Verdouw, S.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Simon Verdouw.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

185

6-8-1978

joz 5:13

joz 6:27

Jozua

199

24-9-1978

joh 3:16

 

De relatie van God met de mens Jeugddienst

240

18-2-1979

jes 9:1-5

 

Licht en duisternis - jeugddienst

284

15-7-1979

luc 12:32

hebr 3:14

weest niet bevreesd, gij klein kuddeke

303

30-9-1979

jes 49:8-9

 

Hoopvolle toekomst. Kom tevoorschijn. Jeugddienst.

344

17-2-1980

jer 29:11

 

Gods gedachten: vrede, geen onheil, een hoopvolle toekomst

388

13-7-1980

mat 4:12-25

 

Bergrede

485

28-6-1981

1 joh 1:1-5

 

Wie zoekt naar geluk komt terecht bij Jezus

521

8-11-1981

joh 4:1-42

 

De Samaritaanse vrouw - jeugddienst

574

25-4-1982

luc 5:15-26

 

Genezing van de verlamde - jeugddienst

638

12-12-1982

hand 10:1-48

 

Cornelius

688

5-6-1983

ps 23

 

Herder geen vrees, blijf in de kudde

714

11-9-1983

2 tim 1:1-7

 

Ongeveinsd geloof

742

11-12-1983

rom 8:31-39

 

Met Hem alles schenken

765

4-3-1984

2 tim 1:12-14

 

Bewaar het goede u toevertrouwd

832

4-11-1984

1 cor 11:26

 

Heilig avondmaal

848

30-12-1984

1 petr 5:8-11

 

Wordt nuchter en waakzaam

893

2-6-1985

ef 5:19

ps 111

Lofpsalm

904

7-7-1985

hebr 2:1-4

 

Aandacht schenken

926

6-10-1985

1 petr 2:2-10

 

Aanmoediging en bemoediging

934

3-11-1985

ex 17:8-16

 

De overwinning op Amelek

948

22-12-1985

fil 4:19-20

 

God enkel goed (matige opname)

1006

23-11-1986

joh 1:35-52

 

Jezus roept zijn discipelen - jeugddienst 1986/2

1039

28-6-1987

rom 12:1-8

 

----

1063

22-11-1987

1 cor 15:58

 

Standvastig, onwankelbaar en overvloedig in het werk des Heren

1083

4-2-1988

----

 

Teeners in de gemeente

1116

18-9-1988

hand 9:1

hand 22:1

Bekering van Saulus

1141

26-2-1989

1 cor 1:1-9

 

----

1160

25-6-1989

gal 3:1-5

 

Die de heilige Geest schenkt ten gevolge van het geloof

1180

12-11-1989

ps 100

ef 2:10

Erken dat Hij ons heeft gemaakt

1194

18-2-1990

rom 4:16-25

 

Abraham geloofde tegen hoop op hoop

1218

29-7-1990

joh 8:30-02

 

Waarheid

1233

11-11-1990

col 1:21-23

 

Standvastig blijven door slechts geloven

1247

10-2-1991

2 tim 1:14

 

Bewaar door H.G. die i.o.woont het goede dat u is toevertrouwd

1280

25-8-1991

jer 29:11

 

Want Ik weet welke gedachten ik over u koester

1307

12-1-1992

mat 16:13-20

1 petr 2:4-7

Wat zeggen de mensen die Ik ben en wie zeggen jullie die Ik ben

1331

24-5-1992

2 petr 3:1-18

 

De dag Gods verwachten

1358

8-11-1992

joh 12:26

joh 14:3-4

Zijn waar JC is want je leven is verborgen met Christus in God

1396

5-6-1985

----

 

Strijd in de Hemelse Gewesten - thema Verlossing Rdam 27 (BBC1)

1423

9-2-1986

1 cor 9:22-27

hebr 12:1-3

Laten ook wij de wedloop lopen die voor ons ligt

1546

12-6-1988

mat 13:1-9

mat 13:18-23

Gelijkenis van de zaaier

1569

30-10-1988

hand 9:1-19

hand 22:1

Bekering van Saulus. Ananias

1589

19-3-1989

1 cor 1:1-9

 

Geworteld in hem ontbreekt ons geen enkele genadegave

1608

23-7-1989

gal 3:5

 

De Geest werkt

1619

24-9-1989

ef 1:15-2:10

 

Jezus' plaats in de gemeente

1656

21-10-1980

ex 32:25

mat 9:35-36

BBC2: Leiding -gezag - gehoorzaamheid

1673

2-2-1982

----

 

