Graaff, R. de

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Rob de Graaff.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

170

25-6-1978

mat 5:13-16

marc 9:49-50

Gij zijt het zout der aarde en het licht der wereld

190

27-8-1978

luc 3:2-18

 

Bekeert u

278

24-6-1979

spr 9:1-11

 

wijsheid

301

23-9-1979

1 cor 9:24-27

 

Wedstrijd strijden, de wedloop lopen

381

22-6-1980

mat 12:38-41

 

Het teken van Jona

483

21-6-1981

1 petr 1:22-25

 

Reiniging

589

20-6-1982

joh 3:1-21

 

Nicodemus

609

5-9-1982

ef 5:1

ef 5:6-15

God ziet hoe je worden gaat

694

26-6-1983

fil 3:17-4:1

 

Paulus zegt: weest mijn navolgers

783

6-5-1984

1 kron 17:1-14

 

Tempel Gods

807

29-7-1984

hebr 6:9-12

 

Heb hoop op God

855

20-1-1985

1 cor 1:22-31

 

Jezus paste niet in het leven van Joden, heidenen en Grieken

908

28-7-1985

ef 4:1-6

 

De gemeente als wolk

987

3-8-1986

1 cor 13

 

Omgang met elkaar

1078

24-1-1988

mat 13:16-17

 

Strijd tussen leven en dood-passief zijn-vern v denken

1168

20-8-1989

joh 13:34-35

 

Neem de gezindheid van God aan

1201

8-4-1990

ps 84

joel 2:23-24

De weg van vroege regen tot late regen

1222

26-8-1990

joh 15:1-8

 

Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb

1276

28-7-1991

rom 8:28-30

 

Toebereiding

1477

12-2-1987

hebr 12:1-8

 

Hoeveel moet een mens niet doormaken

1500

2-8-1987

ef 1:5-6, 12

1 petr 4:11

Lof en heerlijkheid

1525

31-1-1988

mat 13:16-17

 

Gelijkenissen

1552

17-7-1988

rom 6:28:2

2 petr 1

Liefde onder elkaar

1613

27-8-1989

joh 13:34-35

 

Liefhebben

1846

25-7-1993

1 petr 3:12

 

Zaligheid (= volkomenheid) der zielen - groei - strijd

1914

24-7-1994

2 thes 1:10

 

Waardig geacht worden tot het heil Gods

1984

13-8-1995

luc 19:33-48

 

Leren horen

2948

24-7-1983

hebr 3:1

 

Deel hebben aan Christus

3554

29-9-1974

hand 9:31

 

Vrede in de gemeente door de hG

5091

25-7-1967

.

 

Vragen-Leven naar de Geest-Driebergen-di mo

5093

27-7-1967

.

 

Denken in de gemeente-Driebergen-ma

5520

23-11-1984

---

 

Jubileumdienst 25 jaar gemeente

5521

23-11-1984

---

 

Jubileumdienst 25 jaar gemeente