Alle sprekers

Dit is de tabel van de gedigitaliseerde opnamen die in de Infotheek zijn opgenomen.

Om te zoeken op Datum, Uitgangstekst, Infotheeknummer of tekst in de kolom Titel/Onderwerp, kun je, op deze pagina, Ctrl-F (find) of functietoets F3 intoetsen gevolgd door de zoektekst. Dit werkt het beste in Edge, Chrome of Explorer (niet in Firefox). 

Eventueel kun je Rita Blijdorp om advies vragen omdat zij nog extra zoekmogelijkheden beschikbaar heeft.

 

IFTKnr

Tekst

Titel/Onderwerp

Naam spreker

Voornaam

Datum

68

---

zndochtend kamp 1977/zndavond C.Verbeek L.Buitelaar F.Lindhout

Visser (sr.)

C.

24-7-1977

180

---

Kamp III di-avd, wsd-mo, , do-mo

Brink

J.E.

24-7-1978

181

---

Kamp IV do-mo, vrij-mo, 3 gemeenteleden zo-avd

Brink

J.E.

25-7-1978

182

---

Kamp V Songfestival

 

-

26-7-1978

455

---

Kracht van God

Bulthuis

J.G.

15-3-1981

1127

---

De tien melaatsen - gezinsdienst 1988 -no.1

Bulthuis

J.G.

20-11-1988

1622

---

Inleiding Openbaring (7/9) + de opening van zegel 1 en 2 (21/9)

Visser (jr.)

C.

7-9-1989

1639

---

Openb: De 2 getuigen 22/11 + Overgang 6e naar 7e bazuin 6/12

Visser (jr.)

C.

22-11-1990

1728

---

BBC2 deel 7: Persoonlijke vijanden: verwerping/weerspannigheid/hysterie

Visser

Jaap

9-2-1988

1731

---

BBC/bidst.: Inbreng in de diensten

Bulthuis

J.G.

5-1-1989

1808

---

Geestelijk lichaam (enkele aspecten ervan): Het gevoel

Bulthuis

J.G.

17-12-1987

1858

---

Herhalingsstudieavond - geestelijke wetmatigheden (een aspect)

Bulthuis

J.G.

10-10-1993

1899

---

Dooponderricht

Bulthuis

J.G.

25-4-1994

1900

---

Relatie volwassene - kind (2)

Visser

Jaap

1-5-1994

1957

---

Huwelijk - voorgangersconferentie Vught

Bulthuis

J.G.

1-1-1982

1961

---

Amersfoort Contactdag - Laat ons mensen maken

Lijzenga

H.

25-3-1995

1992

---

Contactdag Amersfoort (morgen):    Zoonschap - broederschap

Lijzenga

H.

30-9-1995

2004

---

Jacob's droom te Betel

Visser (jr.)

C.

14-2-1993

2028

---

Contactdag (middag):

Hoorn

A.

23-3-1996

2053

---

60+ - groen en fris

Bulthuis

J.G.

17-5-1989

2054

---

Openbaring studie 7 en 8 (overzicht 7e zegel)

Hoorn

A.

1-1-1995

2091

---

Voorlichtingsavond over drugs door medewerkers van De Hoop

---

---

22-1-1997

2106

---

Ik ga mijn volk tot ere brengen!

Bulthuis

J.G.

20-4-1997

2114

---

Een dienst met veel zingen en enkele teksten

Visser

Jaap

8-6-1997

2139

---

De ware christen - juridisch of functueel christen

Bulthuis

J.G.

10-9-1997

2150

---

Teeners - puberteit - praktische tips

Hardeman

Tonny

29-10-1997

2153

---

Evangelie VAN kracht

Bulthuis

J.G.

16-11-1997

2157

---

De strijd in de hemelse gewesten

Bulthuis

J.G.

10-12-1997

2160

---

De "onderlinge"

Mosterd

Piet

28-12-1997

2178

---

Belial  - bijbels onderzoek - preëxistentieleer

Hoorn

A.

6-10-1993

2180

---

Frustratie

Hoorn

A.

15-2-1998

2185

---

bezorgdheid

Brink

J.E.

onbekend

2194

---

Pinksteren is de Zoon in je openbaren

Bulthuis

J.G.

31-5-1998

2195

---

evangelisatie Albanie - Stichting Ancient World Outreach

Companjen

Fam.

21-6-1998

2208

---

Gezinsdienst - Musical Nebukadnezar

 

 

19-4-1998

2217

---

Contactdag Afrt (middag) - Evangelie KdH: En hoe verder .....

---

---

3-1-1998

2246

---

Gezinsdienst - Leo en Susette over Bart(imeus) - voorstelling

Veken

Leo

22-11-1998

2269

---

Gezinsdienst - bouwen aan een      "gemeenschapshuis"

 

---

11-4-1999

2273

---

Leven in het nieuwe verbond        - innerlijke vrijheid

Bulthuis

j.G.

16-5-1999

2296

---

Gemeente - therapeutisch organisme Kracht->genezing via eenheid

Lijzenga

H.

2-10-1999

2301

---

Lijden

Vlasblom

Anja

25-4-1999

2321

---

Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel.. vlieden

Brink

J.E.

15-1-1983

2322

---

Tot God naderen .. maar biedt weerstand a/d duivel .. vlieden

Brink

J.E.

15-1-1983

2324

---

Laat "ONS" mensen maken naar ons   beeld en gelijkenis (2)

Brink

J.E.

12-3-1983

2329

---

studie in de serie "God is enkel goed"- straf niet van God

Bulthuis

J.G.

9-4-1983

2346

---

Een dienst met bijdragen door en voor jong en oud (geen preek)

 

 

21-11-1999

2347

---

Engelen 1 - inleiding

Hoorn

A.

29-9-1999

2348

---

Engelen 2 - natuurverschijnselen

Hoorn

A.

6-10-1999

2359

---

Pastoraat

Slooten

Auke

2-4-1998

2362

---

Openbaringserie 1998/1999:Inleiding + eerste en tweede zegel

Hoorn

A.

1-1-1999

2363

---

Openbaringserie: derde. vierde en vijfde zegel - studie 3 en 4

Hoorn

A.

1-1-1999

2364

---

Openbaringserie: Het zesde zegel, de verzegeling

Hoorn

A.

1-1-1999

2365

---

Openbaringserie: Overzicht zevende zegel I en II

Hoorn

A.

