Bulthuis, J.G.

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van J.G. Bulthuis.

Klik HIER voor de Studiebladen door J.G. Bulthuis

Laatste update: 10-7-2020

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

2

5-12-1976

gal 6:7-10

gen 1:11

Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten

17

30-1-1977

mat 8:23-27

mat 12:22-33

De zee; Rode zee; storm op zee; JC wandelend op de zee

44

1-5-1977

1 kon 19:1-18

 

Doorgaan na falen

79

21-8-1977

mat 24:23-36

 

Het teken van de Zoon des mensen

124

22-1-1978

deut 4:30-40

 

Waarom strijden wij ?

154

30-4-1978

mat 15:21-28

 

Kananese vrouw

177

16-7-1978

ex 3:13-14

 

God is onveranderlijk

197

17-9-1978

1 joh 4:7-12

 

Leven door Hem

221

10-12-1978

jac 5:7-11

 

Sterkt uw harten

252

18-3-1979

gen 3

 

reactie van God op de zondeval

275

10-6-1979

hebr 12:29

 

onze God is een verterend vuur

285

15-7-1979

2 cor 4:1-6

 

heerlijkheid des Heren

298

9-9-1979

1 cor 10:12-13

 

beproeving van God? nee

321

2-12-1979

rom 11:22

hebr 10:26-31

Wetten in de geestelijke wereld    Wetmatigheid Gods

348

2-3-1980

openb 3:19

hebr 12:1-17

Die Ik liefheb, straf ik

380

15-6-1980

2 cor 5:11-15

 

Geestvervoering

403

14-9-1980

1 cor 1:4-9

 

Geroepen tot gemeenschap met JC

427

7-12-1980

col 1:12

 

Hij heeft ons toebereid het erfdeel te ontvangen

443

1-2-1981

2 cor 3:12

hebr 4:14-16

Vrijmoedigheid

455

15-3-1981

---

 

Kracht van God

462

12-4-1981

2 tim 1:6-7

 

Wakker de heilige Geest aan

474

17-5-1981

openb 17:11-14

 

Overwinnaars, zij die standhouden in geest/Petr-Jac/Paul-Stefa

484

21-6-1981

joh 7:37-39

 

De heilige Geest heeft de gezindheid van Jezus Christus

501

30-8-1981

joh 4:10-14

 

Heilige Geest neemt niet vanzelf toe in de mens

504

13-9-1981

luc 21:36

 

Ontkomen aan de dingen die komen gaan

517

25-10-1981

hebr 12:12-13

 

Heft dan de slappe handen op. De Heer zien/innerlijk aanvoelen

533

20-12-1981

rom 13:14a

 

Doet de Here Jezus aan

544

24-1-1982

joh 17:18-23

 

Bidden in de naam van Jezus, een met Hem

551

7-2-1982

ex 15:22-27

 

Mara

562

14-3-1982

joh 20:19-31

 

Thomas - Er is hoop dienst

564

21-3-1982

luc 19:1-10

 

Zacheus - Er is hoop

568

4-4-1982

hebr 6:13

 

Abraham - er is hoop nr. 4

580

16-5-1982

micha 6:8

 

Drie bakens: oprechtheid, liefde tot de waarheid, ootmoed

597

25-7-1982

ef 1:22-23

 

Wat is je sterke kant? JC is je sterkte

600

8-8-1982

1 sam 17:37-47

 

David en Goliath - Ned-Duits

603

15-8-1982

hebr 4:14-16

 

Toegaan tot de troon der genade

604

22-8-1982

1 petr 1:13b

 

Vestigt uw hoop volkomen op de genade

606

29-8-1982

num 13:25-33

num 14:1-10

De 12 verspieders. Sprinkhanen - reuzen

608

5-9-1982

1 cor 3:23

 

Gij zijt van Christus en Christus is van God

611

12-9-1982

ps 110:3b

 

Intrede broeder Bulthuis - in heilige feestdos rijst uit de

614

26-9-1982

1 thes 5:1-11

2 thes 2:13-17

Wij behoren niet toe aan de duisternis

616

3-10-1982

openb 12:7-12

 

Satan is de aanklager 24 uur per   dag

619

10-10-1982

hebr 6:7-8

 

Wij zijn de grond die de regen indrinkt

621

17-10-1982

2 cor 10:3-6

 

Innerlijk gevecht van de mens - slechten van bolwerken

622

24-10-1982

joh 10:10

 

Jezus geeft leven

623

24-10-1982

joh 10:10

 

Jezus geeft overvloed

624

31-10-1982

ef 1:13-14

ef 4:30

Verzegeling

626

7-11-1982

fil 3:12-16

 

Ben je gegrepen door Jezus Christus?

629

14-11-1982

rom 6:3-4

 

Doopdienst

633

28-11-1982

fil 1:6

 

God is in ons een goed werk begonnen

635

5-12-1982

2 petr 1:12-21

 

De kracht en de komst van Jezus

639

19-12-1982

jac 1:19-25

 

Alleen hoorders of ook daders van het woord

641

25-12-1982

jes 8:23-9:6

 

Kerstmis

642

2-1-1983

joh 1:35-52

 

De eerste discipelen. Kom en zie

645

9-1-1983

hebr 13:14

 

Wijd geen zorg aan het vlees - gebiedende wijs

646

16-1-1983

col 1:24-29

col 2:1-3

Christus in u

649

23-1-1983

col 2:4-10

 

Wandelt in Hem

650

30-1-1983

1 cor 4:20

 

Het koninkrijk Gods bestaat in kracht

652

6-2-1983

1 joh 1:7b

 

Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden

654

13-2-1983

col 2:16-23

col 3:1-4

De werkelijkheid is van Christus - Christus die ons leven is

657

20-2-1983

marc 4:35-41

 

Storm op het meer - geest van hysterie

659

27-2-1983

luc 8:22-25

 

Storm op het meer - vervolg

660

6-3-1983

rom 6:1-14

 

Dood voor de zonde

663

13-3-1983

mat 16:13-18

 

Kom en zie: De sleutels van het    koninkrijk der hemelen

665

20-3-1983

----

 

Het oude autootje - Kom en zie 3

667

27-3-1983

gal 6:8

 

Wie op zijn vlees zaait en wie op de geest zaait Kom en zie 4

668

1-4-1983

marc 10:35-45

luc 22:24-30

Goede vrijdag

669

3-4-1983

luc 20:27-40

 

Pasen

671

10-4-1983

1 joh 5:10-12

 

Wie de Zoon heeft, heeft het leven

673

17-4-1983

fil 4-7

 

Al het goede dat in ons naar Christus uitgaat

674

24-4-1983

joh 2:1-11

 

Bruiloft te Kana

676

1-5-1983

openb 3:7-8

 

Ik heb u een geopende deur gegeven

680

15-5-1983

joh 16:23-28

 

