Visser, J.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Jaap Visser.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

48

15-5-1977

1 petr 1:3-5

 

Gods plan met uw leven, kent u dat?

110

27-11-1977

joh 8:31-32

 

De waarheid zal u vrijmaken

167

11-6-1978

hand 8:4-17

 

Filippus in Samaria Jeugddienst

187

13-8-1978

1 petr 5:8-11

 

-

217

26-11-1978

luc 19:1-10

 

Zacheus

281

1-7-1979

hebr 6:15

 

geduld

317

18-11-1979

2 petr 1:3

 

Geroepen door zijn heerlijkheid en macht - jeugddienst

472

10-5-1981

mat 11:28

 

Kom tot Mij en Ik geef u rust

498

23-8-1981

hebr 12:3

 

Vestigt uw aandacht dan op Hem

523

15-11-1981

fil 3:7-17

 

Gegrepen door Jezus Christus

625

31-10-1982

1 joh 4:9

 

God had de wereld zo lief

685

29-5-1983

2 cor 2:14

 

God zij gedankt, die ons te allen tijd doet zegevieren in C.J.

720

2-10-1983

2 thes 3:1

mat 6:8

Voorbede

772

25-3-1984

----

 

God spreekt - jeugddienst

799

1-7-1984

fil 2:1-11

 

Aspecten van het gemeente-zijn

824

7-10-1984

2 tim 2:8

 

Jezus heeft de weg tot God gebaand

897

16-6-1985

rom 12:2

 

Vernieuwing van denken

1061

8-11-1987

1 tim 4:16

 

Zie toe op uzelf

1163

16-7-1989

ef 4:20

ef 1:17

Gij geheel anders

1189

14-1-1990

ef 4:16

 

Groei en ontwikkeling

1215

8-7-1990

rom 8:28

 

Alle dingen werken mede ten goede

1274

14-7-1991

hebr 11:1

 

----

1283

7-9-1991

1 petr 2:5

 

Priesterschap 2 Haamstede 91 (zaterdag)

1320

22-3-1992

1 petr 1:3-9

rom 12:1

Hoop, de kracht van het evangelie

1335

14-6-1992

2 tim 2:1

tit 2:11

Genade

1365

20-12-1992

1 petr 1:8-12

 

Beloofd is beloofd!

1657

4-11-1980

----

 

BBC: Strijd deel1

1662

20-1-1981

----

 

BBC 7: Genade en vrede

1688

15-11-1983

----

 

BBC - deel 3: Strijd

1698

20-11-1984

----

 

BBC: Persoon en werk van Jezus Christus

1701

22-1-1985

----

 

BBC: Heilige Geest (1)

1702

5-2-1985

----

 

BBC: Heilige Geest (2)

1705

10-9-1985

----

 

BBC: Geloof

1708

22-10-1985

----

 

BBC deel 4: Bidden

1710

19-11-1985

----

 

BBC deel 6: Heiliging

1712

17-12-1985

----

 

BBC: Geest van verwerping, weerspannigheid en hysterie

1716

25-11-1986

----

 

BBC: Afkomst van Jezus Christus (de persoon en het werk JC)

1718

13-1-1987

----

 

BBC: Heilige Geest (1)

1722

3-11-1987

----

 

BBC: Geloof

1725

15-12-1987

----

 

BBC: Bidden en bijbellezen

1727

26-1-1988

----

 

BBC: Heiliging

1728

9-2-1988

---

 

BBC2 deel 7: Persoonlijke vijanden: verwerping/weerspannigheid/hysterie

1730

1-12-1988

----

 

BBC/bidst.: Ontwikkeling van geestelijke gaven

1734

6-4-1989

----

 

BBC/bidst.: Jezus Christus

1737

12-10-1989

----

 

BBC/bidst.: Omgaan met weerstanden

1747

10-2-1987

----

 

BBC: De persoon en het werk van Jezus Christus

1748

24-2-1987

----

 

BBC: Het koninkrijk der hemelen

1749

10-3-1987

----

 

BBC: Heilige Geest (1)

1751

7-4-1987

----

 

BBC: Heilige Geest (2)

1753

12-1-1988

----

 

BBC deel 1: Geloven

1756

22-2-1988

----

 

BBC, deel 4: Bidden en bijbellezen

1758

22-3-1988

----

 

BBC: Heiliging

1759

5-4-1988

----

 

BBC7: Persoonlijk beleven v.h. evangelie/persoonlijke vijanden

1763

2-2-1989

----

 

BBC: Ontwikkeling van geestelijke  gaven

1767

8-6-1989

----

 

BBC: Persoonlijke relatie met Jezus Christus

1772

3-1-1990

----

 

BBC: Ik zal mijn wetten in hun hart leggen en in hun verstand s

1831

18-4-1993

hebr 3:12-14

 

Als je Zijn stem hoort en verstaat, verhard dan je hart niet

1857

10-10-1993

rom 1:17b

fil 2:13

Leren leven vanuit geloof

1878

9-1-1994

mat 3:15

 

Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen

1900

1-5-1994

---

 

Relatie volwassene - kind (2)

1902

15-5-1994

fil 1:9

 

Rein en onberispelijk zijn tegen de grote dag van Christus

1922

4-9-1994

hebr (div.)

hebr (div.)

