Brink, J.E. van den

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van J.E. van den Brink. Klik hier voor de nog niet beschikbare predikingen (tabel onderaan).

Laatste update: 21-2-2022

IFTKnr

---Datum---

-Uitgangstekst 1-

-Uitgangstekst 2-

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

3

12-12-1976

openb 20:12-15

openb 21:22-27

Tweede opstanding; nieuw Jeruzalem - leven als je dood gaat

10

9-1-1977

2 thes 1:10-12

2 thes 2:1-12

Tegenhoudende wereldgeesten

15

23-1-1977

joel 2:18-32

 

Onderwijs van de eindtijd

20

13-2-1977

marc 4:35-41

marc 5:1-20

Storm op het meer; genezing van een bezetene

25

27-2-1977

ex 17:8-16

 

Strijd tegen Amelek

28

13-3-1977

deut 31:8

joz 3-5

Doortocht door Jordaan - intocht Kanaan - wet - Schelfzee

33

27-3-1977

marc 1:21-28

hand 1:8

Man met de onreine geest in de synagoge te Kapernaum

39

10-4-1977

1 cor 15:12-28

 

Opstanding der doden

42

24-4-1977

1 cor 2:6-16

 

Geestelijk inzicht/Geestelijke/ongeestelijke mens/Ware wijsheid/ware wijnstok

46

8-5-1977

joel 2:23-27

 

Vroege regen en spade regen - belofte van herstel

50

22-5-1977

2 petr 3:1-7

 

Gered en behouden

56

12-6-1977

joel 3:1-3

 

Dal van Josafat

61

26-6-1977

mat 12:22-31

rom 8:18-24

Bekeer je en geloof het evangelie van het KdH

64

10-7-1977

1 petr 2:18-25

 

Geroepen te treden in voetstappen JC ook in onrechtv. lijden

69

25-7-1977

openb 10

 

Kamp 1977 mnd en di morgen

70

27-7-1977

openb 10

 

Kamp 1977 wsd en do morgen

85

11-9-1977

mat 9:35-38

mat 10:1-23

Ga liever naar de verloren schapen van het huis Israel

91

25-9-1977

mat 5:13-18

 

1e Bergrede - Gij zijt het zout. Gij zijt het licht

96

9-10-1977

luc 13:10-17

 

Genezing van de vrouw die 18 jaar gebogen was - genezing op de sabbat, de ware God, het echte kwaad

106

13-11-1977

mat 5:21-26

 

Toorn - doodslag; schelden - weest volmaakt

109

27-11-1977

joh 1:14

 

JC is het woord Gods - logos

112

4-12-1977

jes 21:11-12

 

De ware geestelijke mens

115

18-12-1977

2 thes 1:3-8

 

Verdrukkingen/veelzijdigheid in gemeentes

121

15-1-1978

rom 15:13

 

De God der hope

126

29-1-1978

marc 16:15-18

 

Opdracht van JC aan de discipelen om het evangelie te verkondigen aan de ganze schepping

130

12-2-1978

mat 5:27-32

 

Gij zult niet echtbreken

135

26-2-1978

mat 5:33-37

 

De eed zweren

138

12-3-1978

2 cor 5:17

 

Lijden en sterven van JC. Verzoening

141

19-3-1978

joh 17:20-26

 

Eenheid tot een gemeente zonder vlek of rimpel

149

9-4-1978

tit 2:1-15

 

Gezonde leer

152

23-4-1978

hebr 2:2-4

 

God erkent het recht van de boze - paradijs leugen

157

7-5-1978

luc 9:57-62

 

Het volgen van JC

162

28-5-1978

jes 40:25-31

 

Verzet tegen de leugen en opbouw in de waarheid

166

11-6-1978

openb 16:16

 

Harmagedon

171

25-6-1978

1 cor 10:14-22

marc 9:49-50

Afgoderij en betekenis van het Heilig Avondmaal

179

24-7-1978

1 cor 12:4-8

rom 12:6-8

Kamp II ma-mo (vervolg), di-mo, di-av

180

26-7-1978

1 cor 12:8

 

Kamp III - Gave van wijsheid en kennis - wsd-mo

181

27-7-1978

---

 

Kamp IV do-mo, vrij-mo, 3 gemeenteleden zo-avd

188

20-8-1978

fil 3:2-16

 

Paulus gaf alles op voor het evangelie

192

10-9-1978

dan 12:1-10

 

Er komt een eind a/h verbrijzelen v/d macht v/h heilige volk

195

10-9-1978

1 cor 12:10

 

Profetie

202

8-10-1978

mat 5:38-48

 

Bergrede; oog om oog; wees volmaakt

209

29-10-1978

mat 6:1-8

 

Zijt gij dan volmaakt? Aalmoezen geven en bidden - Bergrede (vervolg)

212

12-11-1978

ef 2:1-10

 

God is goed - alles is genade

215

19-11-1978

1 cor 12:10c

 

Onderscheiding van geesten

220

10-12-1978

openb 3:21

 

Wie overwint, hem zal ik geven .... op mijn troon

229

14-1-1979

mat 6:10

 

Uw wil geschiede

237

11-2-1979

1 cor 15:44-49

 

Ontwikkeling natuurlijk mens tot geestelijk mens; Adam-JC

246

25-2-1979

job 1:6-12

job 42:1-12

Job-De zin van het lijden + Opdrachtdienst

249

11-3-1979

mat 6:11-12

 

het dagelijks brood en vergeef ons onze schulden

254

25-3-1979

marc 16:16-17

 

Machten die gaan, machten die blijven

257

8-4-1979

mat 6:13a

 

Leidt ons niet in verzoeking

266

13-5-1979

1 cor 15:29-34

 

laten dopen voor de doden

271

27-5-1979

mat 20:1-16

 

gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

274

10-6-1979

hand 2:17-21

 

Dubbelgeest na Pinksteren - nabetrachting van het pinksterfeest

279

24-6-1979

2 cor 3:12-18

 

oude en nieuwe testament

283

8-7-1979

joh 4:19-24

 

Samaritaanse vrouw. God is Geest - ware aanbidders - leer der vaderen

294

26-8-1979

luc 16:19-31

 

rijke man en arme Lazarus

299

16-9-1979

1 cor 15:50-54

 

als de Heer komt .....

306

14-10-1979

gen 22:1-19

 

Abraham offert Izaak

311

21-10-1979

mat 28:18

mat 10:1

De macht van Jezus en de macht van ons

314

11-11-1979

rom 12:1-2

 

Een manier van leven naar de wil van God-Zie ons leven verandert

319

25-11-1979

mat 24:37-39

 

Zondvloed

322

9-12-1979

mat 6:19-21

 

Verzamelen van schatten

326

30-12-1979

ezech 47:1-12

 

Tempelbeek - Kom zelf in de heilsstroom

333

13-1-1980

fil 3:1

fil 4:1

Samenvatting evangelie KdH         Fundamentele waarheden

341

10-2-1980

mat 6:22-25

 

Het oog als lamp van het lichaam

346

24-2-1980

ef 2:11-22

 

De muur tussen Jood en heiden opgeheven

349

9-3-1980

mat 20:1-23

 

Goedheid is het wezen, de aard van God

357

30-3-1980

mat 16:13-20

 

De sleutels van het koninkrijk der hemelen - belijdenis van petrus

361

13-4-1980

openb 20:11-15

 

Laatste oordeel

372

18-5-1980

ef 1:1-4

 

God, de Vader van JC. JC is Heer.

