Dienst, W. van

Dit zijn de gedigitaliseerde opnamen van Willem van Dienst.

IFTKnr

--- Datum ---

 - Uitgangstekst 1 -

-  Uitgangstekst 2 -

----------------------------------------------------------- Titel/Onderwerp -----------------------------------------------------------

930

20-10-1985

----

 

? Jeugddienst - 1985

2119

13-7-1997

ps 146

 

Verwachting - God de enige helper

2196

28-6-1998

luc 19:11-27

rom 12:1

Leven (vruchtdragen) voor de Heer - hoe sta ik in het leven

2261

28-2-1999

mat 13:24-35

 

Het koninkrijk van God gestalte geven in je leven

2288

15-8-1999

marc 4:26-34

 

Versta de tijd waarin u leeft/ ontdek de geestel. werkelijkheid

2403

26-3-2000

mat 12:38-45

 

De vraag naar Jezus bevoegdheid.   Niet vast roesten/dogma's

2426

6-8-2000

joh 12:20-36

 

Graankorrel - Jezus volgen - wat zou Jezus doen

2491

14-1-2001

joh 10:1-21

ezech 34

De goede Herder

2547

22-7-2001

mat 13:44-52

2 cor 4

Schriftgeleerde van het KdH = Leerling van het Kon. der Hemelen

2627

12-5-2002

joel 3:1-3

joel 2:28-32

Jongens-mannen en meisjes-vrouwen

2635

7-7-2002

ef 2:1-10

 

Zegeningen: Successen of vruchten  Genade

2645

8-9-2002

ps 23

 

Leiding in je leven

2671

12-1-2003

joh 6:41-56

 

Ik leef door de kracht van J.C.    Jezelf weggeven aan God

2688

27-4-2003

mat 19:16-26

 

Verwondering

2700

29-6-2003

ps 77

 

Het verleden wekt vertrouwen voor  de toekomst

2714

28-9-2003

ps 57

 

Schuld en schaamte

2736

8-2-2004

hebr 6:1-3

1 joh 5:11-12

Kennis over JC, leven met JC = beleven - waarheid hebben/zijn!

2749

2-5-2004

1 joh 4:7-21

 

God is liefde

2767

15-8-2004

hebr 13:1-20

 

Vertrouwen op God's genade - waarheden blijven waarheden

2797

13-2-2005

luc 21:25-31

 

Angst

2841

2-10-2005

gen 27:1-29

 

God doet wat Hij belooft, vertrouw daarop!

2857

15-1-2006

ef 5:23-32

 

Hoe ga je om met elkaar in de gemeente/betrokkenheid bij elkaar

2869

26-2-2006

rom 12:1-3

 

Waar haal je je vertrouwen vandaan/Waar baseer je je geloof op?

2883

28-5-2006

ps 43

 

Vergeven

2903

20-8-2006

ef 1:1-14

joh 1:18

Ga op zoek naar het geestelijk perspectief

2908

24-9-2006

ef 1:3-13

openb 21:5

Het nieuwe ware leven (KK-lied 212 en 227)

2914

5-11-2006

ef 1:1-7

 

Avondmaal - verlossing - vergeving - genade

2921

17-12-2006

ef 1:10

 

Leven toevoegen aan de dagen

2925

7-1-2007

num 20:1-6

gal 2:20-21

Het leven van Christus moet in ons leven!

2927

21-1-2007

mat 4:1-4

deut 8:1-10

Groeien door te wortelen in het woord

2934

4-3-2007

joz 1:1-10

 

Doortrekken door de Jordaan

2938

1-4-2007

joz 4:19-24

 

Uit-, door-, intrekken maar eerst gehoorzaamheid leren

2944

13-5-2007

joz 5:13-6:5

 

Overgave

2947

3-6-2007

joz 5:13-6:5

 

Overgave: Gehoorzaamheid en trouw

2950

17-6-2007

---

 

Dienst door jongeren: Vaderschap

2954

15-7-2007

ps 77

 

Het verleden -> vertrouwen -> toekomst (noodkreet + moedpakken)

2959

19-8-2007

joh 12:24-25

 

Wat voor koning maken wij Jezus Christus in ons leven?

