Lijzenga, H.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van H. Lijzenga.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

662

13-3-1983

fil 1:12-30

 

Het hoogste doel is het zoonschap

733

13-11-1983

joh 12:20-36

 

Graankorrel

821

30-9-1984

jer 23:1-8

 

Wonen op eigen grond

898

23-6-1985

rom 15:5-6

 

Eendrachtig uit een mond God verheerlijken

950

29-12-1985

ps 2

 

God zetelt in de hemel en lacht

1009

14-12-1986

ps 87:7

 

Al mijn bronnen zijn in U

1033

24-5-1987

luc 9:57-62

 

Jezus volgen met je hele wezen

1097

8-5-1988

2 cor 3:17-18

 

Het gaat niet om wonderen

1131

18-12-1988

jes 40:1-11

 

De God der hope

1155

28-5-1989

ps 132:13-14

 

God zegt: Sion is Mijn rustplaats

1182

26-11-1989

mat 16:26

 

Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won ....

1213

24-6-1990

ps 84

 

Gebaande wegen. In het hart van God is leven, licht en liefde

1239

23-12-1990

hebr 11:1-13

hebr 11:39-40

Getuigenis van God

1268

9-6-1991

jes 4:2-6

 

Over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn

1301

8-12-1991

ps 139:1-18

ps 139:23-24

Opwekking om je naar het zoonschap uit te strekken

1832

25-4-1993

ps 89:21-26

openb 12

De hand leggen op de zee en zijn rechterhand op de stromen

1874

12-12-1993

1 cor 16:13

job 38:3

Weest manlijk

1887

13-3-1994

ex 34:23-24

jes 55:1-5

Ik zal volken voor u verdrijven en uw gebied RUIM maken

1890

19-3-1994

ef 1:12

 

Contactdag Amersfoort 19.3.1994

1926

1-10-1994

rom 5:17

1 cor 1:7

Koningschap

1935

13-11-1994

hand 3:1-10

 

Wat ik heb, geef ik u

1952

12-2-1995

jac 1:17

 

Eerstelingen onder zijn schepselen, eerstelingen voor God

1961

25-3-1995

---

 

Amersfoort Contactdag - Laat ons mensen maken

1975

11-6-1995

2 tim 1:3-13

 

Opstandingskracht/Geesteskracht - overgave - vertrouwen

1989

17-9-1995

hebr 2:5-18

 

Broeder zijn - leven Gods liefde Gods

1992

30-9-1995

---

 

Contactdag Amersfoort (morgen):    Zoonschap - broederschap

2013

14-1-1996

openb 21:1-2

zach 10

In de zee de golven slaan/betrouwbaarheid/beoordelen/barmhartig

2039

19-5-1996

ps 95:1-7

 

Hoor "heden"naar zijn stem

2074

28-9-1996

col 1:24-29

col 2:1-3

Contactdag Amersfoort (morgen):    Mijns broeders hoeder zijn

2079

10-11-1996

ps 110

 

Uit de beek drinken en daarom je hoofd opheffen

2095

9-2-1997

mat 15:21-28

 

Gezindheid Kananese vrouw/verwachting openb. goddelijke kracht

2102

22-3-1997

fil 2:5

 

Contactdag Amersfoort (morgen): Ontwikkelen in de gestalte Gods

2107

13-4-1997

joz 5:13-6:6

 

Hoe houd je vol in de wedloop die je te lopen hebt

2121

27-7-1997

ps 113:7-8

 

Die de geringe opricht uit het stof, de arme omhoog heft ...

2143

4-10-1997

hoogl 2:8-17

 

De Heer wil uw gedaante zien, uw   stem horen

2152

9-11-1997

luc 4:14-30

 

Religie of de werkelijkheid van God

2169

22-2-1998

mat 16:18-20

 

Ik zal mijn gemeente bouwen - eenheid zoeken - verbondenheid

2175

21-3-1998

2 kron 1:1

jes 32:1-2

Contactdag Amersfoort (morgen) - Afdruk van Gods wezen

2193

24-5-1998

ps 78:70-72

 

Het wezen Gods IN ons en het werk Gods DOOR ons

2207

13-9-1998

jes 7:1-8:10

jes 10:14

Angst/beven - koningschap - gezindheid/gedrag - overgave

2216

3-10-1998

rom 5:17-21

2 kron 1:1

Contactdag Amersfoort (morgen)

2249

13-12-1998

openb 20:4

ps 4

Ontwikkel heerschappij en waardigheid in je leven

2259

14-2-1999

obad 21

 

Hoe verzorg je mensen/ verzorg je  elkaar - het Woord zíjn!