BBC 3 - deel 7: Relaties (1)

1677

26-10-1982

----

 

BBC - deel 1: Schepping

1696

23-10-1984

----

 

BBC: Schepping

1699

4-12-1984

----

 

BBC: Bekering - wedergeboorte - verzoening - waterdoop

1706

24-9-1985

----

 

BBC: Gehoorzaamheid - leiding

1707

8-10-1985

----

 

BBC - deel 3: Belijden en getuigen

1709

5-11-1985

----

 

BBC: God is goed (vervolg)

1711

3-12-1985

----

 

BBC: Opstanding

1714

28-10-1986

----

 

BBC: Schepping - oorsprong van alle dingen

1715

11-11-1986

----

 

BBC: Zondeval, het ontstaan van het kwaad

1723

17-11-1987

----

 

BBC: Gehoorzaamheid

1724

1-12-1987

----

 

BBC: Getuigen

1726

12-1-1988

----

 

BBC: God is enkel goed

1733

2-3-1989

----

 

BBC/bidst.: Strijd in de hemelse gewesten

1745

13-1-1987

----

 

BBC: Schepping - de oorsprong aller dingen

1746

27-1-1987

----

 

BBC: Zondeval - het ontstaan van het kwaad

1750

24-3-1987

----

 

BBC: Gebondenheid en vrijheid

1752

21-4-1987

----

 

BBC: Ieders taak en plaats in de gemeente

1754

26-2-1988

----

 

BBC2: Gehoorzaamheid

1755

9-2-1988

----

 

BBC: Getuigen

1757

8-3-1988

----

 

BBC5: God is enkel goed - Godsbeeld

1760

19-4-1988

----

 

BBC: Opstanding (deel 8)

1766

11-5-1989

----

 

BBC deel 6: Vergeving

1769

14-9-1989

----

 

BBC deel 8: Vergeving

1773

3-1-1990

1 cor 12:8

 

BBC: Ontwikkeling enkele geestelijke gaven: kennis en wijsheid

1776

6-6-1990

----

 

BBC/bidst.: Leer ons bidden

1822

14-3-1993

ps 32 8-11

 

Mijn oog is op u

1850

22-8-1993

ps 16:8

 

Bestendig - Ik stel mij de Here bestendig voor ogen

1862

24-10-1993

col 2:6-7

 

Nu gij Christus Jezus, de Heer aanvaard hebt, wandelt in Hem

1891

27-3-1994

joh 11:1-44

 

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven

1913

10-7-1994

joh 17:1-2

joh 10:28

Eeuwig leven schenken

1920

28-8-1994

fil 1:27-2:5

 

Eén ding slechts; ik zal mij waardig gedragen JC's evangelie

1942

18-12-1994

fil 1:9

 

Dat uw liefde meer overvloedig zij in inzicht/fijngevoeligheid

1951

5-2-1995

hebr 3:14

 

Deelkrijgen aan Christus. Begin der verzekerdheid vasthouden

1965

23-4-1995

mat 11:25-27

mat 11:28-30

Komt tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven

1976

18-6-1995

openb 4:1-3

 

God centraal stellen - de glorie aan God brengen

1994

1-10-1995

ef 3:12

hebr 4:14-16

Vrijmoedigheid (om tot God te naderen)

2020

4-2-1996

hand 3

 

Genezing van een verlamde/volle overgave in geloof/verwachting

2034

14-4-1996

2 cor 11:2

 

Ik waak om u als reine maagd voor Christus te stellen - liefde

2070

22-9-1996

joh 15:1-8

 

De ware wijnstok - in Hem blijven - vrucht dragen - genade

2083

1-12-1996

ps 23:1

 

De Heer is mijn Herder

2115

15-6-1997

marc 1:16-20

luc 5:1-11

U nodigt mij in liefde dichterbij

2142

28-9-1997

hand 16:23-40

 

Wat moet ik doen om behouden te worden?

2154

23-11-1997

hand 10

deut 10:17-18

Een week uit het leven van God

2158

14-12-1997

openb 1:1-6

1 petr 2:4

Wat God doet, waar wij bij betrokken zijn en hoe dat versterken

2163

12-11-1997

amos 5:14-15

spr 8:13

Overwin het kwade door het goede

2165

25-1-1998

hebr 3:1-6

 

Opwekking tot trouw - ... maar de bouwmeester van alles is God

2171

8-3-1998

1 cor 16:13-14

 

Laat alles bij u in liefde toegaan/waken/geloof!/manlijk/sterk

2190

3-5-1998

1 joh 5:1-13

 

JC is Gods zoon. Houden van God is houden van zijn kinderen.