Gebedswandel met God

682

22-5-1983

ps 65:10b

 

De beek Gods is vol water - pinksteren

683

22-5-1983

1 petr 3:18-22

 

Zondvloed - doopdienst

687

5-6-1983

hagg 2:2-10

 

De gemeente terugkerend naar Gods oorspronkelijk plan

689

12-6-1983

rom 8:15

 

Geen geest van slavernij

691

19-6-1983

marc 16:17-18

 

Genezing

693

26-6-1983

1 petr 3:8-12

 

Vergeving, aanvaarding, liefde

695

3-7-1983

hebr 10:32-36

 

Geef uw vrijmoedigheid niet prijs

699

10-7-1983

hebr 10:36

 

Volharding om te verkrijgen wat beloofd is

701

17-7-1983

hebr 10:38-39

 

Geen nalatigheid in het geloven tot het einde toe

702

31-7-1983

ps 77:12-16

 

Gij zijt de God die wonderen werkt

711

9-4-1983

openb 1:6

openb 5:9

Hij die ons liefheeft

713

11-9-1983

jac 4:5b-8a

 

Verhef je boven je moeite

717

25-9-1983

luc 4:1-13

 

Verzoeking in de woestijn

718

25-9-1983

----

 

Gedoemd tot slavernij, bestemd tot heerlijkheid Kom en zie 5

719

2-10-1983

ps 16:8a

ps 34:16a

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen

723

16-10-1983

hebr 13:8

 

Jezus is gisteren en heden dezelfde

730

30-10-1983

joh 13:1-11

 

Indien Ik u was, hebt u deel aan Mij - doopdienst

731

6-11-1983

1 petr 1:13-25

 

Heiligheid

735

20-11-1983

col 3:12

 

Verzekerd bij al wat God wil

738

27-11-1983

luc 5:27:32

 

Roeping van Levi - Kom en Zie 6

739

4-12-1983

1 joh 4:1-6

 

Hij die in u is, is meerder .......

744

18-12-1983

jac 1:5-8

jac 3:1-12

Uit dezelfde bron welt geen zoet en bitter water

745

25-12-1983

luc 1:26-38

 

Maria - Kerst

746

1-1-1984

zach 10:1-3

 

Late regen (slot mist)

747

8-1-1984

hebr 3:14

 

Zekerheid des geloofs

748

8-1-1984

hebr 3:14

 

Houd die zekerheid vast

751

22-1-1984

ruth 1

 

Orpa, geest van weerspannigheid

755

5-2-1984

hebr 2:1-4

 

opdat we niet afdrijven

760

19-2-1984

spr 25:28

 

Een stad met omvergehaalde muren

763

26-2-1984

----

 

Man met de verschrompelde hand - kom en zie 7

764

4-3-1984

joh 15:9-17

1 joh 3:16

Liefde is dienen

766

11-3-1984

jac 1:2-8

jac 1:12-16

Verzoekingen

771

25-3-1984

mat 5:10-12

 

Satans bedoeling met het lijden is, dat we afhaken

773

1-4-1984

hebr 8:8-12

 

Verbond

778

15-4-1984

2 cor 1:21

 

God heeft ons bevestigd in de gezalfde

779

22-4-1984

1 cor 15:20-22

 

Pasen

781

29-4-1984

marc 6:45-52

 

Jezus gaande over het meer - kom en zie 8

782

6-5-1984

luc 17:7-10

 

Heer en slaaf

784

13-5-1984

hebr 10:2-3

 

Geloven, volharden, hopen

788

27-5-1984

1 joh 2:3-6

 

Het kennen van Jezus

790

3-6-1984

joh 5:26

joh 6:53

Leven in jezelf

792

10-6-1984

gal 3:26-4:7

 

De geest van het zoonschap - Pinksteren

796

24-6-1984

jac 2:14-26

 

Geloven zonder doen is dood geloof

798

1-7-1984

2 cor 6:14-7:1

 

Ga uit van haar, houd niet vast aan het onreine

800

8-7-1984

2 kron 32:1-23

 

Geest van hysterie - Sanherib belegert Jeruzalem

802

15-7-1984

ef 4:1

 

Wandel waardig je roeping

805

22-7-1984

ef 1:3

 

Geestelijke zegeningen in Christus

811

26-8-1984

1 cor 15:1-11

 

Door de genade van God ben ik wie ik ben

813

2-9-1984

joh 13:31-38

joh 14:1-7

Uw hart worde niet ontroerd

816

9-9-1984

1 joh 5:1-5

 

Wie God lief heeft, bewaart zijn geboden

819

23-9-1984

mat 25:1

luc 12:35-38

De naderende bruiloft

822

30-9-1984

mat 21:28-32

 

Vader met 2 zoons - Kom en Zie (1984-a)

823

7-10-1984

ef 4:16

 

Dienst in de gemeente is je ondersteuning

827

21-10-1984

rom 10:8-11

 

Belijden

830

28-10-1984

1 tim 6:1-11

 

???? - doopdienst

831

4-11-1984

gal 5:13-26

 

Geroepen om vrij te zijn

836

18-11-1984

----

 

Kom en zie (1984-b)

837

25-11-1984

1 cor 2:6-16

 

Geestelijke mens beoordeelt alle dingen Verborgen Wijsheid Gods

839

2-12-1984

hebr 11:39-40

hebr 12:1-3

Zie op Jezus

843

16-12-1984

1 petr 2:1-10

 

Verlost en gemaakt tot koningen en priesters - priesterschap

846

25-12-1984

luc 1:68-75

 

Jezus de hoorn des heils - kerstdienst 1984

847

30-12-1984

joh 17:1-8

 

God wil ons eeuwig leven geven

850

6-1-1985

klaagl 3:22-26

 

De verwachting voor 1985

854

20-1-1985

jac 4:7b

 

Bied weerstand aan de satan en hij zal van u vlieden

857

27-1-1985

fil 4:5

 

De Heer is nabij

858

3-2-1985

ex 13:17-4:8

 

Zet de uittocht voort

862

17-2-1985

rom 8:18-24a

 

Herstel voor jezelf en voor de zuchtende schepping

865

24-2-1985

----

 

? Kom en zie - 1985 I

866

3-3-1985

luc 7:11-17

 

Opwekking van de jongeling te Nain

869

10-3-1985

ef 4:17-32

 

Leg af de oude mens, leg af de leugen. Geen verharding v hart

872

24-3-1985

klaagl 3:37

 

Vrees, angst

874

31-3-1985

joh 15:1-8

 

De wijnstok en de ranken

876

7-4-1985

rom 6:3-11

 

Jezus dood en opstanding is onze dood en opstanding

878

14-4-1985

joh 8:12

 

