser Theo 1 tim 4:8 Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven
1319 21-3-1992 --- ---- zangrepetitieavond
1343 2-8-1992 Visser Theo ps 138:3b Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel
1344 9-8-1992 Mosterd Piet jes 33:17-24 Zalig de ogen die zien (JC met eer en heerlijkheid gekroond)
1354 11-10-1992 Visser Theo jac 1:19-23 luc 6:47-49 Weest daders van het Woord en niet alleen hoorders
1436 11-5-1986 Huis D. marc 10:46-52 Jezus staat stil bij je redding - Bartimeus genezen
1441 15-6-1986 Steenis D. van 1 cor 12:11-18 De gemeente, het lichaam van Christus
1456 28-9-1986 Huis D. joh 2:13-25 Tempelreiniging met zweep
1482 22-3-1987 Huis D. hand 19:1-12 Hoe Jezus een gemeente bouwt
1497 12-7-1987 Huis D. luc 7:11-17 -Het handelen van Jezus en de mensen
1510 25-10-1987 Huis D. 1 thes 5:12-28 Goede God - vermaningen - jaag te allen tijde het goede na
1529 28-2-1988 Mosterd Piet ---- Gelijkenis van de Samaritaanse vrouw - Hoe benadert JC de mens
1538 24-4-1988 Huis D. ---- Zacheus
1553 24-7-1988 Huis D. jes 40:11 Stofje aan de weegschaal
1568 23-10-1988 Huis D. fil 3:16-4:7 De vrede Gods
1580 15-1-1989 Mosterd Piet 2 sam 12:1-4 Gelijkenissen
1588 12-3-1989 Huis D. luc 12:35-40 De komst van de Heer
1599 21-5-1989 Huis D. ---- De rijke jongeling
1617 9-9-1989 Visser Hans ---- Haamstede 89 (3) - zangavond za av
1721 25-2-1987 ---- ---- BBC: Gemeente
1783 16-5-1987 ---- ---- Haamstede weekend: ontspanningsavond - za av
1787 10-9-1988 ---- ---- Haamstede weekend: zaterdagavond ontspanningsavond
1789 11-9-1988 Vlasblom Anja hand 2:14-16 Haamstede weekend: afsluiting/lofprijzing zo mi
1804 26-11-1982 ---- ---- Feestavond (musical) - Afscheid voorgangersechtpaar C. Visser
1817 21-2-1993 Visser Theo ps 91 Hemelburger
1844 11-7-1993 ---- ---- Getuigenissen vormingsweek Hoogeveen
1845 18-7-1993 Mosterd Piet hos 10:12 Ontgint u nieuw land
1848 8-8-1993 Visser Theo col 1:3-14 col 1:22-23 Is zoonschap haalbaar? Inhoud geven aan je geloof
1865 16-6-1985 Steenis D. van luc 2:40 2 tim 1:3-5 De godsdienstige opvoeding
1869 14-11-1993 Visser Theo openb 17:14b rom 8:28-30 Maak je statuur v. geroepene/uitverkorene/gelovige tot waarheid
1901 8-5-1994 Visser Theo spr 23:26a luc 10:27 Mijn zoon, geef mij uw hart
1910 3-7-1994 Visser Theo ps 84 Zalig de mens in wier hart de gebaande wegen zijn
1915 31-7-1994 Mosterd Piet rom 8:16 Een check vanuit de tekst "de h.G. getuigt met onze geest dat .
1923 11-9-1994 Visser Theo ps 68:20b hebr 1:3 Dag aan dag draagt Hij ons - door het woord van zijn kracht
1932 30-10-1994 Mosterd Piet fil 3:14 Ik jaag naar het doel, recht erop af
1941 11-12-1994 Visser Theo hebr 10:19-21 Toetreden met een waarachtig hart/ontwikkelen van verlangen
1956 12-3-1995 Visser Theo 1 joh 2:3-6 Hoe weet/toets je dat je Hem kent? Als je zijn geboden bewaart!
1981 23-7-1995 Mosterd Piet hebr 10:19-22 Kom in de ruimte van God en leef
2008 17-12-1995 Visser Theo tit 2:11-14 Want de genade Gods is verschenen heilbrengend voor alle mensen
2051 28-7-1996 Mosterd Piet 1 petr 3:8 Weest eensgezind, medelijdend, barmhartig, ootmoedig, hebt lief
2055 12-5-1996 Fluit Jan hand 27 Storm en schipbreuk
2077 27-10-1996 Mosterd Piet 1 petr 3:8 Weest allen eensgezind - lichaam van Christus
2091 22-1-1997 --- --- --- Voorlichtingsavond over drugs door medewerkers van De Hoop
2116 22-6-1997 Mosterd Piet 1 cor 12:18 Ontdek en ontwikkel uw charisma - ontdek je plek in de gemeente
2122 3-8-1997 Vlasblom Anja hoogl 2:13b-14 Laat Mij uw gedaante zien - echt/eerlijk worden
2150 29-10-1997 Hardeman Tonny --- Teeners - puberteit - praktische tips
2160 28-12-1997 Mosterd Piet --- De "onderlinge"
2162 11-1-1998 Vlasblom Anja ezech 37:1-14 Deze beenderen zijn het huis Israels. Relatie of ontbinding?
2183 5-4-1998 Vlasblom Anja mat 1:2-3 God met ons!
2195 21-6-1998 Companjen Fam. --- evangelisatie Albanie - Stichting Ancient World Outreach
2204 23-8-1998 Putten Wim van hebr 12:15 Bitterheid/bittere wortel -> leven uit verzoening -> genezing
2205 30-8-1998 Visser Theo ps 89:1-38 Troon - trouw
2206 6-9-1998 Vlasblom Anja spr 29:26b jer 22:16 Tot je (God's) recht komen - gezonde eigen liefde
2208 19-4-1998 --- Gezinsdienst - Musical Nebukadnezar
2210 12-7-1998 Blijleven Frans jac 3:13 Je huis bouwen op de rots, Jezus Christus
2217 3-1-1998 --- --- --- Contactdag Afrt (middag) - Evangelie KdH: En hoe verder .....
2226 3-8-1980 . Getuigenisavond (getuigenissen ontbreken) alleen muziek o.l.v. R. de Graaff
2246 22-11-1998 Veken Leo van der --- Gezinsdienst - Leo en Susette over Bart(imeus) - voorstelling
2251 27-12-1998 Vlasblom Anja zach 14:9 openb 11:15 De Heer zal koning worden over de gehele aarde
2257 20-1-1999 Sluis Johan van de 2 cor 5:16-21 Homosexualiteit: wat is het - wat zegt de Bijbel - loskomen
2267 20-3-1999 Fluit Jan micha 2:6-11 Contactdag Afrt (middag) - grenzen verleggen
2269 11-4-1999 --- --- Gezinsdienst - bouwen aan een "gemeenschapshuis"
2271 21-4-1999 Mazzolari Dina ---- Homosexualiteit in het licht van de bijbel
2278 13-6-1999 Blijleven Frans mat 5:14-16 luc 11:33 Kom onder je korenmaat vandaan en leef! - lamp - licht
2279 20-6-1999 Putten Wim van 1 petr 2:3-7 Gemeente - bouwen huis van God - levende steen - broederschap
2285 25-7-1999 Vlasblom Anja ps 62:9 Vertrouwen (1e V van VVV)
2291 5-9-1999 Vlasblom Anja jac 1:25 ps 8 Vrijheid (2e V van VVV, 1e V = Vertrouwen)
2301 25-4-1999 Vlasblom Anja --- Lijden
2330 --- --- 2 cor 5:11-21 God nodigt uit tot verzoening
2346 21-11-1999 --- Een dienst met bijdragen door en voor jong en oud (geen preek)
2359 2-4-1998 Slooten Auke van --- Pastoraat
2399 27-2-2000 Oud Jan luc 18:1 Verwachting
2409 23-4-2000 --- --- --- Lofprijs- en zegeningsdienst
2415 25-5-2000 Fluit Jan 2 kon 4:1-7 De olie van de weduwe
2425 30-7-2000 Putten Wim van ps 110 Zet u aan Mijn rechterhand
2428 13-8-2000 Blijleven Frans 1 sam 8:9-20 Koningschap
2449 22-10-2000 Oostenbrugge A. van jes 40:1-5 Waar het spreken van de Heer aanvaard wordt, kan Hij wat doen
2452 --- --- . getuigenissen uit Gorkum
2488 25-12-2000 --- --- Kerst: Kom en Zie dienst
2492 29-11-2000 --- --- lofprijs en aanbiddingsdienst (woensdagavnd)
2495 1-1-1901 Sikkens D. 1 cor 10:17 Dansen om het gouden kalf
2519 25-2-2001 Blijleven Frans mat 18:12-14 ezech 34:11-16 Waar ben je? vraagt de Heer. God zoekt je.