377

1-6-1980

2 cor 12:1-10

 

Paulus verheft zich boven de omstandigheden

382

22-6-1980

hebr 12:12-29

 

God is nooit in het vuur

387

13-7-1980

1 petr 2:11-25

 

Jezus, ons voorbeeld!

392

10-8-1980

joh 11:1-44

 

Opstanding van Lazarus - de werken Gods moeten openbaar komen

397

24-8-1980

ef 2:19-22

 

Jood en heiden zijn een

402

14-9-1980

mat 5:14-16

openb 21:9-24

Gij zijt het licht der wereld

407

28-9-1980

ef 3:1-7

 

Israel - leer/geestelijk Israel - vernieuwing van denken

410

12-10-1980

rom 11:25-26

 

Gedeeltelijke verharding van Israel

415

26-10-1980

1 cor 15:44b

 

Natuurlijk lichaam en geestelijk lichaam

418

9-11-1980

2 thes 2:1-12

 

Het geheim der wetteloosheid

423

23-11-1980

ef 3:8-12

 

Paulus beheerder van God's gedachten

428

14-12-1980

gen 1:26

2 tim 3:16-17

Laat ons mensen maken

431

21-12-1980

ef 3:14-21

 

Adam verwekt een natuurlijk volk. Jezus een geestelijk volk

436

11-1-1981

openb 6:1-8

openb 19:11-15

Jezus overwinnend op het witte paard

444

8-2-1981

mat 7:1-6

 

Oordeelt niet

449

22-2-1981

mat 25:1-13

 

Gelijkenis van de wijze en dwaze maagden

452

8-3-1981

luc 13:10-17

 

Genezing van de gebogen vrouw

468

26-4-1981

zach 4:1-14

 

Niet door kracht noch door geweld

471

10-5-1981

mat 7:7-13

 

Bid en u zal gegeven worden

481

14-6-1981

hand 2:38-39

 

De leer van bekering, waterdoop, geestesdoop

486

28-6-1981

hebr 1:1-2

 

Grote betekenis van het woord van  God

489

12-7-1981

hand 4:13-31

 

Dreiging/ groei vd mens Gods wordt tegenegestaan door de religieuzen

494

9-8-1981

joh 16:33

 

In de wereld lijdt gij verdrukking

505

13-9-1981

luc 8:26-39

 

Bezetene te Gadara

509

27-9-1981

ef 5:18

 

Word vervuld met de Geest

512

11-10-1981

mat 7:13-20

 

Ingaan door de enge poort

520

8-11-1981

openb 21:5-8

 

Zie ik maak alle dingen nieuw

525

22-11-1981

luc 4:14-30

 

Jezus in Nazareth

530

13-12-1981

hand 8:26-40

 

Kamerling uit Morenland

539

10-1-1982

2 cor 12:9-10

 

Als ik zwak ben dan ben ik machtig

558

28-2-1982

zach 12:8-11

 

Huis van David

561

14-3-1982

joh 16:12-15

 

Heilige Geest zal ons de volle waarheid openbaren - de Geest der waarheid

571

18-4-1982

jes 49:1-9

 

Hij moet als koning heersen

577

9-5-1982

hand 2:19-21

 

Wonderen en bloed, vuur, rookwalm - pinksteren

587

13-6-1982

hand 20:16-24

 

Rede tot de oudsten van Efese. Ingeschapen wet

595

11-7-1982

joh 8:1-20

joh 8:30-37

Geloven en verwerpen

615

26-9-1982

2 thes 2:1-11

 

Parousia

618

10-10-1982

1 cor 5:4-5

 

Een man overleveren aan de satan

628

14-11-1982

mat 13:35b

 

Geheim Koninkrijk der Hemelen - God is enkel goed

637

12-12-1982

luc 12:1-5

mat 10:24-31

Vreest Hem die macht heeft ????

644

9-1-1983

openb 21:1

 

De zee was niet meer

655

13-2-1983

marc 1:1

marc 1:15-16

Koninkrijk Gods, eeuwig koninkrijk

666

6-3-1983

jes 6:1-13

 

Roeping van Jesaja - de engelen

675

24-4-1983

gen 11:1-9

1 cor 13:1

Torenbouw van Babel

678

8-5-1983

openb 1:17-18

 

De doden - Pasen

690

12-6-1983

gen 9:18-19

 

Kanaan

706

14-8-1983

mat 7:1-2

 

Oordeelt niet

716

18-9-1983

luc 9:57-62

 

Het volgen van Jezus

724

16-10-1983

openb 12:7-12

 

Strijd in de hemel

736

20-11-1983

hand 12:1-23

 

De dood van Jacobus, Petrus in de gevangenis, dood van Herodes

741

11-12-1983

marc 7:24-30

 

Kananese vrouw/Syrofenitische vrouw

753

29-1-1984

openb 22:16

 

Blinkende morgenster

759

12-2-1984

2 tim 1:1-5

 

Afkomst van Timotheus

770

18-3-1984

ex 4:1-4

hebr 3:1-6

Jezus en Mozes

780

29-4-1984

2 tim 2:10-14

 

De weg naar het koningschap - ons instellen op het koningschap

789

27-5-1984

gal 6:12-18

 

Het geestelijke Israel - laatste waarschuwing en groet

806

29-7-1984

gen 15:1-21

mat 26:26-29

Oude en nieuwe verbond

812

26-8-1984

rom 8:18-26

 

Zuchtende schepping-verzekerd zijn van de heerlijkheid der zonen Gods

825

14-10-1984

ps 8

hebr 2:5-9

De grootheid van de mens

838

25-11-1984

mat 24:37-42

 

Geestelijke en vleselijke kerk

842

9-12-1984

richt 4:1-21

 

Harmagedon

852

13-1-1985

openb 11:1-2

 

Tempel

861

10-2-1985

2 cor 4:1-4

 

Bedekking of heerlijkheid

868

10-3-1985

hand 16:6-18

 

Paulus in Filippie

879

14-4-1985

1 thes 4:13-18

 

Wederkomst

886

12-5-1985

openb 16:12-16

 

Toekomst/eindtijd - verzamelen in de lucht (bij wederkomst)

895

9-6-1985

jes 64:1-5a

 

God daalt neer - versluiering wegnemen

905

14-7-1985

ezech 28:13-17

 

Koning van Tyrus - beeld van de Satan

911

11-8-1985

joh 14:1-3

 

De gereserveerde plaats

917

8-9-1985

luc 7:28-30

 