1-1-1999

2366

---

Openbaringserie: Stilte/toebereiding/late regen/dageraad/weeën

Hoorn

A.

1-1-1999

2367

---

openbaringserie: late regen/dageraad/barensweeën (2e deel)/Vuur

Hoorn

A.

1-1-1999

2368

---

Openbaringserie:Samenvating tot dan toe + 1e deel Eerste bazuin

Hoorn

A.

1-1-1999

2369

---

Openbaringserie: Bazuin, 1e, 2e, 3e + openbaring anti-christ

Hoorn

A.

1-1-1999

2370

---

Openbaringserie: bazuin 3e (b) openb. anti-christ/ Bazuin 4+5

Hoorn

A.

1-1-1999

2371

---

Openbaringserie: Bazuin 6e + het uur van de duisternis

Hoorn

A.

1-1-1999

2372

---

Openbaringserie:Uur der duisternis/twee getuigen/rest 6e bazuin

Hoorn

A.

1-1-1999

2373

---

openbaringserie: De wederkomst en de opstanding

Hoorn

A.

1-1-1999

2374

---

Openbaringserie: Onze vereniging met Hem/De zeven slagen

Hoorn

A.

1-1-1999

2375

---

Openbaringserie: vragenavond/de weg naar Harmageddon

Hoorn

A.

1-1-1999

2376

---

Openbaringserie: Slag van Harmageddon I en 1e deel van deel II

Hoorn

A.

1-1-1999

2377

---

Openbaringserie: Harmageddon slot/1000-j rijk I en II

Hoorn

A.

onbekend

2378

---

Openbaringserie: 1000-j rijk IIb + III + IV

Hoorn

A.

onbekend

2379

---

Openbaringserie: 1000-j rijk IVb, V/ Het loslaten van satan

Hoorn

A.

onbekend

2380

---

Openbaringserie: loslaten satan/Laatste confrontatie/Oordeel

Hoorn

A.

onbekend

2381

---

Openbaringserie: laatste oordeel/Totale voleinding en dan ...

Hoorn

A.

onbekend

2382

---

Openbaringserie: Samenvatting appendix I

Hoorn

A.

onbekend

2383

---

Openbaringserie: Samenvatting - Appendix II

Hoorn

A.

onbekend

2390

---

Herhalingsstudie: De wet

Bulthuis

J.G.

19-1-2000

2395

---

Herhalingsstudie: Israel

Bulthuis

J.G.

16-2-2000

2397

---

Woensdagavondstudie: Engelen

Hoorn

A.

23-2-2000

2398

---

Dankdienst bij de begrafenis van Jolanda Wester - slot mist

Hoorn

A.

2-2-2000

2400

---

Vrijheid van emoties en uitingen - beschadigde emoties

Bulthuis

J.G.

5-3-2000

2404

---

Herhalingsstudie: God is enkel goed

Bulthuis

J.G.

22-3-2000

2409

---

Lofprijs- en zegeningsdienst

---

---

23-4-2000

2413

---

Herhalingsstudie: heilige Geest

Bulthuis

J.G.

17-5-2000

2418

---

Herhalingsoefening: De grote opdracht

Bulthuis

J.G.

21-6-2000

2424

---

Tien fundamentele werkelijkheden of feiten

Bulthuis

J.G.

20-8-2000

2488

---

Kerst: Kom en Zie dienst

---

 

25-12-2000

2490

---

Vreugde en blijdschap 1

Bulthuis

J.G.

1-7-2001

2492

---

lofprijs en aanbiddingsdienst (woensdagavnd)

---

 

29-11-2000

2515

---

Gemeenteweekend: zaterdag - visie  en beleid van de gemeente

Bulthuis

J.G.

3-2-2001

2526

---

Verwerping

Bulthuis

J.G.

11-4-2001

2534

---

Uw koninkrijk kome (3)

Bulthuis

J.G.

20-5-2001

2557

---

voorlopige versie met selectie uit de laatste liederen en koren

 

 

16-8-2001

2559

---

getuigenisdienst

Verdouw

simon

26-8-2001

2564

---

Gemeentedag - start seizoen 2001 - 2002

---

---

9-9-2001

2571

---

Kampweek 1983 - Zangavond

Brink

J.E.

6-7-1983

2588

---

Pastoraat - psychologie

Slooten

Auke

onbekend

2592

---

Kerstdienst 2001

Bulthuis

J.G.

25-12-2001

2678

---

Getuigenis van een bezoekende Nigeriaanse broeder

Mojhan

Lucky

23-2-2003

2679

---

Huwelijksseminar - eerste band

Stortenbeker

Teun

16-2-2003

2680

---

Huwelijksseminar - tweede band

Stortenbeker

Teun

16-2-2003

2685

---

Gido-zondag

Blijleven

Frans

6-4-2003

2687

---

Verlossing (Pasen) basis-/voorgaande/proces/eindverlossing

Bulthuis

J.G.

20-4-2003

2693

---

Koningin des hemels - Izebel geest - deel 2

Hoorn

A.

10-2-2002

2706

---

Praise/worship - avondmaal         Maaltijd samen met de Heer

Visser

Jaap

3-8-2003

2723

---

Improvisatiepreek: Zijn wat wij zijn in Hem/Vreze Gods/vertrouw

Verdouw

simon

23-11-2003

2740

---

God's verlangen voor ons leven - onze roeping/bestemming

Korf

Mark

7-3-2004

2750

---

Huwelijksinzegening Peter visser en Elise Verhaar

Zwart

Frans

6-5-2004

2763

---

Indrukken van de New Wine zomerconferentie

Verdouw

Simon

25-7-2004

2768

---

Ons geloofsleven

Bulthuis

J.G.

22-8-2004

2772

---

Dienst verzorgd door jongeren

Korf

Mark

19-9-2004

2807

---

Gido-dienst

Blijleven

Frans

13-3-2005

2822

---

Betekent barmhartigheid iets voor jou?

Verdouw

Simon

26-6-2005

2826

---

Voorbede-dienst - God's veelkleurigheid

Verdouw

Johan

24-7-2005

2828

---

Summer Praise

Verdouw

Simon

7-8-2005

2852

---

Dienst verzorgd door de jeugd: Problemen met ........