2525 8-4-2001 Oud Jan luc 11:1-13 Bidden - zoeken - kloppen
2540 10-6-2001 Schakel Debora jes 49:15-16 luc 11:12 Huisgezin van God - troost - bemoediging
2542 24-6-2001 Oostenbrugge A. van ezech 47:1-12 God roept tot volle overgave/heil. Geest niet doseren/genezing
2544 1-1-1901 Slooten Auke van ef 14:27 mat 18 Pastoraat(bevrijdings-): oorzaak en gevolg -> duurzaam bevrijd
2548 29-7-2001 Vooijs Cors jes 55 Uitnodiging tot het heil van de Heer - opwekking is mogelijk
2549 5-8-2001 Berendrecht Joland ex 19:4-5 openb 5:8-10 Priesterschap
2555 14-5-1998 Slooten Auke van hebr 12:14 gen 25:27 Pastoraat: Wortel van bitterheid
2557 16-8-2001 --- voorlopige versie met selectie uit de laatste liederen en koren
2564 9-9-2001 --- --- --- Gemeentedag - start seizoen 2001 - 2002
2575 7-10-2001 --- --- . Feest rondom het avondmaal
2576 14-10-2001 Schakel Debora hos 6:6 joh 3:16 Barmhartigheid: het verlangen v/d Vader om zijn liefde te delen
2581 19-2-1997 Slooten Auke van . Pastorale zorg
2582 28-5-1998 Slooten Auke van . Genezing
2583 3-8-1996 Slooten Auke van . Stelt zich voor-Hoe hij het evangelie ontdekte
2587 2-12-2001 Schakel Ruud marc 10:28 Zie wij hebben alles prijsgegeven en wij zijn U gevolgd
2588 1-1-1901 Slooten Auke van --- Pastoraat - psychologie
2590 16-12-2001 Oostenbrugge A. van ps 84:1-8 Mijn ziel verlangt naar U - Welzalig zij die in uw huis wonen
2606 1-1-1901 Sande Aad van der . pastorale cursus les 25 echtscheiding -> rouwproces
2608 24-2-2002 Schakel Debora 1 sam 26:23a Kinderdienst: eerlijk delen - recht - gerechtigheid
2618 28-4-2002 Oostenbrugge A. van 2 kon 4:38-44 Hebben wij brood op de plank (voor ons zelf en om uit te delen)
2620 5-5-2002 Berendrecht Joland mat 25:31-46 Wees barmhartig zoals onze hemelse Vader barmhartig is
2621 14-3-2002 Adelaja Sunday rom 1:1-12 Genade en apostelschap
2622 14-3-2002 Adelaja Sunday joz 18:1-3 Neem je land in bezit
2623 15-3-2002 Adelaja Sunday neh 6:10-14 Laat angst je niet verslaan
2624 15-3-2002 Adelaja Sunday num 1:1-5 Maak je klaar voor de oorlog
2625 16-3-2002 Adelaja Sunday 1 cor 3:16 Weet je niet dat de heilige Geest in je woont?
2626 16-3-2002 Adelaja Sunday openb 2:7 Hij die overwint
2630 2-6-2002 Schutte Barry Hagg 1 en 2 Jeugddienst - niet op de wereld maar op God gericht zijn
2632 16-6-2002 Schakel Debora 1 petr 1:2-4 1 petr 2:1-3 Lijden
2634 30-6-2002 Berendrecht Joland joh 14:18-26 Jezus Christus wil zich aan ons openbaren/laten zien
2636 14-7-2002 Vooijs Cors jes 9:3 Overwinnen als op Midiansdag - Gideon
2640 11-8-2002 Schakel Ruud col 1:15-23 Grootste gebeurtenis aller tijden - eerstgeborene uit de doden
2654 22-9-2002 Jonge Wessel de luc 6:46-49 Fundament van het geloof -> God's Koninkrijk: Jezus Christus
2661 3-11-2002 Schakel Debora joh 5:20-21a Waarom?
2664 24-11-2002 Oostenbrugge A. van ps 118:1-17 Nieuw land bezetten/weg der verlosten des Heren/kom je tent uit
2672 19-1-2003 Schakel Ruud jes 55:8-9 Wie is God?
2676 16-2-2003 Berendrecht Joland joh 12:26 Dienen van Jezus
2678 23-2-2003 Mojhan Lucky --- Getuigenis van een bezoekende Nigeriaanse broeder
2679 16-2-2003 Stortenbeker Teun --- Huwelijksseminar - eerste band
2680 16-2-2003 Stortenbeker Teun --- Huwelijksseminar - tweede band
2682 9-3-2003 Zwart Frans van der luc 17:11-19 Thuiskomst 10 melaatsen - kans missen - Vaderhart
2683 23-3-2003 Schutte Barry gal 3:1 De werkelijkheid openbaren van het kruis - zicht op het kruis
2685 6-4-2003 Blijleven Frans --- Gido-zondag
2686 13-4-2003 Oostenbrugge A. van gen 35:1-15 Hoe verleden invloed kan hebben op het heden
2689 4-5-2003 Berendrecht Joland joh 4:23-24 Aanbid alleen God
2696 1-6-2003 Zwart Frans van der ezech 47:1-12 Tempelbeek
2699 22-5-2003 Putten Wim van 2 kon 4:1-19 Naäman/Elisa - hoogmoed/trots getuigen v.d. Heer->genezing
2702 6-7-2003 Vooijs Cors gen 47 God is trouw en Jezus Christus maakt waarlijk vrij
2704 20-7-2003 Berendrecht Joland joh 17:15-23 Relatie herstellen - bijeenbrengen,verzamelen, tot één maken
2715 5-10-2003 Zwart Frans van der 2 kron 20 Hoe Josafat overwon - overwinningsleven
2716 12-10-2003 Jonge Wessel de ef 1:3-23 Efeze-brief in vogelvlucht
2719 26-10-2003 Deventer Laura van ex 2:20 22 Dienst door jongeren: omzien naar "tante Nina"
2722 16-11-2003 Berendrecht Jolan. fil 3:2-16 Jezus leren kennen
2729 21-12-2003 Oostenbrugge A. van luc 13:26-38 Geen woord dat van god komt zal krachteloos zijn
2734 25-1-2004 Zwart Frans van der ruth 1:1-8 Naomi
2740 7-3-2004 Korf Mark --- God's verlangen voor ons leven - onze roeping/bestemming
2742 14-3-2004 --- --- mat 22:1-14 kinderdienst - koninklijk bruilofsmaal
2743 21-3-2004 Berendrecht Joland jes 56:7-8 zach 12:10 We zullen staan als een huis van gebed - bedehuis
2747 18-4-2004 Oostenbrugge A. van rom 8 o.a. Vrede en zegen/doorbreken vrijheid van de kinderen Gods
2750 6-5-2004 Zwart Frans van der --- Huwelijksinzegening Peter visser en Elise Verhaar
2752 16-5-2004 Verdouw Frank ef 4:16-20 Dienst door jongeren - de gemeente, het lichaam van Christus
2755 6-6-2004 Berendrecht Joland mal 3:1-5 Heiliging door het liefhebben van Jezus Christus
2761 11-7-2004 Vooijs Cors ef 2:13-18 ef 6:24 Genade zij met ons
2762 18-7-2004 Zwart Frans van der richt 13:3 Voorbeelden uit de bijbel die de Heer tonen in ons leven
2764 1-8-2004 Berendrecht Joland 1 joh 5:3 joh 14:21a Het koningschap van Jezus
2769 29-8-2004 Jonge Wessel de luc 15:11-32 Gelijkenis verloren zoon/God is de God v.herkansing en relatie
2772 19-9-2004 Korf Mark --- Dienst verzorgd door jongeren
2774 3-10-2004 Berendrecht Joland joh 1:12-13 Uit God geboren zijn
2775 10-10-2004 Oostenbrugge A. van hos 2:13-22 marc 4:35-41 Waarmee bekleden wij ons in deze tijd?
2781 14-11-2004 Zwart Frans van der num 13 De 12 verspieders
2787 26-12-2004 Verdouw Johan . Dienst door jongeren - kerst
2790 16-1-2005 Berendrecht Joland joh 8:23 col 3:1-3 Het evangelie van Jezus is revolutionair
2807 13-3-2005 Blijleven Frans --- Gido-dienst
2812 17-4-2005 Berendrecht Joland mat 11:28-30 Komt tot Mij om van Mij te leren
2817 22-5-2005 Splunteren E. van luc 10:27 mat 23:25-28 Strijd om je hart - liefhebben - pijlen - God houdt ons vast
2818 29-5-2005 Oostenbrugge A. van openb 11:1-8 openb 11:19 De maat genomen worden door God v.w.b. je geestel. ontwikkeling
2820 12-6-2005 Zwart Frans van der mat 18:23-35 Vergeving
2821 19-6-2005 Hetyey Gaby marc 16:15 mat 25:34 Kom uit je comfortabele zone
2823 3-7-2005 Berendrecht Joland hand 10:38 Jezus geneest.....ook vandaag
2824 10-7-2005 Plas Cees van der hebr 10:16-18 jer 31:31-34 Vergeven en vergeten
2825 17-7-2005 Blijleven Frans deut 33:27 De eeuwige, veilige en trouwe armen van de Heer
2826 24-7-2005 Verdouw Johan --- Voorbede-dienst - God's veelkleurigheid
2827 31-7-2005 Zwart Frans van der mat 8:28-34 Genezing - herstel - Bezetene te Gadera
2831 28-8-2005 Jonge Wessel de luc 19:11-27 Koninkrijk Gods - Gelijkenis ponden
2840 25-9-2005 Plas Cees van der judas 21 Bereikbaarheid
2845 30-10-2005 Zwart Frans van der marc 9:23 mat 19:26 Geloven
2846 6-11-2005 Berendrecht Joland luc 12:31-40 Houd je lampen brandende
2852 18-12-2005 Haumahu Jaroah --- Dienst verzorgd door de jeugd: Problemen met ........
