Downloads (audio's )

Op deze pagina vind je opnamen van enkele sprekers (in MP3) om te beluisteren (Openen) dan wel te downloaden (Opslaan/Opslaan als). Deze selectie zal mettertijd worden uitgebreid. De predikingen zijn gesorteerd op datum

Door de predikingen te beluisteren en te overdenken wordt waar wat er staat in Mattheus 10:7:
Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen

Vrij te downloden predikingen:
Overige predikingen (ong. 5000 beschikbaar) gratis op aanvraag - zie indexen

19010101-3425-JEvdBrink-hand2:16-21-Dubbelgeest na Pinksteren

19010101-3461-JEvdBrink-1cor11vrs30,jac5vrs14-16-strijd tegen ziektemachten

19010101-6369-J.Roose-Fundamentstudie Leergeesten-Groningen

19670101-6360-J.Roose-ex15:22-27,1cor11:29-31-Geloofsgenezing

19670810-5113-JEvdBrink-1cor14:18-Spreken in tongen-Beukenstein-do av

19691225-5140-JEvdBrink-luc2:1-20-joh1vrs14-Kerst boodschap

19740715-5198-Zr vd Brink-1Joh1:1-10-Kampweek Driebergen-1

19750505-2806-JEvdBrink-hand1:1-11-Hemelvaartsdag 1975-Vol blijdschap God lovende

19760523-3971-JEvdBrink-ef4:1-13-Grondbeginselen vh volle ev rond de Hemelvaart

19770116-5245-JEvdBrink-joel2:28-32-Pinksteren-Zijn evangelie realiseren

19770227-0025-JEvdBrink-ex17:8-16-Strijd tegen Amelek

19770410-3657-JEvdBrink-1cor15:12-28-Opstanding der doden-MATIG

19770501-2502-JEvdBrink-2petr3:1-7-Plan Gods met de mens

19770520-2498-JEvdBrink-marc1:21-28-Een nieuwe leer met gezag-In Mijn naam duivelen uitdrijven

19770703-3537-JEvdBrink-ef3:1-13-Het geheimenis-Kampen

19770807-5252-JEvdBrink-joh1:50-52,2cor12:1-10-De MENS Jezus

19771009-0096-JEvdBrink-luc13vrs10-17 - De ware God, het echte kwaad, genezing

19780723-3542-JEvdBrink-fil3:7-16-Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding

19791014-0306-JEvdBrink-gen22:1-19-Abraham offert Izaak

19791125-0319-JEvdBrink-mat24:37-39-Zondvloed

19820314-0561-JEvdBrink-joh16:12-15-De Geest der waarheid-den Haag

19830108-5512-JEvdBrink-openb21:1-En de zee was niet meer-Ontmoetingsdag-Ede

19830725-2566-JEvdBrink-deut32:7-9-Gemeentekamp-ma mo

19831218-0743-C.Visser(sr)-luc1:39-56-Elizabeth+Maria

19840414-5789-JEvdBrink-1thes4:13-18-De toekomst des Heren

19840826-1921-JEvdBrink-rom8:18-27-Geest van het zoonschap - het openbaar worden van de zonen Gods

19851208-0944-JEvdBrink-luc1:76-79-Vergeving van zonden

19860103-5709-H.Lijzenga-Identiteit en openheid-Conferentie Vught 003

19870210-1747-JV-BBC-deel3-Persoon en werk JC

19870310-1749-JV-BBC-deel5-HeiligeGeest (1)

19870407-1751-JV-BBC-deel7-Heilige Geest (2)

19900429-1205-HB-joh6:53-59-Als God dan enkel goed is, waarom dan

19911222-1303-C.Visser(jr)-luc1:26-36,mat1:18-25-JC, zoon van God en des mensen

19950526-3715-JF-mat11:23b,2pet2:7,mat6:25-Sodom-Hoe ga je met dingen om-Amersfoort

19950722-6345-C.Visser(jr)-hand1-Tongen als van vuur

19970216-2430-TH-jac1:5-8-Depressie, Schiezofrenie,Manisch

19970608-2320-HvPagee-jac4:4-HuwelijkEnSamenwonen

19970914-2140-HvPagee-hebr3vrs1,rom10vrs10-Wat ga je ervan zeggen - belijden tot behoud

