Hoorn, A. van der

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Toon van der Hoorn.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

364

20-4-1980

gen 28:10-22

joh 1:48-52

Jacobsladder

480

7-6-1981

jes 2:2-3

jes 40:9

Bestijg de berg Sion

499

23-8-1981

1 thes 5:16-17

 

Verblijdt u, bidt en dankt

511

4-10-1981

jac 1:14-16

 

Begeerten als oorsprong van de zonde

542

17-1-1982

ruth 1:1

 

Ruth -Trouw blijven en door gaan

566

28-3-1982

marc 10:46-52

 

Bartimeus - er is hoop nr. 3

586

6-6-1982

luc 15:11-32

 

Verloren zoon

605

22-8-1982

hoogl 1

hoogl 2

De Heer noemt je: Mijn geliefde

636

5-12-1982

luc 11:34-35

mat 6:21-23

Is uw oog licht of duister?

681

15-5-1983

rom 15:7

col 3:15-17

Verdraagzaamheid

710

28-8-1983

2 cor 3:17-18

2 cor 4:3-4

Bedekking over wet en evangelie

761

19-2-1984

mat 5:13

 

Gij zijt het zout der aarde

797

24-6-1984

mat 8:5-13

ps 103:20

Hoofdman van Kapernaum. Ga en kom

814

2-9-1984

mat 11:28-30

 

Ootmoed

853

13-1-1985

1 tim 2:11-15

 

Emancipatie

902

30-6-1985

jes 35

 

De gebaande weg

918

8-9-1985

2 cor 10:3-6

 

Het slechten van bolwerken

946

15-12-1985

ps 68

 

God gaat de vijanden vernietigen (begin mist)

989

17-8-1986

ef 6:1-4

mat 7:12

Omgang tussen ouders en kinderen

1048

30-8-1987

klaagl 3:18-28

 

Zijn barmhartigheid is elke morgen nieuw

1162

9-7-1989

zef 3:13-20

 

----

1207

13-5-1990

jes 5:1-7

 

Wijngaard

1230

28-10-1990

luc 17:10

joh 15:15

Onnutte slaaf

1259

14-4-1991

mat 24:1-14

luc 21:13

Rede der laatste dingen (tekst voor tekst uitleg)

1290

20-10-1991

mat 24:28-31

mat 24:38-41

Olijfbergrede, verdere uitleg daarover

1323

12-4-1992

ps 110

 

De eindtijd waarin wij leven verstaan

1347

30-8-1992

joz 1:7-9

 

De weg de waarheid en het leven vanuit het OT belicht: 6 punten

1443

29-6-1986

joh 10:1-18

joh 10:26-30

De gelijkenis van de 2 schaapskooien

1454

14-9-1986

openb 12:1

zach 5:5-11

De vrouw, beeld van de gemeente in de eindtijd

1489

10-5-1987

luc 14:15-24

 

Alles is klaar om hem te volgen

1506

13-9-1987

zach 6:12-13

zach 4:6-10

De tempelbouw en wederopbouw

1544

29-5-1988

job 1:6-11

jac 5:11

Het leven van Job

1563

18-9-1988

1 joh 1:1-3

 

Terug naar den beginne

1582

29-1-1989

ef 6:14-18

 

Wapenrusting

1607

16-7-1989

openb 3:14-20

 

Gemeente te Laodicea

1818

28-2-1993

richt 5:1-21

 

Wegtrekken uit Seir, Edom, Ezau

1840

13-6-1993

amos 9:11

 

Ik zal de vervallen hut van David wederoprichten

1853

12-9-1993

ps 27

 

Verblijven in de dingen van de Heer al de dagen van je leven

1881

30-1-1994

jac 2:14-26

rom 4:2

Geloof is daad of dood

1889

19-3-1994

ef 1:10

 

Contactdag Amersfoort 19.3.1994

1905

29-5-1994

ef 1:10

 

Het plan van God en het werk van Jezus Christus nú

1927

1-10-1994

rom 5:17

1 cor 14

Geestelijke gaven

1929

9-10-1994

joz 24:15

 

Kies dan heden wie gij dienen zult - Kiezen

1954

26-2-1995

col 3:1-2

 

Wees bedacht op wat van boven is en niet op wat van beneden is

1968

14-5-1995

gen 4:3-7

hebr 11:4

Blijmoedig geven aan de Heer (in de tijd voor en van de wet)

1970

30-10-1994

gal 5:24

 

Het vlees kruisigen

2001

12-11-1995

2 kron 31:4-12

mal 3:6-10

Tienden - praktisch goddelijk leven openbaren

2028

23-3-1996

---

 

Contactdag (middag):

2030

24-3-1996

mat 6:5-7

 

Ons gebedsleven

2043

16-6-1996

spr 31:9

 

Oordeel rechtvaardig

2054

1-1-1995

---

 

Openbaring studie 7 en 8 (overzicht 7e zegel)

2059

16-7-1995

job

1 joh 1:5

Heb je gehoord vd volharding van Job? - Job deel 1

2060

30-7-1995

job

 

Job 2 begin + eind mist

2061

8-1-1995

2 tim 4:7

 