2854 1-8-1979 . Kamp Driebergen - wo av
2864 29-7-1979 --- --- --- Kamp Driebergen - Werkgroep zondagavond van gemeenteleden
2867 12-2-2006 Blijleven Frans --- Liefde en respect
2868 19-2-2006 Drolinga Bert hebr 2:10 hebr 3:1 maaltijd/gemeenschap hebben met de Heer/tot heerlijkheid komen
2870 22-7-1981 - Gemeentekamp 1981 - Sing-In - wo av
2874 26-3-2006 Blijleven Frans . GIDO-dienst - houd je aan de regels/dicht bij Jezus blijven
2878 23-4-2006 Berg Reinie van den --- Dienst door jongeren: Allerdaagse wonderen uit de schepping
2879 30-4-2006 Vuuren Barney van . Wees op je hoede - waarschuwing voor dwaling
2880 7-5-2006 Living Words Gospel koor --- Gospelkoor "Living Words"
2881 14-5-2006 Drolinga Bert . De Heer wijst een weg (jouw manier van leven) - Wegwijzer
2882 21-5-2006 Blijleven Frans . Kiezen wie je dienen zult
2884 3-6-2006 Vuuren Barney van hebr 5:7-10 hebr 4:14-16 Waar zie je naar uit?
2900 30-7-2006 Verwoerd Jan 2 cor 1:3-5 Troost
2901 6-8-2006 Ek Gerrit van 1 cor 3:1-15 1 cor 3:9b Bouwen - u bent een bouwwerk van God
2910 8-10-2006 Mol Jan --- Nieuw-Testamentisch geloven - Opwekking
2912 22-10-2006 Ek Gerrit van gen 12:4 gen 1:26 God roept, belooft - God's koninkrijk
2915 12-11-2006 Blijleven Frans joh 14:6-7 Waarom Jezus? - dienst verzorgd door jongeren
2920 10-12-2006 Verwoerd Jan ef 2:11-20 Eenwording
2924 26-12-2006 --- --- --- Living Words - Gospelkoor uit katwijk
2928 28-1-2007 Blijleven Wieke fil 4:5b-7 Vrede van God die alle verstand te boven gaat
2930 11-2-2007 Boomgaardt Albert --- Jeugddienst - 10 geboden - de wet
2939 8-4-2007 --- Pasen - Gosperkoor: Living words
2941 22-4-2007 Ek Gerrit van jes 55:2b-3a Luisteren
2943 6-5-2007 Blijleven Wieke neh 1:1-9 Het is goed om nabij God te zijn
2945 20-5-2007 Fluit Jan jona Vluchten of tot rust komen
2949 10-6-2007 Verwoerd Jan lev 11:44 Weest heilig want Ik ben heilig - heiliging
2958 12-8-2007 Blijleven Wieke mat 11:28 ps 23 Kom tot rust
2960 26-8-2007 Drolinga Bert ps 21:1-9 Psalm 21:1-9 Danklied
2965 31-1-1975 . Jubileum broeder Visser
2966 20-3-1975 2 tim 2:1-10 paasdienst 1975
2968 25-12-1975 Bronsveld Peter ef 5:18 Word vervuld met de Geest
2973 11-5-1975 --- Jeugddienst 1975
2980 23-9-2007 Bramer Jan joh 4:1 Een bron van liefde
2986 14-10-2007 --- --- --- Lofprijsdienst door jongeren - "picknick"
2987 21-10-2007 Boonstra Henk luc 22:31-32 Jezus neemt je mee naar daar waar Hij is. Jezus bidt voor jou
2994 11-11-2007 Blijleven Wieke 1 cor 1:10 tit 2:11 Leven uit genade
2998 1-1-1982 Bronsveld Peter --- Gemeente opbouw
3002 23-12-2007 Vuuren Barney van jac 1:19-25 Passief en actief
3008 27-1-2008 Blijleven Wieke joh 7:38 Stromen van levend water
3011 17-2-2008 Rosier Paul gen 4:1-3 Processen bij Kaïn en Abel - broederliefde ontwikkelen
3012 24-2-2008 Ek Gerrit van . Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
3020 6-4-2008 Verwoerd Jan ps 127 De opgang van Gods woord in ons leven
3023 20-4-2008 Blijleven Wieke gen 3:1-13 Waar ben je?
3028 18-5-2008 Fluit Jan ef 5:9 Waar sluit jij je bij aan?
3029 25-5-2008 --- --- --- Praisedienst
3030 15-3-1984 Goverts Klaas . De engelenwereld 1
3031 22-3-1984 Goverts Klaas . De engelenwereld 2
3032 29-3-1984 Goverts Klaas . De engelenwereld 3
3033 1-1-1901 Goverts Klaas . De engelenwereld 4
3049 31-8-2008 Boonstra Henk gen 25:21-34 Broederschap
3058 26-10-2008 Bramer Jan deut 1:6 Verlaat de plaats waar je bent en ga achter de belofte aan
3062 16-11-2008 Blijleven Frans mat 6:5 Onze Vader - Want van u is de kracht - bidden
3065 7-12-2008 Blijleven Wieke joh 17:21 Ik wil dat zij één zijn gelijk U en Ik één zijn
3069 25-12-2008 --- --- --- Kerstdienst - kinder musical Kleine herder - koor adventsingers
3086 5-4-2009 Boonstra Henk --- Het boek des levens
3095 24-5-2009 Blijleven Wieke gal 5:13 Je bent geroepen om vrij te zijn
3098 7-6-2009 Blijleven Frans rom 12:2 Vernieuwing van je denken
3101 28-6-2009 Fluit Jan ps 84 Een lieflijke woning
3105 26-7-2009 Ek Gerrit van pred 11:1 Werp je brood uit op het water. Je vindt het later terug.
3109 23-8-2009 Blijleven Frans col 3:12-16 Vrede van God - vruchtdragen
3115 4-10-2009 Boer Jildert de jes 40:1-2 2 cor 1:3-7 Ware Troost
3124 15-9-2009 Chris (Stichting Chris) --- Kinderen en eigenwaarde
3125 25-10-2009 Bramer Jan ps 46 Psalm 46
3130 29-11-2009 Ek Gerrit van luc 15:8-10 Wie zoekt die vindt
3141 31-1-2010 Blijleven Wieke luc 5:17 Je zonden zijn vergeven, sta op en wandel
3144 21-2-2010 Boer Jildert de . Zachtmoedigheid en "hardmoedigheid"
3151 11-4-2010 Boonstra Henk luc 15:11-32 Ik heb gezocht, ik heb gevonden
3153 25-4-2010 Elswijk P.+ M. van --- Reisverslag + getuigenissen Dominicaanse Republiek
3155 9-5-2010 Fluit Jan neh Begin goed, eind goed!
3160 13-6-2010 Santos David de los joh 14:6 mat 25:41 What 's the difference? - Rock Solid Team
3162 27-6-2010 Kemp Ronald hand 1:6-8 richt 6:11-14 Jij mag het doen!
3164 11-7-2010 Pablo de los Santos David ex 4:1-2 fil 3:8 Wat heb ik in mijn handen?
3166 25-7-2010 Ek Gerrit van joh 3:29 Bruidegom krijgt bruid;Vriend luistert,verheugt zich over stem
3175 26-9-2010 Rosier Paul luc 10:38 Maar een ding noodzakelijk en dat zal je niet worden ontnomen
3180 31-10-2010 Bramer Jan hand 3:1-10 Genezing van de verlamde
3184 28-11-2010 Boer Jildert de luc 12:22-34 Bezorgdheid
3192 23-1-2011 Pablo de los Santos David jac 3:13 Wees eerlijk met jezelf
3193 30-1-2011 Boonstra Henk mat 18:7 Werelden: De wereld van God en de wereld van ergernis
3197 27-2-2011 Boer Jildert de job 35:9-10 2 kron 20:21 Lofprijs midden in de beproeving
3198 5-3-2011 Santos David de los dan 12:4 mat 24:1-22 Kom & Zie dienst
3199 6-3-2011 Santos David de los . íet einde der tijden
3202 26-3-2011 Santos David de los --- Maak je keuze nu!
