Waljaard, P.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van P. Waljaard.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

27

6-3-1977

luc 17:11-19

 

De tien melaatsen

35

3-4-1977

mat 6:5-6

mat 6:16-18

Uw Vader, die in het verborgene is

55

5-6-1977

deut 2:1-8

 

Edom, beeld van dwaling

76

14-8-1977

jes 4:2-6

 

Het leven uit God moet ons sieraad zijn

129

5-2-1978

hebr 11:1-3,32

hebr 12:1

God heeft iets beters met ons voor

146

2-4-1978

mat 16:13-20

 

Gij zijt de Christus

173

2-7-1978

richt 6:1-16

 

Gideon, de Heer is met u gij dappere held

193

3-9-1978

ps 149

 

Lofprijzing en strijd

211

5-11-1978

joh 8:30-36

 

Slaaf; discipel van JC; zoon, die voor eeuwig in huis blijft

219

3-12-1978

dan 1:1-8

 

Functie van een naam

228

7-1-1979

jer 18:1-6

 

De pottenbakker

277

17-6-1979

neh 2:11-20

 

terugkeer v.h. volk na ballingschap (tempel/stad herbouwen)

292

19-8-1979

joh 14:1-4

 

laat je geest heersen over je gevoel

313

4-11-1979

ef 4:17-32

 

Oude en nieuwe mens

330

30-12-1979

mat 1:18-25

 

Immanuel, God met ons

368

4-5-1980

richt 13:1-5

 

Simson

417

1-1-1984

2 cor 3:17-18

 

Oude en nieuwe verbond - herstel van de innerlijke mwens - KVO conferentie

478

31-5-1981

mat 28:16-20

 

Een leerling moet kunnen luisteren

493

2-8-1981

gal 3:26-29

 

Relaties

519

1-11-1981

1 joh 3:11-17

 

Liefde tot elkaar - de band der liefde

538

3-1-1982

gal 6:15-16

 

Bent u een nieuwe schepping ?

560

7-3-1982

mat 19:16-26

 

Rijke jongeling

599

1-8-1982

joh 2:1-11

 

Bruiloft te Kana

634

28-11-1982

gal 4:1-11

 

Zonen van God

661

6-3-1983

joh 16:5-15

 

Grenzen in je geestelijk leven

712

4-9-1983

mat 16:13-19

 

Spreken

734

13-11-1983

ef 3:14-21

 

Geworteld en gegrond in de liefde

767

11-3-1984

1 cor 14:1

 

Jaagt naar de liefde, streeft naar de geestelijke gaven

803

15-7-1984

1 sam 1:1-18

 

Hanna

844

16-12-1984

ef 2:21-22

 

Tempel, beeld van de gemeente

863

17-2-1985

marc 5:21-36

 

Bloedvloeiende vrouw

915

25-8-1985

2 kon 18:1-7

 

Hiskia, de Heer maakt sterk

938

17-11-1985

jes 2:1-5

 

Toekomst voor Juda en Jeruzalem

953

12-1-1986

joz 2:37

joz 3:17

Doortocht door de Jordaan

1447

27-7-1986

fil 4:4-9

 

Christen zijn laten zien

1468

21-12-1986

luc 1

mat 2

God wil verder met u

1499

26-7-1987

joh 14:1-14

 

Geen schrik maar door leiding

1509

11-10-1987

ezech 36:33

 

Verwoeste steden worden als de hof van Eden - Strijd

3697

15-11-1987

mat 18:21

 

Barmhartigheid

3790

17-6-1979

neh 2:11-20

 

Muren herstellen

3794

24-9-1983

---

 

Incidenteel leiding geven-Herderschap

3816

29-6-1980

marc 1:21-28

 

Jezus' gezag, ook voor ons - ALS 0236

3818

27-12-1982

---

 

Ontmoetingsdag-Gemeente, gemeentelijke- en paragemeentelijke activiteiten

3850

25-1-1976

ps 59

 

Sterk worden door de strijd

3856

15-2-1976

zach 4v:1-14

 

Niet door geweld maar Mijn Geest

3870

28-3-1976

hebr 4:1-13

 

Ingaan in de rust

3916

22-8-1976

ef 6:10-20

 

Krachtig zijn in de sterkte Zijner macht

3933

7-11-1976

openb 12:1-6

 

Zonen Gods, ondanks het geweld