Heegde, Joh. ter

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Joh. ter Heegde.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

282

8-7-1979

col 3:14

 

liefde, de band der volmaaktheid

360

6-4-1980

jes 53:10-11

 

God's bedoeling met de mens is nooit veranderd

390

20-7-1980

rom 8:18-30

 

Paulus is zeker van de hoop

459

29-3-1981

rom 8:28-30

 

Alle dingen werken mede ten goede

497

16-8-1981

1 cor 2:1-5

 

Volle inzet en levend uit genade

585

6-6-1982

joh 14:1-3

 

In zijn tegenwoordigheid

679

8-5-1983

luc 7:1-10

 

Hoofdman van Kapernaum

696

3-7-1983

gal 5:6b

marc 10:17-22

Geloof door liefde werkende

752

22-1-1984

ps 16:8

 

Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen

809

12-8-1984

1 tim 4:7b-8

 

Oefen u in de Godsvrucht

913

18-8-1985

col 1:15-23

 

Voorrang van Christus

1015

18-1-1987

luc 12:32

openb 7:9

Kleine kudde, grote schare

1088

13-3-1988

ef 4:11-15

 

De akker

1110

31-7-1988

joh 14:1

 

Kom tot aktie in je geloof

1165

30-7-1989

joh 1:18

 

Jezus heeft ons God doen kennen

1220

12-8-1990

mat 11:25-30

 

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijn

1341

19-7-1992

mat 11:28

marc 6:34

Mens, waar zijt gij? God riep toen, maar roept ook nu

1438

25-5-1986

tit 3:4-7

 

De mensenliefde van onze Heiland en God -  wedergeboorte

1463

16-11-1986

jes 40:27-30

 

De zwakke mens is sterk in zijn God. Putten kracht

1472

11-1-1987

luc 12:32

openb 7:9

Kleine kudde, grote schare

1503

23-8-1987

rom 12:1-3

 

Word hervormd door vernieuwing van je denken

1523

17-1-1988

ef 4:15

 

Groei

1541

8-5-1988

hebr 6

 

Dienstbetoon

1555

7-8-1988

joh 14:1

 

Geloof in Mijn woorden

1594

23-4-1989

joh 1:18

 

De Zoon die a/d boezem des Vaders is, heeft ons Hem doen kennen

1610

6-8-1989

joh 1:18

 

De gemeente

1912

17-7-1994

micha 6:1-8

 

Recht doen, getrouwheid liefhebben en ootmoedig wandelen

3473

25-7-1982

.

 

Getuigenisavond nav Kampweek 1982

3912

11-7-1976

joh 1:1-18

 

Genezing op sabbat

5092

26-7-1967

1 tim 3:4

mat 19:29

Gezin en gemeente-met vragen-mo-Driebergen (dag gegokt)

4266

22-12-2019

spr 24:16

 

Vergeet vandaag niet op te staan

3791

4-11-1979

jes 25:6-12

 

Strijd met en overwinning over de machten der duisternis-

3792

1-1-1983

Hos 4:6

 

De fatale gevolgen van afgoderij en occultisme in het licht
van de bijbel