2972

16-9-2007

joz 5:13-6:27

 

Overgave (volk), inzicht, gehoorzaamheid, vertrouwen, geloof

2992

28-10-2007

joz 6:6-16

 

Verwerping blokkeert liefde

2999

2-12-2007

deut 30:15-20

 

Overgave: Wat het licht in ons kan

3005

1-6-2008

ps 37:1-11

 

Leven Gods

3010

10-2-2008

joz 8:1-8

 

Verwachtingsvol leven

3017

16-3-2008

joz 8:1-8

 

Weest niet bevreesd

3026

5-4-2008

joz 8:1-9

 

God's vertrouwen: overwinnen over angst, vrees, twijfel

3034

1-6-2008

joz 8:1-9

 

Leven door de Geest - fikken voor Jezus

3040

6-7-2008

deut 10:12-19

 

De liefde Gods is je toets - Kijken zoals God kijkt

3050

7-9-2008

1 cor 2:1-12

 

Wat geen oog/oor ooit zag/hoorde bereidde God ons - bemoediging

3056

12-10-2008

mat 11:25-30

 

Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn

3060

2-11-2008

gal 5:22

 

Dienst door de jeugd verzorgd - Vrucht van de Geest

3068

21-12-2008

ps 50:23

gal 2:20

Niet Mijn maar UW wil leeft in mij - UW wil geschiede -Overgave

3071

4-1-2009

rom 13:8-14

 

Tijd om uit de slaap te ontwaken en doe de wil van God

3080

1-3-2009

joh 14:1-17

 

Van wanhoop naar "one hope"

3087

12-4-2009

mat 28:1-7

 

Dit moet je weten .......

3092

3-5-2009

fil 3:1-21

 

Welke verwachting heeft God van ons?

3099

14-6-2009

joh 3:1-8

 

Wedergeboorte

3102

5-7-2009

ef 1:3-14

 

Het nieuwe, ware leven - Jezus Christus zal alles nieuw maken

3108

16-8-2009

marc 4:35-41

 

Storm op het meer - handelend optreden JC EN wij ook

3112

13-9-2009

joh 1:1-18

jac 5:13-16

Leven uit/door Jezus Christus, door de Geest

3122

11-10-2009

joh 3:1-8

joh 9:35-41

Zonder verwachting  kan je niet (actief) wachten/hopen

3127

8-11-2009

ps 43

 

Waarom ik? Teleurstelling->Vergeving. Stel je vertrouwen op God

3128

15-11-2009

jes 40:1-8

 

Nooit kan het geloof te veel verwachten

3133

20-12-2009

ef 1:1-14

 

In Hem zijn - Vrede Gods vervult ons

3137

3-1-2010

jes 40:1-5

jes 61:1-33137

De Geest is op mij->blijde boodschap->jaar welbehagen des Heren

3147

14-3-2010

jes 40:1-11 (3)

 

Voortgaan met de weg banen

3150

6-4-2010

2 cor 5:11-21

 

Door Christus met God verzoend

3154

2-5-2010

num 13:17-33

 

De 12 verspieders

3161

20-6-2010

gen 27:1-29

 

Blijf vertrouwen:" God maakt zijn beloften waar

3169

15-8-2010

jes 55:1-6

 

Kracht weghalen bij Jezus voor het nieuwe seizoen

3176

3-10-2010

hand 8:26-40

hand 8:15-17

Doopdienst - God ziet ook de enkeling

3179

24-10-2010

rom 9:30-10:5

 

Gods evangelie = Leven uit geloof,uit genade in overgave aan JC

3183

21-11-2010

1 petr 4:7-11

 

Samenwerken met God door Jezus Christus

3187

19-12-2010

marc 4:26-34

 

Geestel.situatie kennen. Blijf dicht bij Jezus en volg zijn weg

3189

2-1-2011

marc 4:26-34

 

Geestl. situatie kennen. Blijf dicht bij Jezus en volg zijn weg

3196

20-2-2011

mat 18:10

hand 12:11-17

Inleiding Engelenwereld

3203

27-3-2011

1 kon 19:1-8

 

Engelen ondersteunen in moeilijke tijden

3208

1-5-2011

mat 25:30

 

Nederig en zachtmoedig (engelen)

3213

5-6-2011

joh 10:1-21

ezech 34

Schapen die de stem van de herder verstaan - Overgave

3224

21-8-2011

marc 1:16-20

 

Volg Mij, dan zal ik je vissers van mensen maken

3230

2-10-2011

mat 7:7-12

 

Bidt,je zult gegeven worden, zoekt,je zult vinden, klopt .....