De wil van de mens

928

13-10-1985

mat 22:1-14

 

Koninklijk bruiloftsmaal

935

10-11-1985

mat 3:1-3

 

De gebaande weg

944

8-12-1985

luc 1:76-79

 

Vergeving van zonden

955

26-1-1986

mat 12:22-30

luc 11

Boze geesten uitwerpen als 3637

961

9-3-1986

gal 3:1:16

gal 3:1-5

Galaten hadden het oude verlaten-onverstandige Galaten

970

29-7-1977

openb 10

 

Kamp 1977 vrijdagmorgen + slot

984

13-7-1986

1 thes 5:1-11

 

De toekomst: Jezus tegemoet in de  lucht - waakzaamheid

995

21-9-1986

hebr 3:1

 

Hemelse roeping

1005

23-11-1986

joh 14:1-3

 

Het huis mijns Vaders

1018

8-2-1987

marc 9:14-29

 

Maanzieke knaap

1030

26-4-1987

gal 3:26-29

 

Gij zijt allen zonen van God

1042

19-7-1987

mat 24:14

 

Evangelie gepredikt in de gehele wereld

1058

18-10-1987

joh 7:21-24

 

Besnijdenis

1066

13-12-1987

mat 24:37-39

 

Vergelijking oertijd en eindtijd

1086

28-2-1988

openb 21:5-6

 

Het is geschied

1103

12-6-1988

luc 18:1-8

luc 17:22

Ooit gewenst een vd dagen vd zoon des mensen te zien?

1114

28-8-1988

1 thes 4:13

 

Goed begrip van leven, sterven/dood

1126

13-11-1988

judas 8-10

 

Mozes

1148

16-4-1989

col 3:1-4

 

Zoekt de dingen die boven zijn

1420

19-1-1986

----

 

Het onvergankelijke lichaam

1446

20-7-1986

ef 6:12

 

Geen strijd ->bloed/vlees maar->overheden/machten/boze geesten

1465

30-11-1986

luc 16:19-31

 

De rijke man en de arme Lazarus

1494

21-6-1987

luc 19:44

mat 3:10

Tijd niet opmerken dat God naar ons omzag

1513

15-11-1987

mat 24:37-39

 

Eindtijd (vergelijking met oertijd)

1532

13-3-1988

gal 4:12-20

 

Cultuur

1557

21-8-1988

judas 8-9

 

Mozes

1573

27-11-1988

openb 12:17

 

Eindtijd

1592

9-4-1989

col 3:1-4

 

Hemelse gewesten

1861

14-7-1973

joh 17:1-10

openb 5:9-10

----

1867

28-11-1976

gen 32:22-32

hos 12:5

Jacob's gevecht aan de Jabbok

1921

26-8-1984

rom 8:18-27

 

Geest van het zoonschap - het openbaar worden der zonen Gods

1933

7-6-1986

gen 2:7

 

KvO contactdag: abortus, zelfdoding, euthanasie

1936

2-11-1981

mat 6:25-34

 

Bezorgdheid

2017

1-1-1901

joh 8:2-11

joh 8:30-37

Overspelige vrouw - Jezus' verdediging

2033

4-2-1984

gen 3:15

 

De slang opgenomen, verhoogd en vernederd - ontmoetingsdag

2068

22-4-1979

1 cor 14:31-40

 

De vrouw in de gemeente - evangelie Paulus/gebruik geestl gave

2094

17-10-1982

mat 26:63

 

Hij komt op de wolken (Parousia - Apocalipsis - Epiphaneia)

2128

1-1-1968

openb 1

openb 22

Openbaring studie 1 - hoofdstukken 1 en 22 - De gemeente in de eindtijd-Deel 1

2129

1-1-1968

openb 6

openb 7

Openbaring studie 2 - hoofdstukken 6 en 7 De gemeente in de eindtijd-Deel 2

2130

1-1-1968

openb 8

 

Openbaring-studie 3 - hoofdstuk 8 De gemeente in de eindtijd-Deel 3

2131

1-1-1968

openb 9

openb 10

Openbaring-studie 4- hfst 9 + begin hfst 10 De gemeente in de eindtijd-Deel 4

2133

1-1-1968

openb 11

 

Openbaring-studie 5 - hoofdstuk 11 De gemeente in de eindtijd-Deel 5

2134

1-1-1968

openb 11

openb 12

Openbaring-studie 6 - hoofdstuk 11  slot en hoofdstuk 12 De gemeente in de eindtijd-Deel 6

2135

1-1-1968

openb 13

 

Openbaring-studie 7 - hoofdstuk 13 De gemeente in de eindtijd-Deel 7

2136

1-1-1968

openb 13

openb 14

Openbaring-studie 8 - hoofdstuk 13 slot en hoofdstuk 14 De gemeente in de eindtijd-deel 8

2137

1-1-1968

openb 15

 

Openbaring-studie 9 - hoofdstuk 15 en 16 slag bij Harmageddon De gemeente in de eindtijd-deel 9

2138

1-1-1968

openb 20

 

Openbaring-studie 10 - hoofdstuk 20 De gemeente in de eindtijd-Deel 10

2174

28-5-1981

hand 1:1-11

hand 3:19-20

De wederoprichting aller dingen - dienst stadsgehoorzaam Leiden

2179

1-1-1984

mat 10:22

 

En gij zult door allen gehaat worden - (Israel-visies) KVO 84

2181

8-6-1987

gal 4:21-31

 

Aards of hemels Jeruzalem-Kinderen der wet en der genade

2184

27-8-1986

gal 3:19-23

 

De schrift heeft alles ingesloten onder de zonde

2185

1-1-1901

---

 

bezorgdheid

2186

15-4-1984

gal 6:14

 

Het Israel Gods

2188

3-4-1985

gal 1:1-7

 

Het binnendringen van het judaisme, Montanisme en kerkgeschiedenis

2219

1-1-1975

gen 4

 

Kain en Abel

2282

26-10-1980

2 thes 2:1-12

 

Laat niemand u misleiden - openbaring geest van de antichrist

2299

17-3-1979

1 cor 14

 

De positie van de vrouw            Ontmoetingsdag Ede

2303

27-5-1988

luc 17:22

luc 18:1-8

De dagen van de Zoon des mensen

2304

1-1-1901

rom 8:11

 

Levend Maken Door Zijn Geest -zonderein

2305

14-1-1978

jes 21:11-12

 

Verschil KVO gemeenten t.o.v. pinkstergemeenten

2306

27-1-1979

hand 1:1-8

 

Herstel van het Koninkrijk Gods - ontmoetingsdag

2307

17-12-1986

hebr 1:14

hand 17:27-28

Levend makend door zijn Geest - engelen zijn dienende geesten

2308

1-1-1901

openb 21:22

openb 22:1-5

Het nieuwe Jeruzalem

2309

1-1-1901

marc 7:24-30

 

De syrofenitische vrouw

2310

3-5-1987

hebr 3:1-3

 

Heilige Br-deelgenoot der hemelse roeping

2311

3-1-1987

1 cor 12:31

 