Wie Mij volgt zal nimmermeer in de duisternis wandelen

882

28-4-1985

joh 8:30-36

ef 4:11-16

De waarheid zal u vrijmaken - groei

884

5-5-1985

deut 31:10

 

Heilig avondmaal in de aanwezigheid van de kinderen

887

12-5-1985

----

 

? Kom en zie - 1985-II

890

26-5-1985

hand 2:1-47

 

Pinksteren 1985

891

26-5-1985

tit 3:3-7

 

Doopdienst mei 1985

892

2-6-1985

1 cor 5:7-8

ef 5:18-21

Wij zijn een ongezuurd brood - lofprijs - feestvieren

894

9-6-1985

hand 8:4-12

 

Koninkrijk Gods en ie naam van Jezus Christus

896

16-6-1985

1 thes 5:16-18

 

Verblijd u te allen tijde - blijdschap

901

30-6-1985

2 petr 1:10-11

 

Roeping en verkiezing

903

7-7-1985

1 cor 12:12-27

 

De leden van het lichaam moeten gelijk voor elkaar zorgen

906

14-7-1985

rom 8:28

 

Alle dingen werken mee ten goede

912

18-8-1985

zach 4:1-10

 

Niet door kracht maar door Mijn geest

914

25-8-1985

mat 26:36-41

 

De geest is wel gewillig maar het vlees is zwak

916

1-9-1985

ezech 34:1-4

ezech 34:15-17

Voorrang aan Jezus - afscheid Cees Visser

919

15-9-1985

hebr 12:18-25

 

Word insider van het goddelijk leven

922

22-9-1985

luc 22:24-27

 

? Kom en Zie - 1985-III

925

6-10-1985

ps 23:2b

 

Hij verkwikt mijn ziel

929

20-10-1985

----

 

Bij Jezus tellen de kinderen mee - Gezinsdienst 1985

932

27-10-1985

1 petr 3:21b-22

 

? Doopdienst - 1985

933

3-11-1985

rom 15:1-3

 

Innerlijke genezing - moederbinding

937

17-11-1985

2 cor 4:16-18

 

Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare eeuwig

940

24-11-1985

----

 

Storm op het meer - Kom en Zie 1985-IV

941

1-12-1985

rom 6:11-14

 

Stelt uw leden ten dienste van de gerechtigheid

943

8-12-1985

1 joh 5:3-5

openb 6:2

Overwinnen alleen door Jezus

949

25-12-1985

luc 1:26-33

 

Weest gegroet gij begenadigde, God is met u - Kerst 1985

951

29-12-1985

2 cor 12:14-16

 

Offer

952

5-1-1986

hebr 12:13

 

Trek rechte sporen (dienst voor de kinderen)

954

19-1-1986

mat 6:33

joh 9:4

Zoekt eerst het koninkrijk Gods

957

9-2-1986

hebr 12:14-17

openb 8:10-11

Bitterheid

960

2-3-1986

1 petr 1:3-9

 

Verheugt u dat u het einddoel bereikt

962

16-3-1986

----

 

Grote zak - gezinsdienst 1986

964

23-3-1986

----

 

Voeg je bij degene die met God mee wil werken - laat je verlossen -Kom en Zie 86a

966

6-4-1986

luc 10:25-28

 

Liefhebben is doen. Het eeuwige leven

968

20-4-1986

1 joh 5:4b

 

Overwinnen of verliezen hangt af van ons geloof

972

18-5-1986

hand 2:1-21

joh 6:63-65

De Geest maakt levend - pinksteren 1986 - begin mist

974

25-5-1986

jes 60:1-3

 

Sta op en  word verlicht

982

29-6-1986

mat 24:43-44

 

Satan valt je aan na  ..... Herken dat

983

6-7-1986

luc 1:74-75

ef 6:13

Wat heeft God aan het verlossingsplan

988

10-8-1986

2 thes 2:13-17

 

Behouden worden tot het verkrijgen v.d. heerlijkheid van Jezus

990

24-8-1986

joh 14:12-14

 

Als nieuwe schepping ben je een met Chr. Kun je doen als Hij

992

7-9-1986

jes 53

 

Slachtschapen

996

28-9-1986

2 sam 23:11-12

rom 5:17

Vestigt aandacht op JC, heiligt de Chr als Heer - Glazen koepel

997

5-10-1986

ps 40:7-9

ef 1:3-6

Jezus herkende zich in de schriften; in de boekrol is over Mij

999

19-10-1986

col 1:21-23

 

Heiliging is afstand doen van en toewijden aan

1001

26-10-1986

col 2:11-15

 

Betekenis van de doop - doopdienst 1986/2

1002

2-11-1986

rom 6:8-9

 

Met Jezus leven

1004

16-11-1986

----

 

Verloren penning - gezinsdienst 1986/2

1007

30-11-1986

1 joh 1:1-4

 

Gemeenschap met Jezus hebben

1008

7-12-1986

ef 1:7-14

ef 4:30

Verlossing

1010

21-12-1986

mat 6:9-10

mat 28:18

De wil van God. Jezus boog nooit voor Satan

1011

25-12-1986

luc 2:25-32

 

Simeon

1013

4-1-1987

openb 3:11

 

Zie Ik kom spoedig.                Houd wat je hebt

1014

11-1-1987

openb 21:5

 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

1019

15-2-1987

hebr 12:28-29

 

God vereren met eerbied en ontzag

1021

22-2-1987

----

 

Nicodemus - Kom en zie 1987 - 01

1022

1-3-1987

1 petr 3:18a

 

Opdat Hij U tot God zou brengen

1024

15-3-1987

----

 

Waar ben je ? - Gezinsdienst 1987 - 1

1025

22-3-1987

hebr 11:39-40

hebr 12:1

De zoekers van het nieuwe verbond zullen vinden

1027

5-4-1987

ps 73

 

Tevergeefs

1031

3-5-1987

joh 9:35-41

 

Zien en blind zijn

1034

31-5-1987

fil 3:17-4:1

 

Jezus centraal in je leven als verlosser

1035

7-6-1987

ef 3:14-21

 

De heilige Geest geeft toegang tot Gods wezen. - pinksteren 87

1036

7-6-1987

rom 6:11

 

Doopdienst 1987 - 1

1038

21-6-1987

1 cor 11:17-19

 

Toetsing

1040

5-7-1987

gal 3:1-16

 

Gezegend worden als Abraham - wet

1045

9-8-1987

luc 10:25-37

 

Stilstaan bij de ander - getuigenissen na Terschelling

1047

23-8-1987

2 thes 3:6-16

 

Het dagelijkse leven

1049

6-9-1987

1 thes 1:2-3

2 thes 3:13

Span je in zoals Jezus, van liefde word je niet moe

1052

27-9-1987

rom 15:13

 

Louter vreugde en vrede in je geloof

1056

4-10-1987

2 cor 5:14-15

 