Haumahu

Jaroah

18-12-2005

2864

---

Kamp Driebergen - Werkgroep zondagavond van gemeenteleden

---

---

29-7-1979

2867

---

Liefde en respect

Blijleven

Frans

12-2-2006

2877

---

Doopdienst: HELEMAAL kopje onder (Henny, Frank en Mariska)

verdouw

Simon

16-4-2006

2878

---

Dienst door jongeren: Allerdaagse wonderen uit de schepping

Berg

Reinie

23-4-2006

2880

---

Gospelkoor "Living Words"

Living Words

Gospel

7-5-2006

2910

---

Nieuw-Testamentisch geloven - Opwekking

Mol

Jan

8-10-2006

2924

---

Living Words - Gospelkoor uit katwijk

---

---

26-12-2006

2930

---

Jeugddienst - 10 geboden - de wet

Boomgaardt

Albert

11-2-2007

2939

---

Pasen - Gosperkoor: Living words

 

 

8-4-2007

2950

---

Dienst door jongeren: Vaderschap

Dienst

Willem

17-6-2007

2952

---

Een leven geleid door God's Geest; leven vanuit je 1e liefde

Pagee

Henk

1-7-2007

2967

---

pinksterdienst 1975

Visser (sr.)

C.

18-5-1975

2973

---

Jeugddienst 1975

 

 

11-5-1975

2974

---

De Waarheid

Brink

J.E.

13-4-1975

2975

---

Toogdag Leiden 1975 2e Paasdag - Geloofsgenezing

Brink

J.E.

31-3-1975

2986

---

Lofprijsdienst door jongeren - "picknick"

---

---

14-10-2007

2997

---

vragen beantwoording door br. v.d. Brink

Brink

J.E.

1-1-1982

2998

---

Gemeente opbouw

Bronsveld

Peter

1-1-1982

3015

---

Openbaring studie Den Haag 2

Visser (jr.)

C.

28-2-2008

3021

---

Openbaringstudie Den Haag 3

Visser (jr.)

C.

27-3-2008

3029

---

Praisedienst

---

---

25-5-2008

3069

---

Kerstdienst - kinder musical Kleine herder - koor adventsingers

---

---

25-12-2008

3077

---

Openbaringstudie Den Haag 9

Visser (jr.)

C.

29-1-2009

3082

---

Openbaringstudie Den Haag 10

Visser (jr.)

C.

26-2-2008

3086

---

Het boek des levens

Boonstra

Henk

5-4-2009

3097

---

Openbaringstudie Den Haag 13

Visser (jr.)

C.

28-5-2009

3124

---

Kinderen en eigenwaarde

Chris (Stichting Chris)

 

15-9-2009

3153

---

Reisverslag + getuigenissen Dominicaanse Republiek

Elswijk

P.+ M.

25-4-2010

3177

---

Wat beweegt je? - 10 jaar Open Ochtend

Janssens

Jakob

10-10-2010

3202

---

Maak je keuze nu!

Santos

David

26-3-2011

3212

---

Afsluiting gebedsproject

---

---

29-5-2011

3243

---

Teleurstelling kan iets moois bewerken

Blaak

Hans

16-1-2011

3244

---

Kom zoals je bent - Kerst Kom en Zie dienst

Dienst

Willem

24-12-2011

3245

---

Ontmaskerwebsitehttp://members.ziggo.nl/peter7/kerst/kerst.html

---

---

 

3263

---

Positief belijden - beeld Gods

Pagee

Henk

29-4-2012

3302

---

Handoplegging

Visser

Jaap

13-1-2013

3346

---

De geest van Nehemia (voorgangers en oudsten bijeenkomst)

Brenner

Peter

10-5-2013

3358

---

Kerstavonddienst - God zoekt verbinding met jou!

Dienst

Willem

24-12-2013

3359

---

Kerstmorgenontmoetingsdienst - opname mislukt

---

---

25-12-2013

3391

---

Kijkje in de keuken van het jeugdwerk

---

---

6-7-2014

3420

---

De geesten der gevangenis

Brink

J.E.

1-1-1975

3436

---

50 jaar KvO

Brink en meer sprekers

J.E.

1-1-1997

3443

---

non-conformisten (niet met de massa mee maar vanuit het mosterdzaadje)

Brink

J.E.

1-1-1984

3455

---

Genezing

Brink

J.E.

16-3-1975

3470

---

Hogepriesterlijk gebed

Bulthuis

J.G.

3-8-1980

3479

---

De koningin des hemels - slot

Hoorn

A.

onbekend

3487

---

Avond Kerstdienst

Bulthuis

J.G.

26-12-1986

3493

---

Hoe bewapenen tot de strijd

Bulthuis

J.G.

7-2-1990

3498

---

De boekrol gaat open / 6e zegel

Visser (jr.)

C.

26-3-1999

3504

---

Bijbelstudieavond - Ons geestelijke lichaam

Bulthuis

J.G.

31-5-1988

3523

---

Getuigenissen

 

---

31-7-1983

3528

---

Jeugddienst met getuigenissen - zondagavond

Visser

Jaap

15-1-1989

3544

---

Contactdag - doorbrekend zoonschap

Egas

Leo

27-3-2002

3545

---

Contactdag-Toerustend leiderschap

Egas

Leo

5-10-2002

3552

---

liederen Hemelvaartsdag in stadsgehoorzaal Leiden

 

 

28-5-1981

3562

---

Koningsschap in de praktij

Lijzenga

H.

30-3-1998

3614

---

Voorgangersbijeenkomst-God is enkel goed-Liefde tot de waarheid-band1-do-mo

Brink

J.E.

1-1-1982

3615

---

Voorgangersbijeenkomst-Vragen beantwoorden-Band-3-vr-m

Brink

J.E.

1-1-1982

3621

---

Ontmoetingsdag - Het evangelie naar Europa - Tegenstand KvO

Brink

J.E.

14-4-1984

3647

---

 De Geest van God kennen (deel 2)-Ministries International-Opgenomen cassette

Rubin

Benjamin

9-4-1999

3676

---

Job

Fluit

Jan

26-1-2003

3683

---

Spreken in tongen-Begincursus no11

Bulthuis

J.G.

3-4-1979

3684

---

Oplegging der handen-Begincursus no12

Bulthuis

J.G.

2-5-1979

3691

---

Het vaderhart van God

Slooten

Auke

11-6-2003

3709

---

Wat is en gemeente-Woensdag studieavond

Bulthuis

J.G.