Vestigt je aandacht dan op Hem - avondmaal

1947

22-1-1995

ef 5:15

 

Zie nauwlettend toe hoe je wandelt

1987

3-9-1995

col 3:3

 

Je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God

2016

3-12-1995

openb 5:9-10

 

Samenvatting van het evangelie - avondmaal

2025

10-3-1996

rom 4:17-21

 

God eren in volle zekerheid dat Hij volbrengt wat Hij belooft

2041

2-6-1996

1 petr 1:18-22

hebr 10:23

Voorbereiding voor avondmaal: hebt ontzag voor God

2057

25-8-1996

ef 6:10-17

 

Strijd in de hemelse gewesten

2087

29-12-1996

----

 

Gezinsdienst - geef nooit op

2100

16-3-1997

1 petr 1:3

 

God dienen

2114

8-6-1997

---

 

Een dienst met veel zingen en enkele teksten

2192

17-5-1998

mat 3:15

 

Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen - doopdienst

2287

8-8-1999

2 tim 2:8

 

Jezus opgewekt uit de dood voor ons

2607

17-2-2002

ef 1:

 

Herhalingsstudie vanuit Efese: uitverkiezing

2658

6-10-2002

mat 3:13

 

Doopdienst

2706

3-8-2003

---

 

Praise/worship - avondmaal         Maaltijd samen met de Heer

2858

22-1-2006

ef 1

 

Wie heeft God verzonnen? - Het plan van god met mensen

2899

23-7-2006

ef 3:10-11

 

Plaats van de gemeente in de openbaring van Jezus Christus

2905

3-9-2006

ef 4:16

 

Bouwen aan Gemeente zijn o.l.v. Jezus Christus

2909

1-10-2006

ef 4:16

 

Presentatie:Bouwen aan de Gemeente - visie ochtendgroep

2917

26-11-2006

rom 4:18-21

 

God eren uit overtuiging dat God doet wat hij belooft

2932

25-2-2007

Jer 29:11-14

Ef 6:10-17

Geloof en win

2956

29-7-2007

2 tim 2:1

 

Genade

2957

5-8-2007

1 cor 11:23-26

 

Viering van het Avondmaal

2991

 

col 1:13-14

 

jeugddienst

3018

23-3-2008

2 cor 9:15

 

Pasen - de betekenis van de opstanding voor Jezus, God en ons

3045

3-8-2008

judas 24-26

 

Gods plan met mensen 1 - briefkaart Judas

3047

17-8-2008

ef 1:3-14

 

Gods plan met mensen 2

3055

5-10-2008

1 cor 11:23-25

 

Living Words - Avondmaal

3079

20-2-2009

1 petr 1:3-13

 

Gemeente vormen

3096

31-5-2009

hand 2:1-47

 

Pinksteren

3104

19-7-2009

fil 1:6-11

 

Vruchtdragen

3106

2-8-2009

1 cor 11:23-25

 

Blijf niet staan maar kom hoger op; avondmaal; het is volbracht

3167

1-8-2010

fil 2:1-11

 

Samen gemeente zijn

3218

10-7-2011

ef 4:16

1 cor 12:12-28

De werkplaats van de Timmerman

3220

24-7-2011

1 tim 1:14

 

Het getuigenis van Paulus

3222

7-8-2011

rom 8:31-39

 

God's liefde

3246

1-1-2012

ef

 

Nieuwjaarsbijeenkomst met korte woord

3267

27-5-2012

ef 1:19

 

Ik bid dat je beseft de grootte vd kracht die God geeft

3276

28-7-2012

col 2:6-7

 

Blijf één met Hem

3283

16-9-2012

ef 1:4-6

 

Uitverkiezing

3296

16-12-2012

ef 2:1-10

 

Doopdienst

3302

13-1-2013

---

 

Handoplegging

3304

27-1-2013

neh

 

Musical Nehemia

3332

11-8-2013

1 petr 1:3-8

 