Een is voor allen gestorven

1059

25-10-1987

col 1:15-20

 

De mens past volledig bij God

1060

1-11-1987

2 petr 1:3-11

 

Zelfbeheersing

1062

15-11-1987

----

 

Gezinsdienst 1987 - 2

1064

29-11-1987

hand 16

 

Hoe Paulus in zijn bediening stond

1065

6-12-1987

hebr 3:12-19

 

Bewustwording van onze verhouding tot God - afval

1068

25-12-1987

luc 2:1-5

 

Kerst 1987

1075

3-1-1988

joh 21:18-23

 

Volg gij mij. Bemoei je niet met anderen

1077

17-1-1988

hebr 2:5-9

 

Wat is de mens? 1. Verstand

1079

31-1-1988

jac 4:5

 

God begeert onze geest met jaloersheid 2. verstand + hart

1080

7-2-1988

luc 10:27

openb 22:17

Wil en kracht 3

1085

21-2-1988

hand 23:1

 

Geweten 3. geweten

1087

6-3-1988

mat 3:13-17

hebr 6:1-3

Doop van Jezus (5). Fundament van dopen

1090

27-3-1988

gal 2:20

 

Wedergeboorte 6.

1091

3-4-1988

hebr 6:1-3

 

Opstanding  7. - paasdienst 1988

1093

17-4-1988

----

 

Kom en zie dienst 1988 - no.1

1096

1-5-1988

marc 11:22

 

Heb het geloof van God (8.)

1098

15-5-1988

klaagl 3:40-42

 

Bekeert u (9.)

1100

22-5-1988

hand 19:1-7

 

Efeziers gedoopt (12) - Doopdienst 1988

1101

29-5-1988

joh 4:14

joh 7:37-39

Jezus geeft het levende water (10.)

1102

5-6-1988

hebr 5:14

mat 1315-17

Geestelijke ogen en oren (11.)

1104

19-6-1988

joh 5:24

 

Eeuwig oordeel (12.)

1106

3-7-1988

openb 12:7-12

 

Vergeving

1112

14-8-1988

1 cor 3:10-17

 

Bouwen op het fundament

1113

21-8-1988

mat 28:19

tit 2:11-14

Leven net als Jezus

1115

4-9-1988

1 cor 1:20

1 cor 2:4

----

1118

2-10-1988

col 2:19

 

Stel Jezus centraal in je leven

1119

9-10-1988

mat 9:35-36

 

Kom en zie 1988 - no.2

1121

23-10-1988

2 tim 4:7-8

 

Zijn verschijning heb ik lief

1124

6-11-1988

1 joh 4:17

 

Liefde is een daad

1127

20-11-1988

---

 

De tien melaatsen - gezinsdienst 1988 -no.1

1129

4-12-1988

2 cor 5:17

 

In Christus een nieuwe schepping

1132

25-12-1988

joh 18:37

 

Hiertoe besta ik om koning te zijn - kerst 1988

1133

1-1-1989

jes 40:1-5

 

Bereid u toe

1137

29-1-1989

1 petr 1:8-9

 

Lofprijzing

1138

5-2-1989

ps 145:20

 

De Heer bewaart allen, die Hem liefhebben

1140

19-2-1989

tit 2:11-15

 

----

1142

5-3-1989

mat 28:18

 

Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde

1144

19-3-1989

joh 1:1-5

mat 5:14-16

Manifestatie

1146

2-4-1989

joh 17:20-23

 

Opdat zij een zijn

1147

9-4-1989

rom 8:19

 

Het zoonschap

1150

30-4-1989

----

 

Esther - gezinsdienst 1989 - 1

1151

7-5-1989

1 petr 5:8-9

 

Bied weerstand aan de duivel

1152

14-5-1989

1 cor 3:16

 

Je bent Gods tempel

1153

14-5-1989

joh 1:29-34

 

Doopdienst 1989 no.1

1156

4-6-1989

openb 3:10

 

Jezus blijven verwachten

1158

18-6-1989

openb 3:11

ef 6:13

Standhouden

1159

18-6-1989

----

 

Lofprijsdienst II

1161

2-7-1989

1 cor 3:18-20

 

Wil je wijs worden als J.C., word dan dwaas in deze wereld

1167

13-8-1989

col 2:8-3:4

 

De werkelijkheid is van Christus

1169

27-8-1989

joh 10:10

 

Overvloed

1170

3-9-1989

rom 12:1

 

Het lichaam - het gebruik van ons lichaam

1173

1-10-1989

hebr 10:36

 

Volharding is nodig om te verkrijgen wat beloofd is

1174

8-10-1989

fil 4:9

 

Zaken waarvoor je niet moet bidden (pvdM 27)

1176

22-10-1989

joh 1:12-13

 

Macht gegeven om zoon van God te worden

1178

29-10-1989

----

 

Doopdienst 1989 - 2

1179

5-11-1989

ef 1:8-14

 

Tot lof zijner heerlijkheid

1181

19-11-1989

----

 

Noach - gezinsdienst 1989 - 2

1183

12-3-1989

joh 8:31-36

 

De waarheid zal u vrijmaken

1185

17-12-1989

2 cor 1:14

 

Door uw geloof staat gij vast - 15 punten

1186

24-12-1989

luc 2:1-39

 

5 verschillende medespelers - kerst 1989

1188

7-1-1990

2 thes 2

hagg 2:7-16

Vrijheid onder de volken; vrijheid maar ook geweld van satan

1190

21-1-1990

marc 10:28-31

 

Eersten en laatsten

1192

4-2-1990

1 tim 3:14-16

 

De gemeente is fundament en pijler van Gods waarheid

1195

25-2-1990

ef 4:17-32

 

Oefen je te reageren zoals Jezus

1196

4-3-1990

openb 14:1-5

 

Het Lam volgen waar Het heengaat

1197

11-3-1990

1 thes 5:1-11

 

Eindtijd - vallen/rusten in de geest

1200

1-4-1990

ef 4:17-32

joh 14:30-31

Satan komt en heeft niets aan Jezus. Bij ons nog vaak ringetjes

1202

15-4-1990

joh 19:28-30

openb 10:7

Pasen/Het is volbracht. Het geheimenis is voleindigd. Het is geschied

1204

29-4-1990

----

 

Petrus - gezinsdienst 1990 - 1

1205

29-4-1990

joh 6:53-59

 

Als God dan enkel goed is, waarom .. herh.-avond SD

1206

6-5-1990

rom 12:9-21

 

Met het goede het kwade overwinnen

1208

20-5-1990

joh 12:44-50

marc 11:23

Kracht van het woord van God

1210

3-6-1990

1 joh 2:27

 

De Geest bleef op Jezus - Pinksteren 1990

1211

10-6-1990

1 tim 4:7b-11

 

Godsvrucht

1212

17-6-1990

jes 66:5-14

 