12-10-1997

3714

---

Ontwikkelen in de gemeente - 2e Paasdag

Hoorn

A.

20-3-1993

3717

---

Tiener toekomst weekend-middag

---

---

16-11-1997

3753

---

Kon des hemels-Nimrod

Lijzenga

H.

onbekend

3755

---

Machten der duisternis

Brink

J.E.

5-3-1975

3768

---

Bijbelstudie Openbaring - Deel 15-Verzoekingen v d zonen Gods (band 12)

Visser (jr.)

C.

19-4-1990

3794

---

Incidenteel leiding geven-Herderschap

Waljaard

P.

24-9-1983

3813

---

Voorgangersoverleg- TvdH,JEvdB,CVr(sr)

---

---

onbekend

3817

---

Voorgangersavond - HB-CV(sr)-JEvdB-DvSteenis etc.

---

---

30-8-1980

3818

---

Ontmoetingsdag-Gemeente, gemeentelijke- en paragemeentelijke activiteiten

Waljaard

P.

27-12-1982

3820

---

Bijbelschool-Het volle evangelie-Doop in hG-Volmaakt zijn

Brink

J.E.

9-4-1984

3887

---

Tienertoekomst

Vreugd

dhr

onbekend

3890

---

Bijbelschool - (bij John Wimber geweest) De liefde

Steenis

D.

13-12-1986

3892

---

Toerustingscursus - De aanstekelijke Christen-

Sande

Aad

4-1-1997

3893

---

Toerustingscursus - De ander winnen

Sande

Aad

4-4-1997

3894

---

Toerustingscursus - Wedergeboorte

Sande

Aad

4-9-1997

3895

---

Toerustingscursus - Maak mij een beeld van U

Sande

Aad

4-2-1998

3896

---

Toerustingscursus - Elkander liefhebben

Sande

Aad

4-3-1998

3903

---

Songfestifal 1975 - Kampweek Driebergen

 

---

16-7-1975

3951

---

Voorgangersconferentie-De structuur van de gemeente

Bulthuis

J.G.

onbekend

3952

---

JEvdBrink,JRoose-Voorgangersconferentie

Brink

J.E.

onbekend

3959

---

BBC 2 - De mens, geest, ziel, lichaam en geweten

Verdouw

Simon

23-10-1979

3963

---

BBC 2 - vervolg - rijk der duisternis

Verdouw

Simon

4-3-1980

3967

---

Bijbelstudie 24 - Thematische samenvatting

Visser (jr.)

C.

26-11-1986

4069

---

Gezinsdienst o.l.v. de jeugdleiding - GEEN OPNAME

 

---

5-6-2016

4076

---

Zegenen

Ek

Gerrit

24-7-2016

4096

---

Verwachten

Ek

Gerrit

11-12-2016

4098

---

Kerstdienst 2016:gesprek Roel Koster en Willem van Dienst Betekenis KERST

Koster

Roel

25-12-2016

4154

---

Gods plan/Zijn Gemeente/samen gemeente zijn - ONDERWIJS

Ek

Gerrit

10-12-2017

4245

---

Toekomstbeeld

Ek

Gerrit

28-7-2019

5001

---

Voorgangersconferentie

Brink

J.E.

onbekend

5090

---

Doopdienst

Brink

J.E.

9-5-1967

5104

---

Genezing - vragen- laatste dag-Opbouwweek-wo

Brink

J.E.

2-8-1967

5112

---

Wat zijn vrome geesten-Beukenstein-wo av

Brink

J.E.

9-8-1967

5143

---

Huwelijk

Brink

J.E.

24-2-1970

5149

---

Wie is het gezag

Brink

J.E.

2-5-1971

5206

---

Genezing

Brink

J.E.

1-3-1975

5270

---

Storm op zee;wetteloosheid;Dekapolis Graven

Brink

J.E.

onbekend

5376

---

Noach-25jaar Pinksterkapel-DEEL2-START MIST

Brink

J.E.

1-1-1986

5411

---

Eliza, de 42 kinderen en de 2 beren

Piet

Andre

onbekend

5412

---

God en het geweld in het Oude Testament

Goverts

Klaas

onbekend

5453

---

Lijnen uitzetten - Dodenrijk, afgrond

Visser (jr.)

C.

onbekend

5471

---

Werkinge van de boze-Strijd

Sloten

Auke

onbekend

5483

---

Verbonden in heilige (zuivere) Geest

Brink

J.E.

onbekend

5484

---

Liefde, band der volmaaktheid

Visser (sr.)

C.

25-7-1971

5486

---

getuigenisavond

Brunt

H.

30-7-1978

5488

---

Begincursus 1

Bulthuis

J.G.

17-10-1978

5489

---

Begincursus 2

Bulthuis

J.G.

31-10-1978

5490

---

Begincursus 3 - Doel van God met de mens (1)

Bulthuis

J.G.

14-11-1978

5491

---

Begincursus 4 -Doel van God met de mens (2)

Bulthuis

J.G.

28-11-1978

5492

---

Begincursus 5 - Zondeval

Bulthuis

J.G.

12-12-1978

5500

---

Begincursus 13 - Het fundament 2

Bulthuis

J.G.

15-5-1979

5501

---

Begincursus 14 - Fundament (slot)

Bulthuis

J.G.

29-5-1979

5503

---

Begincursus 16 (laatste les)

Bulthuis

J.G.

26-6-1979

5510

---

Gemeentekamp - Zangavond

 

---

21-7-1982

5511

---

Gemeentekamp - Zangavond.txt

 

---

21-7-1982

5514

---

Bijbelschool  les 2-Engelen, aanbidding

Goverts

Klaas

1-1-1984

5518

---

Nieuwtestamentisch Grieks - Deel 1- Bijbelschool

Goverts

Klaas

10-11-1984

5519

---

Nieuwtestamentisch Grieks - Deel 2 - Bijbelschool

Goverts

Klaas

11-10-1984

5520

---

Jubileumdienst 25 jaar gemeente

Graaff

R.

23-11-1984

5521

---

Jubileumdienst 25 jaar gemeente

Graaff

R.

23-11-1984

5523

---

BBC8 (2e serie) - Opstanding

Verdouw

Simon

2-3-1988

5531

---

Contactdag-Amersfoort-mo+vm

Lijzenga

H.