Geloofsechtheid zij tot lof+heerlijkheid+eer bij openbaring JC

3357

22-12-2013

fil 2:5-11

 

Christus is Heer

3371

2-3-2014

luc 1:74-75

rom 7:14-25

Gebondenheid en vrijheid

3378

20-4-2014

mat 27:57-28:7

 

 Jezus' overwinning over duivel en dood heeft verstrekkende gevolgen…

3395

27-7-2014

spr 4:20-27

 

Bewaar je hart

3397

10-8-2014

ef 3:14-21

 

Mag Christus in je hart wonen…

3401

7-9-2014

fil 1:9-11

 

Bewaar je hart: Geloof en gevoel - een persoonlijk getuigenis

3404

28-9-2014

fil 2:5

 

Laat de gezindheid van Christus jouw gezindheid zijn

3416

21-12-2014

jes 46:9-11

 

Gods raadsbesluit

3446

1-2-2015

ef 2:5-6

col 3:1-3

Houd voor ogen wat boven is…

3471

4-3-1980

.

 

BBC2-Gebondenheid, vragen-SLOT MIST - Jaap en Simon

3528

15-1-1989

---

 

Jeugddienst met getuigenissen - zondagavond

3639

25-2-1986

mat 6:8-9

 

BBC-deel4- Bidden

3936

21-11-1976

rom 6:22-27

 

Gedachten die tot zonde leiden uitbannen

4003

8-3-2015

fil 2:9-11

 

Jezus heeft een naam boven elke andere naam

4014

24-5-2015

hand 2

 

Waarom wil Jezus je dopen in heilige Geest?

4023

26-7-2015

2 tim 2:1

 

 Wees sterk door de kracht die Jezus Christus je geeft

4026

16-8-2015

jes 61:1-4

luc 4:14-21

Jezus verlost, bevrijdt en geneest…

4032

27-9-2015

col 3:15

fil 4:6-7

Laat de vrede van Christus heersen in je hart

4052

7-2-2016

ef 4:15-16

ef 5:25-27

De gemeente in perspectief…!

4063

24-4-2016

hand 2:1-4

hand 10:45-46

Spreken in nieuwe tongen

4078

7-8-2016

joh 17:11

 

Jezus bidt voor ons: “dat wij één zijn…”

4083

11-9-2016

amos 5:6

 

Zoek de HEER en leef…!

4092

13-11-2016

fil 2:12-13

 

Zet je in voor een gezond geestelijk leven…!

4097

18-12-2016

hebr 12:2

 

Richt je aandacht op Jezus…!

4119

16-4-2017

1 cor 15

 

Vestig je hoop op Christus - Pasen 2017

4127

4-6-2017

hand 2:4

 

Vol worden van heilige Geest…! Pinksteren 2017

4136

6-8-2017

fil 1:6-11

 

Geef de Heer de gelegenheid om het goede werk dat Hij in jou is begonnen, voort te zetten…

4140

3-9-2017

fil 1:9-11

hebr 4:12

Onderscheiden goed en kwaad

4149

5-11-2017

fil 4:4-7

 

Wees blij - Maak je geen zorgen - Wees dankbaar

4157

31-12-2017

ef 6:10

 

Zoek je kracht in de Heer

4164

18-2-2018

1 thes 2:12

 

Leef tot eer van God…!

4170

1-4-2018

joh 11:25-26

2 tim 1:9-10

Jezus zegt: “Wie leeft en in Mij gelooft zal nooit ofte nimmer sterven…”

4180

20-5-2018

hand 19:1-6

ef 1:13-14

Open je voor de heilige Geest…! Pinksteren

4190

29-7-2018

1 petr 4:10-11

 

Geef de rijkdom van Gods goedheid aan elkaar door…

4193

19-8-2018

ps 32:10

 

Vertrouw op God…!

4206

11-11-2018

2 thes 1:11-12

 

Opdat je zo zult worden zoals onze God je wil hebben…!

4211

16-12-2018

Num 6:24-26

 

Vrede…!

4220

17-2-2019

judas 20-21

 

Groei in geloof…!

4231

21-4-2019

col 1:13-14

rom 4:24-5:1

Pasen

4236

26-5-2019

rom 5:5

 

Gods liefde in ons hart door de heilige Geest

4244

21-7-2019

micha 6:8

 

Wandel met God

4252

15-9-2019

ps 84:5

 

Baan de weg…!

4258

27-10-2019

ps 103:20-21

 

Engelen

4264

8-12-2019

luc 1:1-79

 

God ziet wat in jou…!

4275

23-2-2020

1 joh 1:5

 

God is enkel goed…!