Overzicht op de toekomst - weinig barensweeën

1214

1-7-1990

ps 126

 

Drie fasen van verlossing

1216

15-7-1990

rom 8:26-27

 

Drie soorten van zwakheden

1221

19-8-1990

fil 2:12-18

 

God werkt het willen in ons. Behoudenis bewerken

1223

2-9-1990

mat 18:1-4

 

Wees als een kind: afhankelijk, onderdanig en gehoorzaam

1225

23-9-1990

rom 6:1-4

 

Dood voor de zonde, levend voor God

1227

7-10-1990

dan 3:1-4

 

Rechtvaardigen zullen stralen

1229

21-10-1990

mat 13:47-50

mat 13:43

Gelijkenis sleepnet

1231

28-10-1990

joh 10:27-30

 

Wat mijn Vader Mij gegeven heeft,gaat alles te boven-Doopdienst

1232

4-11-1990

col 2:6-15

 

Het kruis van Christus

1234

18-11-1990

joh 14:15-31

 

Wat doe je ermee dat je in Chr.bent? Vruchten voortbrengen

1236

2-12-1990

2 cor 5:14-21

 

Verzoening - vrede - genezing van je manier van leven

1238

16-12-1990

luc 1:68-75

 

Zonder vrees

1240

25-12-1990

luc 1:68-75

 

Om Hem te dienen - kerst 1990

1242

6-1-1991

mat 24:3-4

judas 3-4

Tot het uiterste strijden voor het geloof

1244

20-1-1991

luc 12:31-34

 

Zoekt eerst Zijn kon. Hoe/waarmee vul je je leven?

1246

3-2-1991

ef 6:24

 

Ontwikkel de mentaliteit van de Christus

1248

17-2-1991

joh 20:30

 

Geloven. ... en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn naam

1250

20-2-1991

----

 

Vader - Zoon - heilige Geest. Gemeenteavondstudie (dopen)

1252

3-3-1991

1 petr 2:24

 

JC die onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Leven voor de gerechtigheid

1254

17-3-1991

2 cor 5:17

joh 16:16

Het nieuwe gaan zien met het hart want het is de werkelijkheid

1256

31-3-1991

mat 28:1-10

2 cor 4:16-18

Opdat het sterfelijke door het Leven worde verslonden. Pasen 91

1258

7-4-1991

luc 6:36

 

Weest barmhartig gelijk uw Vader barmhartig is

1260

21-4-1991

mal 3:1-5

zach 13:8-9

Louteringsfase

1262

5-5-1991

ef 5:14

 

Bewustwording van de nieuwe situatie, besef je mogelijkheden

1264

19-5-1991

joh 14:15-20

 

Bewustwording dat J.C tot u komt/bij u is d.m.v. heilige Geest

1265

22-5-1991

----

 

Gem.avond/vragen: tendens prediking/bescherming/HG inspiratie

1267

2-6-1991

joh 6:53-59

 

Plaats/functie (pl/func) JC 1: uitleg JC geen God maar mens

1269

16-6-1991

joh 5:19-23

 

Pl/func JC 2: aspect eren en aanbidden

1272

30-6-1991

rom 8:29-30

 

Pl/func JC 3: gelijkvormigheid aan Zijn beeld/naamsverening

1273

7-7-1991

2 tim 4:7-8

2 tim 4:18

Je loop voleindigen/behouden aankomen. Aanvuring om te strijden

1279

18-8-1991

mat 23:7-10

 

Pl/func JC 4: aspect Leidsman

1281

1-9-1991

joh 11:51-52

 

Pl/func JC 5: aspect bijeen-vergaarder

1282

6-9-1991

----

 

Priesterschap 1 Haamstede 91 (vrijdag)

1284

8-9-1991

----

 

Priesterschap 3 Haamstede 91 (zondag)

1287

29-9-1991

1 petr 2:11-25

 

Geest van het priesterschap. 4

1288

6-10-1991

joh 20:19-23

 

Slotstudie priesterschap (5), samenkomend met pl/func JC (6)

1289

13-10-1991

1 cor 10:1-13

 

Toebereiding: keerzijde verzoeking en beproeving

1292

27-10-1991

joh 1:14-18

 

doopdienst

1294

3-11-1991

jer 30:16-18

jer 31:12

Toebereiding bevrijdingsdienst

1296

10-11-1991

----

 

Bevrijdingsdienst

1297

17-11-1991

jac 4:7

 

Onderwerpt u aan God, biedt weerstand, strijd-/genezingstips

1300

1-12-1991

hebr 2:5-18

hebr 4:14-16

Christus in u de hoop der heerlijkheid I. Bewustwording.

1302

15-12-1991

hebr 2:5-9

joh 17:5

Christus in u de hoop der heerlijkheid II. Logos

1304

25-12-1991

micha 5:1-4a

 

Kerst gaat nu om ons! Het totaal van 1,15 en 22 december(Kerst)

1306

5-1-1992

jes 26:20

joh 17:3

Ga in uw binnenkamer

1308

19-1-1992

col 3:15

1 cor 14:33

Binnenkamer 2; de vrede van Christus regere in uw harten

1310

2-2-1992

col 1:15-23

joh 8:58

Verdere uitleg wie JC is mbt aspect 3-eenheid/pre-existentie

1312

12-2-1992

----

 

Gemeenteavond: o.a. in dit spoor dan verder

1313

16-2-1992

openb 11:3-6

 

Twee getuigen .. Vorming tot zoonschap - 4 aspecten

1315

1-3-1992

openb 11:3

 

Twee getuigen .. Zonder show profeteren. Eindtijdwerkelijkheid

1318

15-3-1992

joh 1:18

joh 14:7-9

Herhalingsoefening: God is enkel goed

1322

5-4-1992

1 joh 4:1-6

2 joh 7-11

Jezus Christus "komende" in ons vlees

1324

19-4-1992

1 cor 15:53-58

 

Overwinnen over de dood is voor het zoonschap normaal - pasen

1325

20-4-1992

openb 11:7-12

1 cor 15:21

Dood door een mens, dan ook opstanding der doden door een mens

1326

20-4-1992

openb 11:7

1 cor 15:21-

Paasdag 2e. Zwijndrecht zangdienst + preek Zoonschap Gods

1328

3-5-1992

openb 14:1-5

 

Als de losgekochten van de aarde

1330

17-5-1992

openb 14:1-5

 

De gelovige dient in zichzelf tot een (onberispelijk) te worden

1332

31-5-1992

openb 7:9-17

openb 12:17

Vijf "nieuwe" aspecten die wezenskenmerken zijn van zonen Gods

1333

7-6-1992

joh 3:8

2 cor 3:17b

Waar de Geest des Heren is, is vrijheid - pinksteren 1992

1334

7-6-1992

marc 16:15-20

 