Strijdt de goede strijd

2062

25-5-1995

1 petr 5:6

 

Vernedert u

2063

7-5-1995

lev 11:44

 

Heilig u en weest heilig want Ik ben heilig

2065

8-9-1996

gen 41:51

 

Vergeven en vergeten

2097

23-2-1997

2 cor 5:16-18

 

Verzoening - "verzoning"

2108

27-4-1997

jac 3:1-12

 

De zonden der tong

2155

30-11-1997

deut 22:8

 

Borstwering - gezindheid om te verzoenen/bedekken/aanvaarden

2167

8-2-1998

hand 2:42

1 cor 1:9

Gemeenschapszin - geroepen tot gemeenschap VAN Jezus Christus

2178

6-10-1993

---

 

Belial  - bijbels onderzoek - preëxistentieleer

2180

15-2-1998

---

 

Frustratie

2199

14-6-1998

ps 91

 

Schuilplaats des allerhoogsten

2232

8-11-1998

hand 7:18-22

hebr 11:24

Mozes

2263

14-3-1999

fil 3:13

 

Emoties - ABC

2280

27-6-1999

openb 12:1-6

 

Tekenen in de hemel

2297

2-10-1999

openb 12:1-16

 

Tekens in hemels van mensen zien (Contactdag)

2312

31-10-1999

gen 25:27-28

 

Jacob en Ezau

2347

29-9-1999

---

 

Engelen 1 - inleiding

2348

6-10-1999

---

 

Engelen 2 - natuurverschijnselen

2349

18-10-1999

hebr 12:22

 

Engelen 3

2362

1-1-1999

---

 

Openbaringserie 1998/1999:Inleiding + eerste en tweede zegel

2363

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: derde. vierde en vijfde zegel - studie 3 en 4

2364

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Het zesde zegel, de verzegeling

2365

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Overzicht zevende zegel I en II

2366

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Stilte/toebereiding/late regen/dageraad/weeën

2367

1-1-1999

---

 

openbaringserie: late regen/dageraad/barensweeën (2e deel)/Vuur

2368

1-1-1999

---

 

Openbaringserie:Samenvating tot dan toe + 1e deel Eerste bazuin

2369

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Bazuin, 1e, 2e, 3e + openbaring anti-christ

2370

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: bazuin 3e (b) openb. anti-christ/ Bazuin 4+5

2371

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Bazuin 6e + het uur van de duisternis

2372

1-1-1999

---

 

Openbaringserie:Uur der duisternis/twee getuigen/rest 6e bazuin

2373

1-1-1999

---

 

openbaringserie: De wederkomst en de opstanding

2374

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Onze vereniging met Hem/De zeven slagen

2375

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: vragenavond/de weg naar Harmageddon

2376

1-1-1999

---

 

Openbaringserie: Slag van Harmageddon I en 1e deel van deel II

2377

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: Harmageddon slot/1000-j rijk I en II

2378

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: 1000-j rijk IIb + III + IV

2379

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: 1000-j rijk IVb, V/ Het loslaten van satan

2380

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: loslaten satan/Laatste confrontatie/Oordeel

2381

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: laatste oordeel/Totale voleinding en dan ...

2382

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: Samenvatting appendix I

2383

1-1-1901

---

 

Openbaringserie: Samenvatting - Appendix II

2391

23-1-2000

lev 25:8-13

 

Jubeljaar

2397

23-2-2000

---

 

Woensdagavondstudie: Engelen

2398

2-2-2000

---

 

Dankdienst bij de begrafenis van Jolanda Wester - slot mist

2423

16-7-2000

hebr 6

 

Je laten dopen voor de doden (woestijn)

2430

16-2-1997

jac 1:5-8

 

Depressie

2465

19-11-2000

neh 1-neh 6:16

 

Tempelbouw - Bouwen a/d gemeente = bouwen aan jezelf

2517

11-2-2001

2 tim 4:1-5

 

Verkondig't Woord/blijf nuchter/aanvaard't lijden/evangeliseer

2530

22-4-2001

ef 1:3

fil 3:20

Van welk geestelijk niveau is je leven? "Hemel of aarde"?

2589

9-12-2001

ps 16

 

Ik stel mij de Here bestendig voor ogen

2613

24-3-2002

luc 17:11-19

 

Geloof beloften/Herstel-Innerlijke verandering -> eer de Heer

2669

29-12-2002

hoogl 1:2-4

hoogl 1:15

Intens, diep contact, intimiteit   met God verstilling

2692

18-9-2002

gal 4:1-5

 

Koningin des hemels - Izebel geest - deel 1

2693

10-2-2002

---

 

Koningin des hemels - Izebel geest - deel 2

2694

6-10-2002

hand 19:21-40

jer 7:16-20

Koningin des hemels - Izebel geest - deel 3 BEGIN+EIND MIST

2695

25-5-2003

ps 22

 

God waarom hebt Gij mij verlaten?  Geenszins verlaten/vergeten!