19980215-2180-TH-Frustratie-Alphen

19981011-2214-HvPagee-hebr11:8,jes58:11-12-10-Stratenmakers gezocht

20001105-2463-HvPagee-mat18vrs7-Ergernis - overgeven aan de Vader

20010325-2523-HvPagee-jac4vrs4-5-Principes van God - Vriendschap met wereld = vijandschap met God

20021117-2663-HvPagee-spr3vrs3-Dat liefde en trouw je niet verlaten-Om je nek binden

20080518-3028-JF-ef5:9-Waar sluit jij je bij aan?

20090328-6344-CVisser (jr)- Hoger op in broederschap

20101225-3188-RK-luc1:45-55,jer1:1-10-Kerstdienst-Een lofzang voor God die Zijn belofte vervult

20111224-3244-WD-Kom zoals je bent

20120506-3264-JS-spr4:18-Hoe ver willen wij gaan?

20130113-6354-RK-Daniël (samengebald) Alphen

20130324-3312-JJ-luc24:13-23,1petr 1:13-Omgaan met lijden

20130421-3316-RKP-joh.1:1-18-Bethesda

20130630-3326-HvPagee-hand16-Een Volle Evangelie reis

20130721-3329-JJ-jes55,jac 1:19-25-Verwoorden en verWoorden

20131215-6368-JdB-joh1:14,18,Rom8:29-JC de eniggeboren en de eerstegeboren Zoon-Sneek

20140406 5547-J.Schoenaers-joh12:20-36-Wij willen Jezus zien-VEG Groningen

20150405-6358-JSpruijt-1cor15:1-6,12-28,joh11:25-26-De opstanding-den Helder

20160424-4063-JV-Hand.2:1-4-Spreken in nieuwe tongen

20170312-4109-RKP-openb-I want to be in that number

20180812-5546-JdB-Kernpunten VE 1

20190908-5549-JdB-Kernpunten VE 2

20191229-4267-RK-gen1:28, openb.22:1-2-Klimaatverandering

20210502-6346-JF-jes52:6-Kennen-Alphen

20210613-6357-JSpruijt-Leer en leven van Jezus-Den Helder

20211128-4337-GE-Geloven   Note

20220109-4343-TH-De Heer laat ons niet omkomen

20220320-4353-WD-2tim2:1-13-Als koningen heersen   Note    Video

20220424-4358-RKP-joh1:43-51-Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen Gods      Video

20220424-6356-JSpruijt-ezech37:24-28(nbv21),2cor6:16b,openb21:3-De roep van God op ons leven-Leidschendam

20220522-6363-JanOud-ef12:1-3-Wedloop

20220612-4365-WD-hand.19:1-6,joh16:5-15-Geloven in het belang van heilige Geest die je de weg wijst   Note  Video 

20220710-4369-GE-Gemeente zijn    Note

20221023-6364-JanOud-1cor15:45-49-LaatsteAdam

20230101-6371-WiebeDeBoer-2kon5:4-14-Naäman-Sneek

20230101-6372-WiebeDeBoer-ps103:1-18,1joh:7-16-Jezus;onze ziel;liefde-Sneek

20230129-4398-TH-De tekenen van de tijd verstaan

20230723-6365-TH-hand7:2-Abram 1-Under construction-Alphen

20230730-6366-TH-gen12:4-7 (NBV21),hebr11:8,15-Abram 2-Abraham deed wat God sprak-Alphen

20230806-6367-TH-gen12:9-16-Abraham's beproevingen-Abram 3-Alphen

20231015-4435-JJ-joh8:30-32-De waarheid zal je vrijmaken

20240210-6373-RKP-ex2,ex3-Roeping van Mozes-Amersfoort    Video

20240218-6370-JdB-Joel1:4, Joel2:23-27-Kernpunten (6) VE 3 Sion

GE=Gerrit van Ek
HB=Hans Bulthuis
JdB=Jildert de Boer
JF=Jan Fluit
JJ=Jakob Janssens
JV=Jaap Visser
RK=Roel Koster
RKP=Ronald Kemp
TH=Toon van den Hoorn
WD=Willem van Dienst