3239

27-11-2011

joh 21:1-14

 

Het roer moet om - werp je net rechts uit

3244

24-12-2011

---

 

Kom zoals je bent - Kerst Kom en Zie dienst

3247

8-1-2012

rom 15:1-13

 

De God vd hoop vervulle u met blijdschap en vrede in/door JC

3250

29-1-2012

rom 15:1-13

 

Vrede

3254

26-2-2012

1 petr 2:19-24

 

Geduld

3260

8-4-2012

joh 20:1-21

 

Voor wij JC vinden,vindt Hij ons en roept ons bij de naam

3266

20-5-2012

fil 4:5

 

Vriendelijkheid

3268

3-6-2012

ps 145 (7)

ex 34:6

Goedheid

3279

19-8-2012

ps 32

 

God geeft raad+houdt in't oog Vertrouwen+zekerheid -> toekomst

3281

2-9-2012

jes 43:1-7

jes 43:11-13

Wat bepaalt je waarde - familiedag

3286

7-10-2012

joh 12:37-49

 

Geloof - geloven als vrucht van de Geest

3292

19-11-2012

gal 5:22

mat 11:25-30

Zachtmoedigheid (zie je het best bij de mens in Christus)

3301

6-1-2013

tit 2:11-15

 

Vruchten van de Geest: Zelfbeheersing

3307

17-2-2013

jes 58:6

 

Is dit niet het vasten wat ik verkies.....

3313

30-3-2013

joh 20:1-18

jes 60:1-22

Maar over u zal de Here opgaan

3318

5-5-2013

jes 42:1-7

 

Bevrijding

3323

9-6-2013

hebr 13:1-21

 

Gods beloften zijn waar en blijven waar.

3328

14-7-2013

ps 57

 

Schaamte

3334

25-8-2013

ps 23

 

Vindt rust in het feit dat God je leven leidt

3340

6-10-2013

joh 17:1-10

 

Het eeuwige leven is dat zij U (God) en Jezus Christus kennen

3348

27-10-2012

.

 

DNA (on)bekend - evangelisatiedienst+workshopkoor VictoryGospel

3350

10-11-2013

joh 17:1-10

mat 6:9-15

Wie is God, de Vader

3358

24-12-2013

---

 

Kerstavonddienst - God zoekt verbinding met jou!

3361

5-1-2014

hebr 8:1-10

openb 21:1-4

Deelhebben aan het Nieuwe Verbond

3368

9-2-2014

1 joh 4:7-21

 

God is liefde en niets anders!!!

3376

6-4-2014

rom 13:8-14

 

Liefde tot de naaste - vreugde en blijdschap

3385

25-5-2014

rom 13:8-14

 

Wapens van het licht: bemoediging

3389

22-6-2014

rom 13:8-14

rom 12:10

 Wapens van het licht: enthousiasme - geest van je denken

3392

13-7-2014

mat 7:7-12

 

Gebedsverhoring

3403

21-9-2014

rom 13:8-14

1 cor 19:1-8

God volhardt in zijn liefde, altijd!

3409

2-11-2014

hand 10:1-43

 

Cornelius: out-of-the-box denken

3414

7-12-2014

ezech 36:26

 

Verder binnengaan in het Koninkrijk van God

3417

25-12-2014

.

 

kerstdienst

3421

4-1-2015

luc 19:1-10

1 cor 12:1-11

Zacheus - Wanneer maakte de Geest JC duidelijk om Zacheus uit de boom te laten komen

4001

22-2-2015

joh 3:1-8

 

Liefde Gods naar ieder mens openbaren - geen religie maar relatie

4007

5-4-2015

joh 20:1-19

 

Jezus Vader is ook onze Vader - keuzes maken

4013

17-5-2015

1 sam 17

 

De Geest van de Heer rust op je en tilt je boven de situatie uit

4018

21-6-2015

2 kron 20:12-17

ef 6:10-11

Niet JOUW kracht en strijd maar GODS kracht en strijd vanuit jouw overgave aan Hem

4027

23-8-2015

hand 19:15

 

Wie ben je in de geestelijke wereld - bewust zijn wie je bent

4031

20-9-2015

jes 40:1-11

 

Verwachting en teleurstelling

4037

1-11-2015

joh 1:1-18

 

Leven door de Geest/Oproep neem definitief je intrek in het koninkrijk van God. DAAR leven!