3204 3-4-2011 Kemp Ronald . Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
3209 8-5-2011 Fluit Jan jes 61:1-4 Bevrijd zijn en dan bevrijd leven
3212 29-5-2011 --- --- --- Afsluiting gebedsproject
3216 26-6-2011 Rosier Paul joh 10 De goede Herder - Schaapskooi
3221 31-7-2011 Ek Gerrit van ps 81:11 1 sam 17:18b Ik Ben die Ik Ben - rust - vormen tot één - leventeken br/zr
3228 18-9-2011 Ek Gerrit van jes 43:19 joh 4:35 Ik ga iets nieuws doen.Nu ontluikt het, onderken je? Velden wit
3234 23-10-2011 Bramer Jan openb 2 en 3 joz 14 Houd vast wat je hebt
3237 13-11-2011 Kemp Ronald joh 2:1-11 Bruiloft te Kana - Hoe vult Jezus tekorten op: wijn, beeld h.G
3238 20-11-2011 Boer Jildert de ef 2:4-6 2 cor 4:18 Thuis in de hemelse gewesten
3243 16-1-2011 Blaak Hans --- Teleurstelling kan iets moois bewerken
3245 --- --- --- Ontmaskerwebsitehttp://members.ziggo.nl/peter7/kerst/kerst.html
3252 12-2-2012 Kemp Ronald ex 33:7-23 Mozes' toewijding aan God
3256 11-3-2012 Fluit Jan num 13 Open je ogen
3258 25-3-2012 Boer Jildert de joh 5:30 openb 14:1-5 1e+2e lichaam JC: gereproduceerde leven JC in zonen Gods
3274 15-7-2012 Ek Gerrit van luc 4:14-30 Hoe reageren wij op correctie
3288 21-10-2012 Ek Gerrit van luc 11:30 openb 12:1 De mensenzoon zal een teken zijn.Volg Hem en wees ook een teken
3289 28-10-2012 Bramer Jan rom 12:1-2 col 1:27 De Christen in je
3291 11-11-2012 Boer Jildert de 1 thes 4:1-12 7 beelden van heilige Geest:nog meer uitstrekken naar volheid
3314 7-4-2013 Boer Jildert de 1 joh Overwinning over de zonde in je leven
3316 21-4-2013 Kemp Ronald joh 5:1-18 Bethesda
3321 26-5-2013 Fluit Jan ex 3:11-14 Ik ben die Ik ben!
3330 28-7-2013 Ek Gerrit van luc 21:1-4 Levensonderhoud en Hiervoor alles willen geven
3342 20-10-2013 Boer Jildert de zach 3 rom 8 Aanklacht
3346 10-5-2013 Brenner Peter --- De geest van Nehemia (voorgangers en oudsten bijeenkomst)
3349 27-10-2013 Bramer Jan 2 cor 2:1-17 Meegaan in de triomftocht
3359 25-12-2013 --- --- --- Kerstmorgenontmoetingsdienst - opname mislukt
3365 19-1-2014 Ek Gerrit van ps 103:1-8 ps 103:15-17 Als God er niet was…..Goddank Hij is er!
3367 2-2-2014 Boer Jildert de 2 cor 11:2-4 2 cor 11:11-15 Een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie - reine maagd
3380 4-5-2014 Kemp Ronald luc 24:13-35 Is de Heer ook aan jou verschenen?
3381 11-5-2014 Fluit Jan baruch 5 Leg af en doe aan
3391 6-7-2014 --- --- --- Kijkje in de keuken van het jeugdwerk
3393 20-7-2014 Ek Gerrit van spr 2:5 Ontdekken wie U bent - Wandelen met U - levenslange ontdekkingsreis
3399 24-8-2014 Boer Jildert de rom 8:17 ef 1:13-21 Deelkrijgen aan Gods erfenis
3408 26-10-2014 Bramer Jan rom 8:15 1 joh 4:18 Angst voor zoonschap?
3436 1-1-1997 Brink en meer sprekers J.E. van den --- 50 jaar KvO
3494 11-2-1990 Visser Theo col 2:6-7 BBC: Dankbaarheid en dankzegging-Rdam-IS DIBBC
3519 1-1-1901 Brink-voor den Dag A. van den joh 17:1-5 Jezus leert Zijn discipelen - Gemeenteweek 1974 of 1975
3523 31-7-1983 --- --- Getuigenissen
3544 27-3-2002 Egas Leo --- Contactdag - doorbrekend zoonschap
3545 5-10-2002 Egas Leo --- Contactdag-Toerustend leiderschap
3548 1-1-1901 Sande Aad van der . Pastorale studie deel 1
3549 1-1-1901 Sande Aad van der . Pastorale studie deel 2
3552 28-5-1981 --- liederen Hemelvaartsdag in stadsgehoorzaal Leiden
3592 12-4-1982 . Toogdag - Gezinsdag - Stadsgehoorzaal Leiden
3599 23-10-1975 Jackson Frans fil 4:4-7 Wees in geen ding bezorgd, de Here is nabij
3612 1-1-1982 Steenis D. van ps 147:13-14a Voorgangersbijeenkomst - Herstel in denken - band2 - do-av
3618 3-4-1983 Bronsveld Peter hand 17:16-31 Regiodag olv D. van Steenis - Pasen
3625 19-7-1976 Brink-voor den Dag A. van den joh 17 Kampweek 1976 - Het hogepriesterlijk gebed - intro Koninkrijk der hemelen
3643 14-4-1996 Meerderink ds fil 2:1-11 Gezindheid van JC - de ander uitnemender achten
3644 25-8-1996 Meerderink ds ps 32:1-6 joh 5:16 Eenzaamheid, relaties, dingen bedekken
3645 1-1-1901 Sjofar stichtin . Gods heilsplan 1 - stichting sjofar
3646 1-1-1996 Meenderink Ds rom 8:17-31 In verwachting zijn
3647 9-4-1999 Rubin Benjamin --- De Geest van God kennen (deel 2)-Ministries International
3655 1-1-1996 Meenderink Ds rom 8:17-31 In verwachting zijn
3656 9-4-1999 Rubin Benjamin . De Geest van God kennen (deel 2)-Ministries International
3676 26-1-2003 Fluit Jan --- Job
3686 19-5-1981 Plas Cees van der ps 66:2-20 Lofprijzing, aanbidding, dankzegging
3689 16-6-1985 Steenis D. van luc 2:40 2 tim 1:3-5 De godsdienstige opvoeding
3690 19-12-1982 Goverts Klaas gen 32:1-32 zach 1:16-17 Overgang van oud naar nieuw
3691 11-6-2003 Slooten Auke van --- Het vaderhart van God
3712 1-1-1901 ? ? . De tweede scheppingsdag
3715 26-5-1995 Fluit Jan mat 11:23b 2 petr 2:7 Sodom - Hoe ga je met dingen om
3716 30-6-1996 Hoefnagel Hessel luc 22 Eten en drinken in Gods koninkrijk
3717 16-11-1997 --- --- --- Tiener toekomst weekend-middag
3724 8-7-1998 Putten Wim van joz 24:15 Vaderschap
3730 9-8-1980 Boonstra Henk 1 kron 28:5-20 1 kon 1:5-10 Adonia en Salomon
3736 26-7-1998 Boer Jildert de deut 29:18 deut 32:32-33 Bitterheid
3742 deze is gedeleted want het was dubbel met 2474
3754 1-1-1901 Steenis D. van mat 6:12-15 marc 11:25-26 Vergeving
3758 29-7-1979 Jong H.E. de fil 3:17-21 fil 4:1-9 Blijdschap
3759 5-8-1979 Buijning W. ps 125:1-2 jes 2:2 Bergen
3773 1-1-1901 Roose J. openb 6:13 Beelden-Sterren, aarde, zee, rook-
3784 26-3-1978 Bronsveld Peter joh 12:20-36 Stel je ten dienste van Gods koninkrijk
3791 4-11-1979 Heijden P. van der jes 25:6-12 Strijd met en overwinning over de machten der duisternis-
3792 1-1-1983 Heijden P. van der Hos 4:6 De fatale gevolgen van afgoderij en occultisme in het licht van de bijbel
3805 1-1-1901 Goverts Klaas 1 joh 4:17 Vrijmoedigheid - Kiezen
3806 1-1-1901 Goverts Klaas ex 3:13-14 num 6:22-27 Met welke naam ben je bezig
3807 1-1-1901 Goverts Klaas hebr 1:5-6 joh 1:52 De eerstgeborene
3808 1-1-1901 Goverts Klaas hebr 1:5-6 ps 2 Mijn Zoon, koning - De eerstgeborenen
3809 1-1-1901 Goverts Klaas jes 40:27-29 God de Schepper
3810 1-1-1901 --- --- 1 petr 1:4 1 thes 5:23 De rijkdommen van het evangelie
3811 1-1-1901 --- --- jes 30:21 Bezorgdheid, gebed en het antwoord
3812 1-1-1901 --- --- jes 30:21 Hoe leidt de Heer
3813 1-1-1901 --- --- --- Voorgangersoverleg- TvdH,JEvdB,CVr(sr)
3817 30-8-1980 --- --- --- Voorgangersavond - HB-CV(sr)-JEvdB-DvSteenis etc.