2203

16-8-1998

ef 4:25

zach 8:16

Genade->liefde->leven wijden JC - waarheid spreken onder elkaar

2212

27-9-1998

luc 1:26-38

ef 3:14-21

Hoe zal dat geschieden dat JC door't geloof woning in ons maakt

2247

29-11-1998

joh 10:11-18

joh 15:12-17

Geen groter liefde dan je leven inzetten voor je vrienden

2256

31-1-1999

ps 32:1-5

1 joh 1:9

Gelukkig zijn/worden: Belijden  -  schuldvergeving - vergeten

2275

30-5-1999

2 thes 3:1-5

 

Jozef 2 - broederschap - vergeving

2277

28-3-1999

2 thes 3:1-5

 

Jozef 1

2283

11-7-1999

2 thes 3:1-5

jes 40:27-31

Jozef 3 - getrouw is de Heer in het leven van Jacob

2289

22-8-1999

rom 15:13

 

God der hope

2300

17-10-1999

ef 2:1-10

 

Ik heb een Heer die leeft....  Fun-dament/wedergeboorte/genade

2386

26-12-1999

luc 12:32

 

Weest niet bevreed

2393

6-2-2000

joh 21:15-18

 

Heb je Mij waarlijk lief ....

2401

12-3-2000

joh 4

 

De Samaritaanse vrouw - Gave Gods

2412

14-5-2000

mat 5:5

 

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen de aarde beerven

2419

25-6-2000

ef 3:14-21

 

De grote liefde van Christus

2421

9-7-2000

mat 5:3

 

Zalig de armen van geest want huner is't koninkrijk der hemelen

2431

27-8-2000

gen 2:18

 

Het is niet goed dat de mens alleen zij

2447

8-10-2000

ps 50:15

 

Gezinsdienst

2466

26-11-2000

mat 5:8

 

Zalig reinen van hart/God zien - Zijn metgezel geen kwaad doen

2489

31-12-2000

mat 5:7

 

Zalig de barmhartigen want hun zal barmhartigheid geschieden

2531

29-4-2001

ps 100:1-5

 

Erkent dat de Here God is. Hem     behoren wij toe .........

2532

6-5-2001

1 joh 3:16

 

Je leven inzetten voor anderen     Geef wat je hebt uit liefde

2545

8-7-2001

hebr 13:5-6

 

Ik zal u niet verlaten, niet, niet, niet, nee nooit!

2558

19-8-2001

joh 14:1-4

joh 14:25-31

Niet ontroerd worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij - slot mist

2559

26-8-2001

---

 

getuigenisdienst

2584

11-11-2001

ef 2:1-7

 

Doopdienst - genade - dood - leven/opstaan

2593

30-12-2001

2 kron 20:1-30

 

Niet weten wat te doen maar op U   zijn onze ogen gevestigd

2601

10-2-2002

ps 27:4

luc 10:38-42

Eén ding wil ik maar:              In Uw nabijheid zijn!

2615

7-4-2002

1 cor 6:19

 

Je bent niet van jezelf

2631

9-6-2002

1 joh 5:18

 

Dood voor de zonde, levend voor God - jezelf bewaren

2642

25-8-2002

luc 7:11-17

 

Opwekking jongeling te Nain:       God's innerlijke Ontferming

2656

6-10-2002

ef 3:14

 

Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader (1)

2667

15-12-2002

1 joh 3:1

judas 1-2

Liefde van de Vader - liefde (1 Cor 13)

2674

2-2-2003

1 joh 1:1-4

 

De Vader (3) - onze gemeenschap met de Vader - Mozes <-> Kanaan

2681

2-3-2003

hand 8:29-40

 

Doopdienst - Doop van de kamerling

2684

29-3-2003

1 cor 1:9

 

God is getrouw

2698

15-6-2003

luc 24:49

hand 1:4

Blijven in Jeruzalem en wachten op de belofte van heilige Geest

2705

27-7-2003

zach 4:9b

 

Want wie veracht de dag der kleine dingen? (1)

2710

31-8-2003

hoogl 2:15

 

Want wie veracht de dag der kleine dingen? (2): Vossenjacht

2712

14-9-2003

zach 4:9b

 

Want wie veracht de dag der kleine dingen? (3)

2723

23-11-2003

---

 

Improvisatiepreek: Zijn wat wij zijn in Hem/Vreze Gods/vertrouw

2730

28-12-2003

luc 2:40-52

 

De 12-jarige Jezus in de tempel

2732

11-1-2004

mat 16:13-20

 

Ik zal mijn gemeente bouwen

2738

22-2-2004

joh 1:35-52

 

Kom en je zult het zien!