Conferentie Vught  003 - ontwikkelingen in het koninkrijk Gods

2313

10-4-1988

gen 6:3

 

Geest Gods - mens vlees

2314

1-1-1901

mat 24:37-39

2 petr 3:3-7

De zondvloed

2316

19-6-1983

gen 9:18-27

gen 10:6-10b

Profetie van Noach (verklaring van de figuur Nimrod)-Vervloeking van Kana

2317

25-11-1984

mat 24:37-42

 

Vergelijking eindtijd met tijd van Noach - De zondvloed

2318

29-5-1987

gal 4:21-31

 

Hagar en Sara - de splitsing

2319

22-10-1977

joel 3:14-21

 

Joel - laatste uit serie hierover - ontmoetingsdag

2321

15-1-1983

---

 

Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel.. vlieden

2322

15-1-1983

---

 

Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel .. vlieden

2323

12-3-1983

gen 1:26-28

 

Laat "ONS" mensen maken naar ons   beeld en gelijkenis (1)

2324

12-3-1983

---

 

Laat "ONS" mensen maken naar ons   beeld en gelijkenis (2)

2325

9-4-1983

1 cor 13:1

jes 58:4

Engelen en talen - spreken in tongen - deel 1

2326

9-4-1983

gen 11

 

Engelen en talen - toren van Babel - deel 2

2327

12-2-1983

gen 1:26-28

1 kron 29:11

God schiep de mens naar ons beeld en gelijkenis deel 1

2332

25-3-1988

gal 4:6-11

 

Abba Vader

2334

1-1-1988

luc 18:1-8

 

Recht verschaffen - gelijkenis     over onrechtvaardige rechter

2335

26-12-1982

jes 66:5-11

 

Het Kerstverhaal - Het eindgericht

2336

27-3-1987

rom 6:1-6

 

De oude mens en het  nieuwe denken

2337

6-11-1977

mat 5:21-22

 

Volmaaktheid - Bergrede-wie in toorn leeft vervalt aan het gerecht

2339

24-9-1978

mat 12:22-34

rom 8:18-24

Van plan Gods tot zonen Gods

2340

6-2-1983

marc 1:14-15

 

Het evangelie van JC, Burgers in de hemelse gewesten

2341

27-3-1986

luc 1:76-79

 

Vergeven en vergeten als 944

2343

8-1-1989

hebr 2:5-10

 

Ons denken met vernieuwd zijn door de h.G. De toekomende eeuw

2344

12-4-1982

2 cor 3:16-18

 

Regiodag '82 - gedaanteveranderings- proces - metamorfose

2350

25-12-1983

luc 2:8-20

openb 22:16

Jezus - wortel - Geslacht - David - blinkende Morgenster

2351

1-1-1901

mat 7:1-6

 

Oordelen

2352

8-5-1976

hand 2:36-40

 

doopdienst

2353

1-1-1901

hand 8:4-12

 

Gods tempel

2354

9-2-1975

hebr 4:9

 

Sabbatsrust

2355

13-10-1985

mat 22:1-14

 

Het koninklijke Bruiloftsmaal - gelijkenis

2358

2-12-1979

mat 6:19-21

 

Verzamelt u geen schatten op aarde

2360

1-1-1986

1 cor 15:50-55

1 cor 15:44-45

De mens heeft natuurlijk- en een geestelijk lichamen - Opstandingslichaam

2422

1-1-1901

joel 2:28-32

joel 3:1-3

Joel - het evangelie van JC moet weer bekend worden

2450

1-1-1901

1 tim 5:24

 

De zonde - occultisme

2451

1-1-1901

jes 25:6-12

 

Het heil voor de volken

2453

7-3-1976

1 cor 2:1-10

 

Paulus spreekt met betoon van Geest en kracht (1)

2454

19-7-1976

openb 20:7-15

 

De strik van de duivel

2455

5-10-1976

openb 12:1-4

openb 17:1-6

De achtergrond der dingen

2456

12-10-1976

mat 13:10-14

 

De manier waarop God spreekt

2457

19-10-1976

1 tim 3:6-7

2 tim 2:24-26

De strik van de duivel - kernzonde

2458

24-12-1976

jes 48:1-11

 

Nieuwe dingen verkondigd

2459

21-11-1976

gen 32:22-32

 

Jacob's worsteling

2460

10-10-1976

rom 13:11-14

ef 4:20-32

De eindtijd - afleggen en aandoen - trouwdienst Simon Elgersma

2468

4-4-1975

jes 14:12-16

ezech 28:11-17

Achter alle schepping staat God -  de val van Lucifer

2469

4-1-1975

ef 2:1-7

mat 19:15-15

Geestelijk opletten                - kinderen opdragen

2470

4-1-1975

luc 2:22-23

mat 7:13-23

De enge poort - opdragen i.p.v.    kinderdoop

2471

4-1-1975

luc 13:22-35

 

Evangelie van het koninkrijk der hemelen - het oude loslaten

2472

5-12-1976

openb 21:22-27

openb 22:1-5

Gemeente wordt ingeschakeld/barmhartigheid doorgeven

2473

1-1-1977

joel 2:18-25

openb 9:2-4

De profetie van Joel - Hij geeft u de leraar der gerechtigheid

2474

26-12-1976

jes 8:23

jes 9:1-6

Geboorte Jezus  in v.e.zicht - Rest wordt behouden

2475

9-1-1977

2 thes 1:10-12

2 thes 2:10

Openbaring v.d. zonen Gods en de zonen des verderfs

2476

4-1-1973

hand 8:4-25

 

Filippus te Samaria;Simon de tovenaar, toverij, occultisme

2477

4-1-1975

jona 2

mat 12:38-45

Het teken van Jona - vrome geesten

2478

4-1-1975

ef 2:6

 

Opstanding tot een nieuw leven

2479

4-1-1975

joh 1:14-16

 

Het vlees geworden Woord - oude en nieuwe verbond - genade

2480

1-1-1976

joh 6:60-71

 

Aardsgerichte(vrome)geesten; Judas; Jezus omgang met bep mensen

2481

14-9-1975

openb 21:1-4

 

Het nieuwe Jeruzalem

2482

7-2-1976

2 joh 1:1-13

 

Waarheid

2483

10-8-1975

gen 2:8-17

openb 22:1-5

Het (geestelijke) paradijs

2496

21-6-1981

hebr 1:1-4

 

God spreekt in de Zoon - Alleen het Woord - het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen

2497

31-8-1976

marc 4:35-41

marc 5:1-20

De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen

2498

6-1-1977

marc 1:21-28

 

Woord met macht/kennis = macht/evang VAN JC/oorlog in de hemel

2501

1-1-1977

ef 4:3-13

 

Geheimenissen

2502

1-5-1977

2 petr 3:1-7

 