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden -doopdienst

1336

14-6-1992

----

 

Hoe lees je het oude testament - herhalingsavondstudiedienst

1337

21-6-1992

mal 3:13-18

openb 11:3

Met een zak bekleed.Vertroosting:gelatenheid/berusting:overgave

1339

5-7-1992

jes 52:11-12

 

Loskomen uit je persoonlijk Babel. Vertrekt, gaat uit vandaar

1345

16-8-1992

hebr 10:19-25

 

Toetreden in volle verzekerdheid d. geloofs en hechten aan JC 1

1346

23-8-1992

1 petr 1:5

 

Ontwikkeling volle verzekerdheid d. geloofs en hechten aan JC 2

1348

6-9-1992

ef 3:14-21

 

Volle verzekerdheid des geloofs, het fundament: liefde 1

1349

13-9-1992

ps 110:3

jes 40:3-5

Kernpunten van boodschappen 12.9.82, 1.1.89, 6.9.92: Liefde 2

1351

20-9-1992

----

 

Het zondeprobleem en de oplossing daarvoor - herh. studiedienst

1353

4-10-1992

judas 17-23

 

Bewaar uzelf in de liefde Gods/opbouwen. Liefde 3 - tongentaal

1355

18-10-1992

1 joh 4:17

 

Het zoonschap is de "liefdemens" openbaren. Liefde 4

1357

1-11-1992

marc 5:48

1 joh 4:8

Volmaakt zijn gelijk God is. God kennen is liefde zijn.Liefde 5

1359

8-11-1992

----

 

Strijd in de hemelse gewesten. Herhalingsavondstudiedienst

1360

15-11-1992

joh 15:9-11

 

Herstel werkende door Woord. Geboden bewaren. Liefde 6

1362

29-11-1992

fil 1:27-2:16a

 

De mens in de gestalte Gods/Gode gelijk zijn geen roof.Liefde 7

1363

6-12-1992

joh 3:20-21

 

Hechten a/h goede, haten het kwade. Kiezen, kruispunt. Liefde 8

1366

25-12-1992

joh 3:13

ef 4:9

Geen kerst- maar Christusfeest. Neerdalen en opstijgen, opvaren

1368

26-12-1992

----

 

Kerstmatinee

1369

3-1-1993

joz 3:1-6

2 joh 7:2

Geestelijk voorsorteren. Opbreken/loslaten/heiligen. Nieuwe weg

1370

3-10-1984

----

 

Inleiding Rotterdam woensdagavondserie

1371

10-10-1984

hebr 2:5-13

 

Twee werelden - de mens - open hemel - thema Kon. d. Hem. 02

1372

17-10-1984

hebr 12

 

Transaktie - evangelie van het koninkrijk der hemelen no. 03

1373

24-10-1984

ef 3:3

 

Het geheimenis - : verborgen dingen - thema Kon. der Hem. 04

1374

7-11-1984

ps 8

 

Satans val - van "nature" - Gods plan - Kon. der Hem. no. 05

1375

14-11-1984

mat 4:12-17

 

Koninkrijk van God - Satan - bekeren - thema Kon. d. Hem. no.06

1376

21-11-1984

mat 16:19

 

Sleutels - "van boven" - thema Koninkrijk der Hemelen no. 07

1377

12-12-1984

jes 65:17-18

openb 21:1

Nieuwe hemel - nieuwe aarde - bron - thema Kon. d. Hem. no. 08

1378

21-12-1984

col 2:6

 

Geestelijk lichaam - thema Koninkrijk der Hemelen no. 09

1379

2-1-1985

joh 3:3

 

Binnengaan - thema Koninkrijk der Hemelen no. 10

1380

9-1-1985

mat 7:21-23

 

Strijd - thema Koninkrijk der Hemelen no. 11

1381

16-1-1985

1 cor 4:20

 

Kracht - thema Koninkrijk der Hemelen no. 12

1382

23-1-1985

1 petr 1:3-5

 

Erfenis - thema Koninkrijk der Hemelen no. 13

1383

6-2-1985

hebr 5:11

 

Oog - oor - thema Koninkrijk der Hemelen no. 14

1384

13-2-1985

----

 

Voelen - smaken - oefening der zintuigen - thema Kon. d. Hem.15

1385

20-2-1985

rom 10:8-11

 

Belijden tot behoud - thema Koninkrijk der Hemelen no. 16

1386

6-3-1985

jac 4:8b

 

Zijn beeld - vermogens - thema God is enkel goed no. 01 Rdam 17

1387

13-3-1985

jac 1:16-17

 

God is een, goed, liefde. Thema God is enkel goed 02 Rdam 18

1388

20-3-1985

jac 1

 

Beproeven en verzoeken Thema God is enkel goed 3 - Rdam 19

1389

3-4-1985

hebr 12

 

Tuchtigen en straffen - thema God is enkel goed no. 4 Rdam 20

1390

10-4-1985

gen 3

 

De zondeval - thema God is enkel goed no. 05 - Rdam 21

1391

17-4-1985

col 1:15

 

Slotstudie - thema God is enkel goed no. 06 - Rdam 22

1392

1-5-1985

rom 7:24-25

 

Slaaf - God verlost - Hoe? - thema verlossing no. 1 - Rdam 23

1393

8-5-1985

rom 3:21-26

 

Verzoening - vergeving - bloed - thema verlossing 02 - Rdam 24

1394

15-5-1985

ef 2:11-52

 

Beloften - loslaten - geloof thema verlossing 03 - Rdam 25

1395

22-5-1985

hebr 3:14

 

Bezet gebied/doorgaande verlossing - thema verlossing 4 Rdam 26

1397

12-6-1985

joh 8:31-36

 

Vrijheid groei gebondenheid bestand thema Verlossing 06 Rdam 28

1398

19-6-1985

openb 21:5

 

Plan Gods,Jezus-gemeente,beloften,aktie thema Herstel 1 Rdam 29

1399

26-6-1985

jes 33:6

 

Zwakheid - woord - rhema - Thema Herstel 02 - Rdam 30

1400

3-7-1985

----

 

Herstel: innerlijk - denken - thema Herstel 03 - Rdam 31

1401

10-7-1985

----

 

Verwerping - thema Herstel 04 - Rdam 32

1402

14-8-1985

----

 

Weerspannigheid - thema Herstel 05 - Rdam 33

1403

21-8-1985

----

 

Hysterie - thema Herstel no. 06 - Rdam 34

1404

28-8-1985

mat 4:23

 

Genezing - thema Herstel 07 - Rdam 35

1405

4-9-1985

jac 5:13-20

 

Herstel - vergeving: klimaat - thema Herstel 08 - Rdam 36

1406

11-9-1985

ex 15:26

 

Gemeenschap - persoonlijk geloof - inzicht Herstel 09 Rdam 37

1407

18-9-1985

hebr 13:8

 