20-3-1993

5535

---

Eigen leven-wie is God-gebondenheden

Sloten

Auke

3-2-1996

5540

---

Frustratie

Hoorn

A.

15-2-1998

5546

---

Volle Evangelie - Vernieuwing van denken samengevat in 12 punten - deel 1

Boer

Jildert

12-8-2018

5549

---

Het Volle evangelie - Vernieuwing van denken - deel 2 - 5 laatste  punten

Boer

Jildert

8-9-2019

5568

---

VE Bijbelschool-dag 5-203AB-Gemeente in de eindtijd-5e zegel

Visser jr.

C.

6-11-1982

5574

---

VE Bijbelschool-dag8-404B-Gemeentegroei

Lijzenga

H.

10-12-1982

5575

---

VE Bijbelschool-dag8-404A-Gaven van de Geest-SLOT MIST

Bronsveld

Peter

10-12-1982

5578

---

VE Bijbelschool Gorkum - Les 3

Krol

B.

18-11-1989

5579

---

VE Bijbelschool Gorkum - les 4

Krol

B.

16-12-1989

5580

---

VE Bijbelschool Gorkum - les 5 - De bijbel in de gemeente

Krol

B.

16-12-1989

5581

---

VE Bijbelschool Gorkum - Les 2

Bronsveld

Peter

16-12-1989

5584

---

Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - Israel

Brink

J.E.

9-10-1967

665

----

Het oude autootje - Kom en zie 3

Bulthuis

J.G.

20-3-1983

718

----

Gedoemd tot slavernij, bestemd tot heerlijkheid Kom en zie 5

Bulthuis

J.G.

25-9-1983

763

----

Man met de verschrompelde hand - kom en zie 7

Bulthuis

J.G.

26-2-1984

772

----

God spreekt - jeugddienst

Visser

Jaap

25-3-1984

795

----

Vaderdag - Jeugddienst

Graaff (+JW Brunt)

Frank

17-6-1984

836

----

Kom en zie (1984-b)

Bulthuis

J.G.

18-11-1984

865

----

? Kom en zie - 1985 I

Bulthuis

J.G.

24-2-1985

875

----

Gelijkenis van de diamant - jeugddienst 1985

Visser

Theo

31-3-1985

887

----

? Kom en zie - 1985-II

Bulthuis

J.G.

12-5-1985

929

----

Bij Jezus tellen de kinderen mee - Gezinsdienst 1985

Bulthuis

J.G.

20-10-1985

930

----

? Jeugddienst - 1985

Dienst

W.+ A.

20-10-1985

940

----

Storm op het meer - Kom en Zie 1985-IV

Bulthuis

J.G.

24-11-1985

962

----

Grote zak - gezinsdienst 1986

Bulthuis

J.G.

16-3-1986

964

----

Voeg je bij degene die met God mee wil werken - laat je verlossen -Kom en Zie 86a

Bulthuis

J.G.

23-3-1986

1004

----

Verloren penning - gezinsdienst 1986/2

Bulthuis

J.G.

16-11-1986

1021

----

Nicodemus - Kom en zie 1987 - 01

Bulthuis

J.G.

22-2-1987

1024

----

Waar ben je ? - Gezinsdienst 1987 - 1

Bulthuis

J.G.

15-3-1987

1062

----

Gezinsdienst 1987 - 2

Bulthuis

J.G.

15-11-1987

1083

----

Teeners in de gemeente

Verdouw

Simon

4-2-1988

1093

----

Kom en zie dienst 1988 - no.1

Bulthuis

J.G.

17-4-1988

1150

----

Esther - gezinsdienst 1989 - 1

Bulthuis

J.G.

30-4-1989

1159

----

Lofprijsdienst II

Bulthuis

J.G.

18-6-1989

1178

----

Doopdienst 1989 - 2

Bulthuis

J.G.

29-10-1989

1181

----

Noach - gezinsdienst 1989 - 2

Bulthuis

J.G.

19-11-1989

1204

----

Petrus - gezinsdienst 1990 - 1

Bulthuis

J.G.

29-4-1990

1250

----

Vader - Zoon - heilige Geest. Gemeenteavondstudie (dopen)

Bulthuis

J.G.

20-2-1991

1265

----

Gem.avond/vragen: tendens prediking/bescherming/HG inspiratie

Bulthuis

J.G.

22-5-1991

1270

----

Gebedsavonddienst - opname omvat alleen liederen

Visser

Hans

16-6-1991

1282

----

Priesterschap 1 Haamstede 91 (vrijdag)

Bulthuis

J.G.

6-9-1991

1284

----

Priesterschap 3 Haamstede 91 (zondag)

Bulthuis

J.G.

8-9-1991

1296

----

Bevrijdingsdienst

Bulthuis

J.G.

10-11-1991

1298

----

Jeugddienst

 

 

23-11-1991

1312

----

Gemeenteavond: o.a. in dit spoor dan verder

Bulthuis

J.G.

12-2-1992

1319

----

zangrepetitieavond

 

---

21-3-1992

1336

----

Hoe lees je het oude testament - herhalingsavondstudiedienst

Bulthuis

J.G.

14-6-1992

1351

----

Het zondeprobleem en de oplossing daarvoor - herh. studiedienst

Bulthuis

J.G.

20-9-1992

1359

----

Strijd in de hemelse gewesten. Herhalingsavondstudiedienst

Bulthuis

J.G.

8-11-1992

1368

----

Kerstmatinee

Bulthuis

J.G.

26-12-1992

1370

----

Inleiding Rotterdam woensdagavondserie

Bulthuis

J.G.

3-10-1984

1384

----

Voelen - smaken - oefening der zintuigen - thema Kon. d. Hem.15

Bulthuis

J.G.

13-2-1985

1396

----

Strijd in de Hemelse Gewesten - thema Verlossing Rdam 27 (BBC1)

Verdouw

Simon

5-6-1985

1400

----

Herstel: innerlijk - denken - thema Herstel 03 - Rdam 31

Bulthuis

J.G.

3-7-1985

1401

----

Verwerping - thema Herstel 04 - Rdam 32

Bulthuis

J.G.

10-7-1985

1402

----

Weerspannigheid - thema Herstel 05 - Rdam 33

Bulthuis

J.G.

14-8-1985

1403

----

Hysterie - thema Herstel no. 06 - Rdam 34

Bulthuis

J.G.