Inzicht in het plan God met de mensen-Opstanding der doden

2504

1-1-1977

mat 12:22-34a

rom 8:18-24a

Kies de weg van het zoonschap

2505

1-1-1977

joz 3:1-7

joz 5:2

Doop - meegaan van kerken met occultisme Jozua en Jezus

2506

18-5-1978

1 cor 15:12-28

 

Betekenis opstanding der doden van JC: verenigt hemel en aarde

2507

18-5-1978

joel 2:28-32

 

De dag de Heren - heilige Geest

2508

18-5-1978

joel 3:1-3

 

Gericht over Israels vijanden/Ezau beeld afvallige kerk

2509

1-1-1978

jes 40:27-31

 

De eeuwige God is de Heer, schepper van het eind der aarde

2510

30-8-1978

mat 5:13

 

Het zout der aarde

2511

30-8-1978

joh 1:50-52

2 cor 12:1-10

Zoon Gods, zoon des mensen: Jezus geen God maar mens

2512

8-9-1977

mat 9:35-38

mat 10:1-23

Predik dit evangelie aan het volk van God - De aard van Jezus werk

2529

11-11-1979

rom 12:1-2

 

Een manier van leven naar de wil van God - Zie ons leven verandert

2536

1-1-1901

mat 13:35

 

Herstel - openbaring van de verborgenheden vh koninkrijk Gods- bijbelschool

2538

1-1-1901

2 thes 2:2-13

 

Opdat u niet spoedig uw bezinning verliest/in onrust verkeert

2550

3-5-1981

mat 7:7-13

 

Bergrede: Bidt zonder ophouden

2552

6-5-1979

hand 2:38

 

Doopdienst: Geloof en laat je dopen

2553

1-1-1901

1 tim 3:15

 

Bijbelschool: De gemeente is pijler en fundament der waarheid

2560

1-1-1901

jes 3:16-4:6

 

Trotse vrouwen van jeruzalem - uiterlijke godsdienst

2566

25-7-1983

deut 32:7-9

 

Kampweek 1983-2e deel vdBr: Koninkrijk der Hemelen - ma mo

2567

26-7-1983

job 1:6-10

 

Kampweek 1983 - Een plaats van samenkomst in de hemel - di mo

2568

27-7-1983

rom 9:24-26

 

Kampweek 1983 - Uitverkiezing - wo mo

2569

28-7-1983

rom 13:4

1 cor 2:8

kampweek 1983 - De overheid - do mo

2570

29-7-1983

mat 12:22-30

 

Kampweek 1983 - kwade geesten, beelzebul - vr mo en vr av

2571

27-7-1983

---

 

Kampweek 1983 - Zangavond

2595

24-1-1982

zach 12:8-14

 

Opwekken geest van Zerubabel en Jozua Huis van David/tempelbouw

2605

1-1-1901

jes 40:29-b

 

Wie de Here verwachten, putten     nieuwe kracht

2701

1-1-1967

openb 3:7-13

 

Engel van de gemeente

2780

27-8-1980

jes 53:5

 

Betekenis van: vergeving, losprijs, verzoening, toorn van God, rechtvaardig, JC zoon des mensen

2791

27-7-1975

1 petr 3:19-21

 

De geesten der gevangenis - dodenrijk

2792

9-3-1975

gen 4:7

gen 6:1-4

De engelen en de demonenwereld

2793

1-1-1975

1 petr 4:1-2

 

Onttrokken aan de zonde - wapenen met de gedachte

2798

27-7-1980

jes 53:5

 

Betekenis van: vergeving, losprijs, verzoening, toorn van God, rechtvaardig, JC zoon des mensen,

2802

1-1-1901

1 petr 4:12-13

 

verzoeking en beproeving

2805

19-9-1981

rom 11:25

 

Ontmoetingsdag - aldus zal gans Israel behouden worden

2806

5-5-1975

hand 1:1-11

 

Hemelvaartsdag 1975: Vol blijdschap God lovende

2833

9-11-1975

2 kon 6:8-23

 

......

2834

23-9-1979

mat 6:16-19

mat 6:6

Het vasten

2836

16-11-1975

ezech 31:1-18

 

Waterdrinkers moeten niet in eigen kracht staan

2837

9-10-1982

mat 13:52

mat 13:11-35

Gedachten, nodig om te kunnen funtioneren naar God's wil

2859

30-7-1979

1 cor 13:1

1 cor 13:1-2

Kamp Driebergen - 1e studie 1 Cor 13 - ma mo, ma mi

2860

1-8-1979

1 cor 13

 

Kamp Driebergen -  studies 1 cor 13 - wo mi, do mo

2861

3-8-1979

1 cor 13

 

Kamp Driebergen - 1 cor 13 - 5e studie

2862

3-8-1979

1 cor 13

 

Kamp Driebergen - 1 cor 13 - Vragenuurtje - Toren van Babel

2893

20-7-1981

ef 3:20

ef 4:2

Kamp 1981 - 1e Efese studie JEvdBrink - ma mo

2894

21-7-1981

ef 4:3-6

 

Kamp 1981 - 2e Efese studie JEvdBrink - di mo

2895

22-7-1981

ef 4:7-8

 

Kamp 1981 - 3e Efese studie JEvdBrink Genadegave - wo mo

2896

23-7-1981

ef 4:9-10

 

Kamp 1981 4e Efese studie JEvdBrink Apostelen en profeten - do mo

2897

24-7-1981

ef 11

 

Kamp 1981 - 5e efese studie JEvdBrink Evangelisten/herders/leraars -vr mo

2919

11-11-1974

marc 11:1-26

 

Vijgenboom - Jezus' lijden

2962

1-1-1901

1 tim 6:12

 

Strijd de goede strijd des geloofs

2964

31-3-1986

mat 24:14

 

Het evangelie van het koninkrijk

2969

30-10-1977

mat 5:17-20

 

Nieuwe Leer met gezag/Bergrede/open je verstand tav het OT

2970

29-5-1977

joh 1:18

 

Niemand heeft ooit God gezien. JC heeft Hem ons doen kennen

2974

13-4-1975

---

 

De Waarheid

2975

31-3-1975

---

 

Toogdag Leiden 1975 2e Paasdag - Geloofsgenezing

2976

1-1-1901

jes 54:11-17

1 petr 1:9-12

Tempelbouw

2977

28-12-1975

rom 10:4-11

 

Positief belijden

2978

1-1-1975

openb 20:12

openb 21:22

Dood en dodenrijk

2981

5-10-1975

joh 8:30-44

joh 8:56-59

Waarheid--Abraham-nageslach-leraar der gerechtigheid

2983

1-1-1901

1 cor 2:1-10

 

Breng het evangelie met wijsheid in Gods kracht

2989

8-2-1989

jes 40:27-31

 

maar wie de Here verwachten putten nieuwe kracht

2997

1-1-1982

---

 

vragen beantwoording door br. v.d. Brink

3042

1-1-1901

dan 12:1-4

 

Michael, de vorst

3116

29-6-1975

jes 40

 

Troost, troost mijn volk...