Jezus is dezelfde - thema Herstel 10 - Rdam 38

1408

2-10-1985

2 cor 5:17

 

Transaktie - rechtvaardige - genade thema IN Hem 01 - Rdam 39

1409

9-10-1985

col 1:27-28

 

Je positie - groeien - thema In Hem 02 - Rdam 40

1410

16-10-1985

joh 17:3

 

Verwantschap - Hem kennen - thema In Hem 03 - Rdam 41

1411

23-10-1985

1 joh 2:24-25

 

Blijven in Hem - thema IN Hem 04 - Rdam 42

1412

6-11-1985

gal 2:20

 

Christus ons leven - thema De christen 01 - Rdam 43

1413

13-11-1985

jac 1:23

 

Dader - thema De christen 02 - Rdam 44

1414

20-11-1985

hebr 3:1

 

Deelgenoot hem.roeping - identificatie - De christen 03 Rdam 45

1415

4-12-1985

rom 8:14

 

Leiding - thema De Christen 04 - Rdam 46

1416

11-12-1985

2 cor 3:12

 

Vrijmoedigheid - thema De christen 05 - Rdam 47

1417

20-12-1985

1 joh 4:9

 

Leven door Hem - thema De christen 06 - Rdam 48

1418

5-1-1986

jes 40:1-5

 

1e dienst Rdam Opdracht: WEG BANEN ->vertroosting voor het volk

1419

12-1-1986

luc 17:20-21

 

Ingaan in 't koninkrijk Gods om koningen te worden

1421

26-1-1986

rom 1:16-17

 

De rechtvaardige zal door geloof leven

1422

2-2-1986

mat 20:26-28

 

Wie onder u groot wil worden .....

1424

16-2-1986

joh 12:44-50

joh 14:12

Door geloof de werken doen die Jezus deed

1425

23-2-1986

fil 2:12-13

 

Wat is behoudenis?

1426

2-3-1986

1 sam 30

 

Houd je roeping vast

1427

9-3-1986

ps 55:23-24

jes 37:16

God zorgt voor ons door ons - bezorgdheid

1429

23-3-1986

gen 1:26-27

 

De mens is beelddrager van God

1430

30-3-1986

mat 28:1-10

rom 14:7-9

Jezus heeft de heerschappij/is hoofd over levenden en doden

1431

6-4-1986

luc 10:25-28

 

Liefhebben is doen. Het eeuwige leven

1432

13-4-1986

luc 12:35-44

 

Jezus komt in het vlees

1434

27-4-1986

mat 13:10-17

 

Wie heeft, zal gegeven worden in overvloed

1435

4-5-1986

gen 3:15

 

Gods verbond met de mens - machten der duisternis

1437

18-5-1986

joh 6:63

 

De Geest maakt levend - pinksteren Rdam 1986

1439

1-6-1986

1 joh 1:5-2:2

 

Vergeving van zonde en nalaten van de zonde

1440

8-6-1986

2 kron 16:1-10

 

Breek de altaartjes af en geloof en geloof op de kracht van God

1442

22-6-1986

col 1:3-8

 

Geloof, liefde,en hoop

1444

6-7-1986

luc 1:74

ef 6:13

Wat heeft God aan het verlossingsplan

1449

10-8-1986

2 thes 2:13-17

 

Behouden worden tot het verkrijgen van de heerlijkheid van J.C.

1450

17-8-1986

openb 12:1-6

 

De gemeente brengt zonen voort

1452

31-8-1986

hagg 1:2-4, 14

hagg 2:10

Arbeiders in Gods koninkrijk

1453

7-9-1986

jes 52:13-15

jes 53:1-12

Slachtschapen

1455

21-9-1986

mat 26:13-20

1 cor 3:10-15

 Fundament en bouwwerk

1457

5-10-1986

ps 40:7-9

ef 1:3-6

Jezus herkende zich in de schriften.In de boekrol is geschreven

1458

12-10-1986

gal 6:7-9

 

Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten

1459

19-10-1986

col 1:21-23

 

Heiliging is afstand doen van, toewijden aan

1461

2-11-1986

rom 6:8

 

Met Jezus leven

1462

9-11-1986

mat 9:16-17

 

Jezus' nieuwe leer met gezag

1464

23-11-1986

1 cor 1:4-8

 

Wandel en groei in de hemelse gewesten

1466

7-12-1986

ef 1:7,13-14

ef 4:30

Verlossing

1467

14-12-1986

2 cor 3:12

 

Vrijmoedigheid

1469

25-12-1986

luc 2:25-32

2 petr 3

Simeon - kerst Rdam 1986

1470

28-12-1986

2 petr 3

 

Er komt een geestelijke zondvloed

1471

4-1-1987

openb 3:11

 

Zie, Ik kom spoedig. Houd wat je hebt.

1473

18-1-1987

hebr 5:11-14

 

Leren onderscheiden wat goed en kwaad is

1475

1-2-1987

jes 62:1-12

 

God zet een stempel op ons - onze nieuwe naam

1476

8-2-1987

jac 5:13a

 

Lijden en hoe ga je daar mee om

1479

1-3-1987

1 petr 3:18a

 

Opdat Hij u tot God zou brengen

1480

8-3-1987

2 tim 2:11

 

Wees krachtig in de genade van Jezus Christus

1483

29-3-1987

1 petr 13-25

 

Voegt u als gehoorzame kinderen / word heilig in je wandel

1484

5-4-1987

ps 73

 

Tevergeefs

1486

19-4-1987

luc 24:1-12

2 cor 13:4

Paasdienst

1487

26-4-1987

mat 11:7-14

 

Johannes de Doper / kleinste en grootste in het KdH

1488

3-5-1987

joh 9:35-41

 

Zien en blind zijn

1490

24-5-1987

fil 1:27-30

 

Gedraagt u waardig het evangelie van Christus

1491

31-5-1987

fil 3:17-21

 

Jezus centraal in ons leven als verlosser

1492

7-6-1987

ef 3:14-21

 

De heilige Geest geeft ons toegang tot Gods wezen

1493

14-6-1987

----

 

Gezinsdienst Rdam (1e)

1496

5-7-1987

gal 3:1-14

 

Gezegend worden als Abraham

1501

9-8-1987

luc 10:25

 

Kamp - De barmhartige Samaritaan

1502

16-8-1987

gal 5:1

 

Vrij zijn, zonder slavenjuk

1504

30-8-1987

rom 15:13

 

Louter vreugde en vrede in je geloof

1505

6-9-1987

1 thes 1:2-3

2 thes 3:13

Span je in zoals Jezus. Van liefde word je niet moe

1507

20-9-1987

col 2:16-23

col 3:1-4

De werkelijkheid is van Christus

1508

4-10-1987

2 cor 5:14-15

 