3821 14-2-1987 Blankenspoor H. ef 4:11 Voorgangersdag - Gaven en bedieningen - Zieleleven-VEG Utrecht
3848 18-1-1976 Jackson Frans ps 118:15-18 Jubel niet uit gewoonte - Je zal leven
3852 1-2-1976 Hermans br mat 6:5-15 Bid om uw daag'lijks brood
3868 21-3-1976 Berkel br. van mat 4:18-22 joh 8:1 Ik ben het licht der wereld
3872 4-4-1976 Buining W. luc 13:10-17 ef 2:6-10 In de voetsporen van Jezus
3882 1-1-1901 Koekkoek ds H.G. . Charismatische verwarring-Vallen in de Geest en zalving met de Geest (uitg Het licht des levens)
3883 1-1-1901 Koekkoek ds H.G. . Trouwen of samenwonen-Wat leert de Bijbel (Uitg Het licht des levens)
3884 21-1-2001 Vugt Cees van joh 4:22-24 God zoekt ware aanbidders
3885 1-1-1901 Mol Jan ex 17:8-13 1 cor 16:13-14 Amelek wil alle zegen wegnemen-Wees manlijk, wees sterk (afscheid na 3 maanden)
3886 1-1-1901 Mol Jan spr 3:1-21 jes 58:8-12 Geloof als een mosterdzaad-Vasten-Een nieuw geweten
3887 1-1-1901 Vreugd dhr --- Tienertoekomst
3888 1-2-1980 Plessis David du . Werken in Gods Koninkrijk
3890 13-12-1986 Steenis D. van --- Bijbelschool - (bij John Wimber geweest) De liefde
3892 4-1-1997 Sande Aad van der --- Toerustingscursus - De aanstekelijke Christen-
3893 4-4-1997 Sande Aad van der --- Toerustingscursus - De ander winnen
3894 4-9-1997 Sande Aad van der --- Toerustingscursus - Wedergeboorte
3895 4-2-1998 Sande Aad van der --- Toerustingscursus - Maak mij een beeld van U
3896 4-3-1998 Sande Aad van der --- Toerustingscursus - Elkander liefhebben
3897 30-9-2000 Fluit Jan mat 9:14-17 Een nieuwe manier van leven
3901 14-7-1975 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 4:1-6 Kampweek Driebergen - ma mo - Johannes brieven
3902 15-7-1975 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 4:7-21 Kampweek Driebergen - di mo - Johannes brieven
3903 16-7-1975 --- --- Songfestifal 1975 - Kampweek Driebergen
3904 16-7-1975 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 5:1-12 Kampweek Driebergen - wo mo - Johannes brieven
3905 17-7-1975 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 5:1-12 vervolg - Kampweek Driebergen - do mo - Johannes brieven
3906 18-7-1975 Brink-voor den Dag A. van den 2 joh 1:1-13 Kampweek Driebergen - vr mo - Johannes brieven
3918 29-8-1976 Jackson Frans 1 Kon 17:7-24 God wil door jou heen werken
3925 19-9-1976 Lindhout Fred hand 3:11-26 hos 4:6a Jeugddienst Toespraak van Petrus - Leven door de Geest
3931 24-10-1976 Buining W. 1 cor 1:18-25 God, tegen wereld wijsheid
3950 1-1-1901 Meenderink ds num 11:16-17 num 11:24-30 Profetische gaven
4002 1-3-2015 Boer Jildert de 2 cor 4:18 gen 1:1 Balans tussen het hemelse en het aardse
4006 29-3-2015 Kemp Ronald hab 1:1-4 Troost en toekomst - Let op, God is bezig iets uitzonderlijks te doen:Zorg dat je erbij bent
4008 12-4-2015 Ek Gerrit van jac 4:7 Onderwerpen aan God, de duivel weerstaan dan vlucht hij ->Glorie aan God
4012 10-5-2015 Fluit Jan 2 sam 9 Trouw aan het verbond
4021 12-7-2015 Ek Gerrit van hab 2:1 Ik ga op mijn wachttoren staan. Ik zie uit naar wat de Heer mij gaat zeggen.
4028 30-8-2015 Boer Jildert de joh 5:24-27 joh 6:51-57 Goddelijk leven in jezelf ontwikkelen
4036 25-10-2015 Bramer Jan joh 5:33-38 Leven als gezondene
4038 8-11-2015 Blaak Hans 1 cor 15:44-50 Van aards naar geestelijk leven
4057 13-3-2016 Kemp Ronald luc 9:57-62 Jezus volgen en vooruitkijken
4061 10-4-2016 Blaak Hans ex num Verwacht het van God
4064 1-5-2016 Fluit Jan ezech 18 Wie of wat is bepalend voor ons spreken - vertrouwen en voortgang
4067 22-5-2016 Boer Jildert de ps 122:1-9 1 petr 2:1-5 Een levende, in vrijheid functionerende gemeente
4069 5-6-2016 --- --- Gezinsdienst o.l.v. de jeugdleiding - GEEN OPNAME
4076 24-7-2016 Ek Gerrit van --- Zegenen
4081 28-8-2016 Boer Jildert de jac 1:2-18 mat 4:1-11 Overwinnen in verzoekingen
4090 30-10-2016 Bramer Jan col 2:2-3 Bemoedigen, bijeen komen en Christus leren kennen
4096 11-12-2016 Ek Gerrit van --- Verwachten
4105 12-2-2017 Boer Jildert de ef 4:26-27 Heersen over boosheid
4109 12-3-2017 Kemp Ronald openb Oh when the saints go marching in Lord I want to be in that number
4113 11-12-2016 Boer Jildert de . Op weg naar het vrederijk
4114 9-12-2012 Boer Jildert de jes 48:1-2 rom 2:28-29 Hoe kijken wij naar het Joodse Volk
4118 9-4-2017 Brenner Paul gal 5:25 Leven en wandelen door de Geest
4123 14-5-2017 Fluit Jan col 2:14 ex 17:8-16 Uitgewist
4125 17-5-2015 Boer Jildert de . Hemelvaart is troonsbestijding
4132 9-7-2017 Ek Gerrit van hebr 4:12a Aanvaarding versus veroordeling - zegenen
4138 20-8-2017 Boer Jildert de 1 cor 11:31-32 rom 2:1-3 oordelen - beoordelen - veroordelen
4148 29-10-2017 Bramer Jan 2 thes 3:5 Liefde voor God en trouw aan Christus
4154 10-12-2017 Ek Gerrit van --- Gods plan/Zijn Gemeente/samen gemeente zijn - ONDERWIJS
4162 4-2-2018 Paas Toja ps 42:1-12 Als een hert dat verlangt naar water - Hoop op God
4167 11-3-2018 Kemp Ronald luc 4:1`4-30 Het jubeljaar is gestart!
4172 7-4-2018 Paas Toja luc 52:41-52 Gemeentedag - middag: Laat je verzegelen…!
4173 7-4-2018 Jong Herman de openb 7:3 Gemeentedag-middag: Laat je verzegelen…! - Erfenis doorgeven
4174 8-4-2018 Brenner Paul col 1:27 Visie op het geheimenis van God
4176 22-4-2018 Luttik Johan 1 tim 6:1-7 De ware rijkdom
4181 27-5-2018 Fluit Jan gal 4:1-4 gal 4:8-9 Wat zijn onze uitgangspunten.
4185 24-6-2018 Stolwerk Martien joh 8:1-11 Geen veroordeling
4188 15-7-2018 Ek Gerrit van ps 119 De Vreugde van de wet
4194 26-8-2018 Boer Jildert de joh 16:12-13 jer 6:16 Hoe werken wij met anderen?
4204 28-10-2018 Bramer Jan jes 55:1-2 Water voor je dorst
4210 9-12-2018 Ek Gerrit van deut 32 De trouw van God
4218 3-2-2019 Paas Toja marc 8:18 marc 7:31-37 Genezing van een dove
4222 3-3-2019 Kemp Ronald luc 10:1-20 Is jouw naam opgetekend in de hemel?
4226 31-3-2019 Luttik Johan hand 2:22-32 Pasen en Pinksteren
4229 13-4-2019 Brenner Peter openb 14:4 Ontmoetingsdag (middag) - Gemeentedag VEG: Volg het Lam…!
4230 14-4-2019 Brenner Paul 1 cor 12:4 Verscheidenheid en eenheid
4235 19-5-2019 Fluit Jan num Zien, hoe doen we dat?
4240 23-6-2019 Visser Bernie joz 1:1-9 Weest vastberaden en standvastig
4245 28-7-2019 Ek Gerrit van --- Toekomstbeeld
4249 25-8-2019 Boer Jildert de 1 joh 2:12-14 Op weg naar het Vaderschap
4251 8-9-2019 Stolwerk Martien luc 19:1-10 Jezus wil in je huis wonen
4261 17-11-2019 Fluit Jan joh 11:1-46 Leven en beleven vanuit het licht
4266 22-12-2019 Heiden Stefan van der spr 24:16 Vergeet vandaag niet op te staan
4273 9-2-2020 Paas Toja luc 7:11-17 De opwekking van de jongeling te Nain
4277 8-3-2020 Kemp Ronald gen 11:31-12:8 Waarheen ben je onderweg?
4280 3-8-2020 Ek Gerrit van ps 84:12 ps 26:6b Getuigenispreek: vertel van Gods weldaden en wonderen
4283 23-8-2020 Boer Jildert de --- Tien sleutels voor een gezonde omgang in de gemeente
4286 13-9-2020 ---- --- Ieder heeft iets dienst
4287 20-9-2020 Stolwerk Martien jer 17:7-8 Gezegend de mens die op de Heer vertrouwt - als een boom aan het water
4288 27-9-2020 Fluit Jan jona Wat voor profeet ben ik?
4296 22-11-2020 Vuuren Lenie van rich 6:11-36 De roeping van Gideon
4297 29-11-2020 Dongen Marc van mat 8:1-4 Genezing van melaatsheid
4300 20-12-2020 Heiden Stefan van der luc 2:8-20 De herders, de wakers en wij evenzo……
4313 20-6-2021 Boer Jildert de jes 60:1-3 rom 2:14-16 Een stralend licht voor de volken worden
4316 4-7-2021 Boer Jildert de --- De ene of de drie-ene God - VEG De Opgang, Groningen
4318 18-7-2021 EK Gerrit van -- Profeteren
4322 15-8-2021 Stolwerk Martien jes 55:8-9 God's wegen zijn hoger - Zijn gedchten zijn hoger
4330 10-10-2021 Paas Toja jer 18:1-3 De pottenbakker
4335 14-11-2021 Fluit Jan ex 35:30-35 Geest, wat een kostbaar geschenk!