21-8-1985

1420

----

Het onvergankelijke lichaam

Brink

J.E.

19-1-1986

1493

----

Gezinsdienst Rdam (1e)

Bulthuis

J.G.

14-6-1987

1512

----

Lof- en zangdienst

Bulthuis

J.G.

8-11-1987

1529

----

Gelijkenis van de Samaritaanse vrouw - Hoe benadert JC de mens

Mosterd

Piet

28-2-1988

1535

----

Lof- en zangdienst -pasen

Bulthuis

J.G.

3-4-1988

1538

----

Zacheus

Huis

D.

24-4-1988

1540

----

Gemeentedag Rotterdam

Bulthuis

J.G.

7-5-1988

1599

----

De rijke jongeling

Huis

D.

21-5-1989

1617

----

Haamstede 89 (3) - zangavond  za av

Visser

Hans

9-9-1989

1621

----

Profeteren (BBC)

Bulthuis

J.G.

14-9-1989

1623

----

De opening van zegel 3 en 4

Visser (jr.)

C.

5-10-1989

1624

----

Openbaring - opening van zegel 5

Visser (jr.)

C.

26-10-1989

1626

----

Openbaring - Kenmerken van het 6e zegel (1) 23/11 en (2) 7/12

Visser (jr.)

C.

23-11-1989

1627

----

Openb: kenmerken zegel 6 (3) 28/12 + Stilte + toebereiding 11/1

Visser (jr.)

C.

28-12-1989

1628

----

Openbaring - De late regen

Visser (jr.)

C.

8-2-1990

1629

----

Openbaring - Het vuur

Visser (jr.)

C.

22-2-1990

1630

----

Openbaring/Gemeente in de eindtijd/Kenmerken van het 7e zegel/slot mist

Visser (jr.)

C.

8-3-1990

1631

----

Openbaring - De openbaring van het zoonschap

Visser (jr.)

C.

22-3-1990

1632

----

Openbaring - De eerste bazuin

Visser (jr.)

C.

5-4-1990

1633

----

Openbaring - De verzoekingen van de zonen Gods

Visser (jr.)

C.

19-4-1990

1635

----

Openbaring - De antichrist

Visser (jr.)

C.

7-6-1990

1636

----

Openbaring - Samenvatting/overzicht

Visser (jr.)

C.

23-8-1990

1637

----

Openbaring - Kenmerken 7e zegel (20/9)+ Vijfde bazuin ((11/10)

Visser (jr.)

C.

20-9-1990

1642

----

Openbaring deel 27 - Heerlijkheid

Visser (jr.)

C.

24-1-1991

1644

----

Openbaringstudie   - De zeven slagen

Visser (jr.)

C.

25-4-1991

1647

----

Openbaring - Slag van harmagedon (Slot)

Visser (jr.)

C.

20-6-1991

1648

----

Openbaring - Het duizendjarig rijk (1)

Visser (jr.)

C.

10-10-1991

1649

----

Openbaring - Gods regering

Visser (jr.)

C.

24-10-1991

1650

----

Openbaring - Het duizendjarig rijk (2)

Visser (jr.)

C.

7-11-1991

1651

----

Openbaring - Het duizendjarig rijk (3+4)

Visser (jr.)

C.

20-2-1992

1653

----

Openbaring - De laatste confrontatie

Visser (jr.)

C.

7-5-1992

1654

----

Openbaring - Het laatste oordeel

Visser (jr.)

C.

21-5-1992

1657

----

BBC: Strijd deel1

Visser

Jaap

4-11-1980

1662

----

BBC 7: Genade en vrede

Visser

Jaap

20-1-1981

1667

----

BBC: Geest, ziel, lichaam (1)

Visser (jr.)

C.

3-11-1981

1669

----

BBC3: Geest, ziel, lichaam (3)

Visser (jr.)

C.

1-12-1981

1670

----

BBC3: Geest, ziel, lichaam (4) tot de pauze

Visser (jr.)

C.

15-12-1981

1673

----

BBC 3 - deel 7: Relaties (1)

Verdouw

Simon

2-2-1982

1677

----

BBC - deel 1: Schepping

Verdouw

Simon

26-10-1982

1688

----

BBC - deel 3: Strijd

Visser

Jaap

15-11-1983

1696

----

BBC: Schepping

Verdouw

Simon

23-10-1984

1697

----

BBC - deel 6: Zondeval

Visser (jr.)

C.

6-11-1984

1698

----

BBC: Persoon en werk van Jezus Christus

Visser

Jaap

20-11-1984

1699

----

BBC: Bekering - wedergeboorte - verzoening - waterdoop

Verdouw

Simon

4-12-1984

1700

----

BBC: Koninkrijk der hemelen (deel 5)

Visser (jr.)

C.

18-12-1984

1701

----

BBC: Heilige Geest (1)

Visser

Jaap

22-1-1985

1702

----

BBC: Heilige Geest (2)

Visser

Jaap

5-2-1985

1704

----

BBC: Gemeente

Visser (jr.)

C.

5-3-1985

1705

----

BBC: Geloof

Visser

Jaap

10-9-1985

1706

----

BBC: Gehoorzaamheid - leiding

Verdouw

Simon

24-9-1985

1707

----

BBC - deel 3: Belijden en getuigen

Verdouw

Simon

8-10-1985

1708

----

BBC deel 4: Bidden

Visser

Jaap

22-10-1985

1709

----

BBC: God is goed (vervolg)

Verdouw

Simon

5-11-1985

1710

----

BBC deel 6: Heiliging

Visser

Jaap

19-11-1985

1711

----

BBC: Opstanding

Verdouw

Simon

3-12-1985

1712

----

BBC: Geest van verwerping, weerspannigheid en hysterie

Visser

Jaap

17-12-1985

1713

----

BBC deel 9: Bijbellezen en spreken (slotavond)

Verdouw + Jaap Visser

Simon

7-1-1986

1714

----

BBC: Schepping - oorsprong van alle dingen

Verdouw

Simon

28-10-1986

1715

----

BBC: Zondeval, het ontstaan van het kwaad

Verdouw

Simon

11-11-1986

1716

----

BBC: Afkomst van Jezus Christus (de persoon en het werk JC)

Visser

Jaap

25-11-1986

1718

----

BBC: Heilige Geest (1)

Visser

Jaap

13-1-1987

1721

----

BBC: Gemeente

 

----

25-2-1987

1722

----

BBC: Geloof

Visser

Jaap

3-11-1987

1723

----

BBC: Gehoorzaamheid

Verdouw

Simon

17-11-1987

1724

----

BBC: Getuigen

Verdouw

Simon

1-12-1987

1725

----

BBC: Bidden en bijbellezen

Visser

Jaap

15-12-1987

1726

----

BBC: God is enkel goed

Verdouw

Simon

12-1-1988

1727

----

BBC: Heiliging

Visser

Jaap

26-1-1988

1730

----

BBC/bidst.: Ontwikkeling van geestelijke gaven

Visser

Jaap

1-12-1988

1732

----

BBC/bidst.: Omgaan met elkaar

Visser (sr.)