3117

9-5-1976

1 joh 3

 

Een ieder die in Hem blijft, zondigt niet meer

3118

1-1-1901

jes 7:1-9

 

De overwinning over de satanische legermacht

3119

16-11-1975

ezech 31:1-18

 

Eikebomen der gerechtigheid

3120

2-7-1978

ezech 18:20

 

Persoonlijk verantwoordelijk - geen erfzonde,  geen erfschuld - God zegent een rest

3121

1-1-1975

joh 8:30

 

Horen en niet verstaan

3136

1-2-1976

joh 17:20-26

 

Opdat zij een zijn - Eenheid door heilige Geest

3233

24-6-1979

mat 20:1-20

 

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

3343

24-2-1974

dan 3:1-4,12,30

openb 13:1-18

De God des hemels (als 3506) - De jongelingen in de brandende oven

3344

1-4-1988

judas 5-12

 

Mozes, de man Gods - Leven na sterven/na t aardse bestaan/strijd om Mozes lichaam

3345

1-1-1901

openb 12:7-16

 

Oorlog in de hemel

3352

27-9-1980

openb 21:5

 

Zie ik maak alle dingen nieuw-Herstel-Ontmoetingsdag

3362

27-9-1980

mat 5:14-16

openb 21:9-24a

Het hemelse Jeruzalem - De lichtstad - Ontmoetingsdag (mo)

3419

23-10-1988

judas 9-10

 

Strijd om het lichaam van Mozes - leven na stervan/na het aardse bestaan

3420

1-1-1975

---

 

De geesten der gevangenis

3422

1-1-1975

1 kon 20:23-34

 

De slag bij Afek

3423

1-1-1901

2 thes 1:3-10

 

Geloof en liefde

3424

1-1-1901

1 joh 2:18-23

 

De anti-christen

3425

1-1-1901

hand 2:17-21

 

Angst of vrede (titel Den Haag: Dubbelgeest na Pinksteren)

3426

11-9-1988

1 cor 2:9-10

openb 2:24

Hemel, dodenrijk en hel; diepten Gods, diepten satans'

3427

6-7-1975

col 3:1-4

 

Opgewekt met christus - Geestelijk mens-onze positie -avondmaal

3428

8-6-1987

gal 4:21-31

 

Aards of hemels Jeruzalem - Kinderen der wet en der genade - deel 1

3429

25-5-1975

2 cor 3:12-18

jes 25:6-7

Het wegnemen van de sluier + Bedekking - Opdrachtdienst

3430

8-10-1972

jes 54

 

Het Israel Gods - hemels Jeruzalem

3431

12-12-1986

hand 17:26-28

 

In Hem zijn wij, bewegen wij ons en leven wij. Lichaam van God

3433

7-5-1986

gen 15:1-21

gal 3:15-18

Beloften aan Abraham

3434

28-8-1977

joel 3:9-12

 

Een keer in je lot, in je denken. God zag om naar zijn volk!

3437

14-6-1980

2 cor 12:1-10

 

Ontmoetingsdag

3438

2-9-1978

fil 3:8-13

 

Doel Gods bereiken:de mens gods volkomen/geestelijk mens/metamorfose

3439

1-1-1975

jes 55:1-13

 

Gedachten Gods overnemen - vernieuwing denken - hemelse overheid

3440

1-1-1901

luc 12:49

 

Vuur ben ik komen werpen

3441

27-11-1982

mat 13:44-46

 

De losprijs: transactie of genoegdoening - ontmoetingsdag

3442

25-11-1979

mat 24:37

 

Als in de dagen van Noach

3443

1-1-1984

---

 

non-conformisten (niet met de massa mee maar vanuit het mosterdzaadje)

3445

12-4-1988

joh 14:16

joh 14:26

Ik zal je een andere Trooster geven - parakleet - Helper - Geest der waarheid

3448

4-6-1989

hebr 12:22-24

gal 1:13-18a

Aardse of hemelse moederstad

3450

6-4-1975

gen 11:6

mat 17:20

Niets zal u onmogelijk zijn

3451

2-1-1900

zach 13:7-14

 

Overblijfsel->volheid->doop in h.Geest/vuur/loutering

3452

2-1-1900

openb 20:1

 

Volkomenheid - het duizendjarig rijk

3453

3-8-1982

1 tim 1

 

(Duitse) opbouwweek

3454

16-4-1979

marc 10:17-18

 

God is goed

3455

16-3-1975

---

 

Genezing - gezond leven - dokter

3456

1-1-1975

mat 5:43-48

 

Gij zult volmaakt zijn als God - Volmaaktheid

3457

18-5-1975

hand 2:1-4

ef 1:13-14

Pinksteren

3458

1-1-1975

jes 25:6-12

jes 26:1-4

Het feestmaal

3459

1-1-1901

luc 2:8-20

joh 1:14

Over de geboorte van Jezus

3460

11-8-1968

ef 5:11-13

 

Strategie van de boze

3461

2-1-1900

1 cor 11-30

jac 5:14-16

Strijd tegen ziektemachten

3463

7-9-1985

gal 2:1-10

2 tim 4:6-7

Ontmoetingsdag - strijd van Paulus

3464

1-1-1975

joh 17:20

 

God is één

3468

17-10-1976

1 joh 5:16-17

 

 Zonde tot de dood

3476

25-12-1984

luc 2:6-20

 

 Het kerstverhaal

3482

31-1-1982

mat 7:21-28

 

Welke vruchten heb je?

3483

22-1-1984

hebr 3:1-6

 

Jezus boven Mozes verheven

3484

19-2-1984

1 thes 5:16-24

 

Hij die u roept is getrouw

3490

2-11-1987

openb 12:18

openb 13:1-2

De antichrist en zijn rijk

3491

27-12-1987

luc 21:25-36

 

De beloften van de eindtijd

3496

25-11-1981

mat 7:13-20

 

De smalle weg en valse profeten

3501

21-10-1979

mat 28:18

mat 10:1

De macht van Jezus en de macht van ons

3503

21-6-1987

luc 19:44

mat 3:10

Lofprijzing nieuwe stijl - reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom

3506

1-1-1974

dan 3

 

De 3 jongelingen in de brandende oven (als 3343)

3507

11-11-1979

rom 12:1-2

 

Je krijgt andere contacten - vernieuwing van denken (als 314)

3508

27-9-1977

joh 1:1-18

 

Het waarachtige licht

3511

7-8-1973

1 cor

 

Goddelijke genezing

3512

1-12-1977

mat 5:21-26

 

Wees vriendelijk tegenover je tegenpartij

3513

10-5-1980

mat 7:7-13

 

Bid zonder ophouden

3514

3-10-1976

joh 8:30-44

joh 8:56-59

Geen slaaf maar vrij-Gebondenheid, vrome geesten, dwaalleringen

3516

6-3-1984

jac 5:11

 

Jacob-Bijbelstudie

3518

1-1-1975

jes 14:1-2

 

De mens Gods openbaren

3520

13-6-1976

mat 13:10-12

 

Het doel van de gelijkenissen - de wijze waarop God het woord kenbaar heeft gemaakt