4337 28-11-2021 Ek Gerrit van --- Geloven
4345 23-1-2022 Boer Jildert de joz 21:43-45 1 tim 6:11-14 Balans tussen zegen en strijd
4358 24-4-2022 Kemp Ronald joh 1:43-51 Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen Gods
4363 29-5-2022 --- --- --- Gebedsdienst - geen prediking
4366 19-6-2022 Apon Jan-Paul 1 sam 3:1-10 Luister Heer want Uw dienstkencht spreekt!
4369 10-7-2022 Gerrit van Ek --- Gemeente zijn
4371 24-7-2022 --- --- Gebedsdienst
4373 7-8-2022 Kemp Ronald luc 12:13-21(3) Geestelijke erfenis
4379 18-9-2022 --- --- --- Gebedsdienst, geen prediking
4382 9-10-2022 Paas Toja marc 3:1-6 Genezing van de man met de verschrompelde hand
4384 23-10-2022 Companjen M en B --- Evangelisatiedienst
4399 5-2-2023 --- --- Alpha op zondag -GEEN OPNAME
4400 12-2-2023 Apon Jan-Paul mat 20:25 De "Meester"knecht
4404 12-3-2023 Boer Jildert de gen 24:10-28 mat 5:38-48 Leven op bergrede niveau - 1 of 2 mijl gaan
4407 2-4-2023 --- --- De Bijbel lezen waarom en HOE - geen opname
4410 23-4-2023 Kemp Ronald 2 kron 14:1-7 Wat wil je eigenlijk? - koning Asa
4413 14-5-2023 --- --- Gemeentevergadering - voorstellen Klankbordgroep n.a.v. de gebedsdienstpunten 20112022
4420 2-7-2023 Ek Gerrit van ezech 37:1-14 Dorre uitgedroogde beenderen
4422 16-7-2023 Boer Jildert de ps 71:12-16 joh 3:34 De macht van middelmatigheid - maat
5070 1-1-1901 Meenderink Ds num 11:16-17 num 11:24-30 Profetische gaven
5072 1-1-1901 Roose J. . Voorgangersconferentie-Inleiding--Betrouwbaarheid van de bijbel
5073 1-1-1901 Spreker jac 1:12-18 God is enkel goed-spreker en locatie onbekend
5094 29-7-1967 Roose J. . middag1-Vragen-Israel gelijk aan de rest-Opbouwweek-za mi
5099 30-7-1967 onbekend br joh 15:1-8 ochtend2 DEEL1 -De ware wijnstok-Opbouwweek-zo mo
5102 31-7-1967 Blankenspoor H. openb 14:1-5 onderwerp-mi-Driebergen
5103 1-8-1967 Roose J. 1 cor 12:1-11 1 cor 14:1 Genadegaven, bedieningen en werkingen-Opbouwweek-di
5109 7-8-1967 Roose J. ex 15:22-27 avond 1-Genezing-Kampweek-ma av
5127 21-7-1968 Blankenspoor H. 1 joh 4:18 Vrees-Kampweek-3
5133 24-7-1968 Blankenspoor H. luc 12:54-56 Als 't getij verloopt- laatste dag-Kampweek-9
5151 1-1-1972 Weele Teo van der . Ervaringen in Thailand
5154 9-7-1972 Lindhout Fred 2 sam 22:21-40 Jeugddienst-Kampweek-zo av
5158 12-7-1972 Roose J. . Horen en zien-Genezing-wo mo
5159 12-7-1972 Roose J. hand 8:12-25 Twee dopen-Kampweek-wo av
5160 12-7-1972 . Liedmiddag-Kampweek-wo mi
5161 13-7-1972 Roose J. . Waarom genezen niet allen PREEK1-Kampweek-do av
5164 14-7-1972 . Liedavond-Kampweek-vr av
5165 1-1-1973 Roose J. col 2:6-7 col 3:5-17 Een smalle weg tot zonen Gods
5178 1-1-1974 Roose J. ps 51:7 Gebonden door machten uit het voorgeslacht
5198 15-7-1974 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 1:1-10 Kampweek Driebergen-1-(dag gegokt)
5199 16-7-1974 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 2:1-6 Kampweek Driebergen-2-(dag gegokt)
5200 17-7-1974 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 2:7-25 Kampweek Driebergen-3-(dag gegokt)
5201 18-7-1974 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 2:26 1 joh 3:1-10 Kampweek Driebergen-4-(dag gegokt)
5202 19-7-1974 Brink-voor den Dag A. van den 1 joh 3:11-24 Kampweek Driebergen-5-(dag gegokt)
5207 2-3-1975 Roose J. deut 7:1-7 deut 7:24-26 OT als beeld van het NT
5323 30-7-1980 . Zangavond-Kampweek Driebergen 1980
5404 16-6-1991 Wopenaburg? Glenn neh 1:2b-6 jer 7:9-11a Zonde der tong-Potentiele kopen Pinkterkapel
5409 1-1-1982 Steenis D. van ps 147 1982 Oudstenmeeting Verwerping
5410 1-1-1901 Steenis D. van . A0234 U bent geliefd door God (Afwijzing en verwerping)
5411 1-1-1901 Piet Andre --- Eliza, de 42 kinderen en de 2 beren
5412 1-1-1901 Goverts Klaas --- God en het geweld in het Oude Testament
5451 10-6-1989 ---- dan 5:1-7a Herdenkingsdienst voor JEvdBrink
5471 1-1-1901 Sloten Auke van --- Werkinge van de boze-Strijd
5510 21-7-1982 --- --- Gemeentekamp - Zangavond
5511 21-7-1982 --- --- Gemeentekamp - Zangavond.txt
5514 1-1-1984 Goverts Klaas --- Bijbelschool les 2-Engelen, aanbidding
5518 10-11-1984 Goverts Klaas --- Nieuwtestamentisch Grieks - Deel 1- Bijbelschool
5519 11-10-1984 Goverts Klaas --- Nieuwtestamentisch Grieks - Deel 2 - Bijbelschool
5535 3-2-1996 Sloten Auke van --- Eigen leven-wie is God-gebondenheden
5538 23-2-1997 Fluit Jan jona Jona
5542 10-5-1998 Slooten Auke van gen 37:5-11 ps 18:31 Is Gods weg volmaakt?
5543 5-7-1998 Kemp Ronald joh 17:3 2 cor 5:16-17 Broederschap 1 en 2 (19980816)-
5546 12-8-2019 Boer Jildert de --- Volle Evangelie - Vernieuwing van denken - 12 punten - deel 1- vogelvlucht
5548 1-1-1901 Boer Jildert de ---- Verbrokenheid, is dat een goddelijk principe?
