Schoenaers, J.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van J. Schoenaers.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

2935

11-3-2007

luc 6:12-19

 

Het hart van het evangelie - Wil jij die samaritaan zijn?

2984

30-9-2007

2 petr 1:3-11

 

Hoe je roeping en verkiezing bevestigen - VIP

2995

18-11-2007

2 petr 1:3-11

 

Vertegenwoordigers van God (2)

3003

25-12-2007

luc 1:26-38

 

In verwachting zijn van Jezus en van de komst van het zoonschap

3007

20-1-2008

fil 1:3-11

 

God's nieuwsbrief

3019

30-3-2008

jes 52:13

jes 53:12

Het evangelie van nochthans en toch....

3038

22-6-2008

hos 12:7b

 

Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God

3053

28-9-2008

2 tim 1

 

Bewaar en bevestig je roeping

3073

18-1-2009

gen 16

 

Genade in de woestijn

3085

29-3-2009

joh 15

 

Vruchtdragen - Wijnstok

3113

20-9-2009

mal 4:1-3

 

De dag van de Here onze God - Kom uit je stal en ga de wei in

3132

13-12-2009

hos 2:13-14

 

God spreekt herstellend (1)

3139

17-1-2010

hos 2:13-14

 

God spreekt herstellend (2)

3149

28-3-2010

2 cor 3:17-18

 

Herstel gevoelsleven (slot van God spreekt herstellend)

3174

19-9-2010

luc 5:1-11

 

Last van je gezond verstand?

3186

12-12-2010

hebr 4:14-16

 

Troon der genade

3191

16-1-2011

mat 5:13

 

Het zout der aarde

3207

24-4-2011

mat 28

 

Pasen - Opstaan t.b.v. je broeders en zusters

3232

16-10-2011

ef 5:1-2

 

Navolgers God

3241

11-12-2011

openb 3:20-22

 

Ik sta aan de deur en klop

3248

15-1-2012

marc 10:46-52

 

Bartimeus: Zien wat anders niet gezien wordt

3264

6-5-2012

spr 4:18

 

Hoe ver willen wij gaan

3284

23-9-2012

1 cor 16:13-14

 

Blijf waakzaam

3295

9-12-2012

jes 60:1-5

jes 60:18-22

De luister van God

3311

17-3-2013

mat 17:1-13

 

Onze besteming

3324

16-6-2013

rom 8:11

 

Ons sterfelijk lichaam Levend!

3338

22-9-2013

joh 12:20-36

 

Wij zouden Jezus wel willen zien!

3355

8-12-2013

1 cor 7:31b

fil 2:5-11

Het uitelijk - de gestalte

3374

23-3-2014

joh 5:26

 

Groei tot zelfstandigheid - Heb leven in jezelf

5194

13-1-1974

joh 14:1-31

 

uittrekken uit Egypte en ingaan in Kanaan

5547

6-4-2014

joh 12:20-36

 

Wij willen Jezus zien