2266

20-3-1999

zach 2:1-5

 

Contactdag Afrt (morgen) - Een huis vol mondige mensen

2272

9-5-1999

jes 54:13

 

Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn

2294

26-9-1999

ps 86:11

 

Verenig mijn hart om Uw naam te vrezen

2296

2-10-1999

---

 

Gemeente - therapeutisch organisme Kracht->genezing via eenheid

2405

25-3-2000

mat 13:36-43

 

Contactdag Amersfoort: Opwekking en volle raad Gods/vragen beantw.

2410

30-4-2000

1 kon 3:9-14

joh 20:1-11

Een opmerkzaam hart

2445

24-9-2000

openb 3:10-11

mat 4:1-11

Leef bij alle Woord Gods dat verweven moet zijn met je menszijn

2484

10-12-2000

1 petr 2:6-10

 

Het Woord moet in je LEVEN - een werkelijk christenmens worden

2521

11-3-2001

ps 36:10

openb 21-22:5

In uw licht zien wij het licht

2646

7-4-1998

.

 

Koningschap 1

2647

14-4-1998

.

 

Koningschap 2

2648

28-4-1998

.

 

Koningschap 3

2649

12-5-1998

.

 

Koningschap 4

2650

26-5-1998

.

 

Koningschap 5

2651

9-6-1998

.

 

Koningschap 6

3546

15-1-1995

marc 9:38

 

Johannes en Jezus

3547

2-6-1996

1 tim 2:3-5

 

Middelaar.

3558

8-9-1996

marc 1:14-15

 

Gods evangelie in deze tijd

3559

1-12-1996

jer 44:1

 

De wil

3560

23-9-1997

jer 44:2

 

Koningin des hemels

3561

8-2-1998

jes 47:1-15

jes 48:20-22

Trek uit Babel-Jeruzalem

3562

30-3-1998

---

 

Koningsschap in de praktij

3563

6-9-1998

jes 7

jes 8

Assur

3564

16-12-1998

.

 

 

3565

29-8-1999

2 kron 15:10-19

ezech 3:4-7

Een zijn in jezelf-Luisteren

3566

31-10-1999

1 joh 1:1-3

 

Verbondenheid

3616

1-1-1982

ps 48:13-15

 

Voorgangersbijeenkomst-Gods leiding-band 4a-za-mo

3622

23-9-1997

luc 1:47

 

Koningin des hemels

3706

19-3-1994

joz 1:1-2

joz 3:6

Contactdag Amersfoort

3739

14-4-1998

ef 2:1

 

Bijbelstudie-Koningin des hemels (2)

3753

1-1-1901

---

 

Kon des hemels-Nimrod

3819

14-12-1983

mat 28:19

marc 16:16

Leer der dopen

5531

20-3-1993

---

 

Contactdag-Amersfoort-mo+vm

5536

28-9-1996

col 1:24-29

col 2:1-13

Mijn  broeders hoeder zijn

5564

25-9-1982

mat 16:16

 

VE-Bijbelschool-dag2-301AB-Ik zal Mijn gemeente bouwen

5569

6-11-1982

openb

 

VE Bijbelschool-dag 5-302AB-Gemeente in de eindtijd-Alles onder EEN Hoofd

5570

20-11-1982

1 thes 5:11

 

VE-Bijbelschool-dag6-303B-Gemeentegroei

5571

20-11-1982

openb 12:1-2

 

VE Bijbelschool-dag6-001A-Gemeentegroei; een groot teken in de hemel

5574

10-12-1982

---

 

VE Bijbelschool-dag8-404B-Gemeentegroei