3522

17-8-1973

openb 21:2-3

 

Hemels Jeruzalem-Weidse vergezichten-Leraar der gerechtigheid

3524

26-8-1984

rom 8:18-26

 

Verzekerd zijn van de heerlijkheid der zonen Gods - engelen bij auto VdBr

3529

5-11-1978

ef 2:1-10

 

Een enkel goede God

3530

1-1-1901

mat 12:22-29

rom 8:18

De schepping en de mens

3531

1-1-1901

openb 20:1-10

 

Duizendjarig rijk

3533

28-3-1976

1 tim 5:24

 

Zonden gaan vooruit naar't gericht….. Occulte godsdiensten

3534

4-4-1976

ps 112:1-3

jes 25:6-12

Heiliging vd kinderen (Opdrachtdienst)-Het heil vd volken (3)

3535

18-4-1976

joh 20:1-18

 

Jezus' opstanding en verschijning aan Maria van Magdala (4)

3536

2-5-1976

1 joh 3:9-11

 

Wie uit God geboren is zondigt niet(5)

3537

3-7-1977

ef 3:1-13

 

Het geheimenis

3538

20-11-1977

mat 5:23-30

 

Heeft uw broeder iets tegen u-Verzoen u met hem (44)

3539

4-12-1977

2 thes 1:3-8

 

Uw geloof en liefde neemt sterk toe

3540

2-4-1978

tit 2:1-15

 

De genade Gods

3541

23-4-1978

jes 40:27-31

 

Een eeuwig God is de Here

3542

23-7-1978

fil 3:7-16

 

Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding

3543

9-11-1983

luc 9:57-62

 

Vogels hebben nesten maar de Zoon des mensen

3550

14-1-1973

1 sam 7:2-14

 

Richt uw hart op de Here uw God

3553

29-9-1974

hand 2:17-21

 

Uitstorting hG in de laatste dagen ingegaan met Pasen - vallen, rusten, sissen

3555

1-1-1975

hand 6:2

 

Het fundament-Handoplegging-Iemand claimen voor het KdH

3556

1-1-1901

joh 10:1-10

 

Br vd Brink->trip naar Canada - Geen onderscheiding der geesten

3557

1-1-1901

mat 6:25

 

Bergrede, begin van de vernieuwing van denken

3567

3-2-1974

mat 12:27-32

mat 9:27-34

Een bezetene -Wie was er nu bezeten

3570

25-2-1979

job 1:6-12

job 42:1-7

mijn knecht-De zin van het lijden

3571

5-8-1979

1 cor 13:13

 

Geloof, hoop en liefde

3572

16-3-1980

mat 9

mat 10

De aard van Jezus' werk - De roeping en uitzending der apostelen

3573

13-4-1980

openb 20:11-15

 

Het laatste oordeel

3574

7-9-1980

mat 5:14-16

openb 21:9-25

Het licht der wereld

3575

19-10-1980

rom 11:25-27

 

Gedeeltelijke verharding

3576

16-11-1980

1 cor 15:44-49

 

Is er een natuurlijk lichaam dan ook een geestelijk lichaam

3577

1-1-1981

hebr 1:1-4

 

Het spreken Gods tot de vaderen

3578

16-8-1981

joh 16:33

 

In de wereld lijdt gij verdrukking

3579

27-9-1981

luc 8:26-39

 

De genezing van de bezetene

3580

26-11-1981

zach 4:1-14

 

Late regen en demonie van de eindtijd

3581

27-4-1982

luc 16:19-31

 

De verlossing van de zuchtende schepping

3582

4-1-1987

col 1:24

 

Bewegen in de geestelijke wereld; in Hem zijn

3584

11-3-1984

ex 4:1-5

hebr 3:1-6

Deelgenoten van een hemelse roeping

3585

28-4-1985

1 thes 4:13-18

 

Wederkomst des Heren

3586

1-2-1986

dan 2:27-45

 

Het gouden beeld - EEG

3587

11-11-1986

joh 14:1-3

 

Wees niet verontrust

3588

2-3-1980

mat 6:22-25

 

Het oog is de lamp van het lichaam

3589

7-11-1976

jes 48:1-11

 

Uit de wateren van Juda

3590

1-1-1901

joh 7:37-39

 

De heilige Geest - Stromen van levend water

3591

13-12-1979

openb 3:21

col 2:14

Wie overwint

3594

29-10-1972

openb 20:11-12

 

Het laatste oordeel

3595

1-1-1975

openb 21:2-3

 

De stad Gods

3596

8-6-1975

joh 8:1-11

 

Ik ben het licht der wereld - De overspelige vrouw

3597

10-6-1975

jes 7:10-25

 

Geen schrik voor geweld - Bijbelstudie

3598

21-10-1975

jes 8:1-10

2 kron 28:3-16

Achaz en Assur

3600

23-10-1977

joel 3:14-21

 

Inzicht in de tijd v h einde - De grote stad Babel valt in 3 stukken

3602

18-11-1975

jes 8:11-23

jes 9:1-6

De troon van David - Wij kunnen wel trouw aan God zijn

3603

8-12-1975

joh 1:18

 

Niemand heeft ooit God gezien

3604

1-1-1976

tit 2:1-15

 

Bijbelstudie - De gezonde leer

3605

24-2-1976

jes 9:6-20

luc 1:31

Assur, Juda en 'Israel'

3606

4-4-1976

1 cor 2:1-10

 

Het evangelie VAN Jezus Christus

3607

1-8-1976

openb 5:9-10

joh 17:1-11a

Gij hebt hen voor God gekocht met Uw bloed - Transactie

3608

14-5-1977

2 petr 3:1-7

 

De dag des Heren - Spotters

3609

3-9-1978

dan 12:1-10

 

Er komt een einde aan 't verbrijzelen van het heilige volk

3611

4-3-1979

mat 6:11-12

 

Het 'Onze Vader' (dagelijks brood + vergeven)

3614

1-1-1982

---

 

Voorgangersbijeenkomst-God is enkel goed-Liefde tot de waarheid-band1-do-mo

3615

1-1-1982

---

 

Voorgangersbijeenkomst-Vragen beantwoorden-Band-3-vr-m

3617

11-9-1982

luc 5:33-39

 

Cursus bijbelschool - het oude en nieuwe Testament

3619

4-4-1983

hebr 12:22-23

 

Gemeente-zijn is een feest - 2e Paasdag - Regiodag Leiden

3620

24-7-1983

gen 3:4-5

2 thes 2:7

De overwinning van Jezus over wetteloosheid

3621

14-4-1984

---

 

Ontmoetingsdag - Het evangelie naar Europa - Tegenstand KvO

3623

14-9-1975

gen 2:8-17

 

Het Paradijs

3626

20-7-1976

openb 12:1

 

Kampweek 1976 - De strijd van de gemeente in de eindtijd (deel 1)

3627

21-7-1976

openb 20:1-6

 

Kampweek 1976 - Het duizendjarig rijk (deel 2)