C.

2-2-1989

1733

----

BBC/bidst.: Strijd in de hemelse gewesten

Verdouw

Simon

2-3-1989

1734

----

BBC/bidst.: Jezus Christus

Visser

Jaap

6-4-1989

1736

----

BBC/bidst.: Geloven voor elke dag hoe doe je dat

Visser (sr.)

C.

14-9-1989

1737

----

BBC/bidst.: Omgaan met weerstanden

Visser

Jaap

12-10-1989

1739

----

BBC/bidst.: Leiding in de gemeente

Bulthuis

J.G.

7-12-1989

1741

----

BBC/bidst.: Hoe wapen je je in de praktijk

Bulthuis

J.G.

1-3-1990

1745

----

BBC: Schepping - de oorsprong aller dingen

Verdouw

Simon

13-1-1987

1746

----

BBC: Zondeval - het ontstaan van het kwaad

Verdouw

Simon

27-1-1987

1747

----

BBC: De persoon en het werk van Jezus Christus

Visser

Jaap

10-2-1987

1748

----

BBC: Het koninkrijk der hemelen

Visser

Jaap

24-2-1987

1749

----

BBC: Heilige Geest (1)

Visser

Jaap

10-3-1987

1750

----

BBC: Gebondenheid en vrijheid

Verdouw

Simon

24-3-1987

1751

----

BBC: Heilige Geest (2)

Visser

Jaap

7-4-1987

1752

----

BBC: Ieders taak en plaats in de gemeente

Verdouw

Simon

21-4-1987

1753

----

BBC deel 1: Geloven

Visser

Jaap

12-1-1988

1754

----

BBC2: Gehoorzaamheid

Verdouw

Simon

26-2-1988

1755

----

BBC: Getuigen

Verdouw

Simon

9-2-1988

1756

----

BBC, deel 4: Bidden en bijbellezen

Visser

Jaap

22-2-1988

1757

----

BBC5: God is enkel goed - Godsbeeld

Verdouw

Simon

8-3-1988

1758

----

BBC: Heiliging

Visser

Jaap

22-3-1988

1759

----

BBC7: Persoonlijk beleven v.h. evangelie/persoonlijke vijanden

Visser

Jaap

5-4-1988

1760

----

BBC: Opstanding (deel 8)

Verdouw

Simon

19-4-1988

1763

----

BBC: Ontwikkeling van geestelijke  gaven

Visser

Jaap

2-2-1989

1764

----

BBC deel 4: Inbreng in de samenkomsten

Bulthuis

J.G.

9-3-1989

1765

----

BBC deel 5: Geloven voor elke dag hoe doe je dat

Visser (sr.)

C.

6-4-1989

1766

----

BBC deel 6: Vergeving

Verdouw

Simon

11-5-1989

1767

----

BBC: Persoonlijke relatie met Jezus Christus

Visser

Jaap

8-6-1989

1768

----

BBC: Profeteren

Bulthuis

J.G.

11-3-1989

1769

----

BBC deel 8: Vergeving

Verdouw

Simon

14-9-1989

1770

----

BBC: Leiding in de gemeente

Bulthuis

J.G.

26-10-1989

1771

----

BBC: Geloven voor elke dag hoe doe je dat

Visser (sr.)

C.

25-5-1989

1772

----

BBC: Ik zal mijn wetten in hun hart leggen en in hun verstand s

Visser

Jaap

3-1-1990

1775

----

BBC/bidst.: Leer ons bidden - slot - Pijnacker

Bulthuis

J.G.

6-7-1990

1776

----

BBC/bidst.: Leer ons bidden

Verdouw

Simon

6-6-1990

1782

----

Haamstede weekend: Ons hemels burgerschap (2) za mo

Bulthuis

J.G.

16-5-1987

1783

----

Haamstede weekend: ontspanningsavond - za av

 

----

16-5-1987

1787

----

Haamstede weekend: zaterdagavond ontspanningsavond

 

----

10-9-1988

1793

----

Haamstede week-end: De mens in Christus (1)opening vrijdag

Bulthuis

J.G.

7-9-1990

1804

----

Feestavond (musical) - Afscheid voorgangersechtpaar C. Visser

 

----

26-11-1982

1805

----

Contactavond Gido-leiding en Gido-ouders

Bulthuis

J.G.

18-8-1986

1819

----

Herhalingsstudieavond: Hemelse gewesten

Bulthuis

J.G.

28-2-1993

1824

----

Bespreking studieblad 37-B

Bulthuis

J.G.

24-3-1993

1829

----

Toogdag 1993 - 2e paasdag

Visser (jr.)

C.

12-4-1993

1830

----

Gemeenteavond 14.4.1993 - Vernieuwing

Bulthuis

J.G.

14-4-1993

1841

----

Studie over Belial

Bulthuis

J.G.

20-6-1993

1844

----

Getuigenissen vormingsweek Hoogeveen

 

----

11-7-1993

2087

----

Gezinsdienst - geef nooit op

Visser

Jaap

29-12-1996

2271

----

Homosexualiteit in het licht van de bijbel

Mazzolari

Dina

21-4-1999

3014

----

Inleiding Openbaring - Den Haag 1

Visser (jr.)

C.

31-1-2008

3767

----

Bijbelstudie Openbaring - Deel 14-De 1e bazuin (band 11)

Visser (jr.)

C.

5-4-1990

3970

----

Strijd in de hemelse gewesten

Bulthuis

J.G.

8-11-1993

5474

----

Conferentie Vught-Geroepen om de aarde te gaan vervullen met de glorie van JC

Bulthuis

J.G.

onbekend

5548

----

Verbrokenheid, is dat een goddelijk principe?