5549 8-9-2019 Boer Jildert de --- Het Volle evangelie - Vernieuwing van denken - deel 2 - 5 nieuwe punten
5563 11-9-1982 Bronsveld Peter ef 4:11-16 VE-Bijbelschool-dag1-001A-Kennis, eenheid van geloof (Opening)
5565 25-9-1982 Bronsveld Peter luc 3:21-22 VE-Bijbelschool-dag2-401AB-Gaven en bedieningen
5572 20-11-1982 Bronsveld Peter 1 cor 12:1-11 rom 12:1-3 VE-Bijbelschool-dag6-002A-Gaven van de Geest
5575 10-12-1982 Bronsveld Peter --- VE Bijbelschool-dag8-404A-Gaven van de Geest
5576 10-12-1982 Bronsveld Peter joh 7:37-39 1 cor 14:1 VE Bijbelschool-dag8-402B-Gaven van de Geest
5578 18-11-1989 Krol B. --- VE Bijbelschool Gorkum - Les 3 - Vervolg gemeentegroei - structuur plaatselijke gemeente
5579 16-12-1989 Krol B. --- VE Bijbelschool Gorkum - les 4 - gemeentegroei - leiderschap
5580 16-12-1989 Krol B. --- VE Bijbelschool Gorkum - les 5 - De bijbel in de gemeente
5581 16-12-1989 Bronsveld Peter --- VE Bijbelschool Gorkum - Les 2 - structuur van de gemeente
5583 8-10-1967 onbekend --- luc 11:1-28 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Bidden
5586 11-10-1967 Blankenspoor H. ---- Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - De jeugd in de gemeente
5587 11-10-1967 onbekend --- hand 20:17-32 Opbouwweek voorgangers en oudsten-mi - Jezus
5590 13-10-1967 Roose J. ex 15:22-27 Opbouwweek voorgangers en oudsten - genezing
5607 1-1-1901 ---- --- Zending
5608 1-1-1901 Brink-voor den Dag A. van den Haar getuigenis
5638 3-7-1983 Bronsveld Peter jes 8:19 Depressie leisdt tot agressie
5642 6-1-1984 Steenis Dick van jes 24:15b deut 6:5-9 KVO-conferentie - Gezin en opvoeding -BETER
5654 20-6-1987 --- --- KvO Jubileumdag - 50 jaar Kracht van omhoog
5660 2-1-1985 Hoefnagel H. --- Conferentie Vught (2) De Herder en de praktijk van zijn pastorale bediening
5664 6-1-1985 Bronsveld P. --- Conferentie Vught (6) Slot-samenkomst
5670 1-1-1960 Hoekendijk Ben --- Tentsamenkomst Rotterdam-Prediking, getuigenissen, genezingen
5689 6-8-1982 Steenis Dick van ps 147:13-14 Voorgangersconferentie-Band 2-Herstel in denken-do av
5691 12-10-1982 Bronsveld P. --- Voorgangersbijeenkomst (band II-2)-Gemeentebouw NU-vr av
5698 1-1-1984 --- --- Gezinsdag 1984 - Stadsgehoorzaal Leiden
5700 2-1-1984 Bronsveld Peter ---- De lof van Gods heerlijkheid-KvO-Konferentie 002
5707 1-1-1986 Bronsveld P. --- Geloven en beleven-Conferentie Vught 001
5708 2-1-1986 Steenis D. van joh 13:34 1 thes4:9 Liefde, aanvaarding, vergeving-Conferentie Vught 002-SLECHT MIDDEN
5710 4-1-1986 Sikkens D. --- De gemeente als moeder-Conferentie Vught 004B-SLECHT
5711 4-1-1986 Heuvel K. van den --- Goddelijke genezing-Conferentie Vught 004A-SLOT MIST
5723 1-1-1987 Dalhuysen H. --- Het koninkrijk van God vanuit onze relatie met de Heer-Conferentie Vught 001
5726 4-1-1987 Koch Hans --- Streef naar geestelijke gaven-Conferentie Vught 004
5727 5-1-1987 Ronchi Pino --- Het koninkrijk Gods in Italie-Conferentie Vught 005
5728 6-1-1987 Bronsveld P. Slotbijeenkomst-Conferentie Vught 006
5756 26-4-1998 Doornink G.J.R. 2 tim 1:3-10 Angst
5762 25-12-2002 Schutte Bart Kom en Zie
5763 1-1-1901 --- --- Hand19vrs19 Hand28vrs31 Voorleesbijbel-NBG
5765 1-1-1901 --- --- Luc1:1 luc16:31 Voorleesbijbel-NBG
5766 8-9-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 1
5767 8-9-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 2
5769 8-9-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 4
5807 6-10-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 5
5808 6-10-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 6
5809 6-10-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 7
5810 6-10-1990 Goverts K. zef De profeet Zefanja - deel 8
5811 4-3-1993 Bronsveld P. --- Dankdienst uitvaart zr van den Brink-Voor den Dag
5816 10-11-1984 Goverts Klaas Gen 2:7-25 Paradijs-deel 2-Bijbelschool
5817 11-11-1984 Koornstra Hans Gen 2:8-25 gen 3:1-15 Paradijs-2-De slang en val van de mens-Bijbelschool
5818 12-11-1984 Koornstra Hans Gen 3:17-19 Gen 3:23-24 Paradijs-deel 2 en 3-zondvloed, Babel-Bijbelschool
5819 13-11-1984 Koornstra Hans Joh 14:1-3 Openb 22:5 Paradijs-deel 4 en begin 5-vele woningen,Joden-Bijbelschool
5820 14-11-1984 Koornstra Hans --- Paradijs-1-Bijbelschool-BEGIN MIST
5821 15-11-1984 Koornstra Hans Rom 2:12 Paradijs-deel 3 en 4-zonden,erfzonden,Calvijn,Luther-Bijbelschool
5822 1-1-1985 Bronsveld Peter --- Geestelijke volwassenheid-Les4-mi-Bijbelschool
5832 1-1-1972 --- --- Gemeente samenzang Baarn-Beter
5833 1-1-1901 Modderkolk J. jes 9:15 jes 40:11 Bijbelstudie fragment (tussen 1966-1978) Geest en leiding
5834 1-1-1901 Modderkolk J. --- Beproeving en verzoeking komen niet van God (tussen 1966-1978)
5846 14-2-1966 Roose J. joh 16:5-15 -De persoon van de heilige Geest (2) MATIG
5847 28-2-1996 Roose J. joh 14:25-26 neh 9:20 De persoon van de heilige Geest (3)- HvH-MATIG
5849 9-5-1966 Roose J. jes 53:1-7 mat 8:14-17 Genezing en het volle heil
5851 1-1-1967 Bijl Anne van der joh 4:35-38 mat 9:35-38 De opdracht van Jezus; maaien (tussen 1966-1978)
5852 1-1-1967 Blankenspoor H. 1 sam 21:1-9 Een heilige doorbraak-DH
5853 1-1-1967 Roose J. 1 cor12:1-11 1 cor 12:28-31 Kenmerken van de heilige Geest
5857 26-2-1967 Buining W. col 1:19-23 Niet vervreemd van maar geleid door God
5860 23-4-1967 Blankenspoor H. 1 petr 3:21 1 petr 4:11 Je gedachten als wapen-av
5861 30-4-1967 Gijs Jan van 1 petr 1:5 Simon Petrus-Genade en vrede
5862 18-6-1967 Gijs Jan v an --- Wees dankbaar - BEGIN MIST
5863 25-6-1967 Blankenspoor H. 2 sam 5:17-25 In de strijd blijven staan-av
5864 2-7-1967 Blankenspoor H. mat 6:9 luc 11:1 Onze Vader-Leer ons bidden
5866 13-8-1967 Blankenspoor H. spr 30:24-31 Geestelijke luiheid (getuigenissen; zondag na kamp 1967)-SLOT MIST
5867 20-8-1967 Heidema br rom 8:27-30, ef 1:3-12 Onze bestemming van Godswege
5868 20-8-1967 Blankenspoor H. spr 30 Een leeuw zijn-BEGIN MIST
5870 1-1-1968 Blankenspoor H. hos 10:12 Nieuw land ontginnen - mo
5875 15-3-1970 Gooijer W. joh 6:60-71 De Vader trekt u
5876 22-3-1970 Blankenspoor H. luc 16:9-14 Hoe komen we naar de gemeente en hoe gedragen wij ons daar
5879 18-4-1970 --- --- Jeugdzanggroep-Gorkum,Baarn, Soest
5880 1-1-1972 --- --- Geestelijke liederen (van grammofoonplaten)
5883 1-1-1972 Jong br. de mat 13:24-40 De wil doen van de Vader-av
5888 1-1-1975 Zand br hebr 6:9-20 Anker der ziel
5896 13-7-1975 Jackson Frans 2 cor 4:1-15 Bemoedigingen van Paulus
5902 21-12-1975 Bronsveld Peter ef 3:1-13 Zending
5918 13-2-1977 Gooijer W. Joh 17 Bidden-mi
5925 1-1-1978 Heepma br 1 joh 3:18-24 De verzekerdheid
5942 1-1-1901 Bijl Anne van der mat 28:18 marc 16:15 Je roeping
5943 1-1-1901 Gooijer Wijgert ef 3:14-21 Het 'Onze Vader' van Paulus
5944 1-1-1901 Gooijer Wijgert joh 17:5 joh 17:11 Leer ons bidden
5985 6-7-1955 --- --- Beukensteinteam-Huwelijksinzegening br en zr Zaal
5991 1-1-1965 --- 2 kron 5:11-14, col 3:16-17 Beukenstein-Muziek en zang in de samenkomst
6000 17-2-1965 --- --- ex 25:8-9 Beukenstein (4)-Operatie Pinksterblom-Wat en hoe het werk doen
6006 3-8-1965 Berkel Gert van --- Kamp Driebergen 1965
6021 1-1-1966 Gijs Jan van 2 cor 4:15-18 2 cor 5:1-10 Beukenstein-Het onsterfelijke aandoen
6023 29-5-1966 Hijink Rie --- Beukenstein, Pinksteren,Voorbede Eveliene de Graaff
