Pagee, H. van

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Henk van Pagee.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

2103

22-3-1997

1 tim 1:5

 

Contactdag Amersfoort Morgen: ervaring en verwachting. Middag: getuigenissen

2140

14-9-1997

hebr 3:1

rom 10:10

Wat ga je ervan zeggen - belijden  tot behoud

2173

22-3-1998

marc 2:23-28

 

Geestelijke sabbatheiliging = in 't koninkrijk der hemelen zijn

2214

11-10-1998

hebr 11:8-10

 

Stratenmakers gezocht

2253

10-1-1999

mat 5:13

 

Zout

2295

3-10-1999

1 petr 2:4

 

En KOMT tot Hem! Zoek de bevrijder!

2320

8-6-1997

jac 4:4

 

huwelijk en samenwonen

2388

9-1-2000

rom 8:19

 

Wat is je visie m.b.t.de schepping - evangeliseren/getuigen

2463

5-11-2000

mat 18:7

 

Ergernis - overgeven aan de Vader

2523

25-3-2001

jac 4:4-5

 

Principes van God: Vriendschap met wereld = vijandschap met God

2586

25-11-2001

mat 13:36-40

1 joh 5

Zaaigoed: het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk

2599

27-1-2002

joh 15:1-8

 

Ik ben de ware wijnstok en mijn    Vader is de landman - vrucht

2663

17-11-2002

spr 3:3

 

Dat liefde + trouw je niet verlaten Om je nek binden

2708

17-8-2003

2 cor 12:13

 

Zegenbede: JC's Genade/liefde Gods/gemeenschap met hG ZIJ met u

2728

14-12-2003

luc 2:1-7

 

Plaats:geen plaats - JC nam laagste plaats > uitermate verhoogd

2758

20-6-2004

hebr 10:19-20

 

Vrijmoedigheid

2785

12-12-2004

gen 12:1-4

 

Diepgraven met God

2814

1-5-2005

ps 139

 

Wat is jouw veiligheid - God legt  Zijn hand op jou

2848

20-11-2005

rom 8:28-29

ps 23

Geef nooit op, houd je bestemming vast: worden als Jezus Christ

2871

5-3-2006

jes 61:1-3

 

Jezus biedt u een hoofdsieraad, vreugdeolie en een lofgewaad

2876

9-4-2006

mat 18:7

1 joh 2:10

Ergernis

2888

2-7-2006

joh 17:22

 

Geloof je dat de Heer die heerlijkheid ook aan jou wil geven?

2911

15-10-2006

openb 5:10

1 petr 2:9-10

Leven vanuit Koninkrijk Gods  -  Priester/koning - Nieuw Lied

2929

4-2-2007

luc 19:1-10

 

Kom uit je boom en schaam je niet voor het evangelie

2952

1-7-2007

---

 

Een leven geleid door God's Geest; leven vanuit je 1e liefde

3000

9-12-2007

ps 139

ef 5:1

De 4 geesteijke basisprincipes van een mens

3025

27-4-2008

.

 

Wat betekent het Volle Evangelie voor jou?

3041

13-7-2008

.

 

Wonen in veilig huis

3064

30-11-2008

luc 1:46-55

 

De lofzang van Maria

3075

1-2-2009

joh 1:29-34

 

Doop in heilige Geest

3131

6-12-2009

jes 7:14

 

Immanuel - God is MET ons

3143

14-2-2010

1 kon 19:12-14

 

Elia ontmoet God in een zachte bries

3181

7-11-2010

mat 4:19

 

Drie uitnodigingen van Jezus

3210

15-5-2011

joh 17:22

 

Verheerlijking

3263

29-4-2012

---

 

Positief belijden - beeld Gods

3326

30-6-2013

hand 16

 

Een Volle Evangelie reis - 7 aspecten/gebeurtenissen van het VE

3354

1-12-2013

rom 10:9-11

 

M/d mond belijden tot behoud;m/h hart geloven tot gerechtigheid

3386

1-6-2014

1 kon 17:7-24

 

De weduwe van Sarfath - God bevestigt je zijn, je bediening/roeping

3413

30-11-2014

mat 18:7

 

Je verwonderen of je ergeren

3613

1-1-1982

ef 4:11-15

 

Voorgangersbijeenkomst-Jeugdleider zijn - band 4b-za-mi

4017

14-6-2015

ps 139

 

4 basis behoeften

4039

15-11-2015

hand 16:8-40

 

Paulus gevangen en Paulus vrijgelaten. De Heer biedt uitkomst

4070

12-6-2016

rom 10:10-11

 

Met de mond belijden tot behoud

5539

20-7-1997

jac 3:9

 

Naar de gelijkenis Gods geschapen