3628

22-7-1976

openb 20:6

 

Kampweek 1976 - De eerste opstanding (deel 3)

3629

23-7-1976

openb 20:7-15

 

Kampweek 1976 - Het laatste oordeel (deel 4)

3631

1-1-1977

jes 5:1-7

 

Het beeld van Israel als gemeente

3632

8-7-1979

joh 4:19-24

 

God aanbidden in Geest en in waarheid

3635

8-12-1973

mat 2:13-23

 

Profetenuitspraken over Jezus verstaan - realisatie gedachten

3637

19-1-1986

mat 12:22-30

 

Boze geesten uitwerpen

3638

1-1-1984

mat 10:22

 

En gij zult door allen gehaat worden - (Israelvisies) KVO 84

3641

11-1-1981

openb 6:1-8

openb 19:11-15

Het witte paard

3642

17-3-1985

hand 16:6-18

 

De verbreiding van het evangelie in de wereld

3648

1-1-1978

fil 3:2-16

 

Jezus volgen is alles prijsgeven

3649

1-1-1978

luc 9:57-62

 

Het volgen van Jezus

3650

1-1-1978

mat 17:13-23

 

De enge poort

3651

1-10-1978

mat 6:1-8

 

Bergrede-Aalmoezen-zijt gij volmaakt (eerst kinderen opdragen)

3652

3-6-1979

hand 2:17-21

 

Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees

3653

26-9-1982

2 thes 2:1-12

 

Parousia, eindtijd

3654

24-7-1983

mat 12:22-31

 

Jezus en Beelzebul

3658

1-1-1901

1 thes 4:13-18

 

Wederkomst des Heren

3660

30-5-1982

hand 20:16

 

Gods wet in ons hart; loskomen van het oude

3661

1-1-1901

marc 4:35-41

marc 5:1-20

Storm op zee - genezing van de bezetene

3662

1-1-1901

mat 3:1-3

 

De nieuwe wet

3663

1-1-1901

ps 8

hebr 2:5-9

Het groene gras-Jezus, boven de engelen geplaatst-je bent groot in de hemel

3664

5-8-1984

rom 8:1-11

 

Herstel van de Geest

3666

11-7-1982

joh 8:2-11

joh 8:30-37

De overspelige vrouw - Vrijgemaakt door de Zoon

3668

1-1-1972

luc 12:49-59

 

De vuurgloed

3669

1-1-1972

mat 7:13-23

luc 13:22-30

Tegenstand

3681

10-6-1973

hand 2:39

hand 2:1-18

Voor u is de belofte en uw kinderen-Pinksteren

3682

25-6-1973

openb 16:16

 

Harmagedon-Aards of geestelijk

3687

7-11-1982

mat 13:35

 

God is enkel goed

3692

21-9-1985

mat 27:25

 

Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen

3695

2-8-1987

mat 24:14

 

Het evangelie van de nieuwe tijd

3698

25-11-1987

mat 24:37-39

 

De voortijd en de eindtijd

3700

15-5-1988

luc 9:27-36

 

De verheerlijking op de berg

3701

18-9-1988

1 cor 2:9-10

 

De diepten Gods

3702

9-10-1988

openb 21:1-8

joh 22:18-19

De stad Gods, het nieuwe Jeruzalem

3703

20-3-1989

mat 3:1-12

 

Overeenkomsten tussen de 1e en toekomende eeuw

3704

7-5-1989

gal 1:15

 

Geen uitverkiezing maar afzondering

3711

1-1-1901

2 tim 3:14-17

2 tim 4:1-5

De gezonde leer

3718

1-1-1974

hebr 4:9-13

 

Sabbatsrust

3719

1-1-1901

jer 4:3-4

 

Nieuw land ontginnen

3721

1-1-1974

gal 5:13-26

 

Werkingen van heilige Geest

3722

1-1-1983

marc 16:12-20

 

Slangen opnemen en in tongen spreken

3723

1-1-1901

jac 1:17

 

Wees zelf zuiver- Weest niet bezorgd

3725

1-1-1975

jes 54

 

Het Israël Gods

3726

1-1-1977

ex 17:6-18

 

Strijd tegen Amalek

3727

31-12-1978

hos 6:1-3

 

Herlevingsproces

3728

15-2-1976

1 thes 4:13-18

 

De wederkomst des Heren-Leven in het nieuwe Jeruzalem

3729

30-3-1980

mat 16:13-20

 

Jezus de Zoon des mensen

3731

5-2-1987

2 cor 3:16-18

 

Onze ontwikkeling, verandering

3732

16-5-1987

gal 4:21-31

 

Het aardse en hemelse Jeruzalem - Bijbelschool - LES 1

3733

5-2-1988

gal 4:6-11

 

Zonen Gods

3734

1-1-1975

jes 3:16-26

jes 4:1-6

De trotse vrouwen van Jeruzalem - Uiterlijke Godsdienst

3735

1-1-1989

ef 6:12

 

Strijd in de hemelse gewesten

3738

19-4-1980

openb 20:11-15

 

Laatste oordeel

3740

1-1-1901

ezech 14:12-14

 

Noach, Daniel, Job

3741

25-12-1977

joh 1:14

 

Kerst - Het woord is vlees geworden--niet 0109, 2479

3743

1-4-1979

mat 6:13-14

 

Onze Vader (leid ons niet in...)

3744

9-5-1982

hand 2:19-21

 

Pinksteren

3745

16-5-1987

gal 4:21-31

 

Het aardse en hemelse Jeruzalem - Bijbelschool - les2

3755

5-3-1975

---

 

Machten der duisternis

3763

14-1-1981

openb 6

openb 19:11

De Man op het witte paard

3774

1-1-1901

openb 19:1-16

 

De bruiloft des Lams - Vrucht ontwikkelen - Ontmoetingsdag Ede

3775

1-1-1974

Openb 8:1

 

Een half uur stilte in de hemel

3804

1-1-1901

openb 21:5

 

Voorgangerconferencie (opening)-In den beginne-Zie Ik maak alle dingen nieuw

3820

9-4-1984

---

 

Bijbelschool-Het volle evangelie-Doop in hG-Volmaakt zijn

3824

1-1-1901

2 kron 4:9

jes 6:1-13

God, een verterend vuur

3825

1-1-1901

jes 1:9

2 kon 14:27

De rest die behouden blijft

3826

1-1-1901

jes 6:1-13

joh 12:37-43

 De roeping van Jesaja

3841

20-11-1966

jes 14:12-15

ezech 28:11-19

De morgenster en zijn val

3845

1-1-1972

jac 1:12

 

Erfzonden

3846

1-1-1972

marc 6:7-13

 

Drijf de onreine geesten uit

3859

22-2-1976

1 thes 4:13-27

 

De toekomst des Heren

3867

14-3-1976

1 cor 2:1-10a

 

Niet met schriflezing van wonderen

3874

9-4-1988

gen 6:1-3

 

Je richten op de eindtijd-Noach-De zonen Gods