6035 11-7-1971 Bronsveld P. joh 4:4-42 De oogst is groot
6038 18-7-1971 Bronsveld P. jac 3:13-18 Zonden, verzoekingen-KAMP 1971 (3)-zo av
6049 9-7-1972 Jackson Frans 2sam22vrs44-51- Vraag wijsheid en wees gehoorzaam-Kampweek-(kamplied 94)
6078 8-7-1973 Bronsveld P. hand 17:25-31 'Onze wandel met God'-Kampweek-zo av
6082 11-7-1973 --- --- Zangavond-Kampweek-wo av
6083 12-7-1973 Kroon br. --- Br Kroon-Kampweek-do av tekst document
6084 12-7-1973 Bronsveld P. ef 2:2 joh 8:37-38 'Onze wandel met God'-Kampweek-Hoe Jezus te volgen-do mo-MATIG
6085 13-7-1973 Bronsveld P. hab 2:3-4 gal 3:11 'Onze wandel met God'-Kampweek-vr mo
6089 1-1-1975 Leeuwen br. van joh 15:9-17 Onderlinge liefde; Dit evangelie uitdragen
6100 1-1-1976 Bijl Anne van der --- Willemskerk
6108 1-1-1976 Bronsveld P. mat 16:13-20 Jezus bouwt Zijn gemeente (
6112 18-4-1976 Lindhout Fred joh 11:1-27 De opwekking van Lazarus (Pasen)
6117 4-10-1976 Brink-voor den Dag A. van den --- Zending-Verlokt door dingen buiten de waarheid (Canada,Toronto)
6119 1-1-1901 Vlasblom Anja hebr12:1-3 Leg al je lasten af en richt je op Jezus-SLECHT
6122 1-1-1901 J.G. Bulthuis ef 1:3-14 Tot lof van Zijn heerlijkheid-Katwijk
6134 1-1-1901 Bronsveld P. --- Zang en getuigenis van medewerkers van Kracht van Omhoog
6144 10-10-1980 Putten W. van hebr 11:29-30 hos 2:13-15 Naar het beloofde land
6152 14-5-1983 Goverts K. 2 cor 5:18-19 2 sam 14:14b Verzoening-Getuigenisdienst (ontmoetingsdag/contactdag)
6153 19-9-1983 Bronsveld P. hand 13:1-5 Getuigenisdienst - De Geest Gods spreekt, zending-MATIG
6154 26-11-1983 Dalhuizen H. 1 tim 1:17 De eeuwige, goede God
6168 19-4-1987 Brink-voor den Dag A. van den --- Getuigenis zr vd Brink (geb. 1906) - Ontmoetingsdag
6184 11-6-1989 Visser Theo rom 8:19-23 De verwachting van het zoonschap
6202 18-4-1990 Vlasblom Anja 1 sam 1:2-20 1 sam 2:1-2 Hanna vertrouwt op God
6211 1-1-1901 Hoekendijk Ben hab 3:17 Counseling Cursus (10)-De Christelijke visie op lijden-Opwekking (SLECHT MIDDEN)
6212 1-1-1901 Steenis Dick van mat 26:36-46 Jezus' angst, Getsemane - MATIG
6214 1-1-1901 Rothuizen Henk neh 8:10-11 Schuld en schuldgevoel - Opwekking - SLECHTE DELEN
6215 1-1-1901 Roose J. 2 cor 12:1-4 De drie hemelen
6216 1-1-1901 Roose J. --- Priesterschap-1979@-BEGIN EN SLOT MIST
6217 1-1-1901 Roose J. --- Priesterschap
6219 1-1-1901 Frinsel Johan --- De gevaren van rockmuziek, omkeertechniek, backward masking
6220 1-1-1901 Goverts N. 2 kon 6:8-23 openb 12:1-8 Engelenwereld - deel 3 - SLECHT, GALM
6221 1-1-1984 Goverts N. deut 33:1-5 gen 18:1-2 Engelen en de volkeren-Serie II-Leeuwarden-SLOT MIST
6226 21-6-1980 Steenis Dick van luc 9:62 fil 3:12-14 Vergeet hetgeen achter je ligt
6227 25-7-1980 Roose J. --- De Tabernakel II (vervolg)-Vertaling naar Duits-KLEIN DEEL MIST
6230 1-2-1982 Goverts N. openb13vrs1-18- Twee dieren (details) [666)
6231 1-12-1982 Goverts N. ps 139:1-18 hand 17:28-31 Welk beeld heb je van jezelf
6236 22-10-1983 P. Waljaard marc 4:33-34 Incidenteel leiding geven-les 2
6243 27-12-1983 Steenis D. van 1 joh 2:10 Ergeren-SLOT MIST
6244 27-12-1983 Steenis D. van gal 6:7-10 ps 126:1-6 Met tranen zaaien en gejuich maaien
6245 1-1-1984 Frans --- Over enkele Psalmen
6247 24-3-1984 Goverts N. mat 8:23 Engelen - Les 4
6248 1-4-1984 Goverts N. hos 2:13-20 ps 22:10-11 Terug naar Gods hart
6249 1-4-1984 spreker spreker hand 9:3-6 Vallen - SLECHT DEEL (ver weg)
6250 1-5-1984 Steenis D. van 1 cor 6:19-20 2 cor 5:14-15 Wees op God gericht
6251 13-11-1984 Steenis D. van 1 cor 13:1-13 ef 3:17b-19 De liefde
6252 8-12-1984 Goverts N. gen 4 vervolg Genesis (2) - Bijbelschool
6253 16-3-1985 Sikkens D. --- Ben je twee of EEN@ (2)-Bijbelschool
6254 16-3-1985 Sikkens D. deut 6:4-7 Ben je twee of ben je EEN - deel 1-Bijbelschool
6255 1-8-1985 Steenis D. van deut 18:9-14 Occultisme [hekserij]
6256 20-8-1985 Steenis D. van mat 13:19 De boze
6257 24-10-1985 Steenis D. van hand 3:26 hebr 10:7 Jezus dienen
6259 25-8-1986 Steenis D. van gen 49:22-24 gen 37:1-25 Het leven van Jozef (1)
6260 5-3-1987 Cornwall Judsen hebr 10:11-22 nr 6-De Bron
6261 16-7-1987 Chandler T. --- Onze wil en geweten-C.7A-Engels vertaald-Gorkum (Berea)
6262 19-3-1988 Jung br. --- Mensbeeld - Bijbelschool LES 2
6263 19-3-1988 Jung br. --- Hoe veranderen@ - Bijbelschool LES 3
6264 19-3-1988 Jung br. --- Talenten, Denken, Groeien - Bijbelschool LES 4
6265 2-8-1988 Shields Paula luc 9:23 Lofprijsweek - Heel worden in Gods tegenwoordigheid - DeBron
6266 18-9-1988 Steenis D. van rom 12:1 Leven in heiligheid
6268 20-1-2002 Sikkens D. ps 27:4 Lieflijkheid en samenbinding
6269 27-1-2002 Sikkens D. luc10:33-34 Onze zwakheden-BEGIN MIST
6270 31-3-2002 Sikkens D. mat 18:12-14 De Herder
6271 4-8-2002 Sikkens D. ps 139:13 Zijn troetelkind
6272 6-10-2002 Sikkens D. mat 6:10 luc 11:2 Uw rijk komt (getuigenis vooraf)
6273 20-10-2002 Sikkens D. ps 80:18-20 Doe Uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden
6274 20-10-2002 Sikkens D. ps 80:18-20 Verlossing door Zijn aanschijn
6275 1-12-2002 Sikkens D. mat 18:1-3 Sterk en zwak
6276 1-1-2003 Sikkens D. luc 17:7-10 Doe je alleen wat je opgedragen wordt@
6277 1-1-2003 Sikkens D. luc 17:7-10 Geen onnutte slaaf zijn
6278 19-1-2003 Sikkens D. luc 6:36 Oordelen
6279 16-3-2003 Sikkens D. 1 cor 3:1 1 petr 2:1-3 Onvervalste melk - Worden als een kind
6280 17-4-2003 Sikkens D. ps 139:15 ps 42:12b Hoe denk je-SLOT MIST
6281 20-4-2003 Sikkens D. 1 joh 2:4 Leven zoals Hij deed
6282 22-6-2003 Sikkens D. 1 sam 7:2-4 Baal, koningin des hemels, Isis
6283 6-7-2003 Sikkens D. 1 cor 12:1-11 Genade
6284 17-8-2003 Sikkens D. gen 1:14 Liefde Gods in je leven
6285 7-12-2003 Sikkens D. ef 6:10-16 Strijd om in te gaan
6286 4-1-2004 Sikkens D. spr 30 Hoe lees je bijbel@
6299 1-1-1901 Bronsveld P. mat 28:18-20 Soldaat van Koning Jezus zijn-Ik heb alle macht op aarde, dus ga!
6300 1-1-1901 Gooijer Wijgert 2 kon4:1-7 luc8vrs16, Volharden tot het einde - (15 april)
6307 1-1-1901 Steenis D. van deut6vrs4-9- Gezin en opvoeding-Conferentie@@@-MATIG
6308 1-1-1901 Steenis D. van deut 6:5-9 Opvoeding en gezin-Ontmoetingsdag deel 2
6316 1-6-1975 Leeuwen br. van jes 55:6-13 fil 2:12-13 Door de Geest leven, elke dag
6318 28-9-1975 Lindhout Fred mat 11:27-30 Kom tot Mij-Jeugddienst
6335 1-5-1978 Buining W. luc 11:9-13 1 cor 12:4-11 Zoekt naar het meerdere (geestesgaven)
6338 27-11-1983 Buining W. 1 cor 4 Het KdH bestaat uit woorden-1 cor 14 - de geestelijke gaven-BEGIN MIST
6339 22-3-1987 Visser Hans --- Zangdienst
6341 8-5-1988 Sikkens D. hand 14:21 joh 6:32 Het koninkrijk Gods binnengaan of zijn - MATIG
6343 13-8-1989 Zaal Hans jac 1:1-8 Blijdschap na verdrukking
6346 25-4-2021 Fluit Jan jes 52:6 Kennen
6356 24-4-2022 Spruijt Jaap ezech 37:24-28 2 cor 6:16b De roep (zalving) van God op ons leven
6357 13-6-2021 Spruijt Jaap --- Leer en leven van Jezus
6358 5-4-2015 Spruijt Jaap 1 cor 15:1-6 1 cor 15:12-28 De Opstanding
6359 1-1-1901 Steenis Dick van pred 9:2-10 Wat komt er na de dood 4
6360 1-1-1967 Roose J. ex 15:22-27 1 cor 11:29-31 Geloofsgenezing
6362 30-7-2023 Boer Jildert de 1 tim 4:1-7 Het Volle evangelie - Vernieuwing van denken - deel 3 - 6 extra punten