2746

11-4-2004

2 cor 5:14-15

 

Eén is voor allen gestorven/opstanding/Christus liefde dringt

2753

23-5-2004

2 cor 5:14-15

 

De liefde van Christus dringt ons - versterk je broeder/zuster

2759

27-6-2004

rom 16:25-27

 

Hem nu die bij machte is u te versterken door Jezus Christus

2760

4-7-2004

hebr 3:1-6

 

Richt uw oog op Jezus

2763

25-7-2004

---

 

Indrukken van de New Wine zomerconferentie

2765

8-8-2004

ps 31:14

 

Ik weet wie mijn God is

2766

12-8-2004

hoogl

 

Trouwdienst Johan Knoop en         Natie Castro

2771

12-9-2004

luc 8:15

jac 5:7-11

volharding - geduld - gelatenheid

2777

24-10-2004

rom 15:4-6

 

God van de vertroosting

2788

2-1-2005

jes 61:1-3

luc 4:14-30

Genadejaar van de Heer

2795

30-1-2005

fil 3:20-4:9

 

De Heer is nabij (1)

2801

26-2-2005

rom 8:31-32

 

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn

2809

27-3-2005

hebr 13:20-21

 

Een zegenbede voor de gemeente

2811

10-4-2005

joh 1:35-37

 

Zoekers die op scherp staan

2819

5-6-2005

joh 15:13-14

 

Geen groter liefde dan je leven geven voor je vrienden

2822

26-6-2005

---

 

Betekent barmhartigheid iets voor jou?

2828

7-8-2005

---

 

Summer Praise

2829

14-8-2005

joh 6:1-21

 

Jezus volgen

2839

18-9-2005

joh 17:15

joh 16:33

Bewaard worden voor de boze/niet wegvluchten:weerbaar<-> occult

2844

23-10-2005

joh 17:1-3

 

God kennen

2853

25-12-2005

luc 2:8-32

col 1:24-29

God heeft een geheim en geeft de hoop nooit op

2855

8-1-2006

1 cor 1:1-9

 

God is getrouw....................

2866

5-2-2006

hebr 4:14-16

 

Jezus=betrouwbaar Hogepriester/Vrijmoed. troon v.genade naderen

2877

16-4-2006

---

 

Doopdienst: HELEMAAL kopje onder (Henny, Frank en Mariska)

2886

18-6-2006

.

 

 

2890

16-7-2006

mat 5:9

 

Zalig de vredestichters

2902

13-8-2006

ps 62:6

 

Mijn ziel, keer u stil tot God want van hem is mijn verwachting

3551

12-11-1978

ps 8

 

Alzo lief had God Zijn wereld

3634

20-4-1990

joh 11:1-44

joh 12:1-3

De opwekking van Lazarus

3781

15-8-1976

ezech 2:1-10

ezech 3:1-15

Laat je niet misleiden door gedachten van de boze - doodsgedachten

3855

8-2-1976

ef 4:17-24

 

Jeugddienst

3908

1-1-1976

ef 3:14-21

 

Gesterkt worden door hG

3959

23-10-1979

---

 

BBC 2 - De mens, geest, ziel, lichaam en geweten

3963

4-3-1980

---

 

BBC 2 - vervolg - rijk der duisternis

5305

23-10-1979

.

 

BBC2-De mens, geest, ziel, lichaam en geweten

5379

22-4-1986

.

 

BBC7-Opstanding uit de dood-Katwijk@

5401

12-10-1989

ps 25:14

 

BBC-Persoonlijke relatie tot JC

5517

23-10-1984

2 kron 16:9

 

BBC1 - God gaat Zich openbaren

5523

2-3-1988

---

 

BBC8 (2e serie) - Opstanding

5528

13-9-1989

col 1:13

col 3:13

BBC - Vergeving

5530

23-5-1990

1 cor 12:1-8

jer 31:34

BBC - begaafdheid om met kennis te spreken

1713

7-1-1986

----

 

BBC deel 9: Bijbellezen en spreken (slotavond)