2721

9-11-2003

openb 7:16-17

 

Het Lam  zal mij weiden en  voeren naar waterbronnen des levens

2783

28-11-2004

openb 11:15-19

 

De komst van de Heer in en met de zijnen

2873

19-3-2006

1 petr 4:19

 

Overgeven en overgave

2885

11-6-2006

1 kon 21:1-7

 

Van je wijngaard gaan moestuin maken - keuzes maken in je leven

2907

17-9-2006

1 petr 4:19

 

Overgeven en overgave

2922

24-12-2006

hebr

 

Sabbatsrust - vrede

2937

25-3-2007

num 6:22-27

 

Zegenen

2996

25-11-2007

jes 58:1-6

 

Het vasten dat Ik verkies

3039

29-6-2008

ps 132:13-18

 

De Heer heeft jou verkozen

3051

14-9-2008

joh 14:1-7

 

Jouw kamer in het huis van God

3081

8-3-2009

jac 1:2

 

Neem IN zachtmoedigheid't geplante woord aan->uw ziel behouden

3129

21-11-2009

luc 10:19-20

 

Verheug je je naam staat opgetekend in het boek van het leven

3145

28-2-2010

spr 4:23

 

Wat bewaar jij in je hart?

3170

22-8-2010

job 1

 

Job 1 - eerste deel serie 2010

3200

13-3-2011

ezech 1:1-11

 

Gods openbarende heerlijkheid

3225

27-8-2011

ps 42

 

Psalm 42

3259

1-4-2012

ps 40:1-8

 

Uitzien naar de Heer

3271

24-6-2012

ef 4:16

 

Roeping allen 1.Hoe samenwerken 2.opdracht oudsten 3.Gezegend..

3293

26-11-2012

marc 1

 

De genezing van de melaatse

3308

24-2-2013

gen 4:1-16

 

Kain en Abel - De weg van Abel gaan

3353

24-11-2013

gen 32:25-33

 

Jacob's strijd bij de Jabbok

3375

30-3-2014

openb 3:1-6

 

Brief aan de gemeente te Sardes - schrijf aan de engel van de gemeente

3412

23-11-2014

gen 12:1-5

 

Wegtrekken uit Haran

3432

11-1-2015

ps 18

 

Hoe verwerken wij de dingen om ons heen

3479

1-1-1901

---

 

De koningin des hemels - slot

3480

1-1-1901

jes 47:1-9

 

De koningin des hemels-SLOT MIST (pittige studie)

3481

1-1-1901

gen

 

26 Paradijs studies van A. van den Hoorn

3671

4-7-2004

openb 5:1-14

 

De boekrol en het Lam

3672

8-8-2004

hab 2:1-20

 

Leg het opgeblazene af

3673

29-8-2004

hab 3:1-11

 

Verneem de tijding des Heren voor je leven

3674

12-9-2004

hab 3:13-19

 

God trekt uit tot redding van de mens-

3675

12-9-2004

openb 7:9-17

 

De gezalfden des Heren

3685

17-5-1981

ps 40:2-11

 

Een plaats in Christus

3696

1-1-1901

job 1:6-12

job 2:11-13

Volharding

3710

1-8-2004

hab 1:12

 

Leef uit vertrouwen op God

3714

20-3-1993

---

 

Ontwikkelen in de gemeente - 2e Paasdag

3776

1-1-1901

openb 12:1-15

 

Werven op aarde-Stromingen

4034

11-10-2015

ps 46

 

ps 46

4048

10-1-2016

openb 1:4

 

Gods heerlijkheid komt in ons openbaar

4087

9-10-2016

mat 21:28-32

 

Gelijkenis van de 2 zonen

4100

8-1-2017

jes 43:18-19

 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw

4112

15-1-2017

mat 5:48

 

Wat denk je over volmaaktheid?

4117

8-4-2017

openb 4:1

 

Ontmoetingsdag middagdienst - Klim hoger op

4143

24-9-2017

dan 10:1-10

 

Ontmoeting van Daniël met ……….

4159

14-1-2018

hos 2:1-3

rom 15:7

God's welbehagen - aanvaarden tot heerlijkheid God's

4199

30-9-2018

mat 4:21-23

 

Jacobus en Johannes, mensen als wij maar hoe zijn ZIJ  zo ver gekomen?

4215

13-1-2019

col 2:6-7

 

Wat gaan we doen in dit nieuwe jaar?

4254

29-9-2019

ps 92

 

Psalm 92 - Het lied van mijn leven

4269

12-1-2020

marc 1:15

 

Een nieuwe tijd  breekt aan

5452

1-1-1901

mat 5:48

mat 19:21

Volmaaktheid

5470

6-10-1993

.

 

Belial-Preexitentieleer-bijbels onderzoek -  ALS 2178

5532

20-3-1993

nahum 2:1

nahum 1:15b

Contactdag-Ontwikkelen in de gemeente-middag

5533

8-10-1993

mat 22:1-14

 

Vele geroepen, weinigen uitverkoren

5534

1-6-1995

openb

 

Openbaring deel 7 en 8 - Globaal overzicht 7e zegel

5537

1-1-1997

2 cor 12:7-9

 

Lijden - 10e onderwerpstudie

5540

15-2-1998

---

 

Frustratie