Een is voor allen gestorven

1511

1-11-1987

2 petr 1:3-11

 

Zelfbeheersing

1512

8-11-1987

----

 

Lof- en zangdienst

1514

22-11-1987

num 13:25-33

num 14:1-10

Volk Israel. Land Kanaan - Kaleb

1515

29-11-1987

hand 16

 

Verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis

1516

6-12-1987

hebr 3:10

 

Verstand

1517

13-12-1987

1 cor 3:3-10

 

Bouwen op het fundament

1519

25-12-1987

luc 1:26-38

 

Aankondiging van Jezus geboorte - Kerst Rdam 1987

1520

27-12-1987

openb 22:17

 

Wat goed dat gij komt

1522

10-1-1988

1 cor 1:8a

 

God bevestigt u

1524

24-1-1988

ef 6:10

 

Voorts weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht

1526

7-2-1988

luc 11:21

col 2:15

En zò (op die manier) over hen gezegevierd

1527

14-2-1988

ef 3:20-21

 

Besef de grootheid. Volle evangelie Gods

1531

6-3-1988

hebr 12

hebr 10:15-23

Fundamenten (einde mist)

1534

27-3-1988

hebr 2

 

Vragen beantwoording: JC nodig? Wedergeboorte. Strijden/"ik"

1535

3-4-1988

----

 

Lof- en zangdienst -pasen

1536

10-4-1988

hebr 6:1-3

 

Fundament - opstanding der doden - pasen Rdam 1988

1539

1-5-1988

marc 11:22

 

Geloof  VAN  God

1540

7-5-1988

----

 

Gemeentedag Rotterdam

1542

15-5-1988

klaagl 3:40-43

 

Fundament - bekering van dode werken

1543

22-5-1988

joh 7:37-39

 

Pinksteren 1988 Rdam - Zelf een bron van levend water worden

1545

5-6-1988

hebr 5:14

 

Geestelijke oren en ogen

1548

26-6-1988

hebr 6:3

 

Fundament - bekering - eeuwig oordeel

1549

27-9-1987

openb 12:7-12

 

De aanklager der broederen

1550

3-7-1988

openb 12:7

 

Belijdenis - vergeving - overwinning door het bloed van het Lam

1551

10-7-1988

gen 1:27-28

rom 5:17

Natuurlijk leven

1556

14-8-1988

hebr 12:25-29

 

Wij ontvangen een onwankelbaar koninkrijk

1558

28-8-1988

2 cor 5:17

 

Nieuwe schepping

1559

4-9-1988

1 cor 1:20-2:5

 

Christus Jezus onze verlossing

1564

25-9-1988

2 tim 4:7

 

Christus verschijning liefhebben

1565

2-10-1988

col 2:19

 

Christus hoofd - stel Jezus centraal in je leven

1566

9-10-1988

2 petr 1:1-4

 

Begeerte

1570

6-11-1988

1 joh 4:17

 

De liefde van Christus. Liefde is een daad

1571

13-11-1988

marc 8:31

 

Jezelf verloochenen

1574

4-12-1988

openb 12:10

 

Laat je niet aanklagen

1575

11-12-1988

1 petr 1:8

 

Vreugde van je geloof

1576

18-12-1988

joh 17:1-3

 

De goede God

1577

25-12-1988

joh 17:18

 

Hiertoe ben ik geboren, om koning te zijn

1578

1-1-1989

jes 40:1-5

 

Bereid u toe - late regen

1579

8-1-1989

deut 28:12

jer 5:23

Orienterende studie over toebereiding. Late of spade regen

1581

22-1-1989

ps 145

 

Vrede van en vrede in je geloof

1583

5-2-1989

jac 5:7-8

 

Sterkt uw harten want de komst des Heren is nabij - toebereiding - aanklagers

1586

26-2-1989

tit 2:11-15

 

Om voor zich te reinigen een eigen volk

1587

5-3-1989

mat 28:18

 

Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde

1590

26-3-1989

1 tim 6:12

 

Grijp het eeuwige leven

1591

2-4-1989

joh 17:20-23

 

Opdat zij een zijn

1593

16-4-1989

mat 5:14-16

 

Manifestatie

1595

30-4-1989

1 petr 5:8-9

 

Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Strijd

1596

7-5-1989

rom 8:19

 

Het zoonschap

1597

14-5-1989

1 cor 3:8

 

Gij zijt Gods tempel

1598

20-5-1989

ezech 13:1-16

 

2e Gemeentedag Rdam 1989

1600

28-5-1989

rom 8:5-6

 

De geestelijke en vleselijke christen

1601

4-6-1989

openb 3:10

 

Verwachting. Jezus blijven verwachten

1602

11-6-1989

ef 6:13

 

Standhouden

1603

18-6-1989

1 cor 3:18-20

 

Wijs worden als Christus, dwaas worden voor de wereld

1605

2-7-1989

hebr 10:36

 

Volharding

1606

9-7-1989

hebr 4:14-20

 

Hulp Gods

1611

13-8-1989

col 2:17

 

De werkelijkheid is van Christus

1612

20-8-1989

1 joh 2:3-6

ps 75

Wandelen in Hem

1614

3-9-1989

rom 12:1

 

Het lichaam

1615

8-9-1989

ps 75

 

Haamstede 89 (1) Gemeente zijn in een veranderende wereld/tijd vr av

1616

9-9-1989

1 joh 3:1-7a

 

Haamstede 89 (2) za mo - de hoop op JC

1620

1-10-1989

jer 31:21

 

Je hart geven

1621

14-9-1989

----

 

Profeteren (BBC)

1731

5-1-1989

---

 

BBC/bidst.: Inbreng in de diensten

1739

7-12-1989

----

 

BBC/bidst.: Leiding in de gemeente

1741

1-3-1990

----

 

BBC/bidst.: Hoe wapen je je in de praktijk

1764

9-3-1989

----

 

BBC deel 4: Inbreng in de samenkomsten

1768

11-3-1989

----

 

BBC: Profeteren

1770

26-10-1989

----

 

BBC: Leiding in de gemeente

1775

6-7-1990

----

 

BBC/bidst.: Leer ons bidden - slot - Pijnacker

1777

13-6-1986

1 cor 12:27

 

Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (1) vr av

1778

14-6-1986

1 cor 12:12-31

 

Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (2) za mo

1780

15-6-1986

ef 1:22-23

 

Haamstede weekend: De gemeente het lichaam van Christus (3) zo mo

1781

15-5-1987

fil 1:27

fil 3:17

Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (1) vr av

1782

16-5-1987

----

 

Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (2) za mo

1784

17-5-1987

fil 4:1

fil 3:17-21

Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (3) zo mo

1786

9-9-1988

mat 18:19

 

Haamstede weekend: Het mensbeeld en het fundament

1788

11-9-1988

hebr 6:1-3