4042

6-12-2015

jac 1:2-18

luc 10:16-20

Zekerheid van je geloof - macht gekregen

4045

25-12-2015

1 petr 4:10

rom 12:6-12

Kerstdienst 2015 - je gaven gebruiken om anderen te dienen

4047

3-1-2016

1 petr 4:1-11

luc 10:16-20

Ik heb u macht en kracht gegeven

4054

21-2-2016

luc 10:21-24

ef 2:1-10

Kracht  uitoefenen door zekerheid geliefd te zijn - keuzes maken

4059

27-3-2016

luc 23:4

 

Ik verzeker je je zult vandaag nog met Mij in het paradijs zijn - Pasen - doopdienst

4065

8-5-2016

luc 10:21-24

dan 12:7

Ontwikkeling innerlijke kracht - heling en herstel - geen verbrijzeling

4071

19-6-2016

joh 1:1-20

 

Spreken van woorden die leven wekken bij jezelf en bij anderen.

4074

10-7-2016

rom 9:30-33

rom 10:1-4

Gods gerechtigheid en geen eigen gerechtigheid

4080

21-8-2016

joh 1:4

 

In het Woord is leven en het leven is het licht der mensen

4085

25-9-2016

joh 14:1-14

 

Gehoorzaamheid

4091

6-11-2016

hand 4:23-32

 

Je hebt kracht als je je geliefd/gesteund weet door God en de kracht/macht inzet om te overwinnen

4095

4-12-2016

mat 9:14-17

hand 15:1-20

Handelingen door de Geest (geïnspireerd)  - nieuwe wijn in nieuwe zakken

4101

15-1-2017

1 petr 4:1-11

ex 36:1-17

JC wil verbinden/samenwerken. Weten wat je doet/doen wat je weet/bereidheid->communicatie+vertrouwen

4107

26-2-2017

ps 145

openb 4:1

Voorbereiding ontmoetingsdag 8/4: Klim hierheen op

4115

2-4-2017

hebr 6:1-2

1 cor 13:11

Op welk fundament bouw je? Is Jezus Christus werkelijk je fundament?

4124

21-5-2017

ps 103:19

 

Waar leven wij? Hoe wil ik herkend worden in de hemel.

4129

18-6-2017

2 cor 3:1-6

 

Hoe wil je herkend worden in de hemel ( deel 2).

4139

27-8-2017

jes 61:1-3

 

Verbinden - beseffen

4144

1-10-2017

joh 3:1-8

 

Van boven geboren zijn - wedergeboren zijn, wat is het?

4151

19-11-2017

joh 3:1-17

 

Leven door de Geest

4156

24-12-2017

joh 7:37-39

 

Leven door de Geest

4160

21-1-2018

hand 16:16-39

 

Doopdienst - Wat moet ik doen om behouden te worden

4166

4-3-2018

hand 16

 

Sta je open voor de werking/inspiratie van God's Geest

4178

6-5-2018

joh 10:1-21

 

De goede herder leidt zijn schapen

4186

1-7-2018

col 3::5-17

 

De nieuwe levenswandel - Zoonschap door verbinding

4195

2-9-2018

joh 7:33-38

 

vrijheid en vrijmoedigheid

4200

7-10-2018

1 cor 2:1-9

 

Je geloof bouwen op de kracht van God, niet op menselijke wijsheid, logica

4201

8-10-2018

ex 3:14

 

Trouwdienst Jaap Janssens en Katja: Ik ben de God die Ik ben

4212

23-12-2018

1 kon 19:1-8

 

De vlucht van Elia

4214

6-1-2019

hebr 13:1-2

 

Bemoediging - besef de tijkdom die je hebt - doorgaan - het kon. Gods gestalte geven in je leven

4225

24-3-2019

2 cor 5:16-21

 

Het Ambt der verzoening

4233

5-5-2019

rom 6

 

Bevrijdingsdag: Jezus Christus heeft je bevrijd door te sterven voor je zonden - doopdienst

4239

16-6-2019

rom 10:1-13

 

Met het hart geloven tot gerechtigheid, met de mond belijden tot behoud

4250

1-9-2019

luc 15:11-32

 

Al het mijne is het uwe

4255

6-10-2019

luc 15:11-32

 

Gelijkenis van de verloren zoon: Aspect de liefhebbende vader

4270

19-1-2020

ef 6:10

 

Zoek je sterkte in de Heer

4276

1-3-2020

ps 146

 

God is te vertrouwen