Boer

Jildert

onbekend

5586

----

Opbouwweek voorgangers en oudsten-mo - De jeugd in de gemeente

Blankenspoor

H.

11-10-1967

2226

.

Getuigenisavond (getuigenissen ontbreken) alleen muziek o.l.v. R. de Graaff

 

 

3-8-1980

2385

.

Voorgangers en oudstenconferentie (Vught) - Huwelijk

Visser (sr.)

C.

1-1-1982

2452

.

getuigenissen uit Gorkum

---

---

 

2575

.

Feest rondom het avondmaal

---

---

7-10-2001

2581

.

Pastorale zorg

Slooten

Auke

19-2-1997

2582

.

Genezing

Slooten

Auke

28-5-1998

2583

.

Stelt zich voor-Hoe hij het evangelie ontdekte

Slooten

Auke

3-8-1996

2603

.

Herhalingsstudie vanuit Efese - fundamentele begrippen

Bulthuis

J.G.

20-1-2002

2606

.

pastorale cursus les 25            echtscheiding -> rouwproces

Sande

Aad

onbekend

2612

.

Dankdienst bij de begrafenis van broeder Aad Blijleven

Bulthuis

J.G.

3-5-2002

2646

.

Koningschap 1

Lijzenga

H.

7-4-1998

2647

.

Koningschap 2

Lijzenga

H.

14-4-1998

2648

.

Koningschap 3

Lijzenga

H.

28-4-1998

2649

.

Koningschap 4

Lijzenga

H.

12-5-1998

2650

.

Koningschap 5

Lijzenga

H.

26-5-1998

2651

.

Koningschap 6

Lijzenga

H.

9-6-1998

2787

.

Dienst door jongeren - kerst

Verdouw

Johan

26-12-2004

2854

.

Kamp Driebergen

 

 

26-7-1979

2874

.

GIDO-dienst - houd je aan de regels/dicht bij Jezus blijven

Blijleven

Frans

26-3-2006

2879

.

Wees op je hoede - waarschuwing voor dwaling

Vuuren

Barney

30-4-2006

2881

.

De Heer wijst een weg (jouw manier van leven) - Wegwijzer

Drolinga

Bert

14-5-2006

2882

.

Kiezen wie je dienen zult

Blijleven

Frans

21-5-2006

2886

.

 

Verdouw

Simon

18-6-2006

2965

.

Jubileum broeder Visser

 

 

31-1-1975

2988

.

---

Bulthuis

J.G.

9-3-1975

3012

.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Ek

Gerrit

24-2-2008

3024

.

Openbaringstudie Den haag 4

Visser (jr.)

C.

24-4-2008

3025

.

Wat betekent het Volle Evangelie voor jou?

Pagee

Henk

27-4-2008

3030

.

De engelenwereld 1

Goverts

Klaas

15-3-1984

3031

.

De engelenwereld 2

Goverts

Klaas

22-3-1984

3032

.

De engelenwereld 3

Goverts

Klaas

29-3-1984

3033

.

De engelenwereld 4

Goverts

Klaas

onbekend

3037

.

Openbaringstudie Den Haag 5

Visser (jr.)

C.

29-5-2008

3041

.

Wonen in veilig huis

Pagee

Henk

13-7-2008

3054

.

Openbaringstudie 6

Visser (jr.)

C.

25-9-2008

3059

.

Openbaringstudie Den Haag 7

Visser (jr.)

C.

29-10-2008

3067

.

Openbaringstudie Den Haag 8

Visser (jr.)

C.

27-12-2008

3088

.

Openbaringstudie Den Haag 11

Visser (jr.)

C.

26-3-2009

3091

.

Openbaringstudie Den Haag 12

Visser (jr.)

C.

23-4-2009

3144

.

Zachtmoedigheid en "hardmoedigheid"

Boer

Jildert

21-2-2010

3199

.

íet einde der tijden

Santos

David

6-3-2011

3204

.

Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard

Kemp

Ronald

3-4-2011

3348

.

DNA (on)bekend - evangelisatiedienst+workshopkoor VictoryGospel

Dienst

Willem

27-10-2012

3417

.

kerstdienst

Dienst

Willem

25-12-2014

3465

.

Contactdag - Het plan van God met mensen 1

Visser (jr.)

C.

6-12-2014

3466

.

Contactdag - Het plan van God plan met mensen 2

Visser (jr.)

C.

6-12-2014

3471

.

BBC2-Gebondenheid, vragen-SLOT MIST - Jaap en Simon

Visser

Jaap

4-3-1980

3473

.

Getuigenisavond nav Kampweek 1982

Heegde

Joh.

25-7-1982

3488

.

Ochtend Kerstdienst-Veel liederen

Bulthuis

J.G.

26-12-1986

3548

.

Pastorale studie deel 1

Sande

Aad

onbekend

3549

.

Pastorale studie deel 2

Sande

Aad

onbekend

3564

.

 

Lijzenga

H.

16-12-1998

3592

.

Toogdag - Gezinsdag - Stadsgehoorzaal Leiden

 

 

12-4-1982

3645

.

Gods heilsplan 1 - stichting sjofar

Sjofar

stichtin

onbekend

3656

.

De Geest van God kennen (deel 2)-Ministries International-Opgenomen cassette

Rubin

Benjamin

9-4-1999

3708

.

Toespraak over de scheiding

Visser (jr.)

C.

13-3-1997

3712

.

De tweede scheppingsdag

?

?

onbekend

3875

.

Studie 14-Bewust zijn in onderbewust zijn

Visser (jr.)

C.

6-8-1986

3877

.

De zondeval

Visser (jr.)

C.

17-9-1986

3879

.

Slangen en schorpioenen in de gehele legermacht

Visser (jr.)

C.

14-2-1987

3880

.

De mens-Geweten (2)

Visser (jr.)

C.

16-4-1987

3882

.

Charismatische verwarring-Vallen in de Geest en zalving met de Geest (uitg Het licht des levens)

Koekkoek

ds H.G.

onbekend

3883

.

Trouwen of samenwonen-Wat leert de Bijbel (Uitg Het licht des levens)

Koekkoek

ds H.G.

onbekend

3888

.

Werken in Gods Koninkrijk

Plessis

David

1-2-1980

4113

.

Op weg naar het vrederijk

Boer